DB170818 Alle land må bidra til å kutte klimagassutslipp om vi skal nå Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader.
VG170605 De demokratiske guvernørene i New York, California og Washington har formet en gruppe kalt « United States Climate Alliance », som skal være en koalisjon for delstater som på eget initiativ fortsetter å følge Paris-avtalens forpliktelser.
VG170602 Tre av dem, de demokratiske guvernørene i New York, California og Washington har formet en gruppe kalt « United States Climate Alliance », som skal være en koalisjon for delstater som på eget initiativ fortsetter å følge Paris-avtalens forpliktelser.
DB170501 Skal klimatrusselen møtes, i tråd med Paris-avtalens krav, så må den fossile energibruken raskt ned.
SA170418 Nylig presenterte Det internasjonale energibyrået ( IEA ) et scenario som tar mål av seg til å si noe om effekten av Paris-avtalens mål om å stoppe global oppvarming på « godt under » to grader.
SA170418 Det er konklusjonen i alle scenarioer som peker mot en fremtid i tråd med Paris-avtalens mål.
VG170330 | Trump skal bestemme seg for Paris-avtalens USA-skjebne i løpet av to måneder ¶
SA170327 Klima : Både Det internasjonale energibyrået og FN har fastslått at store deler av verdens olje-, gass- og kullressurser må bli liggende i bakken dersom verden skal nå Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen.
AP170327 Klima : Både Det internasjonale energibyrået og FN har fastslått at store deler av verdens olje-, gass- og kullressurser må bli liggende i bakken dersom verden skal nå Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen.
AP170316 Nå sier partiet nei til « utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder » før Paris-avtalens konsekvenser for norsk olje- og gassproduksjon er avklart.
DB170301 Hvis Norge og verden skal nå Paris-avtalens mål og stoppe farlig oppvarming av kloden, må målet være en enda lavere oljepris.
SA170116 DEBATT : Paris-avtalens forslag om at man skal begrense global oppvarming med 1.5 prosent, forsvinner sakte, men sikkert i dypet av all oljen Terje Søviknes har planer om å pumpe opp.
SA170116 Paris-avtalens forslag om at man skal begrense global oppvarming til 1.5 grad, forsvinner sakte, men sikkert i dypet av all oljen Terje Søviknes har planer om å pumpe opp.