VG170611 Vi er kjent med bruken av Palantir og lignende verktøy i andre land fra før av, sier hun.
VG170611 Programvaren Palantir gjør at politiet nå kan søke direkte i databasen til amerikanske og europeiske politimyndigheter.
VG170611 Nå er imidlertid programvaren Palantir , som blant annet brukes til å sortere, analysere og koble data fra de ulike kildene, rullet ut for første gang i norsk politi og de første brukerne læres opp, skriver Politiforum.
VG170611 Innføringen av teknologi som Palantir , utvider verktøykassen til politiet og gjør det mulig å utnytte det politiet vet.