DN170913 Opposisjonspartiet til Zumas ANC - Democratic Alliance - klaget Bell Pottinger til bransjeforeningen PRCA i Storbritannia, og en granskning av saken slo fast at « kampanjen var rasemessig splittende og/eller støtende, og laget i brudd med relevante etiske prinsipper ».
DN170913 Bell Pottinger ble kastet ut av PRCA og toppsjefen måtte gå, og PR-selskapet meldte tirsdag oppbud etter massiv omdømmesvikt og kundeflukt.