DN170625 Ulvene formerer seg og her er tre ulvevalper i Osdalenreviret fotografert av Statens Naturoppsyn.
DN170625 Det er påvist til sammen tolv valper i Osdalenreviret og Slettåsreviret i forbindelse med forvaltningens GPS-merking av ulv i områdene.
VG170522 Valpene fordeler seg på sju dyr i Osdalenreviret og fem i Slettåsreviret.
VG170522 Til sammen dreier det seg om tolv valper i Osdalenreviret og Slettåsreviret i Hedmark.
VG170522 SLETTÅSREVIRET : Disse ulvevalpene er tre av tilsammen tolv valper som er påvist i Slettåsreviret og Osdalenreviret .
DB170522 Tre ulvevalper i Osdalenreviret .
DB170522 Til sammen dreier det seg om tolv valper i Osdalenreviret og Slettåsreviret i Hedmark.
DB170522 Det er påvist til sammen tolv valper i Osdalenreviret og Slettåsreviret i forbindelse med forvaltningens GPS-merking av ulv i områdene.
AA170522 Valpene fordeler seg på sju dyr i Osdalenreviret og fem i Slettåsreviret.
AA170522 Til sammen dreier det seg om tolv valper i Osdalenreviret og Slettåsreviret i Hedmark.