AA171219 Okeas plan var å benytte en såkalt oppjekkbar plattform med bore- og prosessanlegg, og i midten av november inngikk lisenshaverne en avtale med Maersk Drilling om å leie riggen « Maersk Inspirer » i ti år.
DA170907 Ifølge MDGs gjennomgang av OKEAs årsregnskap for 2016, kunne oljeselskapet da « hente ut » 4,75 millioner kroner gjennom refusjonsordningen.
AA170720 Okea-gründerne Ola Borten Moe og Erik Haugane ønsker å hente inn tre milliarder kroner for å finansiere Okeas kjøp av deler i oljefeltet Gina Krog i Nordsjøen.
DN170704 Okeas store prosjekt er nemlig å bygge ut Yme-feltet i Nordsjøen.
AA170704 De to Okea-gründerne skulle hente inn tre milliarder kroner for å finansiere Okeas kjøp av deler i oljefeltet Gina Krog i Nordsjøen.
AA170612 Meglerhusene Pareto Securities og ABG Sundal Collier er tilretteleggere for Okeas kapitalinnhenting, og ifølge en investorpresentasjon tar oljeselskapet sikte på å bli notert på Oslo Børs innen ett år etter aksjeutvidelsen.
DN170611 Det er det som er Okeas forretningsmodell, ikke å kjøpe oljen som ligger i eksisterende felt, sier Haugane.