DN171020 OECD tror Japan får en vekst på 1,2 prosent i 2018 - dobbelt så mye som IMFs prognoser.
DA171020 Samtidig pågår en prosess i samarbeidsorganisasjonen OECD der målet er å få på plass et globalt skattesystem for sektoren.
DN171019 Mekkemestrene ¶ OECD : brexit-reversering vil styrke britisk økonomi betydelig ¶
DN171017 Gir seg etter ti år ¶ OECD : brexit-reversering vil styrke britisk økonomi betydelig ¶
DN171017 Slik det ligger an nå, har Storbritannias planlagte utmeldelse av EU bare forverret landets produktivitet - usikkerheten har økt og forretningslivets investeringer har falt, påpeker OECD .
DN171017 Reversering av brexit vil gi Storbritannia en betydelig styrking av økonomien, slår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) fast i analyse.
DN171017 Foto : Espen Fossland/Namdalsavisa ¶ | OECD : brexit-reversering vil styrke britisk økonomi betydelig ¶
DN171017 Brexit forverrer gjenopplivingen av produktiviteten i britisk arbeidsliv, mener OECD , som antar at britisk industris produktivitet kommer til å bli redusert med rundt 3 prosent etter ti år som følge av mindre handel med EU.
DN171017 - Å forhandle for å oppnå et så tett økonomisk forhold som mulig mellom EU og Storbritannia vil kunne begrense de negative sidene ved utmeldingen, skriver OECD i sin analyse.
DN171017 OECD legger til at landet bør opprettholde nære økonomiske bånd til EU for å motvirke brexit-effekten.
DN171017 OECD beholder i sin analyse sitt syn på Storbritannias økonomiske vekst for inneværende år på 1,6 prosent og 1 prosent neste år.
DN171017 OECD advarer mot en « rotete brexit » der det ikke blir tilrettelagt for ordnede handelsforhold til EU.
AA171017 Slik det ligger an nå, har Storbritannias planlagte utmeldelse av EU bare forverret landets produktivitet - usikkerheten har økt og forretningslivets investeringer har falt, påpeker OECD .
AA171017 Reversering av brexit vil gi Storbritannia en betydelig styrking av økonomien, slår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) fast i analyse.
AA171017 Brexit forverrer gjenopplivingen av produktiviteten i britisk arbeidsliv, mener OECD , som antar at britisk industris produktivitet kommer til å bli redusert med rundt 3 prosent etter ti år som følge av mindre handel med EU.
AA171017 - Å forhandle for å oppnå et så tett økonomisk forhold som mulig mellom EU og Storbritannia vil kunne begrense de negative sidene ved utmeldingen, skriver OECD i sin analyse.
AA171017 OECD legger til at landet bør opprettholde nære økonomiske bånd til EU for å motvirke brexit-effekten.
AA171017 OECD beholder i sin analyse sitt syn på Storbritannias økonomiske vekst for inneværende år på 1,6 prosent og 1 prosent neste år.
AA171017 OECD advarer mot en « rotete brexit » der det ikke blir tilrettelagt for ordnede handelsforhold til EU.
AA171017 ( ©NTB ) ¶ | OECD : Brexit-reversering vil styrke britisk økonomi betydelig ¶
DN171012 LO mener regjeringen trosser OECD
DN171011https://www.dn.no/nyheter/2017/10/11/2053/Finans/lo-mener-regjeringen-trosser-oecd | LO mener regjeringen trosser OECD
DN171011 | LO mener regjeringen trosser OECD
DA171009 Gössling viser også til OECD som i 25 år har publisert dokumenter som påpeker at det er viktig å fjerne subsidier, framfor alt dem som er rettet mot fossilt drivstoff.
DA171009 Gössling viser også til OECD som i 25 år har publisert dokumenter som påpeker at det er viktig å fjerne subsidier, framfor alt dem som er rettet mot fossilt drivstoff.
AA171006 - Utenriksdepartementet skjerpet retningslinjene for tilskudd i 2016 etter at OECD påpekte at bistandsmidler er blitt brukt på tilskudd som ikke kvalifiserer som utviklingsbistand.
DN170927 Norges skattedirektør blir toppsjef for skattenettverk i OECD ¶ ¶
DN170927 Norges skattedirektør blir toppsjef for skattenettverk i OECD
DN170927 | Norges skattedirektør blir toppsjef for skattenettverk i OECD
AA170923 Rapporten viser nemlig at en førskolelærer i Norge tjener 66 prosent av gjennomsnittslønnen til arbeidstakere med høyere utdanning, mens snittet for en førskolelærer i OECD , Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er 78 prosent.
AA170923 I videregående opplæring tilsvarer den norske lærerlønnen 82 prosent av snittlønnen for de med høyere utdanning, mens dette snittet ligger på 94 prosent i OECD .
AA170920 | OECD spår vekst i verdensøkonomien - men den er fortsatt usikker ¶ OECD spår fortsatt vekst i verdensøkonomien i år og neste år, men advarer mot å konkludere med at den har hentet seg inn igjen etter finanskrisen.
AA170920 Samtidig advarer OECD om at veksten fortsatt er svak.
AA170920 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) spår at verdensøkonomien vil vokse med 3,6 prosent i 2017, uendret fra rapporten de slapp i juni.
AA170920 Mindre investeringer fra private bedrifter og treg vekst i handel og lønnsnivå medfører usikkerhet rundt hvorvidt den nåværende veksten vil fortsette, slår OECD fast.
AA170920 OECD mener dyptgående reformer er nødvendig for å sikre sterk framtidig økonomisk vekst i framvoksende økonomier, mens pengepolitikk fortsatt bør brukes til å støtte vekst i en rekke land.
AA170920 ( ©NTB ) ¶ | OECD spår vekst i verdensøkonomien - men den er fortsatt usikker ¶
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XK0oo/UD-jakter-pa-32-nye-ambassadorer--hver-tredje-toppjobb-er-ledig PARIS Norges faste delegasjon OECD
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XK0oo/UD-jakter-pa-32-nye-ambassadorer--hver-tredje-toppjobb-er-ledig I disse hovedstedene skal Norge ha nye ambassadører, tre av stillingene er til internasjonale organisasjoner som NATO, WTO og OECD .
VG170915 Konklusjonen baserte seg på tall fra OECD og Eurostat.
DN170913 OECD forventer at veksten fortsetter til å bli sterkere enn forventet, spesielt i Europa og USA.
VG170908 Både OECD , IMF og Verdensbanken advarer sterkt mot økt ulikhet.
NL170906 I OECD gjør regioner/kommuner 59% av de offentlige investeringene her, mens Norge ligger på 49%.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/12X2K/Na-er-svarte-penger-i-utlandet-pa-vei-ut-i-lyset Rapporteringen skjer etter et standardisert opplegg utarbeidet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ).
DB170905 Det svekker både arbeidstaker og arbeidsgivers insentiver til å begrense sykefraværet, og bidrar til å gjøre det norske sykefraværet til det høyeste i OECD .
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B8zAw/Dagens-korte-innlegg--onsdag I 2005 initierte OECD et arbeid som skulle identifisere hvilke ferdigheter og kompetanser som trengs i fremtiden.
DB170831 Handelen med falske matvarer utgjør ifølge Nationen nå 1635 milliarder kroner årlig ( tall fra OECD ).
DB170830 I en valgkamp hvor internasjonale rangeringer, statistikk og ikke minst sammenlikninger med andre OECD-land flyr vegg imellom, er det likevel et talepunkt man sjelden hører : Norge har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene knyttet til fravær i hele OECD .
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/02o76/Aftenposten-mener--Viktig-a-fa-pa-plass-beskatning-av-teknologigigantene En lang rekke andre land - inkludert Norge - har sett seg lei på teknologigigantenes skattetriksing, og det foregår nå en hektisk skattejakt både i EU og i OECD .
DB170828 Le Maire innrømmet samtidig at lignende forslag allerede var gjort på EU-nivå og i OECD uten suksess.
DN170825 Samtlige 35 land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) er nemlig på vei mot økonomisk vekst i år.
DN170825 Det er ikke ofte det har vært vekst i alle landene i OECD samtidig.
DN170825 OECD er en internasjonal organisasjon av industriland.
VG170823 OECD har anbefalt Norge å kutte antall departementer både fordi de detaljstyrer og utfører de samme oppgavene.
NL170823 OECD anslår at den globale verdiskapingen basert på havets ressurser vil kunne dobles fra 2010 til 2030.
AA170820 Støre trekker gjerne fram en statistikk som sier at Norge var best i OECD på å holde menn mellom 25 og 34 år i arbeid i 2013, mens vi nå er på 22. plass.
DB170819 Norge ligger langt under OECD-snittet hva gjelder skatt på personlig eiendom - om lag halvparten av snittet i OECD , selv med formuesskatt.
VG170817 Skatt på personlig formue er langt lavere i Norge enn snittet i OECD landene.
VG170817 Ifølge OECD har ulikhet redusert den økonomiske veksten i Norge med ni prosent siden 90-tallet.
VG170817 Flere studier, blant annet fra IMF og OECD , tyder på at veksten blir svakere når ulikhetene øker.
VG170815 OECD har spådd at det i fremtiden vil være behov for under 10 prosent av dagens bilpark, sier klimaministeren.
DA170814 Ifølge OECD kan store sosiale forskjeller også svekke økonomisk vekst.
DA170814 Ifølge OECD kan store sosiale forskjeller også svekke økonomisk vekst.
DN170813 De har bare den mest grunnleggende digitale kompetansen, forteller Andand Chopra-McGowan, med henvisning til en undersøkelse fra OECD fra 2016.
DA170811 Ifølge OECD kan antallet biler i byene reduseres med 90 prosent ved innføring av selvkjørende busser.
DN170810 Statistikken fra OECD inneholder alle typer skatt på eiendeler, inkludert arveavgift og eiendomsskatt.
DN170802 OECD og IMF har i flere rapporter sagt at eiendomsmarkedet er sårbart og utgjør en trussel for økonomien - og større økonomiske forskjeller i samfunnet.
NL170731 OECD argumenterer for at dette er feil.
DN170731https://www.dn.no/nyheter/2017/07/31/2042/new-york-times-anthony-scaramucci-far-sparken-som-donald-trumps-kommunkasjonssjef Først skulle han være et bindeledd til amerikansk næringsliv, før han var aktuell som ambassadør til OECD .
DN170731https://www.dn.no/nyheter/2017/07/31/2042/Utenriks/new-york-times-donald-trumps-kommunikasjonssjef-avsatt-etter-ti-dager-i-jobben Først skulle han være et bindeledd til amerikansk næringsliv, før han var aktuell som ambassadør til OECD .
DN170731 Først skulle han være et bindeledd til amerikansk næringsliv, før han var aktuell som ambassadør til OECD .
DB170729 - Tall fra OECD viser at norske resultater er i toppklasse i verden når det gjelder behandling av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.
DB170728 Økland har rett i at mange viktige avgjørelser tas i overnasjonale fora, men vi kan ikke la OECD , der skatteparadisene Nederland, Luxembourg, Sveits og Irland selv er med å lager reglene, få vetorett på utviklingen innenfor internasjonal selskapsbeskatning.
VG170727 Også OECD har gjennom årene gitt positive evalueringer av norsk bistand.
VG170727 Dette er både Det Internasjonale Pengefondet ( IMF ), Verdensbanken, OECD og FN enige om.
AA170727 For å forklare at det trengs kraftig lut mot ungdomsledigheten, viste Støre til at Norge i 2013 var best i OECD på å holde menn mellom 25 og 34 år i arbeid, mens vi i dag ligger på en 22. plass.
DN170721 Først skulle han være et bindeledd til amerikansk næringsliv, før han var aktuell som ambassadør til OECD .
DB170720 I 2016 ga OECD norsk bistand gjennomgående god omtale.
VG170716 I 2010 ble størsteparten av verdens samlede bruttonasjonalprodukt ( BNP ) for første gang skapt utenfor OECD .
DN170715 Nye tall fra OECD viser at Norge har på dette området større forskjeller enn når det kommer til for eksempel USA, ifølge Klassekampen.
AA170715 Nye tall fra OECD viser at Norge har på dette området større forskjeller enn når det kommer til for eksempel USA, ifølge Klassekampen.
DB170714 I Norge har vi svært høy tillit til det politiske systemet, vi er blant landene med høyest tillit i OECD .
DB170714 I 2014 sa 7 av 10 ( 70 % ) nordmenn at de stoler på myndighetene mot rundt 1 av 3 ( 35 % ) i USA ( OECD 2015 ).
DA170707 - Ettersom USA er et høyinntektsland i OECD , la bankene i tråd med Ekvatorprinsippene, til grunn at det amerikanske regelverket i tilstrekkelig grad ville ivareta urfolks rettigheter.
DN170704 Til sammenligning er skatteinngangen i Thailand på over 16 prosent, ifølge OECD .
VG170701 Piratvarer er ifølge tall fra OECD et større problem i Europa enn i resten av verden.
DN170630 Ifølge OECD har ulike skatteamnesti-ordninger verden rundt de siste årene bidratt til at over 500.000 skattebetalere har innbetalt rundt 85 milliarder pund ( cirka 925 milliarder kroner ) i skatt fra eiendeler som i utgangspunktet var gjemt i skatteparadiser.
DN170630 Ifølge OECD har imidlertid Trinidad og Tobago ikke noen stor finansiell sektor, og anses derfor ikke å utgjøre noen stor risiko.
DN170630 I et blogginnlegg skriver Cobham at det er nedslående å se at OECD faller tilbake til det gamle mønsteret med å utarbeide svartelister der kriteriene er så svake at de er « bortimot meningsløse », og deretter erklærer suksess når listen er tom.
DN170630 Av land som nå har fått « godkjentstempel » av OECD er Andorra, De forente arabiske emirater og Panama.
DN170630 - Det føres diskusjoner med Trinidad og Tobago, som forventes å gjøre fremskritt innen kort tid, skriver OECD i en pressemelding.
DN170630 OECD mener Trinidad og Tobago ikke har gjort nok for å etablere nytt regelverk for å hindre andre lands innbyggere i å lure sine egne skattemyndigheter.
VG170629 Og selv om Utenriksdepartementet skulle godkjenne den, er det ikke sikkert at den i ettertid vil bli godkjent som bistand ifølge regelverket til OECD , noe som vil føre til brysomme reallokeringer og svekke statsrådens mulighet til å skryte av et høyt bistandsbudsjett.
VG170629 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) har laget et internasjonalt regelverk for hva slags kulturformål som er godkjente for såkalte ODA-midler - bistandspenger.
VG170629 - Dette ser ut til å være en engangsbegivenhet, og selv om man kan hevde at prosjektet kan tenkes å ha langtidsvirkninger mener jeg at dette ikke er tilstrekkelig til at det kan regnes som kapasitetsbygging ut fra definisjonen fra OECD , sier Eriksen.
VG170629 - Det opprinnelige prosjektet synes åpenbart ikke å være et bistandsprosjekt etter kravene til OECD , men etter alt papirarbeidet så kan det kanskje være det, sier Eggen.
VG170629 OECD skiller mellom det som er « kapasitetsbyggende », altså langsiktig støtte til infrastruktur og for eksempel musikkskoler i mottagerlandet, og det som er engangshendelser, for eksempel støtte til en konsertturné.
VG170629 OECD påpeker i sitt regelverk at promotering av giverlandets kultur ikke kan innrapporteres som bistand.
AP170624https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Offentlig-sektor-eser-ut-Likevel-er-det-flere-grunner-til-at-skattene-ikke-bor-okes-na-Her-er-fire-av-dem--Kristin-Clemet-623837b.html Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD ( 44,6 prosent ), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren ( 57,7 prosent ).
AP170624https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Offentlig-sektor-eser-ut-Likevel-er-det-flere-grunner-til-at-skattene-ikke-bor-okes-na-Her-er-fire-av-dem--Kristin-Clemet-623837b.html Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD ( 44,6 prosent ), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren ( 57,7 prosent ).
AP170624https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Offentlig-sektor-eser-ut-Likevel-er-det-flere-grunner-til-at-skattene-ikke-bor-okes-na-Her-er-fire-av-dem--Kristin-Clemet-623837b.html plass i OECD når vi måler offentlig sektors størrelse som andel av hele den norske økonomien, det vil si bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
AP170624https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Offentlig-sektor-eser-ut-Likevel-er-det-flere-grunner-til-at-skattene-ikke-bor-okes-Her-er-fire-av-dem--Kristin-Clemet-623837b.html Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD ( 44,6 prosent ), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren ( 57,7 prosent ).
AP170624https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Offentlig-sektor-eser-ut-Likevel-er-det-flere-grunner-til-at-skattene-ikke-bor-okes-Her-er-fire-av-dem--Kristin-Clemet-623837b.html Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD ( 44,6 prosent ), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren ( 57,7 prosent ).
AP170624https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Offentlig-sektor-eser-ut-Likevel-er-det-flere-grunner-til-at-skattene-ikke-bor-okes-Her-er-fire-av-dem--Kristin-Clemet-623837b.html plass i OECD når vi måler offentlig sektors størrelse som andel av hele den norske økonomien, det vil si bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
SA170621 Vi ligger helt i toppen innen OECD .
DN170621 ¶ Beps-prosjektet har resultert i et forslag om endring av skatteavtalene gjennom at OECD har utviklet et multilateralt instrument, sier forfatteren.
DN170621 Her fra hovedkvarteret til OECD , og møtet som var med ministere og representanter tidlig i juni.
NL170619 OECD estimerer at havnæringene vil sysselsette 40 millioner av jordens befolkning innen 2030.
DN170616 Han peker blant annet på at det ikke var noen lagertrekk i OECD sine kommersielle oljelagre.
DN170614https://www.dn.no/nyheter/2017/06/14/1014/Energi/-de-som-hadde-hapet-pa-strammere-marked-neste-ar-ma-nok-roe-seg-ned Den totale produksjonen utenfor OECD er dermed ventet å øke med 1,5 millioner fat per dag, litt mer enn forventet etterspørsel.
DN170614 Den totale produksjonen utenfor OECD er dermed ventet å øke med 1,5 millioner fat per dag, litt mer enn forventet etterspørsel.
DB170614 Ulikheten i Norge vokser allerede langt raskere enn gjennomsnittet i OECD .
DB170614 OECD peker blant annet på at Norge ville hatt ni prosentpoeng høyere vekst siden 90-tallet dersom ulikheten var lavere, fordi ulikhet gjør utdanning mindre lønnsomt og bremser den sosiale mobiliteten og etterspørselen i økonomien.
DA170614 Ifølge OECD viser forskning at foreldre som benytter seg av fritt skolevalg først og fremst gjør det for « å unngå skoler med et høyt antall vanskeligstilte elever ».
DA170614 I OECDs rapport « Equity and Quality in Education » fra 2012, peker også OECD på hvordan fritt skolevalg som system øker segregering og ulikhet.
DA170614 For å forhindre dette mener OECD det er nødvendig å settes inn mottiltak.
DA170614 OECD kritisk ¶
NL170613 Tallet på oppstartsbedrifter er lavere enn landsgjennomsnittet ( OECD , 2017 ), noe det definitivt er mulig å gjøre noe med.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-far-internasjonal-sykkelpris-623085b.html elambassade ¶ 2011 : Lake Sagaris, Ciudad Viva ¶ 2012 : Randy Neufeld, SRAM Cycling Fund ¶ 2013 : Hep Monatzeder, Byråd for miljø og samferdsel i München ¶ 2014 : Tony Lo, Giant ¶ 2015 : Christophe Najdovski, Byråd for samferdsel i Paris ¶ 2016 : Philippe Crist, International Transport Forum, OECD
AP170613 elambassade ¶ 2011 : Lake Sagaris, Ciudad Viva ¶ 2012 : Randy Neufeld, SRAM Cycling Fund ¶ 2013 : Hep Monatzeder, Byråd for miljø og samferdsel i München ¶ 2014 : Tony Lo, Giant ¶ 2015 : Christophe Najdovski, Byråd for samferdsel i Paris ¶ 2016 : Philippe Crist, International Transport Forum, OECD
DA170610 Angelvik forteller om forskning som International Transport Forum, en organisasjon under OECD , gjorde i Lisboa for et par år siden.
DN170607 I siste utgave av prognoserapporten « World Economic Outlook », som ble lagt frem onsdag formiddag, peker OECD på at sterkt stimulerende finans- og pengepolitikk har bidratt til at veksten i norsk økonomi har holdt seg positiv gjennom oljenedturen som har preget norsk økonomi de siste årene ¶
DN170607 I sin ferske rapport berømmer OECD Norge for en vellykket økonomisk og sosial modell som har gitt en høy grad av sosial likhet.
DN170607 I en fersk rapport spår OECD at veksten i norsk økonomi skal skyte ytterligere fart i år og neste år.
DN170607 Hun er på vei inn i ministerrådsmøte i nettopp OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ).
DN170607 Finansminister Siv Jensen er i ministerrådsmøte i OECD i Paris onsdag.
DN170607 Både OECD og IMF mener veksten i norsk økonomi skal skyte fart.
DN170607 - Med unntak av USA er det sterk enighet i OECD om at globalisering og frihandel er en viktig forutsetning for videre vekst og reduksjon av fattigdom, sier Jensen.
DN170607 - Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å bli enige om en ministererklæring i OECD som inkluderer tekst om handel og klima, sier Brende i en epost til NTB.
DN170607 Veksten i norsk økonomi skal skyte ytterligere fart i år og neste år, spår OECD i en ny utgave av prognoserapporten « World Economic Outlook », som ble lagt frem klokken 10.30 onsdag formiddag.
DN170607 Veksten i norsk økonomi skal skyte ytterligere fart fremover, blant annet som følge av at oljeinvesteringene begynner å øke igjen neste år, ifølge OECD .
DN170607 Tre faremomenter ¶ OECD er imidlertid klar på at det er flere forhold som utgjør en risiko for veksten fremover : ¶ | - Sårbarheten har økt ¶
DN170607 Neste år vil veksten støttes ytterligere opp av at investeringene på sokkelen skal begynne å øke igjen, venter OECD .
DN170607 Her er de viktigste punktene, ifølge Høyre : ¶ | OECD : Nå vil norsk økonomi skyte ytterligere fart ¶
DN170607 OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ) er en tenketank for de industrialiserte landene i verden og arbeider, slik navnet vitner om, for økonomisk samarbeid og utvikling.
DN170607 USA har med Donald Trump som president endret politikk på en rekke områder, og nå står OECD for tur.
DN170607 Dramatiske forhandlinger ¶ OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
DN170607 juni ikke gi sin tilslutning til en slutterklæring som sier det samme om frihandel som OECD alltid har gjort.
BT170607 Det slås fast i en rapport som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD , nylig har laget.
AA170607 USA har med Donald Trump som president endret politikk på en rekke områder, og nå står OECD for tur.
AA170607 juni ikke gi sin tilslutning til en slutterklæring som sier det samme om frihandel som OECD alltid har gjort.
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 USA har med Donald Trump som president endret politikk på en rekke områder, og nå står OECD for tur.
AA170607 - Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å bli enige om en ministererklæring i OECD som inkluderer tekst om handel og klima, sier Brende i en epost til NTB.
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 Selv om regjeringens tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen har bidratt til å holde norsk økonomi godt oppe de siste årene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy etter norske standarder, poengterer OECD i verdensrapportens norske kapittel. ( ©NTB ) ¶
AA170607 Den positive utviklingen vil få ytterligere vind i seilene i årene som kommer, ifølge OECD .
AA170607 OECD anslår en vekst i Fastlands-BNP på 1,7 prosent i år, som skal stige ytterligere til 2,1 prosent neste år.
AA170607 ( ©NTB ) ¶ | OECD mener veksten i norsk økonomi skal skyte ytterligere fart ¶
AA170607 iklingen økonomien er inne i, vil få ytterligere vind i seilene i år og neste år, men boligmarkedet utgjør en risiko som kan legge en betydelig demper på festen : « Hvis markedet snur nedover, kan det legge en betydelig demper på forbrukeretterspørselen når formuesveksten går i revers », skriver OECD .
AA170607 Selv om regjeringens tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen har bidratt til å holde norsk økonomi godt oppe de siste årene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy etter norske standarder, poengterer OECD .
AA170607 Hovedbudskapet til OECD er uansett utpreget optimistisk for 2017 og 2018 : Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien.
AA170607 Fall i boligprisene kan være nok til å ødelegge den positive utviklingen norsk økonomi er ventet å ha framover, mener OECD .
AA170607 Boligmarkedet og tilliggende bekymringer rundt gjeldsbelastningen i norske husholdninger er helt sentrale risikomomenter i norsk økonomi, påpeker organisasjonen OECD i sin siste verdensrapport om de økonomiske utsiktene.
AA170607 OECD anslår en vekst i Fastlands-BNP på 1,7 prosent i år, som skal stige ytterligere til 2,1 prosent neste år.
AA170607 ( ©NTB ) ¶ | OECD mener fall i boligprisene truer veksten i norsk økonomi ¶
VG170602 Men det er ingen forskning som tilsier at det er skolens feil at de økonomiske ulikhetene i Norge øker dobbelt så raskt som snittet i OECD .
VG170602 OECD identifiserer mer deltidsarbeid og midlertidighet som de viktigste driverne for økt inntektsulikhet.
DB170531 - OECD spår at gapet mellom produktivitetsveksten i Norge og resten av OECD vil øke i tida framover.
DB170531 - Kommunal- ministeren våknet, gned seg i øya og tenkte « dette landet har altfor mange kommuner » ¶ - OECD spår at gapet mellom produktivitetsveksten i Norge og resten av OECD vil øke i tida framover.
VG170529 Verdensbanken og OECD har alle tatt opp ulikhet som en av vår tids største utfordringer.
VG170529 Ekstra bekymringsfullt er det at forskjellene øker raskere her enn i de aller fleste andre land, dobbelt så raskt som snittet i OECD landene.
VG170529 OECD og IMF har vist at endringer i arbeidsmarkedet - svekkede rettigheter og mer midlertidighet - er en av de viktigste driverne for økt inntektsulikhet : Mer « fleksibilitet » reduserer forhandlingsposisjonen til dem med lavest inntekt og kommer de rikeste til gode.
DN170526 Blant annet OECD , som ber Kina redusere gjelden og bli grønnere, og finansinstitusjonen CLSA som mener misligholdte lån i Kina er langt høyere det offisielle statistikker viser.
DN170523https://www.dn.no/nyheter/2017/03/21/2037/Utenriks/oecd-til-kina-reduser-gjelden-og-bli-gronnere Varsellampene blinker hos OECD : høy gjeldsgrad, overkapasitet og gjeldsfinansierte investeringer truer stabiliteten.
DN170523https://www.dn.no/nyheter/2017/03/21/2037/Utenriks/oecd-til-kina-reduser-gjelden-og-bli-gronnere | OECD til Kina : Reduser gjelden og bli grønnere ¶
DN170523https://www.dn.no/nyheter/2017/03/21/2037/Utenriks/oecd-til-kina-reduser-gjelden-og-bli-gronnere OECD anbefaler Kina om å bli grønnere.
DA170509 Selskapet viser til tilsvaret de har gitt til OECD .
DA170509 Nå er OECD koblet på saken.
DA170509 I klagen til OECD skrev Industri Energi at DNO også har brutt arbeidstakernes rettigheter ved flere anledninger før de trakk seg ut i 2015, og viste blant annet til en streik året før der de ansatte skal ha blitt truet med oppsigelse hvis de ikke avsluttet streiken.
DA170509 Hvis de sier nei, kommer OECD til å granske saken selv og komme med en slutterklæring med sitt syn på saken.
DA170509 OECD på banen ¶
DB170506 Ingen land i Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling ( OECD ), som består av verdens mest utviklede land, avsetter så mye tid i skolen til opplæring i landets eget språk.
DB170505 Målt på denne måten er Norge det landet i OECD som har nest lavest ulikhet.
AP170424 I organisasjonen OECD har det lenge pågått et omfattende samarbeid mellom mange land for å hindre at de flernasjonale selskapene flytter kostnader dit skatten er høy og overskudd dit skattene er lav.
DB170420 Norge er et av få land i OECD som ikke har skatt på arv.
DB170415 Hvis utviklingen fortsetter vil 40 prosent av verdens befolkning ha knapphet på vann i 2050, ifølge OECD .
AA170415 OECD la i 2015 frem en rapport som er blitt tolket som at Norge trenger enda flere med utdanning på mastergrads- og bachelornivå.
SA170411 Av alle landene i OECD er Norge landet der høyere utdanning gir nest lavest økonomisk gevinst.
AA170411 I alt brukte giverlandene 27,5 prosent flere bistandskroner på flyktninger, viser ny oversikt fra Organisation for Economic Cooperation and Development ( OECD ).
AA170411 Flyktningstrømmen førte til at vestlige land brukte rekordhøye 135 milliarder euro i bistand i fjor, ifølge OECD .
DN170410 Erklæringen er signert av toppsjefene i Det internasjonale pengefondet ( IMF ) Christine Lagarde, Verdens handelsorganisasjon ( WTO ) Roberto Azevedo, og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) Angel Guirra.
DN170410 Tysklands statsminister Angela Merkel møter lederne i OECD , IMF og Verdensbanken mandag, blant annet for å diskutere den voksende proteksjonisme-trenden.
VG170406 Kilde : OECD
DB170405 - Vi har fått en mengde råd, fra OECD , Brochmann-utvalget og andre, om å endre incentivene til arbeidslinjen.
DN170329 Det er godt over 2,5 prosent, som er nivået av alle falske varer, ifølge en rapport fra 2016 », skriver OECD .
DN170329 - Jeg registrerer det rapporten fra OECD viser, og forutsetter at de har et godt grunnlag for å komme med et slikt estimat.
DN170329 OECD skriver i en pressemelding at andelen piratkopierte varer er økende.
DA170327 Norge ligger i dag omtrent på gjennomsnittet i OECD når det gjelder pengebruk. 9 prosent av BNP går med til helsesektoren, men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
DA170327 Norge ligger i dag omtrent på gjennomsnittet i OECD når det gjelder pengebruk. 9 prosent av BNP går med til helsesektoren, men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
AA170327 Norge ligger i dag omtrent på gjennomsnittet i OECD når det gjelder pengebruk. 9 prosent av BNP går med til helsesektoren, men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
DN170324 Halvert vekst på ti år - OECD anbefaler tiltak ¶
DN170321 Varsellampene blinker hos OECD : høy gjeldsgrad, overkapasitet og gjeldsfinansierte investeringer truer stabiliteten.
DN170321 Foto : Andrew Harnik/AP/NTB Scanpix ¶ | OECD til Kina : Reduser gjelden og bli grønnere ¶
DN170321 OECD anbefaler Kina om å bli grønnere.
DN170321 | Halvert vekst på ti år - OECD anbefaler tiltak ¶
DN170321 Varsellampene blinker hos OECD : høy gjeldsgrad i næringslivet, overkapasitet og gjeldsfinansierte investeringer.
DN170321 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) la tirsdag morgen frem en rapport om den kinesiske økonomien.
DN170321 OECD tror Kina vil klare å opprettholde en høy økonomisk vekst - under forutsetning av at det gjennomføres reformer.
DN170321 OECD foreslår en hestekur for den kinesiske økonomien for å opprettholde en stabil økonomisk vekst.
DB170321 En studie av 30 OECD land rangerte Norge som « best i klassen » i bruk av effektive alkoholpolitiske virkemidler, fremholder seniorforskeren.
DA170319 Pengestrømmen til disse statene, inkluderte bistand, økte med 206 prosent i perioden 2002-2014, ifølge OECD , som slår fast at bistand er et viktig verktøy, men at noe fordeles ujevnt og rettes mot symptomene mer enn driverne av sårbarhet.
DA170319 22 prosent av verdens befolkning bor i dag i sårbare stater, ifølge OECD .
DN170311 Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD la samtidig frem anslag som viser at Kina om et par år ikke lenger er verdens nest største økonomi, men faktisk går forbi USA.
DN170308 OECD og internasjonale finansinstitusjoner tror dette er innen rekkevidde.
DN170307 Trump fortsetter angrepene på Obama ¶ OECD misfornøyd med verdensveksten - India et lyspunkt ¶
DN170307 « Det beskjedne oppsvinget er velkomment, men denne veksten er lavere enn det historiske gjennomsnittet på rundt fire prosent i de to tiårene før krisen », skriver OECD .
DN170307 « Den sterke veksten bør fortsette i India de neste to årene - støttet av gjennomføringen av strukturelle reformer og en sterk lønnsvekst i offentlig sektor », mener OECD .
DN170307 « Den innenlandske etterspørselen i USA vil styrke seg de neste to årene og øke i et solid tempo - drevet av en oppgang i privatformuer og en gradvis oppgang i energiproduksjonen », skriver OECD .
DN170307 « Den globale veksten ventes å ta seg opp svakt, men forblir for svak », skriver OECD i rapporten.
DN170307 Verdensøkonomien snubler fremover med en svakt høyere vekst de neste par årene, ifølge en ny rapport fra OECD .
DN170307 Rådene fra OECD er klare : ¶ | 63 av 100 rom tomme hver natt ¶
DN170307 Produsentprisene har tatt seg opp kraftig, men konsumprisveksten forblir svak », påpeker OECD .
DN170307 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) la tirsdag formiddag frem rapporten « Foreløpige økonomiske utsikter » for verdensøkonomien.
DN170307 Mann hos OECD .
DN170307 India ventes å få den høyeste veksten av verdens største økonomier i 2017 og 2018, ifølge OECD .
DN170307 | OECD misfornøyd med verdensveksten - India et lyspunkt ¶
DN170307 Markedskrokodiller gis milliardbøter ¶ OECD mener norsk forskning ikke skinner ¶
DB170307 Forskningsavdelingen har også vært en viktig opplæringsinstitusjon for fagfolk til ulike departement, næringsliv og internasjonale organisasjoner ( Verdensbanken, OECD , FN... ) ¶
DB170307 Dette er med på å sørge for at Norge er blant de rike landene hvor kvinner føder flest barn og likevel har en sysselsettingsrate som er høyere enn snittet for både menn og kvinner i både EU og OECD .
DN170306 Tross bruk av mye penger på forskning og høyere utdanning, er resultatet er bare sånn passelig godt, ifølge en foreløpig rapport fra OECD .
DN170306 Tidligere NHH-rektorer ¶ | OECD mener norsk forskning ikke skinner ¶
DN170306 Det samsvarer ikke med bruken av offentlige midler, som ligger langt over gjennomsnittet for OECD , heter det.
DN170306 - Mangler samspill ¶ OECD , Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, merker seg også at norsk industri er konsentrert i sektorer hvor det forekommer lite forskning og utvikling.
DN170306 - Den foreløpige rapporten til OECD peker ganske tydelig og velbegrunnet på at forskningspolitikken bør koordineres enda bedre, for at forskning skal kunne svare på vår tids store samfunnsutfordringer, sier statssekretær Bjørn Haugstad ( H ).
DN170306 OECD synes ikke Norge får nok ut av pengene som går til utdannelse og forskning.
DN170306 OECD påpeker dessuten nok en gang at Norge har et stort antall studenter som dropper ut underveis, og at mange bruker svært lang tid på studiene.
DN170306 OECD mener i tillegg at Norge har for dårlig strategisk vektlegging av nøkkelområder, som helse.
DN170306 Gresk økonomi krympet langt mer enn tidligere anslag ¶ OECD mener norsk forskning ikke skinner ¶ ¶
DA170302 Høyest i OECD
VG170301 USA er ifølge OECD på 31. plass av 34 industrialiserte land når det kommer til skattemessig prosent av brutto nasjonalprodukt.
DB170301 Å ta knekken på denne formen for skatteplanlegging krever internasjonalt samarbeid, som allerede er i gang i OECD og EU.
DN170228 « Nylig dereguleringstiltak og en innsats for å gjøre det enklere å drive forretninger har ført til en økning av utenlandske investeringer i India », skriver OECD .
DN170228 « En omfattende skattereform kan fremme en inkluderende vekst », skriver OECD .
DN170228 « Dette kan endre hele spillet på mellomlang sikt da det vil gjøre India til et fellesmarked og fremme investeringer, produktivitet og konkurranseevnen », skriver OECD .
DN170228 « Dette har ført til en forbigående og kortsiktig konsekvens, men bør føre til langsiktige fordeler », skriver OECD og opplyser at dette er et eksempel på at regjeringen ønsker å få svarte delen av kontantøkonomien frem i lyset.
DN170228 « Det bør gjennomføres skattereformer for eiendoms- og inntektsskatt, som innbetales av svært få, og dermed øke inntektene, fremme sosial rettferdighet og styrke regionale myndigheter slik at de bedre kan ivareta lokale behov », skriver OECD .
DN170228 Ifølge OECD vil investeringene redusere utslippene av karbondioksid med 457 millioner tonn de første 30 årene.
DN170228 Fraktkorridorprosjektene forventes å endre indisk transport med høyere hastighet og økt kapasitet », skriver OECD .
DN170228 Dette bør føre til økt etterlevelse til skatteforpliktelser », skriver OECD .
DN170228 Det vil kreve større og raskere offentlige investeringer for å redusere flaskehalser i infrastrukturen og ytterligere forbedringer for utenlandske investeringer og forenkling i å drive forretninger », skriver OECD .
DN170228 Det holder ikke, mener OECD .
DN170228 Akselerasjonen av strukturelle reformer, en forflytning på vei mot et regelbasert rammeverk og lave råvarepriser har gitt sterke vekstimpulser », skriver Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) i en omfattende analyse av den indiske økonomien.
DN170221 t årlig, er en del av statistikken som måler omfanget av utenlandske aktørers investeringer i norske selskaper og baserer seg på rapportering fra norske selskaper etter internasjonale retningslinjer og rapporteringskrav overfor EUs statistikkbyrå, Eurostat, den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD og Det internasjonale valutafondet, IMF.
BT170221 Etter studier i samfunnsøkonomi i Oxford, ble han ansatt i Marshallorganisasjonen OEEC ( senere OECD ) i Paris i 1949.
DN170215 Dette er faktisk litt lavere enn i 1968, ifølge tall fra den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD .
AP170215 Mandag forrige uke leverte Delingsøkonomiutvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen ( Frp ), der de konkluderte med at løyveordningen burde oppheves, i tråd med OECD , Konkurransetilsynet og Forbrukerrådets anbefalinger.
DA170214 OECD anslår nå en årlig avkastning på 2,6 prosent over 30 år og den samme realavkastningen legges til grunn av Finansdepartementet.
DA170211 ITF er synonymt med Det internasjonale transportforum, som er administrativt integrert med OECD , men samtidig politisk uavhengig av denne organisasjonen.
BT170211 OECD har satt den grensen for fattigdom ved husholdinger hvor den såkalte medianinntekten er lavere enn 60 prosent.
BT170211 OECD har satt den grensen for fattigdom ved husholdinger hvor den såkalte medianinntekten er lavere enn 60 prosent.
VG170209 Hvert år publiserer OECD to ulike indikatorer på hvor mye landene bruker på helse- og omsorgstjenester.
VG170209 Det var Høie selv som bestilte rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ).
VG170209 Det er konklusjonen i en ny rapport fra OECD .
VG170209 BESTILTE RAPPORT : Helseminister Bent Høie ( H ) ba OECD sammenligne Norges helseutgifter med fire andre rike land.
VG170209 - Rapporten viser at Norge ligger på nedre del av skalaen når det gjelder ressursbruken blant de rikeste landene i OECD .
DB170208 Ta for eksempel evnen til å folk i arbeid : Sverige er et av de landene i OECD som kommer aller dårligst ut når det gjelder å få innvandrere inn på arbeidsmarkedet.
AP170205 OECD er en organisasjon av rike og mellomrike land.
VG170203 Det er det samme som OECD har påtalt.
DN170201 - Årets soleklare jumbo er OECD .
DN170201 Bjørnland og Storesletten peker på at de fleste sentralbanker innen OECD , inkludert Norges Bank, har tatt i bruk slike analyser av pengepolitikken og at det for tiden er aktiv forskning på bruken av DSGE-modeller til å analysere virkningen finanspolitikk.
AP170201 Så kom OECD med et helt annet regnestykke : Rotete debatt om innvandring og økonomi.
DB170131 Han forteller at det arbeides med utgangspunkt i sentrale internasjonale prinsipper og standarder forankret i OECD og FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
AP170130 I 1996 lå Sverige på jumboplass hos OECD i nyetablering av virksomheter og entreprenørskap.
DB170128 På ministermøtet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) i januar diskuterte vi legemiddelpriser og markedsutviklingen.
SA170127 Derfor anbefaler Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) og den norske regjeringen å etablere karrieresentre og utdanningsvalg som et eget fag, helt fra grunnskole og opp til universitetsnivå.
DB170126 Allerede i 2009 kritiserte OECD Norge for å tilsløre tallet på antall mennesker i arbeidsfør alder på utsiden arbeidslivet, ved at den offisielle arbeidsledigheten var kunstig lav, samtidig som antallet personer utenfor arbeidslivet var stor.
DB170124 Verdensbanken, OECD og ikke minst alle de veldig rike som var i Davos forrige uke er skjønt enige : Dette skjer, og det er ikke bra for noen.
VG170122 På verdensbasis dør mer enn 3,5 millioner mennesker hvert år for tidlig etter å ha blitt utsatt for farlig luft, i følge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OECD ).
BT170110 Ifølge Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet og OECD hindrer regelverket effektiv konkurranse.
BT170110 Er det OECD og resultater på videregående skole som skal forme norsk barnehagepolitikk ?
BT170110 Ifølge Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet og OECD hindrer regelverket effektiv konkurranse.
BT170110 Er det OECD og resultater på videregående skole som skal forme norsk barnehagepolitikk ?
DN170106 Og det er bare få dager siden OECD pekte ut boligmarkedet i Sverige som et av de mest sårbare i verden, sammen med blant annet Canada og Storbritannia.
DB170104 Basert på tall fra OECD og Verdensbanken lå Norge i årene 2010 til 2014 over midten i vekst-rankingen for landene i OECD og G20-landene.
DB170104 Basert på tall fra OECD og Verdensbanken lå Norge i årene 2010 til 2014 over midten i vekst-rankingen for landene i OECD og G20-landene.
DB170104 Basert på tall fra OECD og Verdensbanken lå Norge i årene 2010 til 2014 over midten i vekst-rankingen for landene i OECD og G20-landene.
DB170104 Basert på tall fra OECD og Verdensbanken lå Norge i årene 2010 til 2014 over midten i vekst-rankingen for landene i OECD og G20-landene.
DB170104 Foto : OECD / Andrew Wheeler CC BY-NC-ND 2.0 ¶
DA161128 I rapporten har OECD analysert hvordan risikofaktorer for helse påvirker arbeidsmuligheter og effektivitet i arbeidsmarkedet for mennesker i aldersgruppen 50 til 59 år. ( ©NTB ) ¶
AP160817 Indikatorene er samlet inn fra flere kilder, blant annet OECD , SSB og EUs indeks for digitalisering, og er på linje med produktivitetskommisjonens anbefaling.
AP160817 Abelia, og en rekke andre aktører som OECD , måler derfor omstillingsevne på feil måte, ifølge ham.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html Skattenivået er blant de høyeste i OECD oger på 45 prosent av samlet produksjon i landet ( bruttonasjonalproduktet ).
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html Siv Jensen sier OECD har levert en svært relevant analyse av norsk økonomi.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html På andre områder, som bedrifts - og personskatten, anbefaler OECD ytterligere skattekutt og vridninger fra mindre inntektsskatt for personer til mer indirekte skatter som avgifter.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html Mer optimist enn andre ¶ OECD tegner et forholdsvis optimistisk bilde av vekstutsiktene for norsk økonomi i år og neste år.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html En boligboble kan true den økonomiske stabiliteten, hevder OECD .
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html - En reduksjon i skattebyrdene betyr ikke ofre hverken i bredden eller kvaliteten av offentlige tjenester, skriver OECD i rapporten.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html OECD anbefaler en gradvis reduksjon av den såkalte handlingsregelen som bestemmer at inntil 4 prosent av oljeinntektene kan brukes til å dekke underskuddet i statsbudsjettet.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html OECD anbefaler ellers ytterligere kutt i skattenivået her i landet, nedskjæringer i landbruksstøtten og mer press for å slå sammen mindre kommuner.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html OECD ( Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ) advarer mot en prisboble i eiendomsmarkedet.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html - OECD har levert en svært relevant analyse av situasjonen norsk økonomi står i, sier Jensen.