SA170327 | Centrica leverer utbyggingsplan for Oda-feltet
SA170327 Centrica leverte på onsdag plan for utbygging og drift ( PUD ) for Oda-feltet ( tidligere Butch ) til olje- og energiminister Tord Lien.
SA170327 Oda-feltet skal bygges ut med en bunnramme som skal kobles opp til Ula-feltet.
SA170327 Og Centrica leverte en PUD for Oda-feltet ( tidligere Butch ).