SA170612 « Ferjesambandet Oanes-Lauvik er av sentral betydning for livet i Forsand kommune », skriver Ingrid Vik.
SA170612 Ferjesambandet Oanes-Lauvik er av sentral betydning for livet i Forsand kommune.