SA170705 Hele senteret ble evakuert, og vaktsjefen i Nordjyllands politi, Henrik Skals, sier at de fortsatt ikke har kontroll på brannen.
AP170705 Hele senteret ble evakuert, og vaktsjefen i Nordjyllands politi, Henrik Skals, sier at de fortsatt ikke har kontroll på brannen.
DB170326 Nå jobber Nordjyllands Historiske Museum med å lage en utstilling av eiendelene.
DB170326 FOTO : Nordjyllands Historiske Museum ¶
DB170324 Flygerens personlige eiendeler skal stilles ut ved Nordjyllands Historiske Museum.
AA170324 Flygerens personlige eiendeler skal stilles ut ved Nordjyllands Historiske Museum.
AP160314 Bussprosjektet er et samarbeid mellom Aalborg kommune, tre boligselskaper, Nordjyllands trafikkselskap, region Nordjylland og Aalborg universitet.