SA171212 Det er en fare for at de nye lærerstillingene vil bli hentet fra andre deler av landet, særlig fra Nord-Norge , og at det kan føre til større lærermangel eller mer bruk av ukvalifiserte lærere i noen deler av landet, sier Isaksen.
SA171212 - Kan ramme Nord-Norge
NL171212 Ivaretagelsen av spesialisthelsetjenestene til innbyggere i hele Nord-Norge er et betydelig ansvar.
NL171212 Telle forsøker tilsynelatende å legitimere sin rolle i den mest politisk betente saken i Nord-Norge på flere år med at det hun ( og direktør Vorland ) bedriver ikke handler om politikk, men utelukkende fag og vitenskap.
NL171212 Tromsø kommune, som den største byen i hele Nord-Norge , har gjennom sin størrelse og de mange tjenestene i kommunen, en magneteffekt på hele regionen.
NL171212 Det rimer derfor dårlig at det av alle partier er selveste Senterpartiet som kjemper for å sentralisere oppgaver i Nord-Norge til Tromsø, skriver Miljøpartiet De Grønnes Farid Shariati i Vadsø.
NL171212 Det rimer derfor dårlig at det av alle partier er selveste Senterpartiet som kjemper for å sentralisere oppgaver i Nord-Norge .
DB171212 Ifølge Tveita vil store deler av Nord-Norge , med unntak av Helgeland, få snø de kommende dagene.
NL171211 Satsingen fikk sterk støtte, men mottok også noe kritikk for å være akademisk, tenke mer hav enn land og for å rette blikket mer mot Arktis enn å utvikle Nord-Norge .
NL171211 Derfor bør vi gripe muligheten og sette i gang et arbeid som gir regionen en tydelig lederrolle i utviklingen av Nord-Norge og nordområdene.
NL171211 | PCI tilbudet : tenk hele Nord-Norge
NL171211 PCI saken kan innvarsle et brudd med den spesialisthelsetjenesten vi kjenner i Nord-Norge .
NL171211 Her må man se hva som gavner Nord-Norge !
NL171211 Spørsmålet om å forandre dagens organisering av røntgenundersøkelser av hjertets kransårer og utblokking av trange eller tette kransårer hos akutt og kronisk hjertesyke innbyggere i Nord-Norge har skapt voldsom splid blant fagfolkene og stor uvisshet i befolkningen.
NL171211 Hvis du sammen med Lars Vorland og et numerisk flertall i Helse Nords styremøte onsdag presser gjennom et splittende flertallsvedtak om å opprette PCI i Bodø, risikerer vi ytterligere forverret samarbeidsklima mellom fagmiljøene og dårligere hjertemedisinsk tilbud til alle innbyggerne i Nord-Norge .
NL171211 Fagmiljøene med ansvar for hjertepasientene i Nord-Norge har gjennom årene organisert sin egen møteplass, 'Hjerter i Nord', men i løpet av de siste ti år har vi dessverre aldri sittet sammen i samme rom under Helse Nords ledelse og brukt nødvendig tid og krefter på å få en felles situasjonsforståelse : Hva er vi enige om og hva vi er uenige om ?
NL171211 Den ferske eksterne risikoanalysen om PCI-saken sier i konklusjonen : 'Samlede overlevelsesdata for pasienter med hjerteinfarkt i Nord-Norge viser at det gis et generelt godt og forsvarlig medisinsk tilbud til befolkningen.' ¶
NL171211 bildet ) : Hvis du sammen med Lars Vorland og et numerisk flertall i Helse Nords styremøte onsdag presser gjennom et splittende flertallsvedtak om å opprette PCI i Bodø, risikerer vi ytterligere forverret samarbeidsklima mellom fagmiljøene og dårligere hjertemedisinsk tilbud til alle innbyggerne i Nord-Norge .
NL171210 Her foreligger det imidlertid nå en interessant rapport som dokumenterer antall koronare angiografier og PCI'er utført på bosatte i Nord-Norge i perioden 2014-2016 ( vedlegg til onsdagens styresak ).
NL171210 Dette har også vært et argument fra UNN-Tromsø for å opprettholde ett sentralisert og faglig sterkt PCI-tilbud i Nord-Norge .
NL171210 Hammerfest - 31 ¶ Nord-Norge - 28 ¶
NL171210 Jeg vil minne om at som styremedlem i Helse Nord RHF representerer du ikke den geografiske plasseringen du kommer fra, men har som ansvar å se hele Nord-Norge under ett og ta et regionalt ansvar.
NL171209 Ikke overraskende er det ulike syn i styret i Helse Nord på PCI-tilbudet i Nord-Norge .
DB171209 Det samme gjelder for Nord-Norge .
VG171208 Thiness forklarer at vinden kommer til å fortsette å herje i store deler av Nord-Norge frem til i morgen.
VG171208 Selv om ekstremværet nå er over på Vestlandet, blir situasjonen i Nord-Norge verre utover dagen.
NL171208 Det finnes heller ingen andre sykehus i Nord-Norge hvor man kan ta hele utdanningsløpet innen ortopedi.
NL171208 Det er fortsatt bra med vann på kunnskapsturbinene i Nord-Norge, men ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge , og i Helse Nord, er i ferd med å demme opp elva.
NL171208 Det er fortsatt bra med vann på kunnskapsturbinene i Nord-Norge , men ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og i Helse Nord, er i ferd med å demme opp elva.
NL171208 Det betyr i praksis at Nord-Norge per i dag ikke er i stand til å utdanne nye ortopeder etter nasjonal standard.
NL171208 De har gått vakter og operert på sykehus rundt i Nord-Norge og andre steder i landet, og lært av de beste fagfolkene gjennom opphold på utenlandske behandlingssentra.
DB171208 Den forsinkelsen kan ikke tilskrives situasjonen i Nord-Norge , i hvert fall, sier Sverdrup.
DA171208 Hekla Stålstrenga, for tida på turné i Nord-Norge : Anne Nymo Trulsen, Tore Bruvoll, Trond-Viggo Solås, Ragnhild Furebotten og Ole-Jakob Larsen. 5 ¶
VG171207 Vakthavende meteorolog Rune Skoglund ved Meteorologisk institutt i Nord-Norge sier han ikke har sett akkurat denne modellen tidligere, men sammenligner den med sine egne systemer, og bekrefter overfor VG at det ser ut til å stemme på en prikk.
VG171207 Uværet skaper også trøbbel i Nord-Norge .
NL171207 Viktige samfunnsinstitusjoner som UIT- Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge har sitt hovedsete i Tromsø.
NL171207 Det er derfor lett å forstå og å være enig i Troms forhandlingsutvalgs tilnærming : Regjeringens mål er at Nord-Norge skal videreutvikles til en av landets mest bærekraftig region.
NL171207 Begge har vært viktige drivkrefter for å bygge dagens Nord-Norge , gjennom virksomheter spredt over hele landsdelen.
DB171207 Det har ikke gått stort mer enn to uker siden stormen Ylva herjet med store deler av Nord-Norge .
DA171207 Inntektsøkningen var 8 prosent på Jæren, 7 prosent på Vestlandet, 11 prosent i Trøndelag og 1 prosent i Nord-Norge .
DA171207 Det var stort å komme dit fra en indiefilm-innspilling i Nord-Norge , forteller Johnsen.
AP171207 Også snøskredfaren er betydelig, både på Vestlandet og i Nord-Norge , og det har allerede gått noen mindre snøskred.
AP171207 Også Nord-Norge og Østlandet kan forvente strømbrudd på grunn av sterk vind og ising.
AA171207 Også i Nord-Norge er det uvær.
VG171206 Særlig gjelder dette for keisersnitt, sier professor og fødselslege Pål Øian ved Universitetssykehuset Nord-Norge til P4.
NL171206 Jernbanedirektoratet setter nå i gang med sin oppdaterte kostnads-vurdering av jernbanen i Nord-Norge - med den tilføyelse at start på delstrekninger også skal vurderes.
NL171206 Det vil skape 1800 årsverk i Nord-Norge i utbyggingsperioden, og 500 arbeidsplasser i driftsfasen på minst 30 år - dvs. frem mot 2050.
DB171206 Trøndelag stikker av med det beste været, og i Nord-Norge blir det ganske stabilt, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NTB.
DB171206 I Nord-Norge kan det komme litt nedbør i starten, stort sett som snø, ikke store mengder.
AP171206 Helstrup, Morten Pedersen, Rune Marthinussen, Truls Jenssen og Per-Mathias Høgmo er alle tidligere TUIL-trenere fra Nord-Norge .
NL171205 Og aller viktigst : Dette tiltaket vil sikre en rask og adekvat behandling av hjerteinfarkt for hele befolkningen i Nord-Norge , uavhengig av bosted og avstand til PCI-senter.
NL171205 Rekk opp hånda den lederen i Nord-Norge som ser frem til å gjennomføre en slik spennende oppgave.
NL171205 Da får de vise resten av Nord-Norge at det nye tilbudet skal realiseres innenfor rammen av sykehusbudsjettene i Nordland.
NL171205 n grad de gamle spenninger mellom våre to land gjenoppvekket, med bakgrunn i seigheten i de gamle og kjente trusselbilder : Finlands vanskelig forhold til Russland/Sovjetunionen - som et land mellom øst og vest og mellom blokker - og en intern potensiell trussel ved kvenene og finske statsborgere i Nord-Norge .
NL171205 Og både i Norge og Sverige ble finnene og kvenene, som nå kom i tusenvis til Nord-Norge , koblet til den vesteuropeiske oppfatningen om « den russiske fare », at Russland hadde aggressive og ekspansjonistiske planer om de vestlige nordområdene, noe som forskingen i ettertid har vist ikke stemte.
NL171205 I senmiddelalderen bistod karelerne handelsstaten Novgorod i dens ekspansjon nordover i Lappmarkene og mot Nord-Norge i striden om handel og naturressurser, tiden har da også vært kalt « karelerkrigenes tid ».
NL171205 I dette bildet ble kvenene i Nord-Norge mistenkeliggjort : Siden de kom fra det tsaristiske storfyrstedømmet Finland, var de ikke « egentlig » russere ?
NL171205 I Nord-Norge ble de mottatt med åpne armer som et viktig tilskudd til bosetting og landbruk i de tynt bosatte områdene som snart skulle få riksgrenser.
NL171205 I Nord-Norge ble de kalt kvener, trolig fordi de kom fra et område som fortsatt ble omtalt som « Kvenland » og fordi flertallet av dem hadde finskspråklig bakgrunn.
NL171205 En kombinasjon av « overbefolkning » i hjembygdene, epidemier, uår og frykt for russiske krigshandlinger førte til mennesker i tusentall søkte fra Finland til Nord-Norge fra sluten av 1600-tallet.
NL171205 Nå finner mer enn 70 % av studentene seg arbeid i Nord-Norge .
NL171205 Det er ikke etablert noe nytt såkornfond i Nord-Norge med samme betingelser som i Sør-Norge.
NL171205 ¶ I nord har man samarbeidet over grensen gjennom århundrer, og det finnes et betydelig antall finskættede kvener i Nord-Norge .
NL171205 I nord har man samarbeidet over grensen gjennom århundrer, og det finnes et betydelig antall finskættede kvener i Nord-Norge .
DN171205 - Dette er en stor dag for kongeriket og regionen Nord-Norge .
DN171205 - Dette er en stor dag for kongeriket og regionen Nord-Norge .
DB171205 I underkant av 1.800 av disse vil komme i Nord-Norge .
DB171205 Direkte og indirekte vil investeringen i driftsfasen utløse rundt 1.700 årsverk nasjonalt, hvorav 500 i Nord-Norge , ifølge anslag Agenda Kaupang har gjort for Statoil.
DA171205 I underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge .
DA171205 Direkte og indirekte vil investeringen i driftsfasen utløse rundt 1700 årsverk nasjonalt, hvorav 500 i Nord-Norge , ifølge anslag Agenda Kaupang har gjort for Statoil.
BT171205 Sånn har det vært de siste uværene, nå sist med « Ylva » i Nord-Norge , der det viste seg at det traff noen steder veldig lokalt, sier Clementz.
AP171205 Bakgrunnen var en anmeldelse fra en kvinne fra oktober i fjor, opplyser etterforskningsleder Per Martin Utkilen ved Spesialenhetens avdeling for Midt- og Nord-Norge .
AP171205 I underkant av 1.800 av disse vil komme i Nord-Norge .
AP171205 Direkte og indirekte vil investeringen i driftsfasen utløse rundt 1.700 årsverk nasjonalt, hvorav 500 i Nord-Norge , ifølge anslag Agenda Kaupang har gjort for Statoil.
VG171204 Finnmark, Troms og Nordland er utfordrende reisemessig, og Nord-Norge bør kobles mot lag på Østlandet.
VG171204 Jeg frykter at storbyene, som får nesten alle lærernorm-pengene, skal rekruttere lærere fra for eksempel Nord-Norge hvor det allerede er lærermangel.
SA171204 - Du har bakgrunn blant annet fra Tromsø IL og Nord-Norge .
NL171204 Aud-Kirsti Pedersen ( stedsnavnansvarlig for Nord-Norge i statens kartverk, og forsker ved institutt for språkvitenskap, UIT ), oppfordrer Kåfjord kommune til å ta dette opp med departementet, og viser til at tospråklig skilting er blant annet brukt, og tilsynelatende uten problem, i Finland.
NL171204 Per dags dato er det 52 barn og unge i Nord-Norge som trenger et annet sted å bo.
DB171204 - Du har bakgrunn blant annet fra Tromsø IL og Nord-Norge .
DB171204 - Vi mener at stadige berøringer innebærer en straffbar krenkelse av kvinnen, forklarer etterforskningsleder Per Martin Utkilen ved Spesialenhetens avdeling for Midt- og Nord-Norge .
DB171204 Et forsvar som sikrer beredskap i svært sårbare havområder i Nord-Norge .
AP171204 - Du har bakgrunn blant annet fra Tromsø IL og Nord-Norge .
SA171203 - Hvis du kjører over til finsk side, vil du kanskje se det, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge , Rune Skoglund, til Nordlys.
SA171203 Trener for regionlaget Team Nord-Norge , Kristian Skogstad, er fornøyd med at løperne har fått vist seg frem på det høyeste nivået denne helgen.
DA171203 - Hvis du kjører over til finsk side, vil du kanskje se det, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge , Rune Skoglund, til Nordlys.
AP171203 - Hvis du kjører over til finsk side, vil du kanskje se det, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge , Rune Skoglund, til Nordlys.
AP171203 Trener for regionlaget Team Nord-Norge , Kristian Skogstad, er fornøyd med at løperne har fått vist seg frem på det høyeste nivået denne helgen.
AA171203 - Hvis du kjører over til finsk side, vil du kanskje se det, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge , Rune Skoglund, til Nordlys.
AA171203 En rekke steder i Nord-Norge er det også varslet betydelig snøskredfare i dagene fremover.
SA171202 I forbindelse med dette lavtrykket ble det sendt ut ekstremvarsel for Nord-Norge , og denne stormen fikk navnet « Ylva ».
SA171202 Finnmark, Troms og Nordland er utfordrende reisemessig, og Nord-Norge bør kobles mot lag på Østlandet.
NL171202 Det kan være Mads Gilbert som leder nok et korstog mot likeverdig behandling av hjertepasienter i Nord-Norge .
NL171202 Dersom hensynet til pasientene i hele Nord-Norge veier tyngst, og velviljen er tilstede, er det fullt mulig å samarbeide om gode løsninger.
NL171202 Analysen gir full dekning til Helse Nord-direktør Lars Vorlands innstilling og begrunnelse for etablering av et tilbud i Bodø : « Etter en samlet vurdering av alle forholdene, av respekt for pasientene i Nord-Norge og et likeverdig tilbud til denne pasientgruppen ».
DB171202 Snøskredfare på Vestlandet og i Nord-Norge
DB171202 Lørdag formiddag forteller meteorolog Frode Hassel at vinden i Finnmark stort sett har minket, men at det forsatt er sterk vind utsatte steder og at det i helga vil blåse kraftig flere steder i hele Nord-Norge .
DA171202 | Lyn får ti turer til Nord-Norge
DA171202 Da kobler man alltid lag fra Nord-Norge med klubber som har noenlunde nærhet til Gardermoen.
AP171202 I tillegg varsler meteorologene om ny storm i Nord-Norge , og advarer folk om å feste løse gjenstander.
AP171202 I tillegg varsler meteorologene om ny storm i Nord-Norge , og advarer folk om å feste løse gjenstander.
AP171202 Nord-Norge er vel beslått med krefter som kan sette ord på hva som ligger folket på hjertet.
AP171202 Å få med seg verdenscuppoeng er sinnssykt vanskelig, sier hovedtrener for Team Nord-Norge , Kristian Skogstad.
AP171202 Finnmark, Troms og Nordland er utfordrende reisemessig, og Nord-Norge bør kobles mot lag på Østlandet.
NL171201 ¶ PCI-DEBATTEN : Rektoren ved UiT, Anne Husebekk, oppfordrer styret i Helse Nord til å tenke seg godt om før man deler opp sårbare fagmiljøer i Nord-Norge .
NL171201 Det meste av denne praksisen utføres i spesialisthelsetjenesten og derfor har utbyggingen av Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) vært en helt nødvendig samarbeidspartner i oppbyggingen av helseutdannelsene.
NL171201 Det er nødvendig å bruke både kloke hoder og varme hjerter når en beslutning om PCI-tilbudet i Nord-Norge skal behandles i styret i Helse Nord kommende uke. | " Norge er klemt mellom et sanksjonert Russland og et uforutsigbart USA " ¶
NL171201 I dag er forholdet at Nord-Norge har mange offentlige tilsatte og for få i privat sektor.
AA171201 Et lavtrykk i Norskehavet utenfor kysten av Nord-Norge fører til et markert værskifte med overgang til mildere og våtere vær i Trøndelag.
VG171130 Skredfare i Nord-Norge
VG171130 Disse operasjonene krever to piloter i helikoptrene, mens transportflyging for Hæren i Nord-Norge i fredstid bare krever en pilot.
NL171130 Vi trenger å bygge opp både nye og eksisterende bransjer, ikke minst for eksport, for å styrke Nord-Norge og Norges fremtid.
AP171130 Redaksjoner i Nord-Norge nedlegges ¶
AP171130 For VG har nå lagt ned sin avdeling i Nord-Norge .
VG171129 | Betydelig snøskredfare i Nord-Norge
SA171129 Han har samlet et enormt materiale om denne til tider rufsete norske avdelingen, som ble en livslinje mellom Vestlandet og det frie Storbritannia, på samme måte som grenselosene ble det mellom Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge og det frie Sverige.
NL171129 | Senterpartiet satser på Forsvaret i Nord-Norge
NL171129 Satsingen kommer særlig Nord-Norge til gode.
NL171129 Skulle antall innbyggere og den berømte " kjøttvekta " bestemme burde alle vi i Nord-Norge meldt flytting til Oslo.
NL171129 I Nord-Norge kun 20.000 og i Finnmark har hatt en nedgang på 0,9 %.
NL171129 Kommunikasjonsmessig ville Nord-Norge bevege seg fra periferi til globalt integrert.
NL171129 I så fall burde vi rigge infrastrukturen i Nord-Norge deretter.
NL171129 ¶ STRID : Fra onsdagens pressekonferanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge , der ledere ved UNN gikk hardt ut mot Helse Nords håndtering av PCI-saken.
NL171129 Ikke bare økonomisk, men også med hensyn til det som kan bli uopprettelig skade på forholdet mellom Helse Nords administrasjon i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge .
DA171129 Han flyttet fra Nord-Norge for mange tiår siden.
AA171129 Et lavtrykk som kommer inn mot kysten av Nord-Norge fredag, gir et markert værskifte med overgang til pålandsvind med vind og nedbør.
VG171128 Dette vil i så fall gi en del nedbør på kysten fra Vestlandet og nordover til Nord-Norge .
SA171128 Folk i Nord-Norge planlegger å svi av mest penger, hele 11.861 kroner, på årets jul.
NL171128 | I Nord-Norge bør det bare være ett PCI-senter ¶
FV171128 Folk i Nord-Norge planlegger å svi av mest penger, hele 11.861 kroner, på årets jul.
BT171128 | Flertall på Stortinget for å sikre Hæren helikopterstøtte i Nord-Norge
BT171128 Etter det NTB erfarer er det flertall på Stortinget for å sikre helikopterkapasitet til Hæren i Nord-Norge , ved basen på Bardufoss.
BT171128 Folk i Nord-Norge planlegger å svi av mest penger, hele 11.861 kroner, på årets jul.
AP171128 | Flertall på Stortinget for å sikre Hæren helikopterstøtte i Nord-Norge
AP171128 Etter det NTB erfarer er de fem partiene enige om å sikre helikopterkapasitet til Hæren i Nord-Norge , ved basen på Bardufoss.
AP171128 Allerede mandag kveld lå det an til å bli flertall for en løsning som sikrer Hæren en viss helikopterstøtte i Nord-Norge .
AP171128 - Det står i langtidsplanen at det ikke skal flyttes Bell-helikoptre fra Nord-Norge før erstatningskapasitet er på plass.
AP171128 * Bevegelsen ble startet i svensk Lappland på 1840-tallet av den svenske presten Lars Levi Læstadius ( 1800 - 1861 ), og spredte seg raskt til Finland og Nord-Norge .
AP171128 Folk i Nord-Norge planlegger å svi av mest penger, hele 11.861 kroner, på årets jul.
AA171128 Folk i Nord-Norge planlegger å svi av mest penger, hele 11.861 kroner, på årets jul.
VG171127 I Nord-Norge har ekstremværet Ylva lagt seg, men et polart lavtrykk er på vei.
VG171127 Der kan det bli opp til liten storm og kraftige snøbyger, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved værvarslingen for Nord-Norge .
SA171127 Det er helt rått, sier hovedtrener for Team Nord-Norge , Kristian Skogstad.
SA171127 Anna Svendsen ( sprint, skiathlon ), Silje Theodorsen ( skiathlon ), Lovise Heimdal ( sprint ), Emile Kristoffersen ( skiathlon ) og Erik Valnes ( sprint ) fra regionlaget Team Nord-Norge ble i dag tatt ut til verdenscupen på Lillehammer kommende helg.
SA171127 Aldri før har Team Nord-Norge hatt så mange løpere i et verdenscuputtak.
NL171127 Viktige samfunnsinstitusjoner som UiT - Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge har sitt hovedsete i Tromsø.
NL171127 Videre i meldingen står det at regjeringen har som mål at Nord-Norge skal videreutvikles til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.
NL171127 UiT og UNN har vært viktige drivkrefter for å bygge dagens Nord-Norge , gjennom virksomhet spredt over hele landsdelen.
NL171127 Her gis det ulike råd for hvordan Nord-Norge kan møte utfordringene som krevende klimatiske betingelse, dårlig utbygd infrastruktur og en aldrende befolkning.
NL171127 Etter en samlet vurdering er Tromsø den byen som gir den nye folkevalgte regionen de beste forutsetningene for å nå både målsetningene i regionreformen og sikre at regionen leverer på de nasjonale forventningene til Nord-Norge .
NL171127 Den nasjonale nordområdepolitikken skal reflektere utfordringer i Nord-Norge og Nordområdene, og bidra til en mer bærekraftig utvikling.
NL171127 De som bor i Nord-Norge skal være med å utvikle premissene for egen landsdel.
NL171127 Av de 1000 innbyggerne Nord-Norge har vokst i 3. kvartal, har rundt 900 kommet til Tromsø.
NL171127 Nord-Norge har bare vokst med rundt 1000 innbyggere av en total befolkningsvekst på 32.000 mennesker nasjonalt i årets ni første måneder.
NL171127 Nord-Norge deles i to ettersom Troms og Finnmark slås sammen til en region, mens Nordland fylke består slik vi kjenner det i dag.
NL171127 Vi håper derfor at jernbane blir et stort og samlende infrastrukturprosjektet for den nye regionen i Nord-Norge .
NL171127 I 2016 var Nord-Norge den eneste delen av landet med økonomisk vekst.
DB171127 Det vil bli mer vær og pålandsvind i Nord-Norge , sier han.
AP171127 Det er helt rått, sier hovedtrener for Team Nord-Norge , Kristian Skogstad.
AP171127 Anna Svendsen ( sprint, skiathlon ), Silje Theodorsen ( skiathlon ), Lovise Heimdal ( sprint ), Emile Kristoffersen ( skiathlon ) og Erik Valnes ( sprint ) fra regionlaget Team Nord-Norge ble i dag tatt ut til verdenscupen på Lillehammer kommende helg.
AP171127 Aldri før har Team Nord-Norge hatt så mange løpere i et verdenscuputtak.
SA171126 Team Nord-Norge hadde en bra helg på norgescupen.
NL171126 ¶ SORRY : Her kommer jeg seilende oppover Heia, og overskrifter som " slik har Ylva herjet i Nord-Norge " eller " Ylva rammer Troms tidlig i morgen " har vært hverdagskost de siste dagene.
NL171126 | Sorry, Nord-Norge .
NL171126 Nordmenn er riktignok på verdenstoppen, men innad er kanskje ikke Nord-Norge det beste stedet å oppnå berømmelse for vind, snø og regn - vi er rett og slett litt for vant til det.
NL171126 Kort tid etterpå fulgte selveste politimester Ole Sæverud hans eksempel, og dundret inn i hele Nord-Norge med vindkast som slo ut strømmen for hele 50.000 innbyggere.
NL171126 Og det er jo i så fall ikke første gang man i Nord-Norge overlater de vanskelige avgjørelsene til Oslo.
AP171126 Team Nord-Norge hadde en bra helg på norgescupen.
SA171125 Team Nord-Norge løperne Lovise Heimdal og Erik Valnes kom begge til finalen på Gålåsprinten.
SA171125 Lovise Heimdal fra Team Nord-Norge helt til finalen på den klassiske sprinten.
SA171125 Det er vi sinnssykt fornøyd med, selv om vi også skulle ønsket vi hadde noen på pallen, sier trener for Team Nord-Norge Kristian Skogstad til iTromsø.
SA171125 Team Nord-Norge løperne Lovise Heimdal og Erik Valnes kom begge til finalen på Gålåsprinten.
SA171125 Lovise Heimdal fra Team Nord-Norge helt til finalen på den klassiske sprinten.
SA171125 Det er vi sinnssykt fornøyd med, selv om vi også skulle ønsket vi hadde noen på pallen, sier trener for Team Nord-Norge Kristian Skogstad til iTromsø.
NL171125 Og mens de under valgkampen ropte høyt og kritiserte regjeringen for sentraliseringspolitikken deres, er det plutselig veldig stille når de selve foreslår direkte sentraliseringstiltak i Nord-Norge .
NL171125 En tidligere ordfører for Arbeiderpartiet et sted i Nord-Norge fortalte meg en gang at hun hadde fått ett godt råd fra sin mor da hun engasjerte seg i politikken - ikke involver deg seksuelt med noen i partiet, da er du ferdig politisk.
AP171125 De fleste tipsene gikk i retning av at vi skulle sendes til en arbeidsleir i Nord-Norge .
AP171125 Team Nord-Norge løperne Lovise Heimdal og Erik Valnes kom begge til finalen på Gålåsprinten.
AP171125 Lovise Heimdal fra Team Nord-Norge helt til finalen på den klassiske sprinten.
AP171125 Det er vi sinnssykt fornøyd med, selv om vi også skulle ønsket vi hadde noen på pallen, sier trener for Team Nord-Norge Kristian Skogstad til iTromsø.
VG171124 REVET AV : De voldsomme vindkastene fra øst satte sine spor flere steder i Nord-Norge , blant annet her i Fauske.
NL171124 Å slå Nord-Norge sammen til en region med utvidet selvstyre er en farlig sak.
NL171124 « Østland, Vestland, Trøndelag og Nord-Norge har ingen tradisjoner for egen statsdannelse eller regionalt styre.
NL171124 Store deler av arbeidsstokken var den gang som nå fra Nord-Norge . 100-årsjubileet ble avviklet i skyggen av en dyp produksjonsteknisk og finansiell krise.
NL171124 Mellom klimatoppmøtet i Bonn og flyet videre til Nord-Norge fikk jeg med meg begynnelsen av uke to i klimarettsaken.
NL171124 I 2005 foreslo NHO å snu det norske kartet på hodet, det skulle komme store ringvirkninger på land i Nord-Norge fra den nye " Barentsgulfen ".
AP171124 Ylva gjorde stor skade i Nord-Norge torsdag.
AA171124 | Stengte veier og fremdeles mange uten strøm i Nord-Norge
AA171124 Ylva gjorde stor skade i Nord-Norge torsdag.
AA171124 Ylva gjorde stor skade i Nord-Norge torsdag.
VG171123 Selv om « Ylvas » aller verste utbrudd har gitt seg i deler av Nord-Norge , går det noen timer før hun drar sin vei.
VG171123 | Ekstremværet « Ylva » over Nord-Norge : 3000 husstander uten strøm ¶
NL171123 I SpareBank 1 Nord-Norge Markets tror vi at fallet i boligprisene blir moderat, at det stabiliseres og snur i løpet av neste år.
NL171123 Refleksen i Nord-Norge er at alle endringer på et slikt system blir feil, og inntrykket er at mange protesterer hele tiden, uansett, dersom noen tar til orde for å drøfte ulike moderniseringer.
NL171123 Jeg var en av de 480 deltakerne på den nylig avholdte samlingen til Agenda Nord-Norge i Mo i Rana.
NL171123 I ditt foredrag snakket du om dine erfaringer og hvordan du mener Nord-Norge kan lykkes gjennom å etablere « en global tenking » : Det passet jo godt til konferansens tema, som nettopp var globalisering.
DN171123 Selv om værforholdene ser bedre ut på Oslo Lufthavn i dag, opplyser Kirchhoff at det kan bli forsinkelser både her og på flyplasser i Nord-Norge som følge av været.
DN171123 | Ylva ruller inn over Nord-Norge
DN171123 Meteorologisk institutt har utstedt ekstremværvarsel for stormen Ylva i Nord-Norge .
DB171123 Klokka 14.30 meldte Værvarslinga i Nord-Norge at vinden i Troms begynte å øke.
DB171123 Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med Vegtrafikksentralen i Nord-Norge uten å lykkes.
DB171123 ( Dagbladet ) : Stormen « Ylva » og svært dårlig føre skaper kraftige problemer i Nord-Norge .
DB171123 - Lavtrykket ute i Norskehavet innebærer sørøstlige vinder i Nord-Norge .
DB171123 Det er et lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kolahalvøya som setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt med storm styrke over deler av Nord-Norge .
DB171123 Det betyr at noen kan få veldig lite vind, mens det pågår for fullt i nabobygda eller nabodalen, forklarer statsmeteorolog ved værvarslinga i Nord-Norge , Ida Fossli til Dagbladet.
DB171123 - Det er umulig å si hvor mange og hvor store skader « Ylva » vil gjøre i Nord-Norge .
DB171123 ( Dagbladet ) : Stormen « Ylva » har herjet på sin ferd i Nord-Norge .
DB171123 Selv om værforholdene ser bedre ut på Oslo Lufthavn i dag, opplyser Kirchhoff at det kan bli forsinkelser både her og på flyplasser i Nord-Norge som følge av været.
AP171123 | Skolebuss blåst av veien : Ylva ruller inn over Nord-Norge
AP171123 Meteorologisk institutt har utstedt ekstremværvarsel for stormen Ylva i Nord-Norge .
AP171123 Dette setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt med storm styrke over deler av Nord-Norge , melder Yr.
AP171123 Selv om værforholdene ser bedre ut på Oslo Lufthavn i dag, opplyser Kirchhoff at det kan bli forsinkelser både her og på flyplasser i Nord-Norge som følge av været.
AA171123 | Stormen Ylva ruller inn over Nord-Norge
AA171123 Meteorologisk institutt har utstedt ekstremværvarsel for stormen Ylva i Nord-Norge .
AA171123 I deler av Nord-Norge er det ventet ekstremvær, og det kan bli farlig å oppholde seg utendørs.
AA171123 Ekstremværet Ylva herjer i Nord-Norge , og det er også kraftig vind i deler av Namdal.
AA171123 Ekstremværet Ylva herjer og gjør stor skade i Nord-Norge .
AA171123 Dette gjelder hovedsaklig flyavgangene til Nord-Norge .
AA171123 | Stormen Ylva herjer i Nord-Norge - 2.400 husstander uten strøm ¶
AA171123 | Store ødeleggelser etter Ylva i Nord-Norge
VG171122 | Ekstremværet « Ylva » treffer Nord-Norge : - Frykter for liv og verdier ¶
VG171122 Det forteller vakthavende meteorolog Gunnar Noer ved Meteorologisk Institutts værvarsling i Nord-Norge .
VG171122 Det er ikke meldt om særlig mye nedbør i Nord-Norge , men det som kommer, vil i hovedsak komme som snø.
NL171122 Å tro at Tromsø skal slippe unna bompenger, som samtlige andre byer i både Nord-Norge og Sør-Norge har innført, det er en drøm som er så virkelighetsfjern at det er vanskelig å ta alvorlig.
NL171122 ¶ Fra årets Agenda Nord-Norge i Mo i Rana.
NL171122 Etter Agenda Nord-Norge ( ANN ) i Tromsø ( 2014 ), Bodø ( 2015 ), Alta ( 2016 ) og nå Mo i Rana ( 2017 ) kommer det mange tilbakemeldinger.
NL171122 Resultatene av en slik debatt må være så tydelig, og prosjektene så opplagte, at det er mulig for Bodø å bli enig med resten av Nord-Norge og Norge om hvordan de skal formuleres inn i neste runde av den nasjonale transportplanen, det vil si om fire år.
NL171122 Politikerne i Bodø og Nord-Norge må se sin besøkelsestid og ligge tett på prosessene i Oslo hele veien.
NL171122 En utviklingsstrategi for Bodø, Salten-regionen og Nord-Norge må bli en del av bærebjelkene i Norges omstillingsstrategi.
NL171122 Dette handler om utviklingen av en strategi hvor hele Nord-Norge er med.
NL171122 Dette er den debatten som Bodø og resten av Nord-Norge og Oslo må gå inn i.
NL171122 Det handler om å leve av havet, få flere besøkende, utnytte kraften og mineralene på nye og forsvarlige måter, ikke bare i Bodø, men i hele Nord-Norge .
NL171122 Vi oppfordrer Jorunn og familien å klage Tromsø kommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge ( UNN ) inn for Fylkesmannen.
DN171122 Ål ¶ Nord-Norge : ¶
DB171122 - Mange med meg er opprørt over at Høyre og Frp nå ønsker å kutte støtten til rettshjelptiltak som Juss-buss, JURK, Gatejuristen, Jushjelpa i Midt-NorgeJusshjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen i Bergen.
DB171122 ¶ STORM : Onsdag kveld og torsdag morgen er det meldt om ekstremvær i Nord-Norge .
DB171122 ( Dagbladet ) : Ekstremværet « Ylva » er på vei mot Nord-Norge .
AP171122 | Ekstremvær på vei mot Nord-Norge , svært kraftig nedbør i sør og vest ¶
AP171122 Vi overvåker situasjonen og vil gjøre en ny vurdering senere, sier meteorolog Ine-Therese Pedersen hos Vervarslinga for Nord-Norge .
AP171122 Flere steder i Nord-Norge kan få vindkast på opptil 50 meter i sekundet.
AA171122 | Stormen har truffet Nord-Norge
AA171122 Men det er ikke bare Nord-Norge som rammes av uvær.
AA171122 I deler av Nord-Norge er det ventet ekstremvær fra onsdag kveld.
AA171122 Ekstremværet Ylva er på vei inn over Nord-Norge torsdag kveld og er ventet å øke i løpet av natten.
AA171122 | Stormen har truffet Nord-Norge
AA171122 Men det er ikke bare Nord-Norge som rammes av uvær.
AA171122 Ekstremværet Ylva er på vei inn over Nord-Norge torsdag kveld og er ventet å øke i løpet av natten.
AA171122 | Nå kommer ekstremværet Ylva i Nord-Norge
VG171121 Ettersom kvinnen ikke er i arresten, men på sykehus, holder politiet vakt ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
VG171121 21-åringen ble fremstilt for lege, og sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, hvor hun er satt under vakthold av politi.
NL171121 Alta er en av de 5 største byene i Nord-Norge - og den eneste uten sykehus.
NL171121 | Quo Vadis Nord-Norge ?
NL171121 Målet ( i denne omgangen ? ) er at landet skal bestå av omlag ( ? ) 10 regioner, men for Nord-Norges del skal man ha en egen prosess for å avgjøre om Nord-Norge skal bli ett eller to fylker !
NL171121 Landsdelen er splittet, og i Nordland lurer de på hva som skjer, og Troms og Finnmark, eller Finnmark og Troms eller " Nord-Norge " Norges Arktiske Reigion ( uten Nordland, som uomtvistelig har polarsirkelen midt i fylket, krangler så busta fyker.
NL171121 De øvrige regionene vil nok våkne, og vi kan få en fornuftig inndeling i landet med 5 regioner, Nord-Norge , Trøndelagen, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
NL171121 Alle meningsytringer i debatten om dette synes å peke mot at det beste vil være å samle Nord-Norge som en felles region, men " vi fikk det ikke til ", etter å ha fått regjeringens godkjenning " på et sølvfat ".
NL171121 Nord-Norge , med universitetene har allerede et godt utbygget samarbeide med Russland i nord, og eventuelt kan vi se foran oss en fusjon av UiTø ( Det arktiske universitetet ) og Universitetet i Nordland, med en hovedcampus i Tromsø og en i Bodø, og satelitter i Alta, Harstad og Narvik.
NL171121 Nord-Norge , Norges riktige Arktiske Region, vil bli et maktsenter og kompetansesenter både i landet og når det gjelder nordområdepolitikk og ressursbruk.
NL171121 Om dette var et innlegg fra en sint sunnmøring som vil gi et ærlig ment uttrykk for sine meninger om oss i Nord-Norge , så burde redaktøren brukt Vær-Varsom-Plakaten og refusert innlegget for å beskytte denne personen mot seg selv og hans meninger.
NL171121 livsviktig medisinsk evakuering ¶ 2 ) Militære maskiner/mannskaper er den absolutt eneste løsning i krig, og må derfor trenes i fred ¶ 3 ) Hæren og spesialstyrkene trenger begge helikopterkapasitet, og må tilføres egnede ressurser ¶ 4 ) Hærens kjerneområde og mest kritiske operasjonsområde er i Nord-Norge , med utspring i Troms ¶ 5 ) 339 skvadron er til for å støtte Hæren, med de Bell 412-maskiner som er anskaffet for dét fo
NL171121 ¶ Universitetet i Tromsø og rektor Anne Husebekk har sterk vekst i antall avlagte doktorgrader, det viser universitetets høye kvalitet og store betydning for Nord-Norge , skriver Nordlys på lederplass.
NL171121 Totalt i Nord-Norge er det dermed avlagt 194 avhandlinger i løpet av 18 måneder.
NL171121 I tillegg har man forsynt landsdelen med arbeidskraft, og ny statistikk viser at 7 av 10 som uteksamineres, velger å arbeide i Nord-Norge .
NL171121 ¶ Fra årets Agenda Nord-Norge i Mo i Rana.
NL171121 Videoen minnet meg om en artikkel professor Willy Guneriussen ved UIT skrev i 2008 om konstruksjonen av « det nye Nord-Norge », som etablerte bildet av en selvsikker, dynamisk og spektakulær landsdel.
NL171121 Tenketanken Agenda Nord-Norge eies av Sparebank1 Nord-Norge , LO og NHO, og har som formål « å gi Norge et verktøy for samhandling på tvers av geografi, næringer, offentlig og privat sektor, organisasjoner og politiske partier i nord ».
NL171121 Tenketanken Agenda Nord-Norge eies av Sparebank1 Nord-Norge, LO og NHO, og har som formål « å gi Norge et verktøy for samhandling på tvers av geografi, næringer, offentlig og privat sektor, organisasjoner og politiske partier i nord ».
NL171121 På hurtigbåten hjem til Steigen satt jeg igjen med to paradokser : Det ene er at de naturressursene og arealene som skal bære Norge og Nord-Norge videre, nettopp finnes i det rurale nord som Agenda Nord-Norge og Google-Frank stigmatiserer.
NL171121 På hurtigbåten hjem til Steigen satt jeg igjen med to paradokser : Det ene er at de naturressursene og arealene som skal bære Norge og Nord-Norge videre, nettopp finnes i det rurale nord som Agenda Nord-Norge og Google-Frank stigmatiserer.
NL171121 Men i stedet for å løfte Nord-Norge ble landsdelens underordnede status pinlig påtrengende.
NL171121 I åpningsseansen inngikk en video med daglig leder Roger Ingebrigtsen, som volumiøst hyller det nye Nord-Norge .
NL171121 Google-Frank er arrangørens bilde av det rurale og enfoldige Nord-Norge .
NL171121 Er dette virkelig det moderne Nord-Norge ?
NL171121 Agenda Nord-Norges årlige samling skal ifølge nettsiden « bidra til at Nord-Norge løftes mot nye høyder ».
DB171121 Det ringer folk fra Nord-Norge og lurer på hvor varene er blitt av.
AP171121 Den siktede er overført til helsevesenet, og har politivakt ved Universitetet i Nord-Norge ( UNN ).
AA171121 Nord-Norge blir rammet av kraftig vind, og i sør fører voldsomme mengder regn til flom- og skredfare.
SA171120 Tromsøværingen som representerer Tromsø Skiklubb Langrenn og Team Nord-Norge var lørdag ett sekund fra å gå til finale på klassisk sprint på den norske sesongåpningen på Beitostølen.
NL171120 Les Jon Hustad : Nord-Norge slik en sunnmøring ser det ¶
NL171120 Tilstandene i den videregående skolen i Nord-Norge , der vi kommer dårligst ut på alle nasjonale parametere, er ikke til å leve med.
NL171120 Det samfunnsøkonomiske tapet for Nord-Norge er beregnet til 4 milliarder kroner i året, og fra Nord-Norge er bortforklaringene mange.
NL171120 Det samfunnsøkonomiske tapet for Nord-Norge er beregnet til 4 milliarder kroner i året, og fra Nord-Norge er bortforklaringene mange.
NL171120 Nord-Norge er også dårligst på gjennomføring, progresjon, skriftlig og muntlig eksamen.
FV171120 Tromsøværingen som representerer Tromsø Skiklubb Langrenn og Team Nord-Norge var lørdag ett sekund fra å gå til finale på klassisk sprint på den norske sesongåpningen på Beitostølen.
DB171120 Østlandet og Nord-Norge ligger mer i le, sier Nordhagen.
AP171120 Tromsøværingen som representerer Tromsø Skiklubb Langrenn og Team Nord-Norge var lørdag ett sekund fra å gå til finale på klassisk sprint på den norske sesongåpningen på Beitostølen.
AA171120 Tromsøværingen som representerer Tromsø Skiklub Langrenn og Team Nord-Norge var lørdag ett sekund fra å gå til finale på klassisk sprint på den norske sesongåpningen på Beitostølen.
VG171119 Også i Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, men Gislefoss tør ikke å love mye sol.
DA171119 Samme budskap ble framført i flere avisinnlegg i Nord-Norge før helgen samt i et svar på et skriftlig spørsmål fra Aps Terje Lien Aasland.
NL171118 Les Jon Hustad : Nord-Norge slik en sunnmøring ser det ¶
DB171118 - Det er morsomt at Bodø-Glimt rykket opp og at to lag fra Nord-Norge spiller i samme liga.
SA171117 Hun roser lagvenninnene på Team Nord-Norge .
SA171117 Emilie Kristoffersen og Lovise Heimdal, også de fra Team Nord-Norge ble nummer 17 og 21.
SA171117 Eksperten hadde merket seg at jentelaget på Team Nord-Norge hadde trent sammen dagen før, og lagt planer for løpet.
SA171117 Det er uansett morsomt at team Nord-Norge får opp så gode kvinnelige løpere, sa NRK-eksperten.
NL171117 ¶ Uten lokomotivet Tromsø, som har vokst med 887 innbyggere i løpet av årets første ni måneder, ville det virkelig sett ille ut for Nord-Norge .
NL171117 | Sterke byer er viktig for Nord-Norge
NL171117 I samme periode har Nord-Norge vokst med litt over 1.000 innbyggere, viser ferske tall fra SSB.
NL171117 Det er all grunn til å spørre hvordan Røde Kors vil forklare saken overfor ofrene og de etterlatte etter Nazi-Tysklands herjinger i Nord-Norge .
NL171117 ¶ Det er lenge siden Nord-Norge selv hadde ansvar for sin egen landsdel.
NL171117 | Et sterkere Nord-Norge
NL171117 Videre kom også den tyske Hansaen på banen i løpet av 1200- tallet der de etablerte seg i Bergen, noe som var en del av grunnen til at Nord-Norge endte opp med å bli administrert fra Bergen i lengre tider.
NL171117 Vi ønsker alle et sterkt Nord-Norge der vi sammen kan prege dagsorden, spesielt når det gjelder temaer som ressursutnyttelse i nord.
NL171117 Vi opplever oss gjerne tilsidesatt når vi leser bøker om norsk historie der hendelser i Nord-Norge sjelden blir nevnt.
NL171117 Sentrale hålogalendinger sto på feil side i kampen, og en påfølgende utvandring fra Nord-Norge til Island fulgte, noe som svekket landsdelen.
NL171117 Selv om disse prosessene i stor grad frarøvet Nord-Norge dets tidligere « selvstyre », er det liten tvil om at for eksempel den jektefarten som tørrfisken førte med seg til Bergen også beriket landsdelen.
NL171117 Sammenslåinga av Troms og Finnmark har vakt mye harme, der mange er frustrerte over at Nord-Norge « nok en gang » må ta til takke med avgjørelser tatt i Oslo av « søringan ».
NL171117 I løpet av jernalderen utvikla det seg et aristokrati i Nord-Norge der lokale norrøne høvdinger ble mektige nok til å spille en stor rolle i det politiske spillet om makta i Norge.
NL171117 Hvorfor er vi historisk sett blitt en region som opplever at vi stiller svakt når avgjørelser blir tatt, og hva kan vi gjøre med det ? Nord-Norge har ikke alltid vært i bakevja, men var en gang et område med stor betydning for det politiske spillet i Norge.
NL171117 For det andre bør vi lytte til NHO's sjefsøkonom, Øystein Dørum, som hevder Nord-Norge er i ferd med å bli et « offentlig finansiert gamlehjem ».
NL171117 Dette hendelsesforløpet reduserte Nord-Norge fra å være en autonom og politisk deltakende landsdel, til å bli mer eller mindre en passivisert og svak del av Norge.
NL171117 Det er lenge siden Nord-Norge selv hadde ansvar for sin egen landsdel.
NL171117 De mange og omfattende angrepene på Nord-Norge av « finner », « kareler », « kvener » og « russere » som inntraff fra 1200- tallet og helt til slutten av 1400- tallet må også ha lammet landsdelen.
AP171117 Hun roser lagvenninnene på Team Nord-Norge .
AP171117 Emilie Kristoffersen og Lovise Heimdal, også de fra Team Nord-Norge ble nummer 17 og 21.
AP171117 Eksperten hadde merket seg at jentelaget på Team Nord-Norge hadde trent sammen dagen før, og lagt planer for løpet.
AP171117 Det er uansett morsomt at team Nord-Norge får opp så gode kvinnelige løpere, sa NRK-eksperten.
VG171116 | Kraftig lysglimt på himmelen i Nord-Norge
NL171116 Å skille ut Nord-Norge som egen stat, kunne ha vært en løsning, men for de fleste nordmenn har dere såpass stor affeksjonsverdi at det neppe er politisk mulig.
NL171116 | Nord-Norge slik en sunnmøring ser det ¶ ¶ NORD-NORGE : Jeg har kommet frem til at den beste løsningen for alle parter, er at sunnmøringer og vestlendinger får høste de ressursene dere nordlendinger uansett ikke makter å forvalte, og så holder vi frem med å gi dere lommepenger og litt kokfesk, skriver sunnmøring Jon Hustad.
NL171116 Spørsmålet er om det er for sent å begynne med krav, kanskje vi andre bare skal ta mest mulig av ressursene i Nord-Norge siden vi alt i dag betaler så uendelig mye i trygd og offentlige arbeidsfrie stillinger.
NL171116 Om vi skal være helt ærlige, og det bør vi til tross for reinen og alt annet, ville det mest fornuftige være å gi vartdalingene frie tøyler i Nord-Norge .
NL171116 Men han har altså ingen gener fra Nord-Norge .
NL171116 Jeg påpekte i høviske ordelag at dette var en lite ønsket adferd utenfor Nord-Norge .
NL171116 Han er fra Nord-Norge og kommer trolig til å vinne hele konkurransen.
NL171116 | Nord-Norge slik en sunnmøring ser det ¶
NL171116 Svolvær er vertsby for neste års Agenda Nord-Norge .
NL171116 Møtet konkluderte med : Om stambanekravet gjennom landsdelen står Nord-Norge samlet !
NL171116 Dersom du trur at dette utsagnet var ingressen til et innlegg under årets Agenda Nord-Norge ( ANN ), tar du sørgelig feil.
SA171115 Også Sparebanken Nord-Norge og DNB har forbedret seg kraftig.
NL171115 I Nord-Norge ivaretar Helse Nord IKT driften av kliniske IKT-systemer ved sykehusene i landsdelen.
NL171115 I Nord-Norge deler alle sykehusene pasientdata - de har felles elektronisk pasientjournal, og pasientene blir tatt imot på samme måte uavhengig av innleggelsessted.
NL171115 Vintersesongen er i ferd med å dra seg i gang internasjonalt, og lokalt ligger nok snart snøen på bakken her i Nord-Norge også.
NL171115 | Er det lov å være lei av den nordnorske praten ?... men så møtes vi igjen og synger Hoff eller Bremnes - det er nesten ikke måte på hvor vi møtes - på Kirkeneskonferansen, på Barentskonferansen, på Arctic Race-konferansen, på Husøy-dagan, på Agenda Nord-Norge ( bildet ), og på Nord i Sør hver januar, for å nevne et knippe.
NL171115 Men så møtes vi igjen og synger Hoff eller Bremnes - det er nesten ikke måte på hvor vi møtes - på Kirkeneskonferansen, på Barentskonferansen, på Arctic Race-konferansen, på Husøy-dagan, på Agenda Nord-Norge , og på Nord i Sør hver januar, for å nevne et knippe.
NL171115 For det andre er det et blindspor å rote seg inn i organisering av fylkeskommunene for å bringe Nord-Norge videre.
NL171115 ¶ I fjor havnet Sparebank1 Nord-Norge på sisteplass i Etisk Bankguide som er en grundig rangering av 15 norske bankers retningslinjer på etikk og bærekraft, gjennomført av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender.
NL171115 | Defensivt og misforstått fra Sparebank 1 Nord-Norge ¶ ¶
NL171115 Ved å bidra til at landsdelen bygger opp alternativer, kan Sparebanken være med på å sikre Nord-Norge en fremtid når kroken settes på døren for oljeutvinning.
NL171115 Sparebanken 1 Nord-Norge på sin side har ingen krav til på disse områdene.
NL171115 Sparebank1 Nord-Norge risikerer å investere mer eller mindre i blinde innenfor oljesektoren, ved at den ikke innhenter nødvendig informasjon.
NL171115 Sparebank 1 Nord-Norge får 21 poeng.
NL171115 Loftås sier at Sparebank Nord-Norge understøtter nordnorsk næringsliv og at olje og gass er en hovedvei i Norge.
NL171115 Har ikke nordnorsk næringsliv nå heller behov for en bank som tar det inn over seg, og innser at oljenæringens tid går mot slutten ? Nord-Norge har et stort behov for finansiering av næringer utenfor olje og gass.
DN171115 Alle ansatte har gjort en fantastisk innsats og vi er godt fornøyd med våre prestasjoner, sier han og legger til at særlig Salmars anlegg i Nord-Norge gjør det veldig godt med en fortjeneste per kilo i tredje kvartal på 27,63 kroner.
DB171115 ¶ VÆR : I Nord-Norge , nord for Lillehammer og i fjellet blir det vintervær.
DB171115 Søndag blir det trolig fint i hele Sør-Norge, mens Nord-Norge får litt mer skyet oppholdsvær.
DB171115 - Også Nord-Norge vil få perioder med nedbør fram mot helga.
AA171115 Konsernet skriver også at i Nord-Norge er den biologiske situasjonen god, og det har sørget for en høy produksjon på de generasjonene laks som er slaktet i tredje kvartal.
SA171114 ) er fra Nederland og Nord-Norge .
NL171114 Vi hadde derfor trodd at statsministeren ville komme til Rana for å tenke høyt sammen med Nord-Norge om landsdelens posisjon.
NL171114 Statsminister Erna Solberg gjestet tirsdag konferansen Agenda Nord-Norge i Mo i Rana, der over 450 nordnorske beslutningstakere fra næringsliv, politikk og offentlig sektor var samlet.
NL171114 I NORD : Statsminister Erna Solbergs besøk på Agenda Nord-Norge ble et uttrykk for regjeringens mangel på engasjement i nordområdepolitikken, skriver Nordlys på lederpass.
NL171114 Historiefortellingen fra Regjeringen om at det går så godt i Nord-Norge , og at det investeres milliarder i samferdselsprosjekter, skjuler noen ubehagelige underliggende utviklingstrekk som burde få varsellampene til å blinke, slik det også fremgår av Sparebanken Nord-Norges konjunkturbarometer.
NL171114 Fremfor alt er mangelen på arbeidskraft en hovedutfordring for Nord-Norge , og i et lengre perspektiv henger det sammen med den svake befolkningsutviklingen i landsdelen.
NL171114 Det er rett og slett for svakt av statsministeren å komme til Nord-Norge uten å levere noen betraktninger om de særskilte utfordringene landsdelen står overfor, og heller ikke forsøke å sette det nordlige Norge inn i en global kontekst.
NL171114 Når Stortinget trosset motstanden, var det for å skape større geografisk likhet og rettferdighet mellom Nord-Norge og resten av landet.
NL171114 En styrking av Vadsø vil styrke utviklingen i denne delen av det nye fylket, på samme måte som hele landet dro nytte av at UiT ga en eksplosiv utvikling i Tromsø og Nord-Norge .
NL171114 Det manglet ikke advarende røster mot å etablere et universitet i Nord-Norge .
DN171114 I denne saken mener vi styret grovt forsømmer samfunnsansvaret selskapet har, med fortsatt tilstedeværelse i Nord-Norge , sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo.
DN171114 Det betyr også at Telenors siste kundeservicesenter i Nord-Norge forsvinner.
DN171114 - Negotia tror ikke mange skjønner alvoret i at Telenor Norge AS forlater Nord-Norge .
DB171114 I denne saken mener vi styret grovt forsømmer samfunnsansvaret selskapet har, med fortsatt tilstedeværelse i Nord-Norge , sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo.
DB171114 Det betyr også at Telenors siste kundeservicesenter i Nord-Norge forsvinner.
DB171114 - Negotia tror ikke mange skjønner alvoret i at Telenor Norge AS forlater Nord-Norge .
AP171114 Tromsøbosatte Mikkelsen som representerer Team Nord-Norge hadde akkurat gjennomført intervalløkta, og skulle sjekke igjennom mailen på nettbrettet.
SA171113 ) er fra Nederland og Nord-Norge .
NL171113 Det mangler ikke eiermiljøer i Nord-Norge som er dimensjonert både kapital- og kompetansemessig til å eie fiskefartøy - og dette kan umulig være en legitim grunn til å slippe fiskeindustrien inn som eiere av fiskeflåten.
NL171113 Det mangler ikke eiermiljøer i Nord-Norge som er dimensjonert både kapital- og kompetansemessig til å eie fiskefartøy - og dette kan umulig være en legitim grunn til å slippe fiskeindustrien inn som eiere av fiskeflåten.
NL171113 « For meg står det som en liketil og naturlig sak at Nord-Norge får sitt eget universitet, og det rette sted å plassere det må utvilsomt være i landsdelens største og mest sentrale sted, Tromsø », skrev Meyer i Oslo-avisen Tidens Tegn i 1918.
NL171113 Samfunnslokomotivet UiT og den utrolige omstillingssuksessen i Mo er to av landsdelens stolteste historier, som bidrar til at Nord-Norge trer frem med tyngde nasjonalt og internasjonalt.
NL171113 Nå advarer to nordlendinger med sentrale roller i nasjonal politikk om hvordan Nord-Norge betraktes fra Oslo.
NL171113 Mo i Rana, det sentrale sted på Helgeland der årets Agenda Nord-Norge arrangeres, har en lang tradisjon for å se stort på det og bygge Nord-Norge sterkere.
NL171113 Mo i Rana, det sentrale sted på Helgeland der årets Agenda Nord-Norge arrangeres, har en lang tradisjon for å se stort på det og bygge Nord-Norge sterkere.
NL171113 Men de bidrar begge til å løfte begge Nord-Norge ut i verden, dit vi hører hjemme.
NL171113 I det store bildet ligger ialle fall noe av svaret i å støtte opp under de som har muskler til å heve seg over lokal sjåvinisme og de trivielle småkampene som gjør Nord-Norge mindre enn vi behøver å være.
NL171113 Handelsmannen Hans Meyer, også han med ståsted i Mo i Rana, var den første som tok til orde for å etablere et universitet i Nord-Norge .
NL171113 Disse ruvende nordlendingene er et uttrykk for det som var et sterkt opplevd fellesskap i Nord-Norge .
NL171113 Det er i sum en gedigen bjørnetjeneste for Nord-Norge .
NL171113 Det er enkelt fortalt der den moderne historien om Nord-Norge starter.
NL171113 Både Hans Kristian Amundsen ( Ap ) og Sigbjørn Aanes ( H ) kunne på Agenda Nord-Norge fortelle hvordan krangel og smålighet kan gjøre oss mindre attraktive, og overskygge mulighetene i Nord-Norge .
NL171113 Både Hans Kristian Amundsen ( Ap ) og Sigbjørn Aanes ( H ) kunne på Agenda Nord-Norge fortelle hvordan krangel og smålighet kan gjøre oss mindre attraktive, og overskygge mulighetene i Nord-Norge.
NL171113 Ikke om sympatien for en lokal bedrift i Nord-Norge .
NL171113 Avisa Nordlys er en regionavis, som sjelden løfter blikket utover Nord-Norge .
BT171113 ) er fra Nederland og Nord-Norge .
AP171113 Vi må få et Nord-Norge som setter dagsorden og på den måten utfordre de politiske premissene som altfor ofte legges ensidig fra Oslo.
AP171113 ) er fra Nederland og Nord-Norge .
NL171112 Siden 1986 har de sett mot nabolandene for å skape lokale arbeidsplasser i Nord-Norge .
NL171112 Nytt pendlerbevis for hele Barentsregionen : Både Nord-Norge og Nordvest-Russland sliter med fraflytting og manglende fagkompetanse innen en rekke fagområder.
NL171112 Målet er å samle samfunnsaktører og næringsliv til debatt om framtidas Nord-Norge .
NL171112 I tillegg til å være konfliktdempende, vil en slik togstrekning gjøre det enklere å få nordnorske produkter ut på det internasjonale markedet og knytte Nord-Norge til både Europa og Asia. 2.
NL171112 I dag driver KIMEK vedlikehold og service primært for den russiske fiskeflåten, og er et av de største mekaniske kompetansemiljøene i Nord-Norge .
NL171112 I Nord-Norge er vi eksperter på godt naboskap.
NL171112 Helt fra vikingetiden og fram til i dag har nordvestrussere og folk i Nord-Norge hatt interesse av å samhandle med hverandre.
NL171112 At KIMEK og andre aktører i Nord-Norge har et lønnsomt samarbeid med Russland er gode nyheter for nasjonen Norge.
NL171112 Vi skal unne Vestlandet å produsere på de fantastiske verftene sine, men da må de også unne oss arbeidsplassene som skapes i Nord-Norge . 3.
NL171112 Skal kvoter omsettes må de ikke kunne selges ut av Nord-Norge .
NL171112 La oss bygge opp under Agenda Nord-Norge og bruke denne arenaen vel så viktig som et internt talerør.
NL171112 I morgen går turen til Mo i Rana og Agenda Nord-Norge .
NL171112 Historien kommer til å dømme oss etter hva vi får til i det nye Nord-Norge .
NL171112 For med begge beina godt planta på jorda står vi som kjent dønn stille, og da vil vi fortsette med å avvikle istedenfor å utvikle Nord-Norge .
NL171112 Et talerør som setter felles dagsorden for et samlet Nord-Norge !
NL171112 En appell til oss som representerer næringslivet i Nord-Norge .
VG171111 Også i Nord-Norge , og kanskje på de nordligste fjellovergangene på Østlandet, kan det være glatt i høyden, sier Thaule.
SA171111 Det innebar at han noen dager senere kunne kjøre til en jobb i Nord-Norge og slapp å være avhengig av andres velvilje. 33-åringen har nå har fått et forelegg på 8000 kroner av Agder politidistrikt.
NL171111 Vi må få et Nord-Norge som setter dagsorden og på den måten utfordrer de politiske premissene som altfor ofte legges ensidig fra Oslo.
DB171111 - Hva med i Nord-Norge ?
SA171110 Team Nord-Norge tjuvstarter serieåpningen i helga i finske Muonio, som et ledd i målet om å få deltakere med til verdenscupen.
SA171110 Silje Theodorsen kom med på nasjonal kvote i 2015, Anna Svendsen i 2016, nå er det et klart mål at Team Nord-Norge skal få med noen i år igjen.
SA171110 Hele Team Nord-Norge er allerede på plass i de finske skoger i Muonio, for å få seg noen viktige konkurranser før den norske åpningen på Beitostølen helga etter.
SA171110 Det legger grunnlaget for å komme med på nasjonal kvote til verdenscupen i Lillehammer, sier trener for Team Nord-Norge , Kristian Skogstad.
NL171110 ¶ Fra fjorårets Agenda Nord-Norge som ble arrangert i Bodø.
NL171110 Vårt felles prosjekt Agenda Nord-Norge skal altså ikke skape disse jobbene, men skape arenaer hvor mulighetene vises fram og diskuteres.
NL171110 Synnøve Søndergaard, LO - styret i Agenda Nord-Norge
NL171110 På årets Agenda Nord-Norge i Mo i Rana heter kaffebaren Jan-Henry.
NL171110 Når fakta og kunnskap og ambisjoner, i tillegg til flere unge stemmer, møtes over en kaffekopp, ja da kan det skje store ting i Nord-Norge .
NL171110 LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge har ett felles anliggende : Økt verdiskaping - trygge arbeidsplassene - og å skape nye jobber.
NL171110 Jan-Frode Janson, SpareBank 1 Nord-Norge , ¶
NL171110 Fra styret i Agenda Nord-Norge : ¶
NL171110 Dette var bakteppet da LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge i 2014 satte i gang arbeidet med Agenda Nord-Norge .
NL171110 Dette var bakteppet da LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge i 2014 satte i gang arbeidet med Agenda Nord-Norge.
NL171110 Det er akkurat denne enkle grunnfilosofien Agenda Nord-Norge bygger på.
NL171110 | Mitt Nord-Norge
NL171110 Som Karen Blixens sterke kjærlighet til Afrika, vil de fleste nordlendingene kjenne tilhørighet og felles identitet til landsdelen - det er mitt, ditt og vårt Nord-Norge .
NL171110 Samtidig vil det være framsynt - når prosessen nå sparkes i gang - å finne løsninger som ikke kompliserer muligheten for et framtidig samlet Nord-Norge .
NL171110 Alle tre er storslagne, særegne og en del av det Nord-Norge jeg elsker.
NL171110 Alle tre er storslagne, særegne og en del av det Nord-Norge jeg elsker, skriver Jan-Gunnar Winther.
NL171110 Nord-Norge vil påvirkes av fylkessammenslåing i andre deler av landet.
NL171110 Er det Tromsøstemmene som dominerer eller er det en plattform som samler debattanter fra Bindal til Kirkenes ? Nord-Norge er en region preget av spenninger og interne motsetninger - som i alle andre regioner.
NL171110 I dag skal medieeliten i Nord-Norge samles og diskutere seg selv.
NL171110 Spørsmålet etter regionreformen er om Nord-Norge fortsatt synger samme sang.
NL171110 Politisk redaktør i Nordlys bruker uttrykk som tostatsløsning, om den nye inndelingen, et begrep som strengt tatt hører hjemme i langt mer alvorlige konflikter enn det vi snakker om for Nord-Norge .
NL171110 Og vi må støtte aktivt opp om større arrangementer som Finnmarksløpet, Festspillene i Nord-Norge , Tromsø Internasjonale Filmfestival, Arctic Race of Norway, Musikkfestuka i Bodø og et mulig VM i alpint i Narvik.
NL171110 Mandag samles folk fra hele landsdelen på Agenda Nord-Norge i Mo i Rana.
NL171110 Jeg går ut fra at de som samles har en felles agenda : Hvordan skal vi samarbeide for å skape en positiv utvikling for folk i Nord-Norge ?
NL171110 Byer og tettsteder i Nord-Norge må samarbeide strategisk om utvikling av smarte løsninger som gjør livet for innbyggere og bedrifter i nord, enklere.
NL171110 Nord-Norge går fra å være tre fylker til to regioner.
DB171110 Det samme gjelder Nord-Norge .
AP171110 Team Nord-Norge tjuvstarter serieåpningen i helga i finske Muonio, som et ledd i målet om å få deltakere med til verdenscupen.
AP171110 Silje Theodorsen kom med på nasjonal kvote i 2015, Anna Svendsen i 2016, nå er det et klart mål at Team Nord-Norge skal få med noen i år igjen.
AP171110 Hele Team Nord-Norge er allerede på plass i de finske skoger i Muonio, for å få seg noen viktige konkurranser før den norske åpningen på Beitostølen helga etter.
AP171110 Det legger grunnlaget for å komme med på nasjonal kvote til verdenscupen i Lillehammer, sier trener for Team Nord-Norge , Kristian Skogstad.
NL171109 Humor er som kjent en kulturell konstruksjon og er i Nord-Norge en av de fremste eksponenter for halvannet århundre med norsk trakassering av samer.
NL171109 Alle som er oppvokst i Nord-Norge kjenner til den subtile formen for stigmatisering som pågår når nordmenn hermer et samisk tonefall.
NL171109 Velkommen til Agenda Nord-Norge .
NL171109 Utsagnene underbygges av SSB, som forteller at 40% av alle dagens arbeidsplasser er forsvunnet om 20 år, og kanskje enda flere i Nord-Norge .
NL171109 Og ikke minst, vi ser hvordan byer i Nord-Norge - som Svolvær og Bodø klarer å revitalisere sentrum gjennom god byplanlegging og rettede investeringer.
NL171109 Med noen tydelige justeringer og viktige investeringer kan vi i Nord-Norge nyttiggjøre oss den digitale og globaliserte fremtiden.
NL171109 Gjennom Copernucus-programmet har en fra i år en fullgod satellittdekning over Finnmarksvidda og Nord-Norge nesten daglig.
NL171109 Dette er bakgrunnen for at G.U.D og Nord-Norge er tema for årets Agenda Nord-Norge-samling i Mo i Rana.
NL171109 er temaet for det nye spesialnummeret av Konjunktur-barometer for Nord-Norge ( KB ).
NL171108 Jeg fikk fremlegge saken min i nøyaktig 10 sekunder til legen forsto hva det dreide seg om og sa at hun ikke kunne skrive meg en legeerklæring fordi de har mottatt retningslinjer for utfyllelse av disse for alle praktiserende leger i Nord-Norge !
NL171108 Å dra til Oslo med Nord-Norge i ryggen er noe helt annet enn å dra stykkevis og delt for å snakke for Nordland eller Troms, Bodø eller Tromsø.
NL171108 ¶ FELLES ARENA : Et Nord-Norge i verdensklasse, er målet til banksjef Jan Frode Janson og Agenda Nord-Norge .
NL171108 ¶ FELLES ARENA : Et Nord-Norge i verdensklasse, er målet til banksjef Jan Frode Janson og Agenda Nord-Norge.
NL171108 Selv har jeg aldri vært i tvil om at et samlet Nord-Norge i et forpliktende politisk fellesskap ville vært en formidabel nasjonal muskel.
NL171108 Selskapets eiere, LO i Nord-Norge, NHO i Nord-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge hadde som mål « å binde landsdelen sammen og bli en samling av all kraft som finnes i nord », slik konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge formulerte det foran den første konferansen i 2014.
NL171108 Selskapets eiere, LO i Nord-Norge, NHO i Nord-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge hadde som mål « å binde landsdelen sammen og bli en samling av all kraft som finnes i nord », slik konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge formulerte det foran den første konferansen i 2014.
NL171108 Selskapets eiere, LO i Nord-Norge, NHO i Nord-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge hadde som mål « å binde landsdelen sammen og bli en samling av all kraft som finnes i nord », slik konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge formulerte det foran den første konferansen i 2014.
NL171108 Selskapets eiere, LO i Nord-Norge , NHO i Nord-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge hadde som mål « å binde landsdelen sammen og bli en samling av all kraft som finnes i nord », slik konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge formulerte det foran den første konferansen i 2014.
NL171108 Om få dager arrangerer Agenda Nord-Norge sin fjerde samling, denne gang i Mo i Rana.
NL171108 I ettertid er det lett å se at Janson tok feil, og at det kanskje er årsaken til ambisjonsnivået for Agenda Nord-Norge i det stille er justert til « møteplass og koblingsarena ».
NL171108 For alle som ser den nordnorske selvdestruksjonen på nært hold, er det fristende å be Agenda Nord-Norge gå til skifteretten og begjære oppbud, som et hvilket som helst annet konkursbo.
NL171108 Det har vært en reise i motvind, og her har vi delt erfaringer med Agenda Nord-Norge .
NL171108 Alternativet til Agenda Nord-Norge er ingenting.
NL171108 Agenda Nord-Norge satte opp et veikart som landsdelen ikke ville følge.
NL171108 Agenda Nord-Norge er nå rikere på erfaringer, og bør i en eller annen form være en del av den nordnorske fremtiden.
VG171107 Jeg er stolt over å komme fra Nord-Norge og vise at det er mulig å lykkes, sier hun.
VG171107 Hun er oppvokst i Narvik og er håndballjentenes første mesterskapspiller fra Nord-Norge på 17 år.
NL171107 Troms og Finnmark har ufrivillig blitt blodsbrødre, og krever nå både Helse Nord, Statens vegvesen, Polarsirkel, Lofoten og jeg vet ikke hva lagt til det nye Nord-Norge .
NL171107 The real Nord-Norge .
NL171107 Jeg anser meg derfor som rimelig nøytral i spørsmålet om hva Nord-Norge er, og bør være.
NL171107 Etter en årelang fight mellom Bodø og Tromsø, som tross alt var på bedringens vei, ser vi igjen en ny, dyster og rå omkamp i ringen vi kan kalle Nord-Norge .
NL171107 Det er nå fremtidens Nord-Norge blir til.
NL171107 Det er i disse dager vi bestemmer hvordan det nye Nord-Norge skal se ut, hva det skal inneholde og hvem som skal inkluderes.
NL171107 Det er nesten tragisk at dette merkes mest av alle steder i et utsatt Nord-Norge der vi har rigget forsvaret ned til et uforsvarlig nivå.
AA171107 Blant annet måtte selskapet i 2015 destruere sykdomsrammet laksesmolt i Nord-Norge , og selskapet opplyser at den nye smolten som ble kjøpt inn har prestert dårligere enn normalt.
NL171106 Heia Nord-Norge !
NL171106 UNN I FOKUS : Konsekvensene for Universitetssykehuset Nord-Norge vil bli ødeleggende dersom Helse Nord deles i to helseregioner, skriver styreleder Jorill Andreassen.
NL171106 Mange av disse enkeltsakene har hatt langt større betydning for befolkninga i Nord-Norge enn PCI- saka.
NL171106 Foretaket har gjennom 15 år levert sammenhengende og omforente løsninger for hele Nord-Norge .
NL171106 Disse resultatene ville det ikke vært mulig å oppnå i et splittet Nord-Norge .
NL171106 For hvordan man kan sammenligne beitedyr i Nord-Norge med til dels kraftfôrspekket storfe, som til alt overmål for en del importeres langveisfra.
NL171106 Og det har etter hvert blitt mer og mer naturlig at den kystnære flåten i Nord-Norge må få tilgang på en større del av kvotene enn i dag.
NL171106 Fiskeribladet skriver at Arbeiderpartiet gjennom å utnevne Myrseth nå flytter fiskerimakten fra Vestlandet til Nord-Norge .
NL171105 Heldigvis er vi i Nord-Norge så heldige at vi i Bodø har en journalistutdanning og medieforskere med høy kompetanse.
NL171105 Det har trolig bidratt til å forsterke foretakets kommunikasjonskrise i det øvrige Nord-Norge .
AA171105 Litt som filmen « Snømannen » har blitt kritisert for at Atlanterhavsveien dukker opp på Østlandet, har « Monster » møtt kritikk for at trær og veier på Østlandet dukker opp i en serie som utspiller seg i Nord-Norge .
VG171104 Heimevernet i Trøndelag og Nord-Norge får 60 multikjøretøy av samme type som Forsvarets spesialstyrker ( FSK ) lenge har brukt i utenlandstjeneste.
NL171103 De siste månedene har jeg jobbet med å arrangere en stor konferanse for mediebransjen i Nord-Norge , Svarte Natta.
NL171103 Vi kan imidlertid glede oss over at det neste spadetaket for store prosjekter i Nord-Norge vil skje i Finnmark, når arbeidet med Skarvbergtunnelen på E69 starter neste år.
NL171103 Utbedring av riksveg 80 mellom Fauske og Bodø - som er den mest trafikkerte riksvegen i Nord-Norge , er imidlertid satt på vent.
NL171103 Uansett framtidig organisering av de nye regionene og Statens vegvesen, vil våre fagfolk stå til disposisjon for å løse utfordringene på vegene i hele Nord-Norge .
NL171103 Statens vegvesen er en desentralisert organisasjon, og i Finnmark har vi fagfolk med høy kompetanse som jobber både med daglig drift og med spesialiserte oppgaver for hele Nord-Norge fra Alta, Hammerfest, Lakselv og Kirkenes, i tillegg til Vadsø.
NL171103 Fordelingen samsvarer ganske godt både med hvor vegene og befolkningen i Nord-Norge befinner seg.
NL171103 ¶ NORDNORSK HELSE : Fra en hjerteoperasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge .
NL171103 Det vil føre til eksport av medisinsk kunnskap og kompetanse ut av Nord-Norge , mens tilbudet til pasientene blir vesentlig dårligere.
NL171102 Samtlige lovte å arbeide for et forsterket og mer forpliktende grunnlag for utredningen, og alle var enige om at det mest formålstjenlige, for å oppnå en stambane gjennom Nord-Norge på sikt, var å starte med utbygging av Tromsbanen, med sømløs overgang til en dobbelt-sporet Ofotbane og videre til Tyskland via den opprustede Norrbotnia-banen og FemernBelt-forbindelsen.
NL171102 Nord-Norge har vært foreslått som nytt fylkesnavn.
NL171102 Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil ha en ekstern gjennomgang av beslutningen om å gjøre Evenes til den eneste basen i Nord-Norge for Luftforsvarets fly.
NL171102 Nye sikkerhetspolitiske omgivelser vil åpenbart gi behov for å utvikle en fullverdig kampflybase også i Nord-Norge .
NL171102 Lokaliseringsdebatten for Luftforsvaret i Nord-Norge er en parodi, men endelig er det mulig å finne bevis for selvstendig tenkende politikere.
NL171102 I Nord-Norge legger vi ned to komplette og fullt utviklede kampbaser i Bodø og på Andøya, for å opprette Evenes som er budsjettert som en QRF base for kun fire fly til avskjæringsoppdrag.
DA171102 Vi har bare én stående manøverbataljon i Nord-Norge og én i Sør-Norge.
DA171102 Den andre manøverbataljonen i Nord-Norge skal settes på mobiliseringsstatus.
DA171102 Vi har bare én stående manøverbataljon i Nord-Norge og én i Sør-Norge.
DA171102 Den andre manøverbataljonen i Nord-Norge skal settes på mobiliseringsstatus.
BT171102 Dette er som om Nordland og Troms skulle kalt seg for Nord-Norge uten at Finnmark var med.
AA171102 Fredag melder politiet at det var en mann i 40-årene fra Nord-Norge som ble skadet.
VG171101 For første gang har vi en oversikt over kostnadene ved å sikre lumske kvikkleire-områder på Østlandet, Sørlandet, Trøndelag og i Nord-Norge : Totalkostnaden er nå anslått til 700 millioner kroner.
NL171101 Skogforskningen i Nord-Norge
NL171101 Skogbruket i Nord-Norge er i dag uten skogbruksfaglig forskning, til tross for et stort potensiale for næringsvirksomhet og betydningen for karbonbinding og artsmangfold i landsdelen samt særlig faglige utfordringer.
NL171101 Skogbruket i Nord-Norge er i dag uten skogbruksfaglig forskning, til tross for et stort potensiale for næringsvirksomhet og betydningen for karbonbinding og artsmangfold i landsdelen samt særlig faglige utfordringer, skrive Gunnar Kvaal.
NL171101 Han var knyttet til Ås men holdt på sommeren med feltarbeider i Nord-Norge .
NL171101 Fra 1952 til 1994 hadde DNSF egen forsker for Nord-Norge : Jarle Bergan.
NL171101 også et meget stort antall i Nord-Norge , helt tilbake til 1924.
NL171101 Som jeg har skrevet tidligere under overskriften « To deler - ett Nord-Norge », skal vi fortsatt være ett Nord-Norge til tross for ny fylkesstruktur.
NL171101 Som jeg har skrevet tidligere under overskriften « To deler - ett Nord-Norge », skal vi fortsatt være ett Nord-Norge til tross for ny fylkesstruktur.
NL171101 Rafaelsen sørget denne uka egenhendig for en svært dårlig start på samarbeidsklimaet i det « nye » Nord-Norge , og bør nå ta to skritt tilbake og roe helt ned.
NL171101 Når framtidas Nord-Norge skal bygges og utvikles, er det dessuten framtidas stemmer som bør få sette tonen, og ikke storkjefta « gammelhunder » som Rafaelsen.
NL171101 Det er ingen tjent med, og til syvende og sist vil innbyggerne i Nord-Norge tape på dette.
NL171101 Dersom han virkelig ønsker at Nord-Norge skal snakke med en og samme stemme om de store prosjektene, som for eksempel jernbaneforbindelse fra Rovaniemi til Kirkenes, bør han trå veldig varsomt framover.
NL171101 Dersom han virkelig ønsker at Nord-Norge skal snakke med en og samme stemme om de store prosjektene, som for eksempel jernbaneforbindelse fra Rovaniemi til Kirkenes, bør han trå veldig varsomt framover, skriver SV-politiker Åshild Pettersen i Nordland.
NL171101 Nord-Norge må ikke fremstå slik at det vi oppfattes som engstelige for kapital utenfra.
AP171101 Hun opplyser at et kraftig lavtrykk er på vei innover mot Nord-Norge og at meteorologene har skrevet ut OBS-varsel.
AP171101 Det ventes plussgrader langs mesteparten av kysten i Nord-Norge .
AA171101 | Uvær i vente i Nord-Norge , mens Østlandet blir helgens værvinner ¶
AA171101 Hun opplyser at et kraftig lavtrykk er på vei innover mot Nord-Norge og at meteorologene har skrevet ut OBS-varsel.
AA171101 Et væromslag vil gi farlige kjøreforhold og storm i Nord-Norge .
AA171101 Det ventes plussgrader langs mesteparten av kysten i Nord-Norge . ( ©NTB ) ¶
NL171031 Selv om ikke Nord-Norge har så store laksestammer som på vestkysten av Canada, gir innblandingen av oppdrettslaks i atlantiske villaksstammer grunn til bekymring, som vist til i flere rapporter fra det vitenskapelige rådet for anadrome laksefisk.
NL171031 oktober i Nordlys, der forskerne har sett nærmere på hvem som egentlig er mot økt oppdrett i Nord-Norge .
NL171031 I Tromsø håndterte Jushjelpa i Nord-Norge 1402 saker i 2016.
VG171030 Men nå overtar mer påtrengende lavtrykksaktivitet, sier statsmeteorolog Ida Fossli ved Vervarslinga i Nord-Norge .
NL171030 PCI-saken er ikke noe godt langtidsvarsel, og saken har fått politikerne her i Kirkenes til å rette oppmerksomheten mot at flere statlige funksjoner i Nord-Norge har hovedkontor i en annen region.
NL171030 Nord-Norge består nå av to jevnstore fylker.
NL171030 Å fabulere med Nord-Norge som regionens navn er historieløst foruten at det selvfølgelig vil provosere folk i Nordland.
AP171030 Rapporten han fikk tilsendt basert på spyttprøven, bekreftet at han er 89 prosent østeuropeer, mens morslinjen overraskende nok kommer fra Nord-Norge .
AA171030 Et lavtykk i Norskehavet utenfor kysten av Nord-Norge beveger seg det neste døgnet nordover.
NL171029 Tromsø Høyre og formannskapet i Tromsø kommune har en klar oppfatning om at to PCI-sentre i Nord-Norge vil svekke det totale tilbudet for Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland.
NL171029 Det kan da oppstå en situasjon hvor behandlingstilbudet i Nord-Norge i sum blir svekket sammenlignet med øvrige helseregioner ( fagutvikling, forskning, utdanning ) ».
DB171029 - HRS Nord-Norge ( @HRSNordNorge ) 29. oktober 2017 ¶
BT171029 Det blir Sysselmannen som leder arbeidet lokalt, sier redningsleder Frode Iversen ved HRS Nord-Norge til NTB.
VG171028 Saers starter akkurat på denne tiden letingen med sonar i området, sier redningsleder Frode Iversen i Hovedredningssentralen i Nord-Norge ( HRN ) til VG klokken 21.40 lørdag kveld.
DB171028 I Nord-Norge blir det gradvis kaldere jo lenger nord man kommer, men størsteparten vil få en temperatur på rundt null grader søndag.
DB171028 Det blir også mye snø i Nord-Norge , også i lavlandet.
DB171028 I NRKs høstsatsing « Monster » blir seerne kjent med politietterforsker Hedda Hersoug ( Ingvild Holthe Bygdnes ) som jakter en mulig seriemorder i en liten bygd i Nord-Norge .
DB171028 Drapene som har skjedd i en liten bygd i Nord-Norge ser ut til å angå Hedda personlig.
DA171028 Det gjør også to helikoptre og en ubemannet miniubåt, sier redningsleder Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AP171028 Langs kysten av Nord-Norge står sluddbygene i kø.
AA171028 Samtidig arbeides det med å få en ny miniubåt om bord i kystvaktskipet Barentshav, sier Rune Danielsen, redningsleder i Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge , til NTB klokken 5.20 lørdag morgen.
VG171027 Høsten 2016 ble det også kjent at Hayes hadde fått en rolle i TV 3s krimsatsing « Elven », hvor han skal spiller en ung soldat i etterretningsbataljonen i Nord-Norge .
VG171027 Universitetssykehuset i Nord-Norge ( UNN ) har forsterket Longyearbyen sykehus med fem leger og diverse annet personell.
VG171027 Det var klokken 15.35 lokal tid torsdag at Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk melding om at et helikopter som var på vei fra Pyramiden til Barentsburg, hadde styrtet i havet to til tre kilometer fra Barentsburg.
VG171027 Også tidligere forsvarstopper som forsvarssjef Harald Sunde og tidligere E-sjef Kjell Grandhagen har advart mot å flytte helikoptrene fra Nord-Norge .
DB171027 Ti minutter seinere bekreftet Hovedredningssentralen i Nord-Norge at helikopteret hadde styrtet i vannet.
DB171027 Samtidig forteller redningsleder Tore Hongseth ved Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge om værforhold som gjør letingen vanskelig.
DB171027 - Stedet sammenfaller med kursen helikopteret hadde, det lukter drivstoff der og det kommer luftbobler opp til overflaten, sa Tor Hongset ved HRS Nord-Norge til Dagbladet.
DB171027 Meteorologisk institutt meldte på Twitter i går at fra fredag morgen vil det bli vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene og i indre strøk i Nord-Norge .
DB171027 Flere steder i landet er det kommet snø, og meteorologene melder at snøen også vil komme til Nord-Norge i løpet av helga. | - Det er et heroiserende bilde av Hitler, og det at det er produsert i 2011, nei, jeg liker ikke det ¶
DB171027 Den vil bli fraktet oppover i løpet av dagen på et rekvirert SAS-fly, opplyser pressemedarbeider Geir Mortensen i Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge til NTB.
DA171027 Søket etter et russisk helikopter som trolig styrtet utenfor Barentsburg på Svalbard torsdag, har så langt vært resultatløst, opplyser Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge til NTB i 7-tiden fredag morgen.
AP171027 | Kortfilm - " Verdensvevde kropper " : Når internettpornoen kom til Nord-Norge
AP171027 Samtidig ankommer internett Nord-Norge , og han finner spor på PC-en etter farens pornosurfing.
AA171027 Universitetssykehuset i Nord-Norge ( UNN ) har forsterket Longyearbyen sykehus med fem leger og diverse annet personell.
AA171027 Den vil bli fraktet oppover i løpet av dagen på et rekvirert SAS-fly, opplyser pressemedarbeider Geir Mortensen i Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge til NTB.
VG171026 Hun tror at også Østlandet og Nord-Norge må forberede seg på uværet., og ber folk om å holde seg unna fjellovergangene og følge godt med på vindvarslene de nærmeste dagene.
VG171026 Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) opplyser at de har utløst nødalarm.
VG171026 Redningsleder ved HRS i Nord-Norge Tore Hongset opplyser at det var åtte personer om bord.
VG171026 Mads Gilbert, lege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge .
VG171026 Et SAS-fly skal ha observert lysglimt i det aktuelle området klokken 17.45, opplyser Hovedredningssentralen ( HRS ) i Nord-Norge til VG torsdag kveld.
VG171026 - Det er kun observert oljesøl i nærheten av Kapp Heer, og ikke på to forskjellige steder slik vi sa tidligere i dag, sier Geir Mortensen, pressevakt ved HRS i Nord-Norge til VG.
VG171026 Han er gjerne vikarlege sør i Sverige når han ikke vikarierer i Nord-Norge .
VG171026 - Jeg liker meg godt i Nord-Norge .
NL171026 Selv om det hadde vært skrevet mye om krigen i Nord-Norge var det først fra slutten av 1970-tallet at det ble pakket inn som glemte begivenheter.
NL171026 Resultatet var beretninger som mange andre i Nord-Norge kunne relatere seg til.
NL171026 Joda, det var noen begivenheter som hele Norge skulle samle seg bak, men det var Forsvaret og Utenriksdepartementet som stod sterkest i forvaltningen av minnet om det som hadde skjedd Nord-Norge .
NL171026 Det er mange i Nord-Norge som mener at regionens krigshistorie ikke har blitt fortalt på riktig måte.
DN171026 Et kvarter senere fikk vi bekreftet at helikopteret var gått i sjøen cirka 2 - 3 kilometer fra Barentsburg, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge ( HRS ) til NTB.
DB171026 Hun tror at også Østlandet og Nord-Norge må forberede seg på uværet, og ber folk om å holde seg unna fjellovergangene og følge godt med på vindvarslene de nærmeste dagene.
DB171026 Katastrofealarm : - Sykehuset i Longyearbyen har utløst katastrofealarm, sier pressevakt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge , Marit Einejord.
DB171026 - Vi fikk melding fra Sysselmannen om at et helikopter var gått i sjøen ikke så langt fra Barentsburg klokka 15.45, sier Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til Dagbladet.
DB171026 - Sykehuset i Longyearbyen har utløst katastrofealarm, sier pressevakt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge , Marit Einejord til Dagbladet.
DB171026 - Det er en liten båt som befinner seg på stedet, og vi håper å ha mer informasjon snart, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til Svalbardposten ¶
DB171026 ( Dagbladet ) : Åtte personer var om bord i helikopteret som gikk ned i havet omtrent 2-3 kilometer fra Barentsburg, ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge .
DB171026 Katastrofealarm : - Sykehuset i Longyearbyen har utløst katastrofealarm, sier pressevakt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge , Marit Einejord.
DB171026 - Vi fikk melding fra sysselmannen om at et helikopter var gått i sjøen ikke så langt fra Barentsburg klokka 15.45, sier Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til Dagbladet.
DB171026 - Sykehuset i Longyearbyen har utløst katastrofealarm, sier pressevakt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge , Marit Einejord til Dagbladet.
DB171026 - Det er en liten båt som befinner seg på stedet, og vi håper å ha mer informasjon snart, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til Svalbardposten ¶
DB171026 ( Dagbladet ) : Åtte personer var om bord i helikopteret som gikk ned i havet omtrent 2-3 kilometer fra Barentsburg, ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge .
BT171026 Lege Mads Gilbert i katastrofeledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier til VG at situasjonen er svært alvorlig.
BT171026 - Et rutefly fra SAS observerte på innflyging mot Longyearbyen lysglimt i det aktuelle området, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge ( HRS ).
AP171026 Lege Mads Gilbert i katastrofeledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) sier til avisen situasjonen er svært alvorlig.
AP171026 I tillegg er det et skip som har sett et objekt via sonar, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge .
AA171026 Med store skoger, kalde vintre og isflak på elven kan byen minne om noe vi kjenner fra Nord-Norge .
AA171026 Polaris Media, eier blant annet mediehuset Sunnmørsposten i Ålesund, Adresseavisen i Trondheim og en rekke lokalaviser i Midt-Norge og Nord-Norge .
AA171026 Lege Mads Gilbert i katastrofeledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) sier til avisen situasjonen er svært alvorlig.
AA171026 I tillegg er det et skip som har sett et objekt via sonar, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge .
AA171026 Lege Mads Gilbert i katastrofeledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) sier til avisen situasjonen er svært alvorlig.
AA171026 I tillegg er det et skip som har sett et objekt via sonar, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge .
VG171025 Å dele dette på to steder i dag, gir ikke tilstrekkelig og gode nok kapasiteter hverken på Rygge eller brigaden i Nord-Norge , svarer Elvenes.
VG171025 Elvenes sier Høyre er innforstått med at brigaden i Nord-Norge også har behov for helikopter, men at i kampen om knappe ressurser, veier hensynet til terrorberedskap tyngst.
VG171025 - Men hvorfor er det viktigere å prioritere helikopter til terror på Østlandet enn en krigssituasjon i Nord-Norge ?
VG171025 - Med Høyres modell skal helikopterberedskapen på Rygge først styrkes når nye kystvakthelikoptre er på plass i Nord-Norge , tidligst om to-tre år.
VG171025 - Ap mener at behovet for helikopter til brigaden i Nord-Norge er sterkere enn spesialstyrkenes behov for transportkapasitet.
VG171025 Spørsmålet om Bell-helikoptrene skal flyttes fra Nord-Norge , vil være et sentralt spørsmål.
VG171025 Også tidligere forsvarstopper som forsvarssjef Harald Sunde og tidligere E-sjef Kjell Grandhagen har advart mot å flytte helikoptrene fra Nord-Norge .
NL171025 ¶ I ett innlegg på nettsidene til vg.no uttaler Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, at hensynet til terrorberedskap veier tyngre en Hærens behov for helikopterstøtte i Nord-Norge .
NL171025 Vi har fått støtte fra Universitetssykehuset i Nord-Norge , fylkesmenn, politimester og Røde Kors.
NL171025 Redningshelikoptrene i Nord-Norge er stasjonert i Bodø og på Banak ( Lakselv ).
NL171025 Saken har til nå vært overskygget av splid og konflikt, mens det viktigste spørsmålet av alle fremdeles er : hva er det beste for hjertepasienter og andre pasientgrupper i hele Nord-Norge ?
NL171025 Neste gang tror jeg at jeg vil skrive om mitt Nord-Norge .
NL171025 PCI-saken har nå gjort stor skade for samarbeid og fellesskap i Nord-Norge .
NL171025 Det er uhyre spesielt at et nordnorsk helseforetak tydeligvis ikke er påkoblet det utvilsomt ledende medisinske miljøet i Nord-Norge .
NL171025 Det er klare indikasjoner på at det i Bodø finnes nettverk i aksen mellom medisin og politikk som er monomant opptatte av å svekke pasientgrunnlaget ved Universitetssykehuset Nord-Norge , til fordel for Nordlandssykehuset.
DB171025 Snø i Nord-Norge
DB171025 Nordlendinger derimot trenger ikke å reise til fjellet for å se nysnø, for store deler av Nord-Norge ser ut til å bli snølagt i løpet av helga.
DB171025 Handlingen i « Monster » utspiller seg i en fiktiv by i Nord-Norge , og er spilt inn på Varangerhalvøya i Finnmark.
DA171025 Spørsmålet om egne helikoptre for Hæren i Nord-Norge vil stå sentralt i samtalene, i likhet med diskusjonen om antallet HV-soldater.
SA171024 17 prosent av boligene tilgjengelig ble solgt i Nord-Norge , 14 prosent i Midt-Norge, 13 prosent på Vestlandet, 10 prosent på Sørlandet og 8 prosent i Sogn og Fjordane.
NL171024 Den politiske kampen for eller mot etablering av et PCI-senter i Bodø overskygger nå det saken egentlig bør handle om : Hva er det beste for hjertepasienter og andre pasientgrupper i hele Nord-Norge ?
DN171024 I Nord-Norge og Midt-Norge var salgstakten på 17 og 14 prosent.
DN171024 ¶ Når nye NH 90 helikoptre til Kystvakten ankommer, og redningshelikoptre av typen AW 101 blir satt inn i tjenesten om et par år, vil den totale helikopterkapasiteten i Nord-Norge øke.
DB171024 I Nord-Norge og Midt-Norge var salgstakten på henholdsvis 17 og 14 prosent.
BT171024 17 prosent av boligene tilgjengelig ble solgt i Nord-Norge , 14 prosent i Midt-Norge, 13 prosent på Vestlandet, 10 prosent på Sørlandet og 8 prosent i Sogn og Fjordane.
AP171024 17 prosent av boligene tilgjengelig ble solgt i Nord-Norge , 14 prosent i Midt-Norge, 13 prosent på Vestlandet, 10 prosent på Sørlandet og 8 prosent i Sogn og Fjordane.
NL171023 De selskapene som er bærebjelken i mange små lokalsamfunn i blant annet Nord-Norge .
NL171023 | Hvem er mot økt oppdrett i Nord-Norge ?
NL171023 Undersøkelsen vår gir en betinget støtte til planene om økt oppdrett i Nord-Norge .
NL171023 Undersøkelsen vår gir altså en betinget støtte til planene om økt oppdrett i Nord-Norge .
NL171023 Så svaret på hvem det er som er mot økt oppdrettsvirksomhet i Nord-Norge er at det er befolkningen i landsdelens største byer.
NL171023 Når en følger mediedebatten rundt planene om økt lakseoppdrett i Nord-Norge , så får en inntrykk av at det er en massiv motstand mot dette i befolkningen.
NL171023 Høsten 2015 gjennomførte UiT en undersøkelse blant et representativt utvalgt av personer bosatt i Nord-Norge .
NL171023 De som bor i de største byene i Nord-Norge har for eksempel ikke den samme klare preferansen for økt næringsvirksomhet langs kysten.
DB171023 I NRKs nye spenningsserie « Monster » rystes en liten by i Nord-Norge av flere drap, og jo nærmere den lokale politibetjenten Hedda Hersoug ( Ingvild Holthe Bygdnes ) og spesialetterforsker Joel Dreyer ( Jakob Oftebro ) kommer en løsning, jo farligere blir det.
DB171022 Nå har imidlertid laget fra Nord-Norge endelig hodet over vann, men med lite tid til å puste.
DB171021 ¶ To av de skadde er brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge .
NL171020 Det diskvalifiserer ham heller ikke at han har et varmt hjerte for Nord-Norge og spesielt for Finnmark.
DN171020 Skipsreder John Fredriksen har kjøpt seg kraftig opp i Sparebank 1 Nord-Norge .
DN171020 John Fredriksen kjøper seg opp i Sparebank 1 Nord-Norge .
DN171020 Jeg skal ikke si at vi føler oss beæret - men når investorer på det nivået kaster sine øyne på oss er det et tegn på at vi har gjort noe rett, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge .
SA171019 | Tidligere OL-vinner har fått jobb i Olympiatoppen Nord-Norge
AP171019 | Tidligere OL-vinner har fått jobb i Olympiatoppen Nord-Norge
VG171018 Dette går over - og høytrykket dekker i løpet av helgen også mestedelen av Nord-Norge .
VG171018 Hun er overlege og spesialist i genetikk og barnesykdommer ved medisinsk genetisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ), som har utredet søsknene.
VG171018 - Spesielt i Nord-Norge , der avstandene er store og det er krevende flyforhold med fjell og veldig hardt vær i deler av året, er det helt avgjørende å ha tilgang til helikoptre, men også piloter som er lommekjent i området og som flyr der daglig, sier han.
SA171018 Da brigader Aril Brandvik redegjorde for arbeidet med landmaktutredningen under et NUPI-seminar i mai, viste han nettopp til funnene i et avansert seminarspill der Svalbard og Nord-Norge ble utsatt for angrep.
NL171018 For mange hjertesyke personer i Nord-Norge handler det dessverre bare om å overleve.
DN171018 At han i likhet med Bakke-Jensen er nordlending, trekkes frem som en fordel når arbeidet med regjeringens plan for Hæren og Heimevernet skal forankres i Nord-Norge og på Stortinget.
DB171018 Da brigader Aril Brandvik redegjorde for arbeidet med landmaktutredningen under et NUPI-seminar i mai, viste han nettopp til funnene i et avansert seminarspill der Svalbard og Nord-Norge ble utsatt for angrep.
DA171018 At han i likhet med Bakke-Jensen er nordlending, trekkes fram som en fordel når arbeidet med regjeringens plan for Hæren og Heimevernet skal forankres i Nord-Norge og på Stortinget.
AP171018 Og kanskje spesielt i Nord-Norge der nedleggelsen av Andøya flystasjon var et betent tema i valgkampen.
AP171018 Nord-Norge kan vente seg bygevær de neste dagene og enkelte steder nokså kjølig luft.
AA171018 Da brigader Aril Brandvik redegjorde for arbeidet med landmaktutredningen under et NUPI-seminar i mai, viste han nettopp til funnene i et avansert seminarspill der Svalbard og Nord-Norge ble utsatt for angrep.
SA171017 | I Nord-Norge konkurrerer tromsøjentene i en egen klasse : - Mange vil lære av oss ¶
NL171017 Våre stortingsrepresentanter fra hele Nord-Norge har nå en sjelden anledning til å vise tverrpolitisk aksjonskraft og pågangsmot.
NL171017 Begge påpeker at det mangler noen småkroner på budsjettet for å få fremdrift på løsninger som er kritiske for hele Nord-Norge .
NL171017 Norge stiller seg positiv til samarbeid med Finland om en jernbane fra Nord-Finland til Nord-Norge ( Rovaniemi - Kirkenes ).
NL171017 De vil jo tjene ikke lite på en togtrafikk som vil betjene den i særklasse økonomisk sterkeste region i Nord-Norge , med tilhørende behov for jernbanetrafikk.
NL171017 I tillegg er overlevelsen etter hjerteinfarkt i Nord-Norge jevnt over den aller høyeste i landet, med unntak av Finnmark.
NL171017 I over 15 år har det regionale helseforetaket manøvrert klokt i Nord-Norge .
NL171017 Det vil være et ulykkelig og splittende for landsdelen om PCI-saken tvinges gjennom mot velbegrunnede advarsler både fra Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge .
NL171017 Dessuten har landsdelen allerede et meget velfungerende apparat for denne pasientgruppen ved Universitetssykehuset Nord-Norge .
NL171017 Plantet av ungdommer fra Nord-Norge og Arkhangelsk.
DN171017 | Finland ønsker jernbane i Nord-Norge
DN171017 Planene om jernbane i Nord-Norge har stått på et sidespor i flere tiår, men nå kan Finland få hjulene til å rulle igjen.
DN171017 Den finske transportministeren Anne Berner ønsker å utrede en jernbanestrekning mellom Nord-Finland og Nord-Norge .
DN171017 Jetflytypen Embra E-190-E2 skal bringe passasjerer fra og til Vestlandet og Nord-Norge .
DN171017 Finland ønsker jernbane i Nord-Norge
DN171017 - Vi tror vi at koblingen mellom fjord og fjell på Vestlandet og de røffe naturopplevelsene i Nord-Norge med nordlys og midnattssol, vil bli ett av de sterkeste reiselivsproduktene i Europa de neste årene, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.
DN171017 - Skal vi klare å utvikle turisme hele året til Norge, er det avgjørende å kunne tilby opplevelser i Nord-Norge og Fjord Norge som en del av samme reise.
NL171016 Vi har bak oss et Stortingsvalg der Sp fikk en formidabel framgang også i Nord-Norge , med det resultat at Sp gikk fra en Stortingsrepresentant valgt fra landsdelen til fire.
NL171016 Like lite gir det mening å bruke Nord-Norge som navn, som jo omfatter et annet fylke i tillegg, og som for alle formål har dekket og vil dekke hele landsdelen, også i framtida.
NL171016 Jeg er salangsværing, men jeg er definitivt også fra Troms og jeg er fra Nord-Norge .
NL171016 Gode kommunikasjoner over lange avstander vet vi i Nord-Norge er avgjørende i mange sammenhenger.
DB171016 - Mange med meg er opprørt over at Høyre og Frp nå ønsker å kutte støtten til rettshjelptiltak som Juss-buss, JURK, Gatejuristen, Jushjelpa i Midt-Norge Jusshjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen i Bergen.
AA171016 Både Festspillene i Nord-Norge og Bergen får mer enn oss.
NL171015 Toppsjefen i Helse Nord, Lars Vorland, står sentralt i striden om hvor PCI-behandlingen i Nord-Norge skal utføres.
NL171015 Posisjonene er uendret siden februar, og saken må i så fall tvinges gjennom mot viljen til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ), som fortsatt advarer mot en løsning som går på tvers av deres entydige faglige råd.
NL171015 Måten debatten er ført på i Nord-Norge er urovekkende, med feiltolkninger og selektiv bruk av fakta.
NL171015 I en ny organisering av Nord-Norge , med to regioner som er jevnbyrdige i folketall, trengs det voksne folk på vakt i landsdelsinstitusjoner som Helse Nord.
NL171015 Flere synes det er dypt provoserende at man i et helseforetak med knapphet på ressurser, velger å bygge opp et dyrt tilbud i den delen av Nord-Norge ( Bodø ) som allerede har landets høyeste overlevelse etter hjerteinfarkt.
NL171015 Både landsdelssykehuset UNN og hjertepasientene i Nord-Norge fortjener at det settes punktum i Helse Nord.
NL171015 Bodø-elitene burde nå følge det kloke rådet fra redaktøren i Avisa Nordland, som lørdag ba Nord-Norge « stå sammen om det vi har til felles, dempe ned konfliktlinjer og la fortidens kamper være fortid ».
NL171015 Nord-Norge må istedet verne om og styrke de dedikerte fagfolkene ved landsdelens universitetssykehus.
NL171015 NAVNESTRID : Tromsø-ordfører Kristin Røymo ( Ap ), opprinnelig fra Steigen, får kritikk for å ønske navnet Nord-Norge på den nye regionen som består av Troms og Finnmark.
NL171015 Etter stortingsvalget er det nå klart at Nord-Norge organiseres i to regioner.
NL171015 En god og fornuftig løsning, all den tid Nord-Norge utgjør halve landet i utstrekning.
NL171015 Telemark bataljon er overført til Nord-Norge og mobiliseringsbataljonen på Skjold Bn. er satt opp.
NL171014 Dersom veksten skal fortsette, vil det antakelig være behov for tilgang på nye arealer, på en øy som allerede i dag står for en femtedel av sjømatproduksjonen i Nord-Norge , med en eksportverdi på over sju milliarder kroner i fjor.
DB171014 På mandag kommer etterdønningene av været i Vest- og Midt-Norge nordover, og det blir vått med vestavind i mesteparten av Nord-Norge .
DB171014 I Nord-Norge blir det heller ikke særlig fint.
DB171014 Det blir en våt start på uka i Nord-Norge , men det blir bedre i løpet av uka.
DB171014 - I Nord-Norge har det vært mye vind og vindkast, og i morgen blir det regnbyger i Nordland.
AA171014 Han ble brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge etter ulykken, opplyser politiet i Nordland.
VG171013 At man ved siden av det nye også styrker og ivaretar det som fungerer av eksisterende hær, som Telemark bataljon og Brigaden i Nord-Norge , viser at man klarer å forene tradisjon og fornyelse.
VG171013 På begynnelsen av 1980-tallet ønsket USA å etablere et forhåndslager for en marineinfanteribrigade i Nord-Norge .
VG171013 Andre sentrale begrensninger var « atomvåpenpolitikken - særlig erklæringen fra 1957 om at Norge ikke ville lagre atomvåpen på norsk jord i fredstid - og restriksjonene på alliert aktivitet i Nord-Norge .
VG171013 Flertallet vil tvert imot beholde en helikopter-ressurs for Hæren i Nord-Norge , sier Huitfeldt, som er Aps forsvarspolitiske talskvinne, til VG.
NL171013 De fire regionene Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten utgjør det befolkningsmessige tyngdepunktet i Nord-Norge .
DN171013 I Nord-Norge skiller Alta seg ut med en 12 måneders vekst på 9,4 prosent.
DA171013 Den nye boka hans skildrer den merksnodige veien som undergrunnsrap tok fra de dypeste, indre kjernene av amerikanske storbyer til et 1.700 sjeler stort eks-fiskevær i Nord-Norge .
AA171012 En ny skøyte ville ifølge RS ha bidratt til å styrke sjøsikkerheten langs kysten i Nord-Norge .
VG171011 Det opplevde jeg særlig da vi var på hans hjemmebane i Nord-Norge .
VG171011 Ruud Ellingsen favner hele Nord-Norge med « Har en drøm » og selveste « Å eg veit meg eit land », Reidun Sæther er et musikalske fyrverkeri enten hun putter mikrofonen i BH-en for å spille luftgitar til Øystein Sundes « Super SS Rally GT... », eller når hun viser spennvidden i Wenche Myhres hit « Vi lever ».
NL171011 Jorunn Bjørklund overlevde alvorlig sykdom etter intensiv og langvarig behandling på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
NL171011 Ta på alvor at folk i Nord-Norge er de med lavest tiltro til at Forsvaret kan beskytte dem, ifølge Forsvarets innbyggerundersøkelse 2017.
NL171011 I Nord-Norge har vi ikke samme utvalg.
NL171011 Én ting vet vi derimot fungerer : 339 skvadronen på Bardufoss og et mannskap som kan Nord-Norge . 7. juli slo statsminister Erna Solberg ( H ) fast at ingen Bell-helikoptre skulle være igjen på Bardufoss.
DB171011 Videre spår han fint vær også i de nordligste delene av Nord-Norge , samtidig som det blir mye regn på Vestlandet.
DB171011 Avisa skriver at en gutt er fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) i Tromsø.
DB171011 Langs Sørlandskysten og på Østlandet kan det bli opp mot 15 grader både lørdag, søndag og mandag, mens Nord-Norge kan vente seg temperaturer på 5 - 10 grader i helgen.
DB171011 I løpet av det siste døgnet har det snødd flere steder både i Sør-Norge og Nord-Norge .
DB171011 - Lavtrykket vil merkes godt også i Nord-Norge , og det er ventet en god del regn i løpet av helga.
DB171011 Nord-Norge har hatt et særdeles pent og klart høstvær de siste ukene, men nå legger været om.
DB171011 Da paret var i Nord-Norge , rant begeret over for Svendsen.
DB171011 Nord-Norge dårligst ¶ Nord-Norge utmerker seg i negativ retning når det kommer til brukerundersøkelser på sykehjem.
DB171011 Nord-Norge dårligst ¶
DA171011 Langs Sørlandskysten og på Østlandet kan det bli opp mot 15 grader både lørdag, søndag og mandag, mens Nord-Norge kan vente seg temperaturer på 5 - 10 grader i helgen.
NL171010 Da Sovjetunionen fikk det militære overtaket i 1944, fikk så Finland fred ved å love og gå til krig mot tyske tropper i Nord-Finland og jage dem ut av Lappland og inn i Nord-Norge .
DB171010 Pressevakt ved Universitetssykehuset Nord-Norge , Per Christian Johansen, opplyser til Nordlys at en mann i 30-årene ankom sykehuset med helikopter klokka 10.30 tirsdag.
DA171010 Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget.
DA171010 Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget.
DA171010 Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget.
AA171010 Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget.
AA171010 Pressevakt ved Universitetssykehuset Nord-Norge , Per Christian Johansen, opplyser til Nordlys at en mann i 30-årene ankom sykehuset med helikopter klokka 10.30 tirsdag.
SA171009 - Det er mulig at det er klubber i Nord-Norge som har prøvd å ha vinteråpent så tidlig før vi nå gjør det, men at et stadion som Alfheim blir åpent så tidlig, det er historisk, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til TIL.no.
NL171009 Å utdanne leger til Nord-Norge var et vesentlig argument bak etableringen, men i kunnskapsmiljøene i Oslogryta pekte man på at det var for lite folk og for tynt fagmiljø for å danne grunnlag for undervisning i medisin.
AP171009 Selv er hun vel så opptatt av det faktisk er to folkevalgte fra Lavangen kommune med rundt 1000 innbyggere - og at Sp har fått fire direktevalgte mandater fra Nord-Norge .
AP171009 Jomfrutalen hennes skal dreie seg om forsvarspolitikk, en viktig sak for dem som har stemt på henne i Nord-Norge .
AP171009 - Det er mulig at det er klubber i Nord-Norge som har prøvd å ha vinteråpent så tidlig før vi nå gjør det, men at et stadion som Alfheim blir åpent så tidlig, det er historisk, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til TIL.no.
NL171008 « Person fra Nord-Norge » ¶
NL171008 Jeg har registrert følgende forslag nevnt som mulig navn på den nye regionen : ( Nord- ) Hålogaland, Arctandria, Nord-Norge , Troms og Finnmark og Finnmark.
NL171008 Hva med « Nord-Norge » ?
NL171007 | Troms, Finnmark, Nord-Norge eller kanskje Nordkapp ?
AA171007 - Resultatet kan i all hovedsak knyttes til tre større prosjekter i Nord-Norge , sier daglig leder Jarle Strandvahl i Multi-Bygg til avisa.
SA171006 I år er hun på regionlaget Team Nord-Norge og stortrives med det.
NL171006 Han er født i 1950, og da den internasjonale folkevisebølgen slo inn over Norge tjue år seinere, fikk den sitt helt særegne utslag i Nord-Norge , som prisvinneren skriver på sin hjemmeside.
NL171006 At han også hele tiden har hatt Nord-Norge , fra Finnmark til Helgeland, i sitt hjerte, levner tekstene ingen tvil om.
NL171006 | Hva slags kompetanse trenger Nord-Norge ?
NL171006 Tilsvarende omhandler feltkursrapporter på planfaget på ISV forskjellige typer organisering av kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling i Nord-Norge .
NL171006 På grunn av nedgangen i oljebransjen, er nå Nord-Norge under press som nasjonalt satsingsområde ; siden vi disponerer over en så stor del av det såkalte attraktive « havrommet ».
NL171006 I Nordlys imøtegår fylkesråd Willy Ørnebakk de som mener at sammenslåing vil føre til færre av denne typen arbeidsplasser i Nord-Norge .
NL171006 For satsing og utvikling er det avgjørende hva slags kompetanse som spesielt trengs i Nord-Norge , og spørsmålet er hvordan denne kompetansen blir vedlikeholdt og skapt.
NL171006 For Tromsø og Nord-Norge er imidlertid det viktige at folk som Espen Stark utnytter sine gode kunnskaper til byens og landsdelens beste, uansett yrke og formell utdannelse.
NL171006 Vi tillater oss å advare mot forsøk på å ta eierskap til Nord-Norge som begrep.
NL171006 Et Nord-Norge uten Nordland vil aldri være et helt og fullstendig Nord-Norge .
NL171006 Et Nord-Norge uten Nordland vil aldri være et helt og fullstendig Nord-Norge.
NL171006 Både « Finnmark » og « Nord-Norge » ser ut til å være de to navnene som peker seg ut som det som står sterkest i de mange diskusjonene som foregår på sosiale medier.
NL171006 Dette kan utvikle seg til et omdømmeproblem for destinasjonen vår, samtidig som det brukes store summer for å markedsføre Tromsø og Nord-Norge ute i verden.
NL171006 Det er fritt frem å ansette hvem som helst på dårlige vilkår, og det finnes alltid søkere som er villig til å akseptere hvilken som helst kontrakt i bytte for en jobbferie i Nord-Norge .
NL171006 | En perfekt symbiose som vil få Nord-Norge til å blomstre ¶
NL171006 Når så Alta kommer inn med sin nærhet til oljebyen Hammerfest, til resten av Finnmark med bl a den samiske verden og som åpning mot våre naboer i øst, har vi grunnlaget for en perfekt symbiose som vil få Nord-Norge til å blomstre.
NL171006 Når man så ser at disse 16,8 milliardene er beregnet inntjent på 18 måneder, i form av ringvirkninger for samfunnet rundt, ( Stavanger Aftenblad, på nettet ), forstår man godt hvorfor overskuddsprosjekter i Nord-Norge aldri blir vurdert bygget.
NL171006 En slik situasjon vil koble sammen store deler av Nord-Norge på en måte som idag synes som ren science fiction, men som i virkeligheten skulle vært gjort for flere generasjoner siden.
AP171006 I år er hun på regionlaget Team Nord-Norge og stortrives med det.
AP171006 Selv om det kun var et testløp på Kvaløysletta en fredag i oktober, så betyr det litt å komme først når feltet er det beste løperne fra regionlaget Team Nord-Norge pluss rekruttlaget og NTG-løpere.
AP171006 - Det er bestandig deilig å slå de virile testosteronbombene fra Veidekke-laget ( Team Nord-Norge ).
NL171005 Om noen få år er 40 prosent av befolkningen i Nord-Norge alderspensjonister.
NL171005 Med brede smil og en enorm entusiasme framsnakker de Nord-Norge og viser framtids-entusiasme i verdensklasse.
NL171005 I Nord-Norge har vi størst frafall i den videregående skolen.
NL171005 I Nord-Norge .
VG171004 På Østlandet og i Nord-Norge er det høstferie denne uka, mens vestlendingene, trønderne og hedmarkingene tar høstferie neste uke.
VG171004 - Men Nord-Norge vil få enkelte spredte byger, særlig langs kysten, sier meteorologen.
NL171004 ¶ IDYLL : Legges det for mye vekt på barnefamilier i arbeidet med å rekruttere nye innbyggere i Nord-Norge ?
NL171004 Ja, det er viktig med tilflytting av unge til Nord-Norge .
NL171004 Den viktigste næringen i Nord-Norge fikk sjelden spalteplass i riksmediene.
DN171004 * Forekomst av overvekt og fedme blant ungdom er høyest i Nord-Norge og lavest på Sørlandet og Østlandet.
DB171004 Både på Østlandet og i Nord-Norge er det høstferie denne uka, mens vestlendingene, trønderne og hedmarkingene tar høstferie neste uke.
DB171004 - Men Nord-Norge vil få enkelte spredte byger, særlig langs kysten, sier meteorologen.
AP171004 | Finnene satser på Vestlandet og Nord-Norge med nye direkteruter ¶
AP171004 Over 20.000 kinesere gjestet Nord-Norge .
AP171004 Nordlysturismen har vært viktig for Nord-Norge siden begynnelsen av 2000-tallet, men startet å ta av rundt 2007.
AP171004 Kraftig økning til Nord-Norge
AP171004 Det er andre gang Finnair satser på Tromsø og Nord-Norge .
AP171004 Antall asiatiske gjestedøgn til Nord-Norge har økt kraftig i år.
AP171004 - Økningen er betydelig større enn økningen i Norge for øvrig, men det er verdt å merke seg at antallet gjestedøgn er betydelig mindre i Nord-Norge enn på landsbasis, sier reiselivssjef Lena Nøstdahl i Nordnorsk Reiseliv avdeling Tromsø.
AP171004 Stedet er Henningsvær i Lofoten, Nord-Norge
AP171004 Motivene viser blant annet arkeologiske tegninger som beviser tidlig samisk eksistens i Nord-Norge .
AP171004 I Nord-Norge er dette for noen et upopulært utsagn.
VG171003 I tillegg trekkes hans bakgrunn fra Nord-Norge frem som en styrke, fordi Høyre trenger en sterkere profil i landets nordligste fylker etter et skuffende valgresultat.
NL171003 | Hva nå, kjære Nord-Norge ? Nord-Norge er et vakkert skue, som her i Gjesvær i Finnmark, nå gjelder det å forhindre at det politiske fellesskapet i landsdelen forvitrer, skriver Nordlys på lederplass.
NL171003 | Hva nå, kjære Nord-Norge ?
NL171003 I det store bildet må Nord-Norge ta inn over seg at urbanisering er en global trend som ikke stopper ved grensen til Trøndelag.
NL171003 Hålogaland Teater, Festspillene i Nord-Norge og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ( NOSO ) er eksempler på konstruksjoner med uvurderlig verdi som identitetsmarkører for landsdelen.
NL171003 Hva skjer med Nord-Norge når landsdelen deles på midten, i to regioner ?
NL171003 Det kan være en midlertidig innretning på veien mot et samlet Nord-Norge .
NL171003 Det er liten tvil om at Nord-Norge står ved et veiskille, ved slutten av en krevende regiondebatt.
DB171003 - Når det gjelder blant annet distriktspolitikken, sier enkeltsvar blant annet at vi ikke forsto tidlig nok hvor krevende forsvarssaken ville bli i Nord-Norge .
VG171002 Mål fra Kristian Fardal Opseth, Vegard Leikvoll Moberg, Amor Layouni og Brede Mathias Moe gjorde at det ble en stor kveld i Nord-Norge .
VG171002 For resten av landet er det meldt fint vær i Nord-Norge i begynnelsen av uken, på tross av litt nedbør i Nordland og indre strøk.
VG171002 Nord-Norge vil oppleve skiftende vær og rolig vind, med fint vær de første dagene av uka, og mer gråvær mot helgen.
NL171002 Gjøre en fornyet vurdering av behovet for jetfly i Tromsø for å styrke beredskapen for Nord-Norge og Svalbard.
NL171002 Nordnorsk Råd må være nøkkelspilleren som beholde Nord-Norge som enhet, selv om fylkene går fra tre til to.
NL171002 Jeg kjenner at jeg gjerne kunne trengt en nordnorsk betryggelse, noen som kunne legge hånda på skuldra mi og si at vi fortsatt er ett Nord-Norge , bygd rundt identitet, muligheter og utfordringer.
NL171002 Ambisjonen er der - å være en avgjørende aktør for samfunnsutviklingen i Nord-Norge .
NL171002 Det er også interessant at den vedtatte delingen av Nord-Norge får oppmerksomhet i reflekterte innlegg om mulighetene reformen byr på, slik Åshild Pettersen, varaordfører i Vefsn ( SV ) bidrar med i Nordnorsk debatt.
NL171002 ¶ BAKE-SUKSESS : Investor og eier Kjetil Olsen ( til venstre ) sammen med direktør Inge Forsaa i Bakehuset Nord-Norge .
NL171002 Han garanterer tvert imot at gevinsten fra salget av Bakehuset skal investeres i landsdelens næringsliv, og bidra til å skape arbeidsplasser i Nord-Norge .
NL171002 Det er en fordel at oppkjøpet av Bakehuset Nord-Norge skjer internt i landsdelen, og at en særdeles sterk merkevare med utgangspunkt i Tromsø på denne måten beholdes på nordnorske hender.
NL171002 Bakst Holding, som fra før av er største eier av Bakeriet Mo i Rana, blir ny hovedeier i Bakehuset i Nord-Norge .
NL171002 Våre simuleringer har bidratt til oppklaringen av dette fenomenet og dermed til forståelsen av hvordan liv kan opprettholdes i de kalde farvannene her i Nord-Norge .
DB171002 At partiet har inngått flere forlik med regjeringspartiene i løpet av stortingsperioden, som om forsvaret, har også vært påpekt som en av flere årsaker til at Ap tapte velgere, særlig i Nord-Norge .
DB171002 Høstferien : Nord-Norge blir værvinneren, men i sør vil regnet pøse ned ¶
VG171001 Heller ikke Nord-Norge slipper unna nedbør i indre strøk, selv om det ventes perioder med sol.
AP171001 Han hadde nylig flyttet fra Nord-Norge til Oslo for å gå på videregående skole da han ble arrestert på Grønland.
VG170930 Selv om det er grått i store deler av landet ligger det et høytrykk over nordvest Russland, som gjør at Nord-Norge stikker av med det fineste været i helgen.
DB170930 Og det har vært en tørr måned over hele Nord-Norge , melder NRK.
DB170930 Men temperaturene i Nord-Norge viser at vi er et godt stykke unna å sitte inne med pledd og drikke varm kakao.
AP170930 Mens uværet skaper trøbbel på Sørlandet, melder Meteorologisk Institutt at det er sydentemperaturer i Nord-Norge .
AA170930 | Sydentemperaturer i Nord-Norge
AA170930 Og det har vært en tørr måned over hele Nord-Norge , melder NRK.
AA170930 Men temperaturene i Nord-Norge viser at vi er et godt stykke unna å sitte inne med pledd og drikke varm kakao.
AA170930 Enkelte steder i Nord-Norge passerte temperaturen 23 grader lørdag.
VG170929 Smiths slår fast at det ser ut til at det er Nord-Norge som kan vente seg det beste været i høstferien.
VG170929 Regnværet i Norge knuser alle klimaprognoser : Forskerne forstår ikke hvorfor ¶ Nord-Norge blir høstferievinneren ¶
NL170929 Hvis Tromsøs vekst skal stoppes av skadelige bilvedtak, så blir vi forbigått av andre byer i Nord-Norge og Nordkalotten.
NL170929 Ti år senere vant vi cupfinalen på ny i « Slaget om Nord-Norge », mot Bodø/Glimt.
NL170929 Siden den gang har klubben gitt Tromsø og Nord-Norge mange store øyeblikk.
DB170929 Jevnest er det i Nord-Norge , der tallene er 44 prosent for en H/V/KrF-regjering mot 40 prosent for dagens H/Frp-regjering.
VG170928 Svar : I Nord-Norge kan du ha på piggdekk fra 16. oktober, i Sør-Norge fra 1. november.
SA170928 Tromsø skal ha et lag i Eliteserien på sikt, og dette mener jeg er en investering i fremtiden for fotballen i Tromsø og Nord-Norge .
NL170928 Vegmyndighetene i Nord-Norge og Murmansk etablerte det første samarbeidet på 1990-tallet og det første tiltakene handlet om trafikksikkerhet.
NL170928 Barentssamarbeidet er også viktig for den regionale utviklingen i Nord-Norge .
NL170928 | To deler - ett Nord-Norge
NL170928 Vi må nå lage en offensiv handlingsplan hvor utvikling og vekst i Nord-Norge står sentralt.
NL170928 Skal Nord-Norge ha slagkraft og definisjonsmakt i konkurranse med langt mer folkerike regioner ellers i landet, må vi stå sammen.
NL170928 Likevel så de seg som en enhet - og tok navnet Nord-Norge .
NL170928 En fiskekvote i Nord-Norge koster i dag mer enn en villa på Senja, å bli fisker har blitt for dyrt for vanlige folk.
NL170928 Det sies at Nord-Norge er mulighetenes landsdel, men skal vi unngå å bli en ressurskoloni som fagfolk fra andre steder i landet pendler til, må vi stå sammen og innta en offensiv posisjon når premissene for utvinning av de rike naturressursene våre skal settes.
NL170928 Det er på tide at Nord-Norge tar grep om roret og staker ut kursen for egen framtid.
NL170928 De døpte den til Nord-Norge .
NL170928 Nord-Norge har alltid vært et grenseland.
NL170928 Nord-Norge går kontinuerlig gjennom ulike omstillinger og reformer.
DB170928 ¶ HØSTFERIE : I Nord-Norge kan de se frem til en høstferie med strålende høstvær, men i Sør-Norge kommer regnet til å pøse ned.
DB170928 Sånn det ser ut nå er det Nord-Norge som får best vær.
DB170928 Mens Nord-Norge , Sørlandet og Østlandet har høstferie den kommende uka, venter Vestlandet, Trøndelag, Hedmark og Oppland med ferie til uka etter.
DB170928 Dette er et av forlikene som Ap har inngått med regjeringspartiene i denne stortingsperioden, og som mange i Ap mener har bidratt til å svekke Ap, særlig i Nord-Norge .
DA170928 Fylkene i Nord-Norge har lagt fram en felles innstilling, og blinket ut næringskomiteen, kommunalkomiteen og utenrikskomiteen som sentrale for landsdelen.
DA170928 - Nord-Norge må være veldig viktig for partiet.
AP170928 Tromsø skal ha et lag i Eliteserien på sikt, og dette mener jeg er en investering i fremtiden for fotballen i Tromsø og Nord-Norge .
VG170927 Temperaturene er fortsatt uvanlig høye til å være slutten av september, og det skyldes at vi fortsatt ligger i en sterk sørlig luftstrøm - det vil si at Østlandet kan ligge på 15 - 20 grader og Nord-Norge oppunder 15.
VG170927 Sjekk været på pent.no ¶ iPhone/iPad, Android ¶... eller sjekk pent.no ¶ - Nord-Norge ser ut til fortsatt å ligge på høytrykk-siden av denne omleggingen, det vil si at vi fra Stad og Dovre og nordover fortsatt vil ha vakkert septembervær, påpeker Thyness.
VG170927 Men Nord-Norge holder stand, og kanskje Østlandet redder høstferien !
NL170927 Han viste i forrige periode til gagns hvilken betydning én enkeltpolitiker kan spille i en viktig sak for Nord-Norge - som jo fiskeripolitikk åpenbart er.
DB170927 I så måte er det trolig Nord-Norge og Sørlandet som risikerer å være uten toppfotball.
NL170926 Og hva med prognosene om den mangedobla fiskeeksporten fra Nord-Norge ?
NL170926 Må gods til og fra Nord-Norge flyttes fra ARE-togene og tilbake på veg ?
NL170926 Men tida er ( over )moden, og Nord-Norge vil heie på alle dere som vil styre landsdelen vår inn i en framtidsretta epoke, og som våger å fronte Nord-Norges viktigste sak framfor alt anna.
NL170926 De neste 4 åra skal dere framsnakke landsdelens sak og sikre Nord-Norge en likeverdig status i nasjonen Norge.
DB170926 Det er bakgrunnen for at et samlet Nord-Norge støtter Narvik, og et avgjørende argument for at norsk skisport bør gjøre det samme.
VG170925 Jeg er fra Nord-Norge så jeg har noen saftige utrykk, fortalte hun da VG møtte alle deltagerne i juli.
DB170925 De fire skadde personene ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med luftambulanse etter ulykken.
AA170925 Mens septemberværet er sjeldent godt på Vestlandet, i Midt-Norge og også i store deler av Nord-Norge , er det bare Østlandet som ikke får være med på moroa.
AA170925 De fire skadde personene ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med luftambulanse etter ulykken.
VG170924 I hovedsak i Nord-Norge og i Midt Norge.
VG170924 - Men i Vest-, Midt- og Nord-Norge blir det fint ?
VG170924 Pressevakt Per-Christian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge forteller til VG at sykehuset har tatt imot en mann og en kvinne i 40-årene, og to gutter i barneskolealder.
VG170924 Av de fire som overlevde ulykken er én kvinne i 40-årene lettere skadet, mens en mann og to gutter i barneskolealder er uskadet, men lagt inn til observasjons ved Universitetssykehuset Nord-Norge .
DB170924 Det er blå himmel og bart og tørt på veiene i Nord-Norge i dag.
DB170924 - Disse er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med luftambulanse, sier Augensen.
DA170924 - Disse er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) i Tromsø med luftambulanse, sier Augensen.
AA170924 Hun blir liggende inne til observasjon, sa pressevakt Per-Christian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge til avisen.
DB170923 Også Nord-Norge og Trøndelag vil få fint vær og varme temperaturer.
DB170923 Omfanget er for tidlig å si noe om før hun er undersøkt av leger på sykehuset, sier pressevakt Per-Christian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge til avisen.
AP170923 Hun blir liggende inne til observasjon, sa pressevakt Per-Christian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge til avisen.
NL170922 Vi bor i et land hvor luftfart er en meget viktig del av infrastrukturen, spesielt i Nord-Norge .
NL170922 Nordlys' panegyriske og blåøyde heiing på " Nord-Norge " har ingen gjenklang utenfor små miljøer i Tromsø.
NL170922 " Nordlys " vil sikkert være uenig, men avisas journalistikk har i lengre tid vært så lite Tromsø-vennlig at det har vært en fryd for andre byer i Nord-Norge .
NL170922 Og vi har mennesker i Nord-Norge som vet hvordan det kan gjøres.
AP170922 Ønsket var å få flere turister til Nord-Norge på vinterstid.
SA170921 Det ble aldri spennende i « Slaget om Nord-Norge » i 4. runde i cupen i håndball torsdag kveld.
NL170921 Og en glede over at Tromsø ser hvor viktig det er at vi bygger sammen og lager et sterkere Nord-Norge , uten å rive hverandre i filler.
NL170921 I diskusjonen om hvem som kan forvalte administrasjonen av en ny region i nord, kommer det dessverre også til syne et forkvaklet og gammelmodig syn på Nord-Norge .
NL170921 Det Nord-Norge jeg kjenner etter å ha rapportert fra samfunnslivet i nærmere 30 år, er en landsdel preget av en befolkning som mange steder har høy utdanning og store mengder kunnskap.
AA170921 I Nord-Norge er jevnt over lite lus på villaksen, opplyser instituttet. ( ©NTB ) ¶
DN170920 Utenlandske « direktørsvindlere » stjal 770.000 kroner fra festspillene i Nord-Norge
DN170920 Utenlandske « direktørsvindlere » stjal 770.000 kroner fra festspillene i Nord-Norge
DN170920 Utenlandske « direktørsvindlere » stjal 770.000 kroner fra festspillene i Nord-Norge
DN170920 | Utenlandske « direktørsvindlere » stjal 770.000 kroner fra festspillene i Nord-Norge
DN170920 Svindelen ble oppdaget av valutaekspertene i Sparebanken Nord-Norge .
DN170920 Med falske epostadresser og god norsk klarte svindlere å få festspillene i Nord-Norge til å overføre store summer til kontoer i England og Tyrkia. styreleder Jens Johan Hjort i Festspillene i Nord-Norge har fått en svindelsak å stri med.
DN170920 - Den økonomiansvarlige var overbevist om at det var bedriftens leder som ba om at transaksjonene ble utført, sier styreleder Jens Johan Hjort i Festspillene i Nord-Norge .
DN170920 styreleder Jens Johan Hjort i Festspillene i Nord-Norge har fått en svindelsak å stri med.
DB170920 - I HELVETE : Et russisk MIG 31-flyet kom farlig nær den norske F-16-maskinen over kysten av Nord-Norge .
AP170920 Et av de første ankepunktene var at Agenda ikke har noen ansatte fra Nord-Norge .
AP170920 Nord-Norge ?
NL170919 Den enkle tanken bak er at det er politikerne i nord som best vet hvordan Nord-Norge kan utvikle seg videre.
DN170919 Lands- og sentralstyremedlemmer fra Nord-Norge holdt mandag et eget, forhåndsmøte i Oslo for å forberede seg til tirsdagens landsstyremøte om Aps situasjon.
DN170919 Nord-Norge forbereder ¶
DB170919 - I Nord-Norge har vi bare finvær.
DB170919 I 2013 advarte Arbeiderpartiet, SV og Sp velgerne mot skoledød, avisdød, matkrise, slunken kommuneøkonomi, flere togulykker, tilbakeskritt i homokampen, likestilling i revers, robbing av Nord-Norge , helsekrise og et mer brutalt Norge med blåblått styre.
DB170919 De fire siste årene har satsingen på skole økt, det har ikke vært så mange aviser i Norge siden mellomkrigstiden, kommuneøkonomien blomstrer, det investeres i vei og jernbane, Norge kom nest best ut i Europa på LHBT-rettigheter, flere kvinner jobber heltid og flere barn går i barnehage, Nord-Norge går så bra at de mangler arbeidskraft, helsekøene går ned og Norge ble kåret til verdens lykkeligste land.
DA170919 Men resultatet var særlig dårlig i Nord-Norge .
AP170919 Politireformen ble aldri den « nærreformen » Ap ønsket, og forsvarsforliket førte til velgerflukt ikke bare på Andøya og i Nord-Norge , men også på Vest- og Østlandet.
AP170919 | Utenlandske svindlere stjal 770.000 kroner fra festspillene i Nord-Norge
AP170919 Svindelen ble oppdaget av valutaekspertene i Sparebanken Nord-Norge .
AP170919 Med falske epostadresser og god norsk klarte svindlere å få festspillene i Nord-Norge til å overfør store summer til kontoer i England og Tyrkia.
AP170919 - Den økonomiansvarlige var overbevist om at det var bedriftens leder som ba om at transaksjonene ble utført, sier styreleder Jens Johan Hjort i Festspillene i Nord-Norge .
AA170919 Men resultatet var særlig dårlig i Nord-Norge .
VG170918 - Nord-Norge , fra Trøndelag og nordover, ser ut til å få en flott uke, med høytrykk i øst og fralandsvind.
NL170918 I noen politikeres festtaler snakkes det varmt om utflytting av oppgaver og arbeidsplasser fra Osloregionen, og gjerne til Nord-Norge .
NL170918 Jeg tror på Nord-Norge og heier på alt godt som skjer i landsdelen.
NL170918 Jeg ser på en seier i Bodø som en seier for Nord-Norge , det samme gjelder Mo i Rana, Kirkenes, Hammerfest eller i Brønnøysund.
NL170918 I Nord-Norge gjør vi lurt i å jobbe utifra dem, spesielt hvis vi vil ha gjennomslag for store og viktige løft.
NL170918 Han tar også for seg NTP og flere store lovnader i Nord-Norge .
NL170918 ¶ Ap-leder Jonas Gahr Støre fotografert i Bodø sammen med to av Ap-toppene i Nord-Norge , fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll, og Bodø-ordfører Ida Pinnerød.
NL170918 Noen få, modige Ap-politikere i Nord-Norge snakket fremdeles om behovet for større kommuner i en tid der landet står overfor et sterkere fokus på å redusere offentlige utgifter.
NL170918 Arbeiderpartiet har mistet en fjerdedel av sine velgere i Nord-Norge .
NL170918 » Andre påstand : « Det hadde forresten ikke vært så dumt med noen flere varmegrader i Nord-Norge .
NL170918 Det er dessuten alltid veldig kaldt i Nord-Norge på sommeren, så klimaet kan ikke ha forandret seg SÅ mye.
VG170917 I Nord-Norge meldes det om fralandsvind, sol og opp mot ti grader.
NL170917 « Det er viktig å huske at Helgeland er den klart viktigste verdiskapningsregionen i Nord-Norge .
NL170917 De fortjener nå at hele Nord-Norge samler seg bak kravet om ny storflyplass i Rana.
NL170917 For Nord-Norge tror vi det i fremtiden vil handle om langt tydeligere prioriteringer enn i dag.
NL170917 Dette har vi argumentert for i en periode da mange andre i landsdelen har ment at vi klarer oss best hver for oss, og at Nord-Norge verken bør eller kan snakke med en felles stemme.
NL170917 Nord-Norge beveger seg ikke en millimeter fremover gjennom å skyte ned budskap om ansvarlighet og måtehold, i den krevende tiden landet går inn i. | « Velg Mo i Rana. » ¶
DB170917 - Det ser ut som at Sør-Norge får nedbør første del av uka og at det blir lite nedbør i Nord-Norge .
NL170916 Jeg lærte usedvanlig mye om Nord-Norge , og om den enkelte kommunes fortrinn og utfordringer.
NL170916 Det aller siste vi trenger er mer av « Drit i Nord-Norge - Leve Tromsø ! ».
NL170916 Derfor roper jeg sørover på vegne av hele Nord-Norge : « Bygg de flyplassene nå. » #BecauseTheyDeserveIt ¶
NL170916 | « Drit i Nord-Norge - leve Tromsø. » ¶
NL170916 Nord-Norge er den sjørøverskuta.
SA170915 I Rogaland starter beitet gjerne i april, mens i Nord-Norge starter beitet vanligvis i juni.
NL170915 Tjenestene er i Nord-Norge , avtalene med Helse Nord er på plass.
NL170915 | Fem ting vi lærte av valget i Nord-Norge ¶ ¶
NL170915 På tross av at mye ser ut til å fortsette som før, og at vi ikke enda har fått tid til å gjøre gode vitenskapelige analyser, er det likevel noe kunnskap vi allerede kan trekke ut om valget og Nord-Norge .
NL170915 I Nord-Norge gjør det ikke saken bedre at han som satte nordområdene på kartet, Jonas Gahr Støre, virker utydelig og lite til stede i de spørsmål som handler om landsdelens framtid.
NL170915 Dere representerer den nye arktiske regionen, det nye Nord-Norge , Arctandria.
DB170915 Østlandet kan vente seg temperaturer mellom 15 til 16 grader, og Nord-Norge 8 til 12 grader.
DB170915 Søndag bytter det litt, med fint i Sør-Norge og regn i Nord-Norge , sier meteorologen.
DB170915 - I Nord-Norge blir det relativt greie forhold.
AP170915 I Rogaland starter beitet gjerne i april, mens i Nord-Norge starter beitet vanligvis i juni.
AA170915 I Rogaland starter beitet gjerne i april, mens i Nord-Norge starter beitet vanligvis i juni.
VG170914 Hareide sier til VG at det er leit at KrF ikke har mandater fra Nord-Norge .
SA170914 På Østlandet ble 17 prosent solgt, i Nord-Norge 18 prosent, i Midt-Norge 14 prosent, på Sørlandet 11 prosent og på Vestlandet ti prosent.
NL170914 Du som er fra en by ( Bergen ) som er bygd på tørrfisk fra Nord-Norge , vet hvor viktig torsken er for oss nordlendinger.
AP170914 På partikontoret på Youngstorget i Oslo skapet mønsteret med et kraftig Ap-fall i Nord-Norge og Innlandet bekymring.
AP170914 Dette har i større grad stått på dagsordenen i innlandsfylkene og Nord-Norge , sier Storberget.
AP170914 Arbeiderpartiet mistet flest stemmer i de tidligere Ap-bastionene i Nord-Norge og Innlandet.
AP170914 - Den største tabben Ap gjorde i Nord-Norge var å stemme for å legge ned flystasjonen på Andenes og usikkerheten rundt flyttingen av helikoptrene på Bardufoss.
AP170914 Jeg hadde lydboken på øret da jeg reiste med båt i Nord-Norge i sommer, og syntes jeg kunne se rester etter familien Barrøy overalt.
AP170914 På Østlandet ble 17 prosent solgt, i Nord-Norge 18 prosent, i Midt-Norge 14 prosent, på Sørlandet 11 prosent og på Vestlandet ti prosent.
VG170913 - Personlig er jeg veldig glad for at han fant så mye sjelero i Nord-Norge , med kraften i havet og naturen som speiler seg i hvordan folk er og blir.
VG170913 Les også : Ap med kjempesmell i Nord-Norge
VG170913 Skolene på Østlandet og Nord-Norge har høstferie i uke 40 og Trøndelag og Vestlandet har høstferie i uke 41.
NL170913 Kurbadet i Tromsø som også kalles Rehabiliteringssentret Nord-Norge Kurbad ble etablert i 1952.
NL170913 I vårt eget fylke, og i Nord-Norge , opplevde noen stortingsrepresentanter og kandidater fryktelige nesestyvere, mens andre seilte på nasjonale bølger og regionale stridstema.
NL170913 Mindre penger til kommunesektoren vil over tid komme til tvinge frem flere sammenslåinger, ikke minst i Nord-Norge , hvor folketallet i mange kommuner er meget lavt.
NL170913 Flere prosjekter, også i Nord-Norge , lever sannsynnsligvis farlig.
DB170913 Avisen skriver at seks fotballspillere i Nord-Norge skal ha satt penger på egne kampe.
DB170913 Men det har jo gått bra både i Nord-Norge og i innlandet ?
DB170913 Det rammet oss særlig i Nord-Norge og i innlandet.
DA170913 Begge fylkeslederne forklarer det dårlige resultatet med at Ap ikke har vært tydelig nok i saker som er viktige for Nord-Norge .
DA170913 Ap gjorde et elendig valg i Nord-Norge .
DA170913 - Forsvaret er viktig i hele Nord-Norge .
DA170913 - Det er få lyspunkter for Ap som gikk tilbake i omtrent alle fylker, spesielt i Nord-Norge og innlandet, hvor Sp har gjort et unikt godt valg.
VG170912 Nå er det også en kraftig vekst i optimismen i Trøndelag og Nord-Norge .
VG170912 DISTRIKTS-SVIKTEN : Arbeiderpartiet gjorde et spesielt dårlig valg i typiske distrikts-områder som i hele Nord-Norge , Sogn og Fjordane, Møre og Rømsdal og Nord-Trøndelag.
VG170912 Årets stortingsvalg endte katastrofalt for Arbeiderpartiet i Nord-Norge .
VG170912 « Sensasjonelt » dårlig valg ¶ - Nord-Norge har tradisjonelt vært et sterkt område for Arbeiderpartiet.
VG170912 PEKER PÅ FORSVARET : Eirik Sivertsen ( Ap ) beholdt stortingsplassen sin, men partiet hans gjorde et elendig valg i Nord-Norge .
VG170912 Dette er de tre kommunene i hvert av de tre fylkene i Nord-Norge hvor nedgangen for Arbeiderpartiet er størst fra forrige valg : ¶
VG170912 Arbeiderpartiet gikk på en kjempesmell i Nord-Norge .
VG170912 - Forsvar har vært en stor sak i Nord-Norge .
VG170912 | Nord-Norge snudde ryggen til Arbeiderpartiet ¶
AA170912 Men som jeg forstår situasjonen, er dette et utspill for å få en fortgang i refinansieringen av selskapet, sier Due som er styreleder i Allskog, samvirkeorganisasjonen for skogeierne i Midt- og Nord-Norge , og den eneste skogeierrepresentanten igjen i styret i Norske Skog etter ekstraordinær generalforsamling valgte nytt styre og styrelede
VG170911 UNDER INNSPILLING : Ingvild Holthe Bygdnes og Jakob Oftebro på innspilling i Nord-Norge i 2015.
SA170911 Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge sitter som en av de største eierne med nøkkelen til TILs framtid.
SA170911 I stedet kom Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft inn som redningsmenn.
NL170911 Nord-Norge er ikke lenger rødt, og Ap har ingen andre enn seg selv å skylde på.
NL170911 Mener han kanskje at støyen er spesielt uproblematisk i Nord-Norge ?
AP170911 Sp har forsynt seg av Ap-velgere også i Nord-Norge .
AP170911 Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge sitter som en av de største eierne med nøkkelen til TILs framtid.
DB170910 Verdiskaping og gründervirksomhet, det er enorme muligheter i Nord-Norge , sier ordføreren.
DB170910 Ordføreren i Vadsø er lei svartmaling av byen hans og Nord-Norge generelt.
DB170910 Ordfører Bønå sier det siste Nord-Norge trenger nå, er mer svartmaling fra venstresida.
DB170910 Han beskylder sine byfeller fra Vadsø for å bidra til å forsterke myten om Nord-Norge som falleferdig i Dagbladets reportasjeserie fra distriktene.
DB170910 - Det er ingen grunn til å stakkarlisggjøre Vadsø, Finnmark eller Nord-Norge , sier han.
DB170910 - Bevares, Arbeiderpartiet har også gjort mange feil i håndteringen av Nord-Norge .
DB170910 ( Dagbladet ) : - Det er ingen grunn til å stakkarlisggjøre Vadsø, Finnmark eller Nord-Norge , sier Vadsø-ordfører Hans J.
AA170910 Selv om det kan bli en del fint vær enkelte steder i Nord-Norge , bør en mange steder også der være forberedt på nedbør.
DB170909 Ser man imidlertid frem til 2040, er det også her, og særlig i Nord-Norge , man finner mange av kommunene med minst økning i forsørgelsesraten.
AP170909 De regionale ( sentrum-periferi ) skillelinjene har først og fremst vært forbundet med a ) Sør- og Vestlandet hvor mellompartiene ( Venstre og KrF ) har stått sterkt, b ) Oslofjordområdet hvor Høyre har stått sterkt og c ) Indre Østlandet, Trønderland og Nord-Norge hvor Arbeiderpartiet har hatt størst oppslutning.
AP170909 De regionale ( sentrum-periferi ) skillelinjene har først og fremst vært forbundet med a ) Sør- og Vestlandet hvor mellompartiene ( Venstre og KrF ) har stått sterkt, b ) Oslofjordområdet hvor Høyre har stått sterkt og c ) Indre Østlandet, Trønderland og Nord-Norge hvor Arbeiderpartiet har hatt størst oppslutning.
NL170908 Vi har egentlig ikke noe valg : Lastebiltransport av millioner tonn gods fra Nord-Norge til kontinentet er så langt fra EUs etikk- og bærekraft-krav som man kan komme !
NL170908 Norges forrige så vel som den nåværende statsminister har benevnt Nord-Norge " dynamoen i Norges framtidige økonomi ".
NL170908 Og folk fra Nord-Norge må gi oss den nødvendige kunnskapen !
NL170908 Det meste av torskekvotene disponeres dessuten av nordnorske fiskere og fisken landes i all hovedsak i Nord-Norge .
NL170908 Det meste av torskekvotene disponeres dessuten av nordnorske fiskere og fisken landes i all hovedsak i Nord-Norge , skrive Tor Are Vaskinn.
NL170908 Evenes - innfallsporten til turister fra « hele » verden som vil oppleve Nord-Norge !
NL170908 Et knutepunkt der folk fra « hele » Nord-Norge befordres med kollektiv transport inn til Evenes.
NL170908 I 2014 hadde en av fire nordmenn aldri vært i Nord-Norge ifølge tall fra NHO Reiseliv.
NL170908 Da burde også målet være å skape en klimapolitikk og et nullutslippssamfunn som er mulig å utføre i Nord-Norge .
NL170908 Verden, Norge og Nord-Norge trenger en kraftinnsats for et renere hav.
NL170907 Kommunereformen har møtt mye motbør og har dessverre gitt få resultater i nord, mens regionreformen endte med en todeling av Nord-Norge .
NL170907 Det var den nest beste løsningen når man ikke klarte å samle Nord-Norge til én slagkraftig region, som ville styrket landsdelens nasjonale gjennomslagskraft.
NL170907 ¶ Ved å plassere internasjonale og nasjonale institusjoner i Tromsø, som Jonas Gahr Støre har gjort og vil gjøre som statsminister, styrkes Nord-Norge og Troms, men også Tromsø som kommune.
NL170907 Ved å plassere internasjonale og nasjonale institusjoner i Tromsø som Jonas har gjort og vil gjøre som statsminister, styrkes Nord-Norge og Troms, men også Tromsø som kommune.
NL170907 Med opprettelsen av Ekspertutvalget for Nordområdene koblet han Tromsø og Nord-Norge inn i ledelsen av utviklingen.
NL170907 Grepet hans var å gi Nodområdepolitikken topp prioritet i utenrikspolitikken og kobling til innenrikspolitikken, særlig Nord-Norge .
NL170907 Det går godt i Nord-Norge .
NL170907 Nord-Norge i verden ¶
NL170907 Det er skapt et inntrykk av et parti som ligger i konstant konflikt med distriktene, og dessverre for Høyre består Nord-Norge mest av distrikt.
NL170907 Jeg har derfor igangsatt en egen utredning av beredskapen i Nord-Norge , særlig med tanke på flyttingen av Bell 412 fra Bardufoss.
NL170907 Den totale helikopterkapasiteten skal styrkes i Nord-Norge , ikke svekkes.
NL170907 Den totale helikopterkapasiteten skal styrkes i Nord-Norge , ikke svekkes ", skrive Per-Willy Amundsen.
NL170906 Det er optimisme blant bønder i Norge, i Nord-Norge og i Troms.
NL170906 Departementsråd Bjørn-Inge Larsen har i sommer hatt møte med ledelsen i Helse Nord etter initiativ fra Fylkesmannen i Troms som i sin tur har vært bekymret over den vedvarende uroen ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
NL170906 En av de valgkamphistoriene som vil bli husket fra 2017 er at Nord-Norge har markert seg som de politiske mytteristenes oppmarsjområde.
NL170906 Landmarksforsvaret og særlig i Nord-Norge er direkte avhengig av rask troppeforflytning, og helst skulle man hatt mye større helikoptre stasjonert på Bardufoss.
NL170906 Jeg har imidlertid i likhet med Willoch liten tro på at russerne skulle prøve seg på noe defensivt angrep på Nord-Norge .
DB170906 - I periodevis vil det bli pent vær i Nord-Norge .
NL170905 Når skal hun ta inn over seg at det de faktisk har foreslått å etablere en eneste militær flybase i Nord-Norge , med de utfordringer som følger med ?
NL170905 Nedleggingen har møtt voldsomme protester, fra et samlet Nord-Norge og i tillegg fra fagmilitært hold.
NL170905 Forsvarspolitikken og Nord-Norge er på mange måter Aps valgkamp i destillert form.
DB170905 Nyheten faller trolig i god jord i deler av Nord-Norge , hvor den planlagte nedleggelsen av flystasjonen, har vakt sterke følelser.
DA170905 I artikkelen til New York Times blir han dessuten sitert på at han håper det snart vil bli mulig med elektriske passasjerfly på kortbanenettet i Nord-Norge .
VG170904 Tallene spriker delvis blant meningsmålingsbyråene, men i VGs fylkesvise målinger stuper Høyre på sin hjemmebane Vestlandet og Ap i Nord-Norge .
VG170904 Den er det enda lettere å mobilisere på i Nord-Norge , der avstandene er svært store.
VG170904 For Eriksen var det helt tilfeldig at hun endte opp i Nord-Norge .
NL170904 Nordlys brakte lørdag en reportasje om havbruksnæringa, der det kom fram at oppdrett i Nord-Norge samlet sett hadde en omsetning på 23 milliarder kroner i fjor, et overskudd på 9 milliarder og hele 3 milliarder i utbytte.
NL170904 Men det lokale eierskapet har falt fra 59 til 46 prosent på åtte år, og de store gigantene, med tilhørighet langt utenfor Nord-Norge , tar med seg verdiene ut av landsdelen.
NL170904 Fiskeressursene vil da skape langt større verdier for nasjonen Norge og mange lønnsomme arbeidsplasser for oss som bor i Nord-Norge .
NL170904 Fiskeressursene vil da skape langt større verdier for nasjonen Norge og mange lønnsomme arbeidsplasser for oss som bor i Nord-Norge , skriver Steinar Eliassen.
DN170904 SV : - Det er vi som forsvarer Vest- og Nord-Norge
DN170904 | SV : - Det er vi som forsvarer Vest- og Nord-Norge
DN170904 Søviknes vil påtvinge fiskerne og folk i Nord-Norge noe de ikke vil ha, sier Audun Lysbakken.
DN170904 - For tiden går SV mest frem på meningsmålingene i Hordaland og Nord-Norge .
DB170904 Det skylder vi Nord-Norge , og det må et nytt flertall begynne med raskt.
NL170903 Nå er det samme i ferd med å skje i Nord-Norge .
NL170903 For Nord-Norge i særdeleshet har Regjeringa Solberg + AP med Stoltenberg og Støre vært en forsvarspolitisk katastrofe.
NL170903 Fakta er at dersom planene til denne politiske troikaen blir gjennomført vil Nord-Norge innen fem år være umulig å forsvare selv mot et svært begrenset angrep.
NL170903 Dette går av « Nord-Norge potten », og må opplagt gi mindre til andre og bedre formål.
NL170903 Men hovedgrunnen er forsvarspolitisk : Hæren er og skal ha sitt tyngdepunkt i Nord-Norge , og da må helikoptrene være der Hæren er.
NL170903 Det er avgjørende at man i Nord-Norge er i stand til å beskytte våre innbyggere og ivareta vår suverenitet.
VG170902 Det gjelder også for Trøndelag og Nord-Norge , bare ikke fullt som varmt, understreker meteorologen.
VG170902 Man finner ikke lignende i hele Nord-Norge , så jeg anbefaler folk som liker tunfisk å få tak i ett stykke.
VG170901 Søndag kan det imidlertid bli litt spredt regn østafjells og i Nord-Norge blir det en del vind på kysten, « etter kirketid ».
VG170901 Prognosene for førstkommende helg ser ganske så greie ut for hele landet, med unntak av i Nord-Norge , der det kan bli en god del skyer og regn, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Anita Ager-Wick.
VG170901 Men det blir nok en mye finere start på neste uke i store deler av Nord-Norge , i hvert fall værmessig, sier meteorologen.
NL170901 ¶ Høyre og FrP er kraftig på defensiven i Nord-Norge .
NL170901 Flyttingen av helikoptrene skjer til tross for at både Universitetssykehuset i Nord-Norge og politiets ledere i landsdelen har kommet med tydelige advarsler.
NL170901 Hovedstadsavisene har lagt ned lokalkontorer i stort omfang, og det blir stadig lenger mellom nyheter fra Trøndelag, Vestlandet eller Nord-Norge i de store mediene, som setter dagsorden for den offentlige samtalen.
NL170901 Her i Nord-Norge kommer vi ikke noe bedre ut på statistikken : Av det ti kommunene med høyest andel barn som lever i fattigdom, ligger syv i Nord-Norge .
NL170901 Her i Nord-Norge kommer vi ikke noe bedre ut på statistikken : Av det ti kommunene med høyest andel barn som lever i fattigdom, ligger syv i Nord-Norge.
NL170901 Dere politikerne snakker om satsing på havet og maritime næringer, og det skal satses på Nord-Norge .
NL170831 ¶ Våre studenter er privilegerte som får ta utdanning ved UiT, og med privilegiet følger et ansvar for å vise veg, og for å bruke den kunnskapen de får til å forme fremtidens jobber, arbeidsmarked, være drivkreftene Nord-Norge , skriver dagens spaltist, Anne Husebekk.
NL170831 Våre studenter er privilegerte som får ta utdanning ved UiT, og med privilegiet følger et ansvar for å vise veg, og for å bruke den kunnskapen de får til å forme fremtidens jobber, arbeidsmarked, være drivkreftene Nord-Norge .
NL170831 De er studenter Nord-Norge , Norge og verden trenger for et grønt skifte, for en post-petroleum tid.
NL170831 Ønsker virkelig NATO å sende kampfly til Nord-Norge uten tilstrekkelig beskyttelse ?
NL170831 ¶ MANGE MPA PÅ SAMME BASE : Ønsker virkelig NATO å sende kampfly til Nord-Norge uten tilstrekkelig beskyttelse ?
NL170831 Når flybasene i Bodø, Bardufoss og Andøya er nedlagt i 2023 står Nord-Norge igjen med Evenes som Nord-Norges eneste militære flybase.
NL170831 I den videre analysen har jeg vurdert tilgjengelig areal på Evenes som eneste flybase i Nord-Norge , først for jagerfly og deretter for større fly.
NL170831 Det er mulig at det koster mer å drive to baser enn en, men om man kun skal satse på Evenes med dets minimumsløsninger kan man etter mitt syn like godt legge ned all forsvarsaktivitet i Nord-Norge .
NL170831 De gjenværende fasilitetene i Nord-Norge vil etter mitt syn ikke engang kunne klassifiseres som en minimumsløsning.
NL170831 De gjenværende fasilitetene i Nord-Norge vil etter mitt syn ikke engang kunne klassifiseres som en minimumsløsning, skriver Tom Bjørvik.
DN170831 De økonomiske ringvirkningene fra oljenæringen fortsetter dermed å falle i nord, etter halvering av oljeprisen og lavere aktivitet i oljebransjen også i Nord-Norge .
DN170831 Spørsmålet om hans fremtid som partileder dukket opp da Støre var på tur til Ap-bastionen Groruddalen for å drive god, gammeldags dør-til-dør-kampanje etter en valgturné i Nord-Norge .
DA170831 Fordelt på geografi, er andelen velgere fra Nord-Norge størst i SV med 19 prosent og lavest i Høyre med 6 prosent.
AA170831 I fjor leverte industrien i Nord-Norge varer og tjenester for 3,17 milliarder kroner til petroleumssektoren - en nedgang på 32 prosent fra 2015.
VG170830 På Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge er helgeværet noe sprikende, men også her kan man håpe på sol og oppholdsvær.
VG170830 Prognosene for Nord-Norge melder om regn fredag og lørdag, men at det vil bli et opphold søndag - med noe skydekke.
VG170830 Det meldes om regn i starten av neste uke særlig på nordvestlandet, Trøndelag og Nord-Norge .
VG170830 - Sør-Norge vil trolig få en bra start i løpet av neste uke, og i går viste modellene at Nord-Norge , Vestlandet og Trøndelag også ville få oppholdsvær neste uke - men nå har de snudd.
NL170830 Fylkesrådets håndtering av regionreformen bidro til å rive Nord-Norge i filler.
NL170830 For Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) og Morten Skandfer ( Venstre ) har i valgkampen vært omtrent alene om å fokusere på Nord-Norge .
NL170830 Nord-Norge har det siste året vært preget av bitter uenighet på tvers av fylkesgrensene.
NL170830 Og aller minst forstår vi av den ulike behandlingen mellom Vestlandet og Nord-Norge .
NL170830 Videre er det beklagelig at en reetablering av militær aktivitet på Rygge går på bekostning av Forsvaret i Nord-Norge .
NL170830 Velgerne og media må imidlertid ikke gi opp ; Elvenes og Høyre må redegjøre for denne konkrete saken som er avgjørende for Nord-Norge i en militær konflikt.
NL170830 I så måte er en reduksjon av norsk mottaks- og forsvarsevne i Nord-Norge et meget uheldig signal å gi til en realpolitisk orientert stat som Russland.
NL170830 I dagens Nord-Norge besitter NATO en robust infrastruktur for styrkeforflytting til nordområdene.
NL170830 Faktum er at Høyre beklageligvis er arkitekten bak en basestruktur for kampfly i Nord-Norge med svært begrenset kapasitet.
NL170830 En slik tenkning for nordområdene vil i så fall være et fait accompli ovenfor Nord-Norge og dette må befolkningen som er opptatt av forsvarspolitikk tenke på valgdagen 11. september 2017.
NL170830 Dette må Elvenes åpenbart ha kunnskaper om siden han og Høyre mener det er riktig at Evenes, en underdimensjonert base for vedvarende kampflyoperasjoner, blir den eneste kampflybasen i Nord-Norge .
NL170830 Nord-Norge grenser til en militær stormakt som har vedvarende motstridende interesser sammenlignet med Vesten.
NL170830 Nord-Norge er et slikt grenseområde og jeg minner Elvenes om hvilke ressurser NATO måtte anvende i Serbia i 1999 mot langt mindre kapable systemer.
NL170830 Dessverre ingen politikere fra Nord-Norge .
DN170830 | Spår 3.000 nye årsverk i oljenæringen i Nord-Norge de neste ti årene ¶
DN170830 Petro Arctic spår at olje- og gassnæringen vil skape 3000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge innen 2027.
DN170830 I dag er det rundt 5500 årsverk i bransjen i Nord-Norge .
DN170830 - Våre prognoser viser at vi i 2027 nærmer oss 9000 årsverk i Nord-Norge knyttet til olje- og gassnæringen, sier direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver.
DB170830 - På mandag kan det komme nedbør i Nord-Norge , men Østlandet går inn i en fin uke.
DA170830 | Spår 3000 nye årsverk i oljenæringen i Nord-Norge de neste ti årene ¶
DA170830 Petro Arctic spår at olje- og gassnæringen vil skape 3000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge innen 2027.
DA170830 I dag er det rundt 5500 årsverk i bransjen i Nord-Norge .
DA170830 Direktør i Petro Arctic tror olje- og gassnæringen vil sørge for 3.000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge de neste ti årene.
DA170830 - Våre prognoser viser at vi i 2027 nærmer oss 9000 årsverk i Nord-Norge knyttet til olje- og gassnæringen, sier direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver.
AP170830 Jonas Gahr Støre dro direkte fra valgturné i Nord-Norge til Ammerud for å banke på dører for Oslo Ap.
VG170829 Til daglig har helikoptrene også en viktig beredskapsfunksjon i Nord-Norge .
VG170829 I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har er det viktig med tyngdepunkt i Nord-Norge .
VG170829 - Som justis- og beredskapsminister har jeg derfor satt i gang en egen utredning om den sivile beredskapssituasjonen i Nord-Norge , sier han. | « Pilotfrue » spontanaborterte igjen : - Situasjonen føles håpløs ¶
VG170829 339-skvadronen flytter da med Hæren overalt der den er, noe som er spesielt viktig i Nord-Norge hvor avstandene er svært store eller ved utenlandsoperasjoner, sier Wang.
NL170829 Å bruke en sivil lufthavn som eneste militære base i Nord-Norge er ikke operativt forsvarlig !
NL170829 Vinterøvelser i Nord-Norge , med deltakelse av våre allierte, gjør at det kreves flere alternative flyplasser.
NL170829 NØDVENDIG : Vinterøvelser i Nord-Norge , med deltakelse av våre allierte, gjør at det kreves flere alternative flyplasser, skriver Svein Fredriksen.
NL170829 Min erfaring som flygeleder, også under militærøvelser, har lært meg at det alltid vil være nødvendig med flere militære flyplasser i Nord-Norge .
NL170829 I tillegg har jeg jobbet operativt innen lufttrafikktjenesten på flere flyplasser i Nord-Norge , og kjenner dermed både sivile og militære operasjoner ganske godt.
NL170829 Stambanen vil være det beste enkeltstående tiltak for videre utbygging av Nord-Norge man kan tenke seg.
NL170829 Ordet jernbane koblet med Nord-Norge , er helt tydelig ikketema, for ikke å si anatema, i sentrale høyrekretser.
NL170829 Når en så viktig sak for vårt framtidige Nord-Norge , ikke nevnes med et ord i Høyres valgmateriell, er det vanskelig å beholde troen på at partiet i det hele tatt tar saken på alvor.
NL170829 Mulighet for fjernreiser innen - og til/fra - Nord-Norge , når internasjonale klimatiltak om ikke alt for lenge gjør flyreiser uoverkommelig for folk flest.
NL170829 Hvorfor er dette - sett sørfra - så feil, hvis man da ikke skal bruke Follobanen som prisindikator for utbygging i Nord-Norge , slik enkelte gjør ?
NL170829 Det er en skam for Norge og norsk samfunnstenkning at stambanen gjennom Nord-Norge ikke forlengst er på plass, men her må selvsagt andre dele skyld med Høyre.
NL170829 Brosjyrens forside sier : « Vi tror på Nord-Norge .
DB170829 Det var den sovjetiske røde armé som seira i Stalingrad, som inntok Berlin og som frigjorde Nord-Norge .
DB170829 I helsedebatten får Støre bruk for skatteøkningene, og blant annet lagt inn en lovnad til 1,5 milliarder mer til sykehusene i nord - viktig for Ap som sliter på meningsmålingene i Nord-Norge .
NL170828 Men igjen synes det som om Nord-Norge skal ta ansvaret og belastningen.
NL170828 | Hvor spennende blir valget i Nord-Norge ? ¶ Nord-Norge har egentlig ganske få mandater til fordeling, så distriktsmandatene skulle egentlig være nesten gitt på forhånd.
NL170828 | Hvor spennende blir valget i Nord-Norge ?
NL170828 Det kan bli en spennende valgnatt i Nord-Norge om bare to uker !
NL170828 Vil partiet ditt styrke den regionale fiskeriforvaltningen i Nord-Norge hvor hovedtyngden av fiskeriene ligger ?
DN170828 Og ser vi på tremånedersperioden fra mai til og med juli var veksten størst i Nord-Norge med en økning på 18 prosent.
AP170828 Det står i kontrast til vekst på Vestlandet og i deler av Nord-Norge .
VG170827 Omgitt av familie og venner fra både Nord-Norge og Oslo.
NL170827 ¶ Langs kysten av Nord-Norge finnes nok av bygder hvor befolkningen anser seg for å være norsk, selv om historien kan fortelle noe annet, skriver Eva Sandersen Aronsen ( SV ).
NL170827 Langs kysten av Nord-Norge finnes nok av bygder hvor befolkningen anser seg for å være norsk, selv om historien kan fortelle noe annet.
NL170826 Turistene står nå i kø for å oppleve Nord-Norge .
NL170826 Det er bare i Nord-Norge en kunne akseptere noe slikt !
AA170826 Lokale målinger de siste månedene tyder på at Senterpartiet kan gjøre det svært godt i Nord-Norge og sikre seg fire direktemandater.
NL170825 En ny rapport fra Konjunkturbarometer Nord-Norge , utformet at Nofima og SALT viser at fiskernes andel av egen verdiskaping har fra 1994 til 2015 gått fra 80 prosent til 65 prosent, det er de passive eierne som tjener stadig mer av verdiskapingen.
NL170825 « Nord-Norge » har vært foreslått.
DN170825 Polaris Media omfatter 34 mediehus, deriblant Adresseavisen, Harstad Tidende, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og en rekke lokalaviser i Trøndelag, Nord-Norge og på Nordvestlandet.
DB170825 Valgforskeren synes det er spesielt interessant at det svikter for Ap i Nord-Norge , hvor partiet tidligere har stått sterkt. 90 000 velgere har forlatt Ap på en måned ¶
DB170825 Jeg forlot en fast stilling i Nord-Norge fordi jeg, i likhet med andre mennesker, ikke kunne sitte stille på en plass i flere år og vente på min tur i etter- og videreutdanningskøen.
AP170825 I Nord-Norge gikk det så det suste, mens oljerelatert næringsliv slet sitt livs kamp i vest.
AA170825 Foruten Adresseavisen, eier konsernet Harstad Tidende, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og en rekke lokalaviser i Trøndelag, Nord-Norge og på Nord-Vestlandet.
AA170825 I Nord-Norge beskriver Salmar den biologiske situasjonen som god, og det var ikke behov for avlusingsoperasjoner i forbindelse med våravlusningsperioden.
AA170825 » - God i Nord-Norge
AA170825 Sykehuset i Nord-Norge ( UNN ) ga uforsvarlig helsehjelp da en baby døde under en fødsel, konkluderer Helsetilsynet.
VG170824 Kvinner har større tro enn menn, og folk i Nord-Norge mer enn i andre deler av landet.
SA170824 På Østlandet ble 17 prosent solgt, i Nord-Norge 18 prosent, i Midt-Norge 14 prosent, på Sørlandet 11 prosent og på Vestlandet ti prosent.
NL170824 « Om vi aksepterer premissene til regjeringen, at kutt i formueskatten skaper arbeidsplasser, så skapes de ikke i Nord-Norge », er også Hadia Tajiks konklusjon.
NL170824 Omfordelingseffekten av dette skattekuttet fra Høyre og Frp er av negativ art og vil skape større ulikheter mellom regionene, og i liten grad, om noen, vil det skapes nye arbeidsplasser i Nord-Norge som følge av denne skattepolitikken.
NL170824 Erna Solberg og Siv Jensen derimot har et forklaringproblem når statistikken fra SSB så klart viser at effektene av deres skatteløfter har en så negativ omfordelingseffekt, og gjør Nord-Norge og distrikts-Norge for øvrig til tapere.
NL170824 Dessverre får Nord-Norge liten glede av en eventuell ny Solberg - regjerings lovede skattekutt.
NL170824 Til tross for dette skal vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon og flytte aktiviteten til Evenes av uforståelige grunner tvinges i gjennom med det resultat at Nord-Norge i praksis er mer eller mindre uten forsvarsevne.
NL170824 Så til spørsmålet som Høyre åpenbart skyr som pesten ; hvilke baser i Nord-Norge skal motta luftstyrker fra NATO i tilfelle krig ?
NL170824 Svaret er interessant på flere måter og spesielt i lys av at Evenes blir eneste mottaksbase for NATO i Nord-Norge .
NL170824 Og videre ; vil det være mulig å forsvare Nord-Norge med basestrukturen Høyre legger opp til ?
NL170824 Men, skal vi i Nord-Norge ha et håp om å stanse ytterligere nedbygging samt sørge for et visst minimum av mottakskapasitet for NATO-styrker i landsdelen, må vi unngå å stemme på partiene H, FRP og AP da disse er garantister for dagens LTP.
NL170824 Evenes står da igjen som eneste flybase i Nord-Norge .
NL170824 Selv om Norge som helhet har nedgang velger flere å reise mot Nord-Norge .
FV170824 På Østlandet ble 17 prosent solgt, i Nord-Norge 18 prosent, i Midt-Norge 14 prosent, på Sørlandet 11 prosent og på Vestlandet ti prosent.
DN170824 I Nord-Norge og Midt-Norge ble henholdsvis 18 og 14 prosent av boligene som var til salgs solgt i denne perioden.
DA170824 Historisk har Ap hatt grep rundt Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge som har gitt statsrådsuttelling fra disse områdene, mens de blå partiene har stått sterkest på Vest- og Sørlandet.
AP170824 På Østlandet ble 17 prosent solgt, i Nord-Norge 18 prosent, i Midt-Norge 14 prosent, på Sørlandet 11 prosent og på Vestlandet ti prosent.
VG170823 Bankene i Nord-Norge ( 3 mill ) og Nordland fylkeskommune ( 1 mill ) er ifølge selskapets daglige leder, Erik Dyb Plener, blant de økonomiske bidragsyterne.
VG170823 Nordlys-safari i Nord-Norge
VG170823 Dette er iglo-lignende telt, som har slått spesielt godt an i Nord-Norge .
NL170823 40 prosent av Norges havbruksnæring finner vi i Nord-Norge , og førstehandsverdien er på 36 milliarder kroner Kysten av Troms kan i stort omfang bidra til å redusere sult og fattigdom i verden.
NL170823 Det er svært beklagelig at ikke hele Nord-Norge ble et nytt fylke, men når så ikke skjedde, må vi selvfølgelig likevel gjøre det beste ut av det.
DA170823 Men i Nord-Norge blir nok helgen både i det våteste og kaldeste laget - selv for de tøffeste.
DA170823 I Nord-Norge må man i det hele tatt ruste seg for ruskevær.
AA170823 Due er styreleder i Allskog, samvirkeorganisasjonen for skogeierne i Midt- og Nord-Norge , og den eneste skogeierrepresentanten igjen i styret i Norske Skog.
NL170822 En selsom opplevelse fant sted ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) den 15. august.
NL170822 Jeg vil derfor anbefale Ludvigsen med så lang fartstid i norsk politikk om å få snudd Høyre i viktige saker for Nord-Norge .
NL170822 Høyre er et parti som i mange saker har sviktet Nord-Norge og distriktene.
NL170822 En sak som har skapt stor debatt i Nord-Norge er forsvaret.
NL170822 Jeg er oppvokst i en kystkommune i Nord-Norge på 70-tallet.
DN170822 De siste årene har de bygget opp et nytt boligselskap, Miliarium bolig, som har kjøpt opp tomter for boligeiendom på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge .
DN170822 Det er spesielt kraftig vekst i optimismen i Trøndelag og Nord-Norge fra andre til tredje kvartal i år.
DN170822 - Eksporten av sjømat vokser fortsatt, og veksten i reiselivet kan særlig registreres i Nord-Norge .
DN170822 - Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Norge , skriver Kreutzer.
DB170822 Han takker den organiserte frivilligheten og frivillige enkeltpersoner fra Finnmark og Nord-Norge , som siden søndag har lett etter kvinnen.
DA170822 Sammenlignet med andre kvartal i år, er det særlig Trøndelag og Nord-Norge som markerer seg med stigende optimisme i tredje kvartal.
DA170822 - Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Norge , mener Kreutzer.
DA170822 Sammenlignet med andre kvartal i år, er det særlig Trøndelag og Nord-Norge som markerer seg med stigende optimisme i tredje kvartal.
DA170822 - Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Norge , mener Kreutzer.
AA170822 Han takker den organiserte frivilligheten og frivillige enkeltpersoner fra Finnmark og Nord-Norge , som siden søndag har lett etter kvinnen.
VG170821 Midt-Norge får beholde sommerværet lengst, mens Nord-Norge risikerer frostnetter og lave temperaturer de kommende dagene.
VG170821 I Nord-Norge derimot ser det ut til at det skiftende været vil holde seg, men skydekket vil bli lettere ifølge statsmeteorologen.
VG170821 - Det ser ikke ut til å bli høyere enn ti grader i Nord-Norge , og det kan også bli hvitt på enkelte av toppene legger han til.
SA170821 Brytevenner og familie kom til Nord-Norge , og flere har også tatt turen til Paris.
DB170821 Nord-Norge , Trøndelag og Møre og Romsdal har lenge hatt en våt uke.
AP170821 Brytevenner og familie kom til Nord-Norge , og flere har også tatt turen til Paris.
VG170820 * Trålere som var eid av fiskeindustrien, ble pålagt å levere fisk til anlegg i Nord-Norge .
NL170818 ¶ MULIGHET : Jeg har ingen ting imot at vi støtter store internasjonale arrangement i Nord-Norge , men jeg forventer at kommunen ser verdien av å utnytte den positive oppmerksomheten for sykling også utenom Arctic Race, skriver Amund Hagen Kristiansen.
NL170818 Jeg har ingen ting imot at vi støtter store internasjonale arrangement i Nord-Norge , men jeg forventer at kommunen ser verdien av å utnytte den positive oppmerksomheten for sykling også utenom Arctic Race.
NL170818 Å skape et lønnsomt trålfiske i Nord-Norge basert på en politisk besluttet leveringsplikt, er ikke mulig.
NL170818 ¶ TORSKEN ER LEVEBRØDET : Det utrolig lønnsomme kystfisket i Nord-Norge skaper både arbeidsplasser og ringvirkninger.
NL170818 Det ville tilføre mer ressursmakt til Nord-Norge , gjennom en gradvis omfordeling av kvoter fra hav til kystflåte.
NL170818 Det underbygges av at eksportørene av fersk fisk i Nord-Norge kan melde om rekordsalg.
NL170818 Det er rett og slett liten grunn til å tro at en fiskeindustri basert på råstoff fra trålere, noen gang kan sikre lønnsomme og varige arbeidsplasser i stort omfang i Nord-Norge .
NL170818 Dersom Ap skal gjenreise seg selv som et parti med bred fiskeripolitisk troverdighet i Nord-Norge , tyder det aller meste på at en slik nyorientering vil være helt nødvendig.
DN170818 Vi dro hit fordi vi ønsket å fiske i Nord-Norge , og samtidig ha det komfortabelt.
AA170818 I styret sitter også Eilif Due fra Levanger, som også er styreleder i Allskog som eies av skogeierne i Midt og Nord-Norge .
VG170817 VÅTT SØNDAG : Store deler av Nord-Norge kan få 40 - 60 mm nedbør søndag.
VG170817 - Søndag ventes det store nedbørsmengder over neste hele Nord-Norge , sammen med nokså kraftig vind - nordøstlig kuling - på kysten.
NL170817 I debatten om jernbane i Nord-Norge er det veldig få som innser at Nordlandsbanen allerede er i ferd med å fragmenteres i tre regionale baner ( henholdsvis Steinkjer-Trondheim, Saltenpendelen og forslag om Helgelandspendelen ) - og så en fjernlinje for gods.
NL170817 Fordi norske myndigheter vil aldri godta at godstogene Oslo - Nord-Norge vil fortsette som i dag via Sverige - men pålegge operatørene å bruke det nasjonale sporet.
DB170817 Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) er et slikt eksempel.
DB170817 Helsetilsynet retter i sin rapport uvanlig krass kritikk mot UNN, og påpeker blant annet at ledelsen verken viser evne eller vilje til å lære av egne feil ( « Svikt i behandling og samhandling ved mottak av traumepasient ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF », saksnummer 2015/912.
AA170817 Ruspoliklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge har utviklet en chattetjeneste der spillavhengige kan få direkte kontakt med psykolog.
AA170817 Fagpersonen vet ikke hvem det er man chatter med, forteller enhetsleder ved Ruspoliklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge , Jorunn Lorentsen til NRK.
VG170816 * Trålere som var eid av fiskeindustrien, ble pålagt å levere fisk til anlegg i Nord-Norge .
NL170816 | Velkommen til Tromsø og Nord-Norge !
NL170816 Vi vil benytte anledningen til å ønske alle de nye studentene velkomment til Nord-Norge og Tromsø.
NL170816 Til slutt vil vi legge til at vi håper du vil lese Nordlys, som har ståsted i Tromsø og hjerte for Nord-Norge .
NL170816 Derfor har vi et håp om at du velger å bli i Nord-Norge etter studietiden.
NL170816 Nedleggingen av Andøya Flystasjon og flyttingen av hærens helikoptre fra Nord-Norge til Rygge i Østfold, av alle steder, er kroneksemplene på hvordan Aps troverdighet er svekket.
NL170816 Det lokale mannskapet i Nord-Norge vekker liten entusiasme.
NL170816 Å ta fra Hæren Bell-helikoptrene er en svekkelse av det norske forsvaret generelt, og forsvaret av Nord-Norge spesielt.
NL170816 Konjunkturbarometeret for Nord-Norge gjorde i fjor en analyse av eierstrukturen til bedriftene våre.
NL170816 I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hjørnesteinsbedrifter, på små steder, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt, skriver styreleder i Mydland Vilt og Delikatesse, Tom Fredrik Dahl, Målfrid Baik og Tore Wæraas i N
NL170816 I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hj ørnesteinsbedrifter, på små steder, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt.
NL170816 Nord-Norge mangler egenkapital og vi er helt avhengig av gode banker som bidrar til å finansiere fremtidig vekst.
DB170816 - Det har jo vært nattefrost både i Sør- og Nord-Norge allerede i sommer, men med alle disse skyene over Sør-Norge tror jeg ikke det blir noe tema i helgen.
DB170816 Blant dem med høy utdannelse eller høy inntekt bosatt i Nord-Norge eller Oslo støtter rundt 80 prosent oppfordringen om mer åpenhet og retten til innsyn.
VG170815 Hun løfter fram mennesker og miljøer så det søkker i leseren, ankerfestene geografisk er først og fremst lokalsamfunnet på Strandstedet i Nord-Norge og København.
VG170815 Vi har derfor innført forslag der lærerstudenter som tar grunnskoleutdanningen på normert tid og tar jobb i Nord-Norge kan få slettet halve studielånet.
VG170815 Men særlig Nord-Norge trenger drahjelp.
VG170814 Den lokale politikvinnen Hedda Hersoug får spesialetterforsker Joel Dreyer med på laget når bygda i Nord-Norge rystes av flere drap.
SA170814 Kristoff og August Jensen tok hver sin etappeseier under rittet i Nord-Norge .
NL170814 Et globalt datasenter for havdata lagt til Nord-Norge kan være en visjon for å komplettere norske ambisjoner om å være i front som havnasjon.
NL170814 I Nord-Norge er vi avhengige av å reise med fly for rask og effektiv transport.
NL170814 For Nord-Norge vil MDGs program få alvorlige konsekvenser.
NL170814 Og vi ser blant annet at flere og flere ser poenget med å ha felles nordnorske møteplasser, herunder på Agenda Nord-Norge .
NL170814 Og er det noe Nord-Norge trenger mer av, ja så er det å spille på lag.
NL170814 Når Nord-Norge skal slåss for etableringer og prosjekter i nord må vi spørre oss lenge før slaget starter : Hvor i nord er stedte som har størst vinnersjanse i forhold til akkurat denne saken ?
NL170814 Kapteinen heter Knut-Eirik Dybdahl - laget heter Nord-Norge .
NL170814 Jeg mener hans seier spesielt og sykling generelt en guide for alle som vil bygge Nord-Norge .
NL170814 Jeg mener absolutt at Nord-Norge er på rett vei.
NL170814 I Nord-Norge .
NL170814 Hvor rause er vi i Nord-Norge ?
NL170814 Hjemmebanen heter Nord-Norge .
NL170814 Heia August - heia Nord-Norge .
NL170814 Han ville brukt de samme ordene uansett hvor i Nord-Norge etappeseieren kom : August sin hjemmebane er Sandnessjøen, Rognan, Bodø, Svolvær, Narvik, Lyngseidet, Honningsvåg, Alta.
NL170814 Du kan alltid skaffe en lokal veistubb alene, men å gi Nord-Norge vei og jernbane i nasjonale transportplaner er et gigantisk lagarbeid.
NL170814 Det samme gjelder Nord-Norge : Litt intern konkurranse er sunt, men konkurransen må aldri gå så langt at vi fratar hverandre mulighetene til å vinne. 4 ) Dele på æren ¶
NL170814 Det heter Nord-Norge .
NL170814 Den heter Nord-Norge .
NL170814 Bak tårene og smilene gjemmer det seg en historie Nord-Norge kan lære mer av.
DB170814 Kristoff og August Jensen tok hver sin etappeseier under rittet i Nord-Norge .
DB170814 I Nord-Norge svarer derimot bare 33,3 prosent at de tror Solberg fortsetter som statsminister.
AP170814 Nord-Norge vil trenge minst 4000 nye lærere de neste ti årene.
AP170814 Kristoff og August Jensen tok hver sin etappeseier under rittet i Nord-Norge .
AA170814 I Nord-Norge svarer derimot bare 33,3 prosent at de tror Solberg fortsetter som statsminister.
DA170813 25-åringen har gått til topps i flere store sykkelritt denne sesongen og kom fra sammenlagtseier i Polen rundt før turen gikk til Nord-Norge .
DA170813 Jeg er fra Nord-Norge og det er utrolig å vinne på hjemmebane.
AA170813 Til NRK bekrefter Jensen at dersom Frp kommer i posisjon etter stortingsvalget i september vil det bli konsekvensutredning av områdene i Nord-Norge .
SA170812 | Kristoff hyller Nord-Norge etter monsterspurten : - Du blir stolt av å være fra Norge ¶
SA170812 Jeg er fra Nord-Norge og det er utrolig å vinne på hjemmebane.
DB170812 Å vinne en etappe her, som den første fra Nord-Norge er helt fantastisk, sier Jensen i seiersintervjuet.
AP170812 Jeg er fra Nord-Norge og det er utrolig å vinne på hjemmebane.
AA170812 Vil et landbruksdirektorat i Trøndelag bli bedre for landbruket i Nord-Norge , Innlandet, Østlandet, Sørlandet, Jæren og Vestlandet ?
AA170812 Vil et direktoratet flyttet til Trøndelag bli bedre for landbruket i Nord-Norge , Innlandet, Østlandet, Sørlandet, Jæren og Vestlandet ?
AA170812 Hun kom fra Nord-Norge til Trondheim som tjenestejente på 1880-tallet.
VG170811 Han er ombord som ambassadør av Arctic Race of Norway, firedagersrittet i Nord-Norge med start på Andørja i dag og målgang i Tromsø søndag.
VG170811 I Nord-Norge er himmelen fortsatt for lys til at meteorene kan observeres.
NL170811 Å forsøke å mobilisere et samlet Nord-Norge bak saken, er å lage seg et unødig hinder på veien.
NL170811 Nord-Norge er ikke skrudd slik sammen av man kan påregne støtte fra et samlet Nord-Norge til et jernbaneprosjekt med endestasjon i Tromsø.
NL170811 Det gjelder for eksempel den innflytelsesrike sjefen i Agenda Nord-Norge , Roger Ingebrigtsen, som har gitt Høyre og Erna Solberg det klare råd å satse på jernbane i Norges store ressursregion.
NL170811 Nord-Norge er ikke skrudd slik sammen av man kan påregne støtte fra et samlet Nord-Norge til et jernbaneprosjekt med endestasjon i Tromsø.
NL170811 | Forsvar av Nord-Norge ?
NL170811 Regjeringspartiene har ikke greid å overbevise befolkningen i Nord-Norge at ved å fjerne personell og utstyr fra landsdelen, vil resultatet bli et sterkere forsvar av den nordlige landsdel.
DB170811 I Nord-Norge er himmelen fortsatt for lys til at meteorene kan observeres.
DB170811 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) mener flytilbudet i distriktene totalt sett har blitt bedre under denne regjeringen - ikke dårligere, og påpeker at noen flyplasser i Nord-Norge også har økt passasjertallet etter det nye anbudet trådte i kraft.
DB170811 I tillegg er rutene nordover svært dårlig tilpasset arbeidsreiser og særlig helse- og pasientreiser til Universitetssykehuset i Nord-Norge .
DB170811 En gjennomgang Dagbladet har gjort av passasjerstatistikken, viser at Namsos er i en særstilling med sitt store passasjertap, men Widerøe sier det også er problemer i Nord-Norge .
DB170811 ( Dagbladet ) : Det har gått under radaren i hovedstaden, men flere steder i Nord-Trøndelag og Nord-Norge er folk i harnisk over flytilbudet.
AP170811 I Nord-Norge er himmelen fortsatt for lys til at meteorene kan observeres.
AP170811 | Kristoff hyller Nord-Norge etter monsterspurten : - Du blir stolt av å være fra Norge ¶
AA170811 I Nord-Norge er himmelen fortsatt for lys til at meteorene kan observeres.
SA170810 Sparebanken Nord-Norge inviterer til Mini Arctic Race.
SA170810 Det som trekker mest folk blir nok Mini Arctic Race, som arrangeres av Sparebanken Nord-Norge .
SA170810 Tidligere har flere ledere, politikere og folk i ASO-organisasjonen flørtet med tanken om en Tour de France-etappe til Nord-Norge - midt oppe i den villeste « Arctic Race-rusen ».
SA170810 TV-bildene fra Nord-Norge kringkastes ut til 190 land - enten direktesendt eller oppsummert i sammendrag.
SA170810 - Tallene for turisme i Nord-Norge har økt ganske kraftig de siste årene, og jeg sier ikke at det er utelukkende på grunn av Arctic Race - men jeg tror det har spilt en viktig rolle, sier Rasch.
SA170810 - Det er ikke det vi planlegger for Nord-Norge nå.
NL170810 I det store bildet er Nord-Norge , i sum, en av regionene som har størst framgang på NHO-barometeret.
NL170810 For Tromsø, der selvpisking ofte er en utbredt øvelse, underbygger dette naturligvis bildet av byens sterke nasjonale posisjon, som motor og tyngdepunkt i Nord-Norge .
NL170810 I opposisjon - med en regjering som til tider har gjort seg kraftig upopulær i Nord-Norge - klarer ikke Ap i Troms å hente ut gevinster.
NL170810 En av de heteste debattene i landsdelen den siste tiden, har vært diskusjonen om Nord-Norge banen.
NL170810 Det måtte en SVer til, Torgeir Knag Fylkesnes, for å få stanset planene om kvoteflytting fra de små fartøyene til de store, en fordelingspolitikk som ville gitt alvorlige utslag for fiskerinæringa i Nord-Norge .
NL170810 Det later ikke til at satsing på havrommet, nordområdene og at « Nord-Norge er mulighetenes landsdel » har appell.
DB170810 Vestlandet og Nord-Norge kan derimot forvente vind og nedbør mot helgen.
DA170810 Saltvedt sikter til at en mulig oljeproduksjon i Nord-Norge dessuten vil kreve ny og dyr infrastruktur, slik at Norge eventuelt kan transportere oljen til Europa.
DA170810 Saltvedt sikter til at en mulig oljeproduksjon i Nord-Norge dessuten vil kreve ny og dyr infrastruktur, slik at Norge eventuelt kan transportere oljen til Europa.
AP170810 Sparebanken Nord-Norge inviterer til Mini Arctic Race.
AP170810 Det som trekker mest folk blir nok Mini Arctic Race, som arrangeres av Sparebanken Nord-Norge .
AP170810 Tidligere har flere ledere, politikere og folk i ASO-organisasjonen flørtet med tanken om en Tour de France-etappe til Nord-Norge - midt oppe i den villeste « Arctic Race-rusen ».
AP170810 TV-bildene fra Nord-Norge kringkastes ut til 190 land - enten direktesendt eller oppsummert i sammendrag.
AP170810 - Tallene for turisme i Nord-Norge har økt ganske kraftig de siste årene, og jeg sier ikke at det er utelukkende på grunn av Arctic Race - men jeg tror det har spilt en viktig rolle, sier Rasch.
AP170810 - Det er ikke det vi planlegger for Nord-Norge nå.
AA170810 Blant landsdelene er det Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge som har flest kommuner som klatrer på listen, mens Akershus er vinnerfylket i årets kommune-NM. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Blant landsdelene er det Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge som har flest kommuner som har klatret på listen.
AA170810 Vestlandet og Nord-Norge kan derimot vente seg vind og nedbør fram mot helgen.
VG170809 Også i deler av Nord-Norge vil det bli vått.
SA170809 For Tromsøs vedkommende er det både varmt og lite skyer, så det blir en kjempeflott dag fra Lyngen, Malangen og på Kvaløya, sier meteorologikonsulent ved Vervarslinga for Nord-Norge , Trond Robertsen.
SA170809 Det er jo slikt i Nord-Norge at man må ha med seg både paraply og shorts, så dette er ikke noe nytt, sier Kufaas.
NL170809 Selv om det er umulig å ta superrikingen Hagens redsel for den norske skattekommunismen alvorlig, er det all grunn til å ha forståelse for en utkantbedrift i Nord-Norge som sliter med en formuesskatt som heller burde vært reinvestert i bedriften for å utvikle den og skape flere arbeidsplasser.
NL170809 ¶ For å møte trusselen fra kryssermissiler og ha en basestruktur som i stand til å generere den avgjørende strategiske luftmakten i forbindelse med militære operasjoner i nordområdene, er det av kritisk viktighet at Nord-Norge fortsatt har en robust basestruktur for Luftforsvaret i Nord-Norge , skriver Yngve Laukslett.
NL170809 ¶ For å møte trusselen fra kryssermissiler og ha en basestruktur som i stand til å generere den avgjørende strategiske luftmakten i forbindelse med militære operasjoner i nordområdene, er det av kritisk viktighet at Nord-Norge fortsatt har en robust basestruktur for Luftforsvaret i Nord-Norge, skriver Yngve Laukslett.
NL170809 For å møte trusselen fra kryssermissiler og ha en basestruktur som i stand til å generere den avgjørende strategiske luftmakten i forbindelse med militære operasjoner i nordområdene, er det av kritisk viktighet at Nord-Norge fortsatt har en robust basestruktur for Luftforsvaret i Nord-Norge .
NL170809 For å møte trusselen fra kryssermissiler og ha en basestruktur som i stand til å generere den avgjørende strategiske luftmakten i forbindelse med militære operasjoner i nordområdene, er det av kritisk viktighet at Nord-Norge fortsatt har en robust basestruktur for Luftforsvaret i Nord-Norge.
NL170809 Frp må også stå til ansvar for regjeringens kommune- og regioonreform, og stiller dermed med dårligere kort i sentraliseringsdebatten, der Senterpartiet så langt er den store vinneren i Nord-Norge .
NL170809 Nord-Norge er både strategisk og ressursmessig en svært viktig region.
DB170809 Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk melding klokka 09.48 om røykutvikling i kabinen på et Widerøe-fly fem minutter før det skulle lande ved Bodø lufthavn.
AP170809 For Tromsøs vedkommende er det både varmt og lite skyer, så det blir en kjempeflott dag fra Lyngen, Malangen og på Kvaløya, sier meteorologikonsulent ved Vervarslinga for Nord-Norge , Trond Robertsen.
AP170809 Det er jo slikt i Nord-Norge at man må ha med seg både paraply og shorts, så dette er ikke noe nytt, sier Kufaas.
AA170809 Distriktsdirektør for Scandic i Nord-Norge , Knut Sigurd Pedersen, poengterer at det ikke er gratis å drive på Nordkapp og understreker at Scandic bidrar til den lokale økonomien. ( ©NTB ) ¶
AA170809 Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk melding om røykutviklingen klokken 09.48.
VG170808 De mistenkes for å stå bak en rekke tyverier fra skytebaner i Nord-Norge den siste tiden.
VG170808 - Vi fikk melding om at det hadde vært et innbrudd på en skytebane på grensen mellom Nord-Norge og Trøndelag, og der kom vi over bobilen.
VG170808 - Det har vært en del tyveri fra skytebaner i Nord-Norge , og i den forbindelse har vi vært litt obs på at de kunne komme sørover også, sier Krogstad.
SA170808 Jeg visste hvor vi ville og det ble jo en suksess, som Nord-Norge i fellesskap bidro til.
SA170808 - Vi skaper noe som har betydning for ikke bare Nord-Norge , men for hele landet, sier Dybdal.
SA170808 - Vi er veldig glade for at statsministeren, samferdelsministeren, forsvarsministeren og kulturministeren tar turen til Nord-Norge , sier Knut-Eirik Dybdal til iTromsø.
SA170808 Blant annet vil Statoil, Vitensenteret og Sparebanken Nord-Norge være representert.
DB170808 Når æ kommer tell svinga, og dæm e det mange av i Nord-Norge , så må æ jo bræmse godt ned og legge mæ ækstra ut så det svære utyske ska klare svingen.
AP170808 Jeg visste hvor vi ville og det ble jo en suksess, som Nord-Norge i fellesskap bidro til.
AP170808 - Vi skaper noe som har betydning for ikke bare Nord-Norge , men for hele landet, sier Dybdal.
AP170808 - Vi er veldig glade for at statsministeren, samferdelsministeren, forsvarsministeren og kulturministeren tar turen til Nord-Norge , sier Knut-Eirik Dybdal til iTromsø.
AP170808 Blant annet vil Statoil, Vitensenteret og Sparebanken Nord-Norge være representert.
AA170808 Etter et innbruddsraid på skytebaner i Nord-Norge ble det tyske paret i 60-årene stoppet på Kolvereid i går.
NL170807 Kanskje høyresiden og lastebilfolket har mistanke om at jernbanen, som jo er et kollektivt framkomstmiddel, er en hemmelig sammensvergelse for å sosialisere Nord-Norge ?
NL170807 Det er planlagt en rekke nye forsvarsinvesteringer som ikke bare kommer Nord-Norge , men hele landet til gode.
DB170807 I Nord-Norge vil det komme lokale regnbyger de første dagene fram til midten av uka.
DB170807 Velferdsstaten var ikke der for henne da hun vokste opp, og ikke da hun måtte sende sin eneste datter til å vokse opp hos familien i Nord-Norge for å kunne jobbe i Oslo uten barnehageplass på femtitallet.
DB170807 Etter krigen forlot mormor familie og venner i Nord-Norge for å få seg jobb i Oslo.
AP170807 Sammen med fylkeslag i Nord-Norge fikk Holstad ifølge Fischer lansert en motkandidat til Listhaug.
AA170807 Han åpnet SVs valgkamp i Oslo, men det er i Nord-Norge Lysbakken legger fram de mest hårete prognosene.
AA170807 Sammen med fylkeslag i Nord-Norge fikk Holstad ifølge Fischer lansert en motkandidat til Listhaug.
VG170806 Hun forteller at det ser ut til å bli regnbyger i store deler av Nord-Norge , men at det kan være noe opphold innimellom.
VG170806 GRÅTT OG REGN : Befinner du deg i Nord-Norge kan du også vente deg regn den kommende uken.
VG170806 Det ser heller ikke ut til at Nord-Norge slipper unna regnværet.
VG170806 - For Nord-Norge å være er det kanskje ikke så verst temperatur med 15 til 18 grader, så vi har krysset grensen for å kunne bruke shorts, sier Thomsen og ler.
VG170806 - Det er ikke noe voldsomt til godvær, for å si det sånn, sier vakthavende meteorolog Unni Thomsen ved Værvarslinga i Nord-Norge om hvordan været blir den kommende uken.
SA170806 De fleste av lagene som deltar i dette mesterskapet er fra Sør-Norge, og har helt andre fasiliteter enn i Nord-Norge .
VG170805 - Jeg vet at folk fra Nord-Norge er veldig god på sjekking, om man får si det selv.
DB170805 I et radiostudio på Marienlyst i Oslo forrige helg, famlet panelet etter poenger da boka « Hva skjer i Nord-Norge ? » av Ottar Brox - utgitt i 1966 - plutselig var blitt stemt fram som den beste norske sakprosaboka i kategorien debatt/samfunn etter krigen.
DB170805 I en tid hvor Nord-Norge skulle bygges opp etter krigen, og politikere planla modernisering og industrialisering som truet den tradisjonelle, nordnorske fiskerbonden, ble « Hva skjer i Nord-Norge ? » som en forløsende kraft.
DB170805 I en tid hvor Nord-Norge skulle bygges opp etter krigen, og politikere planla modernisering og industrialisering som truet den tradisjonelle, nordnorske fiskerbonden, ble « Hva skjer i Nord-Norge ? » som en forløsende kraft.
DB170805 Han har ikke bare skrevet om « Hva skjer i Nord-Norge ? » for Dagbladet, han har selv skrevet « Hva skjer i Nord-Norge ? ».
DB170805 Han har ikke bare skrevet om « Hva skjer i Nord-Norge ? » for Dagbladet, han har selv skrevet « Hva skjer i Nord-Norge ? ».
VG170804 I Nord-Norge er det ventet betydelig bedre vær, men her har temperaturen sunket til rundt ti grader, i alle fall i deler av Finnmark.
VG170804 I dagen etter skvatt temperaturene opp i 27 - 28 grader både i Sør- og Nord-Norge .
VG170804 - Værvinnerne i juli var nok Østlandet og dels Nord-Norge .
NL170804 e for at det ikke står 480.000 jublende nordlendinger og vinker med flaggene på stasjonen, er det kanskje greit å stille seg to spørsmål : ¶ 1 ) Før man krever et godstog til 100 milliarder, ville det ikke være en idé å lufte tanken i god demokratisk ånd : Er dette den viktigste samferdselssaken i Nord-Norge de neste 25 årene ?
NL170804 Og vi forstår at ambisjonene både bokstavelig og billedlig er å være lokomotivet for hele Nord-Norge .
NL170804 Og når avstandene er som i Nord-Norge velger de flere kloke hoder å reise med fly, ikke med godstog.
NL170804 Hadde et stort næringsliv heiet frem toget, eller samfunnsanalysene vist at dette var steingod butikk for « AS Nord-Norge » kunne man jo rasjonelt forstått det.
NL170804 Det er ingen tvil om at det er helt avgjørende for hele Nord-Norge at Tromsø er spydspissen.
NL170804 " Vi som ikke drømmer om mer tog i Nord-Norge " var tittelen på denne spalten forrige fredag.
NL170804 Kan vi i Nord-Norge innarbeide en slik kultur rundt Arctic Race ?
VG170803 Magnus Carlsen sier at oppladningen har vært den beste med avslapping hele juli måned, da han blant annet var i Nord-Norge med kjæresten.
VG170803 Nord-Norge trenger alle de studentene vi kan få. 70 prosent som tar utdanningen i nord blir værende i landsdelen og vi trenger høyt utdannet arbeidskraft i tiden fremover, sier Jakobsen.
NL170803 | Få Nord-Norge på skinner !
NL170803 Resultatene så langt har inspirert til videre arbeid, dette er en sak jeg og Venstre vil prioritere høyt de neste fire årene : få Nord-Norge på skinner !
NL170803 Jernbane i Nord-Norge forøvrig er også sørgelig dårlig utviklet og helt basert på fossil energi, til og med Nordlandsbanen går på diesel.
NL170803 Det er en spennende tid i Nord-Norge .
NL170803 Derfor prioriterte Venstre i Nord-Norge å argumentere for jernbane i Nasjonal Transportplan ( NTP ).
NL170803 Da er det naturlig at NTP også inneholder en jernbaneutredning for Nord-Norge , slik vi kjempet for.
NL170803 Tromsø ønsker å omgås de " store vennene ", diskutere " storby-utfordringer ", jobbe med relasjonsbygging med andre " store byer " i Nord-Norge .
NL170803 Jo, fordi Tromsø er allerede den største byen i Nord-Norge , Tromsø har et sterkt universitets- og høyskolemiljø, fylkesadministrasjonen, er hovedsete for den regionale stat, Fylkemannen.
NL170803 Jeg skulle gjerne hatt en diskusjon om Salangen sin posisjon i Troms, Nord-Norge , Norge og verden.
NL170803 Jeg elsker Salangen, Troms, Nord-Norge , og til og med Tromsø.
NL170803 Ikke så ulik alle de andre lokalsamfunnene i Troms og Nord-Norge , bare med høyere folketall.
NL170803 En stor by i Nord-Norge , omgitt av enorme naturgitte ressurser, og befolket med ganske så mange kreative og gode hoder og varme hjerter.
DN170803 De ni største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen : DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Sør.
DB170803 - Dette været kommer nok til å vare helt ut mot helga, og selv om sommerprognosene er usikre, vil det nok være lite stabilt sommervær også etter det, sier Nordhagen, og utroper Nord-Norge som værvinneren.
DB170803 - Regjeringen vår har ikke peiling på Nord-Norge , fortsetter han og justerer lua med de grove arbeidsnevene.
AA170803 De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltar i den kvartalsvise utlånsundersøkelsen, det vil si DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SRbank, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge , Sparebank 1 Østlandet, Sparebanken Vest og Sparebanken Sør. ( ©NTB ) ¶
VG170802 - Men i morgen kan det fortsatt komme tordenbyger i Nord-Norge .
VG170802 Nord-Norge blir helgens « værvinner » ¶
VG170802 - Nord-Norge er helgens værvinner og bortsett fra noen regnbyger i indre strøk, kan de få lengre perioder med sol og temperaturer opp mot 20 grader, ut i neste uke ser det også ustabilt ut i nord.
NL170802 Nå er det slik at to av de største felles utfordringene vi har i hele Nord-Norge er etterslepet samt øvrige behov på fylkesvegnettet, og en manglende helhetlig jernbaneinfrastruktur i landsdelen.
NL170802 Ikke bare fordi det er viktig for Nord-Norge , men for landet.
NL170802 Fylkesveiene i landet har et formidabelt vedlikeholdsetterslep på 60-70 milliarder, 20 av de milliardene i Nord-Norge .
NL170802 For min del vil jeg være klar på at det for Senterpartiet i en slik regjering vil handle om to helhetlige grep for transportinfrastrukturen i Nord-Norge ; vei og bane, hand i hand, til beste for hele landet.
NL170802 En jernbaneinfrastruktur i Nord-Norge som sørger for hurtig transport av bl.a sjømat til resten av verden. 5.
NL170802 Det har vi stått sammen om i hele Nord-Norge , det burde vi gjøre videre, både om jernbanesatsing og fylkesvegløft.
NL170802 Tromsø er på ingen måte noen blindvei, men en nordnorsk hovedvei stadig flere ønsker å flytte til, mens det øvrige Nord-Norge beklageligvis består av svært mange steder folk ønsker å flytte fra.
NL170802 Tromsø er langt i fra noen blindvei, men tvert i mot selve transportnavet i Nord-Norge .
NL170802 Og med tanke på disse demografiske endringene, trenger vi samfunnsplanlegging og en nasjonal politikk som ikke motarbeider urbanisering, men tvert imot speiler endringene i fremtidens Nord-Norge .
NL170802 Noen steder handler det i tillegg om å vedlikeholde en snodig fortelling om Tromsø som et sted som ligger « avsides til » i Nord-Norge .
NL170802 I såfall vil det ikke mangle på sterke stemmer - nord og sør i landsdelen - som nærmest anser det som en eksistensiell trussel at Nord-Norge huser en by som spurter mot 100.000 innbyggere.
NL170802 Hva vil egentlig Nord-Norge med Tromsø ?
NL170802 For eksempel at fordi vi kun utgjør ni prosent av Norges befolkning, er det avgjørende for landsdelen som fellesskap å avvise alle angrep på de sterkeste fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge , de to store kunnskaps-juvelene våre.
NL170802 Det er ingen tvil om at et Nord-Norge uten et Tromsø med et tydelig nasjonalt oppdrag, er et svakere Nord-Norge .
NL170802 Det er ingen tvil om at et Nord-Norge uten et Tromsø med et tydelig nasjonalt oppdrag, er et svakere Nord-Norge.
NL170802 Det er bred enighet mellom offentlige myndigheter, bedrifter og blant arbeidstakernes organisasjoner at det er samarbeid og tilrettelegging, tilskudd og etablering av infrastruktur fra det offentlige som er nøkkelen for å kunne etablere nye og vekst i bedriftene i Nord-Norge .
NL170802 Etter at Universitetssykehuset Nord-Norge overtok tjenesten, ble det gamle utdaterte systemet gjeninnført.
AP170802 - Det er fristende å reklamere for Nord-Norge
AP170802 - Det er fristende å reklamere for Nord-Norge - det ser mye finere ut der.
AA170802 - Tar man utgangspunkt i at omtrent 30 prosent av fisken utnyttes, er det nærmere 30 tonn hel fisk som har gått til spille på grunn av smugling så langt i år, sier kontrollsjef Tom Olsen i tollregion Nord-Norge til kanalen.
NL170801 Skal vi tillate at et prosjekt som i framtida blir livsviktig for Nord-Norge , svært viktig for landet som helhet og for bremsing av klimaforverringen, ennå en gang skal slenges på skrothaugen ?
NL170801 Motstanden mot Nord-Norge banen føres fortsatt langs mange akser, og fortsatt uten hensyn til fornuftig bruk av landets resurser, mener innsenderen.
NL170801 Nord-Norge har 3 ( av sine 20 ) stortingsrepresentanter i transport- og kommunikasjonskomiteen.
NL170801 Slik som vi ser i Nord-Sverige og som vi må etterlyse i Nord-Norge .
NL170801 Dette er hovedforklaringen på at Samferdselsdepartementet slipper unna med « informasjonsinnhenting » om jernbane i Nord-Norge nord for Fauske.
AP170801 Særlig i Nord-Norge .
AP170801 - Det som kjennetegner Nord-Norge er den enorme kontrasten.
NL170731 Nord-Norge var en del av oppmarsjområdet for angrepet, og tyskerne gikk til massearrestasjoner mot nordlendinger som ble ansett som en sikkerhetsrisiko.
NL170731 ¶ Det er nemlig ting som tyder på at krefter i Nordland Arbeiderparti vil motarbeide alle planer om flere kilometer med jernbaneskinner i Nord-Norge - hvis de skal bygges utenfor Nordland !
NL170731 Stiller Arbeiderpartiet i Nord-Norge seg bak det som nå er blitt et folkekrav - nemlig videreføring av jernbane nord for Narvik ?
NL170731 I et innlegg på Facebook presterer Åsunn Lyngedal, Nordland Arbeiderparti sin andrekandidat til Stortinget, å støtte en kommentar i avisa Fremover mot videreføring av Nord-Norge banen.
NL170731 Det er nemlig ting som kan tyde på at krefter i Nordland Arbeiderparti vil motarbeide alle planer om flere kilometer med jernbaneskinner i Nord-Norge , enten det gjelder videre utbygging til Tromsø, eller jernbanespor fra Rovaniemi til Kirkenes.
NL170731 Flere har gjort det så til de grader i Nord-Norge .
NL170731 Men veksten i nye bomstasjoner er lavere nå enn det rødgrønn regjering planla, og eksempelvis vil bilistene i Nord-Norge nå betale 2 milliarder kroner mindre i bompenger enn hva det ville vært uten FrP i regj ering.
DB170731 Selv om det blir noe lettere vær, melder Fagerli nedbør i hvert fylke i Nord-Norge .
AA170731 Ulykken skjedde mandag, og mannen ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge .
VG170730 Nedbøren vil bli spesielt kraftig i Nord-Norge , og Vestlandet vil også få en stor dose regn.
DB170730 Den skadde personen ble brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) i Harstad og fraktet videre til sykehuset i Tromsø.
AA170730 Søndag startet med øsende regnvær i store deler av Nord-Norge , og i Kåfjord i Troms førte nedbøren til et ras over E6.
AA170730 - Det er vått i nesten hele Nord-Norge , og regnet fortsetter mandag.
AA170730 Den skadde personen ble brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) i Harstad og fraktet videre til sykehuset i Tromsø.
DB170729 - Bør Nord-Norge og Østlandet føle seg oversett av partilederne denne sommeren ?
DA170729 Nord-Norge har kost seg i strålende sommervær denne uka, og det er målt opp mot 28 varmegrader i Nordland.
AP170729 - Det vil ikke forundre meg om noen av de store partiene begynner å snakke om « Slaget om Nord-Norge ».
SA170728 TILs Jenter 16-lag var det laget fra Nord-Norge som gjorde det best i Dana Cup.
NL170728 ¶ Et vegprosjekt til 8,7 milliarder og 150 km med veger og tunneller nærmere oppstart i den mest folkerike regionen i Nord-Norge , skriver artikkelforfatteren.
NL170728 Dermed er et vegprosjekt på 8,7 milliarder og 150 km med veger og tunneller nærmere oppstart i den mest folkerike regionen i Nord-Norge .
DA170728 Men veksten i nye bomstasjoner er lavere nå enn det rødgrønn regjering planla, og eksempelvis vil bilistene i Nord-Norge nå betale 2 milliarder kroner mindre i bompenger enn hva det ville vært uten Frp i regjering.
AP170728 TILs Jenter 16-lag var det laget fra Nord-Norge som gjorde det best i Dana Cup.
VG170727 PARADIS ? : Nord-Norge får merke turismen om sommeren, og må ta konsekvensene av det.
AA170727 Rett etter at en leteaksjon ble satt i gang over Finnmarksvidda torsdag formiddag, med redningshelikopter og styrker fra Forsvaret, melder Hovedredningssentralen Nord-Norge at flyet er lokalisert.
AA170727 Kommunikasjonsproblemer og dårlig dekning hadde ført til at flygeren ikke hadde fått meldt fra om at de hadde kommet fram, sier vakthavende redningsleder Alf Hågensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB. ( ©NTB ) ¶
SA170726 - For min del er det egentlig det samme, men hva man føler sterkest i kan variere fra sesong til sesong, kommenterer Mathisen, som fortsatt skal konkurrere for Fauske og tilhøre Team Nord-Norge rekrutt ¶
NL170726 At det er langt fra Nord-Norge til Oslo, vet vi fra før.
DB170726 Men til helgen blir det dårligere vær i Nord-Norge også.
DB170726 ( Dagbladet ) : I nord blir det tåke langs kysten, men i indre strøk er Nord-Norge absolutt værvinneren de neste dagene, sier Aslaug Skålevik Valved, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.
AP170726 - For min del er det egentlig det samme, men hva man føler sterkest i kan variere fra sesong til sesong, kommenterer Mathisen, som fortsatt skal konkurrere for Fauske og tilhøre Team Nord-Norge rekrutt ¶
AA170726 Det hele gikk forholdsvis fort, men det var nok ganske dramatisk for mannen i sjarken, sier Tor Eirik Torkildsen, redningsleder i Hovedredningssentralen Nord-Norge .
NL170725 ¶ UT PÅ MARKEDET : Ole Tobias Olsen, " Nordlandsbanens far ", var den første som lanserte tanken om en jernbane i Nord-Norge .
NL170725 Ole Tobias Olsen, " Nordlandsbanens far ", var den første som lanserte tanken om en jernbane i Nord-Norge .
NL170725 Ikke minst var Ole Tobias opptatt av at Nord-Norge skulle få nyte godt av de høye fiskeprisene, særlig i Russland.
NL170724 ¶ NRK har forklart dette med at man på grunn av overgangen til DAB ikke lengre kan splitte sendingene geografisk, slik man til nå har gjort for Finsksendinga i Nord-Norge .
NL170724 NRK Troms-redaktør, Pål Hansen, har forklart dette med at man på grunn av overgangen til DAB ikke lengre kan splitte sendingene geografisk, slik man til nå har gjort for Finsksendinga i Nord-Norge ( Ruijan Kaiku, 30.01.17 ).
NL170724 Tollvesenet i Nord-Norge har beslaglagt 3,4 tonn filet fra utenlandske turistfiskere hittil i år.
NL170724 En gang var fiskerier - og småskala jordbruk - grunnlaget for all bosetting langs kysten av Nord-Norge .
NL170724 ¶ NORD-NORGE BANEN : Vi må slåss mot mange fordommer når det gjelder forlengelse av Nord-Norge banen.
NL170724 | Norges mest lønnsomme jernbane ligger i nord ¶ ¶ NORD-NORGE BANEN : Vi må slåss mot mange fordommer når det gjelder forlengelse av Nord-Norge banen.
NL170724 Norges mest lønnsomme jernbanestrekning ligger nemlig i Nord-Norge .
DB170724 På Østlandet vil det bli stort sett opphold, mens i Nord-Norge er det fint vært, sier Moxnes.
DB170724 I Nord-Norge vil bygene treffe onsdag.
DA170724 - Nord-Norge har hatt flere perioder med godvær, både i juni og juli.
AA170723 - Nord-Norge har hatt flere perioder med godvær, både i juni og juli.
AA170723 - Nord-Norge har hatt flere perioder med godvær, både i juni og juli.
DN170722 Problemet er desidert størst i Nord-Norge .
AA170722 Nærmere 40 land i fire verdensdeler har de besøkt, og i sommer går turen gjennom Trøndelag og Nord-Norge , fra Aalesund til Tromsø.
AA170722 Problemet er desidert størst i Nord-Norge .
NL170721 De aller fleste ansatte med direkte pasientkontakt gjør en utmerket jobb ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) : Løper, smiler, pleier, måler, trøster, medisinerer, lindrer og helbreder.
AA170721 Hun har trolig knekt en arm og fått skader i hodet, men er ved bevissthet, sa vakthavende redningsleder Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen Nord-Norge ( HRS ) til Nordlys.
AA170721 Det opplyser pressevakt Marit Einejord ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) til NTB.
VG170720 Denne helgen ser det ut som at det er Nord-Norge som stikker av med sola.
VG170720 Thorstad forteller at det siden begynnelsen av juli har kommet inn meldinger om pukkellaksfangst i både elver og i havet - fra sør i landet til Nord-Norge .
NL170720 NRKs kontorer i Nord-Norge fremstår som en filial og underleverandør.
NL170720 NRK kan ikke tro at man skildrer Nord-Norge med underholdningsprogrammer om torskefiske, snøbrøyting og reinflytting.
NL170720 Det er for eksempel en forsømmelse at NRK ikke har en sterk nasjonal redaksjon for Russlands-spørsmål lokalisert i Nord-Norge .
DB170720 Temperaturen blir omkring 20 grader, men neppe over i Nord-Norge .
DB170720 Nord-Norge : ¶
DB170720 Halvdan Sivertsens « Nordaførr vårvise » er en klagesang over det ingen kan gjøre noe med når man bor i Nord-Norge , vintermørket.
VG170719 Derfor har han flydd produsenten Ole Torjus til Bodø slik at de to kan bruke noen ekstra dager i studio der, når turnéruten holder seg i Nord-Norge etter VG-lista konserten i Bodø onsdag kveld.
VG170719 DELER IKKE ALT : Kristoffer Cezinando Karlsen benytter dødtiden mellom konserter i Nord-Norge til studiojobbing i « Something for nothing » studio.
VG170719 Det gjelder spesielt for grunnskoleutdanningen for 1-7 klasse og til lærerutdanningene i Nord-Norge , uttalte han onsdag.
VG170719 klasse og til lærerutdanningene i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
DA170719 På vestlandskysten og kysten av Nord-Norge vil nordavind, som ofte er forbundet med sol og fint vær, gjøre at det varme overflatevannet forsvinner til havs.
DA170719 I Nord-Norge ventes det ganske skyet vær, noe det har vært i mange dager.
DA170719 Nord-Norge har ofte veldig kaldt badevann.
DA170719 klasse og til lærerutdanningene i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
AA170719 klasse og til lærerutdanningene i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
DB170718 Forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ), Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus har fulgt over 100 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente E. coli-bakterier, skriver Universitetet i Tromsø ( UiT ).
AA170718 Forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ), Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus har fulgt over 100 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente E. coli-bakterier, skriver Universitetet i Tromsø ( UiT ).
VG170717 Østlandet : Godværet kan vare ¶ Nord-Norge får det fineste helgeværet ¶
VG170717 Til helgen er det Nord-Norge som stikker av med finværet.
VG170717 Selv om Nord-Norge må regne med et par våte dager i forkant av helgen, er også Granerød enig i at nordlendingene kan vente seg knallhelg.
VG170717 Det er noen østlige vinder som gir tørt vær for Nord-Norge sin del, men unntak av Øst-Finnmark.
VG170717 Bor du i Nord-Norge og har fri i helgen kan du glede deg : ¶
VG170717 - De nyeste prognosene viser at Nord-Norge får det beste lørdagsværet.
NL170717 De siste månedene har Nordlys publisert flere oppslag om Helsetilsynets rapport etter hendelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge ( UNN ) i 2013, hvor de konkluderer med at sykehuset har begått alvorlige lovbrudd.
NL170717 Økte ressurser og utstyr må tilføres HV, særlig i Nord-Norge . 3 ) Vi vil beholde et kystforsvar.
DB170717 Finværet mot helgen forskyver seg mot nord fra midtuka, og det beste været tilogmed søndag blir i Nord-Norge .
AA170717 Forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI ) mener økt NATO-aktivitet i de baltiske områdene er en sannsynlig årsak til den økte aktiviteten i luftrommet i Nord-Norge .
VG170716 Det stiller tidligere leder av Luftforsvaret og øverstkommanderende i Nord-Norge Einar Kristian Smedsvig seg kritisk til.
AP170716 Finværet klatrer så oppover og besøker Nord-Norge sist.
VG170715 Det er Nord-Norge som ser ut til å bli værvinner neste helg, mens det er ganske usikkert hvordan været blir i resten av landet, opplyser Wiberg.
DB170715 Særlig i Nord-Norge har sommeren vært dårlig værmessig.
DB170715 I Nord-Norge og på Nordvestlandet er det ventet bygevær og nedbør.
DB170715 - Det kommer et lavtrykk i løpet av torsdag som ødelegger finværet i Sør-Norge, men mot slutten av neste uke vil det komme et høytrykk til Nord-Norge som vil gi varme og sol nærmere helga, sier Siri Wiberg.
NL170714 I forbindelse med langtidsplanen for forsvaret ( LTP ) har Høyre stadig vært ute i diverse media for å fortelle det norske folk og særlig befolkingen i Nord-Norge for en fantastisk og fremtidsrettet LTP de har vedtatt ( i samarbeid med Frp og AP ).
NL170714 Dette er oppsiktsvekkende da følgene i praksis er at Nord-Norge ikke kan huse NATO på en troverdig måte.
NL170714 | Nord-Norge - våkne opp !
NL170714 Nord-Norge er i praksis oppgitt.
DB170714 - Det neste rittet mitt blir Arctic Race, sier Vangstad som naturlig nok håper å nyte godt av høydeeffekten i Nord-Norge .
DB170714 - En mann har falt over bord en gang mellom klokken 23.30 og 8.30 fredag morgen, da vi fikk beskjed, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AA170714 Videre skriver NINA at temperaturøkning som følge av klimaendringer vil favorisere pukkellaksen ytterligere i Nord-Norge , med mulighet for spredning lenger sør.
AA170714 Tidligere fantes den i store mengder langs kysten i Nord-Norge .
AA170714 - En mann har falt over bord en gang mellom klokken 23.30 og 8.30 fredag morgen, da vi fikk beskjed, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AA170714 Herfra kommer mange av grønnsakene Rema selger i Trøndelag og Nord-Norge .
AA170714 Crispi-kassene går som regel inn til Rema-butikker i Trøndelag og Nord-Norge , og er blitt et stort produkt for gårdeier Ragnhild Eggen Viken og hennes medarbeidere.
VG170713 - Men i Nord-Norge ser søndag lovende ut.
VG170713 - I morgen blir det dårlig vær og regn i Nord-Norge .
NL170713 I tillegg har vi klima-/miljøfordelene, koblet med sannsynligheten for at store deler av Nord-Norge uten jernbane blir et økonomisk ørkenland, når klimatiltakene kommer.
NL170713 Hvorfor i all verden kjører da våre sentrale myndigheter på at den svære veitransportaktiviteten i Nord-Norge kanskje skal femdobles, mens de gjør sitt beste for å unngå en Nord-Norgebane ( NNB ) som drastisk vil redusere dette problemet, og til overmål være lønnsom ?
NL170713 En av de voksende aktørene, både på veitransport i nord-Norge , og på jernbanetransport gjennom Sverige, er DB Schenker, et underbruk av DB ( Deutsche Bahn ) og tungvekter i Tyskland, landet som « eier » EU.
NL170713 Dette må bety at jernbane i sør-Norge utelukkende er positivt, mens jernbane i Nord-Norge utelukkende er negativt.
NL170713 Så lenge utførelsen av arrangementet er bra vil jeg alltid stå først i køa for å heie frem aktører som velger å satse i og på Nord-Norge .
NL170713 Riddu Riddu er en av mange festivaler i Nord-Norge i sommer.
NL170713 Det er Nord-Norge flinke på.
NL170713 Det er den gode siden av begrepet " alle kjenner alle " som vi kjenner igjen på så mange av de mindre samfunnene som definerer Nord-Norge .
NL170713 desember 2013 skjer et tragisk og unødvendig dødsfall ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
VG170712 Første dagen inn, og jeg tok for meg en enorm hvalwrap og følte at nå, nå var jeg i Nord-Norge .
SA170712 Hadde vi funnet en naturlig slik person i Nord-Norge kan det godt hende vi hadde gått for det,.
DA170712 Strømprisen er lavere i Nord-Norge enn i sør.
AP170712 Hadde vi funnet en naturlig slik person i Nord-Norge kan det godt hende vi hadde gått for det,.
VG170711 I Nord-Norge vil tirsdag bli helt grei, men onsdag vil nedbøren fra Sør-Norge dra seg nordover.
VG170711 - Det er vanskelig å si nøyaktig hvor i Nord-Norge det vil komme mest nedbør, men noen steder kan få helt opp til 50 mm regn i løpet av et døgn, forteller hun.
SA170711 - Jordbær som produseres i Nord-Norge , er generelt bedre enn de som produseres sørpå, og det har med lysforhold å gjøre.
NL170711 Tilbake til navnet på den nye regionen - det må bli Nord-Norge !
NL170711 Det må bli Nord-Norge !
NL170711 " Nord-Norge " vil derimot vekke oppmerksomhet, både innenlands og utenlands.
FV170711 - Jordbær som produseres i Nord-Norge , er generelt bedre enn de som produseres sørpå, og det har med lysforhold å gjøre.
DB170711 En prognose antyder at været i Nord-Norge vil lette, mens en annen prognose mener regnet fortsetter.
DB170711 - Bygene som ligger over Sør-Norge tirsdag, vil onsdag og torsdag ligge over Nord-Norge .
AP170711 - Jordbær som produseres i Nord-Norge , er generelt bedre enn de som produseres sørpå, og det har med lysforhold å gjøre.
VG170710 Eller skal jeg realisere drømmen om Nord-Norge ?
NL170710 Skal de fortsatt stå alene, eller gå sammen med Troms i det nye Nord-Norge ?
NL170710 Skal de fortsatt stå alene, eller gå sammen med Troms i det nye Nord-Norge , Arctandria ?
NL170710 Hvis forsvarsledelsen og enkelte politikere nå vil skru tiden tilbake i Nord-Norge ved å flytte helikoptrene sørover - da bør man vurdere i gjenopprettelse av kløvkompaniet i 2 bataljonen.
VG170709 Logistikk og avstand til Frankrike utelukker Nord-Norge .
AA170709 - Det er Nord-Norge som har satt sitt preg på NM i år, og alle fem publikumsvinnerne er fra derfra.
VG170708 Dersom Tour de France faktisk starter i Norge i løpet av få år, er det et litt annet sirkus som kommer enn det som setter sitt preg på Nord-Norge under Arctic Race : ¶
VG170708 Avstanden til kontinentet blir for stor fra Nord-Norge - selv om ASO har lagt sin elsk på landsdelen etter at Arctic Race ble arrangert første gang i 2013.
VG170708 ASO-eier Marie Amaury og hennes sønn Jean-Etienne, som tar seg av den daglige driften, har begge blitt svært fascinert av Nord-Norge etter at selskapet valgte å støtte ideen om sykkelritt i regionen.
VG170708 Det ser ut til å bli stort sett oppholdsvær på Østlandet og lengst nord i Nord-Norge , forteller Skaret.
VG170708 - Sånn det ser ut nå blir i hvert fall mandagen preget av et lavtrykk i Nord-Norge .
VG170708 Sp-Trygves ordbok : Dette er politikernes fy-ord ¶ - Nord-Norge har opplevd mye sentralisering under denne regjeringen og Senterpartiet ønsker å markere at vi setter Nord-Norge høyt på prioriteringslisten vår, sier Vedum.
VG170708 Mens Senterpartiet ligger an til å gjøre et brakvalg i Nord-Norge , ser partiene bak langtidsplanen, Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, ut til å bli straffet av velgerne.
VG170708 - Nord-Norge har opplevd mye sentralisering under denne regjeringen og Senterpartiet ønsker å markere at vi setter Nord-Norge høyt på prioriteringslisten vår, sier Vedum.
DB170708 En kvinne i 40-årene fra Nord-Norge er dømt til ni måneders fengsel for psykisk og fysisk vold mot sine tre barn over en periode på tolv år.
DB170708 ( Dagbladet ) : En MC-fører fraktes med luftambulanse til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) etter en utforkjøring i Ibestad kommune i Troms, opplyser Troms politidistrikt på Twitter.
AA170708 En kvinne i 40-årene fra Nord-Norge er dømt til ni måneders fengsel for psykisk og fysisk vold mot sine tre barn over en periode på tolv år.
NL170707 I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet i Nord-Norge , for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.
DB170707 Det finnes for eksempel hvalsafari i Nord-Norge , sier Martinsen.
DB170707 De to personene som var i bilen, er fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
AA170707 Blant andre 18-årige Izat som hadde rømt fra et asylmottak i Fauske i Nord-Norge .
SA170706 Flyet ble forsinket, men hva kan man gjøre med det, sa Valakari som sto opp klokka fem i morges for å ta seg til Nord-Norge .
NL170706 Beslag fra såkalte fisketurister i Nord-Norge har økt med hele 57 prosent fra i fjor.
DB170706 ¶ SOMMEREN : Nord-Norge får finest sommervær i helgen.
DB170706 - Dette er nok en fin periode å dra på ferie i, eventuelt å dra til Nord-Norge som slipper unna med det meste nå i helgen.
DB170706 Nord-Norge kan derimot se ut til å holde seg tørre hele lørdagen, og få pent vær.
DB170706 Maria Utsi er festspilldirektør for Festspillene i Nord-Norge .
DB170706 Han er styreleder for Festspillene i Nord-Norge og den som bestemmer lønnsnivået til direktør Utsi.
AP170706 Flyet ble forsinket, men hva kan man gjøre med det, sa Valakari som sto opp klokka fem i morges for å ta seg til Nord-Norge .
VG170705 Jeg mener vi heller må tørre å kutte ned i antall kampfly og omprioritere pengene til vårt eget nasjonale forsvar, til beredskap og tilstedeværelse i Nord-Norge .
VG170705 - Det bygger seg opp et høytrykk i nord, og i Nord-Norge blir det veldig bra med over 20 grader i Nordland, Troms og kanskje Vest-Finnmark.
SA170705 Juni måned viste en oppgang i prisene i Nord-Norge , både Tromsø og Bodø har oppgang.
AP170705 Juni måned viste en oppgang i prisene i Nord-Norge , både Tromsø og Bodø har oppgang.
AP170705 Juni måned viste en oppgang i prisene i Nord-Norge , både Tromsø og Bodø har oppgang.
AA170705 Juni måned viste en oppgang i prisene i Nord-Norge , både Tromsø og Bodø har oppgang.
NL170704 " For egen regning legges til en `Ole Danbolt-Mjøs` : " Forøvrig er det mi meining " - at Nord-Norge trenger en stambane gjennom landsdelen for å kunne regnes som en integrert og likeverdig del av nasjonen.
NL170704 | Statoil må levere arbeidsplasser i Nord-Norge
NL170704 Utbyggingen vil totalt sett gi 47.000 årsverk, men i følge Statoils egne beregninger vil bare 1800 av disse havne i Nord-Norge , hvilket er 3,8 prosent !
NL170704 Ergo må slike arbeidsplasser komme Nord-Norge til gode også.
NL170704 At det blir lokale og regionale arbeidsplasser av olje og gass-utbygginger i Nord-Norge , er selve kronargumentet for at næringa skal møte forståelse, i den vanskelige balansen mellom den og fiskeri og miljø.
AP170704 Tirsdag morgen opplyser redningsleder Raymond Prestøy ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Aftenposten at totalt 58 personer ble hentet ned i løpet av natten.
AP170704 Det er noen mindre skader og noen litt nedkjølte speidere, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AA170704 Enkelte skal ha hatt fallskader og vært nedkjølt, opplyser Frode Iversen i Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.
AA170704 Enkelte skal ha hatt fallskader og vært nedkjølt, opplyser Frode Iversen i Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.
NL170703 Norge har et oppdrag, og her spiller vi i Tromsø og Nord-Norge en sentral og global rolle. 95 prosent av all fisken vår går ut av landet, vi spiser bare fem prosent selv.
NL170703 Her har vi et viktig fortrinn i Tromsø og Nord-Norge som vi må bygge videre på ved å produsere sunn og bærekraftig sjømat, samt forske på og utvikle de viktige havnæringene.
NL170703 Innlede utviklingspartnerskap med andre viktige næringslivsbyer i Nord-Norge
DB170703 Det ligger fortsatt noe snø i høyfjellet, og da spesielt Vestafjells og i Nord-Norge , men det smelter fort, sier Øveraas og fortsetter : ¶
VG170702 Hun konkluderer dermed med at de på Sør- og Østlandet får det best, mens de Vestlandet og Nord-Norge må ta til takke med noe regn.
VG170702 - Det har vært varmere i Nord-Norge den siste tiden, men i neste uke ligger temperaturene bare på rundt 10 grader.
VG170702 Nord-Norge har de siste dagene fått kjenne på sommerværet, og opp mot 20 grader, men nå advarer meteorologen at temperaturene kommer til å falle ned til rundt 10-12 grader.
VG170702 - Hvorfor er tilliten så lav i Nord-Norge ?
SA170701 | Rekordbeslag av ulovlig fisk i Nord-Norge
SA170701 På bare tre måneder har tollerne i Nord-Norge beslaglagt 2.859 kilo fiskefilet.
DB170701 Nord-Norge
AA170701 | Rekordbeslag av ulovlig fisk i Nord-Norge
AA170701 På bare tre måneder har tollerne i Nord-Norge beslaglagt 2.859 kilo fiskefilet.
AA170701 - Fisken er forsøkt tatt ut av landet i store varebiler, eller biler med hengere som er innredet med en eller annen form for fryseelementer, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge .
VG170630 Nord-Norge : Fredag og lørdag : 20 grader.
NL170630 | Jernbanekart for Nord-Norge
NL170630 Tromsø kommune og hele Nord-Norge har en oppgave i å få utredningsressursene forhøyet til å omfatte en virkelig planlegging som kan føre fram til vedtak i Stortinget og spaden i jorda.
NL170630 Like lenge har noen sørpå med skylapper holdt Nord-Norge nord for Bodø for narr, med god hjelp fra en del veipolitikere og veibyråkrater i nord.
NL170630 I de senere års festtaler er Nord-Norge blitt fremhevet som spydspiss og framtidsregion vedr næringsutvikling og sysselsetting.
NL170630 Dvs at en master-plan for hele Nord-Norge etter hvert kommer på bordet, med suksessiv bygging uten opphold, istedenfor 20-30 års tenkepause mellom hver etappe.
AP170630 Store deler av Nord-Norge har hatt knallvær på fredag, og prognosene tyder på store deler av den nordlige landsdelen får beholde finværet.
VG170629 - Det er kjempegøy å være i Norge, og spesielt i Nord-Norge hvor det er så mye spennende natur og mange utfordringer, forteller han.
VG170629 Vakthavende redningsleder Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser til VG at de har fått beskjed av politiet om å holde et øye med situasjonen.
NL170629 Dermed har universitetet, ved styre og administrasjon, demonstrert sin manglende forståelse for institusjonens samfunnsmessige og politiske rolle i Nord-Norge .
NL170629 Statoils aktivitet i Nord-Norge er av samfunnsmessig positiv verdi for flere lokalsamfunn og bedrifter.
NL170629 Derfor er motstanden mot Statoils beslutning i Finnmark svært viktig i utviklingen av Nord-Norge og næringslivet i nord.
NL170629 Dvs at " halve " Nord-Norge vil bli inngjerdet.
NL170629 Over 8 av 10 av foreldre i Nord-Norge mener dette er viktig.
NL170629 Men når vi spør foreldre i Nord-Norge ( Nordland, Troms og Finnmark ) med barn i ungdomsskolen og videregående skole får vi et rungende klart svar : 86 prosent av foreldrene svarer at undervisning i personlig økonomi bør være obligatorisk i ungdomsskolen, ifølge fersk undersøkelse av NyAnalyse/Norstat.
AP170629 Vil plassere langtrekkende luftvernraketter i Trøndelag og Nord-Norge
AA170629 Trondheim Havn ; Melding om røykutvikling på hurtigruteskipet MS Nord-Norge .
AA170629 Nødetater har rykket ut til Trondheim Havn etter melding om røykutvikling på hurtigruteskipet MS Nord-Norge .
AA170629 Det er foreløpig ukjent hva som er årsaken til røykutvikling i et maskinrom på MS Nord-Norge .
VG170628 Nord-Norge ikke imponert ¶
SA170628 Dersom kjente merkevarer i landsdelen som Mack, Sparebanken Nord-Norge eller Hurtigruten hadde elendige resultater, og et svekket produkt, ville det garantert endt med en total opprydning fra topp til bunn i organisasjonen.
NL170628 | Skal Nord-Norge fritas for klimakravene ?
NL170628 Redaktør Silje Charlotte Solstad har en treffende kommentar i « Nordlys » om status for jernbanesaken i Nord-Norge .
NL170628 Men nå vet vi alle at det er utenkelig å stanse transport i Nord-Norge enn si utbygging av sjømatnæringene.
NL170628 En av landsdelens mest driftige transportører, Oleif Simonsen i Alta, slo i et intervju med NRK samme dag som klimameldingen ble offentliggjort at regjeringens klimamål ikke kan gjennomføres i Nord-Norge , fordi det ikke vil være mulig å redusere klimautslippene i en landsdel totalt avhengig av veibasert transport.
NL170628 Den eneste vei ut av dette klimamessige uføre er jernbaneutbygging i Nord-Norge .
NL170628 Til syvende og sist handler dette om hva historien om Tromsø og Nord-Norge skal være.
NL170628 Her hviler det et stort ansvar på dagens hovedeiere Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft.
NL170628 Vi skal ikke ha en god politikk for Nord-Norge for å være snille.
NL170628 Vi skal ha en god politikk for Nord-Norge fordi det er avgjørende for hele nasjonen !
NL170628 Vi har i stedet satset, og det er ikke minst viktig for Nord-Norge hvor fremtidsmulighetene er så store.
NL170628 Stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen fra Arbeiderpartiet skriver et innlegg om å forstå Nord-Norge på nordnorsk debatt ( 25.06 ).
NL170628 Politikk for Nord-Norge handler ikke om distriktspolitikk eller regionspolitikk lenger ( i den grad det noen gang egentlig gjorde det ).
NL170628 Jeg besøker Nord-Norge ofte, men jeg er like fullt bare en søring på tur.
NL170628 Nord-Norge er den raskest voksende regionen i Norge, og på en rekke områder er de nordlige fylkene i sentrum for viktige utfordringer og muligheter for landet.
AP170628 I Nord-Norge blir det mindre sjanse for nedbør i helgen, og temperaturene er ventet å stige.
AA170628 Dersom kjente merkevarer i landsdelen som Mack, Sparebanken Nord-Norge eller Hurtigruten hadde elendige resultater, og et svekket produkt, ville det garantert endt med en total opprydning fra topp til bunn i organisasjonen.
VG170627 Godvær på Sør-, og Østlandet og regn i Nord-Norge innvier den første uka av sommerferien.
VG170627 Fra Lindesnes og oppover langs kysten blir det mer Nordøstlig vind, og dermed kan Nord-Norge vente seg litt dårligere vær de første dagene av uka, forteller meteorolog Ine-Therese Pedersen ved Metrologisk institutt til VG.
VG170627 - På torsdagen kan folk som bor i Nord-Norge kanskje lukte på hele 20 varmegrader i Nordland, utdyper Pedersen.
VG170627 - Akkurat hvor langt nord nedbøren sprer seg er usikkert, men når lavtrykket kommer inn i Sør-Norge blir været bedre i Nord-Norge , opplyser Pedersen.
VG170627 Forsvarskampen i Nord-Norge har allerede blitt en sentral del av valgkampen i år.
NL170627 Da risikerer vi en stri strøm av kvoter ut fra enkelte deler av Nord-Norge .
NL170627 Når den største byen i Nord-Norge havner i åpen strid med en av de største reiselivsaktørene i landet, bør ikke to bestevenninner sitte på hver sin side av bordet og forhandle om betydelige interesser og verdier som berører felleskapet og skattebetalerne.
SA170626 Dagens beslutning styrker petroleumsklyngene i Nord-Norge , sier direktør Kjell Giæver i PetroArctic.
SA170626 - Vi nærmer oss et nytt kapittel i oljeeventyret i Nord-Norge .
NL170626 I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet i Nord-Norge , for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.
NL170626 Et eksempel på vår tilnærming er samarbeidet vi hadde under utstillingen til Festspillene i Nord-Norge i 2017.
DN170626 Det er, kanskje ikke overraskende, de eldre samt innbyggere i Nord-Norge som er landets ivrigste fiskespisere.
DB170626 I Nord-Norge er det forholdsvis kjølig om dagen, men også der vil det komme perioder med varmere temperaturer mot helga.
DB170626 Nå tyder mye på at Nord-Norge og Svalbard er i ferd med å bryte denne barrieren.
DB170626 Kanskje blir Nord-Norge den store vinneren når den den fjerde utgaven av spiseguiden White Guide Nordic presenteres i kveld. 200 journalister er samlet i København for å overvære offentliggjøringen av lista.
DB170626 - Jeg ser en veldig bra utvikling i Nord-Norge .
DB170626 Nord-Norge og Svalbard kommer for fullt som matsteder.
AA170626 Det er, kanskje ikke overraskende, de eldre samt innbyggere i Nord-Norge som er landets ivrigste fiskespisere.
NL170625 Nord-Russland har historiske forbindelser med Nord-Norge som går flere hundre år tilbake i tid.
NL170625 Foto : Festspillene i Nord-Norge .
NL170625 Det russiske monumentet står i Harstad som minne om det som har skjedd i forrige århundre : om russiske soldater som frigjorte Nord-Norge fra den tyske okkupasjonen under 2.
NL170625 Barentssamarbeidet ble viktig og spennende for både russere og nordmenn, og hundrevis av prosjekter innen kultur, idrett, handel ble gjennomført mellom Nord-Russland og Nord-Norge siden 1990-tallet.
NL170625 Hurtigruten er til for å være en kritisk infrastruktur for kysten, og særlig i Nord-Norge .
NL170625 Engasjementet det har skapt og støtten vi har fått etter at det ble kjent at havna tvinger oss ut av sentrum, viser Tromsøværingen på sitt beste : Ærlig, tydelig og villig til å kjempe for byen og utviklingen av Nord-Norge .
BT170625 - Jeg skal på ferie til Østlandet og Nord-Norge senere.
BT170625 - Jeg skal på ferie til Østlandet og Nord-Norge senere.
NL170624 For folk i Nord-Norge har alltid tett dialog, folk til folk-samarbeid og selvstendighet i basepolitikken alltid vært bærende elementer i forholdet til naboen i øst.
DB170624 mulig respekt for 1 ) den ekstra rivaliseringen politikerne har klart å skape mellom Molde og Kristiansund, 2 ) AaFKs lillebrorkompleks overfor MFK, 3 ) det som har utviklet seg i Molde og Trondheim etter at Nils Arne Eggen definerte Moldes spill under Åge Hareide som rævafotball, 4 ) kampene om Nord-Norge når TIL og Glimt
DB170624 - Ordet « hestkuk » er ganske mye brukt og akseptert i Nord-Norge , så det kan jo være noe der, sier han.
DB170624 - I HELVETE : Et russisk MIG 31-flyet kom farlig nær den norske F-16-maskinen over kysten av Nord-Norge .
VG170623 Derimot ser det betydelig bedre for Nord-Norge ut over i neste uke, fordi denne værtypen gjerne gir østlig vind og dermed tørt vær.
NL170623 Årets program til Festspillene i Nord-Norge viser at Utsi har vilje til å gjøre noe med samtalerommet.
NL170623 Går det an å bygge tog i Nord-Norge ?
NL170623 For selv om Utsi er opptatt av Nord-Norge og nord, har hun laget et program som har revet seg løs fra navleloen.
NL170623 UIT - Norges arktiske universitet har siden åpningen i 1972 hatt en uvurderlig betydning for Nord-Norge .
NL170623 Tilgjengeligheten av jurister i Nord-Norge er dermed en ganske annen i dag enn den hadde vært uten et juridisk fakultet i Tromsø.
NL170623 En endret status for det juridiske fakultet vil til syvende og sist innebære redusert rettssikkerhet for befolkningen i Nord-Norge .
DB170623 Bakgrunnstallene til Ipsos viser at Rødt har en oppslutning på 5,7 prosent i Oslo og 4,9 prosent i Nord-Norge , mens støtten er minst på Vestlandet ( 1,6 ) og Midt-Norge ( 1,3 ).
SA170622 Fra venstre : Stine Gundersen i Troms fotballkrets, Truls Jenssen i TIL, Christian Larsen fra Sparebanken Nord-Norge , Pål Kjetil Walle i Troms fotballkrets, Andreas Wiik i IF Skarp, Martin Antonsen i IF Skarp, Jo Are Vik i Troms fotballkrets og Trine Langlie Nilsen og Tore Jehnsen fra Reinein IL.
NL170622 Å bruke betegnelsen Nord-Norge på de to nordligste fylkene vil neppe være egnet til å fremme den nordnorske enheten som så mange har bejublet og etterlyst.
NL170622 Jeg gir gjerne SAS masse velfortjent ros for det de gjennom tidene har gjort for Nord-Norge , både som transportør og som investor og som innovativ pådriver i utviklingen av reiselivet og turismen.
NL170622 | Regjeringen forstår fortsatt ikke Nord-Norge
NL170622 Tvert i mot, jeg snakker opp Nord-Norge , nettopp fordi jeg kjenner landsdelen godt og vet hvilke muligheter som ligger der, men også hvilke utfordringer vi har.
NL170622 Jeg har tidligere sagt at vi har en regjering som ikke forstår Nord-Norge .
NL170622 Jeg har forsøkt å spørre finansministeren hvor stor andel av lettelsene i formueskatten har havnet i Nord-Norge .
NL170622 I tillegg til at midlene da blir forvaltet i Nord-Norge , bidrar dette også til å bygge opp investorkompetanse i landsdelen.
NL170622 Et annet eksempel på regjeringens manglende forståelse av Nord-Norge er at regjeringen gjennom flere budsjettforslag har kuttet i de regionale utviklingsmidlene.
NL170622 Dette er også den viktigste saken i RNB ( revidert nasjonalbudsjett ) som viser at regjeringen fortsatt ikke forstår Nord-Norge .
NL170622 Det eneste spesielle er at midlene øremerkes bedrifter lokalisert i Nord-Norge .
NL170622 Derfor venter jeg fortsatt på at finansministeren skal fortelle hvor mye av lettelsene i formueskatten som har havnet i Nord-Norge , men enda viktigere, hvor mange arbeidsplasser denne skattelettelsen har skapt.
NL170622 De sier ikke engang at aktiviteten skal være i Nord-Norge .
NL170622 Prosessen har også tatt for lite hensyn til de nordnorske omgivelsene, og den har i tid falt sammen med den tøffeste regionalpolitiske diskusjonen i Nord-Norge noensinne.
NL170622 For Nord-Norge er det viktig at Narvik har fokus på å jobbe enda tettere og bedre sammen med Tromsø enn i dag.
NL170622 Det gjelder som kjent i særlig grad i Nord-Norge og på Vestlandet.
DN170622 I Nord-Norge , Midt-Norge og Vestlandet var salgstakten henholdsvis 18, 14 og 14 prosent.
DB170622 Selv om Østlandet ikke blir vær-vinner får de temperaturer opp mot 16 grader, i motsetning til vær-vinneren Nord-Norge , som får det kjølig.
DB170622 Nord-Norge : Nord-Norge får ganske kjølig vær, ned mot 8 grader.
DB170622 I Nord-Norge er det ventet tørt vær, med mulighet for sol på fredag.
DB170622 Nord-Norge får det beste sankthansværet med litt sol og opphold.
DB170622 Nord-Norge : Nord-Norge får ganske kjølig vær, ned mot 8 grader.
DB170622 På dramafronten kommer også « Monster », et karakterdrevet thrillerdrama som utspiller seg i en fiktiv småby i Nord-Norge .
VG170621 Mer om Arne Hjeltnes : Vil kjøpe fiskebruk i Nord-Norge
VG170621 | Nordland kan få drømme-sankthans ¶ Nord-Norge får det beste sankthansværet, med Sørlandet rett bak.
VG170621 TØRT I NORD : Så godt som hele Nord-Norge får en nedbørsfri sankthans.
NL170621 Da tanker jeg på hovedeierne Sparebanken Nord-Norge ( 26 prosent av aksjene ) og Troms Kraft ( 27 prosent ).
NL170621 Fem av romanene er lagt til kysten av Nord-Norge , gjerne til en øy eller et værhardt sted - et egg- og dunvær eller et fiskevær - med nøysomme, stridbare og originale personer.
NL170621 Dette fremtrer for oss som lite ønskelig, ikke minst med tanke på samfunnsoppdraget til UiT og synliggjøringen av kompetansen i Nord-Norge .
DN170621 I Nord-Norge har vi målinger på 20 prosent, sier Vedum.
DB170621 Slå sammen Nord-Norge Kommentar ¶
AA170621 De som bor i Trøndelag gir høyest score, mens de som bor i Nord-Norge gir lavest.
VG170620 I Landmaktsutredningen, som har vært ledet av brigader Arild Brandvik, flyttes slagkraft fra Østlandet til Nord-Norge , spesielt til Finnmark.
NL170620 Innfelt direktør for Festspillene i Nord-Norge Maria Utsi og prosjektleder for kulturkonferansen Jens-Eirik Larsen.
DB170620 Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 01.12.2014 - I HELVETE : Et russisk MIG 31-flyet kom farlig nær den norske F-16-maskinen over kysten av Nord-Norge .
DA170620 Nord-Norge og Østlandet får det beste været på sankthansaften, ifølge værmeldingsportalen yr.no.
BT170620 I Nord-Norge er det allerede registrert en massiv reduksjon i antall lyttere - folk slutter å forholde seg til NRK som en fellesnorsk offentlighet.
AP170620 Fra venstre : Stine Gundersen i Troms fotballkrets, Truls Jenssen i TIL, Christian Larsen fra Sparebanken Nord-Norge , Pål Kjetil Walle i Troms fotballkrets, Andreas Wiik i IF Skarp, Martin Antonsen i IF Skarp, Jo Are Vik i Troms fotballkrets og Trine Langlie Nilsen og Tore Jehnsen fra Reinein IL.
AA170620 Bare se på Nord-Norge , der har mørketiden nå blitt en like viktig del av sesongen fordi de har vært flinke til å utvikle et tilbud rundt nordlyset.
VG170619 Sesongvarsler : Ingen varme varsler i sommer ¶ Nord-Norge nord for Trondheimsfjorden ser ut til å få det beste været, med mye oppholdsvær og muligens sol.
SA170619 TIL-EIER : Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge .
SA170619 Klubbens majoritetseiere er i dag Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft med totalt over 50 prosent av aksjene.
NL170619 Anne Husebekk er ansvarlig for at det nå er skapt sterke og kanskje uforsonlige fronter på Nord-Norge største arbeidsplass og politisk rabalder både på kommune og fylkesnivå.
NL170619 Vår politikk skal være relevant for Nord-Norge .
NL170619 Sammen med lokale aktører i Nord-Norge skal vi stake ut kursen.
NL170619 Det er ikke uten grunn at regjeringen denne våren har lansert en ny nordområdestrategi der vi ønsker å forsterke den positive utviklingen i Nord-Norge , og styrke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken.
NL170619 Nord-Norge viser allerede vei her med sine sterke kompetanse- og teknologimiljøer.
NL170619 Skal ambisjonene om produksjon og verdiskapning nås, må det en helt annen tenking til, både hos statsminister og andre ledende politikere, når det gjelder kommunikasjonsinfrastruktur i Nord-Norge .
NL170619 På et tidligere besøk i Nord-Norge svarte hun på et direkte spørsmål om jernbane i nord at det bor for få folk her.
NL170619 Dersom man lever opp til ambisjoner om produksjon og verdiskapning innen fiskeri/havbruk og økt næringsaktivitet som følge av dette i Nord-Norge i et 25-års perspektiv ( snakker man ikke om en 5-dobling nasjonalt ? ), er det vel grunn til å tro at dette tallet kan bli opp mot 1000 vogntog hver dag.
NL170619 ¶ FRIR TIL NORD-NORGE : Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på besøk på Senja tidligere i år.
NL170619 Problemet var at i det statsavhengige Nord-Norge ble fokuset på nordområdene delvis misforstått som nok en distriktspolitisk tiltakspakke.
AP170619 TIL-EIER : Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge .
AA170619 Fjellbu selv ble i krigens siste måneder konstituert til å være biskop i de frigjorte områdene i Nord-Norge .
AA170619 TIL-EIER : Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge .
AA170619 Klubbens majoritetseiere er i dag Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft med totalt over 50 prosent av aksjene.
NL170618 Arctic Arts Summit ( AAS ) er verdens første arktiske kulturtoppmøte, og arrangeres av Festspillene i Nord-Norge og Kulturdepartementet.
NL170618 Å få Nord-Norge til å samle seg bak noe, er naturligvis lettere sagt enn gjort.
NL170618 Redaktøren i Bodø-avisa tror ikke det er mulig å realisere dette, uten at hele Nord-Norge står bak.
NL170618 Gjennom et slikt stort prosjekt kan Bodø bli en moderne kulturby som kan spille en større og viktigere rolle for hele Nord-Norge .
NL170618 Derfor må Nord-Norge nå stille seg hundre prosent bak Bodø.
NL170618 At Bodø nå ber Tromsø og resten av Nord-Norge om støtte og hjelp til å løfte frem identiteten til en hel landsdel, er spennende på flere plan.
DN170618 Heller ikke direktør Tom Robin Solstad Nøis i Sparebank 1 Nord-Norge ser på renteendring som et sannsynlig utfall av rentemøtet.
AP170618 Vil gi Nord-Norge flere bein ¶
AP170618 - Det er ingen tvil om at oljeaktivitet vil bidra til arbeidsplasser og utvikling på land i Nord-Norge .
AA170618 Heller ikke direktør Tom Robin Solstad Nøis i Sparebank 1 Nord-Norge ser på renteendring som et sannsynlig utfall av rentemøtet.
VG170617 Trolig vil hele Vest- og Nord-Norge få merke regnet, kanskje med unntak av Øst-Finnmark.
AP170617 Enkelte har fløyet helt til Nord-Norge !
AP170617 Vått fra Vestlandet til Nord-Norge .
AP170617 Nord-Norge får mest regn søndag.
AP170617 Han ble deretter troppsoffiser i Oppklaringseskadronen i Brigaden i Nord-Norge , og instruktør på Befalsskolen for kavaleriet frem til 1976.
NL170616 Vi har lest mange gode artikler, vært i folkevalgte arenaer og hørt gode foredrag om Nord-Norge .
NL170616 Vi er for en diskusjon om Nord-Norge , også der vi er uenig.
NL170616 http://nordnorskdebatt.no/article/et-organisatorisk-eksperiment Fakultetet er et resultat av en lang kamp for å få et permanent, selvstendig juridisk forsknings- og utdanningstilbud i Nord-Norge .
DA170616 I Nord-Norge har den lille rekefabrikken Stella Polaris nå utviklet et middel mot høyt blodtrykk av rekeskall.
NL170615 Vi har i den senere tid opplevd omtale av fondets virksomhet i Nord-Norge som vi ikke kjenner oss igjen i.
NL170615 UiT Norges Arktiske Universitet er den viktigste institusjonelle aktør i byggingen av framtidas Nord-Norge .
NL170615 Noen år senere, da Nordnytt var ei regionsending for hele Nord-Norge , klarte Bodø å mobilisere politisk for å slippe å være i samsending med Troms og Finnmark.
NL170615 Men dette er bare en liten del av dagens Nord-Norge .
NL170614 Norge trenger ei ny regjering, ei regjering som forstår Nord-Norge og lytter til folket.
NL170614 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) har prisverdig interessert seg for denne problematikken og forteller at fondet eier 99 eiendommer i Nord-Norge .
NL170614 I Nord-Norge er flere statlige foretak og fond store grunneiere.
AP170614 Vestlandet blir vått i helgen, mens Nord-Norge blir grått, men mindre vått.
AA170614 På Vestlandet og i Nord-Norge blir det fuktig de nærmeste dagene.
AA170614 Om det skulle falle mye regn vil faren øke for overfylte kjellere og oversvømte veier lørdag og søndag, ikke minst i Nord-Norge der snømengdene fortsatt er store i fjellet.
VG170613 Før helgen førte et høytrykk over Barentshavet til knallfint vær i Nord-Norge .
VG170613 Mandag var moren og broren til Pimsiri tilbake i Nord-Norge , nærmere bestemt i Vadsø i Øst-Finnmark tingrett.
NL170613 Og dessuten : det demmer opp for innflytelsen til ytterliggående retninger i islam ! | - Nord-Norge er et utmerket navn på landets nordligste region !
NL170613 Vi skulle gjerne visst hva begrunnelsen er og hva politikerne tenker om fremtiden for det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge .
NL170613 Vi i Bodø kunstforening er bekymret for hva som nå skjer med den eneste landsdelsutstillingen for visuell kunst i Nord-Norge .
NL170613 Nordnorsken har eksistert helt siden 1946 og er en institusjon innen visuell kunst i Nord-Norge .
NL170613 Det er et møtested for kunstnere og publikum i Nord-Norge gjennom over 70 år.
NL170613 For Tromsø og Nord-Norge er det avgjørende at juridisk juridisk fakultet består og bevarer sin selvstendighet.
NL170613 Det er mye som tyder på at det vil få en rekke uheldige konsekvenser for utdanning og forskning innenfor juss i Nord-Norge .
NL170613 Potensialet for helheten Nord-Norge vil fortsatt være sterkere enn summen av hver enkelt del alene.
NL170613 Om vi ikke øker kvaliteten på skolene i Nord-Norge drastisk, er det et aspekt som vil dra ned attraktiviteten for hele landsdelen.
NL170613 Igjen er dette en utfordring vi alle står ovenfor, men Nord-Norge deler igjen utfordringer på det som gjør oss endringsdyktige - utdanningsnivå og kompetansestruktur, innovasjonsnivå og infrastruktur.
NL170613 I en fersk OECD-rapport skrives det om Nord-Norge som kategorien 'Northern Sparsely Populated Areas' - eller 'tynnbefolka områder i nord'.
NL170613 Glasset kan være halvfullt eller halvtomt, jeg velger å se på det som at Nord-Norge nå har én grense mindre.
NL170613 Fra utsiden er vi helheten Nord-Norge , slik vi gjerne generaliserer Vestlandet og Sørlandet.
NL170613 Fra start må vi også intenst håpe at regionene ikke ser innover, men innser at helheten Nord-Norge har fått en grense mindre.
NL170613 Det handler om de store linjene som kan ruste Nord-Norge for fremtiden.
NL170613 Det er lettere å få til i ett Nord-Norge .
NL170613 Den 8.juni ble det norske kartet tegnet på ny, med store konsekvenser for Nord-Norge .
NL170613 | Én grense mindre i Nord-Norge
NL170613 2 )Forbedre regional styring i Nord-Norge gjennom incentiver til samarbeid i design og implementering av nasjonal politikk. 3 )Justere de geografiske grensene av administrative kontorer regionalt for å gi en bedre plattform for koordinasjon mellom de ulike styringsnivåene. 4 )Styrke regjeringens nordområdepolitikk gjennom å sørge for at
NL170613 Skulle disse virkemidlene fjernes nå rykker Nord-Norge mange år tilbake i tid, så sårbar er denne fasen vi er i.
NL170613 Selv om Norge har gode nasjonale støtteordninger, så lider Nord-Norge fremdeles under « hovedstadsproblematikken » og vi er et godt stykke unna en rettferdig regional fordeling fra de ordningene.
NL170613 Like aktuelt er det å se hvor utrolig viktig Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge er og har vært - ikke bare for den gryende musikkbransjen, men for hele utviklingen av den kreative næringen i landsdelen.
NL170613 KOFOR som et kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge og Tvibit som et veldrevet kulturhus for unge mennesker gjennom 16 år.
NL170613 Først kom Introfondet, så kom Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge tett fulgt av Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer.
NL170613 Foto : Sissel Wessel-Hansen ¶ Nord-Norge har vært tidlig ute med flere modige satsinger på kreative næringer og har drevet denne utviklingen frem nasjonalt.
NL170613 Alle bransjer vet dette, og dersom Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer opphører vil dette slå beina bort under den nordnorske musikkbransjen og en kreativ næring under utvikling. | Én grense mindre i Nord-Norge ¶
NL170613 ¶ Agenda Nord-Norge-ambassadørene Brage Larsen Sollund og Kristian Brunsvik Olsen mener deler av samfunnsdebatten i Nord-Norge er skadelig for landsdelens omdømme.
DN170613 Næringslivet i Nord-Norge vil være blant vekstdriverne i norsk økonomi i månedene fremover, viser ny rapport.
VG170612 FISKETUR : I avhør forklarte Odd Raymond Olsen at dette bildet er tatt på fisketur i Nord-Norge før drapet.
NL170612 Denne delen av den samiske og norske historien bør være kjent både i Nord-Norge og i hele landet.
NL170612 Politisk har mange partier sagt at en ledelse av ingeniørutdanningen i Nord-Norge fra Narvik er viktig.
NL170612 Narvik har utdannet ingeniører i 61 år og sivilingeniører i snart 30 år, og har en kompetanse på å utdanne teknologer som er betydelig større enn noen annen by i Nord-Norge .
NL170612 Jeg vil hevde at teknologer utdannet i nord vil ha stor verdi og være avgjørende for at vi kan klare å løfte nærings- og industriutvikling i framtidas Nord-Norge .
NL170612 Framtidas Nord-Norge vil trenge mange typer kompetanse.
NL170612 De kan komme til å beslutte at ingeniørutdanningen i Nord-Norge ikke skal styres fra Narvik, der nettopp landsdelens tyngste kompetanse på denne utdanningen er.
NL170612 Alle aktører i Nord-Norge som skal bidra til å utvikle landsdelen i framtida, må ta ansvar for utvikling av hele landsdelen og lokalisere funksjoner der vi får de beste løsningene.
NL170612 » | Sentralisert UiT svekker Nord-Norge
NL170612 Nord-Norge lever ikke i et vakuum, våre utdanningstilbud må holde høy nasjonal og internasjonal kvalitet.
NL170612 | Forsvaret av Nord-Norge er under angrep, sørfra !
NL170612 Doktrinen er at forsvar av Nord-Norge oppgis, det landet legges åpent og etter en invasjon må Nordlendinger dele eget naust med russiske soldater og teppebombes fra Trøndelag av egne og allierte styrker.
NL170612 Midt i dette står vi, innbyggerne i Nord-Norge .
NL170612 I 2013 sa 73% at den nordnorske identiten var viktig eller svært vikitig og 88,8% mener samarbeid er viktig for Nord-Norge .
NL170612 Helt ærlig gir det oss en flau smak i munnen og det bidrar til å forsterke inntrykket av at Nord-Norge er mest opptatt av å krangle med hverandre, skriver Brage Larsen Sollund og Kristian Brunsvik Olsen.
NL170612 Helt ærlig gir det oss en flau smak i munnen og det bidrar til å forsterke inntrykket av at Nord-Norge er mest opptatt av å krangle med hverandre ¶
NL170612 Begge ser frem til Bodø kommer i mål med « ny by - ny flyplass » og syns det er et kult prosjekt, det vil løfte Bodø og dermed Nord-Norge .
NL170612 Nord-Norge har aldri vært en felles region, men har lenge hatt en felles identitet.
NL170612 Støre drar på besøk i Nord-Norge samme dag, smiler bredt og er glad for at saken trekkes.
NL170612 Ikke uventet, men jeg registrerer at Arbeiderpartiet går høyt på banen i å fortsette å holde Nord-Norge for narr.
DB170612 Avdøde sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for obduksjon og identifikasjon, opplyser Troms politidistrikt.
DB170612 De må også kunne sende visekunstnere ut på turné og etablere spillesteder langs en farbar turnérute i Nord-Norge .
AA170612 De to som er fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge skal ha moderate skader. ( ©NTB ) ¶
DB170611 - I HELVETE : Et russisk MIG 31-flyet kom farlig nær den norske F-16-maskinen over kysten av Nord-Norge .
AA170611 | Flommen på retur i Nord-Norge
AA170611 Flommen er på retur mange steder i Nord-Norge , og i Sør-Norge har det foreløpig regnet fra seg.
DB170610 Imens dominerte Nord-Norge listen over landets varmeste steder i går, og sommerværet fortsetter i dag.
DB170610 I Nord-Norge var det sol og sommer.
AP170610 Flommen er på retur mange steder i Nord-Norge .
AP170610 Flommen er på retur mange steder i Nord-Norge .
NL170609 Jeg har gått inn i store og små saker som engasjerte mennesker i Troms og Nord-Norge for øvrig har spilt inn.
NL170609 Den bofastløse følelsen melder seg nå, etter at Stortinget torsdag tok fra oss Troms, Finnmark og landsdelen Nord-Norge og påla oss å lage en ny fylkesregion for to.
AP170609 Og det dårlige været fortsetter på Øst- og Sørlandet lørdag, mens i Nord-Norge skaper finværet snøsmelting og store mengder vann.
AP170609 E6 gjennom Gudbrandsdalen er hovedveien mellom Østlandet, Nord-Vestlandet og Midt- og Nord-Norge .
AP170609 Nord-Norge på en skikkelig sommerdag er enda vakrere.
NL170608 ¶ Etter 40 års virke er SKINN ( Se kunst i Nord-Norge ) tatt ut av Den nordnorske kulturavtalen.
NL170608 | En politisk avtale for samarbeid om kulturen i Nord-Norge
NL170608 SKINN ( Se kunst i Nord-Norge ) som ble etablert i 1976 med formål om å fremme og organiser kunstformidling i Nord-Norge , ble inkludert i samarbeidsavtalen i 1994.
NL170608 SKINN ( Se kunst i Nord-Norge ) som ble etablert i 1976 med formål om å fremme og organiser kunstformidling i Nord-Norge, ble inkludert i samarbeidsavtalen i 1994.
NL170608 Konsekvenser av et svekket nettverk for samarbeid for kunstformidlingen i Nord-Norge gir grunn til bekymring.
NL170608 I lys av dette skuer vi ny regiondeling for Nord-Norge .
NL170608 I Nord-Norge har vi lang tradisjon for samarbeid om kulturfeltet på tvers av fylkesgrensene.
NL170608 Det politiske samarbeidet for kulturen i Nord-Norge var helt frem til 2013 en ren økonomisk samarbeidsavtale.
NL170608 Det omfatter også Nasjonalmuseet for kunst, for koordinering og formidling av deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge .
NL170608 Behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge var i dette arbeidet sentralt og det ble også nedfelt i stortingsmelding 23.
NL170608 Avtalen er et godt og viktig redskap for å sikre et godt kulturtilbud for alle innbyggere i Nord-Norge .
AA170608 Onsdag ble det målt over 20 grader mange steder i Nord-Norge , varmest i Tjøtta i Nordland med 24,1 grader, ifølge Yr.
AA170608 Bakgrunnen for flomfaren er at våren endelig når Nord-Norge , og at det fremdeles ligger mye snø i fjellet, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).
SA170607 Hun og Anne-Kathrine Tokerud ( 37 ), opprinnelig fra Askim, skal være med i et helt spesielt løp i Nord-Norge i månedsskiftet juli/august, men forholdene nå er helt spesielle.
DB170607 I Nord-Norge derimot er det ventet strålende vær de neste dagene.
DB170607 Det meste av Nord-Norge får nyte godt av varmen i flere dager framover, skriver Meteorologene på Twitter.
DB170607 - Sommeren har kommet til Nord-Norge , og utsiktene framover er bra, men vi kan ikke med sikkerhet si hvor lenge det vil holde.
DB170607 ( Dagbladet ) : Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes er forsiktig med å spå været, men er rimelig trygg på at godværet fortsetter i Nord-Norge fram til og med søndagen.
AP170607 Hun og Anne-Kathrine Tokerud ( 37 ), opprinnelig fra Askim, skal være med i et helt spesielt løp i Nord-Norge i månedsskiftet juli/august, men forholdene nå er helt spesielle.
AA170607 - Midt-Norge og Nord-Norge får det beste været i dagene fremover.
VG170606 Slik anslår Meteorologisk institutt at temperaturene vil bli de neste tre dagene i utvalgte byer i Nord-Norge : ¶
VG170606 Flere steder i Nord-Norge ventes det temperaturer opp mot 25 grader de neste dagene.
VG170606 Et høytrykk over Barentshavet vil gi store deler av Nord-Norge knallfint vær de neste dagene.
VG170606 Det vil også kunne være fare for snøskred flere steder i Nord-Norge de neste dagene.
NL170606 Nordlys har i det siste satt søkelys på pasientsikkerheten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge .
NL170606 | Et tap for kysten og Nord-Norge
NL170606 Dette er ikke et tap for meg eller regjeringen, men for fiskerinæringen og Nord-Norge .
NL170606 Arbeiderpartiet har holdt Nord-Norge for narr lenge nok, vi trenger politikere som tør å ta beslutninger og som evner å se at verden endrer seg.
DN170606 Meglerhuset oppgraderer imidlertid anbefalingen både på Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Øst fra hold til kjøp.
DB170606 Til glede for nordlendingene, ser det også ut til at finværet i Nord-Norge fortsetter godt utover i i neste uke, ifølge langtidsvarselet til yr.no.
DB170606 Hele Nord-Norge får sol og pent vær, og gradestokken vil bikke over 20-tallet flere steder, sier Smits.
DB170606 Det samme gjelder Nord-Norge , som får skikkelig sommervær, opplyser meteorologen.
DB170606 Det meste av Nord-Norge får nyte godt av varmen i flere dager framover, skriver Meteorologene på Twitter.
DB170606 - I HELVETE : Et russisk MIG 31-flyet kom farlig nær den norske F-16-maskinen over kysten av Nord-Norge .
VG170605 Fra onsdag kommer sommeren til Nord-Norge , og varmen kombinert med mer snø enn vanlig kan gi snøskred i sommermånedene.
VG170605 - Det har vært en spesiell vår i Nord-Norge , og det ligger mye mer snø enn vanlig.
VG170604 RØDT BETYR VARME : Slik ser situasjonen ut kommende fredag - med temperaturer i Nord-Norge opp mot eller over 20 plussgrader.
VG170604 Mens Sør-Norge skal streve med lavtrykk på lavtrykk, kommer sommeren til Nord-Norge neste uke.
VG170604 | Nord-Norge får varmebølge - over 20 pluss i Nordland, Troms og Finnmark ¶
NL170604 ¶ Når vi søker i slektene bakover for store deler av befolkningen i Nord-Norge , så kommer vi svært ofte over til de finske og svenske kirkebøkene - og der ser vi at mange er etterkommere av tysk, fransk og belgisk ( vallonsk ) innvandring, skriver Bjørn Svinsås.
NL170604 Når vi så søker i slektene bakover for store deler av befolkningen i Nord-Norge så kommer vi svært ofte over til de Finske og Svenske kirkebøkene - og der ser vi at mange av etterkommerne er fra denne tyske, franske og belgiske ( vallonske ) innvandringen.
DN170604 Øvelsen ble ledet av overlege Mads Gilbert ( midten ) fra Universitetssykehuset i Nord-Norge .
VG170603 Samtidig som dette skjer, ser det ut til at Nord-Norge omsider får en etterlengtet slutt på en lang og tøff vinter : Da kommer varmere luft inn fra øst.
VG170603 SpareBank 1 Nord-Norge var først ute.
SA170603 FOTO : Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix ¶ | « TIL med en mektig halvtimes demonstrasjon av at Forsvaret har bygget ned i Nord-Norge » ¶
DB170603 Utover neste uke blir det generelt mye varmere i hele Nord-Norge , opplyser meteorologen.
DB170603 Fra midten av uka kan det bli godt over 20 grader flere steder i Nord-Norge , ifølge YR.
DB170603 Dette gjelder spesielt i Nord-Norge , og hvis det blir veldig varmt over flere dager.
AP170603 | « TIL med en mektig halvtimes demonstrasjon av at Forsvaret har bygget ned i Nord-Norge » ¶
NL170602 Og nå melder den politiske bakrusen seg, etter at Sandberg i et par måneder har fartet rundt i Nord-Norge med en tapersak som ballast.
NL170602 Fiskerettighetene som disponeres av trålerne bør overlates til den robuste og mobile kystflåten i Nord-Norge .
DA170602 Nord-Norge har avvist forslaget om å skrote pliktsystemet for torsketrålerne, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DA170602 Over flere år har kystbefolkningen i Nord-Norge organiserte seg i flere sammenslutninger med betegnelsen « kystopprør ».
AA170602 Nord-Norge har avvist forslaget om å skrote pliktsystemet for torsketrålerne, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. ( ©NTB ) ¶
VG170601 REAGERER : Laila Benjaminsen, driver en frivillighetssentral i Skånland i Nord-Norge som har vært åpen for asylsøkerne en dag i uken.
VG170601 Ahmadzai filmet gaten og sendte hjem til Laila Benjaminsen som driver en frivillighetssentral i Skånland i Nord-Norge , som Ahmadzai har besøkt ukentlig.
NL170601 Når det gjelder kommunikasjonen med Nord-Norge , er det altså et forbedringspotensiale.
NL170601 Kanskje burde man reise oftere til Hammerfest, Rana og Sortland for å forstå forventningene i Nord-Norge ?
NL170601 En av dem er konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge .
DN170601 Nord-Norge , men spesielt Finnmark, har vært fylket hvor færrest fullfører videregående opplæring.
DB170601 Også i deler av Nord-Norge vil været variere.
DB170601 Det kraftige høytrykket som ligger utenfor kysten av Spitsbergen kan komme nærmere Nord-Norge og det vil gjøre været bedre.
DB170601 Sandberg har møtt mye motbør for forslaget om å avvikle det såkalte pliktsystemet, som skal sørge for råstoff til fiskeriavhengige småsamfunn i Nord-Norge .
DA170601 Stortingsmeldingen Sandberg la på bordet i mars, førte til at et opprør langs kysten i Nord-Norge - som lenge har ulmet - blusset opp igjen for fullt.
DA170601 Pliktene ble i sin tid utformet for å sikre at fisk ble levert på land og sørge for sysselsetting og bosetting i kystsamfunn langs kysten i Nord-Norge .
DA170601 Avkortingen på 20 prosent av kvotene som i dag er tildelt deler av trålflåten, ville Sandberg fordele på kystflåten i Nord-Norge .
DA170601 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
AP170601 | Vil plassere langtrekkende luftvernraketter i Trøndelag og Nord-Norge
AP170601 I tillegg til store deler av Trøndelag vil også deler av Nord-Norge beskyttes av den nye luftvernparaplyen, skriver Adresseavisen.
AP170601 Fra Evenes og Ørland skal Midt- og Nord-Norge beskyttes av et nytt luftvernsystem med lang rekkevidde.
NL170531 Det har skjedd uten noen særlig nasjonal oppmerksomhet, men beslutningene er viktige for kysten og Nord-Norge , der det definitivt blir lagt merke til.
DB170531 Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge .
VG170530 Vi er i Nord-Norge , så vi er vant med det.
VG170530 - Vi er i Nord-Norge , så vi er vant med det ¶
VG170530 - Jeg er fra Nord-Norge selv, så jeg vet at man ikke går i bakken av det der.
NL170530 Ofte har vi hørt at Nord-Norge « går så det griner ».
NL170530 Likeså, er det en kjensgjerning at Nord-Norge har for få, eller i hvert fall for små private arbeidsplasser.
NL170530 Jeg synes aldri det blir kjedelig å høre at det går bra i Nord-Norge .
NL170530 Hvis vi ser litt i glasskula, for eksempel på dominerende globale megatrender som økende globalisering, urbanisering og digitalisering, er det ikke til å komme bort i fra at Nord-Norge har vesentlige utfordringer.
NL170530 Hva gjøres fra offentlig hold for å bedre samarbeidet i Nord-Norge , og for å oppnå større makt på Stortinget ? spør Øyvind Arntzen.
NL170530 Hva gjøres fra offentlig hold for å bedre samarbeidet i Nord-Norge , og for å oppnå større makt på Stortinget ?
NL170530 | Nord-Norge blir delt i to - hva nå ?
DN170530 - Vi har sett en utvikling og styrking av beredskapsnæringen i Nord-Norge , men det er gjort få studier og helhetlige analyser av denne næringen.
DB170530 Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge .
DB170530 Vestlandet og Trøndelag : 72 prosent ¶ Nord-Norge : 64 prosent.
DB170530 Trøndelag : 61 prosent ¶ Nord-Norge : 68 prosent.
DB170530 Trøndelag : 59 prosent ¶ Nord-Norge : 44 prosent ¶
DB170530 Trøndelag : 46 prosent ¶ Nord-Norge : 49 prosent ¶
DB170530 Trøndelag : 44 prosent ¶ Nord-Norge : 35 prosent ¶ 4 prosent aldri på bibliotek ¶
DB170530 Trøndelag : 38 prosent ¶ Nord-Norge : 45 prosent ¶
DB170530 Trøndelag : 30 prosent ¶ Nord-Norge : 37 prosent ¶
DB170530 Trøndelag : 3 prosent ¶ Nord-Norge : 5 prosent.
DB170530 Trøndelag : 14 prosent ¶ Nord-Norge : 11 prosent ¶
DA170530 * Gjennomføre nye, helhetlige utredninger om utbygging av jernbane i Nord-Norge .
AA170530 Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge .
NL170529 Dette skjedde ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) i desember 2013.
NL170529 Det er langt fra Fredrikstad til Nord-Norge .
NL170529 Et vedtak som et viktig både for Troms og Nord-Norge .
DB170529 Kontrollsjef for Tollregion Nord-Norge , Tom Olsen, kan bekrefte at det hyppig fraktes ulovlige mengder med fisk over grensa : ¶
DB170529 Man må jo være optimistisk når man bor i Nord-Norge .
VG170528 Mens striden med POD pågikk, var han også sjef for Hovedredningssentralen i Nord-Norge .
VG170528 Det var flere alternative modeller for Nord-Norge .
DN170528 Med den måten vi forvalter verdiene bør den siste oljen komme fra Norge, og gjerne fra Nord-Norge , sier Giæver.
DB170528 - Jeg tror ikke det er så mange som tenker over at jeg har vokst opp i Nord-Norge med fiske, jordbruk og vill natur.
AP170528 Med den måten vi forvalter verdiene bør den siste oljen komme fra Norge, og gjerne fra Nord-Norge , sier Giæver.
AA170528 Vi har gode kontakter innad i Statped som forteller at det ikke er sendt noen signaler om at det skal komme verken vurdering eller midler til søskenopplæring i Midt- eller Nord-Norge .
VG170527 - Det ser ut som det blir kjølig også i helgen i Nord-Norge , med cirka 2-6 grader avhengig av hvor man befinner seg.
VG170527 I Nord-Norge fortsetter vårkulden.
VG170527 Denne oppfordringen gjelder søringer, for i Nord-Norge er det allerede ullgenser-vær.
VG170527 Brrr i Nord-Norge
VG170527 - Nord-Norge har det vært veldig kjølig vær og de får beholde det ut over uken.
DN170527 Utenlandske turister strømmer til Nord-Norge og rekordstore snømengder gjør årets skisesong uvanlig lang.
DN170527 Store snømengder i Nord-Norge
DN170527 Sammenlignet med 2016 ble det fra januar til mars i år registrert 22 prosent flere utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge .
DN170527 I fremtiden vil toppturturismen være en veldig viktig del av vinterturismen i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås, som jobber med markedsføring og utvikling av reiselivsnæringen i Nord-Norge .
DN170527 I fremtiden vil toppturturismen være en veldig viktig del av vinterturismen i Nord-Norge , sier administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås, som jobber med markedsføring og utvikling av reiselivsnæringen i Nord-Norge.
DN170527 Egentlig var planen å dra til Grønland, men krevende logistikk gjorde at skibagen heller ble pakket for Nord-Norge .
DN170527 - Vi har bare sett begynnelsen på opplevelsesturismen i Nord-Norge , og toppturturismen kommer i forlengelse av nordlyssesongen.
DN170527 - Det spesielle er at det er mye snø over hele Nord-Norge og ikke bare i deler av Nordland eller på Finnmarksvidda.
DN170527 - At det er rekordmye snø i Nord-Norge kommer av at det har vært en mild og nedbørsrik vinter etterfulgt av en kjøligere vår med lite snøsmelting, sier Reidun G.
DB170527 - Det er store kontraster i dette landet, og det ser ut som folk i Nord-Norge må vente enda litt til på våren, sa meteorologen.
DB170527 - Jeg har vokst opp i Nord-Norge med jordbruk, fiske og vill natur.
AP170527 Men mot slutten av neste uke er det håp om at også Nord-Norge får se solen, sier Meteorologisk institutt.
AP170527 De siste ukene har vært fattige på sol og varme i Nord-Norge - selv til mai å være.
SA170526 - Arctic Race er ikke bare et idrettsarrangement for Nord-Norge , men også en god proliferering av Norge, norsk natur, norsk næringsliv og norsk idrett, sa statsministeren den gangen.
NL170526 Trastad ble nå en drivkraft for bygging av småhjem, både lokalt og jevnt utover hele Nord-Norge , og på mange vis ble den nordnorske arbeidsmåten et forbilde for hele landet.
NL170526 På det meste huset institusjonen 373 beboere fra hele Nord-Norge .
NL170526 I det fattige Nord-Norge like etter krigen var nøden stor i mange heimer med utviklingshemmede barn.
NL170526 Lag fra hele Nord-Norge og sågar Nord-Sverige møtes til Funn Cup.
DB170526 - Det er store kontraster i dette landet, og det ser ut som folk i Nord-Norge må vente enda litt til på våren, sier meteorologen.
DB170526 ¶ TOÅRING FALT I SEPTIKTANK : Et to år gammelt barn falt torsdag ned i en septiktank i Finnsnes i Troms, og ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge .
DB170526 Toåringen ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge med ambulansehelikopter.
BT170526 mars-tog med paroler mot Solguden og Mannen sine sexistiske tekster, jenter som ikke finner seg i at rettsikkerheten for kvinner som har opplevd voldtekt er for dårlig, og starter Jentefronten som en undergruppe av Kvinnefronten, ungdommer som starter politiske lokallag i bittesmå tettsteder i Nord-Norge , ungdom som virkelig brenner for noe.
AP170526 - Arctic Race er ikke bare et idrettsarrangement for Nord-Norge , men også en god proliferering av Norge, norsk natur, norsk næringsliv og norsk idrett, sa statsministeren den gangen.
AA170526 Toåringen ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge med ambulansehelikopter.
VG170525 IKKE HELT DET SAMME :... mens man i Nord-Norge må nøye seg med at kvikksølvet ikke kryper fullt så langt opp på gradestokken.
VG170525 I Nord-Norge ligger snøen allerede, og det ser ikke ut til å endre seg på en stund.
VG170525 I Nord-Norge har snøen allerede lagt seg.
VG170525 Denne delen av landet har likevel lite å klage over sammenlignet med Nord-Norge .
VG170525 - Til forskjell fra overskriftene om badetemperaturer i sør, er det obs-varsel i Nord-Norge på grunn av sludd og snøbyger, som gir vanskelige kjøreforhold, forteller Løvdahl.
NL170524 Det er få nålevende personer fra Nord-Norge som nyter større respekt nasjonalt.
VG170523 Her på tur i Nord-Norge 20. mai.
NL170523 | Sats på fortrinn - i hele Nord-Norge
NL170523 Vi trenger flere i Nord-Norge med realfagskompetanse.
NL170523 UiT Norges arktiske universitet skal og må opptre og organisere seg samlende for hele Nord-Norge .
NL170523 Fra vårt ståsted midt i Nord-Norge , i teknologi-byen Narvik, konstaterer vi det selvfølgelig : Landsdelen har behov for mer og høyere kompetanse.
NL170523 Sandberg har vært på rundreise i Nord-Norge for å fortelle fakta.
NL170523 Et samlet Nord-Norge har bastant avvist forslaget.
SA170522 Etter planen skulle han slutte seg til Tromsø i juli, men nå er returen til Nord-Norge utsatt til nyttår.
SA170522 Midnight Sun Marathon skal dele ut 100.000 kroner til unge idrettstalenter i Nord-Norge .
NL170522 En løsning av denne adkomsten vil øke kapasiteten til godstransporten i hele Nord-Norge .
NL170522 Bl.a må adkomsten til Posten Brings nye sentralanlegg for Nord-Norge løses tidligst mulig i planperioden.
NL170522 Hvis vi legger folketall til grunn, er ingen andre byer i Nord-Norge i en tilsvarende situasjon.
DN170522 Hun hadde vært i Nord-Norge på et meget øde sted, langt fra folk og hadde kjempegod 4G-dekning.
DB170522 - Lavtrykket som ligger øst for Spitsbergen styrer været i Nord-Norge .
BT170522 Etter planen skulle han slutte seg til Tromsø i juli, men nå er returen til Nord-Norge utsatt til nyttår.
AP170522 Etter planen skulle han slutte seg til Tromsø i juli, men nå er returen til Nord-Norge utsatt til nyttår.
AP170522 Midnight Sun Marathon skal dele ut 100.000 kroner til unge idrettstalenter i Nord-Norge .
SA170521 | Nytt oljevern- og miljøsenter i Nord-Norge
SA170521 Statsminister Erna Solberg ( H ) har gjennomført en fire dagers reise rundt i Nord-Norge .
NL170521 Foto : Festspillene i Nord-Norge
VG170520 Vestlandet blir grått og Nord-Norge enda gråere.
VG170520 Det er varslet moderat snøskredfare på Svalbard og flere deler av Nord-Norge de kommende dagene.
NL170520 | Kjære Maria Utsi og Festspillene i Nord-Norge .
NL170520 Kjære Maria Utsi og Festspillene i Nord-Norge , det er enda ikke for sent å endre årets NUK++-program !
DB170520 I Nord-Norge er fristen til å legge om fra hjul med piggdekk 1. mai.
DA170520 Mange av våre turistgjester reiser til Nord-Norge , flyr og har leiebil.
DA170520 Havforskningsinstituttet har også akkurat startet med en omfattende kartlegging av fritidsfiske i Oslofjorden, Hordaland og Nord-Norge , som skal foregå over tre år.
DA170520 Dette er helt urealistisk, spesielt for Nord-Norge , både ut fra hva jeg har sett under forskningsarbeidet i feltet og i forhold til tallene fra Island.
AA170520 Det er varslet moderat snøskredfare på Svalbard og flere deler av Nord-Norge i helgen og mandag.
AA170520 Det er varslet moderat snøskredfare på Svalbard og flere deler av Nord-Norge i helgen og mandag.
VG170519 Væreprognosene gjelder også for Nord-Norge der det stort sett vil bli opphold de neste dagene : ¶
VG170519 UT PÅ TUR : Statsminister Erna Solberg ( H ) og justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen er på reise i Nord-Norge .
VG170519 Erna Solberg er på turne i Nord-Norge fram til søndag, og torsdag kveld kom hun til Harstad, hvor VG møtte henne.
NL170519 De visene som vi fra Nord-Norge skriver handler om identitet.
NL170519 Også leger og helsearbeidere ved Universietssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
NL170519 Jeg synes alle norske skoleunger burde lære seg å si god dag, adjø, takk på samisk og noen landskapsord som vi hørte i programmet : fjell, innsjø, elv, ulendt terreng, myr - fint å kunne når de skal på fjelltur i Nord-Norge .
NL170519 I 2016 eksporterte Nord-Norge sjømat for hele 91,6 milliarder kroner.
AP170519 Varselet gjelder elvene som kommer fra Finnmarksvidda og høyereliggende vassdrag i Nord-Norge .
AP170519 I Nord-Norge er det varslet om sannsynlighet for vårflom på nivå tre.
AP170519 Det ventes imidlertid ikke flom i Nord-Norge i løpet av de syv neste dagene.
AA170519 Varselet gjelder elvene som kommer fra Finnmarksvidda og høyereliggende vassdrag i Nord-Norge .
AA170519 I Nord-Norge er det varslet om sannsynlighet for vårflom på nivå tre.
AA170519 Det ventes imidlertid ikke flom i Nord-Norge i løpet av de sju neste dagene. ( ©NTB ) ¶
NL170518 I desember 2015 slo man fast at ; Finnmark og Nord-Norge kan ikke være et uberørt naturreservat uten industriell virksomhet.
NL170518 Vi er nødt til å videreutvikle, motivere, og ikke minst bringe fram de lederne Nord-Norge trenger, og vi må gjøre det fort.
NL170518 Men svakt, Erna, at du ikke finner flere fra Nord-Norge som kan være statsråd.
NL170518 LOs mektige og nylig avgåtte leder har vært en sterk og tydelig stemme for Nord-Norge .
NL170518 Ingen fra Nord-Norge er funnet gode nok til å bli en del av det fire personers store A-laget i AP.
NL170518 Gerd Kristiansen har vært god å ha for Nord-Norge , en stemme på toppen av maktpyramiden.
NL170518 Etter at stortingsflertallet besluttet å dele Nord-Norge inn i to regioner har debatten rast.
NL170518 Dette er et alvorlig problem dersom drømmen om et sterkere Nord-Norge skal bli til virkelighet.
NL170518 Dessverre valgte LO-kongressen bort Nord-Norge da de skulle velge ny leder på nest siste dag av kongressen.
NL170518 Balansen mellom de ulike forbundene går foran hensynet til Nord-Norge .
NL170518 Nord-Norge har et maktproblem.
NL170518 Nord-Norge .
NL170518 I Nord-Norge viser meningsmålinger at det ikke er noe sug etter å få igangsatt boring.
NL170518 Professor Peter Ørebech har påvist i en artikkel i tidsskriftet Lov og Rett ( nr 6/2007 ) at rettighetene til fiske i Nord-Norge tilhører kystbefolkninga i landsdelen - ikke staten.
NL170518 | Hei til Nord-Norge , ha det bra Bodø !
NL170518 VIL NORDOVER : Hei, Nord-Norge !
NL170518 Troms ( og Finnmark ) ønsker formodentlig også Midtre Hålogaland med seg på laget i nye Nord-Norge .
NL170518 Regionreformen er et eksempel på et klassisk dårlig kompromiss, særlig i nord : Resultatet ble en todeling av Nord-Norge som tilsynelatende ingen vil ha.
NL170518 Om toget for ett Nord-Norge har gått, får så være.
NL170518 Og dette Nord-Norge må Vesterålen, Lofoten og Ofoten bli en del av.
NL170518 Og den beste måten for Norges viktigste landsdel framover, ville vært én region som ett Nord-Norge .
NL170518 Og de må selvsagt være en del av Nord-Norge .
NL170518 I mellomtiden kommer verden til å gå videre, og den vender seg mot Nord-Norge .
NL170518 Hei, Nord-Norge !
NL170518 Eller rettere sagt : Da får de som vil være med, bli en del av Nord-Norge .
NL170518 Eller kanskje bare Nord-Norge ?
NL170518 De trengs nemlig for å skape « et Nord-Norge i verdensklasse ».
NL170518 Nord-Norge har hele verdens øyne rettet mot seg.
NL170518 På andre områder snakker Solberg og Nord-Norge dårligere sammen.
NL170518 Historien om det moderne Nord-Norge handler om store strategiske satsinger fra Staten.
NL170518 For med tydelig adresse til Nord-Norge er hun ikke i tvil om at det er innbyggerne i småkommunene som trenger kommunereformen aller mest, som er de største taperne på grunn av motviljen mot endring.
NL170518 Den er at mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil reversere og ser bakover i tid, forsøker hun å modernisere og se fremover, mot det moderne Nord-Norge .
DN170518 Statsminister Erna Solberg ( H ) innledet torsdag en fire dagers reise i et Nord-Norge der de økonomiske utsiktene er lyse, men hvor regjeringspartiene ikke innkasserer gode tall på meningsmålingene.
DN170518 Den ferske nordområdestrategien til regjeringen vil bidra til at veksten fortsetter i Nord-Norge , mener statsministeren.
DN170518 - Dette vil selvsagt gjelde for fiskeri og havbruk, men også i høy grad for reiselivet, sier Solberg, som hevder en voksende kinesisk middelklasse for alvor har fått øynene opp for Nord-Norge som turistdestinasjon.
DN170518 - Det er bedring i norsk økonomi, og det går ekstra godt i Nord-Norge .
DA170518 Den siste uka har fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) reist langs kysten i Nord-Norge .
DA170518 - Det verste synes jeg er måten han behandler folk i Nord-Norge på.
DA170518 - Ap vil videreføre dagens politikk, altså holder de Nord-Norge for narr.
VG170517 Værgudene er ikke helt på Norges side i dag, men Vestlandet og Nord-Norge har håp om flere solglimt gjennom dagen, melder Storm.
VG170517 En annen tabbe jeg gjorde var å tro at jeg kunne skaffe meg en bunad fra min favorittregion i Norge : Nord-Norge , selvsagt.
NL170517 | Ingelin har en usynlig sykdom : - Det er mange som lider av dette i Nord-Norge , men man føler seg alene ¶
NL170517 - Da jeg var på medlemsmøter i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer ( LMF ) i Nord-Norge , var nesten alle over 50 år.
NL170517 . Jeg håper det kommer ribber og sjarker tøffende over fjorden fra fjern og nær ! - Nord-Norge framstår som en koloni, der de forventer å ta ut det de vil, uten motstand ¶
DB170517 Nord-Norge slipper unna de største nedbørsmengdene torsdag, ifølge meteorologen.
DB170517 Temperaturene i Nord-Norge vil krype opp mot ti grader på de varmeste stedene.
DB170517 Fra Nordskot i Nord-Norge har en Instagram-bruker delt en video med oss.
DB170517 Nordlandsbunaden er en identitetsmarkøs for Nord-Norge , de er veldig stolte av bunaden sin.
AA170517 For Nord-Norge ( Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard og Jan Mayen ) gjelder egne regler.
AA170517 Det bekrefter kommunikasjonssjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Randi Angelsen, til NTB onsdag formiddag.
DN170516 I Nord-Norge er det påvist tap på over 90 prosent av biomassen i anlegg som har fått sykdommen.
DB170516 Dessverre for folk i Nord-Norge vil det deretter bevege seg nordover.
DB170516 - Til gjengjeld får Nord-Norge besøk av dette regnet.
DA170516 Langs kysten i Nord-Norge har en opprørsstemning vokst i styrke det siste året.
DA170516 Det var ment å sørge for at torsketrålerne leverer fisk til landindustrien langs kysten i Nord-Norge for å opprettholde sysselsetting og bosetning.
DA170516 Det mener Sandberg vil bety lønnsomhet for hele Nord-Norge .
NL170515 Advokat Halvor Hjelm-Hansen leder Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge .
NL170515 På ettermiddagen vil det komme inn en nedbørssone som sprer seg over hele fylket, og da blir det regn, sier Ida Fossli, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge .
NL170515 nu « Per Sandberg skal få litt kred og respekt for at han som den første fiskeriminister på mange tiår har prøvd å gjøre noe, faktisk prøvd å tenke litt sjøl - men trådte helt feil, det at storkapitalen huka tak i dæ for å vise veien videre, e totalt uakseptabelt for flere hundre tusen menneska i Nord-Norge , og i særdeleshet for befolkninga på kysten.
DB170515 Nordlandsbunaden er en identitetsmarkøs for Nord-Norge , de er veldig stolte av bunaden sin.
AP170515 Bedre i Sør-Norge - regn i Nord-Norge
AP170515 Nord-Norge : Sørlig bris, på kysten frisk bris.
NL170514 mai i Nord-Norge , skriver Meteorologene på Twitter.
DB170514 Det betyr at Nord-Norge får opphold tidlig på dagen, og nedbør etter hvert.
DB170514 - For dem som skal gå i tog, ser det altså ut til at det blir finest å gå tidlig på dagen i Nord-Norge , og senere på dagen i Sør-Norge.
AP170514 - Verdifull livskvalitet i livets siste fase byttes ut med bivirkninger og komplikasjoner av behandlinger som frarøver dem tid til å leve, mener Magnar Johansen, avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge .
AP170514 - Verdifull livskvalitet i livets siste fase byttes ut med bivirkninger og komplikasjoner av behandlinger som frarøver dem tid til å leve, mener Magnar Johansen, avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge .
VG170512 Dette nedbørområdet går videre til Nord-Norge den 17. mai, men heldigvis for oss som sitter i Tromsø ser det ut til å minke i intensitet, sier Thomsen til VG.
VG170512 I Nord-Norge var det bare 50 studenter på utdanningen for trinn 1-7, sier Jordell til VG.
SA170512 Flystasjonen skal bli hovedbasen for kampflyene i Nord-Norge .
NL170512 Økningen i antall kinesiske turister til Nord-Norge har vært betydelig de tre siste månedene, fra 7.000 i januar til hele 17.000 i mars.
NL170512 ¶ Nordlyset er en av hovedårsakene til at Nord-Norge får stadig flere turister.
NL170512 | Nordlyset gjør at kinesiske turister strømmer til Nord-Norge ¶ ¶
NL170512 Turistene fra utlandet kommer særlig for å oppleve vakre Nord-Norge .
NL170512 Tallene for Nord-Norge går i motsatt retning.
NL170512 Kinesiske turister har for alvor lagt sin elsk på Nord-Norge .
NL170512 I perioden 2011 - 2015 ble det bevilget ekstraordinære midler til Norges geologiske undersøkelse ( NGU ) i statsbudsjettet til geofysisk kartlegging av berggrunnen i Nord-Norge ( MINN ).
DB170512 - I Nord-Norge får vi som regel gå i fred, men dersom vi beveger oss rundt i Oslo er det mange som kjenner oss igjen og vil ta « selfies », har Johanne Thybo Hansen tidligere sagt til Dagbladet.
AP170512 Støre er best likt på Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge , mens det er helt jevnt mellom de to på Sør- og Vestlandet.
AP170512 Flystasjonen skal bli hovedbasen for kampflyene i Nord-Norge .
AA170512 Flystasjonen skal bli hovedbasen for kampflyene i Nord-Norge . ( ©NTB ) ¶
AA170512 Økningen i antall kinesiske turister til Nord-Norge har vært betydelig de tre siste månedene, fra 7.000 i januar til hele 17.000 i mars.
AA170512 | Kineserne har lagt sin elsk på Nord-Norge
AA170512 Turistene fra utlandet kommer særlig for å oppleve vakre Nord-Norge .
AA170512 Tallene for Nord-Norge går i motsatt retning.
AA170512 Kinesiske turister har for alvor lagt sin elsk på Nord-Norge .
NL170511 | Team Nord-Norge har ikke klart å betale ned gammel gjeld : - Det er frustrerende, ikke tvil om det ¶
NL170511 Her vil de bruke over 200 millioner kroner på noe verken Tromsø eller Nord-Norge har ¶
NL170511 | Her vil de bruke over 200 millioner kroner på noe verken Tromsø eller Nord-Norge har ¶
NL170511 Lerøy er en betydelig aktør innen havbruk i Nord-Norge .
DB170511 De siste åtte åra har han bodd i Nord-Norge , hvor han har livnært seg som fiskeguide.
DB170511 Hvordan kan politikere og byråkrater ta beslutninger med så lite kunnskap om Nord-Norge ?
VG170510 I dokumentasjonen som skal ha blitt vist NFF i helgen, kaller angivelig også en dommer en kollega for en « kystsame » fordi vedkommende kommer fra Nord-Norge .
VG170510 - Den kalde værtypen vi har nå, skyldes at vi nå har fått den vinterlige værtypen som har dominert over Nord-Norge en stund.
NL170510 Meteorologikonsulent hos Vervarslinga for Nord-Norge , Rune Skoglund, sier at det blir varmere framover, men tør ikke sette sluttdato for snøen i fylket.
NL170510 Og da vil det regne store deler av 17.mai, sier Rune Skoglund ved Værvarslinga for Nord-Norge .
NL170510 Når regjeringen presenterer revidert budsjett torsdag, er fire millioner til leverandørutvikling i Nord-Norge med.
NL170510 Gjennom det såkalte LUNN-programmet ble bedrifter i Nord-Norge skolert i hvordan de skulle posisjonere seg i kampen om kontrakter ved større utbygginger innenfor olje- og gassutbygging.
NL170510 - På den måten skal vi bidra til at utbygging i Nord-Norge gir arbeidsplasser lokalt og regionalt i nord, ikke i sør, sier Sanner.
NL170510 Dermed skapes et varig grunnlag for kystflåtens utvikling og eksistens, og for at det blir knoppskyting og etableringer av moderne foredlingsbedrifter, mindre nisjeprodusenter og tjenesteytende virksomheter til nytte for Lo-Ve-Se-regionen og i Nord-Norge for øvrig.
DB170510 Vi har noen særpreg i Nord-Norge , som vi bør holde på.
DB170510 Han skulle hedres som den store sønnen av Nord-Norge .
DB170510 Det er ikke bare én generasjon nordmenn som har lært om Nord-Norge gjennom Arntzens ramsalte « Oluf»-skikkelse.
DB170510 - Du har en gang sagt at hadde det ikke vært for humoren, ville Nord-Norge blitt avfolka ?
DB170510 Arntzen proklamerte alvorlig at han måtte ha noen dagers tenkepause, og avisa oppfordret folk til å ringe inn for å si sin mening, og dagen etter kunne man lese på forsiden at « folk i Nord-Norge » ba om at Oluf måtte få leve.
DB170510 ( Dagbladet ) : I 30 år var han Dagbladets journalist i Nord-Norge .
AA170510 Stort sett ellers i Nord-Norge blir det opphold og litt sol.
AA170510 På søndag vil det være mye pent vær i hele Nord-Norge , men fortsatt mulighet for snøbyger øst i Finnmark langs kysten, konstaterer Smits.
VG170509 Jeg har en gang hørt følgende historie : En fisker fra Nord-Norge , som hadde gjort en spesiell innsats under krigen, skulle dekoreres med en av kongens medaljer og spise middag på Slottet sammen med kongeparet.
VG170509 Også regionalt er det store utslag, hvor det er mye mer positiv holdning til å bevare EØS-avtalen i Oslo ( 44,4 prosent ) enn i distriktene : Vestlandet 32,7 prosent, Midt-Norge 29,6 prosent og Nord-Norge 26,5 prosent.
DB170509 Mangler visjon for Nord-Norge Leder ¶
DA170509 I Oslo er andelen 44,4 prosent, på Vestlandet 32,7 prosent, i Midt-Norge 29,6 prosent og i Nord-Norge 26,5 prosent.
AA170509 36-åringen bla kjørt til Universitetssykehuset Nord-Norge der han ble behandlet for to kuttskader i brystet. ( ©NTB ) ¶
VG170508 Det er større sannsynlighet for regn på Vestlandet enn i øst, og det er større sannsynlighet for at det regner i det sørlige Nord-Norge enn i Finnmark, sier Løvdahl.
VG170508 Tyskerne hadde allerede trukket seg ut av Nord-Norge som følge av den sovjetiske innmarsjen i oktober 1944.
SA170508 | Fire nye inn i Team Nord-Norge - to forsvinner ut ¶
SA170508 Merete Myrset, Eirik Valnes, Martin Mikkelsen og Silje Theodorsen er nye på Team Nord-Norge foran 2017/18-sesongen.
AP170508 | Fire nye inn i Team Nord-Norge - to forsvinner ut ¶
AP170508 Merete Myrset, Eirik Valnes, Martin Mikkelsen og Silje Theodorsen er nye på Team Nord-Norge foran 2017/18-sesongen.
VG170506 I morgen får vi mer vind fra nord og snøbyger over hele området, sier Rafael Grote, vakthavende meteorolog i Nord-Norge .
VG170506 Han forteller videre at temperaturene vil ligge mellom 0 og - 4 grader jevnt over hele Nord-Norge .
VG170506 Etter noen dager med gjennomsnittstemperatur mellom to og seks grader i Nord-Norge , får regionen dårligere vær fremover.
DB170506 Jostein Vinjerui har vært trener for regionlaget i Nord-Norge , og var hovedtrener for privatlaget Team Telemark i fjor.
DB170506 Nord-Norge er den eneste landsdelen som skiller seg litt ut i værtype.
DB170506 Til sammen kan denne regionen bli det nye tyngdepunktet i Nord-Norge .
DB170506 Mye av dagens Nord-Norge er blitt slik det er på grunn av Ap.
DB170506 Arbeiderpartiet har vært fascinerende passive når det gjelder utviklingen av Nord-Norge som region.
AP170506 Om rekruttering til lærerutdanning for trinn 1 - 7 i Nord-Norge skrev jeg i mitt innlegg 25. april : « I år er der 238 førstevalgsøkere... slik at situasjonen ser lysere ut.
AP170506 april : « Til og med situasjonen i Nord-Norge ... klarer han å se mørkt på.
BT170505 Prosjektet ledes fra Universitetssykehuset i Nord-Norge , Tromsø og finansieres av de regionale helseforetakene.
AA170505 De sier nei til mer arbeid og arbeidsfolk, de sier nei til Nord-Norge , og de sier nei til velferd i hele landet.
SA170504 Hun er en super markedsfører for skisporten, seg selv, Meråker og til og med Nord-Norge hvor hun ble født.
AP170504 - Jeg har også snakket med Jan Lindvall i Team Nord-Norge om å kunne trene med dem når jeg er i Tromsø.
AP170504 Hun er en super markedsfører for skisporten, seg selv, Meråker og til og med Nord-Norge hvor hun ble født.
AA170504 I de senere årene har Røkke blant annet vært en omstridt eier av trålere og fiskebruk i Nord-Norge .
VG170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
VG170503 Politikerne i Nord-Norge har bedt om en politisk avklaring.
VG170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
VG170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
VG170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
VG170503 | Nord-Norge deles i to ¶
VG170503 Nord-Norge skal deles i to framfor å bli slått sammen til én stor region.
VG170503 Boknafisk har lang tradisjon i Nord-Norge , og er en viktig del av den nordnorske identiteten.
SA170503 Ida ankom Nord-Norge i håndjern i september 2014.
SA170503 Det blir i alt elleve i tallet når det nå er enighet på borgerlig side om å dele Nord-Norge i to.
DN170503 Tjener på Iran-salg ¶ Nord-Norge deles i to regioner, der Troms og Finnmark slås sammen til en ¶ ¶
DN170503 Lønnspakken hans ifjor var 100 millioner ¶ ¶ | Nord-Norge deles i to regioner, der Troms og Finnmark slås sammen til en ¶ ¶
DB170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
DB170503 Politikerne i Nord-Norge har bedt om en politisk avklaring.
DB170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
DB170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
DB170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
DB170503 Nord-Norge skal deles i to framfor å bli slått sammen til én stor region.
DB170503 Dette mener vi er bra for Nord-Norge , sier Njåstad.
DB170503 - Vi mener vi har god peiling på det vi driver med, og løsningen i Nord-Norge har vi kommet fram til i tett dialog med våre stortingsrepresentanter i Nord-Norge , så det er ikke sånn at vi sitter og tar helt tilfeldige valg.
DB170503 - Vi mener vi har god peiling på det vi driver med, og løsningen i Nord-Norge har vi kommet fram til i tett dialog med våre stortingsrepresentanter i Nord-Norge, så det er ikke sånn at vi sitter og tar helt tilfeldige valg.
DB170503 - Bra for Nord-Norge
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
DA170503 Politikerne i Nord-Norge har bedt om en politisk avklaring.
DA170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
DA170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
DA170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
DA170503 Nord-Norge skal deles i to framfor å bli slått sammen til én stor region.
DA170503 Til sammen 158 jøder, de fleste fra Nord-Norge , Midt-Norge og Vestlandet ble sendt ut av landet denne dagen, etter å ha vært internert i Bredtveit fengsel i flere måneder.
DA170503 I Midt-Norge og Nord-Norge var jødene færre, men samtidig svært synlige.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
DA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
DA170503 Politikerne i Nord-Norge har bedt om en politisk avklaring.
DA170503 Det blir i alt elleve i tallet når det nå er enighet på borgerlig side om å dele Nord-Norge i to.
DA170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
DA170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
DA170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
DA170503 Nord-Norge skal deles i to framfor å bli slått sammen til én stor region.
BT170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
BT170503 Politikerne i Nord-Norge har bedt om en politisk avklaring.
BT170503 Det blir i alt elleve i tallet når det nå er enighet på borgerlig side om å dele Nord-Norge i to.
BT170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca. 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
BT170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
BT170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.
BT170503 Nord-Norge skal deles i to fremfor å bli slått sammen til én stor region.
AP170503 - Med denne avtalen får vi 2 regioner i Nord-Norge med ca. 240 000 innbyggere hver, ¶
AP170503 - Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
AP170503 - Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av 2 regioner.
AP170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, ¶
AP170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, ¶
AP170503 | Nord-Norge deles i to ¶
AP170503 | Seks ting du må vite om det nye storfylket i Nord-Norge
AP170503 Dette er det enighet om : Nord-Norge skal bestå av to regioner.
AP170503 Bakgrunn : Nord-Norge deles i to ¶ 3 : Hvor skal fylkeshovedstaden være ?
AP170503 | Seks ting du må vite om det nye storfylket i Nord-Norge
AP170503 Dette er det enighet om : Nord-Norge skal bestå av to regioner.
AP170503 Bakgrunn : Nord-Norge deles i to ¶ 3 : Hvor skal fylkeshovedstaden være ?
AP170503 » Frykter offentlig IKT-krøll som følge av kommunereformen : IKT Norge er bekymret ¶ | Nord-Norge deles i to ¶
AP170503 - Med denne avtalen får vi 2 regioner i Nord-Norge med ca. 240 000 innbyggere hver, ¶
AP170503 - Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
AP170503 - Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av 2 regioner.
AP170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, ¶
AP170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, ¶
AA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge .
AA170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
AA170503 Nord-Norge skal deles i to framfor å bli slått sammen til én stor region.
DB170502 Ifølge vakthavende redningsleder Øyvind Aadde ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge er det god sikt i området, og søket vil fortsette utover dagen tirsdag.
AP170502 Universitetssykehuset Nord-Norge , St.
AA170502 Ifølge vakthavende redningsleder Øyvind Aadde ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge er det god sikt i området og søket vil fortsette utover dagen tirsdag.
AA170502 Hovedredningssentralen i Nord-Norge har avsluttet søket etter en båt med en mann om bord som er savnet i Finnmark.
AA170502 - Vi har i samråd med Finnmark politidistrikt bestemt oss for å avslutte redningsaksjonen og søket, sier vakthavende redningsleder Kjell Johansen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NTB.
DB170501 Søndag kveld opplyser HRS Nord-Norge til Dagbladet at mannen og båten fortsatt ikke er funnet.
DB170501 Båten ble meldt savnet rundt klokka 11.30 av mannens pårørende, opplyser redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
VG170430 Fagansvarlig overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tore Stokland håper på en utvikling i forskningen.
DB170430 Mens Nord-Norge får kjølige temperaturer første uka i mai, kan Sør-Norge kan vente seg strålende sol og varme.
DB170430 Bygevær i nord ¶ Nord-Norge er ikke like heldig, ifølge statsmeteorologen.
DB170430 - Det blir mye kjøligere i Nord-Norge , med pålandsvind og bygevær i hele landsdelen.
DB170430 Tilstanden til de tre er uavklart, og vi vet ikke hvor lenge de var i vannet, sier redningsleder Tor Eirik Torkildsen hos HRS Nord-Norge til Dagbladet.
DB170430 Hovedredningssentralen i Nord-Norge ( HRS ) fikk melding om hendelsen klokka 16.37 søndag.
DB170430 - Det yngste barnet er sendt videre til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for behandling, opplyser Angelsen.
DA170430 * Gjennomføre nye, helhetlige utredninger om utbygging av jernbane i Nord-Norge .
AP170430 For Nord-Norge øker skredfaren med bygeaktivitet.
AP170430 Men tilstanden til de tre er fortsatt uavklart, sier redningsleder Tor Erik Torkildsen hos Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Avisa Nordland.
AA170430 For Nord-Norge øker skredfaren med bygeaktivitet.
AA170430 For Nord-Norge øker skredfaren med bygeaktivitet.
AA170430 Det yngste barnet er brakt videre til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
VG170429 Et lavtrykk fra sør og innover Finland beveger seg mot Nord-Norge , noe som gir tilskyende vær utover dagen i morgen, med snø, sludd, og regn i Finnmark og Troms, sier Teigen.
VG170428 Om de i tillegg tar lærerjobb i Nord-Norge etter lærerutdanningen, vil de nyutdannede lærerne i tillegg få ettergitt rundt 55.000 kroner, ifølge Kunnskapsdepartementet.
VG170428 Leder i Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen synes det er et godt tiltak at regjeringen nå vil slette deler av studielånet for nyutdannede lærere som tar jobb i Nord-Norge .
SA170428 Men så lenge det fortsetter å gå bra vil de nå for tredje året på rad dele ut MSM-stipendet der totalt fire idrettsutøvere fra Nord-Norge får et stipend hver på 25.000 kroner.
AP170428 På søndag kommer et lavtrykk fra Finland inn over Nord-Norge .
AA170428 Størst er mangelen i Nord-Norge .
AA170428 Størst er mangelen i Nord-Norge .
VG170427 Saken er ikke mottatt ennå, sier Per Martin Utviklen, etterforskningsleder i Spesialenheten avdeling Midt-Norge og Nord-Norge .
VG170427 - Det er store kontraster mellom Øst- og Nord-Norge .
DN170427 De ni største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen : DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Sør.
DB170427 Det er en naturopplevelse som nesten ikke kan beskrives, sa Støre, som i dag opplevde Nord-Norge på sitt vakreste.
DB170427 - Du er veldig begeistret for Nord-Norge og nordområdene.
DB170427 ( Dagbladet ) : Få dager etter Aps landsmøte og med nytt partiprogram i bagasjen dro Ap-leder Jonas Gahr Støre rett til Nord-Norge , til Bardufoss Hærhelikopter, for å markedsføre Ap's forsvarspolitikk.
DB170427 SISTE : Klokka 20.40 melder Hovedredningssentralen Nord-Norge at de tre siste som ble funnet, er identifisert og i god behold.
DB170427 ( Dagbladet ) : Ni personer har gått gjennom isen på Svalbard, tre av dem er i 19-tida fremdeles formelt savnet, mens de seks resterende er i sikkerhet, melder Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge .
DA170427 Ifølge Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge er det snakk om ni russiske statsborgere.
DA170427 Ifølge Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge kom meldingen om ulykken like før klokka 18 torsdag.
BT170427 Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge kom meldingen om saken like før klokken 18 torsdag.
BT170427 Disse ble fløyet inn til Longyearbyen sykehus, skriver HRS i Nord-Norge i en pressemelding.
AP170427 SISTE : Hovedredningssentralen for Nord-Norge melder klokken 19.35 at det virker som at alle ni er gjort rede for.
AP170427 Klokken 18.25 hadde det første helikopteret plukket fire personer opp fra sjøen, disse er nå fløyet inn til Longyearbyen sykehus, heter det i en melding fra Hovedredningssentralen for Nord-Norge .
VG170426 I Nord-Norge derimot vil det stort sett være pent vær på torsdag, sier Müller.
VG170426 - Da er det et lavtrykk som kommer fra Finland som trekker seg mot Nord-Norge - noe som kan føre til at oppholdsværet i Nord Norge forsvinner.
DN170426 Her med hurtigruteskipet MS « Nord-Norge » på havnen i Tromsø.
DB170426 Oljeselskapet North Energy i Alta ble startet av en rekke lokale kraftselskaper i Nord-Norge .
DB170426 I 2015 hadde kommuner og kraftlag i Nord-Norge tapt rundt 100 millioner kroner på investeringen.
SA170425 Jeg tror at det er mye positivt i at hun forhåpentligvis får en plass på Team Nord-Norge og får tettere oppfølging i Tromsø, sier rekruttlandslagstreneren.
DN170425 I regionene Sør-Østlandet, Hedmark og Oppland og Nord-Norge har prisen på blokkleiligheter steget med rundt 10 prosent.
DN170425 Når de fleste pakker bort skiene starter den mest eksklusive skisesongen for fullt i Nord-Norge .
AP170425 Jeg tror at det er mye positivt i at hun forhåpentligvis får en plass på Team Nord-Norge og får tettere oppfølging i Tromsø, sier rekruttlandslagstreneren.
VG170424 Sjekk denne : Fotograferer uværet - så skyller bølgen over Rob ¶ Nord-Norge er værvinneren ¶
VG170424 Seieren på værfronten denne uka er det Nord-Norge som stikker av med.
VG170424 - Nå får Nord-Norge en fin uke med mye sol, men også her blir det enkelte perioder med litt skyer og lokal tåke på morgenen, forteller statsmeteorologen.
DB170424 Overlege Per Rørvik ved Seksjon for sikkerhetspsykiatri, ved Universitetssykehuset Nord-Norge , lurte i desember på hvordan det nye lovverket skal hjelpe de plagsomme og utilregnelige kriminelle.
DB170424 påskedag, unntatt i Nord-Norge .
BT170424 april vedtok helse- og omsorgsministeren endringer i den akuttkirurgiske virksomheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UN ) Narvik og ved Odda sykehus.
DB170422 Regionreformen er som skåret for Nord-Norge , men det betinger at man melder seg på.
DB170422 I tråd med de nærsynte strømninger vi nå ser internasjonalt, er konflikten revitalisert også i Nord-Norge .
DB170422 For Nord-Norge trenger ikke særordninger, men en plan.
DB170422 Et samlet Nord-Norge utgjør 40 prosent av landets areal, men mønstrer bare 480 000 innbyggere.
DB170422 Et konsolidert Nord-Norge er, i alle fall sett fra Oslo, alle regioners mor.
DB170422 Bare de var fra Nord-Norge .
DB170422 At « Nord-Norge » bare er myte, en romantisk konstruksjon fra 70-tallet, - skapt av studenter, forfattere og visesangere den gang kjellerkroa Prelaten i Tromsø var det politiske og filosofiske snekkerverkstedet i nord ?
DB170422 Nord-Norge er for viktig for nasjonalstaten Norge til at fylkene selv kan få bestemme veien videre.
DA170422 Sammenlignet med det blekner investeringen som er nødvendig for å få på plass jernbane i Nord-Norge , mener Traavik.
DA170422 Jernbaneutvalget i Tromsø kommune, som ble opprettet ved et formannskapsvedtak i januar, er innstilt på et intenst arbeid for å få bredest mulig oppslutning om jernbanesaken i Nord-Norge .
DA170422 - Utallige offentlige utredninger og uttalelser fra sentrale politikere har utnevnt Nord-Norge til dynamoen i nasjonen Norges framtidige næringsliv.
DA170422 - I år skal cirka 1 million tonn sjømat fraktes hurtigst mulig og billigst mulig fra Nord-Norge til kontinentet.
DA170422 - Hurtig, rimelig og klima- og miljøvennlig transport av de enorme mengdene ferskvarer som skal fraktes fra Nord-Norge til kontinentet, er hovedgrunnen til at jernbaneutbygging er helt nødvendig, understreker Traavik til Dagsavisen.
DA170422 - Hele landet vil nyte godt av en jernbaneutbygging i Nord-Norge .
DA170422 40 prosent av disse produktene ble eksportert fra Nord-Norge .
AP170422 Noen trekker frem tidligere statssekretær Astrid Aas-Hansen og Ingvild Kjerkol fra Nord-Trøndelag, andre påpeker at en regjering må ha en statsråd fra Nord-Norge .
SA170421 - At landslagsutøvere vil vise seg her i Tromsø og Nord-Norge sammen med våre lokale løpere synes jeg er kjempeartig, sier Olsen.
FV170421 I påska dukket den plutselig opp over 2000 nautiske mil lenger unna, i fjæra på ei øy i Nord-Norge .
DN170421 | Solberg : Nord-Norge viktig for veksten i hele landet ¶
DN170421 Solberg la vekt på at veksten i Nord-Norge allerede er sterkere enn i resten av landet, og at fortsatt vekst her blir viktig for hele landet.
DN170421 Finnmarkingen Bakke-Jensen tok i sitt innlegg opp den manglende kvaliteten på skoler i Nord-Norge .
DN170421 * Løftene om 40 milliarder til Nord-Norge i Nasjonal Transportplan.
DB170421 - I HELVETE : Et russisk MIG 31-flyet kom farlig nær den norske F-16-maskinen over kysten av Nord-Norge .
AP170421 - At landslagsutøvere vil vise seg her i Tromsø og Nord-Norge sammen med våre lokale løpere synes jeg er kjempeartig, sier Olsen.
VG170420 I Nord-Norge gikk Sp opp med 8,5 prosentpoeng fra januar til april, mens Ap i samme periode gikk ned med 7,7, ifølge en måling fra InFact i avisen Nordlys ( bak betalingsmur ).
DB170420 Ikke minst har nordlys-turismen i Nord-Norge fått mang en kineser hit til landet.
DB170420 Tar de i tillegg lærerutdanning for trinn 1-7, eller jobber som lærer i Nord-Norge , kommer de vesentlig bedre ut økonomisk enn dagens lærerstudenter.
DB170420 trinn og jobber i Nord-Norge etter studiene.
DA170420 Mens regjeringen vil ha nok en utredning om jernbane i Nord-Norge , går nordsatsingen allerede på skinner i vårt naboland i øst.
AA170420 Økningen til lærerutdanningene i Nord-Norge har økt med hele 45 prosent.
SA170419 Når det er sagt, så er vi også avhengig av gode miljøer i Nord-Norge .
AP170419 Når det er sagt, så er vi også avhengig av gode miljøer i Nord-Norge .
SA170418 Olympiatoppen satser på å skape et kraftsenter for idrett i Nord-Norge .
DN170418 Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener den sterke 12-månedersveksten i Nord-Norge skyldes at økonomien i nord generelt går bra.
AP170418 Olympiatoppen satser på å skape et kraftsenter for idrett i Nord-Norge .
AA170418 Blant annet sendte flere tv-stasjoner nyhetsinnslag fra øvelsen Joint Viking i Nord-Norge i mars.
VG170417 Les også : Kjølig påske, men sol i Nord-Norge
DB170417 Brått skille i nord ¶ Nord-Norge har hatt knallvær hele påska.
DB170417 ( Dagbladet ) : Knallværet i Nord-Norge tar en brå slutt allerede i morgen.
DB170417 Nord-Norge er påskens værvinner ¶
DA170417 Regionen som vokser aller mest er Nord-Norge .
AA170417 Regionen som vokser aller mest er Nord-Norge .
VG170416 SOLFYLT : Nord-Norge har hatt det beste påskeværet så langt, men i Troms kan kvikksølvet kryper ned mot minus 10 de kommende nettene.
VG170416 Kjølig påske, men sol i Nord-Norge
DB170416 ( Dagbladet ) : Stor påsketrafikk søndag ettermiddag og kveld mot byer og tettsteder i sør, øst og vest - ingen merkbare påskekøer i Midt-Norge eller Nord-Norge , melder politi og trafikksentraler.
DA170416 Fra Nord-Norge meldes det om en eventyrpåske, noe som blant annet har resultert i svært stor pågang på de ubetjente hyttene.
AA170416 Fra Nord-Norge meldes det om en eventyrpåske, noe som blant annet har resultert i svært stor pågang på de ubetjente hyttene.
AP170414 Fortsatt vinterlig på Østlandet - finest vær i Nord-Norge
AP170414 Det fineste været i Norge har ifølge statsmeteorologen Nord-Norge .
VG170413 Kjølig påske, men sol i Nord-Norge
VG170413 Været : Kjølig påske, men sol i Nord-Norge
VG170413 I Nord-Norge , der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratt terreng at man skal være oppmerksom.
SA170413 I Nord-Norge , der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratt terreng at man skal være oppmerksom.
DB170413 Han sier han kjenner strømmene som går opp til Nord-Norge .
DB170413 Faren for snøskred er ekstra stor så seint på vinteren, og oppdatert varsel på varsom.no viser gul farge og « moderat » onsdag i store deler av fjellområdene på Vestlandet og i Nord-Norge .
DB170413 - Og snøforholdene i Nord-Norge er jo i en klasse for seg selv, der kommer snøen til å ligge lenge, rapporterer Turistforeningens førekoordinator på Finse.
DB170413 Nord-Norge er påskens værvinner ¶
DA170413 I Nord-Norge , der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratt terreng at man skal være oppmerksom.
DA170413 I Nord-Norge , der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratt terreng at man skal være oppmerksom.
BT170413 I Nord-Norge , der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratt terreng at man skal være oppmerksom.
AA170413 I Nord-Norge , der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratt terreng at man skal være oppmerksom.
AA170413 I Nord-Norge , der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratte terreng at man skal være oppmerksom.
VG170412 | Kjølig påske, men sol i Nord-Norge
VG170412 Også i Nord-Norge vil det være kaldt, det kan bli ned mot 10 minus nattestid i indre Troms og indre Finnmark.
VG170412 Men det vil være en del sol i Nord-Norge .
DB170412 Vi går for sikkerhets skyld igjennom området med hund, opplyser Lars Nedrevåg, redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge , til NTB like etter klokka 15.30.
DB170412 Også Norske redningshunder er satt inn, sier Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen ( HRS ) Nord-Norge til Dagbladet.
DB170412 ¶ VÆRVINNEREN : Vest-, Sør-, og Østlandet må alle se seg slått - det er nemlig Nord-Norge som ser ut til å stikke av med det beste været.
DB170412 ( Dagbladet ) : - Det ser ut til at Nord-Norge er påskens værvinner.
DB170412 Vi befinner oss 1800 kilometer nord for Aberdeen, på ei øy kalt Vanna, 10 kilometer nord for Tromsø, hovedstaden i Nord-Norge .
AP170412 I Nord-Norge forblir det full vinter.
AP170412 Annerledes er det i Nord-Norge .
AA170412 Søket i Beisfjord ble satt i gang tirsdag kveld, og det ble blant annet gjort et grovsøk med ambulansehelikopter, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge .
AA170412 Søket i Beisfjord ble satt i gang tirsdag kveld, og det ble blant annet gjort et grovsøk med ambulansehelikopter, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge .
AA170412 Ifølge NVE er det moderat skredfare i mesteparten av Nord-Norge i begynnelsen av påsken.
AA170412 Alpin redningsgruppe, Sea King-helikopter, redningshunder og politifolk deltok i søket, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NTB.
VG170411 Og om to gutter fra Nord-Norge og Nord-Kaukasus som sluttet seg til IS.
VG170411 Hun fortalte at hun har kjent familien siden de kom som asylsøkere til Nord-Norge i 2010, og hun har bodd i samme by som den unge mannen inntil han flyttet til Oslo.
VG170411 Han skal ha vært en dyktig og aktiv bryter gjennom flere år, og tilhørte samme idrettsklubb i Nord-Norge som en mann som har reist fra Norge for å være fremmedkriger for IS.
VG170411 17-åringens familie kom fra Russland til en by i Nord-Norge i 2010 og bodde de første årene på et asylmottak der.
SA170411 Her er han blid og fornøyd, nettopp hjemkommet fra to dager på inspirasjonsseminar med Arctic Race-dynamoen Knut-Eirik Dybdal og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo i Nord-Norge .
SA170411 Mye taler for at Team Nord-Norge utvides foran neste sesong.
SA170411 KANDIDATER : Erik Valnes, Silje Theodorsen og Martin Mikkelsen kan bli å se på Team Nord-Norge fra høsten av.
SA170411 Her er han blid og fornøyd, nettopp hjemkommet fra to dager på inspirasjonsseminar med Arctic Race-dynamoen Knut-Eirik Dybdal og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo i Nord-Norge .
FV170411 Her er han blid og fornøyd, nettopp hjemkommet fra to dager på inspirasjonsseminar med Arctic Race-dynamoen Knut-Eirik Dybdal og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo i Nord-Norge .
DB170411 Ifølge politiet i Nord-Norge politidistrikt er det svangre skimler i området og det er en fare for at reinsdyrene kan abortere.
DB170411 - Det var helt sikkert ment som en spøk, sier Per Olav Sollid, miljøkoordinator i Nord-Norge politidistrikt om kommentaren til politibetjenten som utførte kontrollen.
DB170411 Han fikk for et par år siden innvilget opphold, og har nylig flyttet til Oslo fra Nord-Norge .
DB170411 Deres prognoser viser at det i Nord-Norge forventes en UV-indeks på 1-2, som tilsvarer at man ikke trenger å beskytte huden.
DA170411 - Det er Nord-Norge som er værvinnerne.
BT170411 Her er han blid og fornøyd, nettopp hjemkommet fra to dager på inspirasjonsseminar med Arctic Race-dynamoen Knut-Eirik Dybdal og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo i Nord-Norge .
BT170411 Her er han blid og fornøyd, nettopp hjemkommet fra to dager på inspirasjonsseminar med Arctic Race-dynamoen Knut-Eirik Dybdal og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo i Nord-Norge .
AP170411 Her er han blid og fornøyd, nettopp hjemkommet fra to dager på inspirasjonsseminar med Arctic Race-dynamoen Knut-Eirik Dybdal og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo i Nord-Norge .
AP170411 Her er han blid og fornøyd, nettopp hjemkommet fra to dager på inspirasjonsseminar med Arctic Race-dynamoen Knut-Eirik Dybdal og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo i Nord-Norge .
DB170410 17-åringen, opprinnelig asylsøker fra Russland, flyttet fra hjembyen i Nord-Norge til Oslo i fjor sommer for å begynne på videregående skole.
AP170410 - I Sør-Norge blir det ikke spesielt godt påskevær, det er Nord-Norge som får det fineste været, sier statsmeteorologen.
VG170409 Mannen og 17-åringen var medlem av samme idrettsklubb i hjembyen i Nord-Norge , der begge har drevet med bryting.
VG170409 Ifølge NRK var det personer i brytemiljøet i hjembyen i Nord-Norge som varslet lokalt politi da gutten var 15 år.
VG170409 Den unge mannen, som er russisk statsborger, kom sammen med familien til Nord-Norge som asylsøkere i 2010.
VG170409 17-åringen kan gjennom relasjoner også knyttes til en annen fremmedkriger fra samme sted i Nord-Norge .
SA170409 En av mennene var medlem av samme bryteklubb som den siktede gutten i hjembyen i Nord-Norge , skriver VG.
DB170409 NRK skriver at han først var bosatt i Nord-Norge .
AP170409 I dag er rundt halvparten av beboerne fra Nord-Norge .
AP170409 Finansieringen ble sikret gjennom bidrag fra offentlige myndigheter og innsamlede midler fra bedrifter og kommuner i Nord-Norge .
AP170409 Erik André Westrum Johansen ( 27 ) fra Søndre Land, bare 13 mil nord for Oslo, er en av rundt 70 beboere på « Nordnorsken » som ikke er fra Nord-Norge .
AP170409 Andelen kan variere fra år til år, men nå er halvparten av beboerne ved Nord-Norsk Student- og Elevhjem fra Nord-Norge .
AP170409 verdenskrig arbeidet Nanna With sammen med flere andre sentrale skikkelse fra Nord-Norge med å få reist et bygg som sikret nordnorske studenter bolig mens de studerte i Oslo.
AP170409 ) og Joyce Rhoda Akuaku fra Ghana er fullstendig klar over de bor i et studenthus som er forbeholdt studenter fra Nord-Norge .
AP170409 ) fra Oppland trives også blant studenter fra Nord-Norge .
AP170409 Ifølge NRK har 17-åringen bodd i Nord-Norge inntil han i fjor høst flyttet til Oslo. 17-åringens bekjente i Nord-Norge sier til kanalen at de varslet politiet om at gutten viste ekstreme holdninger.
AP170409 17-åringens bekjente i Nord-Norge sier til kanalen at de varslet politiet om at gutten viste ekstreme holdninger.
AA170409 Ifølge NRK, som har fått bekreftet identiteten hans, har gutten vært bosatt et sted i Nord-Norge sammen med familien.
DN170407 I planens såkalte « korridor åtte » i Nord-Norge må folk vente spesielt lenge på pengene.
AA170407 Etterforskningsleder Per Martin Utkilen ved Spesialenhetens avdeling for Midt- og Nord-Norge bekrefter at de har mottatt melding om hendelsen og at det nå settes i gang etterforskning.
AA170407 | Størst sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge ¶ Nord-Norge vil få de største vårflommene i år, sammen med deler av Trøndelag og nordre deler av Østlandet.
AA170407 | Størst sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge
AA170407 I Nord-Norge er det så mye som 80 prosents sannsynlighet for at det kan bli en vårflom på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået.
AA170407 Det gjelder spesielt elver som drenerer Finnmarksvidda og enkelte høyereliggende vassdrag i Nord-Norge .
AA170407 - I år er det uvanlig lite snø i store deler av Sør-Norge, mens det er svært mye snø sammenlignet med normalt i Nord-Norge .
AA170407 I Nord-Norge har snødekket frosset til og stabilisert seg etter mildvær og regn, men snøscootere er eksempel på såkalt stor tilleggsbelastning som kan utløse skred.
VG170406 I nord : Ingen søknad uten Nord-Norge
SA170406 Om vinteren i Nord-Norge kan vi se flokker på flere hundre dyr.
AA170406 På en meningsmåling for Nord-Norge , publisert i Nordlys onsdag, en måling avisen omtaler som " sensasjonell ", får Senterpartiet 21 prosent, opp fra 12,5 prosent i en tilsvarende Nordlys-måling fra januar.
VG170405 | Tromsø-ordfører etter ny OL-utredning : - Ingen søknad uten Nord-Norge !
VG170405 Ledende skikkelser i Nord-Norge mener det er altfor tidlig å søke OL til Norge i 2026 eller 2030.
VG170405 I den ferske « mulighetsstudien » Lillehammer kommune har fått utarbeidet, er ikke Nord-Norge nevnt.
VG170405 - Ingen søknad uten Nord-Norge !
VG170405 - I Nord-Norge aksepterer vi ikke at alt skal skje sørpå, sier ordfører Kristin Røymo ( Ap ) i Tromsø kommune til VG.
VG170405 MER SNØ ENN NORMALT : Flere steder i Nord-Norge har mer snø enn normalt for tiden.
VG170405 - Det store bildet er at vi har mer snø enn normalt i Nord-Norge og mindre enn normalt på Østlandet, og det skal det godt gjøres å endre i dagene inn mot påske, sier Bache Stranden.
DA170405 Regjeringen er i ferd med å vekke til live et nytt kystopprør i Nord-Norge .
DA170405 E24 har også vært kontakt med det ferske flyselskapet FlyViking, men de vil i første omgang prioritere Nord-Norge .
AP170405 Men også den nye løsningen for Nord-Norge skal tre i kraft 1. januar 2020, samtidig med at de andre fylkene slås sammen, sier Sanner.
AP170405 Nord-Norge skjebne i regionreformen : Sanners proposisjon inneholder ingen avklaring på om de tre nordligste fylkene skal bli én eller to regioner ( fylker ).
AP170405 Men også den nye løsningen for Nord-Norge skal tre i kraft 1. januar 2020, samtidig med at de andre fylkene slås sammen, sier Sanner.
AP170405 Nord-Norge skjebne i regionreformen : Sanners proposisjon inneholder ingen avklaring på om de tre nordligste fylkene skal bli én eller to regioner ( fylker ).
AA170405 Lufta var åpenbart oppbrukt før de kom til Nord-Norge .
AA170405 Det skal brukes mer tid for å finne ut hvordan Nord-Norge skal deles opp.
DN170404 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
DN170404 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
DB170404 - Det er unikt med norsk fotball at vi ikke er et storbyfenomen, men vi har lag som Sogndal, Kristiansund, og Nord-Norge med Tromsø med oss.
DB170404 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
DB170404 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
DB170404 - Det beste jeg for tiden får på fly i Norden, er polarbrødene med ost og salami, som serveres på flyvningene til Nord-Norge .
DA170404 * Dette bidrar til en netto innflytting av arbeidstakere til Oslo, særlig fra Vestlandet og Sørlandet, men også fra Trøndelag og Nord-Norge .
VG170403 Odds BK skal til Sogndal og Ålesund i forkant av sin kvalik, og sendes til Nord-Norge og Tromsø i etterkant av sitt forsøk på å spille seg inn i Europa League, som er lagets klare ambisjon denne sesongen.
AP170403 Sindre Thoresen Lønnes ¶ Nord-Norge
AP170403 - Det har snødd masse i hele Nord-Norge i det siste, og det gode skiføret holder seg til påske.
SA170402 Hun vil ha en slutt på tvangsplasseringen i Nord-Norge .
DB170402 Å styrke lærernes mulighet til å gjøre en god jobb i Nord-Norge er den eneste måten å komme ut av den sirkelen på.
DB170402 - Potten som er satt av til videreutdanning brukes stort sett i Nord-Norge til lærere som mangler pedagogikk.
AA170402 En vannlekkasje på Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) i Tromsø tirsdag gjorde at ansatte brukte ventiler som ikke har blitt brukt siden 1990-tallet, skriver iTromsø.
VG170401 Etter en periode med mye snø titter finværet igjen frem i Nord-Norge .
DN170401 - Dette er spesielt viktig for arbeidsplasser i Nord-Norge . 93 av 102 foreslåtte blokker ligger i Barentshavet, resten i Norskehavet, sier Søviknes.
DN170401 Nord-Norge
DB170401 Selv om blomstrene blomstrer flere steder på Østlandet, er det fortsatt full vinter i Nord-Norge .
DB170401 Men det er dessverre ingen vårsol i sikte i Nord-Norge .
DB170401 I Nord-Norge , der det fortsatt er full vinter, vil ikke våren komme med det første.
DB170401 Scooterføreren flys til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) i Tromsø, opplyser Troms politidistrikt.
DB170401 - Alle plasser i Nord-Norge med 10 000 innbyggere har sykehus.
BT170401 Han mener den nye runden er spesielt viktig for arbeidsplasser i Nord-Norge , og peker på at 93 av de 102 nye blokkene er i Barentshavet.
AP170401 Han mener den nye runden er spesielt viktig for arbeidsplasser i Nord-Norge , og peker på at 93 av de 102 nye blokkene er i Barentshavet.
VG170331 - Akkurat nå snuser jeg i retning av sjømateksport i Nord-Norge .
VG170331 Mest penger får barneskolærere som tar seg jobb i Nord-Norge .
VG170331 Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.
VG170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
SA170331 Mest penger får barneskolærere som tar seg jobb i Nord-Norge .
SA170331 Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.
SA170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
SA170331 trinn og jobb i Nord-Norge , kan man få tredoblet beløpet.
SA170331 Jeg trives veldig godt i Tromsø og kona er fra Nord-Norge ( Sortland ), sier Essediri.
FV170331 Å ta seg jobb i Nord-Norge er isolert sett ikke fremmed for noen av dem, men familie, venner og nettverk holder igjen.
FV170331 Til punktet om Nord-Norge , er det allerede bestemt at det skal følge en forpliktelse til å jobbe i nord, men hvor lang bindingstiden blir, er ikke avklart.
FV170331 trinn, samt å velge seg jobb i Nord-Norge : ¶
FV170331 trinn og jobb i Nord-Norge , kan man få tredoblet beløpet.
FV170331 trinn og Nord-Norge
FV170331 Nord-Norge vil trenge minst 4000 nye lærere de neste ti årene.
DN170331 Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.
DN170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
DA170331 Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.
DA170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
AP170331 Å ta seg jobb i Nord-Norge er isolert sett ikke fremmed for noen av dem, men familie, venner og nettverk holder igjen.
AP170331 | Slik skal regjeringen lokke lærerstudenter til Nord-Norge
AP170331 Til punktet om Nord-Norge , er det allerede bestemt at det skal følge en forpliktelse til å jobbe i nord, men hvor lang bindingstiden blir, er ikke avklart.
AP170331 trinn, samt å velge seg jobb i Nord-Norge : ¶
AP170331 trinn og jobb i Nord-Norge , kan man få tredoblet beløpet.
AP170331 trinn og Nord-Norge
AP170331 Nord-Norge vil trenge minst 4000 nye lærere de neste ti årene.
AP170331 Å ta seg jobb i Nord-Norge er isolert sett ikke fremmed for noen av dem, men familie, venner og nettverk holder igjen.
AP170331 | Slik skal regjeringen lokke lærerstudenter til Nord-Norge
AP170331 Til punktet om Nord-Norge , er det allerede bestemt at det skal følge en forpliktelse til å jobbe i nord, men hvor lang bindingstiden blir, er ikke avklart.
AP170331 trinn, samt å velge seg jobb i Nord-Norge : ¶
AP170331 trinn og jobb i Nord-Norge , kan man få tredoblet beløpet.
AP170331 trinn og Nord-Norge
AP170331 Nord-Norge vil trenge minst 4000 nye lærere de neste ti årene.
AP170331 NYHETSSAK : Nord-Norge vil trenge minst 4000 nye lærere de neste ti årene.
AP170331 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) reiste denne uken til Nord-Norge for å høre på bekymringene.
AP170331 For spesielt interesserte : Statsminister Odvar Nordlis tale om lærersituasjonen i Nord-Norge i 1979 ¶
AP170331 Et forsiktig estimat anslår at Nord-Norge samlet sett vil ha behov for minst 4000 lærere hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de neste ti årene.
AP170331 Jeg trives veldig godt i Tromsø og kona er fra Nord-Norge ( Sortland ), sier Essediri.
AA170331 Mest penger får barneskolærere som tar seg jobb i Nord-Norge .
AA170331 Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.
AA170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
AA170331 Mest penger får barneskolærere som tar seg jobb i Nord-Norge .
AA170331 Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.
AA170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge , sier kunnskapsministeren.
AA170331 - Museet skjøtter sitt ansvar for kunsten i Nord-Norge forbilledlig, med friske ambisjoner og internasjonale perspektiver, heter det i en pressemelding fra juryen i Norges Museumsforbund.
AA170331 - Det er fantastisk at vi vant, og flott at juryen anerkjenner det arbeidet vi gjør for å fremme kunst i Nord-Norge , sier direktør Jérémie McGowan.
DB170330 SpareBank 1 Nord-Norge 2,64 ¶
AP170330 Vi må ettergi mer av studielånet for dem som tar jobb i Nord-Norge , sier Aasen og legger til : ¶
AP170330 Pedagogstudentene er i utgangspunktet ikke tilhenger av generelle stipendordninger, men mener det er såpass store utfordringer i Nord-Norge at det kan være et godt tiltak her.
AP170330 Også SV-leder Audun Lysbakken mener statsrådens tur til Nord-Norge kommer vel sent.
AP170330 Kunnskapsdepartementet er bekymret for fremtidig lærermangel i Nord-Norge , og har estimert et behov på 4000 nye lærere de neste ti årene.
AP170330 Jeg mener tallene fra Nord-Norge alene burde være nok til å tenke seg om på nytt.
AP170330 Ap og SV kritiserer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) for å komme for sent på banen for å rekruttere flere lærere til Nord-Norge .
AP170330 Aasen mener det burde ligget penger til dette i statsbudsjettet, og viser til at Ap i sitt alternative budsjett foreslo 5 millioner kroner for å teste ut en stipendordning nettopp rettet mot lærere i Nord-Norge .
AP170330 - Situasjonen nå, spesielt med søkertallene i Nord-Norge , er ekstra bekymringsfull.
AP170330 utdanningen generelt og Nord-Norge spesielt, sier Silje Marie Bentzen, leder for Pedagogstudentene.
AP170330 Livet i Tromsø, Nord-Norge og Arktis blir en tilstand, en indre reise med en mytisk tiltrekningskraft. | « Free Fire » : Skytedrama som absurd teater ¶
VG170329 Mye av det norsk-russiske samarbeidet i nord foregår på regionalt nivå, både multilateralt under det regionale Barentssamarbeidet og bilateralt mellom fylkene i Nord-Norge og Nordvest-Russland.
AP170329 Hurtigruteskipene frakter nesten 300.000 lokalreisende og rundt 80.000 godsforsendelser i Nord-Norge .
AP170329 » Her er reportasjen Jordell henviser til : Nord-Norge vil trenge minst 4000 nye lærere de neste ti årene.
AP170329 Ufullstendig og villedende i Aftenposten om lærermangelen i Nord-Norge .
AP170329 I et oppslag om lærermangelen i Nord-Norge skriver Aftenposten 28. mars : « Deler av bakteppet for bekymringen for Nord-Norge skyldes at under 60 prosent av studieplassene på grunnskolelærerutdanningene her ble fylt opp i fjor.
AP170329 mars : « Deler av bakteppet for bekymringen for Nord-Norge skyldes at under 60 prosent av studieplassene på grunnskolelærerutdanningene her ble fylt opp i fjor.
SA170328 Paradoksalt nok har vi ikke en slik hall i Nord-Norge , forteller Håndstad.
DB170328 Bodø Radio, eller Hovedredningssentralen Nord-Norge , har ikke konkrete tall på antallet redningsaksjoner i år, men redningsleder Rune Danielsen forteller til Dagbladet at det har vært en del andre dramatiske redningsaksjoner denne vinteren.
DA170328 - Hovedargumentet vårt er at taxfreesalget finansierer distriktsflyplassene som er en viktig del av kollektivtilbudet i Nord-Norge , sier Mads Hansen i Nordland Venstre til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP170328 Snøskredfaren er fortsatt stor - det er faregrad fire av fem i store deler av Nord-Norge .
AP170328 Det er stor snøskredfare i Nord-Norge .
AP170328 De har ikke oppnådd hovedhensikten : Å bidra til en lønnsom, blomstrende bearbeidingsindustri i Nord-Norge .
AA170328 Snøskredfaren er fortsatt stor - det er faregrad fire av fem i store deler av Nord-Norge .
AA170328 Det er stor snøskredfare i Nord-Norge .
AA170328 | Lærermangel i Nord-Norge
AA170328 Kunnskapsdepartementet anslår at Nord-Norge vil ha behov for 4.000 lærere for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de ti neste årene, skriver Aftenposten.
AA170328 Et annet problem er at studieplassene på grunnskolelærerutdanningene i Nord-Norge ikke fylles.
AA170328 De ti neste årene vil Nord-Norge trenge minst 4.000 nye lærere.
VG170327 Pliktsystemet er en av de store sakene som har lagt lokk på utviklingen i Nord-Norge , sier Sandberg.
VG170327 Mandag og tirsdag er det varslet faregrad 3 og 4 over store deler av Nord-Norge .
VG170327 Etter hvert vil den kjølige luften som har ligger over Nord-Norge , ta seg sørover til Sør-Norge.
VG170327 - Det kraftige bygeværet som Nord-Norge har opplevd, ser ut til å fortsette.
VG170327 Nord-Norge må trolig belage seg på fortsatt vinterlig værtype med høy fare for snøskred mange steder.
SA170327 Turistene strømmer til Nord-Norge som aldri før, trukket av nordlys, vill og ren natur og eksotiske opplevelser.
SA170327 Også i Nord-Norge øker motstanden.
SA170327 - Det er ikke til å stikke under stol at det har vært tilfeller av overinnsalg i Nord-Norge .
SA170327 Samle gjerne Nord-Norge mot søringene på alle mulige måter.
DN170327 Widerøe-sjef Stein Nilsen åpner for langvarig priskamp med nykommeren Flyviking i Nord-Norge , som startet opp mandag.
DN170327 Flybillettene innenriks blir billigere og mandag fikk Widerøe konkurranse fra nystartede Flyviking i Nord-Norge .
DB170327 Det er generelt stor fare for snøskred i Nord-Norge .
DB170327 Folk i Nord-Norge må derimot belage seg på at Kong Vinter blir værende en liten stund til.
AP170327 Turistene strømmer til Nord-Norge som aldri før, trukket av nordlys, vill og ren natur og eksotiske opplevelser.
AP170327 Også i Nord-Norge øker motstanden.
AP170327 - Det er ikke til å stikke under stol at det har vært tilfeller av overinnsalg i Nord-Norge .
AP170327 Terje Bendiksby / NTB scanpix ¶ Nord-Norge har ifølge statsråden et langvarig rekrutteringsproblem.
AP170327 Selv om de generelle tallene for lærermangel er kraftig nedjustert de siste årene, er Kunnskapsdepartementet bekymret for Nord-Norge .
AP170327 Et forsiktig estimat anslår at Nord-Norge samlet sett vil ha behov for minst 4000 lærere hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de neste ti årene.
AP170327 Deler av bakteppet for bekymringen for Nord-Norge skyldes at under 60 prosent av studieplassene på grunnskolelærerutdanningene her ble fylt opp i fjor.
AP170327 | Nord-Norge vil trenge minst 4000 nye lærere de neste ti årene.
AA170327 Det er generelt stor fare for snøskred i Nord-Norge .
AA170327 Det er generelt stor fare for snøskred i Nord-Norge .
AA170327 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
AA170327 En felles fiskeressurs privatiseres og Nord-Norge sitter igjen med knapper og glansbilder, sier Opsal til avisen.
SA170326 Seks mål og ingen vinner i generalprøven i « Slaget om Nord-Norge ».
DB170326 E6 over Sennalandet i Finnmark er stengt inntil videre på grunn av uværet som herjer i Nord-Norge .
DB170326 ¶ STORM : Det har vært storm flere steder i Nord-Norge søndag.
DB170326 Vinden vil gradvis bevege seg østover og avta søndag kveld, sier meteorolog Rune Skoglund hos Værvarslinga i Nord-Norge til Dagbladet.
DB170326 E6 er stengt på tre steder i Nord-Norge : Over Kvænangsfjellet, på fergestrekningen Bognes-Skarberget i Nordland og over Sennalandet i Finnmark.
DB170326 Det har vært uvær i Nord-Norge hele helgen, og flere veistrekninger i Nordland, Troms og Finnmark er stengt eller har kolonnekjøring, også flere steder på E6.
AP170326 Seks mål og ingen vinner i generalprøven i « Slaget om Nord-Norge ».
AA170326 Det er kolonnekjøring på E6 over Sennalandet i Finnmark på grunn av uværet som herjer i Nord-Norge .
AA170326 Dårlig vær fortsetter å prege søndagen flere steder i Nord-Norge .
VG170325 - Kontrasten blir størst på søndag, da blir Nord-Norge en ordentlig kjølig landsdel, sier Ravndal.
VG170325 SAMARBEIDER : Sandra Borch ga Liv Signe Navarsete blomster for hennes innsats for Forsvarets baser i Nord-Norge .
VG170325 Jeg vil bidra med mitt engasjement og bli en sterk og tydelig stemme for Nord-Norge , sier hun.
VG170325 - Liv Signe har gjort en fantastisk jobb i forsvarskampen vi kjemper i Nord-Norge .
VG170325 - Jeg vil gi deg denne, Liv Signe, på vegne av hele Nord-Norge for ditt enorme engasjement for baser i denne landsdelen, sa Borch.
VG170325 Senest onsdag denne uken gikk hun hardt ut mot regjeringens Heimevern-politikk, og har engasjert seg i forsvarskonflikten i Nord-Norge .
VG170325 - Liv Signe har gjort en fantastisk jobb i forsvarskampen vi kjemper i Nord-Norge .
VG170325 - Det ventes mye vind og snøbyger gjennom hele helgen i Nord-Norge .
SA170325 | Nygaard skal jakte seier på « hjemmebane » : - Den eneste fordelen jeg har, er vel at jeg er fra Nord-Norge
SA170325 Den eneste fordelen jeg har, er vel at jeg er fra Nord-Norge , flirer Nygaard, som frykter de tunge bakkene.
DB170325 Meteorologisk institutt advarer mot vanskelige kjøreforhold i både Sør-Norge og Nord-Norge på grunn av sterk vind.
DB170325 I Nord-Norge blir det skikkelig ruskevær lørdag og søndag, forteller Thorset.
DB170325 ( Dagbladet ) : Meteorologisk institutt advarer mot vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge og Nord-Norge lørdag og søndag.
AP170325 Begge dager meldes det om kraftig vind i hele Nord-Norge .
AP170325 Advarer mot vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge
AP170325 | Nygaard skal jakte seier på « hjemmebane » : - Den eneste fordelen jeg har, er vel at jeg er fra Nord-Norge
AP170325 Den eneste fordelen jeg har, er vel at jeg er fra Nord-Norge , flirer Nygaard, som frykter de tunge bakkene.
AA170325 | Advarer mot stor snøskredfare og vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge
AA170325 Begge dager meldes det om kraftig vind i hele Nord-Norge .
VG170324 Mens gradestokken kan vise opp mot 17 grader i sør, må Nord-Norge belage seg på ruskevær og kulde.
VG170324 Siden den gang har næringsutviklingen i Nord-Norge blitt mye større, og politikerne ser nå etter muligheter for øke utviklingen enda mer.
VG170324 Han understreker at det også kan være et helt annet kostnadsbilde ved en storstilt jernbaneutbygging i Nord-Norge i dag enn for 25 år siden.
VG170324 - I Nord-Norge produserer vi en rekke ting som folk langt unna oss vil ha.
VG170324 Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet, sier Hauan.
VG170324 Helgeland er i dag den eneste regionen i Nord-Norge som ikke er på stamrutenettet til SAS og Norwegian.
DB170324 - Det kan få svært alvorlige konsekvenser, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge til Dinside.
DB170324 - Høytrykket i Sør-Norge vil trykke lavtrykkene lenger nord, og det vil gå ut over Nord-Norge .
DB170324 - Det blir et stort temperaturskille mellom Sør-Norge og Nord-Norge , sier Granerød.
DB170324 Siden den gang har næringsutviklinga i Nord-Norge blitt mye større.
DB170324 Han understreker at det også kan være et helt annet kostnadsbilde ved en storstilt jernbaneutbygging i Nord-Norge i dag enn for 25 år siden.
DB170324 - I Nord-Norge produserer vi en rekke ting som folk langt unna oss vil ha.
DB170324 Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet, sier Hauan..
DA170324 Zwart og filmteamet har filmet i Nord-Norge i februar, og fortsetter fram til slutten av mars - i Lyngen og i Oslo-området.
AP170324 Men i det siste har Sp nærmet seg 19 prosent i oppslutning i Nord-Norge .
AP170324 Ifølge de siste målingene har Sp nå så stor oppslutning i Nord-Norge at Tromsø-kvinnen kan forberede seg på et liv i Oslo fra høsten av.
AA170324 Siden den gang har næringsutviklinga i Nord-Norge blitt mye større.
AA170324 Han understreker at det også kan være et helt annet kostnadsbilde ved en storstilt jernbaneutbygging i Nord-Norge i dag enn for 25 år siden.
AA170324 - I Nord-Norge produserer vi en rekke ting som folk langt unna oss vil ha.
AA170324 Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet, sier Hauan.. ( ©NTB ) ¶
VG170323 Jeg var i Nord-Norge forrige uke og traff ordentlig sure folk.
VG170323 De eneste stedene i Norge der man virkelig kan komme i kontakt med ektefødt surhet er grisgrendte strøk i fjelldaler og spesielt i Nord-Norge , langt fra riksveien.
AP170323 - Vi starter i Nord-Norge , før vi beveger oss sørover og oppretter ruter mellom nord og sør.
AP170323 Spesielt fra finanskrisen i 2008-2009 og frem til 2013 var det svært mange som bosatte seg på Vestlandet, men også i Midt-Norge og Nord-Norge , påpeker Stambøl.
AA170323 Zwart og filmteamet har filmet i Nord-Norge i februar, og fortsetter fram til slutten av mars - i Lyngen og i Oslo-området.
VG170322 « En som pisker laget frem », er blant VG-kommentatorens skussmål om gutten fra Nord-Norge .
VG170322 I dag er det gult - det vil si moderat snøskredfare i store deler av Nord-Norge .
VG170322 Nord-Norge vil komme opp på samme nivå, og dermed øke det fra moderat til betydelig, sier snøskredvarsler Heidi Bakke Stranden i NVE.
DA170322 Dagsavisen har gjennom en rekke saker satt søkelyset på nedleggelsen av Sjøheimevernet ( SHV ) og kystradarkjeden i Nord-Norge .
BT170322 Nordaværet kombinert med lavtrykksaktivitet i Norskehavet fører til at nedbøren kommer inn over Midt-Norge og Nord-Norge .
AA170322 I Nord-Norge blir det vind og nedbør.
DB170321 - Ja, Senterpartiet har vannskrekk, og det kjenner vi mye på i Nord-Norge , sa Troms-representanten til Dagbladet i helga.
SA170320 Team Nord-Norge kan bli « redningen ».
DB170319 - Det blir også mildere temperaturer i resten av landet, men Midt-Norge og Nord-Norge får sterk pålandsvind.
DB170318 Tusenvis av turister jakter på hotellsenger i Nord-Norge - og drømmer om klarvær slik at de kan oppleve nordlyset på aller nærmeste hold.
DB170318 Sandberg : - Jeg bygger Nord-Norge
DB170318 Plikten innebar at torsketrålerne som var eid av fiskeindustrien ble pålagt å levere råstoff til sine anlegg i Nord-Norge .
DB170318 Overfor Dagbladet viser fiskeriminister Sandberg til at 8500 tonn betyr rundt fem tonn til hvert kystfiskefartøy i Nord-Norge .
DB170318 Jeg snur rødgrønn politikk slik at Nord-Norge også kan ta del i verdiskapningen.
DB170318 Bakgrunnen er at Sandberg nå foreslår for Stortinget å avvikle trålernes plikt til å levere fangst til fiskerisamfunn i Nord-Norge .
DB170318 - Jeg bygger Nord-Norge .
DB170318 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
DB170318 - Ja, Senterpartiet har vannskrekk, og det kjenner vi mye på i Nord-Norge , sier Troms-representanten til Dagbladet.
VG170317 Selv omtaler TV3 på sine programserier « Elven » som « en intens thriller fra Nord-Norge , der den kalde krigen aldri helt tok slutt.
VG170317 Han portrettere en ung soldat i etterretningsbataljonen i Nord-Norge .
VG170317 For Nord-Norge vurderes skredfaren til 3- betydelig fredag for Nord-Troms, Lyngen og Lofoten/Vesterålen.
VG170317 - I Nord-Norge så ser det ut til at det kan komme nedbør som snø i Nordland og langs kysten av Troms og Finnmark.
SA170317 I Nord-Norge er de fleste veiene åpnet igjen.
SA170317 I Nord-Norge er de fleste veiene åpne igjen, men noen med kolonnekjøring.
SA170317 Det samme gjelder i stor grad i Nord-Norge . ( ©NTB ) ¶
DN170317 Jeg tar heller en avkortning og fordeler dette på kystflåten i Nord-Norge , sier Sandberg.
DN170317 Han har også sett på kravet om å stramme inn pliktene, slik mange i Nord-Norge har krevd.
DN170317 Fiskeriministeren insisterer på at hele Nord-Norge vil få samme mengde råstoff.
DN170317 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
DB170317 HAPPY ENDING : Johnny Ward fikk den avslutningen på sin ti år lange verdensreise som han ønsket - å få oppleve Nord-Norge .
DB170317 Den savnede ble gravd fram klokka 18, to timer etter at den første meldingen om skredet kom inn, opplyste pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB i går.
DB170317 Jeg tar heller en avkortning og fordeler dette på kystflåten i Nord-Norge , sier Sandberg.
DB170317 Han har også sett på kravet om å stramme inn pliktene, slik mange i Nord-Norge har krevd.
DB170317 Fiskeriministeren insisterer på at hele Nord-Norge vil få samme mengde råstoff.
DB170317 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
DA170317 Dagsavisen har denne uka satt søkelyset på kystradarkjeden i Nord-Norge som ble vedtatt nedlagt da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet i Stortinget før jul.
AP170317 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
AP170317 Jeg tar heller en avkorting og fordeler dette på kystflåten i Nord-Norge , sier Sandberg.
AP170317 Fiskeriministeren insisterer på at hele Nord-Norge vil få samme mengde råstoff.
AP170317 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
AP170317 Mannen var i 50-årene, bekrefter Universitetssykehuset Nord-Norge .
AA170317 I Nord-Norge er de fleste veiene åpnet igjen, bortsett fra E 69 Skarsvåg - Nordkapp som er stengt.
AA170317 I Nord-Norge er de fleste veiene åpne igjen etter torsdagens uvær.
AA170317 Det samme gjelder i stor grad i Nord-Norge . ( ©NTB ) ¶ | 16 bilister fikk fartsbot i 40-sone ¶
AA170317 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
AA170317 Jeg tar heller en avkorting og fordeler dette på kystflåten i Nord-Norge , sier Sandberg.
AA170317 Fiskeriministeren insisterer på at hele Nord-Norge vil få samme mengde råstoff.
AA170317 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
AA170317 Men for meg er det helt ubegripelig at Nord-Norge skal bli avspist med 20 prosent av verdiene, sier SV-representanten fra Troms.
AA170317 Jeg tar heller en avkorting og fordeler dette på kystflåten i Nord-Norge , sier Sandberg.
AA170317 Han har også sett på kravet om å stramme inn pliktene, slik mange i Nord-Norge har krevd.
AA170317 Han er forferdet over fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) som framstiller avviklingen av pliktsystemet som en velsignelse for fiskeriavhengige småsamfunn i Nord-Norge .
AA170317 Fiskeriministeren insisterer på at hele Nord-Norge vil få samme mengde råstoff.
AA170317 Det er fullstendig uaktuelt for Nord-Norge å gå med på noe slikt, sier SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.
AA170317 - For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten.
AA170317 Mannen var i 50-årene, bekrefter Universitetssykehuset Nord-Norge .
AA170317 Mannen var i 50-årene, bekrefter Universitetssykehuset Nord-Norge .
AA170317 Det opplyser pressevakten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø til VG.
VG170316 Når noen jogger lenge i skogen i « Elven », når andre går langsomme, ordløse turer i underjordiske ganger på jakt etter spor ( som de selvsagt finner ) eller når kameraet tas opp i luften for å ta flotte, monokrome landskapsbilder av et grågustent Nord-Norge , føles det imidlertid ikke som utslag av visuelle ambisjoner ( og/eller visuelt jåleri ).
VG170316 Skredet skal ha gått i en dal fra Kavringtinden så vidt vi vet, sa Finn Tore Sortland, redningsleder ved HRS Nord-Norge til avisen ¶
VG170316 Kort tid etter bekreftet redningsleder Raymond Prestøy ved HRS Nord-Norge overfor VG at mannskapet hadde kommet frem, og at det pågikk en redningsaksjon.
VG170316 Klokken 18.40 opplyses det at personen er fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge med Sea King.
VG170316 Det er han som er kilden til at én er savnet, opplyste HRS Nord-Norge .
VG170316 Flere steder i Nord-Norge har økte satser på eiendomsskatten vakt debatt.
SA170316 I et stort Nord-Norge kan vi vel ta med Trøndelag også.
DN170316 Men bare for Nord-Norge .
DN170316 Mack og REMA er enige om en avtale som sikrer at kjedens kunder i Nord-Norge fortsatt vil finne Mack i sine butikker i de tre nordligste fylkene.
DN170316 - Dette er en viktig seier for Mack og for forbrukerne i Nord-Norge som med tydelighet har sagt at de ønsker Mack hos Rema, sier Bredrup i en pressemelding.
DB170316 Han bekrefter at engasjementet fra kunder i Nord-Norge har gjort inntrykk.
DB170316 - Engasjementet som vi har sett de siste månedene, viser med tydelighet at Mack har en sterk posisjon i Nord-Norge .
DB170316 Skredet skal ha gått i en dal fra Kavringtinden så vidt vi vet, sier Finn Tore Sortland, redningsleder ved HRS Nord-Norge til iTromsø.
DB170316 Pressevakta ved Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser til iTromsø at det står bra til med personen som er gravd fram.
DB170316 Det får NTB opplyst fra pressevakten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
DB170316 Den savnede ble gravd fram klokka 18, to timer etter at den første meldingen om skredet kom inn, opplyser pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
DB170316 | Dette er ikke serien som vil lokke innflyttere til Nord-Norge
DA170316 Radarkjeden består i dag av åtte stasjoner i Nord-Norge - fra Træna i sør til Varanger i nord.
DA170316 Mandag skrev Dagsavisen om skrotingen av kystradarkjeden i Nord-Norge .
DA170316 Kystradarkjeden i Nord-Norge strekker seg fra Træna i sør til Varanger i nord.
DA170316 Hovedgrunnen til at NATO finansierte oppgraderingen av kystradarstasjonene i Nord-Norge for flere hundre millioner kroner på midten av 1990-tallet, handlet om at forsvarsalliansen ville sikre bedre overvåking av luftrommet under 10.000 fot.
DA170316 * Kystradar Nord er det eneste overvåkingssystemet som kontinuerlig oppdaterer det som skjer langs kysten i Nord-Norge 24 timer i døgnet.
DA170316 - Skiene til den savnede ble funnet i 17.30-tiden, opplyser pressetalsmann Geir Mortensen i HRS Nord-Norge til NTB.
DA170316 Det får NTB opplyst fra pressevakten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
DA170316 Den savnede ble gravd fram klokken 18, to timer etter at den første meldingen om skredet kom inn, opplyser pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AP170316 Rema har hele tiden hevdet at de fortsatt skulle selge Mack i Nord-Norge , men de skulle ikke tilby hele utvalget.
AP170316 Han bekrefter at engasjementet i Nord-Norge for at kundene skal få kjøpe sitt favoritt-øl har gjort inntrykk.
AP170316 - Nå kan vi tilby det aller meste av vårt sortiment i Remas butikker i Nord-Norge .
AP170316 - Engasjementet som vi har sett de siste månedene viser med tydelighet at Mack har en sterk posisjon i Nord-Norge .
AP170316 Det synes kanskje ikke så godt i Oslo, men betyr mye i Nord-Norge , sier Lysbakken.
AP170316 Også i Nord-Norge melder Vegvesenet om stengte veier og kolonnekjøring på grunn av uvær.
AP170316 Også Nord-Norge og togtrafikken rammes, og uværet er ikke over.
AP170316 Også Nord-Norge er rammet.
AP170316 En mann er fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø etter et snøskred i Lyngen i Troms torsdag ettermiddag.
AP170316 Den savnede ble gravd fram klokken 18, to timer etter at den første meldingen om skredet kom inn, opplyser pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AP170316 Det får NTB opplyst fra pressevakten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
AP170316 Den savnede ble gravd fram klokken 18, to timer etter at den første meldingen om skredet kom inn, opplyser pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AA170316 Men det er i Nord-Norge Mack betyr mest og har mest å hente.
AA170316 Med det engasjementet som er skapt der oppe, er det viktig å komme utmed at det nå er en avtale og at vi skal selge mest mulig Mack i Nord-Norge , sier Lindberg.
AA170316 Mack vil beholde om lag 50 prosent av omsetningen de har hatt i Rema med avtalen som sikrer et bredt sortimet av Mack-øl i alle Rema-butikkene i Nord-Norge .
AA170316 Mack er viktig for Rema i Nord-Norge , sier han.
AA170316 For forbrukerreaksjonene i Nord-Norge har vært formidable.
AA170316 - Vi har hele tiden sagt at vi ønsker sterk tilstedeværelse av Mack i Nord-Norge .
AA170316 Også i Nord-Norge melder Vegvesenet om stengte veier og kolonnekjøring på grunn av uvær.
AA170316 Også Nord-Norge og togtrafikken rammes, og uværet er ikke over.
AA170316 Også Nord-Norge er rammet.
AA170316 Også i Nord-Norge melder Vegvesenet om stengte veier på grunn av uvær.
AA170316 Også Nord-Norge og togtrafikken rammes.
AA170316 Også Nord-Norge er rammet.
AA170316 | Rema og Mack enige om ølsalg i hele Nord-Norge
AA170316 Han bekrefter at engasjementet fra kunder i Nord-Norge har gjort inntrykk.
AA170316 - Engasjementet som vi har sett de siste månedene, viser med tydelighet at Mack har en sterk posisjon i Nord-Norge .
AA170316 Det får NTB opplyst fra pressevakten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
AA170316 Den savnede ble gravd fram klokken 18, to timer etter at den første meldingen om skredet kom inn, opplyser pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AA170316 - Flere studier viser at den tredje dosen er unødvendig for de mellom 9 og 14, bekrefter Sveinung Wergeland Sørbye, overlege i klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og en ivrig forkjemper for HPV-vaksine.
SA170315 | Klart for klassikeren som samler Nord-Norge : - Dette er man misunnelig på i sør ¶
DN170315 Magnus Vesterheim har nylig avsluttet en praksisperiode i Nord-Norge , der polare lavtrykk sto i kø.
DB170315 Satsing og fokus på Nord-Norge med nordlys- og opplevelsesturisme, utvikling av Fjord-Norge og ytterligere satsing på bærekraftig turisme i nasjonalparkene.
DB170315 Og Nord-Norge er sentral i den kommende planen for norsk reiseliv.
DA170315 Helt vidt forskjellig i personlighet er de også, søstrene, og av denne debutromanen går med til gjenfortelling av episoder med både bål, trostedreping og minner fra sommerne ved huset i Nord-Norge .
AP170315 | Klart for klassikeren som samler Nord-Norge : - Dette er man misunnelig på i sør ¶
AA170315 I Trøndelag og Nord-Norge blir det noe kjøligere, med temperaturer rundt 5 grader i Trøndelag og Nordland og ned mot 0 og flere minusgrader i Troms og Finnmark, spesielt i Øst-Finnmark.
AA170315 Et lavtrykk over Nord-Norge vil føre til frisk vind mot helgen, men kuling i kystområdene og en del nedbør.
AA170315 - Om natten vil temperaturen stort sett være som nå, gjerne med minusgrader, opplyser vakthavende meteorolog Rafael Grote ved Værvarslinga i Nord-Norge til NTB.
AA170315 - Det kommer til å bli mildt i sørligere deler av Nordland fredag, men inn mot helgen frisk vind i perioder, etter hvert snøbyger også langs kysten i Nord-Norge .
DB170314 Mer veipenger til Nord-Norge .
DB170314 I Nord-Norge har ledigheten også gått ned, og det er Nord-Norge som nå har størst vekst, sier Sanner.
DB170314 I Nord-Norge har ledigheten også gått ned, og det er Nord-Norge som nå har størst vekst, sier Sanner.
DA170314 Mest optimistiske er arbeidsgivere i Nord-Norge , men optimismen er også gryende på Østlandet og Sør-Vestlandet.
AP170314 En veldig skuffelse ¶ Nord-Norge troner på toppen av konkurs- statistikken i Norge.
AA170314 Mest optimistiske er arbeidsgivere i Nord-Norge , men optimismen er også gryende på Østlandet og Sør-Vestlandet.
AA170314 Funnene er i tråd med tidligere oversikter som viser at det mellom 2001 og 2016 var 15,4 konkurser per 100 bedrifter i Nord-Norge .
DA170313 Kystradar Nord er det eneste overvåkingssystemet som kontinuerlig oppdaterer det som skjer langs kysten i Nord-Norge 24 timer i døgnet.
DA170313 Kystradar Nord er det eneste aktive overvåkingssystemet som forteller om fartøybevegelser i hele Nord-Norge .
DA170313 Da Stortinget behandlet langtidsplanen for Forsvaret før jul, ble det vedtatt at kystradarkjeden i Nord-Norge skal avvikles.
DA170313 Bjørn Arne Pedersen i Norges Offisersforbund lurer på om politikerne har forstått konsekvensene av at radarstasjonene i Nord-Norge legges ned.
AA170313 En tillitsvalgt i Norges Offisersforbund er bekymret for at åtte radarstasjoner i Nord-Norge legges ned.
AA170313 - Kystradar Nord er det eneste aktive overvåkingssystemet som forteller om fartøybevegelser i hele Nord-Norge .
AA170312 De to som ble tatt av skredet, ble undersøkt av ambulansepersonell ved en vei før de ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med ambulansehelikopter.
DB170311 Slik blir været helgeværet i Norge, ifølge meteorologen : ¶ Nord-Norge : Lørdag og søndag er det meldt nedbør i form av snøbyger i Nord-Norge.
DB170311 Nord-Norge : Lørdag og søndag er det meldt nedbør i form av snøbyger i Nord-Norge .
DB170311 Mildvær også i nord ¶ Nord-Norge blir imidlertid ikke helt forbigått av vårværet.
VG170310 I Brussel jobber norske politikere og aktører på spreng for forklare at Nord-Norge ikke er islagt og full av isbjørner.
VG170310 Foto : Hallgeir Vågenes, VG ¶ NORD-NORGE : Europaminister Frank Bakke-Jensen har tidligere besøker Lakselv sammen med statsminister Erna Solberg.
SA170310 Men Frp er i utgangspunktet imot å erstatte den med en ny avgift som kan ramme distriktene og Nord-Norge , sier hun til NTB.
BT170310 For de tre nordligste embetene kan det bli aktuelt med strukturendringer når ny regionstruktur i Nord-Norge er besluttet, senest våren 2018.
AP170310 Nord-Norge får snøbyger, og i Finnmark blir det mye vind.
AP170310 Flertallet ønsker ikke å uttale seg, men under hånden gir de ulike kjøpmennene på Vestlandet og i Nord-Norge et blandet bilde av situasjonen. 5.
AP170310 Vinterturismen til Nord-Norge var et nytt marked som åpnet seg for bare noen år siden.
AP170310 Vinterturismen i Nord-Norge , som trekker økende besøk fra stort hele verden, har også fått et voldsomt oppsving.
AP170310 Men Frp er i utgangspunktet imot å erstatte den med en ny avgift som kan ramme distriktene og Nord-Norge , sier hun til NTB.
AP170310 Men Sanner opplyser at det kan bli aktuelt med strukturendringer også der, når ny regionstruktur i Nord-Norge er avklart.
AP170310 Inndeling i Nord-Norge er ennå ikke klar.
AP170310 - Vi blir sittende med en giga-fylkesmann i og rundt hovedstaden, mens de i Nord-Norge ikke engang greier å bestemme seg for hvordan strukturen skal være.
AA170310 For de tre nordligste embetene kan det bli aktuelt med endringer når ny regionstruktur i Nord-Norge er besluttet, senest neste vår.
AA170310 For de tre nordligste embetene kan det bli aktuelt med strukturendringer når ny regionstruktur i Nord-Norge er besluttet, senest våren 2018, opplyser regjeringen.
AA170310 Men Frp er i utgangspunktet imot å erstatte den med en ny avgift som kan ramme distriktene og Nord-Norge , sier hun til NTB.
AA170310 Men Frp er i utgangspunktet imot å erstatte den med en ny avgift som kan ramme distriktene og Nord-Norge , sier hun til NTB.
AP170309 - I Nord-Norge , Troms og Finnmark er det snøbyger som gjelder i helgen.
VG170308 SNØ BLIR STRØM : Sør-Norge har stor snømangel i vinter, men situasjonen reddes av mye snø i Nord-Norge og i Sverige.
VG170308 Ganske mildt på Østlandet og sjanse for sol, og mer vinterlig i Nord-Norge - og litt sjanse for sol her også, sier vakthavende meteorolog Trond Lien til VG.
VG170308 - Men dette veies litt opp av at Nord-Norge har mer snø av normalt.
DN170308 Flest kvinnelige styremedlemmer i Nord-Norge ¶ | - Jeg skulle ønske jeg hadde sluppet denne saken ¶
DN170308 | Flest kvinnelige styremedlemmer i Nord-Norge
AP170308 « Så langt er det landet kun 27 tonn kokte reker og 12 tonn råreker i Nord-Norge , » melder Fiskeribladet.
AP170308 Den veslevoksne Oslo-frøkenen drar på besøk til sine besteforeldre i Nord-Norge for å lære seg å skjære torsketunger.
AA170308 | Flest kvinnelige styremedlemmer i Nord-Norge
VG170307 Da hadde Dima forhåndsbetalt en rorbu til ferie for seg, psykolog-konen Masja og deres to gutter i Nord-Norge .
VG170307 VG har også vært i kontakt med flere kjøpmenn på Vestlandet og i Nord-Norge .
DB170307 Kona hans var passasjer og ligger skadd på Universitetssykehuset Nord-Norge . ( ©NTB ) ¶
DA170307 » Kommandørkaptein Jacobsen tilbakeviser påstanden om at Sjøheimevernet i Nord-Norge vil være operativt ut året.
DA170307 « Det er gjennom budsjettforliket i Stortinget tildelt 10 millioner kroner til aktivitet i Sjøheimevernet i Nord-Norge i 2017.
DA170307 Sjøheimevernet ( SHV ) er pålagt å bruke 10 millioner kroner på trening i Nord-Norge samtidig som avdelingene i SHV legges ned.
DA170307 Partiene fikk inn at det skulle tilføres 10 millioner kroner til ekstra trening av SHV i Nord-Norge .
BT170307 Også i Nord-Norge sliter Rema.
BT170307 Det gjelder i Hordaland med Hansa, Nord-Norge med Mack, Agder-fylkene med CB og i Østfold der Borg har stått sterk.
BT170307 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst, sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
AA170307 Så langt er det landet kun 27 tonn kokte reker og 12 tonn råreker i Nord-Norge , ifølge Fiskeribladet.
AA170307 Rekefiskere i Nord-Norge melder om " katastrofalt " dårlig fangst.
AA170307 Kona hans var passasjer og ligger skadd på Universitetssykehuset Nord-Norge . ( ©NTB ) ¶
VG170306 Kort tid etter ulykken ble to personer sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
SA170306 Også i Nord-Norge sliter Rema.
SA170306 Det gjelder i Hordaland med Hansa, Nord-Norge med Mack, Agder-fylkene med CB og i Østfold der Borg har stått sterk.
SA170306 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst, sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
DN170306 Det gjelder Hansa i Hordaland, Mack i Nord-Norge , CB i Vest-Agder og Borg i Østfold.
DN170306 Penger til Nord-Norge og Fornebu ¶
DB170306 Troms politidistrikt opplyser på Twitter at tre personer er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
BT170306 Nettopp derfor er flertallet av befolkningen i Nord-Norge mot olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP170306 Også i Nord-Norge sliter Rema.
AP170306 Det gjelder i Hordaland med Hansa, Nord-Norge med Mack, Agder-fylkene med CB og i Østfold der Borg har stått sterk.
AP170306 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst, sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
AP170306 I tillegg til den omkomne ble tre personer sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
AP170306 Alderen hennes har vi heller ikke full oversikt over for øyeblikket, sier pressevakt på Universitetssykehuset Nord-Norge , Per-Christian Johansen.
AA170306 I tillegg til den omkomne ble tre personer sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
AA170306 Alderen hennes har vi heller ikke full oversikt over for øyeblikket, sier pressevakt på Universitetssykehuset Nord-Norge , Per-Christian Johansen.
DB170305 Det er minst å spare på å velge lavsesong i Nord-Norge - det er minst forskjeller på sesongene der det er mer « væruavhengig » opplevelsesturisme.
DA170305 Tromsø leder også parallelt et annet stort krigshistorisk prosjekt, som tar for seg krigen i Nord-Norge og « nordfronten », definert som Nord-Norge , Nord-Finland, det nordlige Sovjetunionen og havområdene utenfor.
DA170305 Tromsø leder også parallelt et annet stort krigshistorisk prosjekt, som tar for seg krigen i Nord-Norge og « nordfronten », definert som Nord-Norge, Nord-Finland, det nordlige Sovjetunionen og havområdene utenfor.
DA170305 Det betyr ikke at vi ikke er opptatt av krigen i Trøndelag, på Vestlandet eller i Oslo, men vi kommer til å gi det som skjedde i Nord-Norge mer tyngde og vekt, sier Fagertun til Dagsavisen, og påpeker at det store flertallet av tyske soldater var stasjonert i nord.
DA170305 - I prosjektet ser vi på Nord-Norge som det viktigste territoriet i Norge under 2. verdenskrig.
VG170304 Mannen blir overført til Universitetssykehuset i Nord-Norge så fort det er mulig, opplyser Børre Arntzen ved Nordlandssykehuset til NTB.
VG170304 - Det er to forskjellige oppdrag, der redningshelikopteret fortsatt er på stedet på oppdrag nummer to, sier vakthavende redningsleder Øyvind Aadde hos Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Avisa Nordland.
SA170304 Vintercruise til Nord-Norge er de senere årene blitt svært populært.
SA170304 " Oriana " er nå på hjemvei fra Nord-Norge , og Stavanger er eneste sted på Vestlandet som besøkes på dette cruiset.
SA170304 Nord-Norge har ikke hatt en så sterk løper siden Vegard Ulvangs storhetsdager.
DB170304 Han blir fraktet med helikopter til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
DA170304 Etter at han har fått stigende oppmerksomhet de senere årene står Kjell Varvin endelig på toppen av sin « Holmenkollbakke » : Utstillinger på Trafo i Asker, Kunstnerforbundet, Festspillene i Nord-Norge i Harstad og Akershus kunstsenter på Lillestrøm har gitt ham et godt navn i kunstkretser.
BT170304 Nord-Norge har ikke hatt en så sterk løper siden Vegard Ulvangs storhetsdager.
AP170304 Han er overført til Universitetssykehuset i Nord-Norge , opplyser Børre Arntzen ved Nordlandssykehuset.
AP170304 Nord-Norge har ikke hatt en så sterk løper siden Vegard Ulvangs storhetsdager.
AA170304 Mannen i 20-årene ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
SA170303 LAHTI : - Nord-Norge har et utrolig fint forbilde her.
SA170303 Dette er en sport som stort sett domineres av trøndere og noen østlendinger, men nå har Nord-Norge endelig en mann som for alvor kan ta opp arven etter Vegard Ulvang - mannen som har tre OL-gull og to VM-gull.
DB170303 Vi har registret den mest nedbørrike vinteren i Nord-Norge noensinne !
DB170303 I Nord-Norge er det registrert den mest nedbørrike vinteren noensinne.
DB170303 - Det vil kanskje komme litt skyer i Finnmark, men ellers mye pent vær i Nord-Norge , sier hun.
DB170303 I Nord-Norge er det foreløpig ikke avgjort om de tre fylkene blir erstattet av to eller tre regioner.
DA170303 « Oriana » er nå på hjemvei fra Nord-Norge , og Stavanger er eneste sted på Vestlandet som besøkes på dette cruiset.
DA170303 Vintercruise til Nord-Norge er de senere årene blitt svært populært.
BT170303 LAHTI : - Nord-Norge har et utrolig fint forbilde her.
BT170303 Dette er en sport som stort sett domineres av trøndere og noen østlendinger, men nå har Nord-Norge endelig en mann som for alvor kan ta opp arven etter Vegard Ulvang - mannen som har tre OL-gull og to VM-gull.
AP170303 LAHTI : - Nord-Norge har et utrolig fint forbilde her.
AP170303 Dette er en sport som stort sett domineres av trøndere og noen østlendinger, men nå har Nord-Norge endelig en mann som for alvor kan ta opp arven etter Vegard Ulvang - mannen som har tre OL-gull og to VM-gull.
AA170303 Gerd Gustavsen er fra Nord-Norge , men bor i Oslo.
DB170302 De drar til Nord-Norge og Vestlandet og presenterer lekkasjer, men da burde de sikkert tatt en tur her også, sier Lundgård til Dagbladet.
AA170302 | Sjeldent fint vær i Nord-Norge
AA170302 Meteorologene kan meldte om sjeldent pent vær i Nord-Norge til helgen.
AA170302 Et høytrykk over Nord-Norge vil bremse lavtrykkene som kommer inn fra England og vil inn over Sør-Norge.
AA170302 - Helgen i Nord-Norge blir fin.
AA170302 Nord-Norge vil trolig også få glede av den tidligere omtalte høytrykksryggen mer eller mindre hele neste uke.
AA170302 - Snøraset ble oppdaget av en brøytesjåfør i 5-tiden natt til torsdag, opplyser trafikkoperatør Brita Bjerkli ved Vegtrafikksentralen i Nord-Norge til iFinnmark. ( ©NTB ) ¶
BT170301 I Nord-Norge har Kvaløya og Lyngen i Troms vært hardt rammet.
DN170228 - Nord-Norge og reiselivet blir trolig blant områdene som bidrar til at sysselsettingen stiger, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
DB170228 TV 2 har aldri gjort oss noe vondt i Nord-Norge .
DB170228 Det er særdeles påfallende at man velger bort det største lokale mediehuset når det er snakk om den største samferdselnyheten i moderne tid i Nord-Norge .
DN170227 Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning forvalter rundt tre milliarder kroner.
DN170227 Samtidig overtar det virksomheten til Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning.
AA170227 I tillegg kjøper Sparebank 1 Markets Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø.
AA170227 Flere enn ti ukjente droner sirklet over øvelsen Rein 2 i både Nord-Norge og Sør-Norge i november, mens det vakte bekymring for overvåking under Rein 1 i februar da et tosifret antall ukjente droner ble observert over øvelsesområdet.
VG170226 Sjekk de siste trafikkmeldingene for fjellovergangene i Sør-Norge - eller for Nord-Norge
VG170226 - Fra onsdag til fredag kan vi få noen fine dager med østlig vind i Nord-Norge .
DB170226 Barnevernleder, Nord-Norge
AA170226 Han virket i god form, og ble sjekket av ambulansepersonell da ambulansehelikopteret ankom stedet, opplyser redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.
AA170226 En voldsdømt mann i 40-årene, som tidligere har jobbet som kommuneoverlege i Nord-Norge , får ikke prøvd saken sin på nytt av Gulating lagmannsrett.
SA170225 Samme utmerkelse kommer Robert Holm ( 72 ) til å få for sin innsats i klubben og for basketsporten, spesielt i Nord-Norge .
SA170225 Basketballen i Tromsø og Nord-Norge skylder mye til Robert og hans familie.
DA170225 Kanskje blir det Nord-Norge , Oslo eller Bergen-området.
AP170225 Oppgaver og enheter kan bli flyttet til Nord-Norge eller Vestlandet.
VG170224 | Uvær skaper problemer i Nord-Norge
VG170224 Uværet er ventet å minke i løpet av tidlig ettermiddag, men det er ventet mye vind i hele Nord-Norge i helgen.
VG170224 Uvær i Nord-Norge skaper problemer både for ferger og biltrafikk.
VG170224 Også i Nord-Norge meldes det om snøskredfare i mange områder, men her er været såpass dårlig med kraftig vind at det ikke er så aktuelt med familieturer til fjells : ¶
VG170224 I hele Nord-Norge fra Vest-Finnmark og sørover til Salten er det varslet skredfarlig fokksnø og vedvarende svake snølag, med faregrad 2 og 3 fredag, og de fleste stedene med faregrad 3 lørdag.
AP170224 McMaster har et amerikansk perspektiv og kjenner ikke detaljene i Nord-Norge , som er et stort landområde, kort varslingstid og meget begrensede styrker, mener den pensjonerte generalen.
AP170224 Forsvaret : Militærøvelse i Nord-Norge overvåket av « et tosifret antall » droner ¶
AP170224 Det sies jo at det er lenger mellom Oslo og Nord-Norge enn mellom de fleste andre steder mellom himmel og jord.
AA170224 Uværet er ventet å minke i løpet av tidlig ettermiddag, men det er ventet mye vind i hele Nord-Norge i helgen.
AA170224 | Uvær skaper problemer i Nord-Norge
AA170224 Uværet er ventet å minke i løpet av tidlig ettermiddag, men det er ventet mye vind i hele Nord-Norge i helgen.
AA170224 Uvær i Nord-Norge skaper problemer både for ferger og biltrafikk.
AA170224 I Nord-Norge er det få endringer.
AA170224 Også i hele Nord-Norge fra Vest-Finnmark og sørover til Salten er det varslet betydelig snøskredfare.
AA170224 I Nord-Norge fører den økende vinden sammenmed påfyll av nysnø til at det vil dannes ustabile fokksnøflak i leheng, som bak rygger, i søkk og renneformasjoner.
AA170224 Et kraftig snøfall på Vestlandet og uvær og snø i Nord-Norge gjør forholdene usikre.
SA170223 Sørlandet : Åtte prosent ( tolv prosent forrige periode )i ¶ Nord-Norge : 22 prosent ( 22 prosent forrige periode )i ¶
SA170223 Nord-Norge : Nordland, Tromsø, Troms for øvrig, Finnmark.
DN170223 Turistveksten er stabil og bred med stadig større andel individuelle turister som gjerne leier bil og drar fra hotell til hotell i Nord-Norge selv vinterstid.
DA170223 I Nord-Norge skal man slå sammen, samtidig er det enkelte fylker der en velger å ikke gjøre noe som helst.
AP170223 I Nord-Norge er det få endringer.
AP170223 Honningsvåg i Finnmark er den eneste byen i Nord-Norge representert på topp ti.
AP170223 Sørlandet : Åtte prosent ( tolv prosent forrige periode ) ¶ Nord-Norge : 22 prosent ( 22 prosent forrige periode ) ¶
AP170223 Nord-Norge : Nordland, Tromsø, Troms for øvrig, Finnmark.
AA170223 I Nord-Norge har man ikke engang klart å bli enige om det skal være én eller to regioner eller hvor en eventuell grense skal gå.
AA170223 Nord-Norge : Nordland, Tromsø, Troms for øvrig, Finnmark.
VG170222 19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner, alt etter om Nord-Norge skal bli én eller to regioner.
VG170222 Beredskapen er blitt bedre i Nord-Norge ved at det i 2015 ble åpnet en ny ambulansehelikopterbase på Evenes.
DN170222 To av tre innbyggere i Nord-Norge frykter at mer av fiskeressursene vil komme andre enn kystbefolkningen til gode i framtiden.
DN170222 Storbank : Dollaren har passert toppen ¶ | Nord-Norge frykter for fiskeindustrien sin ¶
DN170222 Folk flest i Nord-Norge frykter andre enn dem selv vil få mer nytte av landsdelens fiskeressurser fremover.
DN170222 Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen, der 1.500 innbyggere i Nord-Norge er spurt.
DB170222 Han viser til regjeringens mål om å styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, og at beredskapen i Nord-Norge har blitt bedre ved at det i 2015 ble åpnet en ny ambulansehelikopterbase på Evenes.
BT170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
AP170222 Helga Pedersen synes også det er bemerkelsesverdig at de har brukt så lang tid og likevel endt opp med å be om videre utredninger i Nord-Norge .
AP170222 Helga Pedersen synes også det er bemerkelsesverdig at de har brukt så lang tid og likevel endt opp med å be om videre utredninger i Nord-Norge .
AA170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
SA170221 Dette tallet forventes å stige utover ettermiddagen opplyste Geir Mortensen, senior pressemedarbeider ved Hovedredningssentralen Nord-Norge , tirsdag ettermiddag.
DN170221 Lakselus nær halverer fortjenesten for Lerøy i Midt-Norge sammenlignet med Nord-Norge , der det er kaldere vann og mindre lus.
DN170221 I fjerde kvartal 2016 oppnådde Lerøy Aurora i Nord-Norge en operasjonell EBIT på 28,3 kroner per kilo.
DN170221 Sykehuset Østfold bruker mest, mens Universitetssykehuset i Nord-Norge bruker minst.
DN170221 | Tre av fire i Nord-Norge vil ha bedre tone med Russland ¶
DN170221 I en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen blant 1.500 innbyggere i Nord-Norge , svarer 76 prosent av de spurte at norske myndigheter må̊ gjøre mer for å bedre forholdet til Russland.
DB170221 I en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen blant 1500 innbyggere i Nord-Norge , svarer 76 prosent av de spurte at norske myndigheter må̊ gjøre mer for å bedre forholdet til Russland.
DA170221 Dette tallet forventes å stige utover ettermiddagen opplyser Geir Mortensen, senior pressemedarbeider ved Hovedredningssentralen Nord-Norge .
BT170221 Lag dine egne kommuner med BTs kommunebygger ! Nord-Norge får mer tid ¶
BT170221 Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser at de kartlegger behovet for hjelp på Svalbard.
BT170221 Lag dine egne kommuner med BTs kommunebygger ! Nord-Norge får mer tid ¶
AP170221 Til sammen 208 personer er så langt innregistrert på evakueringspunktet, opplyser Geir Mortensen, senior pressemedarbeider ved Hovedredningssentralen Nord-Norge .
AP170221 Til sammen 208 personer er så langt innregistrert på evakueringspunktet, opplyser Geir Mortensen, senior pressemedarbeider ved Hovedredningssentralen Nord-Norge .
AA170221 | Tre av fire i Nord-Norge vil ha bedre tone med Russland ¶
AA170221 I en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen blant 1.500 innbyggere i Nord-Norge , svarer 76 prosent av de spurte at norske myndigheter må̊ gjøre mer for å bedre forholdet til Russland.
AA170221 Dette tallet forventes å stige utover ettermiddagen opplyste Geir Mortensen, senior pressemedarbeider ved Hovedredningssentralen Nord-Norge , tirsdag ettermiddag.
DB170220 Nytt #polartlavtrykk utvikler seg mellom Bjørnøya og Nord-Norge .
DB170220 Meteorologene skriver nemlig på Twitter at et nytt polarlavtrykk utvikler seg mellom Bjørnøya og Nord-Norge .
DB170220 De siste årene har det kommet flere dommer på at « hestkuk » er akseptabel språkbruk mot politiet i Nord-Norge , fordi ordet anses for å være en del av dagligtalen i nordnorske dialekter.
DB170220 Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i avisa Nordlys, var blant de som reagerte på ressursbruken til NRK da Oslo-journalister ble sendt til Nord-Norge for å lage nordlysreportasje.
AA170220 Det er spesielt i Nord-Norge at motstanden mot bruk av seismikk er stor, spesielt blant fiskere.
SA170219 - Der har vi valgt å se utenfor Nord-Norge .
DA170219 Ingen rene norske filmer var med i hovedkonkurransen i Berlin, men « Lyse netter » ( « Helle Nächte » ) er en tysk film med norsk delprodusent som er innspilt i Nord-Norge .
BT170219 Midt-Norge og Nord-Norge har flest som sier de skal på ski i vinter, henholdsvis 48 prosent og 54 prosent, mens det er flest usikre i Oslo og på Vestlandet.
BT170219 Midt-Norge og Nord-Norge har flest som sier de skal på ski i vinter, henholdsvis 48 prosent og 54 prosent, mens det er flest usikre i Oslo og på Vestlandet.
AP170219 - Der har vi valgt å se utenfor Nord-Norge .
AA170219 Midt-Norge og Nord-Norge har flest som sier de skal på ski i vinter, henholdsvis 48 prosent og 54 prosent, mens det er flest usikre i Oslo og på Vestlandet.
VG170218 Sjekk været her ! iPhone/IP ad, Android ¶... eller sjekk pent.no ¶ Nord-Norge ligger i helgen i en sone med klassisk polar vinterluft, som betyr mye kaldt og bra vintervær, avbrutt av noen hissige og uberegnelige lavtrykk.
VG170218 Mens Nord-Norge ligger i klassisk vinterluft, starter vinterferien i Sør-Norge med kuling, mildvær og mye nedbør med høy, høy snøgrense.
VG170218 Men i dagene som kommer ser det ut til at jetstrømmen, som gjerne leder alle lavtrykkene fra vest, går inn over Sentral-Europa, mens vi blir liggende i samme polare sone som Nord-Norge ligger i denne helgen.
VG170218 Nord-Norge : Snøbyger, nordvestlig kuling.
VG170218 Nord-Norge : Nordlig vind, kuling og snøbyger, og perioder med pent vær.
VG170218 Nord-Norge : Lørdag kuling fra sørvest til nordvest, snøbyger.
VG170218 Nord-Norge : Fortsatt kaldt, perioder med pent vær, men også nordlig kuling og snøbyger.
SA170218 Laget fra Vesterålen startet best, men Tromsø-jentene dro til slutt i land seieren og kan dermed kalle seg beste i Nord-Norge .
SA170218 - Det er selvfølgelig viktig å vinne og kan kalle oss best i Nord-Norge med å slå erkerivalen.
BT170218 Oppslutningen er høyest i Nord-Norge og på Sørlandet med Telemark, mens den er lavest i Oslo med 69 prosent.
BT170218 | Vi vet nok ¶ 1100 oljejobber fremstår ikke som noe vesentlig løft for Nord-Norge , snarere kan det bli helt motsatt.
BT170218 Maksimalt 1100 arbeidsplasser innen oljenæringen fremstår ikke som noe vesentlig løft for Nord-Norge , snarere kan det bli helt motsatt.
AA170218 Beste mannlige skuespiller ble østerrikske Georg Friedrich for hans rolle i " Helle Nächte " ( " Lyse netter " ), som handler om en sørgende far som tar med seg sønnen på en rundreise i Nord-Norge .
AA170218 Oppslutningen er høyest i Nord-Norge og på Sørlandet med Telemark, mens den er lavest i Oslo med 69 prosent.
AA170218 Hun blir den fjerde kvinnelige lederen i Naturvernforbundets 103 år lange historie, og den første fra Nord-Norge .
VG170217 Islendingen ankom Nord-Norge i februar 2016.
DB170217 Widerøe vant nylig siste anbudskonkurranse om drift på 13 ruteområder i Nord-Norge i perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022.
DB170217 Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge , og legges ut på anbud for en bestemt periode.
AA170217 En har moderate skader og en er fortsatt alvorlig skadd, men stabil, sier pressevakt Per Christian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge , til NRK.
VG170216 - Vi vil vurdere å flytte arbeidsplasser både til Nord-Norge , Vestlandet, Stavanger, Agder, Trøndelag og Innlandet, sier han.
DB170216 Venstres 10 ekstra-millioner fra budsjettforhandlingene brukes til øvelser i Nord-Norge , opplyser departementet.
DB170216 Kommandørkaptein Jacobsen i Sjøheimevernet sier det ikke er noen vits med ekstra millioner til øvelser i Nord-Norge , når de ikke har utstyr å øve med.
DB170216 Alle innsatsstyrker, også i Nord-Norge , må levere inn materiellet sitt før sommeren, sier Jacobsen.
DB170216 journ.anm ) satt av 10 millioner kroner for å øve Sjøheimevernet i Nord-Norge spesielt i 2017.
DA170216 - I Nord-Norge tror jeg vi kan si at det blir lavere temperaturer.
AP170216 Oppgaver og enheter kan bli flyttet til Nord-Norge eller Vestlandet.
AP170216 Oppgaver og enheter kan bli flyttet til Nord-Norge eller Vestlandet.
AP170216 Det meste av Nord-Norge , med unntak av byene er farget rødt.
AP170216 En mann i slutten av 40-årene og en annen i midten av 50-årene har alvorlige skader, men tilstanden for begge er stabil, får NTB opplyst ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad.
AA170216 UP-sjefen i Nord-Norge sier også at det ennå er for spinkelt grunnlag til å uttale seg i hvor stor grad DAB-adapter som ikke er integrert i radioen utgjør trafikkfare.
AA170216 Polaris Media, som blant annet eier mediehuset Sunnmørsposten i Ålesund, Adresseavisen i Trondheim og en rekke lokalaviser i Midt-Norge og Nord-Norge , er her på linje med flere andre mediehus som også har mistet store inntekter til konkurrenter som Facebook og Google over flere år.
AA170216 Det gjelder spesielt i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge , som for eksempel Romsdals Budstikke, Harstad Tidende og iTromsø.
AA170216 En mann i slutten av 40-årene og en annen i midten av 50-årene har alvorlige skader, men tilstanden for begge er stabil, får NTB opplyst ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad.
DN170215 På den positive siden trekker Nordea Markets frem at Salmar på driften i Nord-Norge leverer den beste driftsmarginen som noensinne er rapportert av et lakseselskap på Oslo Børs.
DN170215 Mens selskapet har problemer i Midt-Norge, er det mindre luseproblemer i Nord-Norge .
DN170215 Totalt 33 løpere på elitelag for damer og herrer, sprint herrer og rekruttlandslaget ¶ 42 løpere på Skiforbundets regionlag i Oslofjorden, Innlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge .
DN170215 Det er også et fyldig rekruttlag for Nord-Norge ( Team SNN ) i tilknytning til Skiforbundet.
DN170215 Totalt 33 løpere på elitelag for damer og herrer, sprint herrer og rekruttlandslaget ¶ 42 løpere på Skiforbundets regionlag i Oslofjorden, Innlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge .
DN170215 Det er også et fyldig rekruttlag for Nord-Norge ( Team SNN ) i tilknytning til Skiforbundet.
DA170215 I tillegg er hele Nord-Norge med i statistikken.
BT170215 Han er sjelden kontant til vestlending å være, i tillegg banner han verre enn en nordtrønder dypt nede i den sjette karskkoppen, ja en bannskap vi trodde vi måtte til Nord-Norge for å finne.
VG170214 Det snakkes stadig om desentralisering, men da handler det oftest om håpløse forslag om å flytte noe til Nord-Norge .
DB170214 Nord-Norge frykter for vinter-turismen ¶
AA170214 Da FlyViking i fjor tapte anbudskonkurransen for alle de 13 utlyste ruteflystrekningene i Nord-Norge , bestemte de seg for å satse på det kommersielle markedet i stedet.
VG170213 Søndag skapte uværet problemer for fly, båter og biler i Nord-Norge , og lengst nord fortsetter utfordringene mandag.
VG170213 Det ligger an til å bli full storm med vindkast på over 30 meter i sekundet, sier vakthavende meteorolog Rafael Grote ved Vervarslinga for Nord-Norge til VG.
DN170213 Turistveksten fra utlandet til Nord-Norge ble dobbelt så stor som til resten av landet i fjor.
DB170213 - Områdene fra Vestlandet til Nord-Norge ligger an til å få mye dårlig vær, sier Teigen.
DB170213 Etter fem år i Barentshavet strømmer millioner av dem akkurat nå inn mot Nord-Norge , kjønnsmodne, klare for elskov der de engang ble født, i Lofoten.
AP170213 Når man sammenligner befolkningsutviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige, er det ingenting som tyder på at norsk distriktspolitikk har fungert mye bedre.
AP170213 Norske politikere har brukt milliarder av kroner på nye broer, tunneler og veier i Nord-Norge for å styrke bosetningen i distriktene.
AP170213 Men i de siste 45 årene har avfolkningen i Nord-Norge vært større enn på den andre siden av grensen.
AP170213 Det er en veletablert myte i Norge om at Nord-Sverige, i motsetning til Nord-Norge , er blitt avfolket i etterkrigstiden.
AP170213 De siste 45 årene har imidlertid befolkningsendringene i Nord-Norge og i Nord-Sverige vært omtrent identiske og innbyggertallet er økt med rundt 25.000 innbyggere i hver region.
AA170213 Søndag skapte uværet problemer for fly, båter og biler i Nord-Norge , og lengst nord fortsetter utfordringene mandag.
AA170213 Det kan bli full storm, som vil si vind på over 25 meter i sekundet, og da er det best å holde seg inne, sier vakthavende meteorolog Rafael Grote ved Vervarslinga for Nord-Norge til NTB.
AA170213 Til og med på vidda har vi plussgrader nå, og det ser vi ikke ofte i februar, sier vakthavende meteorolog Rafael Grote i Vervarslinga for Nord-Norge . ( ©NTB ) ¶
AA170212 Uvær skapte problemer for både fly, båter og biler i Nord-Norge hele søndag.
SA170211 Hermo var særdeles fornøyd med seieren med tanke på at tre løpere fra Team Nord-Norge var med ; Audun Erikstad ( 2 ), Torgeir Sulen Hovland ( 4 ) og Eirik Solvang ( 5 ).
SA170211 Det er mange som er og ser på og så var det god deltagelse med de tre guttene fra Team Nord-Norge .
DA170211 Jeg er en ordentlig « gnekkalus », som det heter i Nord-Norge .
AP170211 Hermo var særdeles fornøyd med seieren med tanke på at tre løpere fra Team Nord-Norge var med ; Audun Erikstad ( 2 ), Torgeir Sulen Hovland ( 4 ) og Eirik Solvang ( 5 ).
AP170211 Det er mange som er og ser på og så var det god deltagelse med de tre guttene fra Team Nord-Norge .
SA170210 Rennlederen kan glede seg over at elitelaget Team Nord-Norge er påmeldt med sine toppnavn til start.
SA170210 - De beste løperne, som er på Team Nord-Norge skal gå.
BT170210 Sp har størst oppslutning i små kommuner ( 15 prosent i kommuner med under 10.000 innbyggere ) og i Trøndelag og Nord-Norge ( også der 15 prosent ).
AP170210 | Forsvaret : Militærøvelse i Nord-Norge overvåket av « et tosifret antall » droner ¶
AP170210 Rennlederen kan glede seg over at elitelaget Team Nord-Norge er påmeldt med sine toppnavn til start.
AP170210 - De beste løperne, som er på Team Nord-Norge skal gå.
AA170210 Ikke før har soldatene fra det amerikanske marinekorpset reist til Nord-Norge for øvelsen Joint Viking, så lander et nytt fly med amerikanske soldater på Værnes.
AA170210 Vedum har de siste dagene vært på rundreise i Nord-Norge , der han fikk med seg nyetableringen av lokallag i Kvænangen og Kautokeino.
SA170209 Det betyr kutt i Sør-Norge og styrking i Nord-Norge .
DB170209 - I Nord-Norge får vi som regel gå i fred, men dersom vi beveger oss rundt i Oslo er det mange som kjenner oss igjen og vil ta « selfies », har Johanne Thybo Hansen tidligere sagt til Dagbladet.
AA170209 Sp har ikke uventet klart størst oppslutning i små kommuner ( 15 prosent i kommuner med under 10.000 innbyggere ) og i Trøndelag og Nord-Norge ( også der 15 prosent ).
VG170208 Tørt vær i det meste av Skandinavia, en del nedbør i Midt- og Nord-Norge .
VG170208 Kaldt i Sør-Norge, men lavtrykk bringer mildere luft til Nord-Norge .
VG170208 - Ledigheten er lavere enn den har vært på veldig, veldig mange år i Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Nord-Norge .
DB170208 Nordlys ¶ - Nord-Norge får også mye pent vær.
DB170208 Det kalde, klare været byr også på gode muligheter for å se nordlyset i både Trøndelag og Nord-Norge , skriver Meteorologene på Twitter.
DB170208 Det forblir like kaldt hele uka, forteller meteorolog Sevim Müller hos Værvarslinga i Nord-Norge .
VG170207 Snør det 5 cm og blåser frisk bris på Sørlandet er det som det blåser orkan og kommer en meter i Nord-Norge .
SA170207 I Sør-Norge kommer mesteparten av plasten fra landaktivitet i husholdninger, industri og landbruket, mens i Nord-Norge og på Svalbard stammer mesteparten fra fiskerivirksomhet og skipsaktivitet ( Norsk Polarinstitutt, januar 2016 ).
SA170207 Særlig i Nord-Norge , vestlige deler av Midt-Norge og Vestlandet ser ut til å få færre vinterdager.
BT170207 Særlig Nord-Norge , vestlige deler av Midt-Norge og Vestlandet ser ut til å få færre vinterdager.
AP170207 NTNU har nylig foreslått at det opprettes et regionalt ressurssenter for fremmedspråk for Midt- og Nord-Norge .
AP170207 Fremmedspråkene i det norske utdanningssystemet må styrkes, men et regionalt ressurssenter for Midt- og Nord-Norge er ikke veien å gå når vi allerede har et nasjonalt fremmedspråksenter, skriver Dag Rune Olsen og Ole Petter Ottersen rektorer ved Universitetene i Bergen og i Oslo.
AP170207 Særlig Nord-Norge , vestlige deler av Midt-Norge og Vestlandet ser ut til å få færre vinterdager.
VG170206 Mot slutten av uken ser det ut til at det store russiske høytrykket trekker sørover, noe som åpner for at et nokså kraftig og vått lavtrykk kan sette kurs for Nord-Norge , med ankomst søndag kveld.
VG170206 - Det ser ut til at høytrykket likevel vil ligge over Sør-Norge, slik at vi kan få en situasjon med en vinterlig situasjon i Sør-Norge og pluss fem i Nord-Norge i løpet av helgen, sier Thomassen.
SA170206 FORNØYD : Ungdomsrepresentant og styremedlem Sebastian Henriksen og daglig leder i Troms Idrettskrets, Sylvi Ofstad, sammen med kommunikasjonssjef i Sparebanken Nord-Norge , Stein Vidar Loftås, presenterte torsdag gladnyheten.
DB170206 Høytrykket presses sørover, så for Nord-Norge sin del er nok kulda over til helga, mens i sør tror jeg vi vil påvirkes at høytrykket inn i midten av neste uke, sier meteorologen.
DB170206 Ifølge meteorolog Jan Austerheim hos Værvarslinga i Nord-Norge , skinner sola gjennom hullet i Torghatten kun én gang om vinteren og én gang om høsten.
DB170206 Hellstrøm og Svendsen skal ta seerne med til Nord-Norge , Vestlandet, Tokyo, New York, Napoli, Lyon, Barcelona - ja rundt om i hele verden.
AP170206 Olavs Hospital, og det samme skal prøves ut ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Sykehuset Innlandet.
AP170206 Olavs Hospital, og det samme skal prøves ut ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Sykehuset Innlandet.
AA170206 kroner skal være til søkbar ordning for regional bransjeutvikling med lik fordeling til Nord-Norge , Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. 7,4 mill. kroner skal gå til tiltak som skal bidra til økt distribusjon, formidling, markedsføring, markedsutvikling og forretningsutvikling.
AA170203 For en tid tilbake ble det kjent at Forsvaret hadde observert omfattende ukjent droneaktivitet i forbindelse med militærøvelser både i sør- og Nord-Norge .
NL170202 Dette er perfekt markedsføring av Tromsø og Nord-Norge .
DB170201 - Det blir ikke Sibir-temperaturer, men fra mandag/tirsdag tyder prognosene på det blir temperaturer rundt minus 5 til minus 12 i det sørlige Norge fram til neste helg, sier statsmeteorlog Gunnar Noer ved Vervarslinga for Nord-Norge til Dagbladet.
NL170131 Ei heller kommer det Nord-Norge til gode.
DN170131 I Nord-Norge har vi hatt beskjedent med snø i lavlandet, men langt over normalen i høyden.
AP170131 I Nord-Norge har vi hatt beskjedent med snø i lavlandet, men langt over normalen i høyden.
AP170131 I hovedsak ble jakten brukt som fraktfartøy i kystfart spesielt for å frakte salt fisk fra Nord-Norge til Vestlandet.
DB170130 Kongen og regjeringen var kommet fram til et fritt Nord-Norge , sier Tofte.
DB170130 Dermed ville man kunne gi medaljer både til personer som deltok på Østlandet og i Nord-Norge under de første kampene i 1940, og til hjemmefrontene, både om de var kommunister eller en del av milorg.
DB170128 Totalen for hele Nord-Norge er 100.000, så Tromsø er overlegent størst.
DB170128 MAGISK LYS : Nordlyset er en stor turistattraksjon i Nord-Norge .
DB170128 Big business for Nord-Norge .
DB170128 Beregninger foretatt av Visit Tromsø og NHO Reiseliv Nord-Norge , understøttet av materiale fra Statistisk Sentralbyrå, viser at Tromsø årlig tar imot ca 70.000 internasjonale vinterturister.
DB170128 - I Nord-Norge , altså Nordland, Troms og Finnmark, vil ikke vinden være like kraftig, men også her vil det komme nedbør - som regn.
SA170126 Aller minst happy er de som er opptatt av arbeidsplasser på Vestlandet og i Nord-Norge .
DN170126 | Snøras stopper D2 i Nord-Norge ¶ ¶
DN170126 I Nord-Norge har det vært mye regn og stor snøskredfare i slutten av uka.
DN170126 Det blir perioder med regn, og det blir lavere temperaturer så snøgrensa går nedover i Nord-Norge .
DN170126 Den siste uken har det vært stor snøskredfare i det meste av Nord-Norge .
DN170126 - Nord-Norge kan også belaget seg på en skyet værtype.
DB170126 I Nord-Norge traff vi bedriftsledere som manglet arbeidskraft.
DB170126 - Under de siste fire årene med rødgrønn regjering fikk Nord-Norge drøyt fire milliarder kroner i investeringer.
DB170126 Jeg skal også spille noen solokonserter i mars i Trøndelag og Nord-Norge , bare for ikke å glemme det jeg egentlig skal holde på med. | « Trainspotting»-stjernas vonde forvandling.
DB170125 Andre fjelloverganger i Nord-Norge som er stengt av samme grunn er fylkesvei 888 Snefjord - Havøysund, fylkesvei 890 Kongsfjordfjellet og fylkesvei 891 Båtsgjordfjellet stengt.
DB170125 Klokken 7.04 meldte Hovedredningssentralen i Nord-Norge at de første ble evakuert Kort tid etter ble det opplyst at fire av de seks var om bord i helikopteret.
DB170125 Fra Matsmarts lager i Katrineholm til Hammerfest i Nord-Norge er det for eksempel 170 mil.
DB170125 - Det er ikke mer miljøfiendtlig å sende varer over grensen til Nord-Norge enn til Happaranda ( svensk by på grensen til Finland, red.anm ), sier Andersson.
DB170125 I samme periode har Nord-Norge hatt et innenlands flyttetap på 29.327 personer, mens Vestlandet har hatt et tap på 16.324 personer.
DB170125 Faktisk hadde Østlandet 46 prosent av antall kommersielle gjestedøgn i Norge i 2015, mens Fjord-Norge hadde 23 prosent og Nord-Norge hadde 11 prosent.
DB170125 En konsulent, bosatt i Oslo, som selger sin kunnskap til en eksportbedrift i Nord-Norge eller på Vestlandet for 1 million kroner, representerer en like høy verdiskapning som en bedrift som eksporterer varer til en verdi på 1 million kroner til utlandet.
AP170125 | Uvær og stor snøskredfare i Nord-Norge
AP170125 Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel om sterk vind, mye nedbør og vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge onsdag og torsdag.
AP170125 | Uvær i Nord-Norge : Fare for flom og skred ¶
AP170125 Andre fjelloverganger i Nord-Norge som er stengt av samme grunn er fylkesvei 888 Snefjord - Havøysund, fylkesvei 890 Kongsfjordfjellet og fylkesvei 891 Båtsgjordfjellet stengt.
AP170125 Men « Super-Tom » hadde bestemt seg for Nord-Norge og TIL.
SA170123 Vi foretok stikkprøver blant barnehagepersonale på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge som bekrefter dette : Barna begynner å snakke østnorsk i rolleleken.
FV170123 Vi foretok stikkprøver blant barnehagepersonale på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge som bekrefter dette : Barna begynner å snakke østnorsk i rolleleken.
DB170123 - I en periode hvor Nord-Norge og innlandet har lavere ledighet enn på lenge, hvor reiseliv, industri og fiskeri- og havbruk går så det suser, er Ap's oppskrift fortsatt å skattlegge familieeide bedrifter hardere, for så å dele ut tilskudd.
AP170123 Vi foretok stikkprøver blant barnehagepersonale på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge som bekrefter dette : Barna begynner å snakke østnorsk i rolleleken.
DN170121 Men jeg har hørt at det rører seg i Nord-Norge nå, sier Tom Vedvik, markedsansvarlig i TT Micro AS.
AP170120 Uvær skaper farlige kjøreforhold en rekke steder i Nord-Norge .
SA170119 I tillegg ser man interessante trekk ved nord- og sørområder innenfor mange land, men Nord-Norge er et unntak.
FV170119 I tillegg ser man interessante trekk ved nord- og sørområder innenfor mange land, men Nord-Norge er et unntak.
DN170119 De ni største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen : DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Sør.
DB170119 For eksempel er handlinga lagt til Nord-Norge , i samme område som hun selv har tilbragt en rekke somre i oppveksten.
BT170119 I tillegg ser man interessante trekk ved nord- og sørområder innenfor mange land, men Nord-Norge er et unntak.
AP170119 De ni største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen : DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Sparebanken Sør.
AP170119 Mitt navn er Ismail, og jeg er født i en by på Afrikas horn langt borte fra Nord-Norge der jeg bor nå.
AP170119 Mitt navn er Ismail, og jeg er født i en by på Afrikas horn langt borte fra Nord-Norge der jeg bor nå.
AP170119 I tillegg ser man interessante trekk ved nord- og sørområder innenfor mange land, men Nord-Norge er et unntak.
SA170117 Schibevaag har i flere år vært mye i Nord-Norge for å kite.
AP170117 - Aps kompromiss er et svik og et knefall - et svik mot Nord-Norge , næringen og alle som jobber i denne bransjen, og et knefall for alle som ikke vil basere sine beslutninger på fakta og kunnskap, sa han.
AP170117 - Aps kompromiss er et svik og et knefall - et svik mot Nord-Norge , næringen og alle som jobber i denne bransjen, og et knefall for alle som ikke vil basere sine beslutninger på fakta og kunnskap, sa han.
DN170116 For en uke siden skapte Rema et øl- og syltetøyopprør i Nord-Norge og i Sogn og Fjordane etter at dagligvarekjeden har valgt å ikke være bestevenn med bryggeriet Mack og husholdningsprodusenten Lerum.
DB170116 Vi øker overvåkingen av et uvær i Nord-Norge .
DB170116 - Dette kan bare bli bra for reiselivet i Nord-Norge ¶ | - Vi syr puter under armene på barna våre.
AP170116 Han sier at noen av flyene vil kunne bli brukt på kortbanenettet i Nord-Norge , og at dette blir spesielt aktuelt dersom strukturen blir endret i forhold til i dag.
AP170116 Han sier at noen av flyene vil kunne bli brukt på kortbanenettet i Nord-Norge , og at dette blir spesielt aktuelt dersom strukturen blir endret i forhold til i dag.
AP170116 | Onsdag kan det bli ekstremvær i Nord-Norge
AP170116 Slik så det ut da ekstremværet « Ole » traff Nord-Norge i 2015 : ¶
AP170116 - Det er et kraftig lavtrykk ved Azorene i Atlanterhavet som beveger seg mot Nord-Norge nå.
AP170116 Da skal soldatene trene enkle vinterferdigheter, før de reiser til Nord-Norge og øvelse Joint Viking.
AP170116 Styrken skal ha sin base på Værnes, men blant annet delta på øvelser i Nord-Norge og i Baltikum, opplyser marinekorpset.
SA170115 Med det svikter de ikke bare Nord-Norge , Vestlandet og Rogaland.
SA170115 - Det betyr mye for norsk volleyball å ha et godt lag fra Nord-Norge , sier Iver Horrem, som i dag er markedssjef i forbundet.
AP170115 - Det betyr mye for norsk volleyball å ha et godt lag fra Nord-Norge , sier Iver Horrem, som i dag er markedssjef i forbundet.
DB170114 - Tenk deg da, hva vi kunne fått til med direkteruter fra Kina til Nord-Norge med nordlys-turister.
DB170114 Det var ingen andre lag fra Nord-Norge som stilte, så vi gikk rett til kvartfinalen, forteller Isaksen.
AP170114 Han opplyser at soldatene de første ukene vil bli satt inn i vintertjeneste som en forberedelse til en vinterøvelse i Nord-Norge senere i år.
DB170113 Reiselivsnæringa i Norge er på stadig fremmarsj, og størst er veksten i Nord-Norge .
DB170113 Den største veksten for reiselivsnæringen skjer innen opplevelsesbasert reiseliv, og da særlig i Nord-Norge - der omsetningen i perioden 2005-2014 økte fra 508 til 1268 millioner kroner.
DB170113 Nord-Norge har de kulturelle og naturgitte mulighetene til å utvikle opplevelsesturismen til en miljøvennlig og lønnsom del av den nordnorske reiselivsnæringen.
AP170113 Torfinn Iversen har skrevet og regissert Oskars Amerika, som er filmet i Nord-Norge .
AP170113 Spilt inn i Nord-Norge
SA170112 Det er ikke mange keepere i Nord-Norge som er i en aktuell kategori for oss, slår Gaute Helstrup fast.
DN170112 Nord-Norge er også blant regionene med høyest vekst i boligprisene, med 3,8 prosent økning fra 3. kvartal.
DB170112 - Jeg traff Stefan for rundt ti år siden og fikk han til Nord-Norge .
DB170112 - Ellers blir det en del konserter i Nord-Norge , både alene med kassegitaren og sammen med bandet Likholmen, sier Erling « Æ » Ramskjell på telefon fra Hamarøy. | - Føles som et ran ¶
AP170112 Det er ikke mange keepere i Nord-Norge som er i en aktuell kategori for oss, slår Gaute Helstrup fast.
DB170111 - Uværet vil vare over helga, med vind og kanskje en liten storm i Nord-Norge på lørdag.
DB170111 - I Nord-Norge får vi som regel gå i fred, men dersom vi beveger oss rundt i Oslo er det mange som kjenner oss igjen, og vil ta « selfies », sier Johanne Thybo Hansen som legger til at det i visse settinger er umulig å gå rundt uten å bli stoppa.
DA170111 Et åpent politisk slag om LoVeSe på Ap-landsmøtet i vår ville ha kastet Støres parti ut i konflikt mellom miljøvernere og tilhengere av utbygging, og mellom Vestlandet og deler av Nord-Norge .
NL170110 Utbedringen av riksveinettet i Nord-Norge er godt i gang og mange gode prosjekter er gjennomført, flere vil komme til avslutning i løpet av de nærmeste årene.
NL170110 Dette er viktige veiprosjekter som sikrer rammebetingelser for næringslivet i Nord-Norge , og muligheten for ekspansjon og videreutvikling.
NL170110 Det er derfor avgjørende at NTP 2018-2029 blir vedtatt med høy økonomisk ramme og at flere veiprosjekt i Nord-Norge løftes til første periode i NTP.
DN170110 Vi skal fortsatt selge Lerum saft over hele landet og Mack i Nord-Norge .
DB170110 - Støres nei til Lofoten og Nord-Norge bryter fundamentalt med en politikk som har sikret fellesskapet inntekter på over 12.000 milliarder kroner, sier hun.
DB170110 Vær- og klimaforholdene her i Nord-Norge kan være ganske barske.
DB170110 Fjelloverganger, veistrekninger og fergeavganger var innstilt både i Nord-Norge og i Trøndelagsfylkene søndag.
AP170110 Fordi havområdene er gyteområde for de tre viktigste kommersielle bestandene - torsk, hyse og sei - for kystfiskerne i hele Nord-Norge .
AP170110 Fordi havområdene er gyteområde for de tre viktigste kommersielle bestandene - torsk, hyse og sei - for kystfiskerne i hele Nord-Norge .
AP170110 Fordi havområdene er gyteområde for de tre viktigste kommersielle bestandene - torsk, hyse og sei - for kystfiskerne i hele Nord-Norge .
AP170110 Fordi havområdene er gyteområde for de tre viktigste kommersielle bestandene - torsk, hyse og sei - for kystfiskerne i hele Nord-Norge .
VG170109 Vårt mål er å selge Mack i hele Nord-Norge , og vi håper Mack ønsker det samme, skriver Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for innkjøp i Rema 1000 i en SMS til VG.
SA170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
DN170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
DB170109 Derfor inviterer vi nå lokale mikrobryggerier i Nord-Norge til å ta kontakt for å se nærmere på mulighetene for å få plass i hyllene i våre lokale butikker, avslutter Lindberg », heter det i pressemeldingen.
DB170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
DB170109 I Nord-Norge er det ølet fra Macks bryggeri som i 140 år har bidratt til å bygge identitet.
DB170109 Derfor er det ikke helt uforståelig at Rema 1000 og Reitan-gruppen nå står overfor et kundeopprør i Nord-Norge og blant nordlendinger i andre deler av landet.
AP170109 | Rema 1000 sier de vil selge Mack-øl i hele Nord-Norge likevel - men ingen enighet om avtale ¶
AP170109 Det ble bråk da Rema 1000 ville fjerne profilerte ølmerker fra Nord-Norge og andre landsdeler fra hyllene.
AP170109 | Rema 1000 sier de vil selge Mack-øl i hele Nord-Norge likevel - Mack er fortsatt svært kritisk ¶
AP170109 Det ble bråk da Rema 1000 ville fjerne profilerte ølmerker fra Nord-Norge og andre landsdeler fra hyllene.
AP170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
AP170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
AP170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
DN170108 Lindberg forsikrer at planen hele tiden har vært at avtalen med Mack skal landes, og at øl fra bryggeriet som kaller seg verdens nordligste, også i framtiden kan tilbys i alle deres butikker i Nord-Norge .
DB170108 Uværet fører til flere stengte fjelloverganger og kolonnekjøring i Nord-Norge .
DB170108 Fjelloverganger, veistrekninger og fergeavganger er innstilt både i Nord-Norge og i Trøndelagsfylkene som følge av et kraftig uvær søndag.
DB170108 Vinden var på sitt kraftigste i Nord-Norge med opp mot sterk storm søndag ettermiddag.
DB170108 Uværet førte til flere stengte fjelloverganger og kolonnekjøring i Nord-Norge .
DB170108 Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge er - som både Amundsen og Fjellheim - en av de som nå langer ut mot Rema 1000 i sosiale medier.
DB170108 Der forteller Fjellheim også at dagligvarekjeden har fått navnet « Ræva 1000 » på folkemunne i Nord-Norge .
DB170108 - Øl er en kulturell identitetsmarkør, og Mack er et bryggeri - det eneste, faktisk - i Nord-Norge , og det har sterke tradisjoner.
AP170108 Lindberg vil ikke kommentere avtalen med Carlsberg, men forsikrer at planen hele tiden har vært at avtalen med Mack skal landes, og at ølet fra verdens nordligste bryggeri også i framtiden kan tilbys i alle deres butikker i Nord-Norge .
AP170108 Da Mack i fjor inngikk en helt ny avtale med Rema som innebar at ølet deres skulle selges over hele landet, ikke bare i Nord-Norge , slo Remas nye strategi ned som en bombe et par uker før jul.
AP170108 Det samme er Lovise Heimdal fra Bardu som er en del av Team Nord-Norge .
DB170107 « Mountains of Norway » vil ta opp konkurransen med Nord-Norge og Vestlandets fjorder for å trekke utenlandske turister, og har stor tro på produktet.
DB170107 Spesielt Vestlandet med sine fjorder og Nord-Norge opplevd markant økning i turisttilstrømmingen.
AP170107 Prins Harry og kjæresten Meghan Markle skal ha lagt sin første ferie sammen til Nord-Norge .
AP170107 Prins Harry og kjæresten Meghan Markle skal ha lagt sin første ferie sammen til Nord-Norge .
AP170107 | Nytt uvær på vei mot Nord-Norge
AP170107 Uværet som rammet Nord-Norge fredag, førte til både trafikkaos og materielle skader.
AP170107 Meteorologene ber folk om å holde seg innendørs når en ny storm feier inn over Nord-Norge lørdag kveld og natt til søndag.
AP170107 De får heller planlegge andre aktiviteter, sier vakthavende meteorolog Rafael Grote hos Vervarslinga i Nord-Norge til NRK.
DN170105 Nord-Norge fikk en knallvår og forsommer, Tromsø fikk rekordhøy temperatur med 17 grader i april.
DN170104 Dette er ikke bare en viktig sak for Nord-Norge , det er også en viktig nasjonal sak, sa Erna Solberg.
AP161218 - Kineserne vil se både fjorder og Nord-Norge .
AP161218 - Kineserne vil se både fjorder og Nord-Norge .
SA161205 I mai i fjor kontaktet min kollega, sosionom og erfaringskonsulent Astrid Weber ved Universitetssykehuset Nord-Norge ham fordi jeg ble utsatt for en storstilt underskriftsaksjon og trakassering etter å ha varslet tilsynsmyndighetene om kritikkverdig tvangsmiddelbruk, og ytret meg kritisk om tvangen ved SUS til Stavanger Aftenblad 15. januar 2015.
AA161129 Vinden, som i formiddag kommer fra sørvest, vil i ettermiddag dreie på vest og komme opp i liten eller full storm, forteller vakthavende meteorolog Justyna Wodziczko ved Vervarslinga i NOrd-Norge .
AP161108 Partiets hovedkrav har vært mer penger til hær og heimevern, styrket forsvarsevne i Nord-Norge og at regningen for å styrke Forsvaret ikke blir skjøvet ut i tid.
SA161021 Østlandet ( Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland ), Vestlandet ( Stavanger og Sandnes, Rogaland for øvrig, Bergen, Hordaland for øvrig, Sogn og Fjordane ), Sørlandet ( Kristiansand, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder, Telemark ), Nord-Norge ( Nordland, Tromsø, Troms for øvrig, Finnmark ) og Midt-Norge ( Trondheim, Sør-Trøndelag for øvrig, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal ).
SA161021 Kristiansand : 28 prosent ¶ Nord-Norge : 22 prosent ¶
FV161021 Østlandet ( Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland ), Vestlandet ( Stavanger og Sandnes, Rogaland for øvrig, Bergen, Hordaland for øvrig, Sogn og Fjordane ), Sørlandet ( Kristiansand, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder, Telemark ), Nord-Norge ( Nordland, Tromsø, Troms for øvrig, Finnmark ) og Midt-Norge ( Trondheim, Sør-Trøndelag for øvrig, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal ).
FV161021 Kristiansand : 28 prosent ¶ Nord-Norge : 22 prosent ¶
BT161021 Østlandet ( Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland ), Vestlandet ( Stavanger og Sandnes, Rogaland for øvrig, Bergen, Hordaland for øvrig, Sogn og Fjordane ), Sørlandet ( Kristiansand, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder, Telemark ), Nord-Norge ( Nordland, Tromsø, Troms for øvrig, Finnmark ) og Midt-Norge ( Trondheim, Sør-Trøndelag for øvrig, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal ).
BT161021 Kristiansand : 28 prosent ¶ Nord-Norge : 22 prosent ¶
AA161021 Østlandet ( Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland ), Vestlandet ( Stavanger og Sandnes, Rogaland for øvrig, Bergen, Hordaland for øvrig, Sogn og Fjordane ), Sørlandet ( Kristiansand, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder, Telemark ), Nord-Norge ( Nordland, Tromsø, Troms for øvrig, Finnmark ) og Midt-Norge ( Trondheim, Sør-Trøndelag for øvrig, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal ).
AA161021 Kristiansand : 28 prosent ¶ Nord-Norge : 22 prosent ¶
AP161020 Veksten i Nord-Norge , og spesielt Tromsø, har vært jevn det siste året.
AP161020 Aller størst økning er det Nord-Norge som opplever.
AP161005 Nord-Norge har kortere høstferie, som innledes denne uken.
AP160930 Den tidligere landslagskapteinen fra Nord-Norge er glad for at flere fotballprofiler reagerer offentlig.
AP160913 I selve driftsfasen vil feltet gi i snitt 1.200 årsverk, 300 av disse i Nord-Norge .
AP160907 Etter en lang flukt og nesten ett år på asylmottak i Bardu i Nord-Norge , fikk han oppholdstillatelse. 3rd-party-bio ¶
AP160829 - I paksis vil mange av områdene som er aktuelle ligge utenfor kysten av Nord-Norge .
AP160824 Ordførere og fylkespolitikere fra Nord-Norge uttrykte dyp bekymring fo utviklingen i Hæren.
AP160823 Penger og Nord-Norge
AP160823 Om Nord-Norge het det : ¶
AP160823 Og sørge for en beredskap i Nord-Norge som ellers vil forsvinne.
AP160823 Og at satsingen i Nord-Norge er for dårlig.
AP160823 Blir det egentlig et mer slagkraftig forsvar i Nord-Norge , slik Regjeringen hevder ?
AP160823 Arbeiderpartiet vil gjøre penger og hva som skal skje i Nord-Norge , til to andre hovedteamer på Stortinget.
AP160808 Det er unge i Oslo og i Nord-Norge som i størst grad er boligeiere, viser undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført for Nordea.
AP160713 Per i dag har vi jo et tilbud for tradisjonelle langrennsløpere gjennom Team Nord-Norge , så dette måtte i utgangspunktet blitt et rent langløpslag, sier Nygaard.
AP160713 Langløpsstjernen Andreas Nygaard har på sikt ambisjoner om å skape et privatlag for langrennsløpere i Nord-Norge .
AP160713 - Tanken om et privatlag i Nord-Norge er noe vi har snakket om.
AP160711 I Nord-Norge og langs kysten av Norge er det mer turbulens på grunn av mye vind og fjellterreng.
AA160708 Foreløpig ligger det an til at juli blir kaldere enn normalt i Sør-Norge, mens folk i Nord-Norge kan få noe høyere temperaturer enn de er vant til, ifølge værtjenesten. ( ©NTB ) ¶
BT160707 Andre ting som kjennetegner dem er at de ligger usentralt til, og mange av dem er i Nord-Norge .
AP160627 NATO svarer på utviklingen i Russland ved å flytte bakkestyrker østover, mens Norge vil svare på samme russiske utfordring ved å nedlegge og pusle med restbudsjettene på bakken i Finnmark og Nord-Norge forøvrig.
VG160623 Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge .
AP160623 - Vi vil ha henne en del hjemme, ettersom det er en stor forandring å flytte fra Nord-Norge til Oslo, sier mamma Ulrike Lunde om datteren som tydelig viser at hun lærer å bruke fantasien i lek også hjemme.
AP160622 Mye er nord i Europa, og det gjelder i aller høyeste grad Island og Nord-Norge .
AP160622 Malta ( 445.000 ), Island ( 330.000 ), Andorra ( 85.000 ), Færøyene ( 50.000 ), Liechtenstein ( 37.000 ), San Marino ( 32.000 ) og Gibraltar ( 32.000 ) har alle færre innbyggere enn Nord-Norge .
AP160622 Nord-Norge har 480.000.
SA160620 Salatblandingene er omsatt i Meny, Jacobs, Spar, Eurospar, Kiwi, Joker, Nærbutikken, 7 day's, CC-Mat, Rema 1000 over hele landet og i Bunnpris-butikker i Nord-Norge .
AP160617 Tilstedeværelsen av land-, sjø- og luftstyrker i Nord-Norge styrkes, og vernepliktsordningen beholdes.
AP160617 I Nord-Norge konsentreres Sjøforsvarets landbaserte base- og støttestruktur til Ramsund.
AP160617 Det skal satse mest på Heimevernet rundt Oslo og i Nord-Norge , spesielt i Finnmark.
AP160611 I 1961 ble Distriktenes utbyggingsfond ( DU ) opprettet som en videreføring av Utbyggingsfondet for Nord-Norge - opprettet for å finansiere gjenoppbyggingen av landsdelen etter krigen.
VG160610 Ifølge Norges Råfisklag opplever Nord-Norge det dårligste rekefisket på ti år.
VG160610 FRYKTER PRISHOPP : De rosa godbitene fra havet kan bli dyrere i sommer - i alle fall om du vil kjøpe reker i Nord-Norge .
AP160605 - Vi hadde ikke styrker i Nord-Norge som var i stand til å stoppe ethvert angrep fra Sovjetunionen, men vi hadde nok militær tilstedeværelse, nok infrastruktur og nok øvelser med allierte soldater til at enhver angriper visste at et angrep også på Nord-Norge , ville møte hele alliansen.
AP160605 - Vi hadde ikke styrker i Nord-Norge som var i stand til å stoppe ethvert angrep fra Sovjetunionen, men vi hadde nok militær tilstedeværelse, nok infrastruktur og nok øvelser med allierte soldater til at enhver angriper visste at et angrep også på Nord-Norge, ville møte hele alliansen.
AP160602 For NSB er det selvsagt et paradoks at de aldri har gjort det bedre, samtidig som de i februar neste år stiller på samme startstreken som andre selskaper, i kampen om å få kjøre linjer på Sørlandet og i Midt- og Nord-Norge .
SA160530 Nord-Norge : Nordland, Troms og Finnmark Fem gode grunner til å leie : ¶ 3.
BT160530 Nord-Norge : Nordland, Troms og Finnmark Fem gode grunner til å leie : ¶ 3.
AP160530 Godt nytt for Nord-Norge
AP160530 - Dette var strålende godt nytt for Nord-Norge !
AP160530 Nord-Norge : Nordland, Troms og Finnmark Fem gode grunner til å leie : ¶ 3.
AA160530 Godt nytt for Nord-Norge
AA160530 - Dette var strålende godt nytt for Nord-Norge !
AP160527 Så øker vi der vi ser at markedet er bedre, ikke minst gjelder dette ruter til og fra Nord-Norge , sier Johansen.
AP160527 SAS øker både til Nord-Norge og til Svalbard.
VG160525 * Universitetssykehuset Nord-Norge HF ( 07766 ).
AP160519 Mest salg har Maxgodis.se til Rogaland og Hordaland, og de selger også mye til Nord-Norge .
AP160519 Mest salg har Maxgodis.se til Rogaland og Hordaland, og de selger også mye til Nord-Norge .
AP160511 Vi ser økt sysselsetting på Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge , og det dannes nye arbeidsplasser, spesielt i bygg- og anlegg og reiseliv, sier Jensen.
AP160507 I Nord-Norge må de i imidlertid vente på vårværet.
AP160507 - Det er mer ustabilt i Nord-Norge .
AP160507 Deretter venter Slaget om Nord-Norge hjemme mot Bodø/Glimt 16. mai.
NL160429 Agenda Nord-Norge har nylig fått beregnet det årlige inntektstapet for en person som ikke fullfører videregående skole til 89.000 kroner.
AP160429 Veksten i antibiotikabruken er størst i det sentrale østlandsområdet, mens den er minst i Nord-Norge .
AP160427 Hele Nord-Norge var skrapet for busser i høst.
AP160423 Alle som besøker Nord-Norge kan ikke ha unngått å se hva denne næringen betyr for landsdelen.
AP160422 I august 2013 møtte Aftenposten hundrevis av ungdommer som skulle avtjene førstegangstjeneste i Nord-Norge , i 2. bataljon.
AP160411 Utrykningspolitiet har tegnet Norgeskartet på nytt, og velger å styrke Vest-, Midt - og Nord-Norge på bekostning av Sør- og Østlandet.
AP160411 Østfold kommer bedre ut enn Nord-Norge , men her er det påtagelig hvor stor forskjellen er til nabofylket Akershus.
AP160411 Tallene fra SØF viser en oversikt som bør bekymre foreldre i Nord-Norge og Østfold.
AP160411 Resultatet for Nord-Norge og Østfold er så dårlige at lederne ved flere skoler må svare for seg.
SA160323 Bilister på Sørlandet er minst berørt, 32 prosent, av de farlige forbikjøringene, mens over halvparten av dem som bor i Nord-Norge reagerer her.
AP160323 Bilister på Sørlandet er minst berørt, 32 prosent, av de farlige forbikjøringene, mens over halvparten av dem som bor i Nord-Norge reagerer her.
AP160317 Et samlet Frp i Nord-Norge , fylkeslagene i Finnmark, Troms og Nordland, gikk i desember sammen om en felles uttalelse om at Regjeringens forslag til liberalisering av pliktsystemet er feil vei å gå.
AP160317 Det historiske utgangspunktet for leveringsplikten var utviklingen av filet- og fryseindustrien i Nord-Norge etter krigen.
BT160308 I motsetning til Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge , er vinteren våt på Vestlandet, særlig rundt Bergen.
AP160308 Det historiske utgangspunktet for leveringsplikten var utviklingen av filet- og fryseindustrien i Nord-Norge etter krigen.
AP160308 « Mishandling av Nord-Norge », « rasering av kysten », « siste mann, slå av lyset », « overgrep mot kystbefolkningen », er blant eksemplene fiskeristatsråden har trukket frem.
AP160308 Det historiske utgangspunktet for leveringsplikten var utviklingen av filet- og fryseindustrien i Nord-Norge etter krigen.
SA160307 Nord-Norge fikk sin første kvinnelige biskop i år, og i Stavanger bispedømme har vi ennå aldri hatt en kvinnelig biskop.
SA160307 Banneordet som mange særlig bruker i Nord-Norge , er også ført opp på svartelisten med mange forskjellige former, inkludert hestkukan.no ¶
SA160307 Og hva så med Nord-Norge ?
SA160307 : - Det var ganske mørkt og trist her ¶ Nord-Norge skiller seg ut ¶
AP160307 Banneordet som mange særlig bruker i Nord-Norge , er også ført opp på svartelisten med mange forskjellige former, inkludert hestkukan.no.
AP160307 Banneordet som mange særlig bruker i Nord-Norge , er også ført opp på svartelisten med mange forskjellige former, inkludert hestkukan.no ¶
AP160307 Og hva så med Nord-Norge ?
AP160307 : - Det var ganske mørkt og trist her ¶ Nord-Norge skiller seg ut ¶
AP160305 konsesjonsrunde tildeles til sommeren, og da håper jeg flere champagnekorker sprettes i Nord-Norge .
AP160304 - Nord-Norge er jeg ekstra glad i, jeg gleder meg til gå i Lyngsalpene og Lofoten igjen.
AA160304 - Nord-Norge er jeg ekstra glad i, jeg gleder meg til gå i Lyngsalpene og Lofoten igjen.
AA160303 Annethvert år øver tusenvis av NATO-soldater i Nord-Norge , i mars måned.
AP160301 « Mishandling av Nord-Norge », « rasering av kysten », « siste mann, slå av lyset », « overgrep mot kystbefolkningen ».
AP160301 Dette er noen få sitater fra ulike personer som mener å være opptatt og glad i Nord-Norge .
AP160301 De som slår fast, gang på gang : « Dette går rett vest », selv når driftige folk ønsker å etablere seg, skape næringsliv og arbeidsplasser langs kysten og i Nord-Norge .
AP160229 Normalt holdes denne militærøvelsen i Nord-Norge .
AP160229 Annethvert år øver tusenvis av NATO-soldater i Nord-Norge , i mars måned.
AP160227 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge .
AP160222 Men noen barn får tilbud om dagbehandling, blant annet i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Nord-Norge .
AP160219 Når man ser på konjunkturene, er det Nord-Norge som har positive utviklingstrekk.
AP160219 Det historiske utgangspunktet for leveringsplikten var utviklingen av filet- og fryseindustrien i Nord-Norge etter krigen.
AP160219 Det tok mange timer før spesialstyrker greide å ta seg til Nord-Norge
BT160216 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) mener det er mulig å få opp produksjonen av sau og storfe både på Vestlandet og i Nord-Norge .
BT160216 I perioden 2010 til 2014 falt produksjonen av storfekjøtt med mellom 5 og 12 prosent i Nord-Norge , på Vestlandet, i Trøndelag og i Rogaland.
AP160214 Etter snart 60 år er episoden like levende og brennende », skriver mann ( 65 ) fra Nord-Norge .
AP160214 En 65 år gammel mann fra Nord-Norge vil være anonym, men forteller gjerne sin historie for å vise at mobbing ikke er noe nytt.
AP160214 klasse har virkelig brent seg fast hos 65-åringen fra Nord-Norge . 7.-klassingene hadde akkurat lært om en som het Pastor Storjohan.
AP160214 klasse har brent seg fast hos 65-åringen fra Nord-Norge . 1.-klassingene hadde akkurat lært om en som het Pastor Storjohan.
AP160206 Mannen fra Snåsa har særlig sterk publikumsoppslutning i Trøndelag og Nord-Norge , men går bra over hele landet.
AP160205 Nå vil Nordisk Film og regissør Harald Zwart lage en ny film om historien, filmet i Nord-Norge .
AP160204 Morten Uglum ¶ Nord-Norge rammes hardt av DNBs innsparingstiltak.
AP160204 - Nei, i Stortingsmeldingen om jernbanereformen sto det at Sørlandsbanen lå an til å bli den første, og at Midt-Norge og Nord-Norge kunne være aktuelle.
AP160202 Det historiske utgangspunktet for leveringsplikten var utviklingen av filet- og fryseindustrien i Nord-Norge etter krigen.
AP160202 Det har vært stigende frustrasjon langs kysten i Nord-Norge i en årrekke - rettet mot ulike regjeringer.
SA160201 Heidi Weng, som er den av jentene som har deltatt på flest NM-øvelser de siste årene, var i tvil om hun skulle dra til Nord-Norge .
AP160201 I mars 2015 var det solide varmerekorder, blant annet i Nord-Norge .
AP160201 I mars 2015 var det solide varmerekorder, blant annet i Nord-Norge .
AP160201 Heidi Weng, som er den av jentene som har deltatt på flest NM-øvelser de siste årene, var i tvil om hun skulle dra til Nord-Norge .
AP160130 Hun vil ha en slutt på tvangsplasseringen i Nord-Norge .
AP160124 TIL-ledelsen leter langt utenfor både Tromsø, Nord-Norge og Norge når nye ansikter skal hentes inn for å erstatte de gamle. 19 spillere er per i dag i TILs A-stall, og tanken er at tre eller fire nye skal inn før sesongstart 13. mars.
AP160118 Spar Ringvassøy, Nord-Norge
AP160118 Spar Ringvassøy, Nord-Norge
AP160117 I praksis har han bygd opp sin egen arbeidsplass, forteller Tore Hongset, som selv jobber på fulltid som redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge .
AP160115 Lokalprodusentene som i år deltar her, er fra Østlandet og Sørlandet i tillegg til Nord-Norge .
AP160115 Det finnes også en fortelling om en prinsesse i Nord-Norge som sannsynligvis må ha vært farget.
AP160112 Det kan være fra et parti fiskeolje fra Nord-Norge eller slaktefett fra Italia.
AP160112 LNG-skipene med snøhvitgassen fra Nord-Norge seiler halve kloden rundt til andre kjøpere i Asia.
AP160109 Regjeringen avsluttet fjoråret med å stanse tre nasjonalparkplaner i Nord-Norge på grunn av lokal motstand.
AP160105 Relativt varmest var det i indre deler av Østlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge
AP160105 Relativt varmest var det i indre deler av Østlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge
AP160102 Nord-Norge og innlandet har vekst.
AP160102> Nord-Norge og innlandet har vekst.
AP160102> target="avis" href= Nord-Norge og innlandet har vekst.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= Nord-Norge og innlandet har vekst.