SA170327 Rettighetshaverne i Njord har besluttet å ta Njord-innretningene til land for utbedringer.
AP170327 Rettighetshaverne har besluttet å ta Njord-innretningene Njord A og lagerskipet Njord Bravo til land for oppgradering.
AA170327 Rettighetshaverne har besluttet å ta Njord-innretningene Njord A og lagerskipet Njord Bravo til land for oppgradering.