FV170420 Men det skremmer ikke 39 år gamle Naysa Andrade som er ansatt som ny daglig leder.
FV170420 Naysa Andrade er ansatt som daglig leder for Arteriet på Lumber.
FV170329 Videre utdypes det at det er arkitekt og kunstner Naysa Andrade som tar over som daglig leder etter Marianne Laukvik.
FV170329 Arkitekt og kunstner Naysa Andrade har fått stillingen som den nye daglige lederen av Arteriet på Lumber.
FV170329 Naysa Andrade tar over stillingen som daglig leder etter Marianne Laukvik.
FV170329 Naysa Andrade blir en sentral person i dette arbeidet.
FV170329 - Naysa har bodd flere år i Kristiansand.