AA171212 Men vi vil gjerne synliggjøre kompleksiteten i fagutøvelsen, og vi vil gjøre det ved å ta dere med inn i Navs oppdragsområde.
SA171201 Å hjelpe disse til å finne arbeid, enten i Rogaland eller andre steder, blir en av NAVs viktigste oppgaver i tida framover, sier Truls Nordahl, NAV-sjef i Rogaland.
DA171201 Å hjelpe disse til å finne arbeid, enten i Rogaland eller andre steder, blir en av Navs viktigste oppgaver i tiden framover, sier Truls Nordahl.
VG171130 Vi har selvfølgelig forståelse for hennes standpunkt, men NAVs oppgave er å vurdere om vilkårene i folketrygdloven er oppfylt.
VG171130 VG har fått tilgang til dokumenter som bekrefter diagnosen, avslagene og vedtaket til NAVs klageinstans.
VG171130 Saken er nå sendt til NAVs klageinstans.
VG171130 - NAVs oppfatning var at kvinnen hverken hadde behov for tiltak, siden hun allerede hadde en jobb som var tilpasset hennes helsetilstand, og at hun heller ikke hadde planlagt eller deltok i en pågående behandling som ville kunne bedre arbeidsevnen, sier avdelingsdirektør i NAV Arbeid og ytelser, Gry B
AP171130 Nå sier hun følgende om Navs funn : ¶
SA171125 Det er for tiden 912.100 alderspensjonister i Norge, og tallet vil ifølge Navs prognoser passere en million i 2021.
AP171125 Det er for tiden 912.100 alderspensjonister i Norge, og tallet vil ifølge Navs prognoser passere én million i 2021.
AA171125 Det er for tiden 912.100 alderspensjonister i Norge, og tallet vil ifølge Navs prognoser passere en million i 2021.
DB171122 SSBs tall er normalt sett høyere enn Navs , ettersom sistnevnte ikke fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for støtte.
DB171122 Navs oversikt er den andre.
DB171122 Navs ferskeste tall viste at antall personer som var registrert som helt ledige, gikk ned med 1.700 i oktober.
DA171122 SSBs tall er normalt sett høyere enn Navs , ettersom sistnevnte ikke fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for støtte.
DA171122 Navs oversikt er den andre.
DA171122 Navs ferskeste tall viste at antall personer som var registrert som helt ledige, gikk ned med 1700 i oktober.
DA171122 Tirsdag konfronterte hun statsråd Sanner med kuttene i Navs budsjetter på LO Stats kartellkonferanse på Gol.
AP171122 SSBs tall er normalt sett høyere enn Navs , ettersom sistnevnte ikke fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for støtte. | - Det er svært positivt.
AP171122 Navs oversikt er den andre.
AP171122 Navs ferskeste tall viste at antall personer som var registrert som helt ledige, gikk ned med 1.700 i oktober.
AP171119 Ifølge NAVs hjemmeside skal partenes vurdering av AFP-ordningen være sluttført innen 15. desember.
AP171119 Ifølge NAVs hjemmeside skal partenes vurdering av AFP-ordningen være sluttført innen 15. desember.
AA171107 Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med spesialister, men ikke etter deres eller Navs diktat.
AP171101 Disse kalkulatorene, også NAVs egen, mangler nemlig et viktig element : At vår pensjonsopptjening i folketrygden justeres opp hvert år i samsvar med gjennomsnittlig lønnsutvikling.
DA171030 - Det er mer utfordrende å ha en vordende far i arbeid, enn en vordende mor, sier Korsmo, som mener Navs regler skaper unødvendige utfordringer for arbeidsgivere.
DN171029 Halleraker tok umiddelbart kontakt med Navs innkrevningskontor, som ligger i Kirkenes.
VG171026 FORNØYD : Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) er glad for at NAVs egen statistikk viser at færre lever i utenforskap enn mange kanskje har trodd.
VG171026 NAVs nye tall sier at andelen av oss som lever av trygd er lavere enn noen gang før.
DA171023 Det var en teknisk feil i Navs IT-system som forårsaket feilen.
SA171016 Navs utvidede taushetsplikt gjør at han ikke kan bekrefte hvem som var formelt registrert som bosatt i boligen.
DB171016 Navs utvidede taushetsplikt gjør at han ikke kan bekrefte hvem som var formelt registrert som bosatt i boligen.
DB171016 Navs utvidede taushetsplikt gjør at han ikke kan bekrefte hvem som var formelt registrert som bosatt i boligen.
DA171016 Navs utvidede taushetsplikt gjør at han ikke kan bekrefte hvem som var formelt registrert som bosatt i boligen.
AA171016 Navs utvidede taushetsplikt gjør at han ikke kan bekrefte hvem som var formelt registrert som bosatt i boligen.
AA171016 Navs utvidede taushetsplikt gjør at han ikke kan bekrefte hvem som var formelt registrert som bosatt i boligen.
AA171010 - Da Mesut kom hit via navs arbeidsprogram i 2013 så jeg en mann som hadde mistet totalt troen på seg selv.
DB170929 - Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet, og fordi NAV har forbedret innhentingsmetodene.
DN170928 Bedriftsforbundet minner om Navs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.
DA170928 Bedriftsforbundet minner i den sammenheng også om NAVs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.
AA170928 Bedriftsforbundet minner om Navs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.
VG170922 Mye tyder på at endringene i Nav går i klin gæren retning, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund, som også er representant i Navs sentrale brukerråd.
VG170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning.
DN170922 Mye tyder på at endringene i Nav går i klin gæren retning, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund, som også er representant i Navs sentrale brukerråd.
DN170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning.
AA170922 Mye tyder på at endringene i Nav går i klin gæren retning, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund, som også er representant i Navs sentrale brukerråd.
AA170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning.
AP170917 Vår studie viser at selv små endringer i utformingen av valgsituasjonen på Navs hjemmeside kan ha stor betydning for likestilling i familien, skriver debattanten.
DA170911 Dessuten : Navs overføring av over fire milliarder fra i året til private tilbydere.
DA170909 - Samtidig er det ikke så lett å få øye på dem i Navs trygdetall, så akkurat hvor de har blitt av de siste årene, vet jeg ikke helt.
NL170906 Navs august-tall bekrefter den positive utviklingen vi har hatt på arbeidsmarkedet gjennom 2017.
NL170902 Regjeringens temaside om arbeidsledighet viser selv til at det finnes mange unge som er underrepresentert i NAVs ledighetstall.
VG170830 NAVs utgifter har økt fra 280 milliarder i 2008 til 446 milliarder i 2016.
AA170825 Hun fikk deretter en omvisning i expo-delen av arrangementet, der flere bedrifter og organisasjoner har stands, og hun besøkte blant annet firmaet Supervisuell som driver med film og tegnspråkkommunikasjon, samt Navs stand for hjelpemidler til døve.
AP170821 Tallene i tabellen under er hentet fra Navs redegjørelse.
DA170816 Vi vil øke antallet tiltaksplasser innen Varig Tilrettelagt Arbeid ( VTA ) og styrke NAVs oppfølging av personer som er under tiltaket VTA i ordinær sektor.
DB170814 Mens NAVs regionkontor flyttes til Bergen, skal hovedsetet til Fylkesmannen i det nye Vestlandsfylket ligge i Leikanger, uten at Leikanger nødvendigvis får flere arbeidsplasser av den grunn.
DB170814 I første omgang mister de 20 arbeidsplasser ved NAVs regionkontor, og de risikerer å miste rundt 20-25 NAV-arbeidsplasser til.
DA170806 For to uker siden bestemte hun seg for å begynne på Navs jobbsøker-program « Jobbfinner'n », et tiltak for å hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet.
DA170806 For to uker siden bestemte hun seg for å begynne på Navs jobbsøker-program « Jobbfinner'n », et tiltak for å hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet.
DA170805 Seksjonssjef Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling forklarer at dagens unge må jobbe mer fordi det er forventet at de lever lenger.
DA170805 Seksjonssjef Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling forklarer at dagens unge må jobbe mer fordi det er forventet at de lever lenger.
AA170730 ¶ Utdrag fra Navs tilsynsrapporter ¶
DA170728 I et tomt møterom ved Navs regionale hovedkontor har han hentet fram en nyprintet papirbunke med grafer over varsler om oppsigelser og permitteringer i regionen de tre siste årene.
DA170728 Han er leder for Navs arbeidsrådgivning i Rogaland.
AA170728 NAVs tall viser en positiv utvikling for de unge på arbeidsmarkedet. 20.500 personer under 30 år er registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som er 4.500 færre enn for ett år siden - en nedgang på 18 prosent.
AA170728 NAVs tall viser en positiv utvikling for de unge på arbeidsmarkedet. 20.500 personer under 30 år er registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som er 4.500 færre enn for ett år siden - en nedgang på 18 prosent.
VG170725 Mange brukere, inkludert Tommy, er likevel svært fornøyde med tilbudet fra NAVs drøyt 19.000 ansatte.
VG170724 Undersøkelsen viser at også arbeids- og velferdsetaten Nav uttrykker seg på en måte som er vanskelig å forstå, men tross alt er Navs vedtak noe mer forståelige nå enn de var i 2013.
AP170707 - Vi må forsterke NAVs innsats og vi har foreslått noe helt nytt.
AP170701 Hanshaugen, sier det heldigvis er sjelden det bosettes barn i området med Navs godkjennelse.
AA170630 Foto : Espen Bakken/Johan Arnt Nesgård ¶ Navs Bente Wold Wigum og Lasse Sandø under Trøndelagsmøtet på Hell i Stjørdal tidligere i år.
AP170622 Les om deprimerte som fikk teste Navs nye metode.
AP170622 Les om deprimerte som fikk teste Navs nye metode.
SA170621 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
DN170621 Her fra et av Navs avdelingskontorer i Oslo.
DN170621 Utredningen er også begrunnet med at NAVs organisering må tilpasse seg endringene som skjer i fylkesmannsembetene og i regionalt folkevalgt nivå.
AA170621 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
AA170621 For Navs del er det de som verken har hatt erfaring med eller kontakt med Nav, som har best inntrykk, mens de som har hatt kontakt med Nav som pårørende, har dårligst inntrykk.
AA170620 Navs nye hovedkontor i Trøndelag anbefales plassering på Steinkjer.
AA170620 Navs nye hovedkontor i Trøndelag anbefales plassering på Steinkjer.
VG170617 Kronikk av gravide Tuva ( 30 ) : « Graviditet - en reise til NAVs digitale steinalder » ¶
VG170617 Hun og andre medmødre har hatt samme rettigheter som far i et foreldreskap siden 2009, men har fremdeles ikke et eget alternativ å krysse av i mange offentlige skjemaer - inkludert NAVs .
SA170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.
SA170616 Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016.
DN170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.
DN170616 Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016.
AA170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.
AA170616 Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016.
SA170611 Ifølge Navs rapport for april er nå antall helt ledige i Rogaland 10.865 ( en økning på fire år som er fire ganger høyere enn i Oslo ).
DB170604 I Navs årsrapport leser man at den gjennomsnittlige ventetiden for å komme i gang med tiltak er 390 dager.
VG170603 For dem som ikke har PC, går det an å ringe inn til NAVs kontaktsenter og få summen opplest.
NL170531 Navs kjerneoppgaver privatiseres, skrev Klassekampen 11. mai.
DB170531 Men hva er det som gjør at kommunen med sine omkring 2500 innbyggere langs Ofotfjorden sliter med en så stor andel mennesker som er avhengig av offentlig støtte ? Navs statistikk innebærer både dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.
VG170530 NAV-KAKEN : Arbeidsrelaterte ytelser tar en god del av den totale-NAV-kaken, viser NAVs egen illustrasjon.
SA170529 For alle andre hjelpetrengende er NAVs veiledende satser 5950 kroner.
SA170529 NAVs veiledende sats for andre hjelpetrengende er 5950 kr måneden.
DB170529 Når NAVs viktigste oppgaver splittes opp på denne måten mister vi kontrollen og muligheten til å gjøre NAV bedre.
DB170529 Man kan også se på NAVs samarbeid med bemanningsbransjen og den skyhøye konsulentbruken i NAV.
AA170527 Han er omtalt som Navs svar på « Luksusfellen ».
SA170521 Og hvis du hører med en saksbehandler på et sosialkontor, vil du antakelig få en annen problemdefinisjon enn hvis du hører med en som jobber i Navs IT-avdeling.
SA170521 Og hvis du hører med en saksbehandler på et sosialkontor, vil du antakelig få en annen problemdefinisjon enn hvis du hører med en som jobber i Navs IT-avdeling.
BT170519 Nav må tolke loven i tråd med sine hovedformål som er « fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad », og ikke minst « god service tilpassa brukaren sine føresetnader og behov », som det står på Navs hjemmesider.
DN170518 | Tror pensjonsalderen vil øke ¶ Navs pensjonsekspert Ole Christian Lien tror økt levealder i befolkningen vil tvinge frem høyere pensjonsalder.
VG170516 NAVs tall viser at 60 prosent av de uføre mellom 18 og 39 år har en hoveddiagnose bestående av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.
DB170516 Svaret vi har fått fra Navs fagavdeling, er at de først og fremst vil gjennomføre dette ved å motivere og vise arbeidssøkere hvilke jobbmuligheter som finnes i andre regioner og andre typer yrker.
DA170516 Her ble alle etatssjefene innkalt for å bli informert om Navs ordning for omstilling av kompetanse, og ble bedt om å « snu alle steiner » for å finne minst 30 plasser for personer med ingeniørfaglig bakgrunn til slike opplæringsplasser.
DA170516 - For å oppnå dette vil partene jobbe for at Navs ordning for omstilling av kompetanse ( « arbeidstrening » ) blir bedre kjent blant alle sine medlemmer.
VG170515 I undergruppene for dette finner vi blant annet nevrose-diagnoser, sykdommer i nervesystemet og atferdsforstyrrelser, viser NAVs egen statistikk.
DB170510 - Valutaregisteret er ett av flere virkemiddel som kan brukes ved kontroll om en stønadsmottaker har hatt utenlandsopphold uten å melde fra, har NAVs pressetjeneste uttalt til Dinside tidligere.
DA170510 SR-Banks tall er også i tråd med NAVs opplysninger om at bølgen av permitteringer og oppsigelser blant rogalandsbedrifter er tørket opp.
AA170510 Nei til Navs nye politikk med « kanalvalg » og dabifisering av norsk helse- og velferdspolitikk ¶
VG170508 Tidligere denne månedene sto det på NAVs sider at utbetalingen for denne månedene skulle skje 15. mai.
AA170507 ULO-lederen reagerer også på det hun mener er manglende kommunikasjon fra NAVs side. - Én ting er å endre på datoen, men noe annet er hvordan NAV kommuniserer dette.
AA170428 Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er det økende mangel på arbeidskraft i sykepleieryrket i Norge.
AA170428 NAVs bedriftsundersøkelse viser at norske bedrifter mangler 33 800 personer.
AA170428 Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er det økende mangel på arbeidskraft i sykepleieryrket i Norge.
SA170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
AP170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
AA170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
VG170425 Anne Lise Ryel er bekymret for at NAVs saksbehandlere bare godkjenner kreftsykdommer som forskere med sikkerhet vil konstatere at skyldes brannyrket.
DB170425 - Stadig flere av Navs brukere har behov for tett oppfølging for å komme ut i jobb, og vi må frigjøre tid ved Nav-kontorene til samtaler, jobbveiledning og til å følge opp arbeidstakere og arbeidsgivere ute på arbeidsplassene.
VG170424 Nå har han fått NAVs godkjenning på at sykdommen sannsynligvis er forårsaket av yrket hans.
VG170424 NAV-direktøren legger til at det er mye forskning på området, og at både spesialister og NAVs rådgivende leger forholder seg til ny kunnskap og nye sammenhenger når de finnes.
VG170421 UFORSTÅELIG : Medmor Hanne Langseth-Eide fra Tromsø synes det er vanskelig å forstå NAVs begrunnelse for at de ikke tilpasser nødvendige skjemaer for foreldre for likekjønnende par.
BT170417 Regjeringens resept lyder på hyppigere møter med NAVs arbeidsveiledere, krav til å flytte etter de ledige jobbene, større krav for å få innvilget ytelsen, og nedkorting av AAP fra fire til tre år.
BT170417 Da vil Navs lavterskeltilbud - rettet mot personer som antas å stå langt fra arbeidslivet - kreve at arbeidstrening primært skal finne sted på en ordinær arbeidsplass, og senest etter fire måneder i skjermet tiltak.
VG170331 Slik NAVs skjemaer er utformet på dette området, mener Bjurstrøm at NAV ikke ivaretar sin forpliktelse til å jobbe for å sikre likestilling.
DB170327 Dagbladet har vært i kontakt med en rekke personer som har vært helt eller delvis misfornøyd med sin opplevelse av Navs jobbklubb.
DB170327 ( Dagbladet ) : - Jeg ville hatt mer nytte av snakke med en hvilken som helst person i kassa på Rimi, forteller en kvinne som har deltatt på Navs jobbsøkerkurs.
DA170323 Hele 35.694 flere dagsverk gikk tapt i fjerde kvartal, først og fremst grunnet tidlig influensasesong, ifølge NAVs sykefraværstall for hovedstaden.
DA170323 sett på behovet for rettshjelp blant polske arbeidsfolk med korttidskontrakter og lav lønn i Sør-Trøndelag, og bygger på intervju med 15 polske gjestearbeidere, Arbeidstilsynet, en tidligere konsulent i rekrutteringsfirma, Jusshjelpa, Fellesforbundet, Arbeidsmannsforbundet, Arbeidstilsynet, NAVs internasjonale avdeling, husleietvistutvalget, Senter for utenlandsk arbeidskraft og Polonia.
AA170323 Hele 35.694 flere dagsverk gikk tapt i fjerde kvartal, først og fremst grunnet tidlig influensasesong, ifølge NAVs sykefraværstall for hovedstaden.
DN170311 Navs nye ungdomsinnsats : ¶
VG170310 NAVs rapport viser at kontantstøtten holder mange innvandrerkvinner hjemme, og barna mister muligheten til god integrering i barnehagen.
DN170303 Sjekk Navs prognoser her.
DN170303 Det går frem av Navs ferske rapport « Utviklingen på arbeidsmarkedet » fra prognosegruppen i direktoratet.
AA170302 Men Navs kontakt med arbeidsgivere gjør at vi også får i oppdrag å skaffe bedrifter arbeidskraft blant arbeidssøkere som er registrert på nav.no.
AA170302 Vi vil også få flere brukere av Navs tjenester i tiden som kommer, samtidig som vi skal jobbe mer effektivt for mindre ressurser.
AA170302 La oss se inn i glasskula - hvilke faktorer er med å påvirke arbeids- og velferdsområdet i fremtiden ? Navs omverdensanalyse tar for seg de viktigste samfunnsmessige trendene som vil påvirke dette området fra 2016 til 2030.
AA170301 Fram mot 2018 venter Nav at ledigheten i Norge vil synke noe og at vi får en moderat oppgangskonjunktur der sysselsettingen vil begynne å øke, viser Navs ferske arbeidsmarkedsprognose.
DN170228 Navs tall over registrerte ledige viste en arbeidsledighet på 3,2 prosent av arbeidsstyrken i januar.
BT170223 Ifølge NAVs nyeste statistikk er 13.046 unge fra 20 til 29 år uføretrygdet, noe som tilsvarer en nær dobling de siste årene.
AA170223 Ifølge NAVs nyeste statistikk er 13.046 unge fra 20 til 29 år uføretrygdet, noe som tilsvarer en nær dobling de siste årene.
DB170222 Du kan også ringe Navs gjeldstelefon.
BT170221 Hordaland er, ifølge Navs målinger, det fylket som har levert best tjenester til brukerne sine de to senere årene.
VG170219 Det er 2300 innbyggere i den lille kommunen Leikanger, men likevel har blant annet NAVs økonomitjeneste og Direktoratet for forvaltning og IKT bygd store kontor her.
DB170217 For den syke, den sårbare, den som mangler ressursene og overskuddet, den som trenger Navs hjelp aller mest, så må rettssikkerhetsgarantiene ligge i første linje i forvaltningen.
DB170217 Er det virkelig sånn at Navs ledelse rettferdiggjør en slett førstegangsbehandling med at den enkelte har mulighet til å klage ?
BT170217 Så oppdager man som dagpengemottaker at ideen om å tilegne seg ny kunnskap, som igjen kan være med på å gi nye jobbmuligheter, ikke er forenlig med Navs regelverk.
BT170217 Så oppdager man som dagpengemottaker at ideen om å tilegne seg ny kunnskap, som igjen kan være med på å gi nye jobbmuligheter, ikke er forenlig med Navs regelverk.
DB170215 Dreier er fortsatt skuffet etter Navs kommunikasjonssvikt, selv om de foreslår å behandle saken på nytt.
DB170208 Her fra Navs hovedkontor i Mariboes gate i Oslo.
AA170208 For hvilke retningslinjer jobber Navs høyt gasjerte konsulenter etter og vet Nav hva konsulentene driver med ?
DB170207 Kan kreve pengene tilbake ¶ Navs pressetjeneste forteller til Dinside at dersom de oppdager at noen har arbeidet ved siden av mottak av dagpenger og unnlatt å opplyse om dette, eller har gitt feil opplysninger, så vil de utrede saken nærmere.
DB170207 Avhengig av hva som da kommer frem kan det bli fattet vedtak om å kreve feilutbetalt beløp tilbake, eventuelt med et prosenttillegg på ti prosent hvis feilen skyldes forsett eller grov uaktsomhet, forteller Navs pressekontakt.
AA170206 Det avvises av Skevik og av Sølvi Margrethe Dahlen som leder Navs kontor på Heimdal og Lerkendal.
AA170206 Brøndbo kritiserer også attføringsbedriftene som skal hjelpe folk tilbake i arbeid, og stiller spørsmål ved om hvorfor Navs ansatte ikke gjør denne jobben selv.
AA170206 Samtidig viser Navs fattigdomsrapport at inntektsveksten i stor grad tilfaller dem som allerede tjener godt.
SA170124 | Navs kontrakter med tiltaksleverandører undergraver lønns- og arbeidsforholdene ¶
AP170122 Derfor bruker jeg NAVs hjemmesider for å søke på relevante stillinger etter min kompetanse, men som en uerfaren ungdom har jeg ikke sjanse !
DB170116 Kiropraktorene er autorisert som muskel- og skjeletthelsens førstelinje med rett til å sykmelde og henvise, men er fortsatt ikke integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt i Navs og arbeidsgivernes arbeid for å begrense sykefravær og uførepensjonering.
DB170113 Her kan du ta en kikk på Navs egen pensjonskalkulator.
AP170113 Når det innføres aktivitetsplikt for unge sosialmottagere må det også tas seriøse grep for at dette ikke bare blir noe næringslivet og Navs resultatstatistikk går seirende ut av, mener innleggsforfatteren.
AP170113 Når det innføres aktivitetsplikt for unge sosialmottagere må det også tas seriøse grep for at dette ikke bare blir noe næringslivet og Navs resultatstatistikk går seirende ut av, mener innleggsforfatteren.
AP170110 Slik gir vi folk bedre muligheter både til å skaffe og beholde jobb, fastslår NAVs fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum.
AP170110 Dette sier NAVs prognoser over sysselsetting og arbeidsledighet i Oslo for 2016 og 2017 : ¶
AP170110 | NAVs spådom for 2017 : Ledigheten synker i Oslo ¶
BT170109 Ekteparet er oppgitt over Navs tenkemåte.
BT170105 Henrik Jonsson var alvorlig deprimert, men fikk teste Navs nye metode.
AP161219 Henrik Jonsson var alvorlig deprimert, men fikk teste Navs nye metode.
AP161207 Sigrun Vågeng er Nav-direktør og tar inn over seg at Norges problemer også blir Navs utfordringer.
AP161207 Resultatet er « Navs omverdensanalyse 2016 ».
AP161207 Kortversjonen av Navs og Norges største utfordring er å få utsatte grupper inn i jobb.
AP161207 Kilde : Navs omverdensanalyse 2016 ¶
AP161207 I « gråsonen mellom arbeidsledighet og et helseproblem » har bruken av Navs helseytelser økt de siste 20 årene.
AP161207 - Utlandssaker vil bli en dominerende del Navs saksbehandling i årene fremover.
AP161207 Sigrun Vågeng er Nav-direktør og tar inn over seg at Norges problemer også blir Navs utfordringer.
AP161207 Resultatet er « Navs omverdensanalyse 2016 ».
AP161207 Kortversjonen av Navs og Norges største utfordring er å få utsatte grupper inn i jobb.
AP161207 Kilde : Navs omverdensanalyse 2016 ¶
AP161207 I « gråsonen mellom arbeidsledighet og et helseproblem » har bruken av Navs helseytelser økt de siste 20 årene.
AP161207 - Utlandssaker vil bli en dominerende del Navs saksbehandling i årene fremover.
DA160420 NAVs tilbakemelding er at et samarbeid med formål å hjelpe denne målgruppen, må skje mellom attføringsbedriften og den enkelte kommune ettersom det nå er et kommunalt ansvar.
AP160305 Vi jobber med flere forenklinger, og vet vi har utfordringer med NAVs IKT-system.
AP160105 Det er 130.000 mennesker som kunne bidratt, men som i stedet sparker i grusen eller blir stilt ansikt til ansikt med Navs byråkrater.