DB170427 Video : NATS
DB170427 TRAVELT : En animasjon laget av lufttrafikktjenesten NATS viser hvordan flytrafikken i Europa ser ut fra verdensrommet.
DB170327 Video : NATS
DB170327 TRAVELT : En animasjon laget av lufttrafikktjenesten NATS viser hvordan flytrafikken i Europa ser ut fra verdensrommet.
DB170113 Video : NATS
DB170113 TRAVELT : En animasjon laget av lufttrafikktjenesten NATS viser hvordan flytrafikken i Europa ser ut fra verdensrommet.