DA170913 Høstlykke på Narvtinden i Lofoten.
DA170913 Høstlykke på Narvtinden i Lofoten.
DA170913 Fra avstand virker den 688 meter høye Narvtinden på Moskenesøy fryktinngytende og umulig å bestige.
DA170913 Narvtinden