VG170327 For idrettsbevegelsen frykter å få økonomisk svarteper dersom deler av tippemidlene vris vekk fra dem, og liker ikke ideen som er spilt inn om en mulig ny organisasjon utenfor NIF-paraplyen .
VG170327 I møte med VG etterpå virket hun skeptisk til å etablere et eget forbund utenfor NIF-paraplyen .
VG170327 Felles for alle dem under NIF-paraplyen ( særforbund, kretser og klubber ) var poengteringen av at egenorganisert idrett drar nytte av anleggene til organisert idrett.