SA170613 - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes.
FV170613 - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes.
DA170613 - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes, som selv var med på operasjonen.
AP170613 - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes.