SA170613 - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes.
FV170613 - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes.
DA170613 - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes, som selv var med på operasjonen.
AP170613https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Vellykket-operasjon-for-Henrik-Ingebrigtsen---Jeg-skal-tilbake-pa-et-hoyere-niva-enn-noen-gang-237190b.html - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes.
AP170613 - Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes.