AP170830 Ole Bull, Geirr Tveitt, Myllarguten og Edvard Grieg m.fl. blir grundig presentert med respekt og humor.
DB170420 | Da Myllarguten fikk sitt monument på Nordagutu ¶
DB170420 Torgeir Augundsson ( 1801-1872 ), på folkemunne kalt Myllarguten , spillemannen som med en makeløs teknikk og bueføring gjorde hver slått og stubb til sin egen.
DB170420 Men kongen av Nordagutu stasjon er Myllarguten .
DB170420 For Myllarguten og Leif Seim.
DB170420 MYLLARGUTEN : På sokkelen under felespilleren har skulptøren Hans Holmen hogd inn en visjon av sagnet om Margit Hjukse.