DB170913 - Totalt 2625 hus i landsbyene Kotankauk, Myinlut og Kyikanpyin ble brent ned av ARSAs terrorister, sier myndighetene.