VG170615 Moren Mussarat Naim ( 54 ) er diabetiker - som er en annen gyldig grunn til å ikke faste.
VG170615 FORSKJELL INNAD I FAMILIEN : Asif Siddique ( 34 ) faster, mens moren Mussarat Naim ( 54 ) faster ikke.