DA171018 Kommunikasjonsrådgiver Stein Morch hos Riksrevisjonen sier en slik henvendelse blir behandlet som tips.
AP171017 Stein Morch , kommunikasjonsrådgiver hos Riksrevisjonen, sier at de tar imot og behandler slike henvendelser som tips.
VG170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
DN170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
AA170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
SA170526 Vi kommenterer ikke rapporter som er under utarbeidelse, sier Morch .
SA170526 Stein Morch , kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170525 Vi kommenterer ikke rapporter som er under utarbeidelse, sier Morch .
AP170525 Stein Morch , kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170505 Stein Morch , kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier til Aftenposten at rapporten har utsatt offentlighet og at de ikke vil kommentere undersøkelsen før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170420 I fjor sommer sa forsvarer Kristin Morch til NRK at mannen hele veien har vært samarbeidsvillig og at han har et ønske om å gjøre opp for seg.
AP170420 Det har vært en god dialog med både politiet og sykehuset om hvordan dette kan ordnes praktisk, sier Morch .
AP170405 Stein Morch , kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170405 Stein Morch , kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170404 Stein Morch , kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.