DB170709 Jeg klarer ikke finne ord for å uttrykke hvor mye jeg kommer til å savne min Abadama og min eneste Momby .
DB170108 Jeg klarer ikke finne ord for å uttrykke hvor mye jeg kommer til å savne min Abadama og min eneste Momby .
DB170106 Jeg klarer ikke finne ord for å uttrykke hvor mye jeg kommer til å savne min Abadama og min eneste Momby .
DB170103 There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby .
DB170103 Jeg klarer ikke finne ord for å uttrykke hvor mye jeg kommer til å savne min Abadama og min eneste Momby .