AP170326 Søreide og Mobashar Banaras ¶
AP170326 ), Mobashar Banaras ( t.h. ) og en av de karakteristiske blokkene på Ammerud i midten.