VG170913 Særlig stor er misnøyen med Støres pressesjef Camilla Ryste og Hans Kristian Amundsen, som har ledet Mediesentralen på Youngstorget sammen med Giske.
VG170913 Men i praksis fungerte Giske som leder av Mediesentralen , i alle fall de første ukene av den intense valgkampen.
VG170913 Amundsen ledet formelt det som i Ap omtales som Mediesentralen , hvor alle pressehenvendelser og - utspill ble styrt og håndtert.
VG170913 - Mange i Aps sentrale miljø hevder at du var den reelle valgkampsjefen, i egenskap av å være sjef for Mediesentralen ?
VG170913 - Hvorfor var du sjef for Mediesentralen ?