AP170922 | MDMA-brukere tar avstand fra ecstasy - selv om de to rusmidlene er tvillinger ¶ MDMA-brukere i Oslos uteliv oppfatter MDMA som noe helt annet og mindre farlig enn ecstasy - og de er opptatt av trygghet og helse.
AP170922 | MDMA-brukere tar avstand fra ecstasy - selv om de to rusmidlene er tvillinger ¶
DB170105 Regelmessige MDMA-brukere hadde en sterk økning ( + 400 prosent ) i stresshormonet kortisol, som kan gjøre at de føler seg mer stresset.
DB170105 I senere studier påviste vi svekket problemløsningsevne - MDMA-brukere trengte lengre tid for å løse enkle, praktiske problemer.
DB170105 Disse problemene er påvist i MDMA-brukere som ikke lenger er under påvirkning - så hva skyldes de ?