SA170103 Det kalles et limited-selskap ( Ltd-selskap ) og gjør at innehaveren/eieren av selskapet har begrenset personlig ansvar.
AP170103 Det kalles et limited-selskap ( Ltd-selskap ) og gjør at innehaveren/eieren av selskapet har begrenset personlig ansvar.