SA170420 Politiet gjorde den gangen flere funn i dette kunstfellesskapet Paradise Kulturraum som ble knyttet til drapet.
FV170420 Politiet gjorde den gangen flere funn i dette kunstfellesskapet Paradise Kulturraum som ble knyttet til drapet.