DB170612 * Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen « Ikke alle hemmeligheter skal holdes ».
AP170612 Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen « Ikke alle hemmeligheter skal holdes ».
AP170612 Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen « Ikke alle hemmeligheter skal holdes ».
AA170612 * Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen « Ikke alle hemmeligheter skal holdes ».
AP170411 « Hvis målet er å løfte barns rettssikkerhet, å føre en rettferdig politikk der folk som forgriper seg mot barn blir straffet, hvis målet rett og slett er rettferdighet - da kan vi ikke si at løsningene er at ofrene skal dele - og anmelde », skriver hun, og refererer til Kripos-kampanjen « Ikke alle
AP170411> « Hvis målet er å løfte barns rettssikkerhet, å føre en rettferdig politikk der folk som forgriper seg mot barn blir straffet, hvis målet rett og slett er rettferdighet - da kan vi ikke si at løsningene er at ofrene skal dele - og anmelde », skriver hun, og refererer til Kripos-kampanjen « Ikke alle