DA171124 Tidligere fylkesordfører Janne Johnsen ( H ) var klar i sin tale mot fylkessammenslåingen da hun og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ( KrF ) stilte opp i NRK Rogaland tidligere i uken.
DA171020 Selv om Cecilie Bjelland sving på det organisatoriske, greide hun aldri å splitte Høyre fra sentrumspartiene Venstre, KrF og Sp - som har vært den styrende partiblokken siden 1994.
NL171016 Inntil eventuelt Krf sin stortingsgruppe lytter til innbyggerne og snur i tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, noe som ville vært det beste.
NL171016 Det eneste som kan endre dette er om grasrota i Krf med blant annet tidligere stortingsrepresentant Randi Karlstrøm i Finnmark, skulle klare å overbevise sine på Stortinget, om å stemme for Senterpartiets representantforslag på Stortinget om reversering av tvangssammenslåing av kommuner og Fylkeskommuner, det hadde vært det beste.
DN171016 Regjeringspartiene skal nå ut i budsjettforhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF .
DB171016 Foto : Vidar Ruud / NTB scanpix ¶ KrF sier nei til regjeringens forslag om dagpengekutt.
DB171016 - Vi vil ikke gå inn i forhandlingene med ultimatum, men dette blir en veldig viktig sak for KrF , fortsetter han.
DB171016 Forhåpentlig sørger Venstre og Krf for å rette opp regjeringens feil, skjønt det er mulig Venstre er mer bekymret for Tesla enn for rettsstaten om dagen.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/KQvK5/Med-to-pass-i-handen Det fikk tilslutning fra alle partier utenom Frp og KrF .
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j6V79/UDs-toppembetsmann-Wegger-Strommen-blir-ny-ambassador-i-London Strømmen har tidligere blant annet vært ambassadør i Washington DC og statssekretær i UD under utenriksminister Knut Vollebæk ( KrF ) i Kjell Magne Bondeviks ( KrF ) første regjering.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j6V79/UDs-toppembetsmann-Wegger-Strommen-blir-ny-ambassador-i-London Strømmen har tidligere blant annet vært ambassadør i Washington DC og statssekretær i UD under utenriksminister Knut Vollebæk ( KrF ) i Kjell Magne Bondeviks ( KrF ) første regjering.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Regjeringspartiene skal nå ut i budsjettforhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF .
VG171015 KREVER HANDLING : Fra venstre Lene Vågslid ( Ap ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Trygve Slagsvold Vedum ( Senterpartiet ).
VG171015 KrF og Ropstad inntar en mellomposisjon.
DN171015 Venstre og KrF har kvesset knivene, men finanskomiteens ferske leder Nikolai Astrup ( H ) er ikke veldig overrasket over budsjettreaksjonene fra sentrum.
DN171015 Forhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF må være i gang i løpet av første halvdel av november.
DN171015 - Men først må Venstre og KrF få bruke to-tre uker på å utarbeide sine alternative budsjettforslag.
VG171014 Det blir selvfølgelig en del bråk og flere forhandlingsrunder med Venstre og KrF gjennom høsten.
DB171014 KrF : - Her er det mye vi må endre Video ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Han sier KrF vil bruke budsjettprosessen for å få hevet beløpet så mye som mulig.
VG171013 Men fortsatt bekymrer det oss at åpenbart smarte kutt som å legge ned skatteklasse to, samt fjerning av en del av subsidiene for de største og dyreste elbilene, kanskje ryker når budsjettet skal forhandles med Venstre og KrF .
VG171013 Også Venstre, Sp, KrF og SV er klare på at Hæren må ha helikoptre i nord : ¶
VG171013 Mens Ap ikke har innvendinger mot at HV består med 38 000 soldater dersom det dekker behovet, vil både Sp, KrF og Venstre ha en større styrke i HV.
NL171013 Vi leser med interesse at Venstre og KrF kan komme til å motsette seg den foreslåtte endringen i avgiftene.
DN171013 Men underveis skal han uansett gjøre sitt beste for å sparke regjeringen på skinnleggen og for å lokke KrF og Venstre i Aps retning.
DN171013 For eksempel ved å lokke Venstre og KrF til sin side.
DB171013 Våren 2015 inngikk regjeringen og KrF og Venstre en avtale om bilavgiftene.
DB171013 Statsminister Erna Solberg understreker at de hjertesakene KrF og Venstre vil ha inn i budsjettet, går på bekostning av andre saker, for budsjettbalansen må holdes.
DB171013 Høyre/Frp-regjeringen må ha støtte fra både Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget.
DB171013 Familie ¶ KrF reagerer sterkt på forslaget om å fjerne skatteklasse to, som gir en gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
DB171013 Dette går rett på valgfriheten til familien, sier finanspolitisk talsmann i KrF , Kjell Ingolf Ropstad til Dagbladet.
DB171013 Dette er opposisjonen mest uenig med regjeringen om ¶ KrF er også mot å øke maksprisen for barnehageplass, og vil gjøre det lettere å kombinere barnehage og deltidsarbeid med kontantstøtte.
DB171013 Både KrF og Venstre er misfornøyd med klimasatsingen og vil gi mer til barnehage og skole.
DB171013 - Jeg opplever forhåndskommentarer fra KrF og Venstre som veldig positive.
DB171013 ( Dagbladet ) : KrF mener innsatsen for familiene er for svak i statsbudsjettet.
DB171013 KrF vil ha flere lærere, og en lærernorm med maks 15 elever per lærer i 1. - 4. klasse.
DB171013 KrF er også mot avgiftsøkningen på tunge elbiler.
DB171013 Heldigvis ønsker KrF , partiet som er opptatt av de svakeste i samfunnet, å kjempe for å beholde avgiftsfritaket på de tyngste el-bilene.
DB171013 At nivået i det forrige forslaget til statsbudsjett også lå på 2200 studentboliger, men økte til 2500 etter forhandlingene med Venstre og KrF , er mindre relevant.
DA171013 - Jeg kan ikke skjønne at Venstre og KrF kan godta dette, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qzPLe/KrF-ordforere-pa-Sorlandet-vegrer-seg-for-a-vie-homofile Han er også fylkesleder i Vest-Agder KrF .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Ordningene er kjempet gjennom av KrF og Venstre - og har ifølge Bekkevold vært en forutsetning for at KrF har gått med på forslag om økt makspris.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Ordningene er kjempet gjennom av KrF og Venstre - og har ifølge Bekkevold vært en forutsetning for at KrF har gått med på forslag om økt makspris.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet KrF : Surt å se tallene ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Kuttet i antall HV-soldater til 38.000 var en viktig grunn til at Venstre og KrF sa takk for seg.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet For Venstre, KrF , Senterpartiet og SV er saken klar.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Ap reddet regjeringen når samarbeidspartiene Venstre og KrF trakk seg fra forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret i forrige periode.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet - KrF vil undersøke grunnlaget for å reversere reduksjonen i HV-styrkene, varsler KrF-leder Hareide.
AA171013 Mange av kuttene utgjør ikke særlig mye i kroner og øre, men har provosert både Venstre og KrF , som regjeringen må ha støtte fra for å få budsjettet vedtatt i Stortinget.
AA171013 Hvorfor ikke lage sykkelregler som er så enkle at alle forstår dem, spurte Geirmund Lykke ( KrF ) i Adresseavisen torsdag.
VG171012 Så får vi se da, om det bare er regjerings-aktuelle Venstre som lykkes i å stoppe el-bilkuttet, mens opposisjonspartiet KrF går på en smell med skatteøkningen til familiene.
VG171012 Regjeringen slenger det inn i pakken for at Venstre og KrF kan forhandle det vekk.
VG171012 Når det varsles kutt i støtten til el-bil og kutt i skatteklasse 2, så er det som bestilt for Venstre og Krf .
VG171012 Siv har slengt ut noe Venstre og KrF kan forhandle bort.
VG171012 - Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF .
VG171012 Men jeg tror og håper at Venstre og KrF vil stoppe denne elbilavgiften i løpet av høsten, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF til VG.
VG171012 Bilistorganisasjonen NAF med over en halv million medlemmer, tror elbilavgiften er lagt bevisst inn av regjeringen som et typisk forhandlingstema i de forestående budsjettforhandlingene med Venstre og KrF .
VG171012 KREVER HANDLING : Fra venstre Lene Vågslid ( Ap ), Kjell Ingolf Ropstad ( Krf ) og Trygve Slagsvold Vedum ( Senterpartiet ).
VG171012 Han får støtte fra nestleder og justispolitisk talsperson i Krf , Kjell Ingolf Ropstad.
DN171012 januar neste år om Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF blir enige om statsbudsjett i de kommende forhandlingene.
DN171012 KrF og Venstre, som har samarbeidet med regjeringen, lovet begge å jobbe for å øke midler til folkehøgskolene før stortingsvalget.
DN171012 KrF mener avgiften er et løftebrudd.
DN171012 NRK skriver at KrF mener avgiften er et løftebrudd.
DN171012 På spørsmål om Jensen har med noe til Kristelig Folkeparti ( KrF ) « i kofferten », svarte finansministeren at en regjering alltid tenker på samarbeidspartnerne sine når et budsjett blir laget.
DN171012 Krf og V balanserer på grensen ¶
DB171012 Nå har KrF valgt å gå i opposisjon, samtidig som Venstres forhold til regjeringen er mer uavklart enn før, og regjeringen er avhengig av både Venstre og KrF for å danne flertall for budsjettet.
DB171012 Nå har KrF valgt å gå i opposisjon, samtidig som Venstres forhold til regjeringen er mer uavklart enn før, og regjeringen er avhengig av både Venstre og KrF for å danne flertall for budsjettet.
DB171012 Nå er det duket for forhandlinger mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF for å danne flertall for budsjettforslaget.
DB171012 Forhandlingene kan bli tøffe, all den tid særlig KrF har varslet uenighet med regjeringen på flere områder.
DB171012 Den gang var både Venstre og KrF uttalte støttepartier til regjeringen.
DB171012 ¶ MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 * Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget.
DB171012 MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 KrF og Venstre : Tesla-avgift i strid med avtale fra 2015 ¶
DB171012 KrF og Venstre : Tesla-avgift i strid med avtale fra 2015 ¶
DB171012 ¶ KLAR TIL KAMP : KrF har kravene klare for budsjettforhandlingene, men vil ikke ut med hvor smertepunktet ligger.
DB171012 Men så har KrF sagt at de ikke ønsker samme samarbeidsform som før.
DB171012 Lærersatsing ¶ KrF mener at politikken deres er så god at regjeringspartiene har skrytt av hva de har fått til sammen med dem.
DB171012 Likevel regner statsminister Erna Solberg fortsatt KrF som en rekkekamerat.
DB171012 Hareide understreker at fattigdomsbekjempelse fortsatt er et politisk kjerneområde for KrF .
DB171012 Det blir noe nytt, men KrF har også sagt at denne regjeringen sitter.
DB171012 Den store forskjellen ligger i at vi ikke har en avklart plattform av saker vi er enig med KrF i, sier statsminister Erna Solberg.
DB171012 Allerede har KrF varslet at partiet vil bruke sin vippeposisjon til å gå mot regjeringen i flere saker : ¶
DB171012 - For statsministeren å starte med masse baluba fordi regjeringen legger fram et statsbudsjett som hun vet provoserer KrF , vil medføre en veldig krevende start på denne stortingsperioden.
DB171012 MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 I statsbudsjettet for 2014 ble skatteklassen foreslått fjernet og erstattet med et særfradrag, men ble den gang stoppet av KrF .
DB171012 De fire siste åra har hun hatt en samarbeidsavtale med KrF og Venstre å lene seg på - i år er den borte.
DB171012 KrF og Venstre har vært konstruktive i samarbeid med oss tidligere.
DB171012 ¶ IKKE GLAD FOR FORSLAGET : - Dette går rett inn i valgfriheten for familier, mener Kjell Ingolf Ropstad i KrF .
DB171012 Regjeringen er også i år avhengig av KrF for å få budsjettet igjennom.
DB171012 På spørsmål om dette står øverst på prioritetslista i forhandlingene, sier han at det er noe stortingsgruppa til KrF vil måtte diskutere når de har sett hele budsjettet.
DB171012 Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad lover at dette vil bli tema i forhandlingene.
DB171012 Dette er budsjettlekkasjene ¶ KrF : Opplagt sak for forhandlingene ¶
DB171012 Den gang ble det stoppet av KrF i regjeringsforhandlingene.
DB171012 MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 Regjeringen er avhengig av både Venstre og KrF for å danne flertall for budsjettet som i dag ble foreslått i Stortinget.
DB171012 KrF har valgt å gå i opposisjon, samtidig som Venstres forhold til regjeringen er mer uavklart enn før.
DB171012 - Vi mener at Regjeringen, Venstre og KrF bør lytte til Flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner som er veldig tydelige på at Norge må ta imot flere kvoteflyktninger.
DB171012 MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 KrF og Venstre : Tesla-avgift i strid med avtale fra 2015 ¶
DB171012 Det kan jo hende at kvoteflyktningene er såkalte « lavthengende frukt » for Venstre og KrF , som skal sørge for at antallet økes noe fra budsjettet.
DA171012 De rødgrønne partiene samt KrF har denne uka signalisert at de er åpne for å snu om ordningen.
DA171012 Kommentar : « En nedtur for dem som har trodd at statsbudsjettet ville gi dem mye mer å rutte med » ( Arne Strand ) ¶ KrF : - Mye bra, men altfor passivt budsjett ¶
DA171012 I sitt svar til Breivik sa Jensen at hun er glad for at talsmannen mener budsjettet er et godt utgangspunkt, og at han hadde rett at mye har blitt til ved samarbeid mellom Venstre, KrF , Frp og Høyre de siste årene.
DA171012 For utsiktene til de kommende forhandlingene om budsjettet med de tidligere samarbeidspartiene Venstre og KrF , er statsministeren positiv.
DA171012 - KrF etterlyser forbedringer for familiene, flere lærere for de yngste elevene og menneskeverdstiltak mot sortering.
DA171012 Reaksjonene fra KrF og Venstre - partiene som Høyre/Frp-regjeringen nå skal forhandle om budsjett med - er påfallende dempet etter at finansminister Siv Jensen ( Frp ) kom til Stortinget i går med regjerings forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171012 Men det er heller ikke slik at KrF er noen rundingsbøye.
DA171012 I KrF er vurderingen at partiet ikke er tjent med en budsjettkonflikt denne høsten som kan gjøre tilværelsen for mindretallsregjeringen til Erna Solberg ( H ) enda vanskeligere, all den tid KrF pekte på Solberg som statsministerkandidat i valgkampen.
DA171012 I KrF er vurderingen at partiet ikke er tjent med en budsjettkonflikt denne høsten som kan gjøre tilværelsen for mindretallsregjeringen til Erna Solberg ( H ) enda vanskeligere, all den tid KrF pekte på Solberg som statsministerkandidat i valgkampen.
DA171012 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix HAR TRUA : Reaksjonene fra KrF og Venstre gjør at statsminister Erna Solberg ( H ) mener mulighetene er gode for å bli enige når det skal forhandles om statsbudsjettet.
DA171012 Foregående periode hadde de to sentrumspartiene en formell samarbeidsavtale med regjeringen, mens denne perioden ble innledet med at KrF brøt ut av alt formelt samarbeid samtidig som Venstre teller på knappene om partiet bør bli en del av regjeringen.
DA171012 Enkelte omkamper og blåblå stikk til tross : Både Venstre og KrF tror på budsjettenighet med regjeringen.
DA171012 Det er imidlertid ikke slik at KrF og Venstre ikke fant provoserende budsjettsaker de kommer til å angripe i forhandlingene.
DA171012 BANER VEI : Det er få store hindre i veien mot budsjettenighet med KrF og Venstre, mener Siv Jensen.
DA171012 - Skatteskjerpelse til familiene er ikke akkurat noe KrF har gått til valg på, sier Ropstad en smule oppgitt, før han fortsetter : ¶
DA171012 - Jeg er glad for at det er nesten 1 prosent, og heldigvis er det ikke de store summene som skal til for å løfte det opp, sier Ropstad, som understreker at KrF er vel så opptatt av hva bistandsmidlene skal gå til.
DA171012 - Hvilke saker er det helt nødvendig for KrF å få gjennomslag for i budsjettforhandlingene, Ropstad ?
DA171012 KrF har også stilt seg kritisk til avgiftsforslaget fra regjeringen.
DA171012 Regjeringspartiene vil helst sikre flertall for statsbudsjettet med de gamle støttepartiene KrF og Venstre, men fjerner ifølge NRK skatteklasse 2.
DA171012 Også i statsbudsjettet for 2014 ble skatteklasse 2 forsøkt fjernet av regjeringen, men KrF reddet den.
DA171012 Finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF .
DA171012 Det reagerer KrF på.
DA171012 Da han var 3 år fikk han leukemi » ¶ | KrF reagerer : Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2 ¶
DA171012 - Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF .
DA171012 KrF og Venstre skal få sette sitt preg på det endelige resultatet, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad.
DA171012 | KrF løfter pleiepenge-saken inn i budsjettkampen ¶ KrF tar med seg krav om å styrke pleiepengeordningen inn i budsjettforhandlingene, varsler finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.
DA171012 Ropstad vil likevel ikke tallfeste hvor mye KrF vil øke kompensasjonen for dem som nå får kutt i pleiepengene etter ett år.
DA171012 ( NTB ) ¶ | KrF løfter pleiepenge-saken inn i budsjettkampen ¶
DA171012 ( NRK ) ¶ | KrF kaller « Tesla-avgiften » et løftebrudd ¶
DA171012 | KrF gjør seg kostbare ¶ KrF har denne uka bidratt til en rekke nederlag for de blåblå.
DA171012 Venstre og KrF setter seg til regjeringens forhandlingsbord med relativt gode kort på hånda.
DA171012 Det kan få betydning for de forestående budsjettforhandlingene, som starter opp mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre etter at regjeringen i dag legger fram forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171012 Bemanningsnormen KrF ønsker seg innebærer 15 elever per lærer i 1. - 4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5. - 7. trinn.
DA171012 | KrF gjør seg kostbare ¶
DA171012 KrF er klar på at de vil styrke ordningen, men har ikke tallfestet hvor mye de vil øke kompensasjonene der med.
DA171012 Venstre og KrF har knapt vært vennligere innstilt til regjeringens budsjettforslag på fire år, fastslår politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten.
DA171012 Trolig vil regjeringen likevel klare å oppnå flertall med KrF og Venstre, er vurderingen fra opposisjonen og kommentariatet.
DA171012 Tonen var usedvanlig mild fra både KrF og Venstre rett etter at finansminister Siv Jensen ( Frp ) torsdag la fram regjeringens budsjettforslag for neste år.
DA171012 Regjeringen har lagt få store hindre i veien mot budsjettenighet med KrF og Venstre.
DA171012 Og særlig i KrF .
DA171012 Min forståelse er at både KrF og Venstre mener budsjettet er langt mer overkommelig for Venstre enn for KrF , sier politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land til NTB.
DA171012 Min forståelse er at både KrF og Venstre mener budsjettet er langt mer overkommelig for Venstre enn for KrF, sier politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land til NTB.
DA171012 Men Venstre får en lettere jobb i forhandlingene enn KrF , er dommen.
DA171012 Kutt i prestestillinger og midler til folkehøgskoler, samt fjerningen av skatteklasse 2, er blant sakene som provoserer KrF .
DA171012 BANER VEI : Det er få store hindre i veien mot budsjettenighet med KrF og Venstre, mener Siv Jensen.
DA171012 - Etter at man har fått lest seg nøyere inn i dokumentene, har KrF oppdaget en del kutt som de opplever som krevende.
DA171012 Jeg håper jo at enten Venstre eller KrF kan bli med og støtte en offensiv politikk, som vi er opptatt av.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Samtidig presenterer han hovedlinjene i Aps alternative budsjett som vil virke som lokketoner overfor KrF , og på sikt muligens kan endre de samme politiske realitetene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Han avviser imidlertid at Ap allerede i høst tror at KrF lar seg lokke til å bryte med de andre ikke-sosialistiske partiene, og bidra til å danne et nytt, rødgrønt flertall.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Aps finanspolitiske talsmann Trond Giske tror KrF er mer enig med Ap enn Høyre og Frp, men tror likevel ikke på krise i høst.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Ap regner med at KrF og Venstre forhandler og blir enig med Regjeringen.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host - Vi tar til etterretning at KrF og Venstre skal forhandle med regjeringspartiene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host - For å si det sånn : Vi ville nok brukt kortere tid til å bli enig med KrF .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host - Det vil tydeliggjøre for KrF og Venstre at det finnes et annet flertall, sier Støre.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Nå må Venstre, KrF og resten av Stortinget arbeide hardt for å rette opp dette kuttet, mener spesialrådgiver for karbonfangst- og lagring ( CCS ) i Bellona, Olav Øye.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XvbvW/Disse-loftene-gir-Regjeringen-for-vei-og-bane Det var løftene fra Regjeringen Venstre og KrF i Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake « Et godt utgangspunkt for forhandlinger », var omkvedet både fra KrF og Venstre.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake | Her er 11 budsjettforslag som KrF og Venstre vil vrake ¶ KrF og Venstre snekrer nå på listen over forslag fra Regjeringen de vil vrake i forhandlingene om neste års statsbudsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake | Her er 11 budsjettforslag som KrF og Venstre vil vrake ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake I tillegg til disse sakene som KrF og Venstre vil rette opp, har begge partier lister med egne saker de vil prioritere å få med i 2018-budsjettet dersom de skal være med på en budsjettavtale.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Dette misliker KrF sterkt.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Dette er en økning, men litt under det som spesielt for KrF er en symboltung grense : At norsk bistand skal utgjøre 1 prosent av Norges BNI ( Bruttonasjonalinntekten ).
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Det rammer først og fremst nummer to-aviser og riksdekkende meningsbærende aviser, påpeker Bekkevold i KrF .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Det blir en prioritert sak for KrF å få bikket bistandsprosenten over 1 prosent. 5.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Både Venstre og KrF ønsker et høyere antall kvoteflyktninger enn dette.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Både Venstre og KrF mener Regjeringens forslag om å innføre engangsavgift for tunge elbiler bryter med en avtale om elbilfritak som ble inngått mellom de fire borgerlige partiene i mai 2015.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake KrF vil blant annet prioritere flere lærere i småskolen, bedre ordninger for barnefamilier og økt minstepensjon.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake KrF og Venstre har begynt på listen over saker der de ikke vil være med på å gi Regjeringen flertall for.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake KrF misliker forslaget om at barnehagene skal bli dyrere, men vil vurdere opp mot andre saker om dette er et kutt man skal prioritere å få fjernet. 8.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake KrF misliker forslaget og mener det er vanskelig å se motivasjonen for endringen. 3.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake KrF har tidligere år kjempet mot å fjerne ordningen, og vil gjøre det også i år. 6.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Innad i Venstre og KrF - Regjeringens foretrukne samarbeidspartier - har dette forslaget provosert kraftig.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Det er ikke sikkert « Tesla-avgiften » overlever høstens budsjettbehandling : Her er 11 budsjettforslag KrF og Venstre vil vrake ¶ KrF : - Avtalebrudd ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Det er ikke sikkert « Tesla-avgiften » overlever høstens budsjettbehandling : Her er 11 budsjettforslag KrF og Venstre vil vrake ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Derfor er vi veldig skuffet over at dette blir foreslått, og regner med at hverken Venstre eller KrF vil støtte dette, og at forslaget blir endret under Stortingets behandling av budsjettet, sier Sagedal.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service Venstre og KrF signaliserte denne uken at de ikke lenger vil gi organisasjonen statsstøtte.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet Regjeringen, Venstre og KrF lanserer Jernbanereformen på Oslo S i mai 2015.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet Dette betyr at dersom KrF fortsatt støtter Regjeringens planer vil konkurranse på norsk jernbane være vanskelig å reversere.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet KrF støttet den gang avtalen fullt ut.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/WQzdQ/Godstemning-pa-borgerlig-side--Trine-Eilertsen r nok ikke den viktigste forskjellen på regjeringsvennlige og regjeringskritiske partier, men det er likevel påfallende : Mens Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kjørte stø kurs fra valgkampen i sin kritikk av Regjeringens totalt mislykkede politikk på samtlige områder, benyttet både Venstre og KrF taletiden etter finanstalen til å gratulere finansminister Siv Jensen med et gjennomgå
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/WQzdQ/Godstemning-pa-borgerlig-side--Trine-Eilertsen Venstre og KrF har knapt vært vennligere innstilt til Regjeringens budsjettforslag på fire år.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/ebVMR/Varsler-kamp-om-mediepolitikken Venstre og KrF er klare til kamp i budsjettforhandlingene.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/ebVMR/Varsler-kamp-om-mediepolitikken Geir Jørgen Bekkevold er kulturpolitisk talsperson i KrF .
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/M4KdM/Kulturminister-Linda-Hofstad-Helleland-om-statsbudsjettet--Vi-er-privilegerte Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i KrF .
AA171012 Reaksjonene fra KrF og Venstre gjorde at statsminister Erna Solberg ( H ) torsdag ettermiddag vurderte mulighetene som gode for å bli enige når det skal forhandles om statsbudsjettet.
AA171012 Også i fortsettelsen kommer KrF og Venstre til en viss grad å samordne seg i forhandlingene med regjeringspartiene Høyre og Venstre.
AA171012 Også KrF er kritisk til Tesla-avgiften, men legger ikke skjul på at partiet har en del andre saker som vil ligge fremst på forhandlingsbordet.
AA171012 Giske tviler likevel på at høsten renner ut i noen budsjettkrise - og avviser at Ap allerede i høst tror at KrF vil la seg lokke til å bryte med de andre ikke-sosialistiske partiene.
AA171012 Foto : Simen Granviken ¶ KrF : Kjell Ingolf Ropstad ¶
AA171012 Det vil bli en krevende sak, vi må se på prioriteringene, sier Ropstad - som understreker at KrF vil dekke inn sine krav krone for krone.
AA171012 Det er mye å ta tak i, sier Ropstad - som understreker at det sitter langt inne for KrF å stille ultimatum.
AA171012 Både Venstre og KrF tok i bruk den mildeste innestemmen da Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år ble lagt på bordet i går formiddag.
AA171012 Breivik fastslår at regjeringens nye « Tesla-avgift », redusert avgiftsfritak for tyngre el- og hybridbiler er brudd på bilavgiftsavtalen mellom Regjeringspartiene, Venstre og KrF .
AA171012 KrF og Venstre sier seg enige.
AA171012 Han mener at forslaget til statsbudsjett viser at den politikken regjeringspartiene, Venstre og KrF har stått sammen om, har virket.
AA171012 For å få støtte for sitt budsjett må regjeringen ha støtte fra Venstre og KrF .
AA171012 KrF : - For dårlig for familier ¶
AA171012 | Venstre vil kjempe for flere FN-flyktninger, KrF er usikker ¶
AA171012 Rødts Bjørnar Moxnes anmoder KrF og Venstre om å kjempe for å vise en rausere side av Norge.
AA171012 KrF , som regjeringspartiene også må søke støtte hos for å få flertall for budsjettet, vil ikke slå fast at økningen av antall kvoteflyktninger er en sak de vil prioritere.
AA171012 For utsiktene til de kommende forhandlingene om budsjettet med de tidligere samarbeidspartiene Venstre og KrF , er statsministeren positiv.
AA171012 Regjeringspartiene vil helst sikre flertall for statsbudsjettet med de gamle støttepartiene KrF og Venstre, men fjerner skatteklasse 2.
AA171012 Også i statsbudsjettet for 2014 ville regjeringen fjerne ordningen, men den ble reddet av KrF .
AA171012 - Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF .
AA171012 KrF reagerer.
AA171012 KrF og Venstre skal få sette sitt preg på det endelige resultatet, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad til NTB.
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | KrF misfornøyd med skattegrep for lavinntektsfamilier ¶
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | KrF kaller « Tesla-avgiften » et løftebrudd ¶
AA171012 - KrF etterlyser forbedringer for familiene, flere lærere for de yngste elevene og menneskeverdstiltak mot sortering.
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | KrF : - Mye bra, men altfor passivt budsjett ¶
AA171012 Venstre og KrF har knapt vært vennligere innstilt til regjeringens budsjettforslag på fire år, fastslår politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten.
AA171012 Trolig vil regjeringen likevel klare å oppnå flertall med KrF og Venstre, er vurderingen fra opposisjonen og kommentariatet.
AA171012 Tonen var usedvanlig mild fra både KrF og Venstre rett etter at finansminister Siv Jensen ( Frp ) torsdag la fram regjeringens budsjettforslag for neste år.
AA171012 Regjeringen har lagt få store hindre i veien mot budsjettenighet med KrF og Venstre.
AA171012 Og særlig i KrF .
AA171012 Min forståelse er at både KrF og Venstre mener budsjettet er langt mer overkommelig for Venstre enn for KrF , sier politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land til NTB.
AA171012 Min forståelse er at både KrF og Venstre mener budsjettet er langt mer overkommelig for Venstre enn for KrF, sier politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land til NTB.
AA171012 Men Venstre får en lettere jobb i forhandlingene enn KrF , er dommen.
AA171012 Kutt i prestestillinger og midler til folkehøgskoler, samt fjerningen av skatteklasse 2, er blant sakene som provoserer KrF .
AA171012 - Etter at man har fått lest seg nøyere inn i dokumentene, har KrF oppdaget en del kutt som de opplever som krevende.
AA171012 På spørsmål om Jensen har med noe som kan lokke Kristelig Folkeparti ( KrF ) « i kofferten », svarte finansministeren at en regjering alltid tenker på samarbeidspartnerne sine når et budsjett blir laget.
AA171012 Selv om det ikke foreligger en slik avtale nå og til tross for at KrF åpent betrakter seg som et rent opposisjonsparti, følges samme resept denne høsten.
AA171012 I forrige periode slo en egen samarbeidsavtale fast at regjeringspartiene først skulle søke budsjettenighet med støttepartiene KrF og Venstre.
AA171012 I KrF er dessuten finanskomiteens tidligere leder Hans Olav Syversen beredt til å bistå med råd og veiledning. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Han har tro på at budsjettforhandlingene med KrF og Venstre vil ende i enighet for femte år på rad.
AA171012 Regjeringens to foretrukne samarbeidspartier Venstre og KrF angriper forslaget om å innføre en engangsavgift for tyngre elbiler.
AA171012 Verken KrF eller Venstre har heller noe ønske om konflikt nå.
AA171012 Regjeringa skjønner at her gjelder det å komme KrF og Venstre i møte.
AA171012 Nå blir det opp til Venstre og KrF å sette farge på budsjettet.
AA171012 Kutt i pressestøtten og til folkehøyskolene har en tendens til å finne sine redningsmenn- og kvinner i KrF og Venstre.
AA171012 KrF vil også innføre bemanningsnorm for lærere, et forslag som både er dyrt og omstridt i kommunene.
AA171012 KrF må få på plass mer til familiene.
VG171011 Foto : Helge Mikalsen, VG ¶ KrF går inn for å tallfeste antall lærere til en lærer pr 15 elever i 1.-4.-klasse, og en lærer pr. 20 elever i 5.-7.-klasse.
VG171011 Det er her vi mener KrF og Ap bommer.
VG171011 Ap, med partileder Jonas Gahr Støre i spissen, velger lettvinte løsninger dersom de går inn på en fast lærernorm, slik KrF foreslår.
VG171011 Ingen skal beskylde KrF for ikke å være villige til å prøve noe nytt.
VG171011 I sitt nye standpunkt mener nå KrF at 14 uker til far skal komme som en ytterligere utvidelse av permisjonstiden, slik at den blir enda lengre.
VG171011 HAR SNUDD : I sitt nye standpunkt mener nå KrF at 14 uker til far skal komme som en ytterligere utvidelse av permisjonstiden, slik at den blir enda lengre.
VG171011 Etter å ha fått sitt programstandpunkt om å redusere kvoten til ti uker gjennom, så har KrF nå snudd og vil igjen har 14 uker.
VG171011 | KrF-krav for budsjett-støtte : 800 millioner til flere lærere ¶ KrF er villig til å sikre flertall for Høyre-Frp regjeringens budsjett, men ett viktig vilkår er at KrF får støtte for lærernorm i grunnskolen på plass i 2018.
VG171011 Selv om partiet gjorde et elendig valg i høst, mistet hver fjerde velger fra 2013 og krympet til 4,2 prosent, er regjeringen avhengig av støtte både fra KrF og Venstre for å få flertall for statsbudsjettet, som blir offentlig klokken 10 torsdag.
VG171011 Onsdag kveld fikk KrF støtte for minst to forslag som partiet har lagt på Stortingets bord under den to dager lange trontaledebatten : ¶
VG171011 KrF er villig til å sikre flertall for Høyre-Frp regjeringens budsjett, men ett viktig vilkår er at KrF får støtte for lærernorm i grunnskolen på plass i 2018.
VG171011 Gjennom budsjettavtalene siden 2014 har KrF allerede sørget for økt lærertetthet fra første til fjerde trinn, og det er lagt inn 1,3 milliarder kroner.
VG171011 For KrF forlot regjeringssamtalene i september, var statsminister Erna Solberg ( H ) og regjeringspartiene enige med KrF og Venstre om å føre samtaler om statsbudsjettet.
VG171011 For KrF forlot regjeringssamtalene i september, var statsminister Erna Solberg ( H ) og regjeringspartiene enige med KrF og Venstre om å føre samtaler om statsbudsjettet.
VG171011 - Vi venter oss et nokså nøkternt budsjett i år, men med full gass på jobbskapning og med respekt for det KrF og Venstre har vært med og bygget sammen med regjeringspartiene de siste fire årene. sier Ropstad.
VG171011 - Og det er prisen KrF skal ha for å sikre flertall for statsbudsjettet ?
VG171011 - Hvor mye skattelette kan KrF akseptere ?
VG171011 - Det er ikke for å « please » KrF , men fordi norsk skole trenger det, svarer KrF-lederen.
VG171011 KrF vil også løfte krav om at tvillingforeldre skal få mer betalt fødselspermisjon sammen enn det andre foreldre får.
VG171011 KrF tester nå partiets evne til å utnytte sin nye posisjon som opposisjonsparti, på vippen mellom blokkene i norsk politikk.
VG171011 * KrF er også med og sikrer flertall for å utvide pappapermen fra 10 til 14 uker.
NL171011 I Troms har Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, KrF og Venstre funnet sammen om Tromsdokument 1 og 2 for Forsvarets fremtid.
DB171011 Å få med KrF og Venstre er nøkkelen til å få igjennom statsbudsjettet, og det kan bli lettere sagt enn gjort, siden begge partiene ønsker å verne om elbilinsentivene.
DB171011 ¶ TRENGER KRF : Statsminister Erna Solberg og kommunalminister Jan Tore Sanner trenger støtte til statsbudsjettet og andre store saker fra KrF og partileder Knut Arild Hareide.
DB171011 ¶ TRENGER KRF : Statsminister Erna Solberg og kommunalminister Jan Tore Sanner trenger støtte til statsbudsjettet og andre store saker fra KrF og partileder Knut Arild Hareide.
DB171011 Vil prøve å danne flertall med KrF i sosialpolitikk, bistandsspørsmål og klimasaker, og fremmet allerede under trontaledebatten 10 forslag.
DB171011 Ved inngangen til stortingsperioden definerer han KrF som et opposisjonsparti og et sentrumsparti som kan søke gjennomslag både til høyre og venstre i det politiske landskapet.
DB171011 Usosiale kutt er ingen god oppskrift for god dialog med KrF .
DB171011 UTFORDRER : Sps parlamentariske leder Marit Arnstad vil ha KrF med på omkamp om Andøya og kommunetvang.
DB171011 Hun trekker fram flyktning- og innvandringspolitikken som det viktigste hun trenger hjelp av KrF til.
DB171011 Her er KrF-lederen på vei mot talerstolen i Stortingets trontaledebatt, hvor han slo fast at KrF denne perioden er et opposisjonsparti som kan søke flertall både til høyre og itl venstre i politikken.
DB171011 Han mener Ap og KrF kan finne sammen i økonomisk politikk, fordelingspolitikk, i distrikts-, landbruks- og næringspolitikk, i bistand, fattigdomsbekjempelse og rusomsorg.
DB171011 Han ber mindretallsregjeringen unngå å provosere vippepartiet KrF .
DB171011 Fattigdomsbekjempelse både her i landet og internasjonalt er en hjertesak for KrF .
DB171011 FRIR TIL KRF : Både statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker KrFs støtte i denne stortingsperioden.
DB171011 FATTIGDOM OG KLIMA : SV-leder Audun Lysbakken vil fremme forslag om klima og fattigdom som KrF kan støtte.
DB171011 Et fristilt KrF vil finne meningsfeller i mange flere saker på vår side, sier Aps- nestleder Trond Giske.
DB171011 Ap ser også mulighet for flertall sammen med KrF i saker om arbeidsliv og sosialpolitikk, som styrking av arbeidsmiljøloven og kamp mot sosial dumping.
DB171011 Alle vil ha KrF med på laget for politisk gjennomslag.
DB171011 - Vi trenger KrF til å telle til 85 i stortingssalen, til å få flertall i en del saker, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DB171011 - Vi fremmer forslag på områder hvor vi vet KrF er enige med oss og ikke med regjeringen.
DB171011 - Når det gjelder fattigdom, og spesielt barnefattigdom, spiller KrF og Venstre på samme lag.
DB171011 - Jeg ser for meg at vi må ta tida til hjelp og være tålmodige, men at det er store muligheter for gjennomslag, for dersom KrF forventer at vi skal støtte deres forslag, må vi kunne håp at de støtter våre forslag når de er i tråd med det har sagt tidligere, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.
DB171011 - Du sier KrF vil søke gjennomslag også til venstre.
DB171011 - Det kan vi få til gjennom et samarbeid med KrF på konkrete saker, sier Venstre-lederen.
DB171011 - De som har stemt på KrF , skal oppleve at vi kjemper for deres sak.
DB171011 KrF ønsker å være konstruktive overfor dem som vil samarbeide med oss.
DB171011 KrF gjorde et elendig valg, men havnet i den mektige vippeposisjonen.
DB171011 KrF advarer regjeringen mot å røre partiets hjertesaker ¶
DB171011 Men vi har hatt noen runder før, og Høyre, KrF , Venstre og Frp pleier ikke å forhandle ned skolebudsjettet, sier Asheim.
DB171011 Høyre og Frp-regjeringen har ikke flertall i Stortinget, og må derfor forhandle om budsjettet med KrF og Venstre for å få det vedtatt.
DB171011 Håper på støtte fra KrF
DB171011 - Jeg opplever at KrF er en tilhenger av tidlig innsats, og håper jeg får støtte på det.
DB171011 KrF har fått gjennomslag for flere lærere tidligere.
DB171011 - KrF har lansert et dyrt forslag om lærernorm, som de vil ha inn i budsjettforhandlingene.
DA171011 Søndag uttalte han til NTB at KrF er opptatt av den sosiale profilen på budsjettet.
DA171011 Regjeringen er etter valget avhengig av støtten fra både Venstre og KrF for å få budsjettet sitt gjennom, og begge partier har lange kravlister i bytte mot deres støtte.
DA171011 ( NTB ) ¶ | KrF og Venstre til orientering hos Siv Jensen ¶
DA171011 KrF og V valgte blant annet å støtte Aps forslag om å gjeninnføre 14 ukers pappaperm, og et samlet Storting instruerte regjeringen til å gjøre endringer i den omstridte nye pleiepengeordningen.
DA171011 KrF har også klare krav til økt satsing på flere lærere til de yngste elevene og at kontantstøtten gjøres mer fleksibel, slik at den kan kombineres med noe bruk av barnehage.
DA171011 Ap 25,8 ( - 0,6 ), Høyre 26,7 ( + 0,8 ), Frp 14,9 ( - 0,3 ), KrF 4,1 ( + 0,7 ), Sp 10,6 ( + 2,0 ), SV 6,0 ( - 0,1 ), Venstre 4,1 ( + 1,6 ), R 2,2 ( - 2,7 ), MDG 4,8 ( - 0,9 ), Andre 0,7 ( - 0,5 ).
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Må forhandle med Venstre og KrF
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak For å ha flertall for neste års statsbudsjett, er regjeringspartiene avhengige KrF og Venstre.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Finanspolitisk talsperson i KrF , Kjell Ingolf Ropstad, ønsker ikke å kommentere forslaget torsdag kveld.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak KrF har tidligere åpnet for å se på et tak for hvor dyr bilen kan være og hva som kvalifiserer for avgiftsfritak.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Venstre og KrF har bidratt til flertall for støtten de siste fire årene.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Venstre og KrF har bidratt til flertall for støtten de siste fire årene.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/RJ79x/Under-streken I Høyre, derimot - ja, til og med i KrF - går folk på do med døren åpen.
AA171011 Geirmund Lykke, kommunalråd for KrF og ivrig helårssyklist, mener at regelverket for syklister er altfor komplisert.
AA171011 Ap-toppen ser positivt på den nye parlamentariske situasjonen, der regjeringen trenger støtte fra begge samarbeidspartiene KrF og Venstre.
AA171011 Knut Arild Hareide ( KrF ) : ¶
VG171010 Solberg-regjeringen kan gå på et smertelig skoletap : KrF kan stemme med opposisjonen for å vrake de nye kravene om utdanningskompetanse for lærere.
VG171010 Nå foreslår både KrF , Sp og SV på det nye Stortinget at krav med tilbakevirkende kraft vrakes.
VG171010 I likhet med både Grøvan ( KrF ) og Arnstad ( Sp ) vil hun fremme forslag om å fjerne kravet en av de første dagene etter Stortingets åpning.
VG171010 Fagerås og SV sammen med Sp og KrF er avhengig av at også Arbeiderpartiet går inn for å fjerne kravet om studiepoeng med tilbakevirkende kraft, for at det skal bli flertall for forslagene fra SV, Sp og KrF .
VG171010 Fagerås og SV sammen med Sp og KrF er avhengig av at også Arbeiderpartiet går inn for å fjerne kravet om studiepoeng med tilbakevirkende kraft, for at det skal bli flertall for forslagene fra SV, Sp og KrF.
VG171010 Etter at det nye Stortinget åpnes mandag, tyder mye på at vippepartiet KrF kan danne flertall sammen med Sp, SV og trolig Ap for å fjerne bestemmelsen der lærere med mange års erfaring kan bli avskiltet.
VG171010 Dette er lærere norsk skole og elever trenger, sier Hans Fredrik Grøvan ( KrF ) til VG.
VG171010 Beskjeden om at utdanningen mange av disse lærerne tok før 2014 - gjør dem uskikket til å undervise, er et svært dårlig og lite tillitsvekkende signal til lærerne, mener både Arnstad og Grøvan i KrF .
VG171010 | KrF kan sikre flertall for å skrote blåblått lærerkrav ¶
VG171010 Regionreformen er også tema for Arbeiderpartiet, som ifølge Aftenposten vil ha KrF med på å skrote vedtaket om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold sammen til én region.
VG171010 Nå sier KrF at de vil støtte forslaget - som dermed har flertall i Stortinget.
VG171010 Fikk du med deg ? KrF og Venstre vil redde Uber ¶
VG171010 ENIGE : KrF vil støtte Ap og Jonas Gahr Støres forslag om å gjeninnføre en fedrekvote på 14 uker.
VG171010 | KrF : Vil sikre flertall for økt fedrekvote ¶
VG171010 » Forslagsstiller Olaug Bollestad ( KrF ) forklarer VG at det likevel er tre ting ved den nye ordningen partiet vil ha endret : ¶
VG171010 Som får støtte fra KrF .
VG171010 Med dagens stortingssammensetning har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF til sammen flertall som kan endre den vedtatte pleiepengeordningen.
VG171010 Ifølge Hadia Tadjik er Arbeiderpartiet nå langt på vei enige med KrF og SV.
VG171010 I dag fremmer både SV og KrF forslag om lovendring i forbindelse med trontaledebatten.
VG171010 Den gangen var det bare KrF og MDG som støttet forslaget. 31 av Arbeiderpartiets 32 representanter stemte mot SVs alternativ, og for regjeringens forslag som altså trådte i kraft 1. oktober.
VG171010 BOLLESTAD : KrF vil ha Stortnget med på endringsforslag ¶
VG171010 | KrF og Venstre kan redde Uber i storbyene ¶ KrF og Venstre foreslår en løsning for Uber i Oslo og storbyene, samtidig som drosjetilbudet i Distrikts-Norge vernes.
VG171010 Se : Fri seksuelle orientering og kjønnsidentitet blir feiret i store deler av verden : ¶ | KrF og Venstre kan redde Uber i storbyene ¶
VG171010 Nå åpner de to partiene de er avhengig av å finne støtte hos - Venstre og KrF - for en distriktstilpasset Uber-løsning.
VG171010 I Senterpartiet blir forslaget fra KrF og Venstre tatt meget lunkent imot.
VG171010 - Men når vi får så gode signaler fra Venstre og KrF , gir det et godt grunnlag for å finne gode løsninger for hele landet.
VG171010 - Liberalisering i byene, som KrF og V tar til orde for, fører til dyrere og dårligere tjenester.
VG171010 - Det er veldig positivt at både KrF og Venstre nå signaliserer at de vil være med å finne løsninger som både ivaretar Uber og delingsøkonomiselskaper og som sørger for at vi vil ha gode drosjeløsninger i hele Norge i fremtiden, sier Høyres nye leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Helge Orten.
NL171010 Høyre og Frp har, med støtte i KrF og Venstre, flertallet i presidentskapet.
DB171010 KrF har lansert noe, Ap noe og Sp noe som kan få kryssende flertall i salen med ulike konstellasjoner.
DB171010 Uenigheten mellom partiene ligger altså ikke i om Ap, Sp, SV og KrF ønsker å endre pleiepengeordningen, men hvor langt partiene vil strekke seg i endringene.
DB171010 SV og Sp ønsker å gi 100 prosent av lønn i hele perioden, Ap og KrF har fortsatt ikke bestemt seg for hvilket nivå partiene vil foreslå.
DB171010 I dag fremmer både SV og KrF forslag om lovendring i forbindelse med trontaledebatten.
DB171010 Han bekrefter at partiet nå jobber for å endre pleiepengeordningen, men vet ikke om partiet kommer til å stemme for forslagene fra SV og KrF , eller fremme et eget.
DB171010 - Det som er viktig for KrF er å få en endring på reduksjonen av lønn til 66 prosent stønadsnivå etter ett år og at det per i dag ikke er mulighet for utvidelse av stønadsperioden, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til Dagbladet.
DB171010 KrF fortalte i går at de ønsker det samme, og i dag bekrefter både Ap og Sp overfor Dagbladet at de også støtter en endring av pleiepengeordningen for å rette opp noen av effektene som ble innført 1. oktober.
DB171010 Under trontaledebatten i Stortinget i dag kommer KrF til å fremme et forslag som skal endre på nettopp dette.
DB171010 Hun mener dagens ordning tvinger foreldre til å velge mellom å stille opp for barna sine eller være i jobb og ønsker derfor initiativene fra KrF og SV hjertelig velkommen.
DB171010 - Men jeg tror ikke det nytter å be regjeringen finne ut av dette selv, slik KrF vil.
DA171010 Også Ap vil ha ny debatt om den store nye regionen Viken og inviterer KrF til å danne flertall mot dette vedtatte reformgrepet.
DA171010 Bemanningsnorm ¶ KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen.
DA171010 Også Ap vil ha ny debatt om den store nye regionen Viken og inviterer KrF til å danne flertall mot dette vedtatte reformgrepet.
DA171010 Bemanningsnorm ¶ KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen.
DA171010 Mindretallsregjeringen med Høyre og Frp får ikke flertall for at lønnsslippen til pensjonistene må hentes ut digitalt dersom både Sp, Ap, SV og KrF er imot.
DA171010 Finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad vil ikke foregripe hvor partiet landet, men sa senest i sommer at KrF vil ha pensjonsslippen tilbake på papir.
DA171010 KrF tok opp kampen for utbetalingsslippen da samarbeidspartiene forhandlet om revidert budsjett.
DA171010 Også Ap vil ha ny debatt om den store nye regionen Viken og inviterer KrF til å danne flertall mot dette vedtatte reformgrepet.
DA171010 Bemanningsnorm ¶ KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Samme begrunnelse bruker KrF-leder Knut Arild Hareide for å begrunne at hans parti KrF støtter Aps forslag.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden SV, Sp, Venstre og KrF har alle kunngjort at de stemmer for Aps forslag om å øke kvoten til 14 uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Kjell Magne Bondevik II ( Høyre, KrF og Venstre ) ¶ 2005 : 5 uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Dagens kvote på 10 uker er resultat av et kompromiss mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre høsten 2013.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden KrF snur på grunn av Nav-statistikk ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ykmxx/Flertall-for-a-kutte-millionstotten-til-Human-Rights-Service Venstre og KrF vil ikke lenger gi statsstøtte til islamkritiske Human Rights Service.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag * Solberg I-regjeringen ville kutte fedrekvoten helt, men inngikk et kompromiss med samarbeidspartiene Venstre og KrF om å redusere kvoten til 10 uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag * Nå er det flertall på Stortinget for igjen å øke fedrekvoten til 14 uker etter at KrF har gitt støtte til Arbeiderpartiets forslag om dette.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje | KrF støtter Aps fedrekvote-forslag - kan bli utvidet mot regjeringens vilje ¶ KrF vil støtte Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje NTB får opplyst at KrF vil jobbe videre for å utvide den samlede foreldrepermisjonen med fire uker, slik partiets primærstandpunkt tilsier.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje Men gruppemøtet tirsdag morgen avklarte altså at KrF støtter Aps forslag, som dermed vil få flertall på Stortinget.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje Gruppa har bestemt at vi vil støtte det, sier familiepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold i KrF til NRK.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje Etter forhandlinger med Venstre og KrF ble fedrekvoten beholdt, men redusert fra 14 til 10 uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje | KrF støtter Aps fedrekvote-forslag - kan bli utvidet mot regjeringens vilje ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Regionreformen er også tema for Arbeiderpartiet, som ifølge Aftenposten vil ha KrF med på å skrote vedtaket om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold sammen til én region.
AA171010 Også Ap vil ha ny debatt om den store nye regionen Viken og inviterer KrF til å danne flertall mot dette vedtatte reformgrepet.
AA171010 Bemanningsnorm ¶ KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen.
AA171010 - Det er ikke uventet at KrF varsler forslag om bemanningsnorm, men min første tanke er at en regel slik KrF tar til orde for først og fremst vil sørge for flere lærere i sentrale strøk, hvor man i dag har gode skoleresultater, samtidig som andelen ukvalifiserte lærere trolig vil øke, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen ( Frp ) til NTB.
AA171010 - Det er ikke uventet at KrF varsler forslag om bemanningsnorm, men min første tanke er at en regel slik KrF tar til orde for først og fremst vil sørge for flere lærere i sentrale strøk, hvor man i dag har gode skoleresultater, samtidig som andelen ukvalifiserte lærere trolig vil øke, sier stortingsrepresentant Roy Steffen
AA171010 SV har levert et representantforslag om saken og temaet blir også tatt opp av KrF i tirsdagens trontaledebatt.
AA171010 MDG, SV og KrF stemte imot endringene i ordningen som trådte i kraft 1. oktober.
AA171010 ( ©NTB ) ¶ | KrF og Venstre kan redde Uber i Oslo ¶
AA171010 KrF har allerede varslet at partiet vil stemme for Aps forslag om å utvide fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 til 14 uker.
AA171010 | Flertall for utvidet fedrekvote ¶ KrF støtter Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen.
AA171010 NTB får opplyst at KrF vil jobbe videre for å utvide den samlede foreldrepermisjonen med fire uker, slik partiets primærstandpunkt tilsier.
AA171010 Men gruppemøtet tirsdag morgen avklarte altså at KrF støtter Aps forslag, som dermed vil få flertall på Stortinget.
AA171010 Gruppa har bestemt at vi vil støtte det, sier familiepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold i KrF til NRK.
AA171010 Etter forhandlinger med Venstre og KrF ble fedrekvoten beholdt, men redusert fra 14 til 10 uker. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Både KrF og Venstre har varslet støtte til forslaget om å utvide fedrekvoten fra 10 til 14 uker.
AA171010 Alt KrF gjør, blir fulgt med argusøyne.
VG171009 GJENVALGT : Med Høyre, Frp, Venstre og KrF i ryggen ble Olemic Thommessen lørdag gjenvalgt som stortingspresident.
VG171009 Gjennom fire blå-blå år har « avgiftsskeptikerne » i H og FrP bekvemt kunne vise til samarbeidsavtalen med KrF som lover at « hovedlinjen i alkoholpolitikken skal ligge fast.
VG171009 KrF snakker på autopilot om « hensynet til de svakeste », men tar ikke inn over seg at den viktigste målgruppen for smuglerbandene er barn og unge, som selv bidrar til markedsføring av øl-taxier og garasjesalg gjennom sosiale medier.
VG171009 Det er helt i samsvar med det jeg oppfatter at KrF signaliserte både før sommeren og i valgkampen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
VG171009 Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.
DN171009 | KrF krever lærermilliard ¶ KrF krever norm på maksimalt 15 elever per lærer i grunnskolens barnetrinn.
DN171009 Regjeringen er avhengig av støtte fra både KrF og Venstre for å oppnå flertall i Stortinget.
DN171009 Mer undervisning uten godkjent utdannelse Flere endringer ¶ KrF foreslår tirsdag lovfesting av gjennomsnittlig maksimalt 15 elever per lærer på første til fjerde skoletrinn, og 20 per lærer i 5. til 10. klasse.
DN171009 Ifølge Grøvan krever KrF også at man legger bort plikten til 60 studiepoeng etterutdannelse for at lærere med mange års praksis skal beholde undervisningskompetansen.
DN171009 Ifølge KrF sto 550 studieplasser da tomme, en dobling fra før karakterkravet i matematikk ble innført.
DN171009 Foto : Aleksander Nordahl ¶ KrF går dermed rett i strupen på regjeringspartiene med sitt forslag, som legges frem i Stortinget allerede tirsdag.
DN171009 Banker vurderer bitcoin-satsing ¶ ¶ | KrF krever lærermilliard ¶
DN171009 KrF vil fjerne kravet om minst karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdannelse.
DN171009 Det er helt i samsvar med det jeg oppfatter at KrF signaliserte både før sommeren og i valgkampen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
DN171009 Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.
DN171009 Derfor vil KrF ha ny regjering ¶
DB171009 » Kilde : Sp ¶ KrF vil ikke ha omkamp om kommune-tvang ¶
DB171009 På den måten må altså KrF stemme motsatt av det de gjorde i juni for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.
DB171009 Hun vil ellers ikke svare konkret på om KrF vil støtte de andre forslagene fra Sp, men opplyser at KrF og Sp er på forskjellig linje i spørsmålet om tvangssammenslåinger.
DB171009 Hun vil ellers ikke svare konkret på om KrF vil støtte de andre forslagene fra Sp, men opplyser at KrF og Sp er på forskjellig linje i spørsmålet om tvangssammenslåinger.
DB171009 Det er særlig dette, som KrF stemte i mot da Venstre, Høyre og Frp banket det gjennom i 2016, som Senterpartiet nå vil reversere.
DB171009 Det er helt i samsvar med det jeg oppfatter at KrF signaliserte både før sommeren og i valgkampen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.
DB171009 - Vi har lagt merke til det KrF har sagt om at det må ha kommet til « nye momenter » om de skal støtte oppløsning av tvangssammenslåinger, men det viktigste nye momentet her bør være at et lokalt folkevalgt organ sier at de ønsker å fortsette som egen kommune, sier Sp-lederen, og legger til : ¶
DB171009 ( Dagbladet ) : Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte KrF i mot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
DB171009 KrF sier at deres stortingsgruppe foreløpig ikke har tatt stilling til forslagene fra Sp, men varsler allerede nå at de trolig vil støtte forslaget fra Sp om at frivillighet skal reetableres som en generell regel for framtidige kommunesammenslåinger.
DB171009 VENTER PÅ FRIERE : Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad i KrF .
DB171009 Her er avstanden mellom venstresida og KrF kort, mener han.
DB171009 Det sørget KrF for da partiet valgte å ikke gå inn i regjering og heller ikke inngå noen samarbeidsavtale med Høyre og Frp.
DB171009 Dersom KrF gjør som de har lovet, og faktisk stemmer etter samvittigheten sin, skal vi få gjennomslag for mye god politikk.
DB171009 - Men det som er viktig for KrF er å få norsk politikk inn mot sentrum, enten forslagene kommer fra høyresida eller venstresida.
DB171009 KrF kan danne flertall med begge blokkene i norsk politikk.
DB171009 Rødt får den største endringen med 3,7 prosent ( +1,3 ), SV 6,4 ( +0.4 ), Sp 9,3 ( - 1 ), MDG 3,4 ( +0,2 ), V 4,8 ( +0,4 ), KrF 3,2 ( - 1 ) og Andre 1,6 ( - 0,2 ).
DB171009 Statsbudsjettet for 2018 legges fram på torsdag, så venter forhandlinger med KrF og Venstre.
DB171009 Hvor mye makt KrF og Venstre har til å flytte penger eller bruke mer, vet vi før jul.
DB171009 KrF og Venstre må med, og ingen skal provoseres unødig.
DA171009 Ifølge Tajiks brev til Hauglie kan et flertall være innen rekkevidde dersom KrF velger alternativ to.
DA171009 Han sier at KrF om kort tid vil avgjøre om partiet skal fremme sitt opprinnelige forslag på nytt, eller om det er mer hensiktsmessig å be regjeringen gå inn i den vedtatte lovteksten og justere der det er nødvendig.
DA171009 | Sp ønsker reversering av kommunereform - KrF har nøkkelposisjonen ¶
DA171009 Senterpartiet ber KrF om hjelp til å reverse ulike deler av kommunereformen.
DA171009 KrF-talspersonen presiserer likevel at KrF og Sp er uenige på et punkt.
DA171009 Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.
DA171009 KrF har ikke tatt stilling til de konkrete forslagene fra Sp, men uttaler at de ønsker å følge frivllighetsprinisppet som en generell regel for framtidige kommunesammenslåinger.
DA171009 Regjeringen skal forhandle med KrF og Venstre, som ikke har endelig avklart forholdet til regjeringen videre.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Vest-Agder : Gisle Meininger Saudland, FrP, Torhild Bransdal, KrF .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Sogn og Fjordane : Frida Melvær, H, Tore Storehaug, KrF .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Møre og Romsdal : Sylvi Listhaug, FrP, Marianne Synnes, H, Jon Georg Dale, FrP, Vetle Wang Soleim, H, Steinar Reiten, KrF .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Senterpartiet fremmer fire forslag om reversering av ulike deler av kommunereformen, som de håper å få KrF med på, skriver NTB.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Men Lauvås mener signaler KrF og partileder Knut Arild Hareide har kommet med etter at vedtaket ble fattet, gir håp om at det kan være mulig å få støtte fra partiet til å omgjøre Viken-vedtaket.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget KrFs kommunalpolitiske talsperson Bransdal sier KrF ikke har gått til valg på å reversere tvangsvedtak som allerede er banket gjennom i Stortinget, men at partiet vil legge frivillighet til grunn i fremtiden.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Håper å få KrF med på laget.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Det nye regionkartet ble banket gjennom av Høyre, Frp, KrF og Venstre.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Arbeiderpartiet håper å få KrF med på å vrake vedtaket om å slå Akershus, Buskerud og Østfold sammen til Viken.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget - KrF har kjempet godt og lenge for gode formålstjenlige regioner.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Det er helt i samsvar med det jeg oppfatter at KrF signaliserte både før sommeren og i valgkampen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen KrF støttet kommunereformen, men gikk imot tvangssammenslåingene.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/n3ymQ/Hoyre-klart-storst-i-ny-maling--Ap-nede-pa-25-tallet pp mot de store svingningene for de tre største partiene, er endringene for de mindre partiene marginale - og godt innenfor feilmarginen på mellom 1 og 2,8 prosentpoeng : Rødt får den største endringen med 3,7 prosent ( +1,3 ), SV 6,4 ( +0.4 ), Sp 9,3 ( - 1 ), MDG 3,4 ( +0,2 ), V 4,8 ( +0,4 ), KrF 3,2 ( - 1 ) og Andre 1,6 ( - 0,2 ).
AA171009 Bærekraft i velferden har KrF vært opptatt av lenge, sier partileder Knut Arild Hareide, og trekker fram satsing på sårbare barn som viktig.
AA171009 - For KrF er noe av det viktigste de investeringene vi trenger vi gjør for at vi skal ha en bærekraftighet fremover.
AA171009 pp mot de store svingningene for de tre største partiene, er endringene for de mindre partiene marginale - og godt innenfor feilmarginen på mellom 1 og 2,8 prosentpoeng : Rødt får den største endringen med 3,7 prosent ( +1,3 ), SV 6,4 ( +0.4 ), Sp 9,3 ( - 1 ), MDG 3,4 ( +0,2 ), V 4,8 ( +0,4 ), KrF 3,2 ( - 1 ) og Andre 1,6 ( - 0,2 ).
AA171009 I valgkampen var både Arbeiderpartiet, SV, Rødt, KrF og Venstre opptatt av kvaliteten i barnehagesektoren.
DA171008 Vidar Are-Ekstrøm i Stavanger Hockey forteller Tone Therese Paulsen ( KrF ) om utfordringer med drift av idrettslag.
DA171008 | Lang kravliste til regjeringens budsjett fra KrF og Venstre ¶ KrF og Venstre krever mer penger til fattigdomsbekjempelse, flere lærere og grønn omstilling for å lose regjeringens budsjett vel i havn.
DA171008 | Lang kravliste til regjeringens budsjett fra KrF og Venstre ¶
DA171008 Regjeringen er helt avhengig av støtte fra både Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Venstre for å få budsjettet gjennom på Stortinget, og de to partiene har klare formeninger om hva som må til for å få deres støtte.
DA171008 KrFs ferske finanspolitiske talsmann, nestleder Kjell Ingolf Ropstad, sier KrF forventer at budsjettet er rigget slik at det stimulerer til nye arbeidsplasser over hele landet.
DA171008 Etter at budsjettet legges fram torsdag, skal de ulike opposisjonspartiene utarbeide sine alternative budsjetter, før KrF og Venstre starter forhandlingene med regjeringen i begynnelsen av november.
DA171008 KrF har også klare krav til økt satsing på flere lærere til de yngste elevene.
DA171008 KrF er også opptatt av den sosiale profilen i budsjettet.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/M4w6r/Under-streken i det siste, nevner vi at det var KrF - ikke Frp - som sørget for at det er blitt tillatt med personlige bilskilt.
AA171008 Regjeringen er helt avhengig av støtte fra både Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Venstre for å få budsjettet gjennom på Stortinget, og de to partiene har klare formeninger om hva som må til for å få deres støtte.
AA171008 Mer penger til grønn omstilling, fattigdomsbekjempelse og flere lærere er blant betingelsene KrF og Venstre setter for å lose regjeringens budsjett vel i havn.
AA171008 KrFs ferske finanspolitiske talsmann, nestleder Kjell Ingolf Ropstad, sier KrF forventer at budsjettet er rigget slik at det stimulerer til nye arbeidsplasser over hele landet.
AA171008 Etter at budsjettet legges fram torsdag, skal de ulike opposisjonspartiene utarbeide sine alternative budsjetter, før KrF og Venstre starter forhandlingene med regjeringen i begynnelsen av november.
AA171008 KrF har også klare krav til økt satsing på flere lærere til de yngste elevene.
AA171008 KrF er også opptatt av den sosiale profilen i budsjettet.
AA171008 ( ©NTB ) ¶ | KrF og Venstre med lang kravliste til regjeringens budsjett ¶
VG171007 Høyre, Frp, Venstre og KrF hadde mobilisert alt de hadde for å få alle kandidatene til å stille og få Thommessen gjenvalgt.
VG171007 Thommessen er egentlig sikret flertall, da både Venstre og KrF har varslet at de stiller seg bak ham.
VG171007 Det betyr at dersom fire personer i Høyre, Frp, Venstre eller KrF velger ikke å stemme på Thommessen, enten ved å stemme på Aps kandidat eller stemme blankt, så blir Hansen president.
VG171007 GJENVALGT : Med Høyre, Frp, Venstre og KrF i ryggen ble Olemic Thommessen lørdag gjenvalgt som stortingspresident.
DN171007 Tajik samarbeider gjerne med KrF ¶ ¶
DN171007 Tajik samarbeider gjerne med KrF ¶ ¶
DN171007 | Tajik samarbeider gjerne med KrF
DN171007 Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik sier hun gjerne tar initiativ til å samarbeide med KrF om blant annet arbeidslivsspørsmål.
DN171007 - Jeg ønsker ikke forskuttere støtte fra KrF , men registrerer at vi har en del ting til felles i partiprogrammene, sier Tajik til Dagbladet.
DN171007 - Det kommer ikke til å stå på initiativ fra vår side når det gjelder å fremme saker som er viktige for oss, og som vi også tror kan være viktige for KrF , sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.
DN171007 - Det kommer ikke til å stå på initiativ fra vår side når det gjelder å fremme saker som er viktige for oss, og som vi også tror kan være viktige for KrF , sier Tajik.
DB171007 Både Venstre og KrF antydet i forkant overfor Dagbladet at de kom til å støtte Thommessen, selv om Dagbladet erfarer at det er misnøye mot Thommessen i sentrumspartiene, såvel som i Høyres egen stortingsgruppe.
DB171007 - Jeg håper jo på at vi har den støtten vi håper på fra Venstre, KrF og Frp.
DB171007 Står på KrF og Venstre - igjen ¶ KrF og Venstre har begge bekreftet overfor Dagbladet at deres mandater kommer til å støtte den borgerlige kandidaten, men som en sentral Venstre-kilde sa, vel vitende om at voteringen i dag skal foregår skriftlig : « Det er hemmelig valg, vet du ».
DB171007 Står på KrF og Venstre - igjen ¶
DB171007 Olaug Bollestad, nyvalgt komitéleder i helsekomiteen for KrF , sier hennes parti står ved Høyres forslag til president.
DB171007 Det blir likevel hevdet at KrF tidligere denne uka skal ha bedt Høyre finne en annen kandidat til vervet.
DA171007 | Tajik samarbeider gjerne med KrF
DA171007 Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik sier hun gjerne tar initiativ til å samarbeide med KrF om blant annet arbeidslivsspørsmål.
DA171007 - Jeg ønsker ikke forskuttere støtte fra KrF , men registrerer at vi har en del ting til felles i partiprogrammene, sier Tajik til Dagbladet.
DA171007 - Det kommer ikke til å stå på initiativ fra vår side når det gjelder å fremme saker som er viktige for oss, og som vi også tror kan være viktige for KrF , sier Tajik.
DA171007 - Jeg håper jo på at vi har den støtten vi håper på fra Venstre, KrF og Frp.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- Høyre, Frp, Venstre og KrF var på forhånd blitt enig om å stemme for Thommessen.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- Det betyr at to ikke-sosialistisk representant fra Høyre, Frp, Venstre eller KrF brøt med partilinjen og markerte mistillit til Thommessen.
AA171007 De fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF har til sammen 88 mandater på Stortinget, i utgangspunktet nok til å få valgt sin kandidat.
AA171007 - Jeg håper jo på at vi har den støtten vi håper på fra Venstre, KrF og Frp.
VG171006 Økte avgifter står på autopilot og det bør blant annet KrF og finansministeren være med på gjøre en vurdering av.
VG171006 KrF verner om Polet ¶ KrF er ofte dråpen som gir flertall for ikke å redusere alkoholavgiftene.
VG171006 Derfor vil KrF at Vinmonopolet skal overta taks-free-salget.
VG171006 KrF verner om Polet ¶
VG171006 KrF har åpnet for lavere avgifter på øl.
VG171006 - KrF er en del av det borgerlige flertallet : Er det realistisk å få dem med på å stanse veksten i alkoholavgiftene ?
VG171006 Nå sier KrF-leder Knut Arild Hareide at KrF vil stemme for Thommessen som president på lørdag.
VG171006 Ifølge Aftenposten ba KrF Høyre om å vurdere andre kandidater enn Thommessen som stortingspresident.
VG171006 - Det er fordelen med KrF : De kan du stole på.
DB171006 Der håper han å få med seg KrF , Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og med det danne et flertall for å støtte forbudet.
DB171006 - Senterpartiet, KrF og Venstre har allerede uttrykt at de støtter forbudet.
DB171006 KrF tar tømmene i helse- og omsorgskomiteen.
DB171006 Står på KrF
DB171006 Olaug Bollestad, nyvalgt komitéleder i helsekomiteen for KrF , sier hennes parti står ved Høyres forslag til president.
DB171006 Dermed sitter KrF og Venstre med Thommessens framtid i sine hender.
DB171006 Dagbladet erfarer at krefter i begge partiene kunne tenke seg en annen stortingspresident, men at verken KrF eller Venstre er villig til å bruke mye politisk kapital på å bytte ham ut.
DB171006 KrF skal tidligere denne uka ha bedt Erna Solberg finne fram en annen Høyre-politiker til vervet som stortingspresident, noe statsministeren valgte å ikke gjøre.
DB171006 VIL SE : Geir Jørgen Bekkevold i Krf vil se hva NRK gjør for å sørge for mediemangfold.
DB171006 Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i Krf , vil se hva NRK gjør for å følge opp dette, før man ser nærmere på om NRKs handlingsrom på nett bør begrenses eller ikke.
DB171006 - Det at NRK har fått et ansvar for å sørge for mediemangfold, betyr kanskje at de må legge litt om på hvordan de publiserer ting på nett, sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson for KrF .
DB171006 I KrF er det spesielt Emil André Erstad, tidligere KrFU-leder og nåværende rådgiver for Knut Arild Hareide, som har engasjert seg i forbudssaken.
DA171006 Vil skrote ordningen ¶ KrF , Venstre, SV, Rødt og MDG vil skrote hele ordningen med midlertidige oppholdstillatelser.
DA171006 Helse- og omsorgskomiteen : Olaug Bollestad ( KrF , komitéleder ) og Sveinung Stensland ( fraksjonsleder for Høyre ).
DA171006 KrF , Venstre, SV, Rødt og MDG vil skrote hele ordningen med midlertidige oppholdstillatelser.
DA171006 Vi er trygge på vårt standpunkt, og folk kan stole på KrF .
DA171006 Odd Gusrud ( KrF ) vil ha noe helt annet enn det som er vist hittil, men vil si ja til å sende reguleringsplan på høring.
DA171006 LES OGSÅ : Vil ikke love reguleringsplan i oktober ¶ - KrF må si fra ¶
DA171006 - Dersom Yousuf Gilani ( V ) mot formodning ikke møter, kan det hende det står på om KrF vil ha planen eller ikke, og det synes jeg de skal finne ut av.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet Venstre og KrF vil likevel etter all sannsynlighet stemme for at Thommessen får fortsette som president.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet I tillegg er det klart at KrF helst hadde sett at Høyre hadde vurdert andre presidentkandidater enn Thommessen.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Utenriks- og forsvarskomiteen : Anniken Huitfeldt ( Ap ), leder, Michael Tetzschner ( H ), Knut Arild Hareide ( KrF ), Audun Lysbakken ( SV ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Martin Kolberg ( Ap ), Marianne Marthinsen ( Ap ), Christian Tybring-Gjedde ( Frp ), Abid Q.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Utdannings- og forskningskomiteen : Roy Steffensen ( Frp ), leder, Trine Skei Grande ( Venstre ), Hans Fredrik Grøvan ( KrF ), Martin Henriksen ( Ap ), Jette Christensen ( Ap ), Marit Arnstad ( Sp ), ¶
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Helse- og omsorgskomiteen : Olaug Bollestad ( KrF ), leder, Ingvild Kjerkol ( Ap ) ¶
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Finanskomiteen : Nikolai Astrup ( H ), leder, Trond Giske ( Ap ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), Helge André Njåstad ( Frp ), Terje Breivik ( V ), Kari Elisabeth Kaski ( SV ), Bjørnar Moxnes ( Rødt ) ¶
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Familie-, kirke- og kulturkomiteen : Tone Wilhelmsen Trøen ( H ), leder, Anette Trettebergstuen ( Ap ), Geir Jørgen Bekkevold ( KrF ), ¶
AA171006 Venstre får lederen i energi- og miljøkomiteen, mens KrF får Olaug Bollestad inn som komitéleder i helse- og omsorgskomiteen. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Men med ledervervet i helsekomiteen mister KrF det samme vervet i finanskomiteen.
AA171006 - Hva tenker Ap om at KrF og Venstre støtter Thommessen ?
AA171006 Venstre og KrF har langt på vei signalisert at de uansett vil stemme sammen med regjeringspartiene, noe som i så fall vil sikre en ny periode for Thommessen.
DB171005 ¶ MINDRE OLJEPENGEBRUK : Statsminister Erna Solberg ( H ) i forbindelse med forhandlingene med regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre.
DB171005 Sosialistisk Venstreparti kom på tredjeplass med 6 millioner kroner, mens KrF kom på siste plass med kun 145.00 kroner i valgkampstøtte.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Han får en vanskeligere oppgave enn forgjengerne, i og med at KrF har fristilt seg fra regjeringen og gått i opposisjon.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen De må fange opp stemningene i KrF og Venstre før det blir konflikt.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen - Jeg er sikker på at vi finner gode løsninger med KrF og Venstre også i fremtiden, sier Høyres Nikolai Astrup.
AA171005 I likhet med Frp og KrF vil ikke Høyre formelt plassere sine stortingsrepresentanter i de ulike komiteene før etter møtet mellom de parlamentariske lederne.
AA171005 Hvor vidt KrF får fortsette å lede den viktige finanskomiteen er langt mer usikkert.
AA171005 Fordelingen følger av valgresultatet, som innebærer at Ap og Høyre hver får tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV, Venstre og KrF får én hver.
AA171005 - Det er opp til Høyre å finne sin kandidat, og KrF støtter deres valg, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
AA171005 KrF skal ifølge Aftenposten ha bedt Høyre vurdere andre kandidater, men stiller seg bak kandidaturet.
AA171005 Hvorvidt KrF får fortsette å lede den viktige finanskomiteen, er langt mer usikkert.
AA171005 Fordelingen følger av valgresultatet, som innebærer at Ap og Høyre hver får tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV, Venstre og KrF får én hver.
AA171005 - For noen år siden valgte Frp å gi en visepresident til KrF , nå har vi valgt å gjøre det samme til Venstre.
AA171005 KrF skal ifølge Aftenposten ha bedt Høyre vurdere andre kandidater, men stiller seg bak kandidaturet.
AA171005 KrF og Frp er de eneste som ennå ikke har gjort sin interne fordeling blant komiteene.
VG171004 Men det er jo sånn at KrF er nødt til å gjøre våre hovedprioriteringer når vi kommer til budsjettet.
VG171004 Og KrF stiller seg bak det valget. stortingspresident.
VG171004 Og KrF stiller seg bak det valget.
VG171004 Men med KrF og Venstre kan det likevel være flertall for å få Thomessen valgt.
VG171004 Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, understreker nemlig at Høyre, Venstre, Frp og KrF skal samarbeide om konstitueringen i Stortinget.
VG171004 - Det har ikke vært noen store protester fra KrF og Venstre ?
VG171004 - Det er opp til Høyre å finne sin kandidat og KrF støtter deres valg, sier Ropstad til VG.
VG171004 Det skjedde ikke - kvoten ble redusert fra 14 til 10 uker etter forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre.
NL171004 ¶ Tidligere stortingsrepresentant Randi Karlstrøm ( KrF ) er en av initiativtakerne til folkeaksjonen " Vi som vil ha Finnmark fylke som egen region ".
NL171004 Artikkelforfatter Randi Karlstrøm er tidligere stortingsrepresentant for Finnmark ( KrF ) ¶
DN171004 - Det er opp til Høyre å finne sin kandidat, og KrF støtter deres valg, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
DN171004 KrF skal ifølge Aftenposten ha bedt Høyre vurdere andre kandidater, men stiller seg bak kandidaturet.
DN171004 KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng og havner under sperregrensen på 3,9 prosent.
DB171004 KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng og havner under sperregrensen på 3,9 prosent.
DB171004 Sannsynligvis vil KrF og Venstre støtte både Thommesen og en annen stortingspresident fra Høyre.
DB171004 En sentralt plassert person i KrF sier det trolig er opp til Erna Solberg og Høyre å avgjøre Olemic Thommessens videre skjebne.
DB171004 Det er avklart at KrF vil samarbeide med de tre andre borgerlige partiene om konstitueringen av Stortinget, også om president, men vi har ikke fått navnet på hvem det er Høyre vil fremme som kandidat, sier Støre.
DB171004 Dagbladet erfarer at KrF ikke ønsker å sløse politisk kapital på å gå mot Høyres ønske av stortingspresident, ¶
DB171004 Regjeringspartiene har avtale med Venstre og KrF om konstitueringen og valg av president, men Thommessen vil ikke forskuttere voteringen.
DB171004 Frp, Venstre og KrF har varslet at det vil støtte Høyres kandidat ¶
DB171004 - Det er opp til Høyre å finne sin kandidat og KrF støtter deres valg, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Dagbladet.
DA171004 Skuffa KrF
DA171004 - Jeg er både skuffa og overrasket, sier gruppeleder Erik Lunde i Oslo KrF .
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Venstre og KrF vil likevel etter all sannsynlighet stemme for at Thommessen får fortsette som president.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident I tillegg er det klart at KrF helst hadde sett at Høyre hadde vurdert andre presidentkandidater enn Thommessen.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Det siste døgnet har Høyres parlamentariske leder Helleland fått beskjed fra KrF og Venstre om at de aksepterer Høyres kandidat uansett hvem det måtte være, men at de ikke hatt noe imot om Thommessen ble vraket.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/7bv0W/Solberg-mer-popular-enn-noensinne KrF under sperregrensen ¶ KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng og havner under sperregrensen på 3,9 prosent.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/7bv0W/Solberg-mer-popular-enn-noensinne KrF under sperregrensen ¶
AA171004 Sandvik, Anne Marit Mevassvik, Jan Inge Kaspersen, Hanne Moe Bjørnbet ( Alle Ap ), Arne Lyngstad ( Krf ).
AA171004 Nestleder : Karin Bjørkhaug ( KrF ) og opposisjon ¶
AA171004 KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng og havner under sperregrensen på 3,9 prosent.
AA171004 Posten som stortingspresident er mer symbolsk enn politisk viktig, og ifølge Dagbladet ønsker ikke KrF å « sløse politisk kapital » på saken.
AA171004 Høyre og Frp er blitt enige med KrF og Venstre om å samarbeide om konstitueringen.
AA171004 - Det er opp til Høyre å finne sin kandidat, og KrF støtter deres valg, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
AA171004 KrF skal ifølge Aftenposten ha bedt Høyre vurdere andre kandidater, men stiller seg bak kandidaturet.
AA171004 Et spørsmål i høst blir om det blir tyngre enn tidligere år å få flertall med den nye parlamentariske situasjonen uten KrF og Venstre som samarbeidspartier.
AA171004 - Jeg konstaterer at både KrF og Venstre har gitt veldig klart uttrykk for at de ønsker å sette seg ned med regjeringspartiene og forhandle om statsbudsjettet for neste år.
AA171004 KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng og havner under sperregrensen på 3,9 prosent.
VG171003 Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.
DN171003 Leder Knut Arild Hareide sier det var Krf som fremmet forslag om personlige bilskilt, og ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Frp som mange sikkert tror.
DN171003 Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.
DB171003 Geir Jørgen Bekkevold ( Krf ) mener at prosjektet er « fullstendig lavmål ».
DB171003 - LAVMÅL : Mener Geir Bekkevold ( KrF ).
DA171003 Hun opplyser at både KrF , Venstre, SV og Senterpartiet under årets valgkamp lovte å jobbe for økte midler til folkehøgskolene.
DA171003 Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen Men til forskjell for de to opposisjonspartiene SV og Sp, skal KrF og Venstre komme frem til enighet med Høyre og Frp om konstitueringen.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen Dette bekrefter en kilde i KrF som opplyser at Venstre skal ha gitt uttrykk for det samme.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen Det betyr at KrF ikke har gått så langt som Sp og SV og tydeliggjort at Thommessen ikke får deres stemmer.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen | KrF har bedt Høyre om å vurdere andre presidentkandidater enn Thommessen ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/bR2bq/Frp-fikk-aren-for-Krfs-id-om-personlige-bilskilt Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.
AA171003 Sammenslåing av disse fire kommunene var i strid med de faglige rådene fra Fylkesmannen, og KrF stemte mot tvang sist, sier Arnstad.
AA171003 Og her er det KrF som er jokeren.
AA171003 Nei til ny runde : Olaug Bollestad ( KrF ) mener kommunesammenslåing ikke egner seg for omkamp i Stortinget.
AA171003 Kommenterer ikke enkeltsaker ¶ - KrF gikk ikke til valg på reversering slik Sp gjorde.
AA171003 Jokeren KrF
AA171003 Hun slår fast at det er KrF som vil avgjøre dette.
AA171003 - Dette er ikke en type sak som egner seg for reversering, selv om vi i KrF stemte mot tvangssammenslåinger, skriver stortingsrepresentant Olaug Bollestad i en e-post til Adresseavisen.
AA171003 Selv om KrF i forrige uke sa de ikke lenger vil ha noe formelt samarbeid med regjeringen, fortsetter statsministeren å snakke om fire partier med ulike prioriteringer og forventninger.
AA171003 Hvordan arven etter fire år med samarbeid skal forvaltes videre var tema da ledelsen i Høyre, Frp, Venstre og KrF møttes på Stortinget tirsdag.
AA171003 - Vi skal forhandle mange saker med KrF framover.
AA171003 Samtidig styrer de to partiene sammen med SV, KrF og MDG.
VG171002 - Jeg drar spesielt frem at Venstre og KrF står for langt fra Ap til å inngå i et forpliktende samarbeid, og da nevnes særlig arbeidslivspolitikken til Venstre, sier partisekretær Stenseng. * 1 Problemer med jobb-budskapet ¶
VG171002 * 1 Kritiserte flørten med Venstre og KrF
NL171002 Å kaste SV på gangen og samtidig re opp ektesengen for KrF , slik melodien var på landsmøtet i april, hvem var det som kom på ideen ?
NL171002 Og glemte at KrF står for absolutt alt det mange Ap-velgere er imot ?
NL171002 Men det som har fått mest oppmerksomhet i media i alle fall i Finnmark de siste dagene om regionreformen, er en nyopprettet protestgruppe som kaller seg « Vi som vil ha Finnmark fylke som egen region », anført av Randi Karlstrøm ( KrF , Alta ), Herman Klemet Kitti Hansen ( kjent bl.a. fra Kystopprøret ), Geir Iversen ( Sp, Hasvik, nyvalgt til Stortinget ) og Torill Olsen ( Vadsø, redaktør for nett-nyhetsmagasinet Sett No
DN171002 Den ble innført av Korvald-regjeringen ( KrF ), ført videre av Trygve Brattelis ( Ap ) regjering etter regjeringsskiftet.
DN171002 | LO-topp frir til KrF
DN171002 KrF vil ikke fortsette regjeringssamtaler ¶ KrF ut av regjeringssamtalene ¶
DN171002 Hareide er fri, men ikke så fri ¶ KrF vil ikke fortsette regjeringssamtaler ¶
DN171002 Frikristelig Folkeparti ¶ KrF går tilbake i 145 av de 149 minste kommunene ¶
DN171002 Fagforbundslederen tror KrF kan bli en alliert i helse- og omsorgspolitikken, men også i arbeidslivspolitikken.
DN171002 - Der har vi fått en avklaring med KrF , sier Fagforbundets leder og viser til at partiet ikke ønsker å fortsette å være et støtteparti for regjeringen.
DB171002 - Jeg tror KrF og Venstre har rett i at mye av regjeringens politikk har blitt vannet ut som følge av de kompromissene de har måttet inngå, og som følge av det ble et vanskeligere landskap for Ap.
DB171002 8,7 prosent av de 9530 Ap-medlemmene som svarte på undersøkelsen, mener åpningen for regjeringssamarbeid med KrF og Venstre bidro til det dårlige valgresultatet. 8,3 prosent mener distriktspolitikken kom for dårlig fram og bidro til valgtapet.
DB171002 Brevet er undertegnet av Audun Lysbakken ( SV ), Trine Skei Grande ( V ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), Liv Signe Navarsete ( Sp ) og Une Aina Bastholm ( MDG ).
DA171002 Hun pekte spesielt på at partiet står langt fra Venstres arbeidspolitikk og har annerledes syn enn KrF i noen verdispørsmål.
DA171002 - Venstre og KrF står for langt fra Arbeiderpartiet til at det er mulig å inngå et forpliktende samarbeid, konkluderte partisekretær Stenseng med.
DA171002 Flere partier vil fjerne hele ordningen med midlertidig opphold til mindreårige, og Venstre og KrF har sagt at denne saken er like viktig for dem som « asylbarnsaken ».
DA171002 Ettersom SV, Rødt, MDG, Venstre, KrF og Ap alle vil endre dagens praksis, kan Senterpartiet, som ABC Nyheter nylig skrev, avgjøre om det blir en endring.
DA171002 Siden 2015 har Venstre hatt utvikling av Marienlyst i sitt partiprogram, og Brown har sittet i bystyregruppa som etter valget gikk inn i et valgteknisk samarbeid med Høyre, Frp og Krf .
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OwA3b/Selvkritisk-Store-Burde-ha-ryddet-opp-i-okonomien-for-sommeren Vil ikke i regjering med KrF og Venstre ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OwA3b/Selvkritisk-Store-Burde-ha-ryddet-opp-i-okonomien-for-sommeren Venstre står for langt unna i arbeidslivsspørsmål, og KrF det samme i verdispørsmål, svarte medlemmene.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OwA3b/Selvkritisk-Store-Burde-ha-ryddet-opp-i-okonomien-for-sommeren Flørten med KrF og Venstre med tanke på regjeringssamarbeid, vekket ingen begeistring. 8,7 prosent tok den ille opp.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OwA3b/Selvkritisk-Store-Burde-ha-ryddet-opp-i-okonomien-for-sommeren - Betyr det et farvel til KrF ?
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Ut ifra valgresultatet blir antall lederverv partiene imellom slik : Ap tre, Høyre tre, Frp to, Sp ett, KrF ett, V ett, SV ett.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget De fire borgerlige partiene, Høyre, Frp, Venstre og KrF , er blitt enige om å stå sammen om konstitueringen.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide Partileder Knut Arild Hareide, KrF
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide La det ikke være tvil om at KrF evaluerer valgkampen og regjeringsstrategien.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide Eilertsen ser ut til å mene at KrF burde blitt sittende i forhandlinger med den blåblå regjeringen til vår egen evalueringsprosess er konkludert.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide | KrF vil evaluere sin strategi Knut Arild Hareide ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide september gir politisk redaktør Trine Eilertsen inntrykk av at KrF ikke er interessert i å evaluere hvorfor partiet gjorde et dårlig valg.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/-KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide Partileder Knut Arild Hareide, KrF
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/-KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide La det ikke være tvil om at KrF evaluerer valgkampen og regjeringsstrategien.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/-KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide Eilertsen ser ut til å mene at KrF burde blitt sittende i forhandlinger med den blåblå regjeringen til vår egen evalueringsprosess er konkludert.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/-KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide | KrF vil evaluere sin strategi Knut Arild Hareide ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/-KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide september gir politisk redaktør Trine Eilertsen inntrykk av at KrF ikke er interessert i å evaluere hvorfor partiet gjorde et dårlig valg.
AA171002 Hun pekte spesielt på at partiet står langt fra Venstres arbeidspolitikk og har annerledes syn enn KrF i noen verdispørsmål.
AA171002 - Venstre og KrF står for langt fra Arbeiderpartiet til at det er mulig å inngå et forpliktende samarbeid, konkluderte partisekretær Stenseng med.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under På Stortingets brevark uttrykker representanter fra SV, Venstre, Senterpartiet, KrF og MDG bekymring for hendelser i forkant av folkeavstemningen i Catalonia.
AA171001 På den annen side kan være deilig for noen ( les KrF ) å slippe å være med på et kompromiss hvis tre partier i regjering sier at vi går for noe det er flertall for i Stortinget og det fjerde ikke vil være med på det, sier hun.
AA171001 Men det forelå hele tiden en invitasjon, og den var til både Venstre og KrF uavhengig av hverandre.
AA171001 Hagen har omtalt det som dobbelt bikkjeslagsmål - først med Venstre i regjering og deretter med KrF i Stortinget.
AA171001 - Folk tror jo vi har forhandlet med Venstre og KrF samlet de siste fire årene, men vi har forhandlet med to ulike partier som ofte har litt ulike agendaer.
DB170930 Etter at KrF har meldt ifra om at partiet ikke vil inngå i en regjering med Fremskrittspartiet, gjenstår det å se om Venstre velger det samme.
DB170930 Frp vinner stemmer hver gang Sylvi Listhaug åpner munnen, men det gjør også SV, KrF og Venstre.
AA170930 Jeg forventer også at Senterpartiet og KrF er med og tar ansvar for landets økonomi og slutter seg til et forlik om dette på Stortinget, sier Alfheim.
AA170930 I forrige stortingsperiode satte den borgerlige regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre en stopper for en konsekvensutredning av oljeområdene i nord.
AA170930 Denne uken valgte KrF å gå ut av forhandlingene om et regjeringssamarbeid.
VG170929 Kommentar At KrF distanserer seg fra regjeringen er et betydelig nederlag for Erna Solberg.
VG170929 Frp trenger KrF mer enn KrF trenger Frp.
VG170929 Frp trenger KrF mer enn KrF trenger Frp.
VG170929 Forholdet mellom Frp og KrF er som en isbre oppå en putrende pøl av gift og syre.
VG170929 Forakten for KrF er tydelig i deler av Frp, og den er gjensidig.
VG170929 En av de drøyeste kom fra nestleder Per Sandberg i 2015, da han sa følgende om KrF i Politisk Kvarter på NRK : ¶ - KrF har et meget stort ansvar for at tusenvis av unge mennesker født og oppvokst i Norge lever i frykt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
VG170929 En av de drøyeste kom fra nestleder Per Sandberg i 2015, da han sa følgende om KrF i Politisk Kvarter på NRK : ¶
VG170929 Dette er det KrF som har ønsket og resultatet ser vi i dag.
VG170929 Det er noen av karakteristikkene fremtredende Frp-ere har kommet med om KrF de siste fire årene.
VG170929 Derfor er det snodig å se hvordan sleivkjefteri og nedlatende karakteristikker om juniorpartner KrF har rent ut av en rekke Frp-ere de siste årene.
VG170929 At man ikke har klart å knytte Venstre og KrF tettere til det borgerlige prosjektet de siste fire årene, er et like stort nederlag for Siv Jensen som for Erna Solberg.
VG170929 At KrF distanserer seg fra regjeringen er et betydelig nederlag for Erna Solberg.
VG170929 KrF har et enormt ansvar for at vi rekrutterer titalls unge mennesker som er født og oppvokst i Norge og reiser ut og slutter seg til terrororganisasjoner.
VG170929 Tre uker senere fikk hun en forsterkning av budsjettet på fem millioner kroner i regjeringspartienes budsjettavtale med Venstre og KrF , men DSB har ikke budsjettrammer som kan dekke videreutvikling av Nødnett.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/0924/Politikk/apner-for-lofoten-forhandlinger-med-ap Hvis partiet følger KrF og trekker seg fra forhandlingene, kan det gi regjeringen et annet handlingsrom, mener Søviknes.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/0924/Politikk/apner-for-lofoten-forhandlinger-med-ap - Både KrF og Venstre gikk til valg på Erna Solberg som landets statsminister.
DB170929 Til tross for at KrF nå er i opposisjon med vippemakt på Stortinget, er ikke partiet interessert i å felle regjeringen.
DB170929 Hareide mener statsminister Erna Solberg ( H ) er fullt klar over hva KrF brenner for etter fire år i regjering sammen.
DB170929 Venstres velgere er krystallklare : Hele 87 prosent ønsker en regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.
DB170929 Spørsmålet var : Ville du foretrekke en regjering bestående av Høyre og FrP eller av Høyre, Venstre og KrF ? 51 prosent svarer at de fortrekker å bli styrt av en regjering utgått av Høyre, Venstre og KrF . 34 prosent foretrekker at landet ledes av Høyre og Frp. 9 prosent ønsker ingen av disse alternativene.
DB170929 Spørsmålet var : Ville du foretrekke en regjering bestående av Høyre og FrP eller av Høyre, Venstre og KrF ? 51 prosent svarer at de fortrekker å bli styrt av en regjering utgått av Høyre, Venstre og KrF. 34 prosent foretrekker at landet ledes av Høyre og Frp. 9 prosent ønsker ingen av disse alternativene.
DB170929 Samtidig som målingen ble sluttført onsdag, forlot Knut Arild Hareide og KrF forhandlingene med statsminister Erna Solberg etter å ha konstatert at den blågrønne drømmen ikke kunne realiseres.
DB170929 Når Arbeiderpartiets velgere blir bedt om å svare hvilken konstellasjon de foretrekker : Høyre, Venstre og KrF , Høyre og Frp eller ingen av disse, lander 68 prosent på blågrønn, 13 prosent på H/Frp og 13 prosent på ingen av dem.
DB170929 Men når KrF valgte å forlate forhandlingene, blir min plan vanskelig å gjennomføre.
DB170929 Her er hun med de andre partilederne på borgerlig side, Trine Skei Grande ( V ), Siv Jensen ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) etter at KrF trakk seg fra forhandlingene onsdag.
DB170929 Her er hun med de andre partilederne på borgerlig side, Trine Skei Grande ( V ), Siv Jensen ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) etter at KrF trakk seg fra forhandlingene onsdag.
DB170929 I år er det KrF som etter et skuffende valg må pakke tingene sine og dumpe en etasje ned.
DB170929 EN INN, EN UT : Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Karin Andersen ( SV ) diskuterer fasilitetene i stortingskorridoren der SV flytter ut og KrF inn.
DB170929 EN INN, EN UT : Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Karin Andersen ( SV ) diskuterer fasilitetene i stortingskorridoren der SV flytter ut og KrF inn.
DB170929 - Du skal få full støtte på det, svarer Karin Andersen i SV, sammen med resten av partiet gjør hun motsatt reise av KrF og flytter én etasje opp.
DB170929 - Det er veldig mørkt her, en kunne satt opp litt mere lys, sier nestleder i KrF , Kjell Ingolf Ropstad, når han tar sin nye gang i øyensyn med Dagbladet på slep.
DB170929 KrF ned ¶
DA170929 | Slik skal han reise KrF fra spagaten ¶
DA170929 Valgte Frp, vraket KrF
DA170929 Tross et dårlig resultat i valget, sitter KrF i en mektig vippeposisjon i Stortinget.
DA170929 Tilnærmingen mellom Ap og KrF fikk tilsynelatende en brå slutt noen dager før valget, da det ble oppfattet som om partiene lukket døra for hverandre.
DA170929 Statsminister Erna Solbergs regjering kom svekket ut av valget, og ble enda mer svekket da KrF denne uka sa nei til all form for formalisert samarbeid.
DA170929 Som Dagsavisen skrev sist lørdag, bekrefter imidlertid Ap fra sentralt hold « at strategien og samarbeidslinjen mot KrF ligger fast ».
DA170929 Siden Høyre holdt på Frp, betød det at KrF glapp ¶
DA170929 Samtidig var KrF en av valgets store tapere.
DA170929 KrF-leder Knut Arild Hareide er klar på at KrF vil samarbeide både med den Høyre-ledede regjeringa og den Ap-ledede opposisjonen i Stortinget den kommende perioden.
DA170929 Debatt : KrF - et frastøtende navn ( Helge Simonnes ) ¶
DA170929 De fire siste årene som støtteparti for Høyre/Frp-regjeringen, har sendt partiet i full fart retning sperregrensen - KrF falt fra 5,6 prosent i 2013-valget til 4,2 prosent i årets valg.
DA170929 Dagsavisen er kjent med at en internt i KrF vurderer det som krevende å skulle lage trøbbel for regjeringen denne høsten.
DA170929 - Hvorfor vil KrF garantere for regjeringens liv gjennom et budsjettsamarbeid denne høsten ?
DA170929 - Hvordan ser KrF på dette nå ?
DA170929 | Slik skal han reise KrF fra spagaten ¶
DA170929 Valgte Frp, vraket KrF
DA170929 Tross et dårlig resultat i valget, sitter KrF i en mektig vippeposisjon i Stortinget.
DA170929 Tilnærmingen mellom Ap og KrF fikk tilsynelatende en brå slutt noen dager før valget, da det ble oppfattet som om partiene lukket døra for hverandre.
DA170929 Statsminister Erna Solbergs regjering kom svekket ut av valget, og ble enda mer svekket da KrF denne uka sa nei til all form for formalisert samarbeid.
DA170929 Som Dagsavisen skrev sist lørdag, bekrefter imidlertid Ap fra sentralt hold « at strategien og samarbeidslinjen mot KrF ligger fast ».
DA170929 Siden Høyre holdt på Frp, betød det at KrF glapp ¶
DA170929 Samtidig var KrF en av valgets store tapere.
DA170929 KrF-leder Knut Arild Hareide er klar på at KrF vil samarbeide både med den Høyre-ledede regjeringa og den Ap-ledede opposisjonen i Stortinget den kommende perioden.
DA170929 Debatt : KrF - et frastøtende navn ( Helge Simonnes ) ¶
DA170929 De fire siste årene som støtteparti for Høyre/Frp-regjeringen, har sendt partiet i full fart retning sperregrensen - KrF falt fra 5,6 prosent i 2013-valget til 4,2 prosent i årets valg.
DA170929 Dagsavisen er kjent med at en internt i KrF vurderer det som krevende å skulle lage trøbbel for regjeringen denne høsten.
DA170929 - Hvorfor vil KrF garantere for regjeringens liv gjennom et budsjettsamarbeid denne høsten ?
DA170929 - Hvordan ser KrF på dette nå ?
AP170929https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/QQXOR/Venstre-vil-ha-igjen-for-bestevennstrategien--Trine-Eilertsen Trine Skei Grande ( V ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) skiller lag for denne gang.
AP170929https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/QQXOR/Venstre-vil-ha-igjen-for-bestevennstrategien--Trine-Eilertsen På den annen side - KrF har ikke utmerket seg med interesse for å finne ut hva som skjedde.
AP170929https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/QQXOR/Venstre-vil-ha-igjen-for-bestevennstrategien--Trine-Eilertsen Men den første tiden skal Knut Arild Hareide bruke på spørsmål om når KrF skal påføre Erna Solberg et nederlag i Stortinget.
AP170929https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/QQXOR/Venstre-vil-ha-igjen-for-bestevennstrategien--Trine-Eilertsen Det er mulig KrF hadde planer om å bruke de neste ukene på å slikke sår og finne ut hva som skjedde forut for tidenes valgnedtur.
AA170929 | KrF advarer regjeringen mot å røre partiets hjertesaker ¶ KrF sier de vil samarbeide konstruktivt med regjeringen, men i noen saker vil de gjøre alt de kan for å vinne.
AA170929 Til tross for at KrF nå er i opposisjon med vippemakt på Stortinget, er ikke partiet interessert i å felle regjeringen.
AA170929 Hareide mener statsminister Erna Solberg ( H ) er fullt klar over hva KrF brenner for etter fire år i regjering sammen.
AA170929 | KrF advarer regjeringen mot å røre partiets hjertesaker ¶
AA170929 Regjeringspartiene Høyre og Frp er blitt enige med KrF og Venstre om å samarbeide om konstitueringen.
VG170928 Venstre : Åpne for å fortsette uten KrF
VG170928 VGs kilder sier at håpet var at KrF kanskje kunne være med å formulere nye politiske mål som de fire kunne eie og nå sammen.
VG170928 Og kort tid etter bruddet kunne Knut Arild Hareide ikke helt utelukke at det kan komme en situasjon de neste fire årene hvor KrF kan være med å felle den blåblå regjeringen : ¶
VG170928 MINDRETALL NÅ : Statsminister Erna Solberg ( H ) måtte forklare KrF forlot den borgerlige varmen.
VG170928 Før møtet : Et tidsspørsmål hvor lenge KrF ble med ¶
VG170928 Flere kilder i Høyre bekrefter at partiet hadde ett eneste mål med møtet mellom ledelsen i de fire partiene på Stortinget onsdag ettermiddag ; Det var å få KrF med på videre samtaler og unngå bruddet.
VG170928 - Vil KrF være forpliktet til å følge opp alt som dere ble enige med regjeringspartiene om fram til valget ?
VG170928 - Venter du at regjeringspartiene alltid skal komme til KrF først for å få flertall ?
VG170928 - Mener du at de fortsatt er avhengige av KrF for å styre landet ?
VG170928 - Men jeg regner med at KrF vil være hovedsamarbeidspartner, og det samme gjelder Venstre.
VG170928 - Men det er ikke bare opp til KrF .
VG170928 KrF går i opposisjon, Venstre går i tenkeboksen før de starter videre samtaler om eventuelt å gå inn i regjeringen, mens Høyre og Frp regjerer videre med det Erna Solberg erkjenner er et tynnere parlamentarisk grunnlag.
NL170928 Høyre, Venstre, KrF og Sp vurderer å trekke seg fra forliket, dersom det ikke blir fire felts vei.
NL170928 Dette går ikke Høyre, Venstre, KrF og Sp i Tromsø med på.
DN170928 Venstre og KrF skilte lag i synet på hvordan politiske samtaler Høyre og Frp skulle gjennomføres.
DN170928 Statsminister Erna Solberg hadde et klart mål før møtet startet - å få KrF til å bli med flere runder med politiske samtaler for å meisle ut en politikk for fire nye år.
DN170928 Selv om både Høyre, Frp og Venstre gjerne ville ha KrF med på videre politiske forhandlinger, var det aldri noen tvil hos KrF-leder Hareide om at nå var det over.
DN170928 Også i Venstre var planen før møtet å overtale KrF til å være med på videre samtaler - samtaler som også skulle fortsette etter at statsbudsjettet blir lagt frem 12. oktober.
DN170928 Lxs også : ¶ KrF vil ikke fortsette regjeringssamtaler ¶
DN170928 Frikristelig Folkeparti ¶ KrF går tilbake i 145 av de 149 minste kommunene ¶ ¶
DN170928 Da KrF med nestledere møtte ledelsen i Høyre, Frp og Venstre onsdag ettermiddag, var det bare én ting som kunne få KrF til å revurdere konklusjonen partiet langt på vei allerede hadde trukket.
DN170928 Da KrF med nestledere møtte ledelsen i Høyre, Frp og Venstre onsdag ettermiddag, var det bare én ting som kunne få KrF til å revurdere konklusjonen partiet langt på vei allerede hadde trukket.
DN170928 - Så både KrF og Venstres primære mål om en regjering uten Frp kom ikke engang på bordet ?
DN170928 - Det var et klart ønske fra både regjeringspartiene og Venstre om at KrF skulle være med videre ?
DN170928 KrF er ikke lenger noe støtteparti for en regjering der Frp deltar.
DN170928 For de andre partiene er resultatet av målingen som følger : Sp 11,3 prosent ( +1 ), KrF 3,2 prosent ( - 1 ), Venstre 4,7 prosent ( +0,3 ), Høyre 25,1 prosent ( +0,1 ), Frp 15 prosent ( - 0,2 ), Rødt 3,7 prosent ( +1,3 ), MDG 2,8 prosent ( - 0,4 ) og Andre 1,9 prosent ( 0 ).
DB170928 Tidligere denne uka ble det klart at Venstre vil fortsette forhandlingene om en mulig regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre selv om KrF går fra forhandlingsbordet.
DB170928 Venstre har sammen med KrF og Sp flere ganger inntatt standpunkter innenfor blant annet økonomisk politikk som kan sies å ligge et sted mellom Ap og Høyre/Frp.
DB170928 På bildet : Erna Solberg ( H ) Trine Skei Grande ( V ) Siv Jensen ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) Foto : Christian Roth Christensen / Dagbladet ¶
DB170928 Knut Arild Hareide og KrF tok i går med seg mandatene Erna Solberg og regjeringen trenger for å få flertall med til en opposisjonstilværelse på Stortinget.
DB170928 Det har derfor irritert de aller fleste at KrF og Venstre stilte til valg på en sentrum + Høyre-regjering.
DB170928 Det blir ingen Høyre + KrF + Venstre-regjering.
DB170928 Bakgrunnen : Høyre valgte å knytte de tetteste båndene de neste årene med Fremskrittspartiet, framfor med sentrumspartiet KrF og det Høyre-trofaste partiet Venstre.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Til dels samme budskap kommer fra Erik Lunde ( KrF ) : ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Valgresultatet viser at KrF og V presses tilbake til sine bastioner.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Njåstad og Ropstad utpeker seg i Frp og KrF
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Men siden de fire partiene forhandlet om det forrige budsjettet, er mye endret : Regjeringen må ha støtte av både KrF og Venstre for å få gjennom typisk borgerlig politikk, men KrF har fristilt seg.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Men siden de fire partiene forhandlet om det forrige budsjettet, er mye endret : Regjeringen må ha støtte av både KrF og Venstre for å få gjennom typisk borgerlig politikk, men KrF har fristilt seg.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker KrFs Hans Olav Syversen, som både var leder av Stortingets finanskomité og KrFs finanspolitiske talsmann, faller ut av Stortinget fordi KrF har gjort et dårlig valg.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Komitélederne fordeles slik : Ap 3, H 3, Frp 2, Sp 1, SV 1, V 1 og KrF 1.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker I den store kabalen på Stortinget der partiene ennå ikke er ferdig med fordelingen av komitelederverv og annet, er det tre navn som hyppigst nevnes i finanspolitiske toppverv i Høyre, KrF og Frp.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker I KrF er det nestleder Kjell Ingolf Ropstad som spås som mest aktuell etter Syversen.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Helge André Njåstad ( Frp ), Terje Breivik ( V ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Nikolai Astrup ( H ) nevnes som kandidater til å sitte i den viktige finanskomiteen, som skal få årets statsbudsjett i havn.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Det slo statsminister Erna Solberg fast etter at KrF hadde forlatt samtalene om formelt regjeringssamarbeid onsdag kveld.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Astrup var blant annet sentral i å løse budsjettkrisen som oppsto i forbindelse med Regjeringens ultimatum om drivstoffavgiftene i fjor høst, gjennom det som ble omtalt som en « supergruppe » bestående av Ola Elvestuen ( V ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Kenneth Svendsen ( Frp ).
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker familie- og kulturkomiteen dersom KrF får det vervet.
AA170928 Høyre får 24,4 prosent i målingen ( ned fra valgresultatet på 25,0 ), Frp 14,4 ( ned fra 15,2 ), Sp 10,2 ( ned fra 10,3 ), KrF 3,9 ( ned fra 4,2 ), MDG 3,3 ( opp fra 3,2 i valget ), Rødt 2,3 ( mot 2,4 i valget ). ( ©NTB ) ¶
AA170928 Anders Werp ( H ), Kjell Ingolf Ropstad ( Krf ), Ulf Leirstein ( Frp ), Iselin Nybø ( V ) og Hadia Tajik ( Ap ) presenterte endringene i politiloven i 2015.
AA170928 : Regjeringspartiene, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet ble enige om nærpolitireformen.
VG170927 Verken KrF og V vil forlenge.
VG170927 Om KrF og V med tiden skal kunne lokkes over til venstresiden for å felle Solberg-regjeringen, må det en svært stor og symbolsk viktig sak til.
VG170927 Men det vil ikke KrF .
VG170927 Les mer : KrF forlater regjeringssamtalene ¶ KrF og regjeringen skilles fordi Frp er umulig å bli kvitt.
VG170927 Les mer : KrF forlater regjeringssamtalene ¶
VG170927 FÅR INGEN FIREPARTIREGJERING : Statsminister Erna Solberg må gi opp håpet om å få med både Venstre og KrF i regjering.
VG170927 For både Venstre og KrF har lovet å ikke felle en borgerlig regjering nå.
VG170927 For KrF ble det med flørten.
VG170927 Det var dette han lovet velgerne sine : KrF skal ikke sitte i en regjering med Frp.
VG170927 Det siste utelukker heller ikke KrF helt.
VG170927 Det helt uvanlige med stortingsperioden som akkurat er over, var at regjeringen hadde en fast samarbeidsavtale med V og KrF .
VG170927 Det blir ingen borgerlig regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.
VG170927 Vurderte å bryte ¶ KrF hadde lenge vurdert om de skulle bryte ut av forhandlingene dersom statsminister Erna Solberg ( H ) avklarte at hun vil ha en regjering med Frp.
VG170927 Vi har jobbet for å få til en blågrønn regjering, og det er derfor vi håper KrF vil være med videre i dag, sa Grande før møtet.
VG170927 Solberg sier likevel at døren for at KrF eller Venstre kan gå inn i regjering ikke er lukket.
VG170927 Og en regjering med både KrF og Frp var like uaktuelt.
VG170927 Likevel så KrF nå at en regjering uten Frp ikke ville la seg gjøre.
VG170927 Idet de fire partilederne kom ut fra forhandlingene onsdag kveld, ble det klart at KrF ikke lenger vil delta i forhandlingene om ny regjering.
VG170927 Høyre, Frp, Venstre og KrF møttes onsdag til flere timer lange forhandlinger på Stortinget.
VG170927 De konstaterer at KrF ikke vil inn i samtaler om regjeringsgrunnlag ¶
VG170927 Alle fire skal møtes i neste uke, også KrF , men da skal de snakke om det de ble enige om i forrige periode, som Nasjonal transportplan - som går langt frem i tid.
VG170927 | KrF forlater regjeringssamtalene ¶
VG170927 KrF har nemlig sagt at det er uaktuelt for dem å sitte i regjering med Frp.
DN170927 | KrF vil ikke fortsette regjeringssamtaler ¶ KrF går ut av forhandlingene om regjeringssamarbeid med de borgerlige partiene.
DN170927 På møtet mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene fikk statsminister Erna Solberg ( H ) klar beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.
DN170927 Det er altså ikke aktuelt med en ny samarbeidsavtale hvor KrF er med.
DN170927 Dermed går KrF i opposisjon, og ønsker i framtiden kun å eventuelt samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
DN170927 De fire partilederne fra Høyre, FRP, Venstre og KRF møtes i Komitehuset på Stortinget.
DN170927 - KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sa Solberg på en pressekonferanse etter møtet.
DN170927 ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ | KrF vil ikke fortsette regjeringssamtaler ¶
DN170927 Samtidig vil døra alltid stå åpen for Venstre og KrF dersom de skulle ønske å gå inn i regjeringen, sa Solberg etter at de fire partiene møttes onsdag.
DN170927 - Det betyr at vi ikke kommer til å gå videre med KrF med politiske samtaler om sakene, sier Solberg. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170927 KrF gjorde det onsdag klart at det ikke er aktuelt for partiet å gå inn i regjeringen, mens Venstre fortsatt er i tenkeboksen.
DN170927 | KrF ut av regjeringssamtalene ¶ KrF deltar ikke i videre samtaler om regjeringssamarbeid, men Krf-leder Knut Arild Hareide sier han ønsker å samarbeide med regjeringen.
DN170927 Stopper KrF og Venstres regjeringsplaner ¶
DN170927 For å friste norske og utenlandske investorer til å investere i selskapet, gir Nel samtidig en oppdatering om hvordan det går i selskapet : ¶ | KrF ut av regjeringssamtalene ¶
DN170927 Etter samtaler mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget onsdag kom statsminister Erna Solberg ut og ga beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.
DN170927 - KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sa Solberg.
DN170927 Venstre og KrF har gitt regjeringen budsjettstøtte de siste fire årene, men hvordan det blir etter høstens valgseier er uklart.
DN170927 Regjeringen må ha støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall i Stortinget.
DN170927 Onsdagens møte klokken 14 på Stortinget mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp, kan bli det siste KrF deltar på i denne omgang.
DN170927 Onsdagens møte klokken 14 på Stortinget mellom Venstre, KrF , Høyre og Frp, kan bli det siste KrF deltar på i denne omgang.
DN170927 Han tror ikke det blir enklere enn foregående år for regjeringen å « smøre » samarbeidspartiene Venstre og KrF med oljepenger i høstens budsjettforhandlinger.
DN170927 Både Venstre og KrF ønsker seg en regjering uten Frp, men et slikt utfall virker lite trolig nå.
DB170927 Men verken Venstre eller KrF har konkludert hvem de ønsker som stortingspresident de neste fire åra.
DB170927 Det er trolig Venstre og KrF som avgjør om Thommessen får beholde jobben, ettersom det er stortingsflertallet som velger presidenten.
DB170927 For de andre partiene er resultatet av målingen som følger : Sp 11,3 prosent ( +1 ), KrF 3,2 prosent ( - 1 ), Venstre 4,7 prosent ( +0,3 ), Høyre 25,1 prosent ( +0,1 ), Frp 15 prosent ( - 0,2 ), Rødt 3,7 prosent ( +1,3 ), MDG 2,8 prosent ( - 0,4 ) og Andre 1,9 prosent ( 0 ).
DB170927 Sammen med Høyres Svein Flåtten, Terje Breivik ( V ) og Hans Olav Syversen ( KrF ) forhandlet Hans Andreas Limi fram politiske løsninger i de siste års statsbudsjettsforhandlinger.
DB170927 En annen som var til stede på dagens formannskapsmøte i Kristiansand, er varaordfører Jørgen Kristiansen ( KrF ).
DB170927 Venstre har gjort det klart at de, i motsetning til i 2013, kan gå inn i regjering selv om KrF holder seg utenfor.
DB170927 Målet med både måltidet og møtet er å avklare hvilke samarbeidsforhold de fire partiene skal ha de neste åra, og om Venstre og KrF eventuelt skal tre inn i regjeringen sammen med Høyre og Frp.
DB170927 Mens KrF og Venstre ønsker seg en blågrønn regjering sammen med Høyre, er Frps strategi at det er uaktuelt å støtte en regjering de selv ikke er en del av.
DB170927 Knut Arild Hareide : Derfor kan ikke KrF gå i regjering med Frp ¶ KrF ut ¶
DB170927 Knut Arild Hareide : Derfor kan ikke KrF gå i regjering med Frp ¶
DB170927 Jeg opplever at selv om KrF har sagt de vil gå i opposisjon, så har de sagt de skal være et konstruktivt parti, sier Solberg.
DB170927 Etter møtet er det klart at KrF trekker seg fra forhandlingene, mens Venstre vurderer situasjonen videre.
DB170927 - Jeg har stor respekt for den avgjørelsen Knut Arild Hareide og KrF nå har tatt, sier partileder Trine Skei Grande.
DB170927 KrF viker altså ikke fra standpunktet om at en regjering med Høyre og Venstre var eneste sannsynlige alternativ for dem.
DB170927 - KrF har vært tydelig på at de ikke ønsker å gå inn i politiske samtaler om regjeringsdannelse.
DB170927 Venstres foretrukne regjeringsalternativ er en blågrønn regjering med Høyre og KrF .
DB170927 Klokka 14 i dag møtes partiledere og nestledere fra Venstre, KrF , Høyre og Frp - totalt tolv toppolitikere - til nye samarbeidssamtaler.
DB170927 I SAMTALER NÅ : På vei inn til samtaler med KrF , Frp og Venstre, sier Erna Solberg at hun har gått håp om å få med Venstre i regjering, og at hun har god tid.
DB170927 Etter det Dagbladet får bekreftet fra flere kilder, er det i dag et flertall i Venstres stortingsgruppe som er åpne for å gå inn i regjering med Høyre og Frp, også uten KrF .
DB170927 KrF har gjort det klart at det er uaktuelt for dem å gå inn i en regjering der Frp er med.
DB170927 ¶ KrF bryter forhandlingene : Nå i skyggen, Knut Arild Hareide ( KrF ).
DB170927 | Erna Solbergs drømmeprosjekt havarerte ¶ ¶ KrF bryter forhandlingene : Nå i skyggen, Knut Arild Hareide ( KrF ).
DB170927 Verken regjeringspartiene, KrF eller Venstre stresser med å avklare alle detaljer om framtidig samarbeid, men KrF har best tid av alle.
DB170927 Verken regjeringspartiene, KrF eller Venstre stresser med å avklare alle detaljer om framtidig samarbeid, men KrF har best tid av alle.
DB170927 Verken KrF eller Venstre har deltatt i utformingen av det nye budsjettet, så rommet for gjennomslag for de neste fire årene kan bli tydeligere når Solberg og Siv Jensen legger det frem 12. oktober.
DB170927 Venstre og KrF vil i regjering, men ikke med Frp.
DB170927 Til NRK i dag sa Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvoll Vedum og Kari Elisabeth Kaski at KrF nå må stemme « for det de er for, og imot det de er imot ».
DB170927 Opposisjonen vil fremme drøssevis av forslag som KrF i utgangspunktet kan og bør stemme for, men som vil gjøre livet surt for regjeringen.
DB170927 Men i dag ble det endelig bekreftet fra statsministeren : Skal KrF og Venstre få regjeringsmakt, følger Siv Jensen & co. med på lasset.
DB170927 Hareide har lenge vært en maktsøkende politiker, og KrF et maktsøkende parti.
DB170927 Fordi hun er avhengig av støtten, vil hun nok være villig til å la KrF få et større spillerom som opposisjonsparti, så lenge de klarer å dra budsjettene i land.
DB170927 En ting er uansett sikkert : Selv om KrF har avlyst regjeringsdeltakelsen, er det lite som er avgjort - og alt kan skje.
DB170927 Det kostet KrF og Hareide dyrt å ikke garantere for en borgerlig regjering før valget.
DB170927 Det kan imidlertid bane vei for det som i dag framstår som en utopi : En sentrumsregjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.
DB170927 Det interessante nå blir å se hvordan den alltid pragmatiske statsministeren behandler KrF framover.
DB170927 Det endte derfor som ventet brudd for KrF i dag.
DB170927 Det blir verken regjering eller samarbeidsavtale på KrF .
DB170927 Dersom KrFs gjennomslag blir tilstrekkelig, er det ingen sak for KrF å forsvare at de fortsetter å støtte Solberg.
DB170927 Derfor bruker partiet dagene godt på å vise seg fra smørsiden for KrF og Venstre.
DA170927 Statsminister Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) møtes i kveld, men det blir mest sannsynlig siste kveld med gjengen for Hareides del.
DA170927 Det virker usannsynlig at Erna Solberg ( H ) får med seg både KrF og Venstre i et forpliktende samarbeid.
DA170927 - Velgerne har skapt et flertall, men nå er KrF i en fristilt rolle.
DA170927 - De fire siste årene har regjeringen hatt et avklart forhold til KrF og Venstre gjennom en formell avtale.
DA170927 | KrF ute av regjeringssamtalene ¶ KrF deltar ikke i videre samtaler om regjeringssamarbeid, men KrF-leder Knut Arild Hareide sier han ønsker å samarbeide med regjeringen.
DA170927 På møtet mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene fikk statsminister Erna Solberg ( H ) klar beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.
DA170927 Les oså : Uenighet i KrF om gratis prevensjon ¶ | KrF ute av regjeringssamtalene ¶
DA170927 Det er altså ikke aktuelt med en ny samarbeidsavtale hvor KrF er med.
DA170927 Dermed går KrF i opposisjon, og ønsker i framtiden kun å eventuelt samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
DA170927 - KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sa Solberg på en pressekonferanse etter møtet.
DA170927 Les oså : Uenighet i KrF om gratis prevensjon ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/mO5jl/Opposisjonen-om-budsjettet--Man-drar-gullkortet-og-glemmer-morgendagen Opposisjonen i bystyret med Høyre, Venstre, KrF og Frp kritiserte alle byrådet for å ta opp mer gjeld, samtidig som det økonomiske handlingsrommet er blitt større.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/mO5jl/Opposisjonen-om-budsjettet--Man-drar-gullkortet-og-glemmer-morgendagen Når man legger opp til en så stor pengebruk samtidig som gjeldsgraden øker, står man dårlig rustet den dagen tidene blir tøffere, sier Erik Lunde ( KrF ) til Aftenposten.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oX4g7/Hver-sjette-Ap-medlem-har-svart-pa-hva-som-gikk-galt-i-valgkampen Partileder Jonas Gahr Støres samarbeidsinvitt til sentrumskameratene Venstre og KrF ble et hett internt tema i valgkampen.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Samtidig håper de det vil være vanskeligere for KrF å ikke samarbeide konstruktivt om Venstre er med.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Onsdag klokken 14 møtes Regjeringen, Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Men Høyre og KrF bør ikke forhandle videre med bare ett parti.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering KrF-leder Knut Arild Hareide har allerede varslet at ettermiddagens møte trolig blir det siste for KrF .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering I så fall må Venstre velge om partiet vil forhandle videre med Regjeringen alene, eller om det skal stå utenfor sammen med KrF .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Hvis Venstre sier ja og KrF sier nei, bør Høyre og Frp erklære at det ikke blir noen avtale, sier Carl I.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Hva er problemet til KrF ? 10 grunner til at Hareide ikke vil ha fast følge med Erna Solberg og Siv Jensen ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Har ikke flertall uten KrF
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Hagen ser for seg flere saker der Frp lettere vil få gjennomslag om Regjeringen står uten avtale med KrF og Venstre.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Hagen mener Regjeringen ikke har noe å vinne på å få med Venstre, så lenge KrF står utenfor.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering - Regjeringen har fått friheten fra Venstre og KrF hvis det ikke blir noen avtale og står da helt fri til å søke tilslutning fra andre partier, sier han.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering - Flere av disse forslagene vil være å vifte en rød klut foran KrF og Venstre ?
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Samtidig håper de det vil være vanskeligere for KrF å ikke samarbeide konstruktivt om Venstre er med.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Onsdag klokken 14 møtes Regjeringen, Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Men Høyre og KrF bør ikke forhandle videre med bare ett parti.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer KrF-leder Knut Arild Hareide har allerede varslet at ettermiddagens møte trolig blir det siste for KrF .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer I så fall må Venstre velge om partiet vil forhandle videre med Regjeringen alene, eller om det skal stå utenfor sammen med KrF .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Hvis Venstre sier ja og KrF sier nei, bør Høyre og Frp erklære at det ikke blir noen avtale, sier Carl I.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Hvis KrF går fra forhandlingene etter dagens møte mellom de borgerlige partiene, bør Regjeringen bryte med Venstre, mener Frp-nestoren.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Hva er problemet til KrF ? 10 grunner til at Hareide ikke vil ha fast følge med Erna Solberg og Siv Jensen ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Har ikke flertall uten KrF
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Han mener Regjeringen ikke har noe å vinne på å få med Venstre, så lenge KrF står utenfor.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Hagen ser for seg flere saker der Frp lettere vil få gjennomslag om Regjeringen står uten avtale med KrF og Venstre.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer - Regjeringen har fått friheten fra Venstre og KrF hvis det ikke blir noen avtale og står da helt fri til å søke tilslutning fra andre partier, sier han.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer - Flere av disse forslagene vil være å vifte en rød klut foran KrF og Venstre ?
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter | KrF bryter regjeringssamtaler, Venstre fortsetter ¶ KrF bryter samtalene om regjeringssamarbeid og går i opposisjon.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Venstre-leder Trine Skei Grande fortsetter samtalene med regjeringspartiene selv om KrF går ut av rommet, får Aftenposten opplyst.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Selv om KrF ikke deltar i videre samtaler om regjeringssamarbeid, gjorde Hareide det altså klart at han ønsker å samarbeide med Regjeringen fra sak til sak.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Onsdag klokken 14 møttes Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Når KrF takker nei til videre samtaler om enten en samarbeidsavtale eller regjeringsdeltagelse, skiller Venstre og KrF foreløpig lag.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Når KrF takker nei til videre samtaler om enten en samarbeidsavtale eller regjeringsdeltagelse, skiller Venstre og KrF foreløpig lag.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Når KrF og Venstre skiller lag, er det politisk historie, skriver Harald Stanghelle i denne ferske kommentaren.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Hagen advarte på aftenposten.no onsdag formiddag sine egne mot å innlede regjeringsforhandlinger med bare Venstre dersom KrF skulle hoppe av.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Etter samtaler mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget onsdag kom statsminister Erna Solberg ut og ga beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Det ble utfallet av onsdagens møte mellom de fire ikke-sosialistiske partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter - Vi respekterer det valget KrF har tatt, sier Siv Jensen.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter | KrF bryter regjeringssamtaler, Venstre fortsetter ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter KrF vil samarbeide med Regjeringen ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter - KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter ) og finansminister Siv Jensen samlet sammen med partilederne og nestlederne i Venstre og KrF rett før kveldens samtaler.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag | Kilder : Venstre fortsetter samtalene med Solberg selv om KrF bryter i dag ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Venstre-leder Trine Skei Grande fortsetter samtalene med regjeringspartiene selv om KrF går ut av rommet, får Aftenposten opplyst.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Onsdag klokken 14 møttes Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Om dette også blir en « avskjedsmiddag » for Knut Arild Hareide og KrF i samtalene på borgerlig side, er ikke helt avklart.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Men KrF er ikke interessert i at dette skal trekke ut, fordi partiet allerede har avklart at de uansett ikke vil være med i regjering eller skrive under på en ny samarbeidsavtale.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag KrF-leder Knut Arild Hareide sier på vei inn til møtet at han ikke har konkludert med at dagens samtaler er de siste KrF deltar i : ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag KrF-leder Knut Arild Hareide har alt sagt at dagens møte med de andre partilederne på ikke-sosialistisk side kan blir det siste for KrF .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag KrF-leder Knut Arild Hareide har allerede varslet at ettermiddagens møte trolig blir det siste for KrF .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag I så fall må Venstre velge om partiet vil fortsette samtalene med regjeringenspartiene alene, eller om det skal stå utenfor sammen med KrF .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Hagen advarte på aftenposten.no onsdag formiddag sine egne mot å innlede regjeringsforhandlinger med bare Venstre dersom KrF hopper av.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Etter det Aftenposten får opplyst, ser Venstre for seg å gå videre med å snakke med regjeringspartiene selv om KrF bryter.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag - Vi går inn i disse samtalene med å legge frem de viktigste sakene for KrF for de neste fire årene.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag KrF vil avslutte samtalene hvis og når statsminister Erna Solberg slår fast at hun ikke godtar å kaste Frp ut av regjering for å danne en sentrum/Høyre-regjering.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/MzA00/Trond-Blattmann-om-nazimarsjen--Jeg-er-lynforbannet-pa-dere juli-støttegruppen, og Mette Gundersen var de sterkeste kritikerne mot politiet i formannskapsmøtet i Kristiansand onsdag, mens varaordfører Jørgen Kristiansen ( KrF ) heller ikke var fornøyd.
AA170927 Venstre og KrF har gitt regjeringen budsjettstøtte de siste fire årene, men hvordan det blir etter høstens valgseier er uklart.
AA170927 Regjeringen må ha støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall i Stortinget.
AA170927 Onsdagens møte klokken 14 på Stortinget mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp, kan bli det siste KrF deltar på i denne omgang.
AA170927 Onsdagens møte klokken 14 på Stortinget mellom Venstre, KrF , Høyre og Frp, kan bli det siste KrF deltar på i denne omgang.
AA170927 Han tror ikke det blir enklere enn foregående år for regjeringen å « smøre » samarbeidspartiene Venstre og KrF med oljepenger i høstens budsjettforhandlinger.
AA170927 Både Venstre og KrF ønsker seg en regjering uten Frp, men et slikt utfall virker lite trolig nå.
AA170927 | Solberg venter på svar fra KrF
AA170927 Solberg venter på avklaring etter at KrF har varslet at dette møtet kan bli det siste for deres del.
AA170927 Selv om hun ikke har gitt opp håpet om at samtalene skal fortsette, er hun forberedt på at KrF velger å gå i opposisjon.
AA170927 Partilederne og nestlederne fra Høyre, Frp, KrF og Venstre møtes til samtaler på Stortinget onsdag ettermiddag.
AA170927 - Vi skal høre tilbakemelding etter at KrF og Fremskrittspartiet har hatt møter internt i løpet av helgen, sier Solberg til NTB.
AA170927 Samtidig vil døra alltid stå åpen for Venstre og KrF dersom de skulle ønske å gå inn i regjeringen, sa Solberg etter at de fire partiene møttes onsdag.
AA170927 - Det betyr at vi ikke kommer til å gå videre med KrF med politiske samtaler om sakene, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
AA170927 KrF gjorde det onsdag klart at det ikke er aktuelt for partiet å gå inn i regjeringen, mens Venstre fortsatt er i tenkeboksen.
AA170927 For de andre partiene er resultatet av målingen som følger : Sp 11,3 prosent ( +1 ), KrF 3,2 prosent ( - 1 ), Venstre 4,7 prosent ( +0,3 ), Høyre 25,1 prosent ( +0,1 ), Frp 15 prosent ( - 0,2 ), Rødt 3,7 prosent ( +1,3 ), MDG 2,8 prosent ( - 0,4 ) og Andre 1,9 prosent ( 0 ). ( ©NTB ) ¶
AA170927 | KrF vil ikke fortsette regjeringssamtaler ¶ KrF går ut av forhandlingene om regjeringssamarbeid med de borgerlige partiene.
AA170927 På møtet mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene fikk statsminister Erna Solberg ( H ) klar beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.
AA170927 Det er altså ikke aktuelt med en ny samarbeidsavtale hvor KrF er med.
AA170927 Dermed går KrF i opposisjon, og ønsker i framtiden kun å eventuelt samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
AA170927 | KrF vil ikke fortsette regjeringssamtaler ¶
AA170927 - KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sa Solberg på en pressekonferanse etter møtet.
AA170927 ¶ Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, Krf leder Knut Arild Hareide og Venstre leder Trine Skei Grande møter pressen etter onsdagens borgerlige samtaler på Stortinget.
AA170927 | KrF ut av regjeringssamtalene ¶ KrF går ut av forhandlingene om regjeringssamarbeid med de borgerlige partiene.
AA170927 Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, Krf leder Knut Arild Hareide og Venstre leder Trine Skei Grande møter pressen etter onsdagens borgerlige samtaler på Stortinget.
AA170927 På møtet mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene fikk statsminister Erna Solberg ( H ) klar beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.
AA170927 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ ¶ KrF leder Knut Arild Hareide møtte pressen før han skal delta i de borgerlige samarbeids samtaler med regjeringspartiene og Venstre på Stortinget onsdag.
AA170927 Det er altså ikke aktuelt med en ny samarbeidsavtale hvor KrF er med.
AA170927 Dermed går KrF i opposisjon, og ønsker i framtiden kun å eventuelt samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
AA170927 - KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sa Solberg på en pressekonferanse etter møtet.
AA170927 ( ©NTB ) ¶ | KrF ut av regjeringssamtalene ¶
AA170927 | KrF ut, Venstre vil forhandle videre ¶ KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen.
AA170927 På et møte mellom de fire borgerlige partiene onsdag ble omsider drømmen om en blågrønn regjering med Høyre, KrF og Venstre endelig parkert.
AA170927 Han er også tydelig på at det ikke er aktuelt for KrF med en ny samarbeidsavtale og at de nå vil være et opposisjonsparti.
AA170927 - Vi har jo behov for fire partier og ikke tre partier, og i så måte var det klarere og tydeligere mandat for den borgerlige regjeringen i forrige periode, sier hun, men legger til at det var situasjoner der regjeringen kunne ha falt fordi Høyre og Frp ikke ble enige med Venstre og KrF .
AA170927 KrF ga på sin side som ventet klar beskjed om at et regjeringssamarbeid er uaktuelt for partiet.
AA170927 ( ©NTB ) ¶ | KrF ut, Venstre vil forhandle videre ¶
AA170927 Mens KrF har varslet at dagens møte kan være det siste for dem, er Venstre fortsatt svært innstilt på å fortsette samtalene.
AA170927 - Vi håper jo å presse politikken nærmere sentrum, og det blir vanskeligere uten KrF .
AA170927 KrF har fastslått at det er uaktuelt å gå inn i en regjering der Frp er med.
AA170927 ¶ TAKK FOR SEG : KrFs Knut Arild Hareide har varslet om at dagens regejringssamtaler kan bli de siste i denne omgang for KrF .
AA170927 | Frp lunkne til å ta inn Venstre alene ¶ KrF sier trolig takk for seg, mens Venstre fortsetter regjeringssamtalene med Høyre og Frp til statsbudsjettet blir lagt frem.
AA170927 Vi har sagt at hvis vi ikke lykkes med regjeringssamtaler, så går vi i opposisjon og forhandler fra sak til sak, sa Hareide - som likevel la til at KrF i fall dette ikke har planer om å felle den sittende regjeringen.
AA170927 Til gjengjeld har Jensen ønsket både KrF og Venstre hjertelig velkomne til en flertallsregjering.
AA170927 Selv om hun ikke har gitt opp håpet om at samtalene skal fortsette, er hun forberedt på at KrF velger å gå i opposisjon.
AA170927 Om Venstre og Trine Skei Grande vil følge alliansepartneren ut døra dersom KrF trekker seg fra samtalene, er uklart.
AA170927 I NRKs Politisk Kvarter mandag denne uken bekreftet Hareide at dagens samtale i så fall blir de siste og at KrF vil gå i opposisjon.
AA170927 Flere i Venstre har de siste dagene lagt vekt på at det er viktig å holde sammen med KrF .
AA170927 Etter KrFs sentralstyremøte i helgen fastslo Knut Arild Hareide at partiet vil gå i opposisjon dersom det ikke blir noe av sentrum-Høyre-regjeringen med KrF , Venstre og Høyre.
AA170927 Dette blir begrunnet med at prisen for avgi egne statsråder er for høy i forhold til de beskjedne gevinstene man får ved at man fortsatt ikke klarer å danne en flertallsregjering om KrF blir stående utenfor.
AA170927 Det er ventet at første post på programmet i ettermiddag blir en avklaring at Solberg ikke kommer til å veksle Frp med partiene Venstre og KrF .
AA170927 Det andre punktet kan dermed bli at KrF takker for seg, reiser seg - og forlater de borgerlige samtalene.
AA170927 Blir KrF med, får vi flertallsregjering.
AA170927 - Vi skal høre tilbakemelding etter at KrF og Fremskrittspartiet har hatt møter internt i løpet av helgen, sier Solberg til NTB.
AA170927 Nå klarte Venstre og KrF å få på plass en regionreform, men noe kjærlighetsbarn er den ikke.
AA170927 LES KOMMENTAREN : « Føleri-partiene » KrF og Venstre har mye å lære av sin gamle sentrumskamerat ¶
AA170927 Det spørsmålet alle stiller, er om KrF vil støtte reversering av tvang i kommunereformen nå som regjeringa har mistet flertallet.
AA170927 All ære til KrF og Venstre, men her trengs det mer politisk kraft.
VG170926 | Venstre-Trine : Åpner for å fortsette uten KrF
VG170926 Men målet på kort sikt er å hindre at KrF marsjerer ut av møtet allerede denne uken.
VG170926 I NRKs radioprogram Politisk kvarter mandag morgen, bekreftet Hareide at onsdagens møte kan bli det siste for KrF .
VG170926 Høyre, Frp, Venstre og KrF har allerede politiske avtaler om Nasjonal Transportplan, flertallsføringer om klimapolitikken, og så sent som i august hadde de et felles utspill om en opptrappingsplan for psykiatrien.
VG170926 Etter møtet i KrFs landsstyre i helgen, fastholdt Knut Arild Hareide at partiet går i opposisjon dersom det ikke blir noe av sentrum-Høyre regjeringen med KrF , Venstre og Høyre.
VG170926 Et mulig spor videre, som de andre partiene håper kan friste KrF , er å formulere noen visjoner for landet fram mot neste stortingsvalg i 2021.
VG170926 Det kan dermed være aktuelt å utforske om KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad kan ha avvikende syn på veien videre for KrF .
VG170926 Denne ukens møte kan bli det siste for KrF .
VG170926 De tre andre partiene sliter med å forstå hva KrF egentlig vil med uttalelsene om at de skal gå i opposisjon, men likevel ikke felle den sittende regjeringen : ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen » I KrF understrekes det nå at partiet gjør det de lovet.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Vil holde valgløfter ¶ KrF har i hele valgkampen sagt at partiet ikke ville regjere med Frp.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Som støtteparti i fire år har KrF fått gjennomslag for flere viktige saker : økt kontantstøtte, en « K » for kristendom i KRLE-faget, nei til tidlig ultralydundersøkelser av gravide, og flere lærere i grunnskolen.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Skulle KrF få noe som helst innflytelse, måtte partiet vende seg mot høyre og mot Frp. 3.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Sjekk hvor uenige KrF og Frp er.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Regjeringen vil være avhengig av støtte fra både KrF og Venstre - og ikke som de siste fire årene bare ett av dem - for å få sin politikk gjennom.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen På sentralt hold i KrF oppleves det som ekstra belastende å støtte mange av det de ser på som Regjeringens sentraliserende reformer.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Partiets landsstyre uttalte allerede i november i fjor at hvis et « regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Onsdag møter ledelsen i KrF ledelsen i Venstre og regjeringspartiene til nye samtaler om hvordan de eventuelt kan samarbeide de neste fire årene.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Når KrF valgte å inngå et tett samarbeid med en regjering Frp deltok og fortsatt deltar i, skyldtes det at det ikke forelå noe annet valg for KrF i 2013.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Når KrF valgte å inngå et tett samarbeid med en regjering Frp deltok og fortsatt deltar i, skyldtes det at det ikke forelå noe annet valg for KrF i 2013.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Når KrF sier nei til dette, er man tilbake til normalen.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Mange i KrF frykter at dersom partiet igjen binder seg til høyresiden, vil det bli definert som et borgerlig parti.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Internt i KrF anser man sannsynligheten for at Erna Solberg vinner valget i 2021 som minimal.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen I opposisjon kan KrF for første gang siden 2001 inngå et tettere samarbeid med Sp. 7.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen I neste periode vil Sp sitte i opposisjon og utgjøre en konkurrent til KrF i viktige distrikts- og landbrukssaker.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen I håp om å bygge seg større i opposisjon, håper mange i KrF at partiet kan spille en enda viktigere rolle da ved å ikke binde seg til høyresiden nå. 10.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen I de neste fire årene kan KrF utgjøre tungen på vekstskålen på begge sider.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen I KrF omtales det tette samarbeidet med Frp de siste fire årene som et slags unntak.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Hvis partiet ikke binder seg for sterkt til Regjeringen, mener mange at KrF kan få minst like stor innflytelse. 8.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Her finner du avstanden mellom KrF og Frp i mer enn 100 saker.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Frp-samarbeidet fra 2013 - 2017 et unntak ¶ KrF har aldri før 2013 villet samarbeide med Frp.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Frp og KrF er begge ikke-sosialistisk partier, men likevel altfor uenige om politikk til å sitte i regjering sammen, mener flertallet i KrF .
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Frp og KrF er begge ikke-sosialistisk partier, men likevel altfor uenige om politikk til å sitte i regjering sammen, mener flertallet i KrF.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen For å styrke seg som sentrumsparti og rendyrke egen profil, mener mange at KrF nå må gå i opposisjon.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Blir KrF for sterkt bundet til Regjeringen, frykter mange i partiet at det kan bli ytterligere utkonkurrert av Sp i Distrikts-Norge.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen kritiserte den nye regioninndelingen, påpeker folk i KrF nå at de mistet dobbelt så mange velgere i distriktene som i sentrale strøk.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen KrF vil være et sentrumsparti.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen KrF er malt sønder og sammen mellom blokkvalgets møllesteiner, skriver redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten om KrFs valgresultat. 4.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAOVg/Ap-vil-foresla-asylendringer-snarest Vil helst fjerne ordningen ¶ KrF , Venstre, SV, MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yaQMK/Hareides-KrF-pa-egen-hand--Harald-Stanghelle | Hareides KrF på egen hånd Harald Stanghelle ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yaQMK/Hareides-KrF-pa-egen-hand--Harald-Stanghelle Venstre er ikke så kategorisk og kan tenkes å samtale videre selv uten KrF .
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yaQMK/Hareides-KrF-pa-egen-hand--Harald-Stanghelle Hvis KrF og Venstre onsdag skiller lag, skrives et nytt stykke politisk historie.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yaQMK/Hareides-KrF-pa-egen-hand--Harald-Stanghelle For KrF har nå klargjort at det er uaktuelt å bli med i en blåblå regjering.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/O4Mzq/Venstresiden-og-KrF-bor-sette-en-stopper-for-norsk-stotte-til-superlonninger-til-bistandstoppene--Andreas-C-Halse | Venstresiden og KrF bør sette en stopper for norsk støtte til superlønninger til bistandstoppene Andreas C.
AA170926 Samtidig melder NTB at Venstre-leder Trine Skei Grande åpner for å fortsette sonderinger uten alliansepartneren KrF , som har varslet at de kan hende har siste samtaler med Høyre og Frp onsdag.
AA170926 Innen samferdsel har Venstre allerede enighet rundt Nasjonal Transportplan ( NTP ) sammen med regjeringspartiene og KrF .
AA170926 - Hva tenker du om at Trine Skei Grande åpner for å fortsette uten KrF ?
AA170926 KrF , Venstre, SV, MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold for gruppen under 18 år. ( ©NTB ) ¶
AA170926 KrF , Venstre, SV, MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold for gruppen under 18 år. ( ©NTB ) ¶
VG170925 - Oslo har store problemer med luftforurensning og kø, og vi er glade for at et bredt flertall i bystyret, inkludert Høyre, KrF og Venstre støtter endringene som nå kommer i bomringen.
VG170925 VIL HA ENDRINGER : KrF har sammen med Venstre og SV prøvd å få hele ordningen for midlertidig opphold skrotet.
VG170925 Om vi ikke kan avskaffe hele ordningen, må vi ha et sårbarhet- eller rimelighetsvilkår så vi kan sikre flere mindreårige en trygg hverdag, sier Ropstad ( KrF ).
VG170925 KrF-støtte i Stortinget ¶ KrF , Venstre, SV, MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold.
VG170925 De får satt livet på vent, sier Ropstad ( KrF ) til VG.
DN170925 Samtidig gjorde KrF sitt dårligste valg siden mellomkrigstiden, og endte så vidt over sperregrensen.
DN170925 Sammen med Ap har KrF mistet flere av velgerne sine til Senterpartiet, mener valgforsker.
DN170925 Men at tilbakegangen er lite grann større i distriktskommunene, tror jeg henger sammen med at også KrF ble hengende etter Sp i diskusjonen om sentralisering.
DN170925 ( Vilkår ) ¶ ¶ | KrF går tilbake i 145 av de 149 minste kommunene ¶
DB170925 ¶ KAN BLI SISTE MØTE : KrF-leder Knut Arild Hareide sier mulighetene for å få til en sentrum-høyre-regjering er små og tror møtet med regjeringspartiene onsdag kan bli det siste KrF er med på om regjeringsalternativer.
DB170925 Venstre-leder Trine Skei Grande vil på sin side ikke gi opp forsøket på å ta del i en regjering sammen med KrF og Høyre - og uten Frp.
DA170925 Venstre og KrF kan avgjøre dette spørsmålet, men vil trolig legge større vekt på andre posisjoner enn å fravriste Høyre stortingspresidenten.
DA170925 I henhold til valgresultatet skal Ap og Høyre ha tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV, Venstre og KrF får én hver.
DA170925 I KrF er det flere som ønsker denne posten, som står ledig etter Hans Olav Syversen.
DA170925 Det første norske klimaforliket ble vedtatt av Stortinget i 2008, på grunnlag av Stoltenberg-regjeringens klimamelding og en kravliste på 61 punkter fra Høyre, KrF og Venstre.
VG170924 SV og KrF enige ¶
VG170924 Nestleder i KrF , Olaug Bollestad, bekrefter overfor VG at hennes parti ikke har endret mening om pleiepengeordningen.
VG170924 I Stortinget stemte KrF mot å redusere pleiepengene etter ett år, fordi det ville føre til at foreldre med alvorlig syke barn måtte betale for at flere skulle inkluderes i pleiepengeordningen.
VG170924 Da var det bare KrF og MDG som støttet dette forslaget.
VG170924 Både regjeringens støtteparti KrF og SV varsler kamp for å endre den nylig vedtatte pleiepengeordningen.
VG170924 - Jeg tar det for gitt at KrF og MDG mener det samme i dag.
DB170924 Så kommer en hel haug med snusfornuftige aviskommentatorer og tar til orde for at KrF må ta avstand fra FrP og i stedet se mot venstre for å gjenvinne velgernes tillit.
DB170924 Se for deg at du har bygget opp Civita, en mektig tenketank som har som målsetning å samle de borgerlige partiene fra KrF i sør til FrP i nordvest.
VG170923 Under dagens strategimøte i KrFs landsstyre var det igjen stemmer som tok til orde for at KrF skal gå inn i regjering med Frp.
VG170923 Selbekk mener det er i regjering at KrF vil kunne få gjennomslag for sin politikk, og mener man taper salgene når man velger å stå utenfor regjeringen.
VG170923 STRATEGI : KrF har fredag og lørdag hatt landsstyremøte for å legge kursen videre.
VG170923 Når KrF skal finne ut hvorfor de gjorde et historisk dårlig valg, vil de hente inn ekstern evaluering fra eksperter utenfor partiet.
VG170923 Men etter møtet var partileder Knut Arild Hareide likevel klar på følgende : KrF skal ikke gå i regjering med Frp, og KrF skal ikke være et støtteparti for en regjering som inneholder Frp.
VG170923 Men etter møtet var partileder Knut Arild Hareide likevel klar på følgende : KrF skal ikke gå i regjering med Frp, og KrF skal ikke være et støtteparti for en regjering som inneholder Frp.
VG170923 Man velger en isolasjonsstrategi som jeg tror bare fører KrF enda lenger ned på målingene, sier han.
VG170923 Lokallagsleder til KrF-Hareide : Gå inn i regjeringen ¶ KrF la Frp-ballen død ¶
VG170923 Landsstyret har det siste døgnet samlet seg om at KrF må stå for det de sa før valget, at regjeringssamarbeid med Frp er uaktuelt.
VG170923 KrFs fylkesleder i Hordaland, Pål Kårbø, var en av forkjemperne for at KrF burde vurdere regjering med Frp.
VG170923 Knut Arild Hareide ( KrF ) var fredag klar på at partiet måtte reise seg igjen.
VG170923 Hareide : Ser ikke for meg noen avtale med regjeringen ¶ KrF har de siste fire årene hatt en samarbeidsavtale med regjeringen, sammen med Venstre.
VG170923 Han forteller at han godt forstår at man er bundet til vedtakene man gjorde i forkant av valget, men han håper likevel at KrF senere i perioden kan komme til et annet resultat og gå inn i regjering.
VG170923 Fredag argumenterte han i landsstyret for at KrF burde inn i regjering, men er klar på at partiet må fremover nå.
VG170923 FEIL : Vebjørn Selbekk mener det er feil av KrF ikke å gå i en regjering som inneholder Frp.
VG170923 Dersom Erna Solberg ( H ) velger å gå i regjering med Frp, er det derfor bare et spørsmål om tid før KrF går ut av forhandlingene, påpeker han.
VG170923 Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener KrF kan få problemer med å få sin politikk gjennomført om de velger å stå utenfor.
DB170923 Hvis dere trenger noe å gi KrF i forhandlinger om en ny samarbeidsavtale, de som fortsatt mener at det er bedre å hjelpe 10 flyktninger i Norge enn 100 i Libanon, så kan det ligge noe her.
DA170923 Til forskjell fra forrige periode, da regjeringspartiene bare trengte ett av de to støttepartiene Venstre og KrF for å sikre flertall, vil den i den kommende perioden være avhengige av begge.
DA170923 Selv om KrF nå er i samtaler med regjeringspartiene og Venstre om politikk og samarbeidsform, avviser ikke Hareide å stemme for politikk som fremmes av opposisjonen i Stortinget.
DA170923 Partiet har likevel gitt klart uttrykk for at de ønsker Erna Solberg som statsminister - i et forsøk på å presse Solberg til å gå med på KrFs førstevalg : En regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF .
DA170923 Hareide har avvist å felle Solberg-regjeringen umiddelbart etter valget, men det er ikke det samme som at regjeringen kan regne med ryggdekning fra KrF gjennom de fire neste årene.
DA170923 Hareide er også møtt med spørsmål om hvorfor KrF deltar i samtaler med en regjering partiet verken vil regjere med eller knytte seg til gjennom en ny samarbeidsavtale.
DA170923 Det betyr at KrF relativt raskt denne høsten kan bli stilt overfor valget om å sikre støtte for en annen politikk enn regjeringens.
DA170923 Dagsavisen har imidlertid fått opplyst fra sentralt hold i Arbeiderpartiet at strategien og samarbeidslinjen mot KrF ligger fast.
DA170923 Da gjorde han det klart at KrF , gitt et flertall på blå side, ikke ville felle Erna Solbergs regjering selv om Høyre-lederen valgte å fortsette samarbeidet med Frp.
DA170923 Begge deler er saker KrF , i utgangspunktet, er enig i.
DA170923 At samarbeidsviljen mot KrF fortsatt lever i Ap, følger naturlig av at det er KrF som kan vippe flertallet.
DA170923 At samarbeidsviljen mot KrF fortsatt lever i Ap, følger naturlig av at det er KrF som kan vippe flertallet.
DA170923 Ap-leder Jonas Gahr Støre svarte på Hareides utspill med å si at « en stemme til KrF er en stemme til Frp i regjering ».
DA170923 KrF har på sin side gjort det klart at det er uaktuelt å samarbeide med Frp, både i regjering eller gjennom en samarbeidsavtale.
AP170923https://www.aftenposten.no/osloby/i/7WkWV/Byradet-vil-avlyse-planlagt-prisokning-pa-billetter-De-far-en-kald-skulder-i-retur Fylkesvaraordfører Lars Salvesen ( KrF ) mener det er rart å gå vekk fra en nylig inngått avtale.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre | Onsdag blir trolig siste møte mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre ¶
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre Selv uten samarbeidsavtale innrømmer Knut Arild Hareide at KrF og Regjeringen er bundet av en rekke avtaler fra siste periode.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre Men selv om KrF hverken går inn i regjering eller ender opp med en samarbeidsavtale, er det i den siste stortingsperioden blitt inngått en rekke forlik med Regjeringen.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre - Vi og mange andre ser at KrF i denne stortingsperioden vil komme i en viktig posisjon - i mange spørsmål i en vippeposisjon.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre - Hvilke av disse sakene er de viktigste for KrF ?
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre KrF skal frem til sitt neste landsstyremøte i november granske hva som førte til at partiet gjorde ett elendig valg og endte på åtte mandater, det tapte to, I det arbeidet skal det bruke både interne og eksterne krefter.
AA170923 Kårbø antyder videre at KrF burde ha en eller annen form for avtale med Høyre og Frp.
VG170922 | Hareide klargjør : KrF vil ikke skape regjerings-uro ¶
VG170922 Samtidig sa han at sjansen er liten for at KrF får gehør for å danne en sentrum-høyreregjering med Erna Solberg som statsminister, som partiet gikk til valg på : ¶
VG170922 Les mer her : Venstre vil ha KrF med videre ¶
VG170922 KrF har nå samlet sitt landsstyre på Økern i Oslo, hvor partiledelsen ber om nye fullmakter til å håndtere den vippe-makten som velgerne ga et svekket KrF i stortingsvalget.
VG170922 Hva som kan komme ut av disse samtalene, ville Hareide ikke forskuttere, heller ikke om KrF kan komme ut med noen form for flertallsavklaring for de fire partiene sammen.
VG170922 Hareide sa til landsstyret at det fortsatt er to veier for KrF etter valget : Enten sentrum-høyre-regjering.
VG170922 Han vil helst ha Frp ut av regjering, og Venstre og KrF inn.
VG170922 Foto : Frode Hansen, VG ¶ KrF har nå samlet sitt landsstyre på Økern i Oslo, hvor partiledelsen ber om nye fullmakter til å håndtere den vippe-makten som velgerne ga et svekket KrF i stortingsvalget.
VG170922 - Jeg har fått mange spørsmål om KrF etter valget kommer til å gjøre det vi sa før valget.
VG170922 - Budskapet fra KrF står fast, men nå skal vi inn i samtaler.
DN170922 Sammenhengen var en annen, men det gjelder kanskje litt for Venstre og KrF denne perioden.
DN170922 Onsdag neste uke skal KrF og Venstre inn i nye og mer formelle samtaler om et regjeringssamarbeid med Høyre og Frp.
DN170922 KrF-leder Knut Arild Hareide mener det er best om Venstre og KrF står sammen, selv om avstanden mellom de to partiene er større enn før.
DN170922 KrF-leder Knut Arild Hareide holder tale for landsstyremøtet i KrF .
DN170922 Kjenseth er ikke mot regjeringsdeltagelse for Venstre - med eller uten KrF .
DN170922 I den forrige regjeringsperioden har Venstre og KrF samarbeidet tett.
DN170922 Grande fastholder at KrF bør være en del av løsningen i et regjeringsspørsmål.
DN170922 Det vil være positivt for KrF hvis Venstre vil følge oss videre, men det må partiet selv ta stilling til.
DN170922 Den debatten har ikke kommet opp ennå, av respekt for KrF .
DN170922 - Vi må ha en diskusjon i partiet om hvor siamesiske tvillinger vi er med KrF .
DN170922 - Venstre og KrF har hatt stor glede av det samarbeidet som har vært.
DN170922 - Til alle dem som har spurt meg de siste ukene om KrF kommer til å gjøre det samme etter valget som vi sa før valget, vil jeg svare : Selvsagt !
DN170922 - Bør KrF og Venstre fortsette som « siamesiske tvillinger » i regjeringsspørsmålet ?
DN170922 KrF har gjort et historisk dårlig valg, det har jeg selv vært med på i Venstre, så jeg vet hva det skaper av behov for å gå i seg selv.
DN170922 | Riv på lav list ¶ ¶ KrF må holde sitt løfte til velgerne ; stå utenfor regjeringen og ikke inngå noen samarbeidsavtale, mener forfatteren.
DN170922 KrF-leder Knut Arild Hareide holder tale for landsstyremøtet i KrF .
DB170922 Slik skal Lysbakken lokke KrF til å felle Erna ¶
DB170922 På tross av det dårlige resultatet, vil KrF få innflytelse i politikken også i denne perioden slo Hareide fast.
DB170922 KrF har en stående invitasjon fra Høyre og Frp, og i går ble det klart at KrF vil delta i politiske samtaler med de andre borgerlige partiene også neste uke.
DB170922 Han gjentok at KrF vil gå i opposisjon dersom partiet ikke får gjennomslag for sitt ønske om en sentrum-Høyre-regjering.
DB170922 Etter talen ble KrF-lederen spurt om hva slags samarbeid KrF kan ha med de borgerlige partiene ut fra disse premissene.
DB170922 ( Dagbladet ) : Landsstyret i KrF er fredag samlet på Hasle i Oslo.
DB170922 KrF har en stående invitasjon fra Høyre og Frp, og i går ble det klart at KrF vil delta i politiske samtaler med de andre borgerlige partiene også neste uke.
DB170922 MDG : 1.469.662 kroner ¶ KrF : - 4.888.450 kroner ¶
DA170922 SV frir til KrF med en forslagspakke som skal legges fram så snart Stortinget åpner.
DA170922 Han viser til at KrF , sammen med Miljøpartiet De Grønne, var eneste støtte til et SV-forslag om pleiepenger da det ble behandlet i vår.
DA170922 - Hvis KrF mener alvor med at de vil stille seg fritt, og hvis de andre opposisjonspartiene mener alvor med å stemme for det de er for og mot det de er mot, kan vi finne sammen ganske ofte, sa Lysbakken.
DA170922 MDG : 1.469.662 kroner ¶ KrF : - 4.888.450 kroner ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen | Dagen-redaktør : KrF bør inn i Solberg-regjeringen ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen Men jeg utelukker ikke at det kan skje i løpet av fireårsperioden, sier Selbekk, og viser til at KrF sto utenfor Willoch-regjeringen i 1981 på grunn av abortloven.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen Med sete i Bergen, 10 000 abonnenter i det kristelige-konservativere Vestlandsmiljøet som er kjerneområdet for KrF , kan Dagen bli et viktigere talerør for partiets velgere enn tidligere.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen Hvis Venstre går inn i en utvidet Solberg-regjering, tror Selbekk det blir vanskelig for KrF å følge opp det de har sagt på landsmøtet og i valgkampen om å gå i opposisjon.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen Hvis KrF ikke sitter i regjering, eller har en samarbeidsavtale, kan regjeirngen gå andre steder og hente flertall.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen Han er ikke i tvil om at KrF står overfor sitt vanskeligste valg noensinne.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen Det er ingen grunn til å misunne de som sitter i ledelsen i KrF nå.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen Dagens redaktør Vebjørn Selbekk mener KrF bør omgjøre landsmøtevedtaket og gå inn i Solberg-regjeringen før neste stortingsvalg.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Tror du KrF vil inngå en ny samarbeidsavtale med regjeringen ? - KrF har sagt klart fra om at det skal de ikke gjøre.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Tror du KrF vil inngå en ny samarbeidsavtale med regjeringen ?
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Står KrF i fare for å bli splittet ?
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Nå er KrF minst lovet bistandsministeren, og kanskje utenriksminsteposten.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Hva synes du KrF bør gjøre ? - KrF bør gå inn i denne regjeringen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Hva synes du KrF bør gjøre ?
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre På spørsmål om hvorfor KrF , som nå omtaler seg som et opposisjonsparti, fortsetter å samtale med partitoppene på borgerlig side, når partiet hverken vil ha en samarbeidsavtale med H/Frp-regjeringen, eller gå inn i den, svarte Hareide slik : ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Også på landsstyremøtet som nå pågår i Oslo, er det delte meninger om hvor tett KrF skal knytte seg til Høyre og Frp.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Lover å snu hver sten etter nederlaget ¶ KrF klarte så vidt å komme over sperregrensen i stortingsvalget, og gjorde sitt dårligste valg etter krigen med en oppslutning på 4,3 prosent.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Les hvorfor redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen mener KrF bør gå inn i Solberg-regjeringen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre KrF-lederen slo fredag formiddag fast at KrF kommer til å holde fast ved den regjeringsstrategien partiet la før valget.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Kilder sentralt i KrF antyder at flertallet mot Frp-samarbeid ville vært større om Dagen hadde kontaktet lokallag i hele landet.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Indre uenighet i KrF
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Hareides svar kan tyde på at han fortsetter å snakke med Høyre og Frp så lenge Erna Solberg ikke tydelig har sagt ifra om at KrF og Venstres regjeringsdrøm er uaktuell.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Hareide ville ikke svare konkret på spørsmål om partiets nei til Frp og nei til en samarbeidsavtale gjelder for hele perioden, selv om han gjentok at KrF ikke ønsker å gå i regjering med Frp nå.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Hareide gjentok overfør landsstyret at KrF ikke går i noen regjering med Frp og at partiet heller ikke ønsker noen samarbeidsavtale med sittende regjering.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Hans Fredrik Grøvan, en av to stortingsrepresentanter fra Vest-Agder, er blant dem som ønsker en eller annen form for « avklaring » med Høyre og Frp for å forhindre at KrF lider nederlag i de viktigste sakene partiet har gått til valg på.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Grøvan gir uttrykk for at han ønsker en eller annen form for forsikring eller en avtale om spilleregler som forhindrer at KrF blir nedstemt f.eks. når bioteknologimeldingen skal behandles til våren.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Andre sentrale politikere i KrF avviser blankt at KrF bør inngå noen som helst deal med Høyre og Frp.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Andre sentrale politikere i KrF avviser blankt at KrF bør inngå noen som helst deal med Høyre og Frp.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre - Til alle dem som har spurt meg de siste ukene om KrF kommer til å gjøre det samme etter valget som vi sa før valget, vil jeg svare : Selvsagt, sa han.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre KrF gjorde sitt dårligste valg etter krigen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar MDG : 1.469.662 kroner ¶ KrF : - 4.888.450 kroner ¶
AA170922 Om færre enn halvparten av velgerne til Partiet De Kristne i Østfold i stedet hadde stemt KrF , ville Line H.
AA170922 I Østfold fikk KrF 6.811 stemmer, mens Partiet De Kristne ( PDK ) fikk 518 stemmer.
AA170922 Hjemdal ( KrF ) manglet over 6.300 stemmer for å få et distriktsmandat fra Østfold, men for å sikre seg et utjevningsmandat manglet partiet knappe 230 stemmer, skriver Dagen.
AA170922 Han sier videre at det ikke er selvsagt at de som stemmer på det kristenkonservative partiet har KrF eller Frp som sitt andrevalg.
AA170922 Dermed er Hjemdal ute av Stortinget, og Østfold KrF har mistet sin eneste representant på Stortinget.
AA170922 - KrF ville ha fått et utjevningsmandat med bare 230 av PDKs stemmer, altså godt under halvparten av stemmene.
AA170922 ( ©NTB ) ¶ | KrF manglet 230 stemmer på stortingsplass i Østfold ¶
AA170922 | Flere vil overta for Syversen i KrF
AA170922 I Arbeiderpartiet er det åpen maktkamp, men også i KrF er det flere som kjemper om den framskutte posten som finanspolitisk talsperson.
AA170922 | Dagen-redaktør mener KrF bør inn i Solberg-regjeringen ¶
AA170922 I årets valg fikk KrF til sammen vel 122.600 stemmer.
AA170922 Han viser til at KrF sto utenfor Willoch-regjeringen i 1981 på grunn av abortloven, og i 1983 gikk de inn i regjeringen.
AA170922 Han mener KrF står overfor sitt vanskeligste valg i partiets historie.
AA170922 Å bryte det løftet vil frata KrF all troverdighet, sier Bondevik til Avisenes nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170922 Stortingsgruppen som KrF har nå, er avgjørende for hvor flertallet havner.
AA170922 Som å be KrF om å bryte det åttende bud, sier tidligere partileder Kjell Magne Bondevik om spekulasjonene om regjeringssamarbeid med Frp.
AA170922 Regjeringen er avhengig av KrF for å få gjennomslag for sin politikk, og i en mer fristilt posisjon på Stortinget, er sjansene gode for økt oppslutning, sier han.
AA170922 - Det kan hende at det kostet KrF noen velgere å gå til valg på en blå-gul-grønn regjering og samtidig ikke inngå en ny samarbeidsavtale, men Hareide var i hvert fall eksemplarisk klar i sin tale.
VG170921 Valget gir et mulig flertall for Ap, Sp, SV og KrF på Stortinget.
VG170921 Sylvi Listhaug og Frp er prisen V og KrF må betale for å være borgerlige.
VG170921 Nå har V og KrF en ny sjanse til å gå inn i en borgerlig flertallsregjering.
VG170921 Men V og KrF griper neppe muligheten, ikke i første omgang.
VG170921 Jeg er usikker på om de som stemte på KrF i år har gitt ham mandat til å gjøre det.
VG170921 I sluttfasen av valgkampen distanserte Hareide seg fra Ap og Støre, og tydeliggjorde at KrF var et borgerlig parti.
VG170921 I fire år har V og KrF balet med akkurat dette, de nærmest akrobatiske forsøkene på å lage en forestilling om at det kan finnes en borgerlig side uten Frp.
VG170921 Det er situasjonen for Venstre og KrF .
VG170921 De fire forrige årene var ikke snille med V og KrF .
VG170921 Vi har aldri hatt problemer med å finne gode klimaløsninger med Krf, og jeg tror det er letter å få til Venstres politikk om KrF er med, svarer hun.
VG170921 Vi har aldri hatt problemer med å finne gode klimaløsninger med Krf , og jeg tror det er letter å få til Venstres politikk om KrF er med, svarer hun.
VG170921 Venstre-leder Trine Skei Grande legger press på KrF og Knut Arild Hareide for at de skal gå sammen i forhandlinger om en borgerlig flertalls-avklaring.
VG170921 Mens Venstre tydelig har valgt borgerlig side både før og etter valget, har KrF sagt at de går i opposisjon når deres regjeringsalternativ faller.
VG170921 Men før landsstyremøtet torsdag hadde Venstre og KrF et felles ledertrio-møte, bekrefter Venstre-lederen.
VG170921 Lofoten og Vesterålen vil være lettere å få til med KrF på laget.
VG170921 Kom KrF i forkjøpet ¶ KrF samler sitt landsstyre og den nye stortingsgruppen fredag, altså etter kveldens møte hos Erna Solberg.
VG170921 Kom KrF i forkjøpet ¶
VG170921 Hun vil ikke avsløre noe fra samtalen med KrF-ledelsen, men sier at det nå gjaldt å komme KrF i forkjøpet, åpenbart for å sikre at de ikke hopper av samtalene om fletallsmakt.
VG170921 Frp-kilde til VG : Venstre og KrF velkommen, men får ikke røre Sylvi ¶ | « Skam»-Josefine om reaksjonene : - Jeg fikk sjokk ¶
VG170921 Etter valget : KrF skal evaluere Hareides rolle ¶
VG170921 Der sa hun dette til NTB om KrF og Venstres ønske om en blågrønn regjering : ¶
VG170921 Både KrF og Venstre gikk til valg på en blågrønn regjering med Erna Solberg som statsminister, men uten Frp.
VG170921 - Og hva vil KrF få igjen for å gå med dere ?
VG170921 - Er KrF og Venstre så godt koordinert nå at dere kan opptre felles overfor Høyre og Frp, slik ditt landsstyre ønsker ? - KrF har ikke hatt sitt landsstyremøte ennå.
VG170921 - Er KrF og Venstre så godt koordinert nå at dere kan opptre felles overfor Høyre og Frp, slik ditt landsstyre ønsker ?
VG170921 - Det er en gjennomgangstone i Venstre at vi må få med oss KrF for å presse politikken i retning sentrum.
VG170921 KrF må være en del av løsningen.
VG170921 KrF er en del av løsningen ¶
VG170921 t sikt har Venstre-leder Trine Skei Grande, Solberg og Siv Jensen ( Frp ) lyktes med å holde KrF inne i varmen og til videre samtaler, selv om KrF har tydelig sagt at de ikke vil inngå nye samarbeidsavtaler med en regjering der Frp deltar - om deres førstevalg, en regjering med Høyre, Venstre og KrF - faller.
VG170921 Trine Skei Grande kom ut av statsministerboligen og sa at hun fortsatt ikke har gitt opp håpet om at Solberg skal bytte ut Frp med Venstre og KrF i sin regjering : ¶
VG170921 Regjeringssamtaler i gang : Venstre ber KrF bli med videre ¶
VG170921 På kort sikt har Venstre-leder Trine Skei Grande, Solberg og Siv Jensen ( Frp ) lyktes med å holde KrF inne i varmen og til videre samtaler, selv om KrF har tydelig sagt at de ikke vil inngå nye samarbeidsavtaler med en regjering der Frp deltar - om deres førstevalg, en regjering med Høyre, Venstre og KrF - faller.
VG170921 På kort sikt har Venstre-leder Trine Skei Grande, Solberg og Siv Jensen ( Frp ) lyktes med å holde KrF inne i varmen og til videre samtaler, selv om KrF har tydelig sagt at de ikke vil inngå nye samarbeidsavtaler med en regjering der Frp deltar - om deres førstevalg, en regjering med Høyre, Venstre og KrF - faller.
VG170921 Les mer her : Venstre vil ha KrF med videre ¶
VG170921 KLAR FOR NY RUNDE : Knut Arild Hareide ( KrF ) blir med videre i forhandlinger, avklarte han etter møtet med de andre borgerlige partilederne torsdag kveld.
VG170921 Frp-leder og finansminister Siv Jensen har sagt det er lite realistisk med en blågrønn regjering uten hennes parti, slik KrF og Venstre har krevd : ¶
VG170921 For Venstre viktig at KrF ikke hopper av forhandlingene, selv om partiet tydelig har sagt at de bare vil samarbeide fra sak til sak om de ikke får plass i en sentrum-høyre regjering uten Frp.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger Venstres Ketil Kjenseth ( over ) vil diskutere det tette forholdet til KrF , men KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener det er best de to « henger sammen » nå.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger Sammenhengen var en annen, men det gjelder kanskje litt for Venstre og KrF denne perioden.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger Nå mener topper i de to partiene at det må avklares hvor sammenlimt Venstre og KrF skal være i regjeringsspørsmålet.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener det er best om Venstre og KrF følger samme strategi i regjeringsspørsmålet.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger Kjenseth er ikke mot regjeringsdeltagelse for Venstre - med eller uten KrF .
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger Den debatten har ikke kommet opp ennå, av respekt for KrF .
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger - Vi må ha en diskusjon i partiet om hvor siamesiske tvillinger vi er med KrF .
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger - Bør KrF og Venstre bør fortsette som « siamesiske tvillinger » i regjeringsspørsmålet ?
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger KrF har landsstyremøte fredag og lørdag.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger KrF har gjort et historisk dårlig valg, det har jeg selv vært med på i Venstre, så jeg vet hva det skaper av behov for å gå i seg selv.
DN170921 Venstres Ketil Kjenseth ( over ) vil diskutere det tette forholdet til KrF , men KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener det er best de to « henger sammen » nå.
DN170921 Sammenhengen var en annen, men det gjelder kanskje litt for Venstre og KrF denne perioden.
DN170921 Nå mener topper i de to partiene at det må avklares hvor sammenlimt Venstre og KrF skal være i regjeringsspørsmålet.
DN170921 KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener det er best om Venstre og KrF følger samme strategi i regjeringsspørsmålet.
DN170921 Kjenseth er ikke mot regjeringsdeltagelse for Venstre - med eller uten KrF .
DN170921 Den debatten har ikke kommet opp ennå, av respekt for KrF .
DN170921 - Vi må ha en diskusjon i partiet om hvor siamesiske tvillinger vi er med KrF .
DN170921 - Bør KrF og Venstre bør fortsette som « siamesiske tvillinger » i regjeringsspørsmålet ?
DN170921 KrF har landsstyremøte fredag og lørdag.
DN170921 KrF har gjort et historisk dårlig valg, det har jeg selv vært med på i Venstre, så jeg vet hva det skaper av behov for å gå i seg selv.
DB170921 Trine Skei Grande skal ha nøyet seg med å understreke at en blågrønn regjering av H, V og KrF er førstevalget, men skal ha erkjent at det er et stykke fram til det, erfarer Dagbladet.
DB170921 Slik skal Lysbakken lokke KrF til å felle Erna ¶
DB170921 Signalet er at det ikke er aktuelt å gå i regjering uten KrF , sier en kilde til Dagbladet.
DB170921 Også fylkesleder Betten i Møre og Romsdal understreker betydningen av å få med KrF : ¶
DB170921 Kjartan Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre, sier KrF var et tema på Venstre-møtet i dag.
DB170921 Ifølge Dagbladets kilder på møtet ble spesielt saker grundig diskutert : ( 1 ) Spørsmålet om hvordan man skal tolke landsmøtevedtaket rundt Frp-samarbeid, og ( 2 ) viktigheten at å ha med KrF i videre samarbeid med Frp og Høyre.
DB170921 En løsning på denne knuten kan være å presse KrF og Knut Arild Hareide for å bli med videre i forhandlinger om et nytt borgerlig samarbeid.
DB170921 Det er viktig nå å lage en løsning hvor KrF blir med videre i samtalene, sier Lunde.
DB170921 - En løsning hvor KrF blir med ¶
DB170921 - Det er fire sider som utgjør flertallet på borgerlig side, så jeg regner med at KrF blir med videre i forhandlingene, sier han.
DB170921 - Det ble klargjort at det er viktig for Venstre at KrF er med videre.
DB170921 - KrF må med.
DB170921 Venstres mål er fortsatt en blågrønn regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF .
DB170921 Samarbeidsmuligheter i KrF diskuteres når partiets nye stortingsgruppe møtes fredag denne uka.
DB170921 Men Venstre har, i motsetning til KrF , ikke utelukket verken å gå inn i regjering med Høyre og Frp eller å inngå en ny samarbeidsavtale.
DB170921 Heller ikke KrF har det travelt med å finne en løsning.
DB170921 Der står det tydelig at KrF ønsker en sentrum-høyre-regjering, og at hvis partiet ikke får dette, går de mest sannsynlig i opposisjon.
DB170921 Mens statsminister og høyreleder Erna Solberg helst vil ha alle fire partier inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke vil gå i regjering med Frp.
DB170921 Ifølge Dagbladets kilde på møtet ble spesielt saker grundig diskutert : ( 1 ) Spørsmålet om hvordan man skal tolke landsmøtevedtaket rundt Frp-samarbeid, og ( 2 ) viktigheten at å ha med KrF i forhandlingene med Frp og Høyre.
DB170921 I motsetning til i forrige stortingsperiode, trenger regjeringen imidlertid støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170921 ) : « It ain't over till the fat lady sings » ( Det er ikke over før den feite dama synger ), sa Venstre-leder Trine Skei Grande på vei inn i statsministerboligen i kveld, da hun ble spurt om ikke regjeringsalternativet hun forfekter, en regjering bestående av Høyre og sentrumspartiene Venstre og KrF , var fryktelig urealistisk.
DB170921 KrF sier de ikke vil felle en borgerlig regjering rett etter valget, men de vil ikke frede den fram til neste valg.
DB170921 KrF og Venstre ønsker seg begge en regjering sammen med Høyre, men uten Frp.
DB170921 « It ain't over till the fat lady sings » ( Det er ikke over før den feite dama synger ), sa Venstre-leder Trine Skei Grande på vei inn i statsministerboligen i kveld, da hun ble spurt om ikke regjeringsalternativet hun forfekter, en regjering bestående av Høyre og sentrumspartiene Venstre og KrF , var fryktelig urealistisk.
DB170921 På spørsmål om hva det betyr at KrF likevel forsetter samtalene, sa Hareide at det betyr at det ikke er dratt noen endelig konklusjoner i kveld.
DB170921 Mens statsminister og høyreleder Erna Solberg helst vil ha alle fire partier inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke vil gå i regjering med Frp eller fortsette med en samarbeidsavtale.
DB170921 Ifølge Dagbladets kilde på møtet ble spesielt saker grundig diskutert : ( 1 ) Spørsmålet om hvordan man skal tolke landsmøtevedtaket rundt Frp-samarbeid, og ( 2 ) viktigheten at å ha med KrF i forhandlingene med Frp og Høyre.
DB170921 I motsetning til i forrige stortingsperiode, trenger regjeringen imidlertid støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170921 Da Solberg ble spurt om hva hun sier til KrF og Venstre i dette spørsmålet svarte hun diplomatisk.
DB170921 KrF sier de ikke vil felle en borgerlig regjering rett etter valget, men de vil ikke frede den fram til neste valg.
DB170921 KrF og Venstre ønsker seg begge en regjering sammen med Høyre, men uten Frp.
DA170921 | Verken V eller KrF avfeier blågrønt alternativ ¶
DA170921 På vei inn til møtet med de tre andre borgerlige partilederne gjorde Grande det klart at hun ikke har gitt opp å få til en blågrønn regjering, altså med Høyre, Venstre og KrF : ¶
DA170921 Hun mener det for øyeblikket er uklart hva KrF og Venstre ser for seg, men sier det er å snu ting på hodet å snakke om en blågrønn regjering nå.
DA170921 Grande sier til VG at KrF må være en del av løsningen.
DA170921 Frp-leder Siv Jensen heller kaldt vann i blodet på KrF og Venstre og sier de to partiene ikke har en realistisk tilnærming til situasjonen på borgerlig side ¶
DA170921 - Det er en gjennomgangstone i Venstre at vi må få med oss KrF for å presse politikken i retning sentrum.
DA170921 KrF slo i valgkampen fast at partiet ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen nå, men understreket samtidig at Solberg og Jensen ikke er fredet i fire samfulle år.
DA170921 KrF har sitt landsstyremøte og den første samlingen for den nye stortingsgruppa fredag.
DA170921 Tidligere på dagen helte Frp-lederen kaldt vann i blodet på KrF og Venstre som først og fremst ønsker å forhandle om en regjering med dem selv og Høyre.
DA170921 Solberg utelukket ikke at det kan bli flere endringer i regjeringen i løpet av høsten enn å finne en erstatter for utenriksminister Børge Brende ( H ), uavhengig av hvordan samtalene med Venstre og KrF forløper.
DA170921 Samtidig vil ikke KrF felle Høyre-Frp-regjeringen med det aller første, men regjeringen er heller ikke fredet i fire år.
DA170921 Føringene han refererer til er at KrF ikke ønsker å gå i regjering der Frp er med, og at en ny samarbeidsavtale heller ikke er aktuelt.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke Venstres ledelse fikk klart råd fra eget landsstyre : Finn en løsning med KrF .
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke På dagens landsstyremøte i Venstre har Trine Skei Grande fått beskjed om å « finne en løsning med KrF .
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke Partilederne i Frp og Høyre, Siv Jensen og Erna Solberg fortsetter samtaler med ledelsen i KrF og Venstre i neste uke.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke I forkant av kveldens møte forsøkte nemlig Jensen å helle kaldt vann i blodet på lederne i KrF og Venstre.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke Før kveldens møte var følgende premisser klarlagt : ¶ KrF har gitt uttrykk for at partiet hverken ønsker noen ny samarbeidsavtale eller å sitte i en regjering sammen med Frp.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke Da de møtte opp hos statsministeren i kveld, var ønsket fra Venstre og KrF at Erna Solberg bytter ut Fremskrittspartiet med sentrumspartiene.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke Da Knut Arild Hareide etter møtet ble spurt om hva det betyr at KrF skal delta i videre samtaler, svarte han at « det betyr at det ikke er trukket noen endelige konklusjoner her i kveld.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke KrF og Venstres primære ønske : Å få ut Frp ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke KrF har også uttalt at det ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen i høst.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner | KrF presses tilbake til sine bastioner ¶ KrF samler seg om sørvestlandet, mens Venstre vokser rundt Oslofjorden, viser kartet over sentrumspartienes bastioner.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Venstres velgerforflytning er geografisk langt mindre tydelig enn i KrF , først og fremst fordi oppslutningen er jevnere fordelt.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Mens KrF taper terreng rundt Oslofjorden, er det nettopp her samarbeidspartner Venstre gjør det bedre.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Men det er helt tydelig, og ganske spesielt, at velgerprofilen har endret seg såpass, spesielt for KrF .
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Les Trine Eilertsens kommentar : Spørsmålet er om mange nok savner KrF .
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner KrF borte fra Oslofjorden ¶ KrF er nå for første gang siden krigen ute av Østfoldbenken.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner I 2013-valget gjorde KrF også et svært godt valg i flere kommuner mellom Bergen og Sunnmøre.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Det interessante med årets valg, er at KrF blir trengt tilbake til de områdene partiet tradisjonelt har stått sterkest.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner - Den gang KrF var større, var de også mer spredt utover.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner | KrF presses tilbake til sine bastioner ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner KrF mister også setene på Oslo- og Vestfold-benkene, men har folk fra samtlige fylker rundt kysten fra Telemark i øst til Møre og Romsdal i nordvest.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner KrF har de siste fire årene hatt stortingsrepresentanter fra Østfold, Oslo og Vestfold, i tillegg til de tradisjonelt sterke fylkene fra Telemark til Hordaland pluss Møre og Romsdal.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner KrF borte fra Oslofjorden ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KoVzM/Venstres-landsstyre-til-ledelsen-Sta-sammen-med-KrF | Venstres landsstyre til ledelsen : Stå sammen med KrF
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KoVzM/Venstres-landsstyre-til-ledelsen-Sta-sammen-med-KrF Venstres landsstyre vil ikke skille lag med KrF .
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KoVzM/Venstres-landsstyre-til-ledelsen-Sta-sammen-med-KrF Neegaard ¶ - KrF må være en del av løsningen, sa Venstre-leder Trine Skei Grande etter et tre timer langt landsstyremøte i Oslo torsdag.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KoVzM/Venstres-landsstyre-til-ledelsen-Sta-sammen-med-KrF - Vi ønsker KrF på laget for å presse politikken mer mot sentrum.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9VeM/Arbeiderpartiet-vraker-Marianne-Marthinsen-og-gjor-Trond-Giske-til-ny-finanspolitisk-talsperson Hvilke komitélederverv de enkelte partiene får avgjøres i forhandlinger mellom partiene, men fordelingen av antall lederverv ser slik ut : Ap tre, Høyre tre, Frp to, Sp ett, KrF ett, V ett, SV ett.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/6LObe/SV-fikk-1500-nye-medlemmer-i-valginnspurten Sp, KrF og Venstre har fått færrest nye medlemmer.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/6LObe/SV-fikk-1500-nye-medlemmer-i-valginnspurten Det er mer enn det KrF , Venstre og Sp fikk i hele valgkampinnspurten.
AA170921 Hun mener det for øyeblikket er uklart hva KrF og Venstre ser for seg, men sier det er å snu ting på hodet å snakke om en blågrønn regjering nå.
AA170921 Tidligere på dagen helte Frp-lederen kaldt vann i blodet på KrF og Venstre som først og fremst ønsker å forhandle om en regjering med dem selv og Høyre.
AA170921 Solberg utelukket ikke at det kan bli flere endringer i regjeringen i løpet av høsten enn å finne en erstatter for utenriksminister Børge Brende ( H ), uavhengig av hvordan samtalene med Venstre og KrF forløper.
AA170921 Samtidig vil ikke KrF felle Høyre-Frp-regjeringen med det aller første, men regjeringen er heller ikke fredet i fire år.
AA170921 Føringene han refererer til er at KrF ikke ønsker å gå i regjering der Frp er med, og at en ny samarbeidsavtale heller ikke er aktuelt.
AA170921 Tidligere på dagen helte Frp-lederen kaldt vann i blodet på KrF og Venstre som først og fremst ønsker å forhandle om en regjering med dem selv og Høyre.
AA170921 Solberg utelukket ikke at det kan bli flere endringer i regjeringen i løpet av høsten enn å finne en erstatter for utenriksminister Børge Brende ( H ), uavhengig av hvordan samtalene med Venstre og KrF forløper.
AA170921 Samtidig vil ikke KrF felle Høyre-Frp-regjeringen med det aller første, men regjeringen er heller ikke fredet i fire år.
AA170921 Føringene han refererer til er at KrF ikke ønsker å gå i regjering der Frp er med, og at en ny samarbeidsavtale heller ikke er aktuelt.
VG170920 Viktig for Venstre og KrF
VG170920 Sentrale kilder i Høyre bekrefter at Høyre kan ofre oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for å få Venstre og eventuelt KrF inn i regjering.
VG170920 KrF-nestleder Kjell Inge Ropstad reagerer slik : ¶ - KrF er stolt over å ha bidratt til et oljefritt LoVeSe.
VG170920 Det betyr at verning av LoVeSe ikke er naturgitt, hvis Venstre eller KrF ikke blir en del av regjeringen eller inngår en forpliktende avtale.
VG170920 Venstre og KrF har begge uttrykt at de har god tid.
VG170920 Også Solberg har gitt dem et hav av tid, men allerede torsdag kveld har hun bedt Siv Jensen ( Frp ), Trine Skei Grande ( V ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) til nye samtaler i statsministerboligen.
VG170920 Men spørsmålet er også om Venstre og KrF - sammen eller hver for seg - vil holde Stortinget på pinebenken og la det gå uker og måneder før de avklarer overfor egne velgere hvordan de ser for seg samarbeidsmønsteret den nærmeste tiden.
VG170920 I november må regjeringen ha samlet sammen et avklart flertall for å få vedtatt statsbudsjettet for 2018, men det kan ordnes gjennom en egen engangs budsjettavtale med Venstre og KrF , på linje med de fire siste årene.
VG170920 I Høyre er synet at det er bedre å roe ned og gi Venstre og KrF allverdens med tid, i stedet for å presse fram en rask avgjørelse og dermed risikere at det borgerlige samarbeidet havarerer.
VG170920 Frp-kilde til VG : Venstre og KrF velkommen, men får ikke røre Sylvi ¶
VG170920 En sentral kilde i Høyre minner om at det gikk to år fra Kåre Willoch dannet sin rene Høyre-regjering etter den borgerlige valgseieren i 1981, før KrF og Sp gikk inn i regjeringen i 1983.
VG170920 Det bekrefter også Trine Skei Grande, og KrF har langt på vei sagt at de ikke vil felle en regjering ledet av Erna Solberg bved første korsvei.
VG170920 Både Venstre og KrF reiser hjem til statsminister Erna Solberg torsdag kveld med ønske om at hun danner en blågrønn regjering og kaster ut Frp.
NL170920 Valget 2017 er historie og koalisjonsregjeringen mellom Høyre og FrP med støtte fra Venstre og Krf beholder trolig regjeringsmakten.
NL170920 Regionreformen var KrF sin « baby » i forrige stortingsperiode, nettopp for å sikre et tredje folkevalgt forvaltningsnivå.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/2057/Politikk/rodt-slo-gront-i-kampen-om-nye-medlemmer Enda lavere var medlemstilsiget for KrF - 61 nye i valgdagsuken.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/2057/Politikk/rodt-slo-gront-i-kampen-om-nye-medlemmer De etablerte småpartiene Venstre og KrF faller helt igjennom når det gjelder medlemstilsig, sammenlignet med de to ferske småpartiene.
DN170920 Enda lavere var medlemstilsiget for KrF - 61 nye i valgdagsuken.
DN170920 De etablerte småpartiene Venstre og KrF faller helt igjennom når det gjelder medlemstilsig, sammenlignet med de to ferske småpartiene.
DN170920 Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er et velkjent Venstre-krav, og onsdag sier Høyre-kilder til VG at partiet er villig til å ofre kravet om konsekvensutredning for å få Venstre og eventuelt KrF inn i regjering.
DN170920 Venstre-leder Trine Skei Grande lister opp fire krav før møtet med Høyre, Frp og KrF .
DN170920 Regjeringspartiene, KrF og Venstre er allerede i gang med forpostfektningene om politiske kompromisser, posisjoner og eventuell regjeringsdeltagelse.
DN170920 I 2001 sa KrF og Kjell Magne Bondevik nei til Frp-nestor Carl I.
DB170920 SV-lederen nekter for at han nå frir til Knut Arild Hareide, men minner likevel KrF-lederen om at avstanden mellom SV og KrF er liten i blant annet bistand, fordeling og klima.
DB170920 SV har aldri fridd til å KrF , og kommer nok aldri til å gjøre det.
DB170920 Men jeg ser mange områder hvor det er mulig å få KrF med på å gå mot regjeringen.
DB170920 Lysbakken nevner klima, fordelingsspørsmål, bistand og debatten rundt kommersiell velferd som områder hvor KrF står nærmere ham enn de gjør Høyre og Frp.
DB170920 I sak etter sak skal det bli klart for KrF at venstresiden er et bedre alternativ enn Høyre og Frp, ifølge Lysbakken.
DB170920 Høyre og Frp er nå avhengig av både Venstre og KrF for å sikre seg de 85 mandatene som sikrer flertall i Stortinget.
DB170920 Hvis KrF blir med venstresiden i sak etter sak tror Lysbakken at Erna Solberg til slutt tar sin hatt og går av som statsminister.
DB170920 Holder KrF det de har lovet, om å stemme etter egen overbevisning, så er mange muligheter for at en situasjon kan oppstå hvor Erna Solberg ikke kan styre videre.
DB170920 Dette er politikkområder hvor SV-lederen håper KrF vil være med å skaffe SV og venstresida gjennomslag.
DB170920 - Vi kommer til å begynne denne stortingsperioden med å fremme en rekke forslag på områder hvor vi vet KrF er enig med oss, og ikke enig med regjeringen.
DB170920 - Først fridde Jonas Gahr Støre til KrF , og du så jo hvordan det gikk.
DB170920 ( Dagbladet ) : Audun Lysbakken tror han kan lokke KrF til å felle Solberg-regjeringen før valget i 2021.
DB170920 - KrF har sagt de skal stemme for det de er for, og mot det de er mot.
DA170920 Nåværende stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) er klar for fire nye år, men Ap kan stille motkandidat, og det er Venstre og KrF som avgjør.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident | Olemic Thommessen vil ha gjenvalg - Venstre og KrF avgjør hvem som blir stortingspresident ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident Venstre og KrF avgjør i realiteten hvem som blir president i Stortinget.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident I 2013 ble den posten en del av forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident Dersom det ikke blir en avtale mellom Regjeringen og V og KrF , kan det åpne for en kandidat fra Ap.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident KrF og Venstre kan avgjøre ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe SV ett ¶ KrF ett ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Øverst på dagsordenen står avklaringen Venstre og KrF har lovet velgerne at de skal gjøre ; sjekke om de kan ta Frps plass.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Vedkommende tror ikke Venstre vil gå inn i Regjeringen uten å få følge av KrF .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Vedkommende indikerer at det fører til at mange hører en større forskjell på Venstre og KrF enn det kan være grunnlag for.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Og til tross for at mange i Høyre gjerne skulle sett et samlet sentrum i regjering - ikke minst for å slippe ubehagelig og høylytt krangling om budsjettet - er det ikke så mange i Høyre som tror KrF lar seg rikke, til tross for at enkelte har tatt til orde for det.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Og i KrF tror de ikke det er et stort flertall i Venstre som vil regjere sammen med Frp.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Kilder i KrF tviler på om Venstre tør gå inn i regjering med et splittet parti i ryggen.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Hvis ikke, har de god tid til å avklare andre samarbeidsformer - også om V eller KrF skulle endre syn på regjeringsdeltagelse etter en stund.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/E680A/Norges-storste-vindkraftverk-er-klart-til-produksjon Derfor er en slik nyetablering viktig for oss, sier ordfører Trond Arne Pedersen ( KrF ) til Stavanger Aftenblad.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/jRWQq/Sporsmalet-er-om-mange-nok-savner-KrF--Trine-Eilertsen | Spørsmålet er om mange nok savner KrF Trine Eilertsen ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/jRWQq/Sporsmalet-er-om-mange-nok-savner-KrF--Trine-Eilertsen Knut Arild Hareide skal diskutere veien videre for partiet, vel vitende om at han langt på vei har mislykkes med sine mål for KrF .
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/jRWQq/Sporsmalet-er-om-mange-nok-savner-KrF--Trine-Eilertsen KrF og Knut Arild Hareide har brukt både valgkampen og tiden etter valget til å svare på samarbeidsspørsmål.
AA170920 Nåværende stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) er klar for fire nye år, men Ap kan stille motkandidat, og det er Venstre og KrF som avgjør.
AA170920 Sentrale Høyre-kilder sier til VG at partiet kan ofre oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for å få Venstre og eventuelt KrF inn i regjering.
AA170920 Kildene bekrefter at partiet er villig til å imøtekomme sentrale krav fra Venstre og KrF i forhandlingene om den framtidige regjeringen.
AA170920 Dette inkluderer også spørsmålet om konsekvensutredning av ny olje- og gassvirksomhet i de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ( LoVeSe ), som Venstre og KrF er imot.
AA170920 Vedkommende tror ikke Venstre vil gå inn i Regjeringen uten å få følge av KrF .
AA170920 Vedkommende indikerer at det fører til at mange hører en større forskjell på Venstre og KrF enn det kan være grunnlag for.
VG170919 VIL INN : Lokallagsleder i Bærum KrF , Arne Inge Mathisen, anbefaler partiledelsen å slutte seg til en firepartiregjering.
VG170919 Torsdag ligger det også an til nye samtaler mellom partilederne Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Trine Skei Grande ( V ) og Knut Arild Hareide ( KrF ).
VG170919 Til Dagen sa han at KrF burde åpne for en slik sondering.
VG170919 Om KrF skal gå i regjering med Frp er ikke en av diskusjonene partiet nå jobber med, presiserer Hareide.
VG170919 Men Knut Arild Hareide ( KrF ) understreker at det ikke er aktuelt.
VG170919 Lederen i Bærum KrF var ansatt leder i sekretariatet for partiets stortingsgruppe på 80-tallet, da Kåre Willoch var statsminister.
VG170919 Lederen i Bærum KrF gir KrF-ledelsen et klart råd om å gå inn i Høyre/Frp-regjeringen.
VG170919 Leder i Hordaland KrF , Pål Kårbø, er blant dem som har gått lengst i å mene at partiet må vurdere regjeringsdeltakelse selv om Frp er med.
VG170919 KrF-veteranen har irritert seg over at få andre har gått offentlig ut med dette synet, men mener at det følger logisk av at KrF har støttet opp om Erna Solberg som sin statsministerkandidat gjennom valgkampen : ¶
VG170919 Frp-kilder : V og KrF velkommen i regjering, men får ikke røre Sylvi ¶
VG170919 Erna Solberg påpekte torsdag at hun ikke har gitt opp å få KrF inn i regjeringen - sammen med Frp.
VG170919 - Hvilke krav bør KrF i så fall stille for å delta i regjering ?
VG170919 - Det må ikke dannes et inntrykk av at alle i KrF har samme syn og at vi nå skal i opposisjon.
VG170919 - Det er viktig å gå i regjering sammen med Frp for å dempe dem - fremfor å stå utenfor, sa Terje Gilje i Bergen KrF til VG torsdag.
DB170919 Venstre og/eller KrF vil kunne velge mellom to alternativer, høyre- og venstresiden.
DB170919 Venstre har landsmøtevedtak på at de ønsker seg en regjering med Høyre, KrF og seg selv.
DB170919 Om hun igjen foretrekker Frp, kan Venstre og KrF kaste dem.
DB170919 Neste år kaster Venstre og KrF så Jonas.
DB170919 Men det burde Venstre og KrF visst før valget.
DB170919 Jonas kan da overby Høyre og Frp på viktige saker for KrF og Venstre.
DB170919 Ideelt sett bør de få dem til å overby hverandre, men om begge sider vet det, kan det være de begge underbyr V og KrF sine krav.
DB170919 Hva om Jonas lukter lunta, og skjønner at KrF og V vil kaste ham ved første anledning ?
DB170919 Gjenta prosessen inntil KrF og Venstre får viljen sin.
DB170919 Først må Venstre ( eller KrF ) felle regjeringen.
DB170919 Da kan det være hun ikke er villig til å gå i regjering med V og KrF etter de kaster Jonas.
DB170919 Da er bordet rent, og Erna kan danne regjering med KrF og Venstre.
DB170919 KrF og Venstre, Ap og Sp har sammen 84 mandater, og trenger da ett til for flertall.
DB170919 Jeg har bare ett råd til KrF : Forsøk å slå dere sammen med deres kristne meningsfeller med det riktige partinavnet, slik at dere kan bygge videre på det religiøse budskapet som allerede er lagt i nettopp De kristne.
DB170919 Her var KrF for trege.
DB170919 En snedig gruppe som konkurrerer med KrF stjal for noen år siden navnet deres, De kristne.
DA170919 Mange i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen reagerte kraftig på det de oppfattet som en invitasjon til samarbeid med Kristelig Folkeparti ( KrF ), og kanskje særlig Venstre.
DA170919 KrF var et mer genuint åpent parti.
DA170919 I juni 2016 samlet et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen, Ap, KrF , Sp, Venstre og SV, seg om følgende krav : Inntektskravet bør ikke overstige vanlig lønnsnivå for nyansatte innen lavtlønnsyrker, en kategori mange innvandrere tilhører.
DA170919 Under valgkampen forholdt jeg meg til landsmøtevedtaket om at vi gikk til valg på å danne regjering med KrF og Høyre, og det snakket jeg om til velgerne for å få dem til å stemme Venstre.
DA170919 I motsetning til de fleste andre partier er vi heller ikke bundet av særinteresser - slik Ap er til LO, Sp til landbruket, KrF til de kristne - og så videre.
DA170919 Aller helst skulle vi hatt en regjering på borgerlig side med både KrF og Sp - slik Sp var før - men de har jo byttet side.
DA170919 Tillitsvalgte i KrF og Venstre har etter valget tatt til orde for å gå inn i regjering, mens andre har advart mot en slik løsning.
DA170919 Statsminister Erna Solberg ( H ) har ikke gitt opp håpet om å få med seg både Venstre og KrF på et samarbeid når de fire partilederne på borgerlig side til nye samtaler torsdag kveld.
DA170919 En stor endring i den stortingsperioden vi nå går inn i, er at Høyre og Frp er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall, mot bare ett av partiene i forrige periode.
DA170919 * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.
DA170919 * Høyre og Frp får med seg Venstre inn i regjeringen og søker støtte hos KrF eller andre partier til budsjett og enkeltsaker.
DA170919 * En form for avtale med Venstre og KrF om støtte etableres.
DA170919 * Både KrF og Venstre går inn i regjeringen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering - Flere i Venstre og KrF sier du er en belastning og at din retorikk gjør det vanskelig med et regjeringssamarbeid.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering - Er det kritikken fra Venstre og KrF som gjør at du nå fokuserer så sterkt på integrering ?
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Velgerne har talt : KrF tapte på å være utydelige ¶
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Selv om KrF sentralt er det minste partiet på borgerlig side og det nest største lokalt, mener han KrF har mye å hente ved å se til Kristiansand.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Selv om KrF sentralt er det minste partiet på borgerlig side og det nest største lokalt, mener han KrF har mye å hente ved å se til Kristiansand.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Og det er der tyngdepunktet i KrF nå ligger, sier han.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Kristiansen frykter ikke at et KrF som binder seg mot høyre, skal bli enda mer utsatt for konkurranse fra et stort Sp.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp KrF-politikeren omtaler en ny samarbeidsavtale med H/Frp-regjeringen som « et minimum » av samarbeid KrF nå bør forplikte seg til på borgerlig side.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp KrF er tradisjonelt et sentrumsparti, men sentrum er borte vekk, sier lokalpolitikeren, som nå taler ledelsen midt imot og understreker at han « vil gå langt i å anbefale KrF å gå inn i Regjeringen ».
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Konfrontert med KrFs avstand til Frp, repliserer Kristiansen at han er forundret over påstander om at KrF står så nær Venstre.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Jørgen Kristiansen, varaordfører for KrF i Kristiansand, mener partiet bør gå i regjering også med Frp - eller minimum inngå en ny samarbeidsavtale med Høyre/Frp-regjeringen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Jørgen Kristiansen var en av dem som for ett år siden mente KrF kunne samarbeide både med Ap og med Frp.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Ja, det er en avstand til Frp, men det er det sannelig andre veien også, poengterer han og understreker at KrF kan velge å stå på sidelinjen og « gå ned med flagget til topps » eller få gjennomslag i viktige saker.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Han viser til at KrF de siste fire årene har fått gjennomslag for bl.a. økt kontantstøtte, K-en i KRLE-faget og milliard-bevilgninger til behandling av folk med rus- og/eller psykiske problemer.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Han viser imidlertid til partiets samarbeidsvedtak, hvor det står at KrF ønsker en sentrum/Høyre-regjering, samt at KrF må « søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig gå i opposisjon » dersom det ikke lar seg gjøre.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Han viser imidlertid til partiets samarbeidsvedtak, hvor det står at KrF ønsker en sentrum/Høyre-regjering, samt at KrF må « søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig gå i opposisjon » dersom det ikke lar seg gjøre.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Han kommer med følgende begrunnelse for hvorfor han nå utfordrer ledelsen og et landsmøtevedtak og anbefaler KrF å gå i regjering sammen med Frp.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Går Venstre inn i H/Frp-regjeringen, bør KrF følge etter, mener Jørgen Kristiansen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Et flertall av KrFs velgere på Sørlandet mener KrF bør samarbeide mot høyre og ikke mot venstre.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Det samme må KrF gjøre.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Det er slutt på flørten mellom Ap og KrF .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Derfor anbefaler han eget parti å se til Kristiansand der Høyre, KrF , Frp, Venstre, samt Sp og Pensjonistpartiet samarbeider.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp - Vi er inne i en skjebnetid for det ikke-sosialistiske samarbeidet, sier han to dager før Erna Solberg starter samtaler med Frp, KrF og Venstre.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp - Venstre har beveget seg bort fra KrF .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp - Men KrF har gått til valg på ikke å regjere sammen med Frp.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp - Hvis det oppleves som et problem, kan man kalle inn til ekstraordinært landsmøte, sier Kristiansen, som understreker at tyngdepunktet i KrF har flyttet seg etter dette valget.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp KrF er tradisjonelt et sentrumsparti, men sentrum er borte vekk, sier lokalpolitikeren, som nå taler ledelsen midt imot og understreker at han « vil gå langt i å anbefale KrF å gå inn i Regjeringen ».
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp KrF , Sp og Ap vil ikke få flertall alene, men vil være avhengig av SV.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp - KrF bør gå mot høyre.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/kl9ek/Politikere-vil-ha-Oslo-politiet-gransket-etter-Jensen-dommen Heller ikke andre nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), ønsket å kommentere saken mandag kveld.
AA170919 Ap, V, SV, Sp, KrF og MDG ( KrF kun punkt 1 og 2 ) : ¶ 1.
AA170919 Ap, V, SV, Sp, KrF og MDG ( KrF kun punkt 1 og 2 ) : ¶ 1.
AA170919 Mange i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen reagerte kraftig på det de oppfattet som en invitasjon til samarbeid med Kristelig Folkeparti ( KrF ), og kanskje særlig Venstre.
AA170919 KrF var et mer genuint åpent parti.
NL170918 Han peker på KrF sitt hjertebarn kontantstøtten, vel vitende om at de er på vippen for Solbergs flertall.
DN170918 ¶ Kristin Clemet, tidligere Høyre-statsråd og daglig leder i tankesmien Civita, vil ikke utelukke at KrF velger å gå inn i regjeringskontorene i den kommende fireårsperioden.
DN170918 | Clemet tror KrF kan snu ¶
DB170918 - Det er klart at den regjering der Venstre og KrF inngår vil kunne føre en mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk enn dagens samarbeid.
DB170918 Venstre og KrF har et særlig ansvar for å hjelpe Høyre og Frp med å se forbi Norges grenser når de skal forhandle fram en ny samarbeidsform.
DB170918 Så får KrF stå på sidelinja og rope « hva ville Jesus gjort » når det sklir ut med splittende retorikk i asylpolitikken og bistanden kuttes.
DB170918 Dette har V og KrF forstått - førstnevnte med sin EU-entusiasme, sistnevnte med solid bistandspolitikk.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Rødt, SV, Sp, MDG, Venstre, KrF ¶ 9 ¶
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Rødt, SV, SP, MDG, Venstre, KrF
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med I valgkampen var det internt opprør mot Ap-leder Jonas Gahr Støres flørt med Venstre og KrF .
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Da Gahr Støre i valgkampen flørtet med KrF og Venstre skapte det sterke reaksjoner særlig i fagbevegelsen.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Alternativene er Rødt, SV, Sp, MDG, KrF og Venstre.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/8nLOw/Venstres-ordforere-splittet-om-regjering-med-Frp Venstre er nå helt delt i spørsmålet om partiet bør gå inn i regjering med Høyre og Frp, uten Krf .
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/8nLOw/Venstres-ordforere-splittet-om-regjering-med-Frp - Det er dagens regjering og en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.
AA170918 I år fikk KrF 4,2 prosent av stemmene ved årets stortingsvalg, og partiet berget seg over sperregrensen for utjevningsmandater med bare 5.500 stemmer.
AA170918 - Jeg har møtt folk som smiler litt oppgitt av seg selv når KrF har fått høy score på deres test på valgomater.
AA170918 ( ©NTB ) ¶ | - Skepsis til religion kan ødelegge for KrF
AA170918 Spørsmålet er hva som gjør KrF mest syk, skrev KrFs fylkesvaraordfører og førstekandidat i Nord-Trøndelag, Åste Mari Lande Lindau.
AA170918 Skal partier som KrF og Venstre overleve, må de dyrke det som gjør dem unikt.
AA170918 På bildet : Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) under NRKs partilederdebatt.
AA170918 Mer optimistisk er ikke tonen i KrF : Dette er et valg mellom pest og kolera.
AA170918 Et kjennetegn ved de fleste av dem er at de aldri kunne drømme om å stemme KrF selv.
AA170918 Det virker i beste fall naivt å tro at KrF får et lettere sjelsliv ved å samarbeide med partier som vil minimere kristendommens rolle, fjerne kontantstøtten med et pennestrøk, utvide abortgrensa og legge veien åpen for det såkalte sorteringssamfunnet Hareide så ofte advarer mot.
AA170918 Det har vært pinefullt å se på de to sentrumspartiene KrF og Venstre.
AA170918 Det er så fjernt fra selvplagerne i KrF og Venstre som det er mulig å komme.
AA170918 Det er mange som mener mye om hva KrF skal gjøre om dagen for å « redde sin sjel ».
AA170918 Det er en ærlig og redelig sak av KrF og Venstre å avstå fra samarbeid med Frp på grunn av politisk uenighet om sakene, men ikke på grunn av føleri.
AA170918 Denne valgkampen har det vært pinefullt å se på de to sentrumspartiene KrF og Venstre.
AA170918 | « Føleri-partiene » KrF og Venstre har mye å lære av sin gamle sentrumskamerat ¶
AA170918 KrF og Venstre har mye å lære av det tredje sentrumspartiet i norsk politikk.
AA170918 KrF har vekslet mellom selvpisking og tåketale.
AA170918 KrF har vekslet mellom selvpisking og tåketale på en måte som får en til å lure på hvorfor de vil seg selv så vondt at de stiller til valg.
DN170917 Fullstendig bom for oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen inngikk i avtalen mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF for fireårsperioden som nå straks er avsluttet.
DN170917 Deretter er det forventet at samtaler og tautrekking mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om samarbeidsformer fremover vil gå i gang for fullt.
DN170917 Alfheim tror altså kompromiss om en mellomløsning kan rykke nærmere med Venstre og eventuelt KrF ansvarliggjort og innenfor i regjering.
DN170917 - Skal Venstre og eventuelt KrF med i regjering, regner jeg med at Høyre og Frp står ved sine løfter i valgkampen, sier Eggum ¶
DN170917 Utenriksminister Børge Brendes ( H ) varslede avgang har satt fart i spekulasjonen om hvorvidt KrF kan lokkes inn i regjeringen ved å tilbys jobben som utenriks- eller bistandsminister.
DN170917 Statsminister Erna Solberg ( H ) har ikke gitt opp å få KrF inn i regjeringen.
DN170917 Samtidig gjorde KrF et katastrofevalg.
DN170917 Leder i Hordaland KrF , Pål Kårbø, er blant dem som har gått lengst i å mene at partiet må vurdere regjeringsdeltakelse selv om Frp er med, noe han ga uttrykk for overfor Dagen allerede valgnatten.
DN170917 Grøvan mener det vil være komplisert politisk hvis KrF skal være i opposisjon til en regjering partiet selv setter inn : ¶
DN170917 Disse diskusjonene må også avklare om KrF kan være villig til å inngå en form for avtale med de blåblå.
DN170917 Debatten går høyt i KrF om veien videre etter valget, som endte med at Høyre og Frp er avhengig av både KrF og Venstre for å få flertall.
DN170917 Debatten går høyt i KrF om veien videre etter valget, som endte med at Høyre og Frp er avhengig av både KrF og Venstre for å få flertall.
DN170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DN170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DN170917 - I så fall har jeg løyet til de 5 prosent av velgerne som har stemt på KrF i Telemark !
DN170917 - Avstanden i ideologi og innhold er altfor stor mellom KrF og Frp, sier han til NTB.
DN170917 - KrF kan ikke peke på Erna som ny statsminister og deretter snu ryggen til henne, sa til Fædrelandsvennen sist uke.
DN170917 Å skaffe flertall for 2018-budsjettet vil være den egentlige fristen for samtalene Solberg torsdag kveld innleder med Venstre, KrF og Fremskrittspartiet.
DN170917 Virker usannsynlig fordi Venstre og særlig KrF primært ønsker seg en sentrum-høyre-regjering.
DN170917 Men samtidig er tiden for å bruke stadig mer oljepenger til å smøre forhandlinger og « bestikke » samarbeidspartiene Venstre og KrF med, trolig over.
DN170917 Hvis enten Venstre eller KrF går inn i regjeringen, vil det bli flere endringer. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170917 En stor endring i neste periode er at Høyre og Frp er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall, mot bare ett av partiene i dag.
DN170917 En lignende prosess er i gang i KrF .
DN170917 Det har også vært kostbart for regjeringen å oppnå budsjettenighet med Venstre og KrF , og Venstre har flere ganger advart mot å bruke stadig mer oljepenger.
DN170917 * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.
DN170917 * En form for avtale med Venstre og KrF om støtte etableres.
DN170917 * Både KrF og Venstre går inn i regjeringen.
DN170917 Å skaffe flertall for 2018-budsjettet vil være den egentlige fristen for samtalene Solberg torsdag kveld innleder med Venstre, KrF og Fremskrittspartiet.
DN170917 Virker usannsynlig fordi Venstre og særlig KrF primært ønsker seg en sentrum-høyre-regjering.
DN170917 Men samtidig er tiden for å bruke stadig mer oljepenger til å smøre forhandlinger og « bestikke » samarbeidspartiene Venstre og KrF med, trolig over.
DN170917 Hvis enten Venstre eller KrF går inn i regjeringen, vil det bli flere endringer. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170917 En stor endring i neste periode er at Høyre og Frp er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall, mot bare ett av partiene i dag.
DN170917 En lignende prosess er i gang i KrF .
DN170917 Det har også vært kostbart for regjeringen å oppnå budsjettenighet med Venstre og KrF , og Venstre har flere ganger advart mot å bruke stadig mer oljepenger.
DN170917 * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.
DN170917 * En form for avtale med Venstre og KrF om støtte etableres.
DN170917 * Både KrF og Venstre går inn i regjeringen.
DN170917 Vil lokke KrF med utenriksministerposten ¶
DN170917 Resultatet ble 4,2 prosents oppslutning for KrF - 1,4 prosentpoeng tilbake fra forrige stortingsvalg.
DN170917 Og de som ville være helt sikre på at KrF ikke skulle inn i samme regjering som Frp, stolte heller ikke hundre prosent på ham.
DN170917 Hun var partileder i KrF i ni år, og satt som statsråd i begge regjeringene til Kjell Magne Bondevik på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet.
DN170917 Den tidligere partilederen og statsråden peker på usikkerhet rundt hvem KrF ville samarbeide med som sentral årsak til at partiet så vidt klarte å komme se over sperregrensen i årets stortingsvalg.
DN170917 Den konservative fløyen blant KrF-velgerne gikk til høyre i frykt for at KrF ville velge seg Ap, mens de liberale velgerne gjorde det motsatte, forklarer Haugland i et intervju med NRK.
DB170917 I valgkampen gikk LO-lederen ut og slo fast at regjeringssamarbeid mellom Ap, KrF og Venstre var uaktuelt.
DB170917 Aps samarbeidsinvitt til KrF og Venstre blir av noen pekt på som en forklaring på Aps tilbakegang.
DB170917 - Jonas tok utgangspunkt i at Venstre og KrF ønsket Frp ut av regjeringskontorene.
DB170917 Utenriksminister Børge Brendes ( H ) varslede avgang har satt fart i spekulasjonen om hvorvidt KrF kan lokkes inn i regjeringen ved å tilbys jobben som utenriks- eller bistandsminister.
DB170917 Statsminister Erna Solberg ( H ) har ikke gitt opp å få KrF inn i regjeringen.
DB170917 Samtidig gjorde KrF et katastrofevalg.
DB170917 Leder i Hordaland KrF , Pål Kårbø, er blant dem som har gått lengst i å mene at partiet må vurdere regjeringsdeltakelse selv om Frp er med, noe han ga uttrykk for overfor Dagen allerede valgnatten.
DB170917 Grøvan mener det vil være komplisert politisk hvis KrF skal være i opposisjon til en regjering partiet selv setter inn : ¶
DB170917 Disse diskusjonene må også avklare om KrF kan være villig til å inngå en form for avtale med de blåblå.
DB170917 Debatten går høyt i KrF om veien videre etter valget, som endte med at Høyre og Frp er avhengig av både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170917 Debatten går høyt i KrF om veien videre etter valget, som endte med at Høyre og Frp er avhengig av både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DB170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DB170917 - I så fall har jeg løyet til de 5 prosent av velgerne som har stemt på KrF i Telemark !
DB170917 - Avstanden i ideologi og innhold er altfor stor mellom KrF og Frp, sier han til NTB.
DB170917 - KrF kan ikke peke på Erna som ny statsminister og deretter snu ryggen til henne, sa til Fædrelandsvennen sist uke.
DA170917 Utenriksminister Børge Brendes ( H ) varslede avgang har satt fart i spekulasjonen om hvorvidt KrF kan lokkes inn i regjeringen ved å tilbys jobben som utenriks- eller bistandsminister.
DA170917 Statsminister Erna Solberg ( H ) har ikke gitt opp å få KrF inn i regjeringen.
DA170917 Samtidig gjorde KrF et katastrofevalg.
DA170917 Leder i Hordaland KrF , Pål Kårbø, er blant dem som har gått lengst i å mene at partiet må vurdere regjeringsdeltakelse selv om Frp er med, noe han ga uttrykk for overfor Dagen allerede valgnatten.
DA170917 Grøvan mener det vil være komplisert politisk hvis KrF skal være i opposisjon til en regjering partiet selv setter inn : ¶
DA170917 Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for KrF
DA170917 Disse diskusjonene må også avklare om KrF kan være villig til å inngå en form for avtale med de blåblå.
DA170917 Debatten går høyt i KrF om veien videre etter valget, som endte med at Høyre og Frp er avhengig av både KrF og Venstre for å få flertall.
DA170917 Debatten går høyt i KrF om veien videre etter valget, som endte med at Høyre og Frp er avhengig av både KrF og Venstre for å få flertall.
DA170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DA170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DA170917 - I så fall har jeg løyet til de 5 prosent av velgerne som har stemt på KrF i Telemark !
DA170917 - Avstanden i ideologi og innhold er altfor stor mellom KrF og Frp, sier han til NTB.
DA170917 - KrF kan ikke peke på Erna som ny statsminister og deretter snu ryggen til henne, sa til Fædrelandsvennen sist uke.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel | Tvangskommunene kan få reversere likevel ¶ KrF ville før valget ikke høre tale om reversering av tvangssammenslåtte kommuner.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Vil ikke presse KrF
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Vedum sier han ikke ønsker å legge noe press på KrF i denne saken.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Vedum påpeker at KrF var imot tvang før valget og at KrF-leder Knut Arild Hareide nylig sa at han vil ha en reformpause.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Så hvis KrF nå kommer oss i møte nå, så er det fantastisk.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Samtidig er det i det nye Stortinget et flertall mot tvang ( rødgrønn side pluss KrF ).
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Sammen med de rødgrønne partiene utgjør KrF nå et flertall på Stortinget - mot tvang.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Olaug Bollestad, nestleder i KrF
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Nyvalgt stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, Tore Storehaug ( KrF ), avviser ikke reversering, men vil ikke uttale seg bombastisk før stortingsgruppen konstitueres.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Nyvalgt KrF-stortingsrepresentant fra Vest-Agder og ordfører i Vennesla gjennom 18 år, Torild Brandsdal, sier det slik : ¶ KrF
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Leka-ordføreren skriver personlig brev til KrF
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel KrF ¶ - KrF er mot tvang.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Han ivret for at KrF skulle støtte tvangssammenslåingene, men ble nedstemt i KrFs stortingsgruppe.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel En viktig årsak til stemningsskiftet i KrFs stortingsgruppe er at lederen i forrige periode for kommunalfraksjonen i KrF, Geir Toskedal ( KrF ), ikke ble gjenvalgt.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel En viktig årsak til stemningsskiftet i KrFs stortingsgruppe er at lederen i forrige periode for kommunalfraksjonen i KrF , Geir Toskedal ( KrF ), ikke ble gjenvalgt.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Det vil være merkelig hvis KrF ikke vil være med når det nå blir mulig å gjøre om på et vedtak de var sterkt imot.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Braastad, Audun / NTB scanpix ¶ - KrF vil selvsagt se på enkeltsaker på nytt om det kommer frem nye momenter i sakene.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Bollestad skriver i e-postentil Aftenposten at KrF i utgangspunktet ikke ønsker reversering.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Og skal vi ta KrF på alvor så kan de ikke snu nå, etter valget, sier Vedum som føler seg ganske overbevist om at dok. 8-forslaget vil få KrFs støtte.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Når det er sagt så vil selvsagt KrF se på enkeltsaker på nytt om det kommer frem nye momenter i sakene.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Nå får KrF samle sin nye gruppe og så får den i ro og mak vurdere vårt forslag.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Jeg har hele tiden håpet at KrF ville støtte oss selv om de var imot reversering.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel KrF støttet kommunereformen, men gikk imot tvangssammenslåingene.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel KrF har tatt innover seg at vi tapte saken i Stortinget og vi gikk ikke til valg på reversering slik Sp gjorde, skriver hun.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - KrF var reelt sett imot tvang.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - KrF stemte mot tvangssammenslåinger og tapte dette i Stortinget.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/p38rR/Under-streken Å forklare KrFs bedrøvelige resultat med at velgerne er trange i nøtta er enklere å akseptere enn at de samme velgerne faktisk forsto hva KrF mente.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/p38rR/Under-streken Overfor avisen Dagen forklarer fylkesleder Per-Endre Bjørnevik i KrF Rogaland hvorfor det gikk som det gikk : ¶
AA170917 Resultatet ble 4,2 prosents oppslutning for KrF - 1,4 prosentpoeng tilbake fra forrige stortingsvalg.
AA170917 Og de som ville være helt sikre på at KrF ikke skulle inn i samme regjering som Frp, stolte heller ikke hundre prosent på ham.
AA170917 Hun var partileder i KrF i ni år, og satt som statsråd i begge regjeringene til Kjell Magne Bondevik på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet. ( ©NTB ) ¶
AA170917 Den tidligere partilederen og statsråden peker på usikkerhet rundt hvem KrF ville samarbeide med som sentral årsak til at partiet så vidt klarte å komme se over sperregrensen i årets stortingsvalg.
AA170917 Den konservative fløyen blant KrF-velgerne gikk til høyre i frykt for at KrF ville velge seg Ap, mens de liberale velgerne gjorde det motsatte, forklarer Haugland i et intervju med NRK.
VG170916 | Frp-kilder : V og KrF velkommen i regjering, men får ikke røre Sylvi ¶
VG170916 V og KrF hjertelig velkommen ¶
VG170916 Få med deg : Erna : Absolutt best med KrF i regjering ¶
VG170916 Fylkesleder Gustav Bahus i Hordaland Frp tror en fireparti-regjering med Venstre og KrF som de nye tilvekstene på laget, vil bli bra for Norge.
VG170916 Frp-politikeren som vil vere anonym for ikke å forstyrre forhandlingene mellom de fire partiene på borgerlig side, forutsetter at Listhaug får fortsette som innvandringsminister også i en regjering der Venstre og/eller KrF er med.
VG170916 Fremskrittspartiet står fortsatt bak invitasjonen til KrF og Venstre om å delta i regjering.
VG170916 Fremskrittspartiet hadde sitt første sentralstyremøte etter valget fredag, og meldingen derfra er et fortsatt et tydelig velkommen til både KrF og Venstre i regjering.
VG170916 FORHANDLINGSTEMA : Frp-statsråd Sylvi Listhaugs fremtid er allerede blitt forhandlingstema ute i de potensielle regjeringspartiene Venstre og KrF før det andre møtet mellom partilederne kommende torsdag.
VG170916 Det har vist seg at det er mulig å få til gode løsninger med KrF og Venstre i første fireårsperiode.
VG170916 Derfor er det viktig at både Venstre og KrF slenger seg med, avslutter Frp-eren.
VG170916 - For fire år siden så var dealen den at KrF og Venstre var hjertelig velkommen inn i Høyre-Frp-regjeringen.
VG170916 - En regjeringsdeltagelse fra KrF og Venstre vil forsterke samarbeidet mellom de fire partiene ytterligere.
VG170916 Regjeringens støttepartier Venstre og KrF var ikke med på avtalen mellom Ap, Høyre og Frp om Forsvarets langtidsplan.
VG170916 Men planen hadde betydning for statsbudsjettet for 2017, derfor ble Venstre og KrF , regjeringens faste budsjettpartnere, koblet inn.
VG170916 Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys KrF som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen, ifølge Dagens Næringsliv.
VG170916 Nyheten om at Børge Brende ( H ) går av, synliggjør at det nå står en toppstilling og venter på KrF - hvis de skulle konkludere med at partiet er best tjent med å gå inn i regjering.
VG170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
VG170916 Les også : Frp-kilder : KrF velkommen i regjering, men må la Sylvi få fred ¶
VG170916 Les gjerne : Erna mener det hadde vært absolutt best med KrF i regjering ¶
VG170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser fordelen med å gå inn i regjeringen.
VG170916 For både statsminister og Høyreleder Erna Solberg vil det være av betydning og få både Venstre og KrF med på regjeringslaget, for dermed å etablere en regjering med rent flertall i Stortinget.
VG170916 Avisen Dagens Nærngsliv skriver at den har fått bekreftet fra kilder i regjeringsapparatet at stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys KrF som lokkemiddel for at partiet skal gå i regjering.
VG170916 ( ©NTB ) ¶ | KrF avviser lokking med utenriksminister-jobb som irrelevant ¶
DB170916 ¶ LOKKES INN I REGJERING : Ifølge Dagens Næringsliv tilbyr regjeringen utenriksministerposten til KrF .
DB170916 Nyheten om at Børge Brende ( H ) går av, synliggjør at det nå står en toppstilling og venter på KrF - hvis de skulle konkludere med at partiet er best tjent med å gå inn i regjering.
DB170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DB170916 Fylkesleder i Hordaland KrF , Pål Kårbø, sier Knut Arild Hareide kunne blitt en god utenriksminister.
DB170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser oppsiden med å gå inn i regjeringen.
DA170916 * Høyre og Frp har de siste fire årene vært bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.
DA170916 | DN : Lokker KrF med utenriksminister-posten ¶
DA170916 Nyheten om at Børge Brende ( H ) går av, synliggjør at det nå står en toppstilling og venter på KrF - hvis de skulle konkludere med at partiet er best tjent med å gå inn i regjering.
DA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DA170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser oppsiden med å gå inn i regjeringen.
AA170916 | Regjeringen lokker KrF med utenriksministerposten ¶
AA170916 Nyheten om at Børge Brende ( H ) går av, synliggjør at det nå står en toppstilling og venter på KrF - hvis de skulle konkludere med at partiet er best tjent med å gå inn i regjering.
AA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
AA170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser oppsiden med å gå inn i regjeringen.
AA170916 Nytt i den neste perioden er imidlertid at Høyre og Fremskrittspartiet må ha støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall, ikke bare ett av partiene som de siste fire årene. ( ©NTB ) ¶
AA170916 Både KrF og Venstre har ofte vært kritiske til Listhaug, og i en « stillingsannonse » før valget lyste KrF ut jobben som integreringsminister.
AA170916 Både KrF og Venstre har ofte vært kritiske til Listhaug, og i en « stillingsannonse » før valget lyste KrF ut jobben som integreringsminister.
AA170916 | DN : Regjeringen lokker KrF med utenriksministerposten ¶
AA170916 Nyheten om at Børge Brende ( H ) går av, synliggjør at det nå står en toppstilling og venter på KrF - hvis de skulle konkludere med at partiet er best tjent med å gå inn i regjering.
AA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
AA170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser oppsiden med å gå inn i regjeringen.
VG170915 Men statsminister Erna Solberg ( H ) vil vente med å utnevne nye statsråder i sin regjering, inntil regjeringsspørsmålet er endelig avklart med Frp, Venstre og KrF .
VG170915 Det er ventet at samtalene mellom samarbeidsformer mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF vil starte torsdag om en uke, når Solberg kommer tilbake fra New York.
NL170915 Det er eksempler på hvorfor grunnfjellet i både Venstre og Krf ryster og sprekker når disse partiene legaliserer ytre høyre blå/blå politikk både i politisk virksomhet og i valgkamp.
DN170915https://www.dn.no/nyheter/2017/09/15/2043/Politikk/vil-lokke-krf-med-utenriksministerposten | Vil lokke KrF med utenriksministerposten ¶ ¶
DN170915https://www.dn.no/nyheter/2017/09/15/2043/Politikk/vil-lokke-krf-med-utenriksministerposten - Knut Arild Hareide ( bildet ) kunne blitt en flott utenriksminister, sier fylkesleder i Hordaland KrF , Pål Kårbø, som understreker at han ikke tror et tilbud om stillingen blir avgjørende.
DN170915 | Vil lokke KrF med utenriksministerposten ¶ ¶
DN170915 - Knut Arild Hareide ( bildet ) kunne blitt en flott utenriksminister, sier fylkesleder i Hordaland KrF , Pål Kårbø, som understreker at han ikke tror et tilbud om stillingen blir avgjørende.
DN170915 Selv om KrF gjentatte ganger har utelukket å sitte i regjering sammen med Frp, har ikke statsminister Erna Solberg gitt opp å få partiet med.
DN170915 Hvis Solberg vil ha med seg KrF , kan det være en post de kan tenke seg.
DB170915 Det burde det i utgangspunktet være stortingsflertall for nå, dersom KrF stiller seg på linje med de rødgrønne partiene i spørsmålet.
DB170915 Arnstad oppfordrer KrF til å tenke seg om.
DB170915 - Når et slikt forslag kommer på bordet i Stortinget, håper jeg at KrF vil være oppriktig overfor sine velgere, sier Arnstad.
DB170915 - Det er ingenting som tilsier at KrF ikke nå kan stå 100 prosent på frivillighetslinja når de stemte for det i Stortinget.
DB170915 KrF vil altså ikke automatisk støtte forslag om å reversere tvangssammenslåinger, selv om de støttet en frivillighetslinje i kommunereformen for bare noen måneder siden.
DB170915 Nå har ikke regjeringen flertall selv om Venstre skulle gå inn i den, og KrF har tydelig sagt at de nå går i opposisjon.
DA170915 Mens Ap tar oppvasken etter valg-nedtur, veier Venstre og KrF for og imot om de vil inn i en ny blå blå-regjering.
DA170915 Stiksrud viser til landsmøtevedtaket om at Venstre ønsker en regjering med Høyre, KrF og Venstre.
DA170915 Venstre må nøye seg med åtte, det samme som KrF , mens Rødt og MDG har hver sin.
DA170915 - Vi vil invitere MDG, Rødt, KrF og Venstre til et nærmere samarbeid, slik at vi blant annet kan fremme felles forslag, svarer Haltbrekken.
DA170915 Selv om KrF gjentatte ganger har utelukket å sitte i regjering sammen med Frp, har ikke statsminister Erna Solberg gitt opp å få partiet med.
DA170915 Hvis Solberg vil ha med seg KrF , kan det være en post de kan tenke seg.
DA170915 Økt skepsis til religion i Norge ødelegger for KrF , mener tidligere Vårt Land-redaktør.
DA170915 Simonnes mener mange velgere av den grunn ikke vil vurdere KrF .
DA170915 Også ved dette valget har jeg møtt folk som smiler litt oppgitt av seg selv når KrF har fått høy score på deres test på valgomater.
DA170915 Med " kristelig " i navnet har KrF små muligheter til å nå nye velgere, mener tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes.
DA170915 Et annet moment som KrF kan tjene på er utvalget som skal vurdere valgloven.
DA170915 De eldre velgerne er selve grunnlaget for at de stemmer KrF , men for hvert valg tæres det på den bankkontoen.
DA170915 - Det ligger også dypt hos mange at KrF er blitt oppfattet som moralistisk.
DA170915 ( NTB ) ¶ | - KrF bør bytte navn ¶
DA170915 - KrF kan håpe på en lavere sperregrense enn 4 prosent.
DA170915 Hva skjer med Viken-regionen og regionreformen nå som KrF er på vippen ?
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister KrF fikk 123 000 stemmer og 8 på Stortinget.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF | En ny bistandsminister-post kan være lokkemiddel for KrF
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF På pressekonferansen der utenriksminister Børge Brende varslet sin avgang om en måned, bekreftet statsminister Erna Solberg at strukturen i UD ville bli tema i samtalene mellom Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson ( KrF ), er for øvrig den med suverent lengst fartstid i den ministerstolen, med 6,5 år fordelt på to regjeringer.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF I de samtalene som skal holdes nå vil en slik ministerpost kunne være viktig enten for å lokke V og/eller KrF inn i Regjeringen eller for å få til et samarbeid med dem.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF Etter første møte i Høyres stortingsgruppe torsdag ga statsministeren klart uttrykk for at det beste ville være å få KrF med i regjeringen.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF Den ble første gang opprettet da Sp og KrF gikk inn i Willoch-regjeringen i 1983, men den ble avskaffet da Høyre/FrP-regjeringen tiltrådte i 2013.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Regjeringen har med støtte fra KrF og Venstre solgt Cermaq og solgt seg ned i Entra og SAS, samt fått fullmakt til nedsalg i bl.a.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Men her er mye uklart, ettersom KrF har stemt imot tvangssammenslåinger og Regjeringen dermed har flertall mot seg.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Her har KrF snudd.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Dette blir trolig som planlagt, men det kan også bli endringer, om KrF endrer holdning.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene KrF og Venstre har støttet dette.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene KrF og Venstre har støttet dette, men kursen kan bli justert.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene KrF og Venstre har støttet dette, det er disse to partienen som fikk Høyre og Frp med på reformen.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene KrF , Venstre og Ap har støttet dette.
AP170915https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/021rE/KrFs-nar-doden-opplevelse | KrFs nær-døden-opplevelse ¶ KrF er rystet til dypet av partisjelen.
AP170915https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/021rE/KrF-er-malt-sonder-og-sammen-mellom-blokkvalgets-mollesteiner | KrF er malt sønder og sammen mellom blokkvalgets møllesteiner ¶ KrF er rystet til dypet av partisjelen.
AP170915https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/021rE/KrF-er-malt-sonder-og-sammen-mellom-blokkvalgets-mollesteiner : Dette er en historie om alkohol ¶ | KrF er malt sønder og sammen mellom blokkvalgets møllesteiner ¶
AA170915 Selv om KrF gjentatte ganger har utelukket å sitte i regjering sammen med Frp, har ikke statsminister Erna Solberg gitt opp å få partiet med.
AA170915 Hvis Solberg vil ha med seg KrF , kan det være en post de kan tenke seg.
AA170915 Skiller de to sentrumspartiene lag i regjeringsspørsmålet i løpet av høsten, er KrF ille ute og sentrum pakket inn i en likskjorte.
AA170915 Sentrum bestående av ett parti hengende i løse luften, er ingen politisk arena, selv om KrF skulle lirke seg til noen gjennomslag i opposisjon.
AA170915 Samholdet mellom KrF og Venstre de siste fire årene ga sentrum ny politisk kraft.
AA170915 Lars Korvald var KrFs første statsminister, og den første som ledet en sentrumsregjering bestående av KrF , Sp og Venstre.
AA170915 I over tolv år har sentrum bestått av bare to partier - Venstre og KrF .
AA170915 Går Venstre i regjering, sitter KrF igjen som et støttehjul uten bakkekontakt.
AA170915 Både KrF og Venstre måtte nå slite for å komme over sperregrensen.
AA170915 KrF uten politiske venner går en verre fremtid i møte enn noensinne.
AA170915 KrF og Knut Arild Hareide vil stå uten politiske venner, skriver kommentator Harry B A Strand.
AA170915 KrF kan havne i en skvis som blir verre enn vandringen i skyggenes dal som Hanna Kvanmo ( SV ) i sin tid snakket om.
AA170915 KrF har alltid vært et samarbeidsparti, med vilje til kompromisser og hestehandel, så sant de kunne se muligheter for avlat blant sine egne.
VG170914 Så : Hvis KrF og Venstre fant ut at dette er regjeringens plan B, så ville de kanskje også bli mer medgjørlige og tenke strategisk ?
VG170914 Senterpartiet gjorde et godt valg og fikk 18 representanter, to mer enn Venstre og KrF fikk ( 8+8 ).
VG170914 REGJERING : - Krf og Venstre må ta i ansvar og gå i regjering.
VG170914 For KrF burde det kanskje være familiepolitikk og bistand, selv om de åpenbart burde begynne å tenke nytt rundt bistandspolitikken.
VG170914 Det betyr at KrF, Venstre og ikke minst befolkningen må skjønne at det er et stort offer fra Høyre og Frp og ditto en enorm seier for KrF og Venstre.
VG170914 Det betyr at KrF , Venstre og ikke minst befolkningen må skjønne at det er et stort offer fra Høyre og Frp og ditto en enorm seier for KrF og Venstre.
VG170914 Det beste rådet til Venstre og KrF er etter mitt syn å ta ansvar og gå inn i regjeringen.
VG170914 Debatt Det beste rådet til Venstre og KrF er etter mitt syn å ta ansvar og gå inn i regjeringen.
VG170914 | KrF og Venstres elendige valgresultat var fortjent ¶
VG170914 Til å være så små, fikk KrF og V mye i de fire foregående årene.
VG170914 Slik det ser ut nå, er Venstre mest ivrig på regjeringssamarbeid, mens KrF er imot.
VG170914 Og selv om de innimellom skjuler det godt, tilhører Venstre og KrF fortsatt borgerlig side.
VG170914 Men KrF sliter med det åttende budet.
VG170914 Knut Arild Hareide i KrF , derimot, har vært statssekretær i Finansdepartementet.
VG170914 I opposisjonen på Stortinget sitter det folk som er klare til å donere bort alle eggene i stamcellekurven sin, sette opp skattene, kutte ut K'en i KrF og eksperimentere med et tredje kjønn.
VG170914 I både Venstre og KrF vil mange føle det som et moralsk svik å sitte i regjering sammen med Frp.
VG170914 Frp og Høyre kan danne mindretallsregjering uten en fast avtale med KrF og V.
VG170914 Frp og H slenger inn oljeboring slik at KrF og V får noe å forhandle bort.
VG170914 Det henger på KrF nå.
VG170914 Det er ikke Ap, men KrF og V, som har fungert som bremseklosser på de blåblå.
VG170914 Der har du de beste argumentene for at KrF og Venstre bør fortsette det borgerlige samarbeidet.
VG170914 KrF : Uaktuelt å gå i regjering med Frp ¶ KrF legger i likhet med Venstre opp strategien for hvordan de skal møte Høyre, Frp og Venstre i forhandlinger i slutten av neste uke.
VG170914 Det er ikke aktuelt for KrF å gå i regjering med Frp.
VG170914 - Når vi går i forhandlinger, er det først og fremst med sikte på en treparti-regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF , slik vi er bedt om av velgerne, sier Skei Grande til VG.
VG170914 KrF : Uaktuelt å gå i regjering med Frp ¶
VG170914 - KrF har avholdt møter med sentralstyret, landsstyret og den nye stortingsgruppen.
VG170914 | KrF-Dagrun tapte stortingskamp : Advarer Hareide mot smalt KrF
VG170914 NAV : Tidligere nestleder Dagrun Eriksen ( KrF ) sier at turen går til NAV etter valget.
VG170914 Hareide sier til VG at det er leit at KrF ikke har mandater fra Nord-Norge.
VG170914 Etter å ha kjempet mot sperregrensen store deler av valgnatten, havnet KrF til slutt på kriselave 4,2 prosent.
VG170914 Eriksen vil ikke spekulere i hvorfor KrF gjorde et historisk dårlig valg.
VG170914 Eksperter : Derfor tapte Ap valget ¶ KrF : Må jobbe intenst ¶
VG170914 Det ble det siste alternativet for førstekandidaten for KrF i Nordland.
VG170914 - En ting håper jeg de tar på alvor : KrF kan ikke fortsette som et sørvestlandsk parti ; da er vi snart borte.
VG170914 Men Venstre-folkene kunne reise hjem fra landsmøtet i Ålesund med retning og en fullmakt om å gå til valg på en tre-partiregjering med Høyre og KrF : ¶
VG170914 Grande gikk ut i VG og truet med å felle Høyre-Frp regjeringen etter valget, for å tvinge Erna Solberg til å vrake Frp og ta inn Venstre og KrF i regjeringen.
VG170914 Flere Venstre-kilder sier at dette kan ende med at KrF og Venstre denne gang velger helt ulikt i spørsmålet om å gå i regjering eller bli stående utenfor.
VG170914 - Når vi går i forhandlinger, er det først og fremst med sikte på en treparti-regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF , slik vi er bedt om av velgerne, sier hun i en kort kommentar til VG.
VG170914 | Erna : - Absolutt best med KrF i regjering ¶
VG170914 Leder i et av landets største lokallag, Terje Gilje i Bergen KrF , er ikke et øyeblikk i tvil om hva et parti såvidt over sperregrensen bør foreta seg nå : ¶
VG170914 I neste uke skal hun fortsette samtalene som hun initerte allerede dagen etter valget med partilederne i KrF , Venstre og Fremskrittspartiet.
VG170914 Hun nærmest insisterer på at både Venstre og KrF skal med i nye Team Erna.
VG170914 Hun mener det vil være en vinn-vinn-løsning for både KrF og regjeringen, og får varm støtte fra KrF-ere i hjemfylket.
VG170914 Han støtter dermed fylkeslederen i Knut Arild Hareides egentlige hjemfylke Hordaland, Pål Kårbø, som mener at at KrF burde gått inn i Solberg-regjeringen allerede for fire år siden.
VG170914 GÅR I SEG SELV : Knut Arild Hareide ( KrF ) skal gå flere runder med seg selv og sine egne partifeller før han kommer ut med partiets endelige holdning til regjeringsdeltakelse - blant annet etter landsstyremøte i slutten av neste uke.
VG170914 GIR RÅD : Leder Pål Kårbø i Hordaland KrF mener Knut Arild Hareide nå må kjenne sin besøkelsestid og gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre.
VG170914 Erna Solberg har på ingen måte gitt opp KrF som regjeringsparti.
VG170914 Både KrF og Venstre vil imidlertid uansett ha vanskelig for å godta en fortsatt like streng innvandringspolitikk og - retorikk som den Sylvi Listhaug har frontet i regjeringen.
VG170914 Bondevik junior : Sliter med å få medelever til å digge KrF
VG170914 - Kan Sylvi Listhaug ( Frp ) fortsette som integreringsminister dersom KrF og/eller Venstre blir med i regjering, Erna Solberg ?
VG170914 - Det absolutt beste ville være at KrF kom inn i regjering.
VG170914 KrF mener at det fortsatt skjer best gjennom en sentrum-Høyre-regjering, skriver Bollestad som mener at Erna Solberg er godt kjent med partiets syn før hun møter Knut Arild Hareide igjen kommende torsdag.
DN170914https://www.dn.no/nyheter/2017/09/14/2039/Politikk/hagen-advarer-mot-venstre-i-regjering-frykter-bikkjeslagsmal-pa-to-fronter Hagen advarer Frp-leder Siv Jensen mot at det kan bli dyrt å ta Venstre inn i regjering, mens KrF står utenfor.
DN170914 Regjeringspartiene trenger nå både KrF og Venstre for å skape flertall - mens de forrige periode kunne danne flertall bare med ett av de to partiene.
DN170914 Hagen, advarer mot å ta Venstre inn i regjeringen, hvis KrF står utenfor.
DN170914 Hagen advarer Frp-leder Siv Jensen mot at det kan bli dyrt å ta Venstre inn i regjering, mens KrF står utenfor.
DN170914 Det som ikke bør skje, ifølge Hagen, er at Høyre/Frp-regjeringen utvider til en litt større mindretallsregjering sammen med Venstre, dersom KrF står fast på at de ikke vil med.
DN170914 Aps alternativ få flertall for en konsekvensutredning av oljeboring i nord, vi kan få flertall for innstramning i innvandringspolitikken både med Ap og Sp, vi kan få flertall i landbrukspolitikken delvis med Ap, og her er vekslende muligheter i den økonomiske politikken blant annet med Venstre og KrF , eksemplifiserer Hagen.
DN170914 - Det hjelper ikke å ta Venstre inn i regjering, regjeringen vil uansett være avhengig av KrFs stemmer, sier han, og peker i likhet med Hagen på at det vil måtte gis enda mer, for å få også KrF med.
DN170914 KrF har gjort det klart at de hverken vil ha regjeringssamarbeid eller samarbeidsavtale med Frp.
DN170914 Stiksrud viser til landsmøtevedtaket om at Venstre ønsker en regjering med Høyre, KrF og Venstre.
DN170914 Nyvalgt Venstre-representant fra Vestfold, Carl-Eirik Grimstad, sier at « vi må se hva som i så fall utspiller seg » dersom plan A med Høyre, Venstre og KrF ikke blir noe av.
DN170914 Hun har heller ikke gitt opp å få med KrF .
DB170914 Kilden mener at et slikt trekk kunne bedret samarbeidsforholdet mellom regjeringen og KrF .
DB170914 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs retorikk og stil har vært skyteskive for opposisjonen, men hun har også fått gjennomgå av Venstre og KrF i valgkampen.
DB170914 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶ | - Blir som å velge mellom pest eller kolera ¶
DB170914 Å øke med bare Venstre vil føre til en rekke bikkjeslagsmål innad i regjeringen, før en deretter må forhandle med KrF utenfor regjering, sier Hagen.
DB170914 Tirsdag sa også Erna Solberg til Dagbladet at hun ikke så det som noe problem å ta Venstre inn i regjering, uten KrF .
DB170914 Om KrF ikke får det som de vil, går de i opposisjon, forteller Bollestad i Dagbladets valgbod dagen etter valget.
DB170914 Han mener at man begynte i feil ende med forhandlingene i Nydalen i 2013, som endte med samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre.
DB170914 Hagen mener det vil være særdeles uklokt å ta Venstre inn i regjeringen, uten KrF .
DB170914 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶
DB170914 En Høyre og Frp-regjering som er fristilt fra Venstre og KrF , vil kunne danne flertall med andre partier på Stortinget også, påpeker han.
DB170914 Da kan en få konsekvensutredning i Lofoten der Ap er innstilt på det, inngå avtale med Sp om en strengere innvandrings- og integreringspolitikk - og Venstre og KrF om skatter og økonomisk politikk, for eksempel, sier Hagen.
DB170914 KrF har derimot ettertrykkelig avvist både regjeringssamarbeid og en ny politisk samarbeidsavtale.
DB170914 KrF avviser regjeringssamarbeid ¶
DB170914 STILLER KRAV : KrF-nestleder Olaug Bollestad sier at KrF går i opposisjon om de ikke får det som de vil.
DB170914 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶
DB170914 - Vi ønsker en regjering med Venstre, KrF og Høyre.
DB170914 Det uteblivende engasjementet er enda mer uforklarlig fordi Døving skriver særdeles overbevisende om hvordan skolemat lekende lett kan flettes inn i samtlige partiers ideologi ( unntatt KrF , da ).
DB170914 I verdispørsmålene - som er den ideologiske grunnmuren - har KrF tapt alle saker av betydning.
DB170914 Hvis KrF nokså motstandsløst blir haleheng eller støttespiller for Erna og Siv Jensen, vil Hareide framstå som en politisk rævdilter.
DB170914 Før kunne regjeringen få flertall enten med Venstre eller KrF .
DB170914 En praksis KrF på ingen måte er alene om, jf.
DB170914 Det skjer samtidig som KrF vil bli utfordret fra alle kanter i Stortinget.
DB170914 Det meste av dette er avhengig av offentlige midler, og KrF sørger for at finansieringen er rikelig og sikker.
DB170914 Det blir ikke mindre surt av at det var Høyre som tok de fleste velgerne som forlot KrF .
DB170914 Dannelsen av KrF var et særnorsk fenomen som siden ble kopiert i Sverige og Finland.
DB170914 Da henger flertallet på skuldrene til Knut Arild Hareide og KrF .
DB170914 KrF gikk inn i et kristent, parallelt univers som alltid trenger penger.
DB170914 Og som ventet, så måtte KrF og Venstre kjempe en kamp mot sperregrensa, noe som truet med å vippe flertallet, gjennom hele kvelden.
DA170914 Fylkeslederne stilte seg bak vedtaket om at partiet skulle gå til valg på en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF .
DA170914 En regjering med Høyre, KrF og Venstre var et urealistisk alternativ.
DA170914 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sa nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i den norske kommunestrukturen siden 1950-tallet.
DA170914 Hyklersk : FpU-leder Atle Simonsen mener det er hyklersk at KrF i en tid med fattigdom og store klimautfordringer, bruker all sin kraft på å stoppe søndagsåpne butikker.
DA170914 Ap kan få flertall med regjeringen i flere saker som vil svi for KrF .
DA170914 Samtlige holder fast på at førstevalget er en regjering med Høyre og KrF .
DA170914 Men skal det skje, må Venstre først si ja til statsminister Erna Solbergs ( H ) stående invitasjon om å gå i regjering - om så bare med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre - og med KrF utenfor.
DA170914 LES OGSÅ : Over og ut for Iselin Nybø ¶ KrF i opposisjon ¶
DA170914 KrF-leder Knut Arild Hareide har flere ganger slått fast at alternativet for dem er å gå i opposisjon dersom det ikke blir noe av en regjering med Høyre, KrF og Venstre.
DA170914 Dagen etter stortingsvalget innrømmet han at det « kan være krevende å få på plass drømmeløsningen » - men la til at KrF uansett har som mål å få gjennomslag for sin politikk og at det innebærer en konstruktiv tilnærming.
DA170914 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sa nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i den norske kommunestrukturen siden 1950-tallet.
DA170914 Fylkeslederne stilte seg bak vedtaket om at partiet skulle gå til valg på en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF .
DA170914 En regjering med Høyre, KrF og Venstre var et urealistisk alternativ.
DA170914 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sa nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i den norske kommunestrukturen siden 1950-tallet.
DA170914 Ap kan få flertall med regjeringen i flere saker som vil svi for KrF .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Venstre og KrF kommer dårligst ut hvis en ser på kjønnsbalansen i stortingsgruppene.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre MDG fikk én representant for sine 94.000 stemmer : KrF fikk 123.000 stemmer og åtte på Stortinget.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre I KrF har vi et mål om 50 prosent kvinner og menn, sier hun.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre I KrF er dobbelt så mange kvinner representert som i Venstre.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre KrF mistet ett mandat fra forrige stortingsvalg, og går fra tre til to kvinner.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre KrF : - For dårlig ¶
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8n1gr/Nar-dukker-Erna-Solberg-opp-pa-Slottsplassen--Og-10-andre-ting-du-lurer-pa-etter-valget KrF har sagt at partiet ikke vil stemme for et mistillitsforslag nå i høst.
AA170914 Det skal ikke være aktuelt for KrF å gå i regjering med Frp, heller ikke om Venstre går inn i regjeringen, skriver VG.
AA170914 Venstres stortingsgruppe samles onsdag for å meisle ut et mandat til forhandlingene med Høyre, Frp og KrF .
AA170914 Til KrF har hun følgende beskjed : ¶
AA170914 I dagene etter valget har KrF-leder Knut Arild Hareide utallige ganger gjentatt at partiet hans ønsker seg en regjering med KrF , Venstre og Høyre.
AA170914 Hun har heller ikke gitt opp å få med KrF .
AA170914 Både KrF og Venstre bruker nå tiden på å finne ut hva de vil i det borgerlige samarbeidet.
AA170914 - Så du har ikke gitt opp å få også KrF inn i regjeringen ?
AA170914 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sa nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i den norske kommunestrukturen siden 1950-tallet.
AA170914 Når KrF står fritt, er det en helt annen mulighet til å få gjennomslag, sier Vedum.
AA170914 Samtlige holder fast på at førstevalget er en regjering med Høyre og KrF .
AA170914 Men skal det skje, må Venstre først si ja til statsminister Erna Solbergs ( H ) stående invitasjon om å gå i regjering - om så bare med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre - og med KrF utenfor.
AA170914 KrF-leder Knut Arild Hareide har flere ganger slått fast at alternativet for dem er å gå i opposisjon dersom det ikke blir noe av en regjering med Høyre, KrF og Venstre.
AA170914 Dagen etter stortingsvalget innrømmet han at det « kan være krevende å få på plass drømmeløsningen » - men la til at KrF uansett har som mål å få gjennomslag for sin politikk og at det innebærer en konstruktiv tilnærming. ( ©NTB ) ¶
AA170914 Et sterkt valgresultat for Frp og klare tap for Venstre og KrF gjør at drømmen om en blågrønn regjering kan bli vanskelig å oppnå, selv om det ville ha vært til det beste for landet.
VG170913 Men KrF vil fortsatt ikke sitte ved samme bord som Frp.
VG170913 Med en oppslutning på 4,2 prosent har KrF gjort sitt dårligste valg noensinne.
VG170913 Ifølge VGs opplysninger er veien videre for Venstre nå forankret i partiledelsen : Venstre vil ikke lengre være bundet av å samhandle med KrF , slik de har gjort i fire år.
VG170913 For fire år siden var det KrF som var nærmest å gå inn i en borgerlig flertallsregjering, mens Venstre tvilte seg fram til et nei.
VG170913 - Ut fra det KrF har sagt, er din drøm om en firepartiregjering helt utelukket ?
VG170913 KrF sier fortsatt at de ikke kan sitte i samme regjering som Frp.
VG170913 Viktig for Venstre og KrF
VG170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk, landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
VG170913 Sammen med Høyre og Frp kan Ap dermed danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har satt en stopper for gjennom sin avtale med de to blå partiene.
VG170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget.
VG170913 Også for KrF er denne saken er viktig, når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
VG170913 Mens Grande sier hun holder alle muligheter åpne, inkludert å gå inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke ønsker å være støtteparti for en regjering der Frp er med.
VG170913 De fikk til sammen 88 mandater, men til forskjell fra tidligere er Høyre og Frp nå avhengig av både KrF og Venstre dersom de vil ha en regjering med et flertall i ryggen.
VG170913 Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om oljeboring utenfor Lofoten, dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta.
DN170913 Sentrumsfrieriet til Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Venstre og løfte om skatteøkningen på 15 milliarder kroner er blant grunnene som er blitt trukket frem.
DN170913 Nå vurderer Venstre om de vil gå inn i regjering, mens KrF har utelukket å være en del av en regjering med Fremskrittspartiet.
DN170913 For å få flertall på Stortinget trenger regjeringspartiene Høyre og Frp støtte fra både Venstre og KrF .
DN170913 Clemet trakk i tillegg frem at Ap tegnet et negativt bilde av Norge samtidig som en rekke tall for økonomisk vekst pekte oppover, i tillegg til flørting med regjeringens samarbeidspartnere KrF og Venstre.
DN170913 - En del saker som KrF og Venstre har fått gjennomslag for gjennom budsjettforhandlinger ville vært vanskeligere å få gjennomslag for i regjering.
DN170913 KrF og Venstre har vært samarbeidspartnere for regjeringen i de siste fire årene.
DN170913 ¶ Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, mener Venstre og KrF bør gå inn i regjeringen for å få til en bedre miljøpolitikk.
DN170913 Venstre og KrF fikk bare noe over 120.000 stemmer hver, men vil ta opp åtte stortingsseter hver.
DN170913 Viktig for Venstre og KrF
DN170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk, landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
DN170913 Sammen med Høyre og Frp kan Ap dermed danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har satt en stopper for gjennom sin avtale med de to blå partiene.
DN170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget.
DN170913 Også for KrF er denne saken er viktig, når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
DN170913 Mens Grande sier hun holder alle muligheter åpne, inkludert å gå inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke ønsker å være støtteparti for en regjering der Frp er med.
DN170913 De fikk til sammen 88 mandater, men til forskjell fra tidligere er Høyre og Frp nå avhengig av både KrF og Venstre dersom de vil ha en regjering med et flertall i ryggen.
DN170913 Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om oljeboring utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta.
DN170913 ¶ Stortingsrepresentant Geir Bekkevold ( KrF ) mener utenlandske spillselskaper har fått for stort spillerom og dermed tvunget Norsk Tipping til å øke premiepengene.
DB170913 Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) var 20 år og Parableen Kaur fra Arbeiderpartiet var også 20 år da de ble valgt til vararepresentanter på Stortinget.
DB170913 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶
DB170913 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶
DB170913 Viktig for Venstre og KrF
DB170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk, landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
DB170913 Sammen med Høyre og Frp kan Ap dermed danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har satt en stopper for gjennom sin avtale med de to blå partiene.
DB170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget.
DB170913 Også for KrF er denne saken er viktig, når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
DB170913 Mens Grande sier hun holder alle muligheter åpne, inkludert å gå inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke ønsker å være støtteparti for en regjering der Frp er med.
DB170913 De fikk til sammen 88 mandater, men til forskjell fra tidligere er Høyre og Frp nå avhengig av både KrF og Venstre dersom de vil ha en regjering med et flertall i ryggen.
DA170913 Tidligere på kvelden møttes Solberg, Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) til sin første, innledende og uformelle samtale om regjeringsspørsmålet.
DA170913 SV-leder Audun Lysbakken påpekte at Venstre og KrF har et stort ansvar her om de lar Frp få fortsette ved makten.
DA170913 LES OGSÅ : Stokkebø går for Stortinget ¶ KrF : I opposisjon ¶
DA170913 Dersom Venstre bestemmer seg for å gå i regjering, har det har betydning for diskusjonen i KrF , påpeker Hareide, men vil ikke spekulere i konsekvensene nå.
DA170913 Da er det sånn at da er det ifølge vårt vedtak at vi går i opposisjon, sier Hareide, som tilføyer at KrF fortsatt vil ha som mål å få gjennomslag for politikken og « være konstruktive ».
DA170913 Sammen med Høyre og Frp kan Ap danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har hindret gjennom sin avtale med de to blå partiene.
DA170913 Men Ap-leder Jonas Gahr Støre bekreftet tirsdag overfor NTB at partiet står klar til å samarbeide med regjeringen om en konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta.
DA170913 Også varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe ( KrF ), er full av lovord om den nå avdøde professoren.
DA170913 Viktig for Venstre og KrF
DA170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk, landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
DA170913 Sammen med Høyre og Frp kan Ap dermed danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har satt en stopper for gjennom sin avtale med de to blå partiene.
DA170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget.
DA170913 Også for KrF er denne saken er viktig, når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
DA170913 Mens Grande sier hun holder alle muligheter åpne, inkludert å gå inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke ønsker å være støtteparti for en regjering der Frp er med.
DA170913 De fikk til sammen 88 mandater, men til forskjell fra tidligere er Høyre og Frp nå avhengig av både KrF og Venstre dersom de vil ha en regjering med et flertall i ryggen.
DA170913 Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om oljeboring utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta.
DA170913 Med hjelp av Venstre og KrF har vi fått til to år av en treårig lønnsreform for kunstnerstipendene.
DA170913 - Samarbeidspartiene Venstre og KrF har sikret de to første av tre steg i stipendreformen.
DA170913 Hun understreker imidlertid overfor samme kilde at en blågrønn regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre fortsatt er hovedmålet.
DA170913 Men nå er de i KrF kanskje mest lettet over at de faktisk kom over sperregrensen.
DA170913 Hva med KrF ? - KrF har aldri hatt et så dårlig stortingsvalgresultat siden det ble et etablert parti.
DA170913 Hva med KrF ?
DA170913 Regjeringspartiene Høyre og Frp kunne juble over valgseier, men med visshet om at det kan bli mer hodebry med KrF nå.
DA170913 Nå har de derimot bare 72 mandater, samtidig som KrF har mistet to mandater og Venstre ett.
DA170913 Nå får i stedet valgtaperen KrF makt til å felle regjeringen i flere store saker.
DA170913 I går satt KrF i krisemøter for å diskutere hva som ga KrF det sjokklave resultatet : 4,2 prosent - det dårligste resultatet på over 80 år.
DA170913 I går satt KrF i krisemøter for å diskutere hva som ga KrF det sjokklave resultatet : 4,2 prosent - det dårligste resultatet på over 80 år.
DA170913 For regjeringen har ikke lenger flertall med verken KrF alene eller Venstre alene, påpeker KrFs stortingsrepresentant Geir Bekkevold.
DA170913 Det setter KrF i en posisjon de ikke hadde før : De alene kan felle regjeringen.
DA170913 - Her er det mange etiske utfordringer, og mange viktige saker for KrF , sier han.
DA170913 KrF har mistet makt i form av stemmer og verdifulle mandater.
DA170913 KrF har gjort sitt dårligste valg noensinne, men kan likevel få en nøkkelposisjon på Stortinget.
DA170913 Viktig for Venstre og KrF
DA170913 Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk, landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
DA170913 Sammen med Høyre og Frp kan Ap dermed danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har satt en stopper for gjennom sin avtale med de to blå partiene.
DA170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget.
DA170913 Også for KrF er denne saken er viktig, når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
DA170913 Mens Grande sier hun holder alle muligheter åpne, inkludert å gå inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke ønsker å være støtteparti for en regjering der Frp er med.
DA170913 De fikk til sammen 88 mandater, men til forskjell fra tidligere er Høyre og Frp nå avhengig av både KrF og Venstre dersom de vil ha en regjering med et flertall i ryggen.
DA170913 Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om oljeboring utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta.
DA170913 - Jeg tenker at det spørsmålet bør rettes til Venstre og KrF som faktisk har garantert for den regjeringen som blir.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Å fjerne henne mot sin vilje etter eventuelle krav fra Venstre og KrF blir beskrevet som « helt uaktuelt » av Frp-politikere.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug « Håper du fortsetter, og jeg håper inderlig ikke mikropartiene Venstre og KrF , som nå har fått masse taktiske hjelpestemmer, ikke setter press på å skvise deg ut av stillingen.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Vedkommende venter at KrF og V kommer til å kreve dette som en forutsetning for et konstruktivt samarbeid, uansett samarbeidsform.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Jan Erik Sørheim ( 56 ) stemte KrF i stortingsvalget, men vil ikke like et eventuelt krav om å fjerne Sylvi Listhaug.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Han ber KrF og Venstre fokusere på politikken i stedet - og se til Ullensaker.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Hadde KrF hatt tre ganger så mange velgere, hadde det stilt seg annerledes, mener han - med kompisen Arne Henning Dalen og Ullensaker-ordfører Tom Staahle i bakgrunnen.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Før valget « søkte » KrF etter en ny integreringsminister.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Fylkesleder mener det er helt uaktuelt å flytte Listhaug som en del av en avtale med Venstre og KrF .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Frp-ordføreren mener det ville være « fryktelig dumt » av KrF eller Venstre å stille noen form for krav om at Listhaug må byttes ut for å få på plass en borgerlig regjering.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug Det er hun blitt også etter valget - som følge av spekulasjoner om hvorvidt Venstre og KrF vil stille krav om at Listhaug må fjernes som innvandringsminister for å støtte en ny regjering.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug - Venstre og KrF bør stikke fingeren i jorden.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JzexP/Na-er-det-Venstre-som-holder-seg-for-nesen-17-av-19-fylkesledere-apner-for-a-regjere-med-Frp Valget ga KrF og Venstre tilsammen 16 mandater, mens Frp fikk 27.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JzexP/Na-er-det-Venstre-som-holder-seg-for-nesen-17-av-19-fylkesledere-apner-for-a-regjere-med-Frp Siv Jensen ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) til høyre.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JzexP/Na-er-det-Venstre-som-holder-seg-for-nesen-17-av-19-fylkesledere-apner-for-a-regjere-med-Frp Selv partileder Trine Skei Grande avviser ikke at Venstre kan gå inn i en ny Solberg-regjering med Fremskrittspartiet, selv om hun gjentar og gjentar at « førstevalget er en blågrønn regjering med Høyre, KrF og Venstre ».
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JzexP/Na-er-det-Venstre-som-holder-seg-for-nesen-17-av-19-fylkesledere-apner-for-a-regjere-med-Frp Før valget håpet mange at Venstre og KrF kunne bli omtrent like store som Frp og dermed gjøre det mulig for Erna Solberg å « velge bort » Frp - til fordel for Venstre og KrF .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JzexP/Na-er-det-Venstre-som-holder-seg-for-nesen-17-av-19-fylkesledere-apner-for-a-regjere-med-Frp Før valget håpet mange at Venstre og KrF kunne bli omtrent like store som Frp og dermed gjøre det mulig for Erna Solberg å « velge bort » Frp - til fordel for Venstre og KrF.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JzexP/Na-er-det-Venstre-som-holder-seg-for-nesen-17-av-19-fylkesledere-apner-for-a-regjere-med-Frp Det er den reduserte oppslutningen om Venstre og KrF i valget, samtidig som Frp holdt stillingen, som har ført til stemningsskiftet.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdJo6/Her-er-partitoppenes-beste-og-verste-valgkampoyeblikk Knut Arild Hareide ( KrF ) kastet opp, Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) gråt en skvett, mens gravide Une Aina Bastholm ( MDG ) ble kvalm og svimmel da hun ble grillet av Dagsrevyen.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdJo6/Her-er-partitoppenes-beste-og-verste-valgkampoyeblikk Knut Arild Hareide ( KrF ) : ¶
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12mne/MDG-fikk-n-representant-for-sine-94000-stemmer-KrF-fikk-123000-stemmer-og-atte-pa-Stortinget Fordi partilederne Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) fikk partiene sine over sperregrensen på 4 prosent, fikk de med seg syv mandater hver til neste stortingsperiode gjennom ordningen med utjevningsmandater.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12mne/MDG-fikk-n-representant-for-sine-94000-stemmer-KrF-fikk-123000-stemmer-og-atte-pa-Stortinget KrF fikk 123.000 stemmer og åtte på Stortinget.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Viktig for Venstre og KrF
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk, landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Sammen med Høyre og Frp kan Ap dermed danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har satt en stopper for gjennom sin avtale med de to blå partiene.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Også for KrF er denne saken er viktig, når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Mens Grande sier hun holder alle muligheter åpne, inkludert å gå inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke ønsker å være støtteparti for en regjering der Frp er med.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten De fikk tilsammen 88 mandater, men til forskjell fra tidligere er Høyre og Frp nå avhengig av både KrF og Venstre dersom de vil ha en regjering med et flertall i ryggen.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om oljeboring utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masten.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/o0aWK/Slik-stemte-de-tvangssammenslatte-kommunene Uten KrF er løpet kjørt, sier Helstad.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/o0aWK/Slik-stemte-de-tvangssammenslatte-kommunene Bindal-ordføreren håper på KrF
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/o0aWK/Slik-stemte-de-tvangssammenslatte-kommunene - Jokeren i det hele er KrF og hvorvidt de går inn i regjering.
AA170913 | Venstre-ledere ser mot KrF , men utelukker ikke Frp ¶
AA170913 Ifølge en ringerunde Bergens Tidende har gjort til alle Venstres fylkesledere, mener de fleste - i tråd med partileder Trine Skei Grande - at førstevalget er en blågrønn regjering med Høyre og KrF .
AA170913 De fleste vil dog helst ha en ny Solberg-regjering med KrF .
AA170913 Venstre og KrF fikk henholdsvis 122.000 og 127.000 stemmer, og får åtte stortingsseter hver.
AA170913 Å sikre vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er KrF og Venstres viktigste prioritering i forhandlinger med regjeringen.
AA170913 Selv om Venstre ikke kategorisk utelukker regjeringssamarbeid eller en ny samarbeidsavtale, har KrF så langt avvist begge deler.
AA170913 Nå lanserer Unge Venstre-leder Tord Hustveit et alternativ som han mener kan komme til å sikre fortsatt Lofoten-vern selv om Venstre og KrF går i opposisjon - uten en samarbeidsavtale.
AA170913 Dagbladet skrev tirsdag at KrF har en liste med fem krav foran samtalene med regjeringen.
AA170913 Kommunepolitikeren for KrF trakk seg fra alle verv og tilsto seksuelle overgrep mot flere barn da politiet siktet ham i fjor.
AA170913 I ettertid er han også utmeldt av KrF .
AA170913 - Vi hadde en samtale med ham, og han valgte å melde seg ut på eget initiativ, noe vi er glade for, sier Pål Kårbø, fylkesleder i KrF i Hordaland.
AA170913 Med 99,8 prosent av stemmene talt opp, har KrF og Venstre onsdag formiddag noe over 120.000 stemmer.
AA170913 Det gir følgende mandatfordeling : Ap 49, Høyre 45, Frp 27, Senterpartiet 19, SV 11, KrF 8, Venstre 8, Rødt 1 og MDG 1.
AA170913 Av de 19 utjevningsmandatene går seks til SV, fem til KrF , fire til Venstre, tre til Høyre og ett til Senterpartiet.
AA170913 | Partiene setter stab på Stortinget ¶ KrF nøyer seg med et telefonmøte for å konstituere sin nye stortingsgruppe, mens Sp feirer brakvalget med å invitere til pressemøte med sine 19 representanter.
AA170913 Ved 13-tiden onsdag skulle KrF sette den nye stortingsgruppen, men flere av representantene vil bare være med per telefon, får NTB opplyst.
AA170913 Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta, bekreftet Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor NTB tirsdag.
AA170913 | Dagen-redaktør frykter KrF kan forsvinne fra rikspolitikken ¶
AA170913 Redaktøren mener at stortingsvalget i 2021 blir et være eller ikke-være for KrF og frykter at partiet forsvinne helt fra rikspolitikken dersom nedgangen fortsetter.
AA170913 Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen omtaler stortingsvalget som en « nær døden-opplevelse » for KrF .
AA170913 Ingen meningsmålinger tydet på at deres regjeringsalternativ, med Høyre, Venstre og KrF , hadde noe som helst realisme i seg.
AA170913 Ifølge en beregning gjort for Dagen tirsdag ettermiddag var KrF bare 5.600 stemmer over sperregrensen.
AA170913 I årets valg fikk KrF til sammen vel 122.600 stemmer.
AA170913 Da handlet debatten om hvor KrF sto i regjeringsspørsmålet, sier Selbekk.
AA170913 - Jeg tror i stor grad det er borgerlig innstilte kristne velgere som har sviktet KrF .
AA170913 - Det er et katastrofevalg for KrF .
AA170913 - Jeg har hørt fra velgere at de ikke var noe særlig begeistret for at man tilnærmet seg KrF og Venstre og at de syntes avvisningen av MDG og Rødt ble for sterk.
AA170913 Marginene var så små at hvis KrF hadde fått 6000 færre stemmer, hadde de havnet like under fire prosent.
AA170913 Både KrF og SV ble større, uten at de fikk mandater.
VG170912 IKKE MED : Stortingsplassen glapp også for finanskomiteens leder Hans Olav Syversen ( KrF ), ¶
VG170912 Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen ( KrF ), som også har vært nestleder i KrFs stortingsgruppe og sentral i budsjettkranglene med regjeringen, lå lenge på vippen til å komme inn.
VG170912 Det har vært et jevnt valg, der både KrF , Venstre og MDG har ligget rundt sperregrensen på flere målinger.
VG170912 KrF karret seg over sperregrensen, men gjorde likevel et historisk dårlig valg.
VG170912 V og KrF drar nå opp til Nydalen for å fortsette sitt politiske kamikaze-prosjekt.
VG170912 I dette valget stemte 49,3 prosent av velgerne på andre partier enn KrF , V, H og Frp.
VG170912 Det geniale for Frp ved å være i regjering er at alt de kan bruke KrF og Venstre som hoggestabbe for alt de ikke får til.
VG170912 Venstre, Frp, Høyre og KrF har sammen funnet kompromisser som i sum har bidratt til gjenvalg av denne konstellasjonen.
VG170912 Og i KrF og Venstre ?
VG170912 Og hun inkluderte Knut Arild Hareide i KrF og Trine Skeid Grande i Venstre.
VG170912 Bakgrunn : KrF nekter å drive valgkamp med Erna og Siv ¶
VG170912 Prognosene viste det svakeste resultatet for KrF noensinne, et godt stykke under det forrige lavmål i 2009 med 5,5 prosent.
VG170912 Nå kommer en tid for sjelegransking og ettertanke i KrF .
VG170912 Men valgkampen har i liten grad handlet om dette, og i langt større grad om hvilken regjering KrF kan tenkes å støtte.
VG170912 Men kvelden har tung, slik KrF har slitt i hele valgkampen.
VG170912 Isfront mellom Ap og KrF : Støre til angrep på Hareide ¶
VG170912 For 20 år siden opplevde KrF sin største opptur noensinne.
VG170912 Det ble slett ingen reprise med KrF på samme scene.
VG170912 Den lille trøsten KrF fant i kveld var at de kanskje bare mister to mandater, at de unngikk å havne under sperrekrisen og at et forventet borgerlig flertall gir politiske muligheter.
VG170912 Da Hareide i juni innkalte til pressekonferanse sa han at KrF er opptatt av å få politisk gjennomslag, ikke av spill og spetakkel.
VG170912 KrF ville helst snakke om verdier, om sorteringssamfunn og fattigdom, hjemme og ute.
VG170912 Partileder Trine Skei Grande ( V ) gikk til valg på en blågrønn regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.
VG170912 Grande : - Ikke støtteparti ¶ KrF sier nei til å bli et støtteparti eller gå inn i regjering med Frp.
VG170912 - Er det uaktuelt å bli et støtteparti med Frp ? KrF har avvist at de vil være et støtteparti for en Frp-regjering.
VG170912 KrF har ikke avvist et samarbeid med regjeringen, og det kommer ikke vi til å gjøre heller, sier hun.
VG170912 SENTRUMSFLØRTEN : Spesielt i fagbevegelsen reageres det på at Støre kunne åpne døren for samarbeid med Venstre og KrF i valgkampen.
VG170912 - Før valget var Solberg-regjeringen bare avhengig av støtte fra ett av de to borgerlige sentrumspartiene Venstre eller KrF .
VG170912 « DIPLOMATEN » RØK : Hans Olav Syversen ( i front ) har vært mannen KrF har sendt som forhandlingsleder i budsjettkrigene med Høyre og Frp.
VG170912 | Krisemøter i KrF etter valgnederlaget ¶
VG170912 Spørsmålet er hvem KrF nå skal sende « i krigen » for å forhandle med Høyre og Frp.
VG170912 KrF om regjeringsdrømmen : Mindre realistisk ¶ KrF gikk til valg på å få til en blågrønn regjering med Høyre og Venstre, uten Frp, men sentrale personer i KrF-ledelsen har sett håpet svinne for dette alternativet gjennom sommeren.
VG170912 Kommentar : KrFs dype bølgedal ¶ KrF avviser at det de driver med i dag er krisemøter, selv om tema er hvordan de skal løfte seg etter det historisk dårlig valgresultatet - og hva som gikk galt.
VG170912 I alle valg siden 1945 har KrF fått minst 5,5 prosent.
VG170912 Han har vært forhandlingsleder for KrF i de tøffe møtene med Høyre, Frp og Venstre - og beskrives som en diplomat som bidro til å holde de borgerlige partiene samlet - og som en mann som hadde tillit hos alle de fire partiene.
VG170912 Forklaringen innad i partiet er at KrF ikke har fått frem sakene sine godt nok.
VG170912 Et av de mest kritiske tapene for KrF etter valget, er at Hans Olav Syversen nå ryker fra Stortinget.
VG170912 Det er et historisk nederlag for KrF .
VG170912 Det ble borgerlig seier, men KrF gjorde sitt dårligste valg i etterkrigstiden.
VG170912 Der diskuterte de hva som gikk galt i valgkampen og hva som ga KrF det sjokklave resultatet.
VG170912 Da Hareide gikk opp på scenen foran sine kolleger på valgkvelden, la han heller ikke skjul på at han hadde en del av ansvaret for at KrF har gjort en dårlig valgkamp.
VG170912 Bollestad sier de skal løfte hver stein etter valgnederlaget : ¶ KrF om regjeringsdrømmen : Mindre realistisk ¶
VG170912 Bakgrunn : Historisk dårlig valg for KrF
VG170912 - Nå skal vi løfte hver stein ¶ KrF hadde gått inn i valgkampen med mål om å se bedre resultater enn sist stortingsvalg.
VG170912 - Det ble sagt fra Erna i natt at hun ønsker å invitere til samtaler, og KrF er høflige, så vi skal ha samtaler.
VG170912 KrF mister sentral forhandler ¶
VG170912 | Hareide : - KrF skal evaluere min rolle ¶
VG170912 Jeg tror det blir et spennende politisk år og jeg skal gjøre det jeg kan for at KrF skal få politisk gjennomslag, sier han.
VG170912 Han understreker at støtten til Erna Solberg er gjeldende selv om det ikke blir den regjeringen KrF ønsker.
VG170912 - KrF skal evaluere min rolle ¶ KrF gjorde sitt dårligste valg noensinne, med kun 4,2 prosent av stemmene.
VG170912 KrF hevder likevel at Hareide ikke er hardt presset i sin rolle som partileder.
VG170912 - KrF skal evaluere min rolle ¶
VG170912 Vi har brukt mye tid og energi på å promotere en regjering med Høyre, Venstre og KrF , og det har nok mange av våre velgere tolket som at man sier farvel til Frp, sier Wasskog.
VG170912 Utelukker ikke ¶ KrF har fra før sagt nei til å bli et støtteparti eller gå inn i regjering med Frp.
VG170912 Partilederen i KrF ønsker ikke å sitter i regjering med Frp, men det kan bli aktuelt for Venstre.
VG170912 KAN FÅ NY REGJERINGSPARTNER : Erna Solberg i forgrunnen, sammen med partileder Siv Jensen i Frp og partileder Knut Arild Hareide i KrF .
VG170912 Han legger til at han håper KrF lander på samme synspunkt.
VG170912 Det er Trine Skei Grande som skal uttale seg om det, ikke « mannen i hennes liv », som hun kalte meg på Venstres landsmøte, sier Hareide, som står beinhardt på at KrF ikke kan bli del av en regjering der Frp er med.
VG170912 - For fire år siden så var dealen den at KrF og Venstre var hjertelig velkommen til å komme inn i Høyre-Frp-regjeringen.
VG170912 - Både Venstre og KrF er selvstendige partier som skal få ha sine prosesser.
VG170912 - KrF og Venstre har nok en ulik tilnærming til dette.
VG170912 Thorsen mener også at det han kaller « en selsom invitt » til KrF hadde null forankring i partiorganisasjonen og at partiet har mistet mange « lytteposter » ute i landet som kan gi partiledelsen gode innspill om hva folk er opptatt av.
VG170912 Venstre vant såvidt den harde kampen mot sperregrensen, KrF gjorde et historisk dårlig valg.
VG170912 Tydeligere avstand mellom Frp og KrF og Venstre ¶
VG170912 Nå er regjeringen avhengig av å få støtte fra både KrF og Venstre - det holder ikke med bare et av partiene, sier valgforsker Johannes Bergh ¶
VG170912 IKKE FLERE KAMELER : Både Bergh og Todal Jenssen mener KrF og Venstre vil vise tydeligere avstand til Frp.
VG170912 Dette blir de største utfordringene Erna Solberg må takle fremover om hun vil fortsette å regjere med Fremskrittspartiet med støtte fra KrF og Venstre : ¶ 1.
VG170912 Dermed tror han opposisjonspartiene har rett når de peker på at det blir en stor forskjell i stortinget fremover med en styrket opposisjonen der regjeringspartiene er avhengige av både støtte fra Venstre og Krf .
VG170912 De siste fire årene har det allerede vært en utfordring at det er stor avstand mellom KrF og Venstre og Frp på mange områder, fra miljø og samferdsel til bistandspolitikk.
VG170912 - Regjeringen er avhengig av KrF og Venstre, så de kan holde kniven på strupen.
VG170912 - Regjeringen blir avhengige av støtte både fra Venstre og KrF .
VG170912 - De har gjort det bemerkelsesverdig bra, og det har nok provosert Venstre og KrF en hel del.
VG170912 KrF har sagt at de ikke vil være et støtteparti, men vil samarbeide og ikke felle regjeringen.
VG170912 - Krf og Venstre får en friere stilling i praksis.
VG170912 Det skal ha vært intern skepsis mot at Ap stengte døren for regjeringssamarbeid med Rødt og MDG, mens partiet fremdeles hold døren på gløtt for Venstre og KrF .
VG170912 Venstre og KrF hårfint over sperregrensen : Sikrer borgerlig flertall ¶
VG170912 KrF og Venstre svekket ¶
VG170912 KrF ligger an til å gjøre sitt dårligste valg på 81 år, med en oppslutning på 4,2 prosent.
NL170912 Oppsummert, H/FrP bør åpne noen uformelle kanaler mot SP, og på sikt sette de der KrF sitter ytterst på stolen.
NL170912 Hvis KrF truer for mye, må de på ett eller annet tidspunkt sette makt bak kravet.
NL170912 En etterhvert en hissig og irrasjonell partileder i KrF fikk det ikke til, og partiet hadde tilslutt ingen saker som var oppe og sentrale.
NL170912 Det er ikke, og har i liten grad vært, godt samarbeid mellom SP og Krf , det har bare virket slik.
NL170912 ( Unntaket er vel Korvald-regjeringen, men mange i SP mente det var et stivt støkke å gi statsministerposten til en KrF - protestantisk emmisær ).
NL170912 Krf har gitt klare signal om at de ikke er å stole på framover, og gjør tabben å stille ultimative krav før en regjeringsdannelse.
NL170912 Der jeg også ser at samarbeidet med disse to " bremseklossene " fra Venstre og Krf ikke lover særlig godt.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Valgresultatet gjør at KrF er på vippen i Stortinget.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Og slik jeg kjenner Fremskrittspartiet, tror jeg ikke det skjer, svarer Døvik, som ikke utelukker at KrF vil felle regjeringen Solberg.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Lederen i Sør-Trøndelag, Heidi Pawlik Carlsson, sier at KrF ikke kan love å verne regjeringen.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke snakke med pressen tirsdag om hva KrF skal gjøre fremover.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Jeg tror KrF vil tjene på å være veldig tydelig politisk.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Han tror ikke det kommer til regjeringskrise allerede ved kommende statsbudsjett - der tror han regjeringen vil strekke seg veldig langt for å imøtekomme KrF og Venstre.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Han mener KrF må være konstruktive i perioden.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Fylkeslederne i KrF mener det i stor grad vil bli opp til regjeringen Solberg selv å tilpasse seg slik at den kan overleve.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere For det har kostet for KrF og Venstre og være en modererende kraft gjennom disse fire årene, sa Hareide.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Flere av KrFs fylkesledere ser det som usannsynlig at regjeringen overlever neste fireårsperiode med KrF på vippen.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Erna Solberg ( H ) og Siv Jensen ( Frp ) er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å ha flertall i saker i Stortinget.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Det blir en jobb for regjeringen å tilnærme seg Venstre og KrF , men vi må også ta inn over oss styrkeforholdet her.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere - Jeg vil være overrasket hvis regjeringen overlever fire år, sier fylkeslederen i Finnmark, Svein Iversen, og utdyper : ¶ - KrF vil ikke være tjent med å bli presset på sak etter sak, og risikere å bli visket bort i utydelighet.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere - En regjering av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og KrF synes jeg er godt spiselig for vårt parti, sier han.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere - Den som lever får se, sier fylkesleder i Oppland, Toril Kristiansen, om regjeringens levealder, og Trude Brosvik, leder i Sogne og Fjordane KrF , sier det blir krevende for regjeringen å manøvrere nå.
DN170912 Sp : 10,3, +4,8 ( 19 mandater ) ¶ KrF : 4.2 - 1,4 ( 8 mandater ) ¶
DN170912 Siv Jensen ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) var fornøyd de fire partiledernes første møte etter valget var overstått.
DN170912 Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) til en uformell prat i statsministerboligen tirsdag kveld.
DN170912 Valgresultatet gjør at KrF er på vippen i Stortinget.
DN170912 Og slik jeg kjenner Fremskrittspartiet, tror jeg ikke det skjer, svarer Døvik, som ikke utelukker at KrF vil felle regjeringen Solberg.
DN170912 Lederen i Sør-Trøndelag, Heidi Pawlik Carlsson, sier at KrF ikke kan love å verne regjeringen.
DN170912 KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke snakke med pressen tirsdag om hva KrF skal gjøre fremover.
DN170912 Jeg tror KrF vil tjene på å være veldig tydelig politisk.
DN170912 Han tror ikke det kommer til regjeringskrise allerede ved kommende statsbudsjett - der tror han regjeringen vil strekke seg veldig langt for å imøtekomme KrF og Venstre.
DN170912 Han mener KrF må være konstruktive i perioden.
DN170912 Fylkeslederne i KrF mener det i stor grad vil bli opp til regjeringen Solberg selv å tilpasse seg slik at den kan overleve.
DN170912 For det har kostet for KrF og Venstre og være en modererende kraft gjennom disse fire årene, sa Hareide.
DN170912 Flere av KrFs fylkesledere ser det som usannsynlig at regjeringen overlever neste fireårsperiode med KrF på vippen.
DN170912 Erna Solberg ( H ) og Siv Jensen ( Frp ) er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å ha flertall i saker i Stortinget.
DN170912 Det blir en jobb for regjeringen å tilnærme seg Venstre og KrF , men vi må også ta inn over oss styrkeforholdet her.
DN170912 - Jeg vil være overrasket hvis regjeringen overlever fire år, sier fylkeslederen i Finnmark, Svein Iversen, og utdyper : ¶ - KrF vil ikke være tjent med å bli presset på sak etter sak, og risikere å bli visket bort i utydelighet.
DN170912 - En regjering av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og KrF synes jeg er godt spiselig for vårt parti, sier han.
DN170912 - Den som lever får se, sier fylkesleder i Oppland, Toril Kristiansen, om regjeringens levealder, og Trude Brosvik, leder i Sogne og Fjordane KrF , sier det blir krevende for regjeringen å manøvrere nå.
DN170912 Foto : Fredrik Solstad ¶ KrF og partileder Knut Arild Hareide har gjort et historisk dårlig valg.
DN170912 Det betyr at Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre vil forsøke å finne en løsning som kan sikre en borgerlig regjering de neste fire årene.
DN170912 - Ballen ligger på straffemerket for Venstre og KrF
DN170912 Venstre og KrF splittet om regjeringsmakt ¶
DN170912 | Venstre og KrF splittet om regjeringsmakt ¶ KrF avviser å gå inn i en regjering med Frp slik Venstre nå åpner for å vurdere.
DN170912 | Venstre og KrF splittet om regjeringsmakt ¶
DN170912 - Kan KrF sørge for at Solberg mister regjeringsmakten i siste instans ?
DN170912 Venstre går tilbake 0,9 prosentpoeng, mens KrF falt med hele 1,4 prosentpoeng og er nå mindre enn Venstre.
DN170912 KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶ ¶ | - Ballen ligger på straffemerket for Venstre og KrF
DN170912 I møte med DN tirsdag trekker han frem at Venstre og KrF har måttet betale en høy pris for å være støtteparti for regjeringen.
DN170912 En tydelig skuffet LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen ( 50 ) mener det er opp til Venstre og KrF om den borgerlige regjeringen får fortsette.
DN170912 Ap-veteraner om valgtapet : - Dette er for dårlig ¶ KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶ ¶
DN170912 Allerede natt til tirsdag kom LO-sjefen med en soleklar oppfordring til Venstre og KrF .
DN170912 - Venstre, og særlig KrF , har vært tydelige på at de ikke støtter Fremskrittspartiet i regjering.
DN170912 - Det er opp til KrF og Venstre om denne regjeringen får fortsette, sier Gabrielsen.
DN170912 Avhengig av det svakeste ledd ¶ KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶ ¶ | - Ballen ligger på straffemerket for Venstre og KrF ¶
DN170912 Nå venter samtaler med KrF og Venstre i en parlamentarisk situasjon som er mer krevende for regjeringen enn før.
DN170912 Listhaug mener det er all grunn til å forvente at samarbeidet med KrF og Venstre vil fortsette som før, når situasjonen roer seg litt etter valget.
DN170912 - Jeg mener vi har hatt et godt samarbeid med både KrF og Venstre.
DN170912 Siden 2013 har Høyre og Frp vært i regjering med Venstre og KrF som støttepartier i opposisjon.
DN170912 Avhengig av det svakeste ledd ¶ KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶
DN170912 Allerede da de første prognosene kom klokken 21 hadde Høyre, Kristelig Folkeparti ( KrF ), Venstre og Fremskrittspartiet ( Frp ) flertall, og utover natten ble det klart at både KrF og Venstre kom over sperregrensen.
DN170912 Allerede da de første prognosene kom klokken 21 hadde Høyre, Kristelig Folkeparti ( KrF ), Venstre og Fremskrittspartiet ( Frp ) flertall, og utover natten ble det klart at både KrF og Venstre kom over sperregrensen.
DN170912 Men det kan jo se ut som litt av det du kan kalle frieriet til KrF som til de grader var møtt med døren i fleisen like før valget, har gjort at delvis SV og Senterpartiet har gått frem.
DN170912 Videre skriver hun at Venstre og KrF ikke overlever fire år til med den typen samarbeid de nå har avsluttet, og at de retoriske konfliktene med Frps Sylvi Listhaug har bidratt til å svekke dem.
DN170912 - Flørting med KrF , mediestyr rundt partilederens økonomiske disposisjoner og en endeløs rekke dårlige målinger har nok sin del av ansvaret for det elendige resultatet.
DN170912 Tirsdag morgen viste stemmeopptellingen at at de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har fått til sammen 89 mandater, mens de rødgrønne får 80.
DN170912 Regjeringen er avhengig av KrF for å få flertall i Stortinget.
DN170912 Med åtte stortingsmandater kom KrF altså over sperregrensen med liten margin.
DN170912 Knut Arild Hareide og KrF har gjort et historisk dårlig valg.
DN170912 Han sa også at det har vært tydelig at den jobben KrF og Venstre har gjort har kommet regjeringspartiene til fordel.
DN170912 Han har tidligere sagt at det ikke er aktuelt for KrF å gå inn i en regjering med Frp eller inngå en samarbeidsavtale med et regjering hvor Frp sitter.
DN170912 Han gjentar at KrF ikke lenger vil ha noen samarbeidsavtale med en Høyre-Frp-regjering.
DN170912 For det har kostet for KrF og Venstre og være en modererende kraft gjennom disse fire årene, sier Hareide.
DN170912 Det er i alle fall et lyspunkt, sier Hans Olav Syversen som er nestleder i stortingsgruppen til KrF .
DN170912 Det ble likevel en spennende kveld rundt sperregrensen, og altså et historisk dårlig valgresultat for KrF .
DN170912 Borgerlig flertall ¶ KrF ligger an til å få en avgjørende vippeposisjon.
DN170912 - Det positive med prognosene nå, er at KrF er i en vippeposisjon.
DN170912 ( Vilkår ) ¶ ¶ | KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶
DN170912 Valgresultatet betyr at regjeringspartiene Høyre og Frp er avhengig av begge de to støttepartiene KrF og Venstre for å sikre flertall for sine saker i Stortinget.
DN170912 Fra venstre Bjørnar Moxnes ( Rødt ), Une Aina Bastholm ( MDG ), Audun Lysbakken ( SV ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Statsminister Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( Krf ) og Trine Skei Grande ( V ) under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er
DN170912 Siden 2013 har Fremskrittspartiet og Høyre vært i regjering, mens Venstre og KrF har vært støttespillere.
DN170912 Samtidig er KrF klare på at de ikke støtter Solbergs regjeringspartner.
DN170912 Både Venstre og KrF har uttalt seg kritisk om Fremskrittspartiet i valgkampen.
DN170912 Nå er hun avhengig av støtte fra både Venstre og KrF .
DN170912 ¶ Stortingsrepresentant Geir Bekkevold ( KrF ) mener utenlandske spillselskaper har fått for stort spillerom og dermed tvunget Norsk Tipping til å øke premiepengene.
DB170912 Når det gjelder regjering, er vårt førstevalg en blågrønn regjering med Høyre og KrF .
DB170912 Grande mener det fortsatt er viktig for sentrumspartienes samlede innflytelse at Venstre og KrF holder sammen, selv om de i neste periode vil være på vippen hver for seg.
DB170912 Vedkommende tror at det er KrF som må gjøre et skifte.
DB170912 Tidligere har KrF og Hareide utelukket både regjeringssamarbeid med Frp og ny samarbeidsavtale.
DB170912 STILLER KRAV : KrFs Olaug Bollestad sier at om KrF ikke får det som de vil, går de i opposisjon.
DB170912 Likevel havner de i en unik posisjon - fordi statsminister Erna Solberg trenger både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170912 KrF-kilder sier til Dagbladet at KrF kan gå i samtaler med de tre andre borgerlige partiene som Erna Solberg inviterer til, men kun med formål om å danne en blågrønn regjering.
DB170912 KrF åpner for å felle Solberg-regjeringen dersom KrF ikke får gjennomslag for sine saker i Stortinget.
DB170912 Før valget sa en sentral KrF-kilde til Dagbladet at Knut Arild Hareides plan B er å få Erna Solberg til å kaste ut Frp og danne en regjering av Høyre, Venstre og KrF .
DB170912 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶ KrF åpner for å felle Solberg-regjeringen dersom KrF ikke får gjennomslag for sine saker i Stortinget.
DB170912 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶
DB170912 En sentral kilde i Senterpartiet sier at det er helt uaktuelt for Sp å bidra i en ny sentrumsregjering av Høyre, Venstre, KrF og Sp.
DB170912 Dermed kan KrF-leder Knut Arild Hareide, som tirsdag understreket at KrF går rett i opposisjon hvis det ikke blir en blågrønn regjering, holde Erna Solberg på pinebenken en god stund.
DB170912 Dagbladet får opplyst at KrF kan trekke støtten til Høyre og Frp hvis de går inn for saker som KrF er imot, som disse fem : ¶
DB170912 Dagbladet får opplyst at KrF kan trekke støtten til Høyre og Frp hvis de går inn for saker som KrF er imot, som disse fem : ¶
DB170912 Bollestad sa da at KrF må vise at partiet har noe til felles med både høyre- og venstresidens i norsk politikk og viste spesielt til at KrF har mye til felles med Sp.
DB170912 Bollestad sa da at KrF må vise at partiet har noe til felles med både høyre- og venstresidens i norsk politikk og viste spesielt til at KrF har mye til felles med Sp.
DB170912 - Svaret på spørsmålet der henger ikke bare sammen med KrF , det henger også sammen med de andre partiene, og hva de velger å komme med, og jeg tror de vet utmerket godt hva som provoserer oss og er vanskelig for oss, sa Hareide på et pressetreff tirsdag ettermiddag.
DB170912 ( Dagbladet ) : KrF har gjort et historisk dårlig valg.
DB170912 Erna Solberg og Siv Jensen, med henholdsvis 45 og 28 mandater, er avhengig av småpartiene Venstre og KrF , som begge får åtte mandater hver.
DB170912 - Jonas Gahr Støre sviktet Ap-kvinnene da han flørtet med KrF , sa nyvalgt stortingsrepresentant for SV, Petter Eide, til Dagbladet.
DB170912 KrF vil i utgangspunktet støtte Erna Solbergs politikk på Stortinget, men ikke for enhver pris.
DB170912 KrF er et parti med gammeldags kvinnesyn og abortmotstandere, sier Eide.
DB170912 Kanalen skriver at klokka 01.00 hadde Høyre, Frp, KrF og Venstre fått 1 402 187 stemmer, mens 1 413 403 stemte på Ap, SV, Sp, Rødt og MDG tilsammen.
DB170912 Han tror ikke at det er sannsynlig at regjeringen felles, men hvis krangelen eskalererer, kan Venstre og KrF i teorien vende seg i retning Arbeiderpartiet.
DB170912 Både Venstre og Krf gjorde dårlige valg.
DB170912 ( Dagbladet ) : Da Erna Solberg i dag møtte pressen, understreket statsministeren at hun hadde tro på fortsatt samarbeid med Venstre og KrF .
DB170912 KrF og Venstre har interesse av å forankre regjeringen til noen viktige saker, sa Solberg, før hun la til : ¶
DB170912 Men der Venstre jublet, var det noe mer avmålt stemning på valgvaken til regjeringens andre støtteparti, KrF .
DB170912 ¶ MINIPARTI : Erna Solberg og Siv Jensen er avhengige av KrF og Knut Arild Hareide for å beholde makta.
DB170912 Selv om KrF har fått det dårligste valgresultatet siden krigen, kan partiet havne i en nøkkelposisjon som kan gi stor gjennomslagskraft.
DB170912 Nok en gang slår Hareide fast at det er utelukket for KrF å sitte i regjering med Frp.
DB170912 Men Erna Solberg og Siv Jensen er med henholdsvis 45 og 28 mandater avhengig av småpartiene Venstre og KrF som begge karret seg over sperregrensa og kapret 8 mandater hver.
DB170912 I utgangspunktet vil KrF støtte Erna Solbergs politikk i Stortinget - men ikke for enhver pris.
DB170912 Hareide har vært tydelig på at kommer det et budsjett eller en sak fra regjeringen som KrF ikke kan støtte, kan de komme til å trekke støtten, slik at Høyre-Frp- regjeringen må gå av.
DB170912 Han har gått i spagat dette valget : på den ene sida har han sagt at KrF ikke ønsker å være et støtteparti for en regjering som inneholder Frp.
DB170912 Frykter Listhaug forsurer forholdet til söta bror ¶ - KrF er et sentrumsparti, men vi er konstruktive.
DB170912 Det har vært svært anspent mellom KrF / Venstre og Frp i valgkampen.
DB170912 Både KrF og Venstre har også sagt at dersom det ikke blir noen sentrum-høyre-regjering, ønsker de ikke en like forpliktende samarbeidsavtale som i 2013.
DB170912 - Det har kostet KrF å ha vært for ærlige.
DB170912 KrF vil i regjering ¶
DB170912 « Flørten med KrF » har irritert en del Ap-velgere.
DB170912 Særlig i fagbevegelsen har fraterniseringen med KrF og Venstre, som begge har sagt de ønsker Erna Solberg som statsminister, falt i dårlig jord.
DB170912 Lahlum tippet : Jeg legger til grunn at KrF klarer seg over sperregrensen, men at partiet med en oppslutning innenfor 4.0-4.9 % får sitt dårligste stortingsvalg etter krigen.
DB170912 Det som avgjorde valget, var at de borgerlige fikk maksimalt utbytte av at både KrF og Venstre kom over sperregrensa, sier Lahlum til Dagbladet.
DB170912 ¶ DISKUSJON : De fire borgerlige partiene møtes klokka 20 i statsministerboligen, Krf leder Knut Arild Hareide på vei inn til statsministeren.
DB170912 Likevel trenger statsminister Erna Solberg både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170912 - Hva vil dere råde Venstre til å gjøre ? - KrF skal bestemme på vegne av oss selv.
DB170912 ( Dagbladet ) : Verken Venstre eller Krf vil fortsette som støtteparti for Høyre.
DB170912 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶
DB170912 ¶ VIL FORTSETTE : Innvandringsminister Sylvi Listhaug sier hun er sikker på at hun skal klare å samarbeide med KrF .
DB170912 Tirsdag møttes Erna Solberg, Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) til sin første, innledende og uformelle samtale om regjeringsspørsmålet.
DB170912 Sammen med Venstre har partiet havnet i en unik posisjon, da Solberg trenger både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170912 Hvorvidt Venstre ønsker seg inn i regjering er uklart, men partiet er mer positive til en samarbeidsavtale enn KrF .
DB170912 Dagbladet har fått informasjon om fem eksempler på krav fra KrF , typiske KrF-saker de vil ha gjennomslag for.
DB170912 - Nøkkelposisjon ¶ KrF vil ikke inn i regjering med Frp og vil heller ikke støtte en regjering med Frp.
DB170912 KrF har sagt de heller vil gå i opposisjon enn å samarbeide med Frp i regjering.
DB170912 Solberg svarer unnvikende på spørsmål om hun vil kreve en bindende samarbeidsavtale med KrF og Venstre dersom partiene ikke går inn i regjering.
DB170912 Situasjonen er en ganske annen i KrF .
DB170912 - Vi har laget et statsbudsjett for 2018, så vi har god tid på å starte denne prosessen med KrF og Venstre.
DB170912 - Er det et problem for deg å ta inn Venstre i regjering, men ikke KrF ?
DB170912 UTE : Hans Olav Syversen ( KrF ) mister plassen på Stortinget.
DB170912 Med åtte stortingsmandater kom KrF altså over sperregrensen med liten margin.
DB170912 Heller ikke leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen ( KrF ), fikk plass på Stortinget ifølge stemmene som nå er talt opp.
DB170912 Drøye 95 prosent av stemmene er nå talt opp, og de viser at de rød-grønne ender med 79 mandater, mens Høyre og Frp, med støtte av Venstre og Krf , får 90.
DB170912 Erna åpner for regjering med Venstre og Frp - kan holde KrF utenfor ¶
DB170912 ¶ DE NI STØRSTE : Bjørnar Moxnes ( Rødt ), Une Aina Bastholm ( MDG ), Audun Lysbakken ( SV ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) satte i går ny stortingsrekord med ni partier på Stortinget.
DB170912 Sentrum i norsk politikk - i denne sammenheng Venstre og KrF - beveget seg over og under sperregrensen store deler av valgnatta.
DB170912 KrF har det samme problemet, men er også konsekvent i utakt med den sekulære verdiutviklingen i det norske samfunnet.
DA170912 KrF har kjørt seg opp i et hjørne, og en regjering med Frp, med Listhaug og kompani, vil stå for langt unna de verdiene KrF står for, sier Langholm.
DA170912 Jeg tror og håper at KrF vil gjøre det vanskelig.
DA170912 Hareide har da også sagt at han ikke ønsker Frp med, og KrF vil øke barnetrygden, ikke ønsker store skattelettelser til de rikeste, og vil ha flere lærere i skolen, saker også SV støtter, sier Lerbrekk.
DA170912 KrF har kjørt seg opp i et hjørne, og en regjering med Frp, med Listhaug og kompani, vil stå for langt unna de verdiene KrF står for, sier Langholm.
DA170912 Venstre og KrF
DA170912 Valgseieren har en bismak for Erna Solberg : Hun er nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget.
DA170912 Men valgseieren har en bismak for Solberg : Hun er nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget.
DA170912 Men alt tyder altså på at de to partiene ikke får betydelig mer innflytelse over politikken i Stortinget enn de har i dag - med mindre KrF eller Venstre vender Høyre og Frp ryggen.
DA170912 KrF-leder Knut Arild Hareide understreket i partilederdebatten nok en gang at han foretrekker en sentrum-høyre-regjering, og at KrF ikke har noen planer om å være et « støtteparti » for regjeringen.
DA170912 Dermed vil søkelyset på nytt bli rettet mot Venstre og KrF .
DA170912 KrF og Venstre ser ut til å få åtte mandater hver på Stortinget.
DA170912 KrF ligger på fjerdeplass i ti av kommunens 13 kretser.
DA170912 Venstre og KrF kjemper om fjerdeplassene ¶
DA170912 Venstre er fjerde størst i seks av 22 valgkretser, det samme gjelder for KrF .
DA170912 Med 5,2 prosent faller Venstre med 1,3 prosent og med 4,8 prosent faller KrF med 1,5 prosent siden 2013.
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
DA170912 Partilederne Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) i Vandrehallen under partilederdebatten på Stortinget etter valgseieren mandag.
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
DA170912 | Høyre går mest tilbake i Oslo ¶ KrF uten mandat.
DA170912 Mandatfordeling : Ap 6 ( uendret ), H 5 ( - 1 ), SV 2 ( +1 ), V 2 ( uendret ), Frp 2 ( uendret ), R 1 ( +1 ), MDG 1 ( uendret ), KrF 0 ( - 1 ).
DA170912 KrF mister sitt ene mandat, hvilket betyr at Hans Olav Syversen ikke fikk fornyet tillitt av velgerne etter 12 år på Stortinget.
DA170912 Sp 1 ( +1 ) ¶ KrF 0 ( - 1 ). ( ©NTB ) ¶
DA170912 Senterpartiet har størst framgang i Østfold, mens Høyre mister ett mandat og KrF forsvinner ut av Østfold-benken.
DA170912 I tillegg kapret SV utjevningsmandatet, som de siste årene har gått til KrF .
DA170912 Det er også litt rart at Frp blir stående og at Høyre og KrF mister mandatene, sier statsviter Geir C.
DA170912 Under valgkampen var både KrF og Venstre klare på at de ikke er beredt til en ny periode som støttepartier.
DA170912 Partilederne Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) under partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag ¶
DA170912 Men når Høyre skal møte Frp, KrF og Venstre for å drøfte veien videre er ennå ikke klart.
DA170912 Høyre er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget, men ingen av de to sentrumspartiene ønsker at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering.
DA170912 Også Trine Skei Grande ( V ) og Knut Arild Hareide ( Krf ) ble inkludert, og Solberg avslørte at hun allerede har snakket med partilederne om et nytt samarbeid.
DA170912 Derfor har jeg også invitert partilederne fra Frp, KrF og Venstre til samtaler der vi skal avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre, sa hun.
DA170912 | Solberg til Venstre og KrF : - Veien til makt går via oss ¶
DA170912 Venstre og KrF har også gått langt i å utelukke en ny samarbeidsavtale etter modell av dagens overenskomst.
DA170912 Hun avviste flere ganger under pressekonferansen å kommentere problemene innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) representerer for KrF og Hareide utover å konstatere at « det står ikke noen naturlige skifter foran oss ».
DA170912 - Også KrF og Venstre har interesse av å forankre denne regjeringen i noen viktige saker.
DA170912 Statsminister Erna Solberg ( H ) inviterte de tre andre partilederne Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) til en uformell prat i statsministerboligen i kveld.
DA170912 Venstre og KrF fikk bare noe over 120.000 stemmer hver, men vil ta opp åtte stortingsseter hver.
DA170912 Det betyr at Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre vil forsøke å finne en løsning som kan sikre en borgerlig regjering de neste fire årene.
DA170912 Men hvis det ikke blir noen sentrum-høyre-regjering, vil KrF kjempe videre for å få gjennomslag for sine saker.
DA170912 Dagbladet får opplyst at KrF kan trekke støtten til Høyre og Frp hvis de går inn for noen av disse fem sakene : Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, liberalisering av alkoholpolitikken, tidlig ultralyd, aktiv dødshjelp eller søndagsåpne butikker.
DA170912 KrF ønsker ikke å støtte en regjering hvor Fremskrittspartiet er med og vil derfor gå inn i samtalene med et ønske om en annen regjering, varsler Hareide.
DA170912 KrF hadde sentralstyremøte tirsdag, og skal også ha landsstyremøte.
DA170912 KrF gjorde et elendig valg, men får likevel en nøkkelrolle i Stortinget, ettersom Høyre/Frp-regjeringen er avhengig av partiets støtte for å få flertall.
DA170912 Høyre og Frp er nå avhengig av støtte fra både KrF og Venstre dersom de vil ha et flertall i ryggen.
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater, ifølge NTB.
DA170912 Venstre og KrF : Ulik strategi ¶
DA170912 Venstre går tilbake 0,9 prosentpoeng, mens KrF falt med hele 1,4 prosentpoeng nå er mindre enn Venstre.
DA170912 Splittelsen mellom KrF og Venstre blir spennende å følge videre, sier Nossum til NTB.
DA170912 Solbergs første store utfordring blir å snekre sammen en regjeringsplattform sammen med regjeringspartner Frp og støttepartiene KrF og Venstre.
DA170912 Men samtidig ser ikke KrF og Venstre lenger ut til å stå sammen, påpeker Nossum.
DA170912 Men samtidig kan det tenkes at KrF og V vil samarbeide om enkeltsaker med resten av opposisjonen, mener valgforskeren.
DA170912 Det er klart at KrF og Venstre vil måtte få mye igjen, sier Nossum.
DA170912 Det er ikke utenkelig at KrF kommer til å felle regjeringen i løpet av de neste fire årene, men det kommer nok ikke til å skje med det første, sier han.
DA170912 - Venstre har døra på gløtt for å gå i regjering, mens KrF har døra på gløtt for de rødgrønne.
DA170912 - Solberg er nå avhengig av støtte fra både KrF og Venstre, det holder ikke med ett av partiene, slik som i forrige stortingsperiode.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Sp : 8,0 prosent Sørkedalen skole ) ¶ KrF : 4,2 prosent ( Klemetsrud skole ) ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Hans Olav Syversen måtte se stortingsplassen sin fra Oslo tapt etter at KrF gjorde et historisk dårlig valg.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Han mister plassen sin ¶ Én profilerte representanter på Oslo-benken er falt ut : Hans Olav Syvertsen ( KrF ).
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo KrF har tradisjonelt sikret seg utjevningsmandat fra Oslo.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPwR2/Hor-Aftenpodden-oppsummere-det-hoydramatiske-stortingsvalget- - Et forferdelig valg for KrF , sier Eilertsen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen Trine Skei Grande var ikke like avvisende som KrF overfor Frp i den avsluttende partilederdebatten i Vandrehallen i Stortinget valgnatten.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen Også i KrF peker mange på integreringsminister Sylvi Listhaug « splittende retorikk » som et hinder for at KrF kan gå inn i regjering.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen Også i KrF peker mange på integreringsminister Sylvi Listhaug « splittende retorikk » som et hinder for at KrF kan gå inn i regjering.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen Også KrF må med for få et flertall bak Regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen - Vårt mål er å stå samlet med KrF .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen - KrF er tydelig på at de ikke vil inn i Regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Nå må Hans Olav Syveren ( KrF ) finne seg en ny jobb.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Men lederen av finanskomiteen før valget, Hans Olav Syveren ( KrF ), er ute fordi partiet manglet 6500 stemmer.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Det var likevel KrF som var nærmest til å få et mandat i Oslo.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Krf
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kk7lQ/Strid-i-Arbeiderpartiet-for-valget-om-hvordan-Oslo-makten-skulle-brukes - Jeg har hørt fra velgere at de ikke var noe særlig begeistret for at man tilnærmet seg KrF og Venstre og at de syntes avvisningen av MDG og Rødt ble for sterk.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Venstre og KrF vaket rundt sperregrensen ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Nå skal statsminister Erna Solberg ( H ) i samtaler med KrF og Venstre, som ikke vil være støttepartier.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Men gjennom kvelden var KrF og Venstre på begge sider av sperregrensen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget KrF-leder Knut Arild Hareide sa under partilederrunden på Stortinget at KrF ikke blir støtteparti for en blåblå regjering, men at det heller ikke vil bidra til å felle regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Høyre, Frp, KrF og Venstre har tilsammen 89 mandater.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Fortsatt borgerlig flertall, men KrF og Venstre vil ikke være støtteparti ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum ( SV ), leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen ( KrF ), nasjonal talsperson Rasmus Hansson ( MDG ) og Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen ( Frp ) er blant politikerne som forsvinner ut eller ikke kom inn.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget For KrF , er resultatet det dårligste siden krigen : - Det har kostet å være ærlig, sier Hareide ¶ 3.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF går tilbake i Oslo, viser prognosene da 95 prosent av stemmene er opptalt.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget KrF har 4,2 prosent.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Venstre og KrF vaket rundt sperregrensen ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Nå skal statsminister Erna Solberg ( H ) i samtaler med KrF og Venstre, som ikke vil være støttepartier.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Men gjennom kvelden var KrF og Venstre på begge sider av sperregrensen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 KrF-leder Knut Arild Hareide sa under partilederrunden på Stortinget at KrF ikke blir støtteparti for en blåblå regjering, men at det heller ikke vil bidra til å felle regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Høyre, Frp, KrF og Venstre har tilsammen 89 mandater.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Fortsatt borgerlig flertall, men KrF og Venstre vil ikke være støtteparti ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum ( SV ), leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen ( KrF ), nasjonal talsperson Rasmus Hansson ( MDG ) og Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen ( Frp ) er blant politikerne som forsvinner ut eller ikke kom inn.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 For KrF , er resultatet det dårligste siden krigen : - Det har kostet å være ærlig, sier Hareide ¶ 3.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF går tilbake i Oslo, viser prognosene da 95 prosent av stemmene er opptalt.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 KrF har 4,2 prosent.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering | Venstre og KrF vil inn i regjering med Høyre.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Sentrale kilder i Venstre og KrF mener det er svært sannsynlig at de to partiene vil komme til en enighet med Høyre/Frp-regjeringen om statsbudsjettet for neste år.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Men samtidig er det uakseptabelt på lengre sikt for KrF og Venstre.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Jeg tror KrF og Venstre vil være opptatt av å ha innflytelse på en politikk fra en regjering, på saker vi skal komme med som vi også ønsker innspill fra dem på.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering I Venstre og KrF er drømmescenariet at Solberg-regjeringen velger å gå av etter å ha fått et flertall i Stortinget mot seg.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Etter det Aftenposten erfarer vil KrF avvise alle former for samarbeidsavtaler med Høyre og Frp.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Erna Solberg er med andre ord ikke avhengig av at KrF og Venstre aktivt stemmer for at hun skal regjere.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Både KrF og Venstre kom seg over sperregrensen etter en dramatisk valgkveld.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Blant annet fordi begge partier har pekt så klart på Erna Solberg som statsminister under valgkampen - riktignok for en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering - Vi kan ikke støtte en regjering Frp er med i, sier KrF-lederen og gjentar at KrF har gått til valg på et ønske om å ta Frps plass i regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering - Tror du KrF og Venstre kommer til å stå sammen også i denne perioden ?
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering - Forventer du at KrF og Venstre kommer til å be deg bytte ut Frp med dem ?
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12aLQ/Derfor-mislyktes-Store--mener-synserne Det skal ha vært intern skepsis mot at Ap stengte døren for regjeringssamarbeid med Rødt og MDG, mens partiet fremdeles holdt døren på gløtt for Venstre og KrF .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12aLQ/Derfor-mislyktes-Store--mener-synserne - Jonas Gahr Støre sviktet Ap-kvinnene da han flørtet med KrF , sier Petter Eide - nyvalgt stortingsrepresentant for SV til Dagbladet.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12aLQ/Derfor-mislyktes-Store--mener-synserne - KrF er et parti med gammeldags kvinnesyn og abortmotstandere, sier Eide.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/vL0PX/Under-streken " Hvis du har stemt Venstre eller KrF og kaller deg antirasist eller miljøverner, så må du ta deg sammen ", tvitret Anders Heger mandag kveld.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/OM5P1/Meningsmalinger-og-prognoser-traff-godt På denne gjennomsnittsberegningen er det avvik til det endelige resultatet på kun 0,1 til 0,3 prosentpoeng for partiene SV ( 0,1 ), Venstre ( 0,1 ), Ap ( 0,2 ), Sp ( 0,2 ) og KrF ( 0,3 ).
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes | KrFU-leder : - Fristende å kreve at Listhaug flyttes ¶ KrF får en nøkkelrolle etter å ha gjort et elendig valg.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Tirsdag kveld holder fylkestoppene i KrF telefonkonferanse for å diskutere det dårlige valgresultatet og hvordan partiet skal posisjonere seg videre.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Selvransakelse sto høyt på agendaen for KrF tirsdag, som med en oppslutning på 4,2 prosent gjorde sitt dårligste valg siden krigen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Også fylkesleder i KrF i Oppland, Toril Kristiansen, mener Listhaugs retorikk gjorde valgkampen for KrF vanskelig.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Også fylkesleder i KrF i Oppland, Toril Kristiansen, mener Listhaugs retorikk gjorde valgkampen for KrF vanskelig.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Hun mener Regjeringen vil ha mindre forhandlingsmuligheter i Stortinget når den ikke lenger vil ha en samarbeidsavtale med Venstre og KrF , og at det vil gjøre at den må opptre med en større forståelse av at den er i mindretall.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Fylkesleder Trude Brosvik i Sogn og Fjordane KrF håper Erna Solberg vil ta grep for å unngå splittende retorikk fra regjeringshold fremover.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Fylkesleder Jon Christian Anker i Troms KrF mener Listhaugs harde retorikk i innvandringsdebatten var en medvirkende faktor til det dårlige valgresultatet for KrF .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Fylkesleder Jon Christian Anker i Troms KrF mener Listhaugs harde retorikk i innvandringsdebatten var en medvirkende faktor til det dårlige valgresultatet for KrF.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Flere fylkesledere i KrF legger ikke skjul på at de mener Sylvi Listhaug skaper problemer for samarbeidsklimaet.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Flere av fylkestoppene i KrF sa i valgkampen til Aftenposten at Listhaugs retorikk i innvandringspolitikken gjorde det vanskeligere å samarbeide med Frp.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Erna Solberg fikk under en pressekonferanse tirsdag formiddag spørsmål om hun vil være villig til å flytte Listhaug for å tekkes Venstre og KrF .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes - Vil det være enklere for KrF å være en konstruktiv opposisjon om Listhaug flyttes ?
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes - Vet utmerket hva som provoserer ¶ KrF fastholder at det fortsatt er uaktuelt for partiet å være med i en regjering der Frp inngår.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes - Jeg tror man vet utmerket godt hva som provoserer KrF , hva som er vanskelig for oss.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/92Rbp/La-meg-komme-med-en-utfordring_-kjare-nye-Storting-Ta-klima-seriost--Simon-Omsland-Zakariassen I øyeblikket jeg skriver denne meldingen mandag natt, blir valgresultatene sakte, men sikkert enda mer tydelig : Høyre fortsetter i regjering med Frp, trolig med støtte fra KrF og Venstre.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/021QM/-Aftenposten-mener-Solberg-ma-ta-velgernes-uro-alvorlig Det ryker hvis KrF eller Venstre opplever at det ikke har verdi å støtte Regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/i/32nJL/Venstre_-KrF-og-Frp-ma-snakke-sammen-om-innvandring-og-integrering--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund | Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering Anne Siri Koksrud Bekkelund ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/i/32nJL/Venstre_-KrF-og-Frp-ma-snakke-sammen-om-innvandring-og-integrering--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund Innvandring- og integreringspolitikken blir den viktigste saken for støtte til regjeringen fra Venstre og KrF .
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/i/32nJL/Venstre_-KrF-og-Frp-ma-snakke-sammen-om-innvandring-og-integrering--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund Da bør Venstre, KrF og Fremskrittspartiet gå fra retorikk til politikk i innvandrings- og integreringsspørsmålet.
AA170912 Også Trine Skei Grande ( V ) og Knut Arild Hareide ( Krf ) ble inkludert, og Solberg avslørte at hun allerede har snakket med partilederne om et nytt samarbeid.
AA170912 | Venstre og KrF diskuterer løsere støtte til blåblå regjering ¶
AA170912 Men Hareide gjentok at KrF ikke kan gi Høyre og Frp en garanti for de neste fire årene.
AA170912 Hun vil gi Venstre og KrF tid til å områ seg, og vil legge vekt på å finne fram til en god samarbeidsform og diskutere premisser.
AA170912 Det blir ingen ny samarbeidsavtale for KrF , men partileder Knut Arild Hareide lover regjeringspartiene å ha en « konstruktiv tilnærming » i samtalene som kommer.
AA170912 Under valgkampen var både KrF og Venstre klare på at de ikke er beredt til en ny periode som støttepartier.
AA170912 Partilederne Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) under partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag.
AA170912 Men når Høyre skal møte Frp, KrF og Venstre for å drøfte veien videre er ennå ikke klart.
AA170912 Høyre er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget, men ingen av de to sentrumspartiene ønsker at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering.
AA170912 Analytikere og kommentatorer har pekt på flere mulige forklaringer på hvordan Ap kunne gjøre sitt dårligste stortingsvalg i opposisjon på 90 år : Partiet bommet på historien om Norge da ledighetstallene snudde, partiet var for lite rødt, for lite grønt eller leflet for mye med KrF - er blant noen av teoriene.
AA170912 | Solberg til Venstre og KrF : - Veien til makt går via oss ¶
AA170912 Venstre og KrF har også gått langt i å utelukke en ny samarbeidsavtale etter modell av dagens overenskomst.
AA170912 Hun avviste flere ganger under pressekonferansen å kommentere problemene innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) representerer for KrF og Hareide utover å konstatere at « det står ikke noen naturlige skifter foran oss ».
AA170912 - Også KrF og Venstre har interesse av å forankre denne regjeringen i noen viktige saker.
AA170912 Statsminister Erna Solberg ( H ) inviterte de tre andre partilederne Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) til en uformell prat i statsministerboligen tirsdag kveld.
AA170912 Tidligere på kvelden møttes Solberg, Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) til sin første, innledende og uformelle samtale om regjeringsspørsmålet.
AA170912 Statsminister Erna Solberg ( H ) inviterte de tre andre partilederne Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) til en uformell prat i statsministerboligen tirsdag kveld.
AA170912 Siv Jensen ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) var fornøyd de fire partiledernes første møte etter valget var overstått.
AA170912 Også Trine Skei Grande ( V ) og Knut Arild Hareide ( Krf ) ble inkludert, og Solberg avslørte at hun allerede har snakket med partilederne om et nytt samarbeid.
AA170912 Hun avviste flere ganger under pressekonferansen å kommentere problemene innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) representerer for KrF og Hareide.
AA170912 På spørsmål om hun vil fjerne integrerings- og innvandringsministeren Sylvi Listhaug, til gleder for KrF og Venstre, svarte hun at hun var stolt av den jobben hun har gjort i valgkampen.
AA170912 Venstre og KrF vaket rundt sperregrensen ¶
AA170912 Nå skal statsminister Erna Solberg ( H ) i samtaler med KrF og Venstre, som ikke vil være støttepartier.
AA170912 Men gjennom kvelden var KrF og Venstre på begge sider av sperregrensen.
AA170912 KrF-leder Knut Arild Hareide sa under partilederrunden på Stortinget at KrF ikke blir støtteparti for en blåblå regjering, men at det heller ikke vil bidra til å felle regjeringen.
AA170912 Høyre, Frp, KrF og Venstre har til sammen 89 mandater.
AA170912 Fortsatt borgerlig flertall, men KrF og Venstre vil ikke være støtteparti ¶
AA170912 Forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum ( SV ), leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen ( KrF ), nasjonal talsperson Rasmus Hansson ( MDG ) og Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen ( Frp ) er blant politikerne som forsvinner ut eller ikke kom inn.
AA170912 Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF går tilbake i Oslo, viser prognosene da 95 prosent av stemmene er opptalt.
AA170912 KrF har 4,2 prosent. 3.
AA170912 Men hvis det ikke blir noen sentrum-høyre-regjering, vil KrF kjempe videre for å få gjennomslag for sine saker.
AA170912 Dagbladet får opplyst at KrF kan trekke støtten til Høyre og Frp hvis de går inn for noen av disse fem sakene : Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, liberalisering av alkoholpolitikken, tidlig ultralyd, aktiv dødshjelp eller søndagsåpne butikker.
AA170912 KrF ønsker ikke å støtte en regjering hvor Fremskrittspartiet er med og vil derfor gå inn i samtalene med et ønske om en annen regjering, varsler Hareide.
AA170912 KrF hadde sentralstyremøte tirsdag, og skal også ha landsstyremøte. ( ©NTB ) ¶
AA170912 KrF gjorde et elendig valg, men får likevel en nøkkelrolle i Stortinget, ettersom Høyre/Frp-regjeringen er avhengig av partiets støtte for å få flertall.
AA170912 ¶ Knut Arild Hareide ( Krf ) og Trine Skei Grande ( V ) under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er ferdig.
AA170912 Men hvis det ikke blir noen sentrum-høyre-regjering, vil KrF kjempe videre for å få gjennomslag for sine saker.
AA170912 KrF ønsker ikke å støtte en regjering hvor Fremskrittspartiet er med og vil derfor gå inn i samtalene med et ønske om en annen regjering, varsler Hareide.
AA170912 KrF hadde sentralstyremøte tirsdag, og skal også ha landsstyremøte. ( ©NTB ) ¶
AA170912 KrF gjorde et elendig valg, men får likevel en nøkkelrolle i Stortinget, ettersom Høyre/Frp-regjeringen er avhengig av partiets støtte for å få flertall.
AA170912 Høyre-leder Erna Solberg har på sin side gjentatte ganger uttalt at hun fortsatt drømmer om en regjering med Høyre, KrF , Venstre og Frp.
AA170912 Hareide ønsker en Solberg-ledet regjering, men KrF vil ikke være et støtteparti for en regjering der Frp er med.
AA170912 Det har kostet for Venstre og KrF å være en modererende kraft gjennom disse fire årene, men det er helt klart at den jobben Venstre og KrF har gjort, har kommet regjeringspartiene til gode, sa Hareide.
AA170912 Det har kostet for Venstre og KrF å være en modererende kraft gjennom disse fire årene, men det er helt klart at den jobben Venstre og KrF har gjort, har kommet regjeringspartiene til gode, sa Hareide.
AA170912 Derfor har jeg også invitert partilederne fra Frp, KrF og Venstre til samtaler der vi skal avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre, sa hun i forkant av partilederrunden. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Den blåblå regjeringen er imidlertid fortsatt avhengig av støtte fra KrF og Venstre for å ha flertall, tyder prognosene på.
AA170912 KrF ligger an til å få 4,2 prosent av stemmene, og har med det gjort et historisk svakt valg.
AA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Videre skriver hun at Venstre og KrF ikke overlever fire år til med den typen samarbeid de nå har avsluttet, og at de retoriske konfliktene med Frps Sylvi Listhaug har bidratt til å svekke dem.
AA170912 - Flørting med KrF , mediestyr rundt partilederens økonomiske disposisjoner og en endeløs rekke dårlige målinger har nok sin del av ansvaret for det elendige resultatet.
AA170912 Videre skriver hun at Venstre og KrF ikke overlever fire år til med den typen samarbeid de nå har avsluttet, og at de retoriske konfliktene med Frps Sylvi Listhaug har bidratt til å svekke dem.
AA170912 - Flørting med KrF , mediestyr rundt partilederens økonomiske disposisjoner og en endeløs rekke dårlige målinger har nok sin del av ansvaret for det elendige resultatet.
AA170912 Venstre har gått inn for å endre sykelønnsordningen, mens KrF er imot.
AA170912 Senterpartiet har sagt at de vil legge press på KrF for å hindre tvangssammenslåinger.
AA170912 Venstre og KrF har drømt vilt og hemningsløst om en såkalt blågrønn regjering.
AA170912 Selv om de berger flertallet, blir det krevende forhandlinger mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre.
AA170912 Og nå er de borgerlige avhengig av både KrF og Venstres støtte.
AA170912 Det er uvisst om vedkommende hadde KrF i tankene da ordtaket ble til.
AA170912 KrF må gjennom en grundig diskusjon om hvem de er og hvem de vil være.
AA170912 KrF lever farlig.
VG170911 I snart tre år har KrF operert med en imponerende og slu kommunikasjon om partiets plass i norsk politikk.
VG170911 Det tredje som er verdt å merke seg er hvordan KrF , og spesielt partileder Knut Arild Hareide, er i ferd med å rives i stykker av sitt eget taktiske spill om regjeringsmakt.
VG170911 For det andre, og det er mest overraskende, gjør både Venstre og KrF det vesentlig bedre enn på tidligere målinger og er trygt inne på denne.
VG170911 Dagens regjeringspartier Høyre og Frp - samt støttepartiene KrF og Venstre - får 88 mandater.
VG170911 Også i sperregrense-kamp : Mot historisk dårlig valg for KrF
VG170911 En blåblå regjering med Frp og Høyre, eller det Grande helst vil ha : en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF .
VG170911 Venstre, KrF og MDG ligger rett rundt sperregrensen, ting kan endre seg, men akkurat nå datt nok hans rom sammen.
VG170911 Les også : KrF mot historisk dårlig valg ¶
VG170911 Isfront mellom Ap og KrF : Støre til angrep på Hareide ¶
VG170911 Han påpeker at det store sjokket er at NRK har KrF under sperregrensen på sin prognose.
VG170911 - Hvis det skjer, at KrF havner under sperregrensen, da er det kveldens store sjokk - og det kan også få konsekvenser, understreker Jacobsen.
VG170911 VGs valgdagsmåling viste et borgerlig flertall, der dagens regjeringspartier Høyre og Frp - samt støttepartiene KrF og Venstre får 88 mandater, tre flere enn enn det som trengs for å ha flertall.
VG170911 Samtidig hadde KrF en oppslutning på 4,2 prosent, mens Venstre hadde 4,3 prosent.
VG170911 For mens VGs valgdagsmåling viste at både Høyre og Frps støttepartier Venstre og KrF begge var på trygg grunn over sperregrensen, var realiteten en ganske annen.
VG170911 For det andre, og det er mest overraskende, gjør både Venstre og KrF det vesentlig bedre enn på tidligere målinger og er trygt inne på denne.
VG170911 Den sittende statsministeren sier at hun har invitert partilederne i Frp, KrF og Venstre for samtaler om hvordan de skal føre samarbeidet videre.
VG170911 Spørsmålet om KrF skal gå til Høyre eller Arbeiderpartiet har preget dem i valgkampen.
VG170911 Men på vegne av KrF vli jeg si : Det har kostet å være ærlig.
VG170911 Les hva KrF sier om Frp-samarbeid her ¶
VG170911 Krise ¶ KrF bar hele kvelden preg av å være et parti i krise, med diskusjoner rundt bordene om hva fallet skyldes og hvorfor partiet har gjort en så dårlig valgkamp.
VG170911 Jubelen brøt ut da målingene kom på skjermen og viste borgerlig flertall - men falt som en stein da de viste et KrF som kjempet mot sperregrensen.
VG170911 Forklaringen innad i partiet er at KrF ikke har fått frem sakene sine godt nok.
VG170911 Da partilederen gikk opp på scenen foran sine kolleger på valgkvelden, la han heller ikke skjul på at han hadde en del av ansvaret for at KrF har gjort en dårlig valgkamp.
VG170911 BALLROOM OSLO ( VG ) KrF karret seg over sperregrensen, men gjorde likevel et historisk dårlig valg.
VG170911 Aldri før har KrF kommet under 5,5 prosent.
VG170911 KrF har vært klare på at de vil ha Erna Solberg som statsminister, og presiserte sist torsdag også at de ikke vil felle Erna Solberg hvis det blir borgelig flertall på valgdagen.
VG170911 KrF har et mye større potensiale enn rundt sperregrensa.
VG170911 Hos de andre partiene tar Rødt to, MDG tar sju, Venstre sju, KrF tar ni, Høyre 37 og Frp tar 21.
VG170911 KrF , Venstre og MDG ligger på flere målinger rundt sperregrensen, men også Rødt har hatt gode tall på enkelte målinger.
VG170911 Han tror at KrF nå vil støtte de borgerlige og sikre flertallet i fire nye år : ¶
VG170911 På flere målinger ligger både Krf , Venstre, MDG og Rødt rett rundt sperregrensen.
VG170911 I dag har den blåblå regjeringen inngått en samarbeidsavtale med KrF og Venstre, som hittil har sikret dem flertall for budsjettet.
VG170911 Hverken KrF eller Venstre vil gjenta en slik samarbeidsavtale etter valget, men begge partiene har gått til valg på at Erna Solberg skal fortsette som statsminister.
VG170911 Gjennom valgkampen har det vært store sprik på meningsmålingene - og både KrF og Venstre som i dag er over sperregrensen, har vært målt under.
VG170911 - Borgerlig side er avhengig av om KrF og Venstre havner over sperregrensen, sier Bergh.
NL170911 Frieriet til KrF sendte for eksempel Støres egne velgere rett i fanget til SV.
DN170911https://www.dn.no/nyheter/2017/09/11/2212/Politikk/krf-ligger-an-til-a-gjore-det-darligste-valget-pa-81-ar | Hareide om det som kan bli dårligste valg på 81 år : - Det har kostet å være ærlig ¶ KrF gjør det dårligste valget siden 1936, ifølge prognosene.
DN170911https://www.dn.no/nyheter/2017/09/11/2212/Politikk/krf-ligger-an-til-a-gjore-det-darligste-valget-pa-81-ar Vi kan ikke være fornøyd, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til DN da han ankommer valgvaken i Ballroom i Oslo om det foreløpige resultatet som viser at KrF vaker rundt sperregrensen.
DN170911https://www.dn.no/nyheter/2017/09/11/2212/Politikk/krf-ligger-an-til-a-gjore-det-darligste-valget-pa-81-ar I starten av valgkampen var KrF tydeligere enn Venstre på at de ikke ønsket at sittende regjering skulle fortsette.
DN170911https://www.dn.no/nyheter/2017/09/11/2212/Politikk/krf-ligger-an-til-a-gjore-det-darligste-valget-pa-81-ar Han sier at det blir en svært spennende kveld for han selv og KrF .
DN170911https://www.dn.no/nyheter/2017/09/11/2212/Politikk/krf-ligger-an-til-a-gjore-det-darligste-valget-pa-81-ar Da viste prognosene at KrF ligger an til en oppslutning på 4,3 prosent.
DN170911https://www.dn.no/nyheter/2017/09/11/2212/Politikk/krf-ligger-an-til-a-gjore-det-darligste-valget-pa-81-ar KrF trenger en sterk oppslutning om våre hjertesaker for å gjøre et godt valg.
DN170911 Venstre og KrF har siden begge vært under sperregrensen, og med begge partier under ville Erna Solberg ikke hatt nok støtte i Stortinget til å kunne fortsette som statsminister. 85 stortingsmandater er nødvendig for å få flertall.
DN170911 Da de første prognosene ble offentliggjort samtidig som valglokalene stengte klokken 21, viste det at de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF beholder flertallet på Stortinget.
DN170911 | Hareide om det som kan bli dårligste valg på 81 år : - Det har kostet å være ærlig ¶ KrF gjør det dårligste valget siden 1936, ifølge prognosene.
DN170911 Vi kan ikke være fornøyd, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til DN da han ankommer valgvaken i Ballroom i Oslo om det foreløpige resultatet som viser at KrF vaker rundt sperregrensen.
DN170911 I starten av valgkampen var KrF tydeligere enn Venstre på at de ikke ønsket at sittende regjering skulle fortsette.
DN170911 Han sier at det blir en svært spennende kveld for han selv og KrF .
DN170911 Da viste prognosene at KrF ligger an til en oppslutning på 4,3 prosent.
DN170911 KrF trenger en sterk oppslutning om våre hjertesaker for å gjøre et godt valg.
DN170911 Venstre er på gal side, mens KrF er på rett side.
DN170911 Og for KrF og Venstre er det kun 0,1 prosentpoengs margin.
DN170911 De borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har fortsatt flertall, viser den første prognosen fra Valgdirektoratet.
DN170911 Det gir den borgerlige blokken med Høyre, Frp, KrF og Venstre 74 mandater, mens Ap, SV og Sp får flertall alene med sine 86 mandater, slik at hverken MDG eller Rødt kommer på vippen.
DN170911 Basert på denne fylkesmålingen blir mandatfordelingen for de ulike partiene og blokkene slik : Arbeiderpartiet 53, Senterpartiet 23, Rødt 2, SV 10, MDG 7, Høyre 37, Frp 21, KrF 9 og Venstre 7.
DN170911 Arbeiderpartiet har 42 sikre mandater, Høyre 34, Fremskrittspartiet 20, Senterpartiet 10, SV 4, KrF 2, Venstre 2, Rødt 1 og De grønne 1.
DB170911 Svak KrF
DB170911 Både Venstre og KrF kom seg til slutt greit over sperregrensa med henholdsvis 4,3 og 4,2 prosent av stemmene.
DB170911 KrF ligger an til å gjøre et dårligere valg enn i 2013, men ser ut til å komme over sperregrensa.
DB170911 ¶ VALGET ER DITT : Fra venstre Bjørnar Moxnes, Rødt, Une Bastholm, MDG, Audun Lysbakken, SV, Trygve Slagsvold Vedum, Sp, Jonas Gahr Støre, Ap, Erna Solberg, Høyre, Siv Jensen, Frp, Knut Arild Hareide, Krf , Trine Skei Grande, Venstre Foto : Tor Erik Schrøder / NTB scanpix ¶
DB170911 VENSTRE : Trine Skei Grande ¶ KrF : Knut Arild Hareide Foto : Thomas Rasmus Skaug ¶
DB170911 Slik vil KrF styre Norge ¶
DB170911 Skole og utdanning : - Det viktigste er flere lærere, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF .
DB170911 Klima og Miljø : KrF vil fortsatt verne Lofoten, Vesterålen og Senja og de mest sårbare områdene mot olje, og ønsker å senke tempo på oljeutvinningen.
DB170911 Kan gå i regjering med : Venstre går til valg på en blågrønn regjering bestående av Venstre, KrF , og Høyre. _________________________________________________________________________________ ¶
DB170911 Kan gå i regjering med : - Høyre kan og vil samarbeide med Frp, KrF og Venstre, sier Sanner. _________________________________________________________________________________ ¶
DB170911 I nnvandring og asyl : KrF står fast ved asylforliket fra 2015, men mener integreringspolitikken er for dårlig.
DB170911 Arbeid og skatt : KrF vil ha flere arbeidsmarkedstiltak og tiltaksplasser.
DB170911 KrF vil evaluere fastlegeordningen for å sikre nok fastleger.
DB170911 KrF mener videre at asylsøkere skal få lov å jobbe når ID er avklart, og at ordningen med midlertidig opphold for ungdom mellom 16-18 år bør avvikles.
DB170911 KrF går inn for at det skal være maks 15 elever per lærer i 1. - 4. trinn og maks 20 fra 5. 10.
DB170911 Støre etter Hareide-avvisning : - Nå er en stemme på KrF en stemme på Frp ¶
DB170911 Gjennomsnittet av siste publiserte måling fra alle institutter siste uke gir et knappest mulig flertall med 85 mandater til Ap, SV, Sp, MDG og Rødt, og 84 mandater til Høyre, Frp, Venstre og KrF .
DB170911 Høyre, Frp og KrF i sum gir 85 mandater, og med Venstres to mandater har den borgerlige siden flertall på Stortinget med 87 mandater.
DB170911 KrF får åtte og Venstre to mandater.
DB170911 KrF : 8 ( - 2 ).
DB170911 Venstre og KrF har sagt at det er utelukket å gå i regjering med Frp.
DB170911 Uten avtale med KrF og V, vil en mindretallsregjering av Høyre og Frp leve utrygt i Stortinget. * * Hareides reserveplan ¶
DB170911 Kommer en ny Høyre/Frp-regjering med et statsbudsjett i oktober som Frp er dypt uenig i, eller med saker som KrF ikke kan gå med på, vil de stemme dem ned.
DB170911 Ifølge målingene vil en slik konstellasjon være i stort mindretall, men kilder i Venstre og KrF minner om Bondeviks sentrumsregjering og sier at det holder å være et styringsdyktig alternativ mange nok kan akseptere.
DB170911 Hvis resultatet viser borgerlig flertall, vil Erna Solberg holde sine dører åpne for Frp, V og KrF og varsle « samtaler » på borgerlig side.
DB170911 Hareides strategi er ifølge Dagbladets kilder å få Erna Solberg til å kaste ut Frp etter en tid og danne Hareides drømmeregjering, med Høyre, KrF og Venstre.
DB170911 Dermed er flørten mellom Ap og KrF over.
DB170911 De ønsker seg en sentrum-høyre-regjering bestående av KrF , Venstre og Høyre, men denne konstellasjonen har mindre oppslutning enn en fortsatt Høyre/Frp-regjering.
DB170911 De avgjørende sakene for KrF gjelder oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, liberalisering av alkoholpolitikken, tidlig ultralyd aktiv dødshjelp og søndagsåpne butikker.
DB170911 Da er det uaktuelt for Jonas Gahr Støre å ta inn KrF .
DB170911 KrF vil ikke en gang ha en ny, forpliktende samarbeidsavtale.
DB170911 Vi får håpe at Venstre og KrF holder seg over sperregrensa, men vi kan ikke hvile ennå.
DB170911 - Jeg tror vi skal hale det i land, men vi ser at både Venstre og KrF vipper ved sperregrensa, så det er små marginer.
DB170911 Statsministeren har vært tydelig på at hun ønsker å danne regjering med Frp, Venstre og KrF , selv om de to sistnevnte partiene sier de ikke ønsker å samarbeide med Siv Jensens parti i regjering.
DB170911 SV fylte et rom som lå åpent mens Arbeiderpartiet ( AP ) og Jonas Gahr Støre forsøkte å nærme seg Kristelig Folkeparti ( KrF ).
DB170911 Men, jubel over SVs framgang, buing mot Frp, jubel over KrF og Venstres tilbakegang, og selvsagt høye klappsalver da det så ut til at Moxnes er inne på Tinget med kanskje en framgang siden sist på 1,5 prosentpoeng.
DB170911 Venstre har ingen andre å gå til, og KrF vegrer seg for å ta skrittet over gangen - om enn for en periode.
DB170911 Drømmen om en firepartiregjering bestående av KrF , Venstre, Høyre og Frp er død og begravet, men nå står også dagens regjering i fare for å miste støtten.
DB170911 KrF har gått så langt som å si at de ikke lenger vil støtte en regjering der Frp sitter.
DB170911 Den viste borgerlig flertall : 15,5 % til Frp, og Venstre og Krf vakende rett rundt sperregrensa.
DB170911 De vet at dette ikke står og faller på dem, men på Krf og Venstre.
DB170911 Og akkurat nå peker prognosene på borgerlig flertall og gjenvalg for regjeringa, skulle samarbeidspartiene Venstre og KrF holde seg over sperregrensa.
DB170911 For det er tydelig av valgresultatet at den foregående stortingsperiodens store interne konflikter innad på borgerlig side har kostet for både KrF og Venstre.
DB170911 SV, Venstre, KrF , Miljøpartiet de Grønne og Rødt kan alle ende på begge sider av fireprosentgrensa, selv om noen utfall er sikrere enn andre.
DA170911 Olaug Bollestad er førstekandidat for Rogaland KrF .
DA170911 Hagens gamle oppskrift : lag mest mulig rabalder av å provosere og få oppmerksomhet rundt en sak der mange deler Frps syn, sier Jenssen, som likevel stiller spørsmål ved langsiktigheten i strategien og hvorvidt utspillene har bidratt til å skyve bort samarbeidspartiene KrF og Venstre og dermed svekke regjeringen.
DA170911 Han mener Arbeiderpartiet og KrF framstår som de store taperne i stortingsvalget, ut fra prognosene mandag kveld.
DA170911 Venstre og KrF
DA170911 Men valgseieren har en bismak for Solberg : Hun er nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget.
DA170911 Men alt tyder altså på at de to partiene ikke får betydelig mer innflytelse over politikken i Stortinget enn de har i dag - med mindre KrF eller Venstre vender Høyre og Frp ryggen.
DA170911 KrF-leder Knut Arild Hareide understreket i partilederdebatten nok en gang at han foretrekker en sentrum-høyre-regjering, og at KrF ikke har noen planer om å være et « støtteparti » for regjeringen.
DA170911 Dermed vil søkelyset på nytt bli rettet mot Venstre og KrF .
DA170911 KrF og Venstre ser ut til å få åtte mandater hver på Stortinget.
DA170911 Uklar kommunikasjon om regjeringskonstellasjoner og utydelig helt til det siste », uttalte Kampanje-juryen om KrF da de kåret årets valgkampvinner, som ble SV.
DA170911 Siden har KrF vokst jevnt og trutt, med et toppår i 1997 der partiet fikk 13,7 prosent og regjeringsmakt sammen med Sp og Venstre.
DA170911 Partileder Knut Arild Hareide under KrF sin valgvake på Ballroom.
DA170911 I de fleste målingene i valgkampen har KrF ligget nede på 4-tallet.
DA170911 De første prognosene viste først KrF på fire prosent blank, noe som tydelig kom som et sjokk for forsamlingen.
DA170911 Da alle stemmene var talt ble KrF stående på 4,2 prosent.
DA170911 ( NTB ) ¶ | KrF : Dårligste valg siden 30-tallet ¶
DA170911 Om sentrumsflørten med KrF
DA170911 Og dersom KrF og Venstre ville være med på det, har vi åpnet for et samarbeid.
DA170911 - Når det gjelder KrF, så kan det godt hende det er skapt et bilde i media av at vi har gjort knefall for KrF .
DA170911 - Når det gjelder KrF , så kan det godt hende det er skapt et bilde i media av at vi har gjort knefall for KrF.
DA170911 - I denne perioden har Ap åpnet opp for sentrum, mer bestemt KrF .
DA170911 - At Norges største parti skal gå ned på kne for en politisk mygg som KrF , er selsomt, svarer Thorsen.
DA170911 - Men i undersøkelsen skilte spesielt småpartiene - Rødt, Venstre, SV, MDG og KrF skilte seg positivt ut.
DA170911 KrF : Vil opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak.
DA170911 KrF : Vil kutte norske utslipp med 40 prosent innen 2030.
DA170911 KrF : Vil bruke fondet til å bygge grønn finansklynge som kan investere i fornybar energi, investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land.
DA170911 KrF : Vil begrense oljeutvinning i Arktis.
DA170911 Det ble klart allerede da de første valgdagsmålingene kom, og så bare dystrere ut en time etterpå : Den borgerlige siden med Venstre, Høyre, KrF og FrP lå an til å få 90 mandater, mens Ap, Sp, SV, MDG og Rødt lå an til 79 mandater.
DA170911 89 mandater til Høyre, Frp, KrF og Venstre og 80 til Ap, Sp, SV, Rødt og MDG var den første prognosen.
DA170911 Partileder Knut Arild Hareide sier han tar ansvar for at KrF ikke nådde godt nok fram med sitt budskap, og lover å stå hardt på for å gjenreise partiet.
DA170911 Første nestleder i KrF , Olaug Bollestad, sier at standpunktet partiet har tatt mot Frp i regjering har kostet dem dyrt på prognosene.
DA170911 - På vegne av KrF : Det har kostet å være ærlig.
DA170911 - Det er tydelig at ikke KrF har vunnet fram med sine saker i denne valgkampen, sier Bollestad til NTB.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nz7wJ/Jubel-med-bismak-pa-Sps-valgvake--skuffet-over-at-det-ikke-blir-regjeringsskifte Venstre og KrF som vaket rundt sperregrensen kommenterte hun slik : ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane Vil KrF beholde mandatet i Bondevik-fylket ?
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane Hovedaktørene i den største thrilleren var KrF og Venstre.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane Det endte med at Venstre mistet sin plass, mens KrF beholdt en representant etter å ha sikret seg utjevningsmandatet.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane Dermed unngikk KrF å stå uten representant fra Møre og Romsdal for første gang siden 1945.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane KrF og Steinar Reiten fikk utjevningsmandatet i Møre og Romsdal.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane KrF har hatt representanter fra fylket sammenhengende siden 1945.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWp92/Rort-Siv-Jensen--Dette-er-en-festkveld Men det hele avhenger av KrF , Venstre og sperregrensen.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister Venstre har klokken 01 en oppslutning på 4,3 prosent, mens KrF i skrivende stund har en oppslutning på 4,2 prosent.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister Svakt for Hareide ¶ KrF ligger an til å gjøre sitt dårligste valg etter krigen, med bare 4,2 prosents oppslutning.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister Og med både Venstre og KrF over sperregrensen, får de borgerlige partiene flertall med 89 mandater.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister For første gang siden 1965 ligger Venstre an til å bli større enn KrF . 95 prosent er talt opp ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig | Hareide mot tidenes dårligste KrF-valg : - Det har kostet å være ærlig ¶ KrF gjorde sitt dårligste valg siden krigen, men karret seg så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,2 prosent.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig Valgkamp i motvind ¶ KrF og Hareide har ført en valgkamp i motvind.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig Mange tolket det som at KrF var åpen for å støtte en Støre-ledet regjering hvis Erna Solberg ikke vraker Frp til fordel for et regjeringssamarbeid med KrF og Venstre.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig Mange tolket det som at KrF var åpen for å støtte en Støre-ledet regjering hvis Erna Solberg ikke vraker Frp til fordel for et regjeringssamarbeid med KrF og Venstre.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig KrF-landsmøtet vedtok at KrF skulle gå til valg på blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre og med Erna Solberg som statsminister.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig KrF-landsmøtet vedtok at KrF skulle gå til valg på blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre og med Erna Solberg som statsminister.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig Kommunikasjonsekspert Roger Sandum, som i mange år var rådgiver for SV-leder Kristin Halvorsen, peker på KrF som valgkampens taper.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig I sluttfasen av valgkampen gikk derfor Hareide ut og presiserte partiets standpunkt : Hvis Plan A - en blågrønn regjering - ryker, så vil KrF likevel peke Erna Solberg som statsminister, selv for en regjering kun bestående av Høyre og Frp.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig I et intervju med Aftenposten siste uke var også Hareide relativt klar på at han ikke hadde tenkt å trekke seg hvis KrF gjør et dårlig valg.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig Hareide og KrF vil med stor sannsynlighet støtte Solberg-regjeringens første statsbudsjett, i oktober.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig Fakta : Fakta om KrF
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig - Dersom KrF gjør et dårlig valg, for eksempel havner under sperregrensen, kommer du da til å trekke deg, spurte Aftenposten.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig nestleder Kjell Ingolf Ropstad ( midten bak ) og Hilde Frafjord Johnson ser fortvilet på tallene under KrF sin valgvake på Ballroom i Nedre Vollgate 11 i Oslo.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig - KrF har vært høyst uklare på spørsmål om regjeringskonstellasjon og har slitt med sin del av ansvaret for at Frp er i regjering.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72GQ3/-Fire-nye-ar-Erna-Solberg-ble-mott-med-jubel-pa-Hoyres-valgvake Hun sa dessuten at hun har invitert Venstre og KrF til samtaler om veien videre.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72GQ3/-Fire-nye-ar-Erna-Solberg-ble-mott-med-jubel-pa-Hoyres-valgvake En stund var det heller ikke sikkert at KrF ville klare sperregrensen.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/428RR/Kalddusj-pa-valgkvelden-for-Store-og-Arbeiderpartiet Støre har i langt tid understreket at hans dør står åpen for KrF om de ønsker å samarbeide med rødgrønn side.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/428RR/Kalddusj-pa-valgkvelden-for-Store-og-Arbeiderpartiet Men både KrF og Venstre ligger svært nært sperregrensen på 4 prosent.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/428RR/Kalddusj-pa-valgkvelden-for-Store-og-Arbeiderpartiet - Det er en avklaring som setter KrF på omtrent samme nivå som Venstre.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/xnk6G/Erna-Solbergs-seiersglede-kommer-med-en-bismak--Trine-Eilertsen Venstre og KrF overlevde valget med et nødskrik.
AA170911 Utjevningsmandat : Jon Gunnes fra Venstre er inne på bekostning av Geirmund Lykke fra KrF
AA170911 Utjevningsmandat : Jon Gunnes fra Venstre fikk det siste mandatet på bekostning av Geirmund Lykke fra KrF
AA170911 Tilbakegang for Høyre, Frp, KrF og V.
AA170911 Tilbakegang både for regjeringspartiene og støttespillerne i KrF og Venstre.
AA170911 SV : 5,9 prosent, +1,8 ( 11 mandater ) ¶ KrF : 4,3 prosent, - 1,3 ( 8 mandater ) ¶
AA170911 - Dette vil avhenge veldig av om KrF og Venstre faktisk kommer over sperregrensa.
AA170911 Han mener det borgerlige flertallet ser komfortabelt nok ut til at det vil holde hele veien inn så lenge KrF holder seg over sperregrensa.
AA170911 På valgdirektoratets prognose klokken 21 får de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre totalt 88 mandater.
AA170911 Han legger til at prognosene er jevne, og at mye avhenger av hvordan KrF og Venstre gjør det - begge vaker rundt sperregrensen.
AA170911 Det vil si at dagens regjeringspartier og støttepartiene KrF og Venstre sammen lå an til å få 84 mandater.
AA170911 Når vi ser ut til å havne på vippen i Stortinget, kan KrF få gjennomslag for mange viktige saker, men det er et svekket KrF , sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170911 Når vi ser ut til å havne på vippen i Stortinget, kan KrF få gjennomslag for mange viktige saker, men det er et svekket KrF, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170911 - Vi må ta evalueringen når den tid kommer, sier Ropstad etter prognoser som anslår et KrF på rundt 4 prosents oppslutning.
AA170911 Men hun viste til at det er spenning knyttet til resultatet for samarbeidspartiene KrF og Venstre : ¶
AA170911 Partileder Knut Arild Hareide sier han tar ansvar for at KrF ikke nådde godt nok fram med sitt budskap, og lover å stå hardt på for å gjenreise partiet.
AA170911 - På vegne av KrF : Det har kostet å være ærlig.
AA170911 Men er spente på utfallet for Venstre og KrF .
VG170910 REAGERER : Gruppeleder for KrF i fylkestinget i Østfold, Olav Moe.
VG170910 NRK-profil Ole Torps bemerkning om at det tales i tunger i KrF får flere i partiet til å reagere.
VG170910 IRRITERT : Hans Olav Syversen ( KrF ) forteller til VG at han under intervjuet følte Torp var mer interessert i å komme med småspydigheter enn å lytte til hva Syversen sa.
VG170910 Gruppeleder for KrF i fylkestinget i Østfold, Olav Moe, fulgte Torps direktesendte intervju med Syversen fra sofaen.
VG170910 Det var under NRKs valgsending torsdag denne uken at programleder Ole Torp intervjuet stortingsrepresentant Hans Olav Syversen ( KrF ).
VG170910 | KrF i harnisk over Torp-kommentar - klaget inn til Kringkastingsrådet ¶
VG170910 SISTE REST : Knut Arild Hareide ( KrF ) drev lørdag valgkamp i Bergen for å trekke velgere til KrF .
VG170910 SISTE REST : Knut Arild Hareide ( KrF ) drev lørdag valgkamp i Bergen for å trekke velgere til KrF.
VG170910 Men også KrF har på enkelte målinger duppet under den skjebnesvangre fireprosentgrensen.
VG170910 Jeg tenker at jeg veldig tydelig står for det KrF står for.
VG170910 Da Knut Arild Hareide ( KrF ) kom hjem etter fredagens partilederdebatt, fikk han ikke sove.
VG170910 Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk lørdag til frontalangrep på KrF .
VG170910 KrF har slitt i motbakke gjennom stort sett hele valgkampen.
VG170910 Men Venstre og KrF skal ha ros for at de har bremset godkjenningen av enda flere privatskoler de siste årene, sier Giske til VG.
DB170910 Også 15 prosent av Sps velgere bestemte seg valgdagen eller dagen før, mens tilsvarende tall for Frp var 16 prosent, Venstre 22 prosent, KrF 14 prosent, Rødt 23 prosent og Miljøpartiet de grønne hele 31 prosent.
DB170910 Her fikk Ap, SV, Sp, MDG og Rødt 87 mandater, mens Høyre, Frp, KrF og Venstre får 82 mandater.
DB170910 Gjennomsnittet av siste publiserte målinger fra alle institutter den siste uken gir et knappest mulig flertall med 85 mandater til Ap, SV, Sp, MDG og Rødt, mot 84 mandater til Høyre, Frp, Venstre og KrF .
DB170910 23 prosent mener Knut Arild Hareide gjør en god jobb for KrF , mens 15 prosent mener Trine Skei Grande gjør en god jobb for Venstre.
DB170910 Arbeiderpartiet og Høyre har 9 kvinner, mens både KrF , MDG, Rødt og SV har 8 kvinner.
DA170910 Men i jakten på velgere og den evige søken etter samarbeidspartnere står KrF i fare for å utslette seg selv og ende opp som et Folkeparti uten K og uten Folk.
DA170910 Men i jakten på velgere og den evige søken etter samarbeidspartnere står KrF i fare for å utslette seg selv og ende opp som et Folkeparti uten K og uten Folk.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/wWpPn/Under-streken I hvert fall ikke for KrF .
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/82L4d/Hareide--Jeg-kunne-gjort-en-bedre-jobb Istedet viser målingene at KrF ikke har lyktes i denne valgkampen ¶
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/82L4d/Hareide--Jeg-kunne-gjort-en-bedre-jobb Den politiske avstanden mellom bestevennene KrF og Venstre har blitt større de siste fire årene.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/82L4d/Hareide--Jeg-kunne-gjort-en-bedre-jobb - Jeg må tåle evalueringer etter valgkampen, men jeg synes at KrFs politikk er så viktig at om vi ikke oppnår det vi ønsker, så skal jeg i alle fall si at jeg stiller meg til disposisjon, sier Hareide, som mener han ikke har klart å gjøre KrF til et parti for flere enn kristenfolket.
AA170910 Støre har lukket døren mot Rødt og MDG, samtidig som han holder den åpen for SV, Sp, og KrF .
AA170910 KrF flørter nemlig med et Arbeiderpartiet som ikke klarer å bestemme seg.
VG170909 Det vil vi fortsette å gjøre sammen med våre samarbeidspartnere i Frp, KrF og Venstre.
VG170909 Statsminister Erna Solberg ( H ) håper at KrF og Knut Arild Hareide vil gå med på å forhandle fram noen saker og områder de kan bli enige om de neste fire årene.
VG170909 Men samarbeidet har hatt en pluss også for KrF og Venstre.
VG170909 Dersom KrF stemmer for et mistillitsforslag mot Solberg-regjeringen, åpner det for at Jonas Gahr Støre likevel kan bli statsminister.
VG170909 BERGEN ( VG ) KrF-leder Knut Arild Hareide sier han går til valg med Erna Solberg som statsminister, men på få måneder kan KrF gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.
VG170909 | Isfront mellom Ap og KrF : Støre til angrep på Hareide ¶
VG170909 Hvis Hareide stemmer imot Støres mistillitsforslag i høst er det helt utelukket for Støre å ta inn KrF i varmen igjen.
VG170909 En slik situasjon kan åpne for at KrF kan gå inn i en Støre-regjering.
VG170909 BERGEN ( VG ) Jonas Gahr Støre stiller et krystallklart ultimatum til KrF-leder Knut Arild Hareide : Stemmer ikke KrF for å felle Høyre/Frp-regjeringen, er det uaktuelt å ta KrF inn i en Ap-ledet regjering.
VG170909 BERGEN ( VG ) Jonas Gahr Støre stiller et krystallklart ultimatum til KrF-leder Knut Arild Hareide : Stemmer ikke KrF for å felle Høyre/Frp-regjeringen, er det uaktuelt å ta KrF inn i en Ap-ledet regjering.
VG170909 - Hva vil du si til de KrF-velgerne som har tenkt å stemme KrF i håp om å få deg som statsminister ?
VG170909 Men samarbeidet har hatt en pluss også for KrF og Venstre.
VG170909 Fra venstre Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ).
VG170909 BERGEN ( VG ) Statsminister Erna Solberg ( H ) håper at KrF og Knut Arild Hareide vil gå med på å forhandle fram noen saker og områder de kan bli enige om de neste fire årene.
VG170909 - Hvordan vil du innrette dette samarbeidet med KrF om det fortsatt er borgerlig flertall ?
NL170909 Skal velgerne til KRF , Venstre, SV og MDG la være å stemme fordi det antageligvis ikke blir et direktemandat fra Troms ?
DN170909 Det er kanskje ikke så rart, for KrF har liten margin ned til sperregrensen.
DN170909 De to ekspertene er enige om at KrF og Venstre nesten druknet i debatten.
DN170909 KrF og Venstre utydelige ¶
DN170909 - KrF vil ha Solberg, men ikke Frp, så det er utydelig hvordan de ser blokkene etter valget.
DB170909 Det er mye som tyder på at hvilken rolle man tar i barneoppdragelsen er direkte utslagsgivende for deltakelse i arbeidslivet, sier Melby, som mener KrF har fått et for stort hegemoni om familiepolitikken.
DB170909 Støre etter Hareide-avvisning : - Nå er en stemme på KrF en stemme på Frp ¶
DB170909 16,1 prosent mener KrF er best på dette området, mens Høyre får 13, 8 prosent og SV 10, 9 prosent.
DB170909 KrF kommer like bak.
DA170909 FrP, AP og KrF vil ha ny og mer effektiv struktur på destinasjonsselskaper.
DA170909 Arbeiderpartiet, Venstre, SV, KrF og MDG understreker at utviklingen må være bærekraftig.
DA170909 * Tilrettelegging for funksjonshemmede : KrF understreker viktigheten av å tilrettelegge for funksjonshemmede på reisemål.
DA170909 * Taxfreeordningen : KrF og Venstre vil at Vinmonopolet skal overta tax-freesalget av alkohol, og reversere ordningen med at tobakkkvoten kan byttes med alkohol.
DA170909 KrF sier de vil « vurdere finansieringsformer som ivaretar utviklings- og fellesutgifter for reiselivsnæringen ».
DA170909 | Støre med ultimatum til Krf
DA170909 Men hvis Hareide stemmer imot Støres mistillitsforslag i høst, er det utelukket for Ap å ta KrF inn i varmen senere igjen, fastslår Ap-lederen.
DA170909 Dersom KrF ikke stemmer for å felle dagens regjering i høst, er det uaktuelt å innlemme partiet i en Ap-ledet regjering, fastslår Jonas Gahr Støre.
DA170909 Nå har KrF og Venstre varslet en ny kampsak i asylpolitikken, men Erna Solberg vil ikke endre dagens praksis med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.
DA170909 I gårsdagens avis gjorde KrF og Venstre det klart at de kommer til å gi Høyre og Frp hard motstand i asylpolitikken.
DA170909 Hun kommer også med et lite spark til Venstre og KrF - selv om hun er enig i sak.
DA170909 Erna Solberg og Siv Jensen avviser kravet fra KrF og Venstre som vil ha slutt på at enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold.
DA170909 - Vi vil jobbe knallhardt for å få snudd denne utviklingen, og vi håper at KrF og Venstre vil stille opp i den kampen.
DA170909 KrF og Venstre satte hardt mot hardt og fikk til slutt regjeringen med på at 185 asylbarn og deres familier skulle få bli i Norge.
DA170909 - KrF kommer til å være krystallklar : Dagens praksis med midlertidige tillatelser for barn må endres, uttalte KrF-leder Knut Arild Hareide.
DA170909 Årsaken til at Støre torsdag uttalte at « (... ) en stemme til KrF er en stemme til Frp i regjering », er at Hareide tidligere på dagen sa det følgende til Vårt Land om hva KrF gjør dersom valgresultatet viser borgerlig flertall : « Det er naturlig at Erna fortsetter.
DA170909 Årsaken til at Støre torsdag uttalte at « (... ) en stemme til KrF er en stemme til Frp i regjering », er at Hareide tidligere på dagen sa det følgende til Vårt Land om hva KrF gjør dersom valgresultatet viser borgerlig flertall : « Det er naturlig at Erna fortsetter.
DA170909 Undersøkelsen er tatt opp tidligere denne uka, men viser at Støre gjorde rett - hvert fall i velgernes øyne - da han torsdag gjorde det klart at Ap nå ser det som uaktuelt å samarbeide med KrF .
DA170909 Sier nei til regjering med KrF .
DA170909 På Opinions måling for Dagsavisen, er Ap-velgerne spurt om de foretrekker en ren Ap-regjering, en Ap/Sp-regjering, en Ap/Sp/SV-regjering, eller en regjering med Ap/Sp og KrF .
DA170909 Nært/fjernt : Ap-leder Jonas Gahr Støre har denne perioden åpnet døra for sentrum, først og fremst KrF og Knut Arild Hareide.
DA170909 Når Venstre og KrF sier at de heller velger Frp er saken veldig enkel, da er det ikke aktuelt med et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, sier Ap-lederen.
DA170909 Både Venstre og KrF er nå helt tydelige på at de vil støtte en fortsatt Frp- og Høyre-regjering ved eventuelt borgerlig flertall, sier Støre til Dagsavisen.
DA170909 Budskapet fra Hareide er imidlertid en naturlig oppfølging av samarbeidsvedtaket KrF har fattet.
DA170909 Bare 8 prosent av de spurte støtter en regjering bestående av Ap, Sp og KrF .
DA170909 På toppen kommer tilnærmingen til Krf og Venstre.
DA170909 - Aps kjernetropper har likt dårlig flørten med Krf .
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen En viktig komponent er at KrF får størst oppslutning fra protestantiske kirkesamfunn utenfor Den norske kirke.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen De regionale ( sentrum-periferi ) skillelinjene har først og fremst vært forbundet med a ) Sør- og Vestlandet hvor mellompartiene ( Venstre og KrF ) har stått sterkt, b ) Oslofjordområdet hvor Høyre har stått sterkt og c ) Indre Østlandet, Trønderland og Nord-Norge hvor Arbeiderpartiet har hatt størst oppslutning.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller En viktig komponent er at KrF får størst oppslutning fra protestantiske kirkesamfunn utenfor Den norske kirke.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller De regionale ( sentrum-periferi ) skillelinjene har først og fremst vært forbundet med a ) Sør- og Vestlandet hvor mellompartiene ( Venstre og KrF ) har stått sterkt, b ) Oslofjordområdet hvor Høyre har stått sterkt og c ) Indre Østlandet, Trønderland og Nord-Norge hvor Arbeiderpartiet har hatt størst oppslutning.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EGqqj/Hadde-det-ikke-vart-for Tidligere LO-leder Yngve Hågensen fikk i august, gjennom Dagbladets spalter, behov for å skrike ut mot en gryende romanse mellom Ap og KrF .
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EGqqj/Hadde-det-ikke-vart-for I innlandet er det mange som venter spent koalisjonens ¶ KrF står for fjernt fra Ap.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EGqqj/Hadde-det-ikke-vart-for Hadde det ikke vært for Venstre og KrF .
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EGqqj/Hadde-det-ikke-vart-for (... )Tror KrF virkelig at Jesus hadde støttet noe sånt.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82LWQ/Flere-aviser-peker-pa-Venstre Bergens Tidende mener statsministeren fortjener fornyet tillit, men at større innflytelse fra KrF og Venstre vil være det beste for landet.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/i/82LzQ/I-tre-valg-pa-rad-har-denne-kommunen-levert-valgfasiten Men både Ap, Høyre - med egne partiregnponchoer, KrF og MDG har rigget seg opp med vasstrukne valgboder og skal jage velgere til siste regndråpe.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/i/82LzQ/I-tre-valg-pa-rad-har-denne-kommunen-levert-valgfasiten Her sammen med Mads Sander fra MDG, ordfører Anders Østensen ( Ap ) og velger Harald Thorpe Rice, som koser seg med popcorn fra KrF .
AA170909 På andreplass kom Krf , deretter Rødt, skriver Trønderbladet.
AA170909 Elever i Kvål vil ha Sp og Krf
AA170909 Samme hvor trøblete reformer er, så er det en seier at KrF sikret også en reform i regionene, sikret tre folkevalgt nivå i Norge. 2.
AA170909 - Respekt og tillit er ingenting vi kan vedta, dette er en verdi som bør gjelde i det norske samfunn, sier Åste Marie Lande Lindau ( KrF ).
AA170909 KrF er en garantist for at lokalsykehusene skal bestå og ha akuttfunksjon.
AA170909 | Støre med ultimatum til KrF
AA170909 Men hvis Hareide stemmer imot Støres mistillitsforslag i høst, er det utelukket for Ap å ta KrF inn i varmen senere igjen, fastslår Ap-lederen.
AA170909 Dersom KrF ikke stemmer for å felle dagens regjering i høst, er det uaktuelt å innlemme partiet i en Ap-ledet regjering, fastslår Jonas Gahr Støre overfor VG.
AA170909 Arbeiderpartiet har i mindretallsregjering tidligere søkt støtte både hos KrF og Høyre for å få igjennom et statsbudsjett.
AA170909 - Jeg må minne om at selv vår regjering, som har en samarbeidsavtale i Stortinget, hvert eneste år har hatt ganske støyfylte forhandlinger med Venstre og KrF .
AA170909 Samtidig gir de Trine Skei Grande ( V ) og Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) terningkast tre, mens Bjørnar Moxnes ( R ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Rasmus Hansson ( MDG ) får terningkast to.
AA170909 I skyggen av terroren fikk han til slutt forhandlet frem en regjering med KrF , Høyre og Venstre.
VG170908 Stort sett har de klart å lempe skylden over på Venstre og KrF .
VG170908 Den borgerlige blokken med støttepartiene Venstre og KrF har gått tilbake.
VG170908 Bakgrunn : KrF nekter å drive valgkamp med Erna og Siv ¶
VG170908 Vi må forholde oss konstruktivt til KrF som andre partier, sier Støre.
VG170908 Støre sier det er kjent politikk at KrF foretrekker en sentrum-høyre regjering, men mener KrF nå legger seg på samme linje som Venstre, når de aksepterer at Frp fortsetter i regjering.
VG170908 Støre sier det er kjent politikk at KrF foretrekker en sentrum-høyre regjering, men mener KrF nå legger seg på samme linje som Venstre, når de aksepterer at Frp fortsetter i regjering.
VG170908 Med dagens avklaring fra Hareide, mener Støre at KrF gjør seg uaktuelle for samarbeid med Ap.
VG170908 Erna svarer KrF : Vi er avhengige av alle fire partiene ¶
VG170908 - Hareides uttalelser i går var basert på en situasjon der KrF utgjør tungen på vektskålen og dermed vipper Stortinget, skriver Erstad til VG.
VG170908 - For øvrig viser Hareide til at samarbeidsvedtaket til KrF står fast.
VG170908 - Er det aktuelt å samarbeide med KrF hvis det blir rødgrønt flertall ?
VG170908 - Da er det ikke aktuelt å samarbeide med KrF hvis det er rødgrønt flertall ?
VG170908 KrF var villig til å være et parti som får ytterpunktene ut av regjering, det Hareide har sagt i dag er egentlig en bekreftelse i dag på at de kan leve med ytterpunkter i regjering, sier Ap-lederen.
VG170908 Støre : KrF-samarbeid ikke lenger aktuelt ¶ - KrF har endret strategi ¶
VG170908 Men han vil ikke kritisere Ap-leder Jonas Gahr Støre for feil valg av strategi i forhold til KrF : ¶
VG170908 Les også : Erna Solberg : Nyttig avklaring fra KrF
VG170908 Han legger til at en stemme på KrF nå vil bety at Sylvi Listhaug ( Frp ) vil fortsette som statsråd.
VG170908 HEIER PÅ HENNE : Erna Solberg ( H ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) drev valgkamp side om side på Torgallmenningen i Bergen fredag ettermiddag.
VG170908 BERGEN ( VG ) LO-leder Hans Christian Gabrielsen er « utrolig glad » for at flørten mellom Ap og KrF nå er over.
VG170908 - Vi har hele veien sett at mange medlemmer har satt seg på gjerdet i frykt for at et samarbeid mellom Ap og KrF eller Venstre.
VG170908 - Det er KrF som nå i siste sving endrer strategi.
VG170908 - Det at denne døren mot KrF nå er tydelig lukket, låst og nøkkelen er kastet, vil løfte Ap.
VG170908 - Derfor er jeg utrolig glad for at det nå er krystallklart at en regjering med Ap og ledet av Jonas ikke skal basere seg på Venstre og KrF , sier LO-lederen.
VG170908 KrF har sagt at vi vil skifte ut Frp i regjering.
VG170908 - KrF vil i så fall ikke være noe støtteparti for en regjering med Frp.
DN170908 På den borgerlige siden får Høyre og Frp, sammen med støttepartiene KrF og Venstre over sperregrensa, 84 av plassene på Stortinget, der det trengs 85 seter for å ha flertall.
DN170908 Her er tallene i målingen : Ap 26,3 prosent ( - 5,6 ), Høyre 25,8 ( - 0,3 ), Frp 13,8 ( 0 ), Sp 10,5 ( +1,0 ), KrF 5,3 ( +0,6 ), SV 5,0 ( +0,4 ), MDG 4,5 ( +2,4 ), Venstre 4,2 ( +1,1 ) og Rødt 3,1 ( +1,3 ).
DB170908 Statsminister Erna Solberg nekter på sin side å gi opp drømmen om en borgerlig firepartiregjering, selv om både KrF og Venstre har sagt nei til Frp.
DB170908 - Det har også KrF og Venstre et ansvar for, sa Støre.
DB170908 Dersom Høyre, Frp, KrF og Venstre ikke får flertall ved valget, går Erna Solberg av, forteller statsministeren.
DB170908 Støre etter Hareide-avvisning : - Nå er en stemme på KrF en stemme på Frp ¶
DB170908 Fem stykker, MDG, Venstre, Rødt, SV og KrF .
DB170908 Hvis det har vært stilen de fire siste årene, er det ikke rart KrF før gårsdagens debatt gjentok drømmen om å kvitte seg med Frp i regjering.
DB170908 En mangeårig og stabil oppslutning for Arbeiderpartiet stupte, MDG var på vei oppover, SV hadde befestet sin posisjon, KrF lå høvelig godt an, Venstre slet voldsomt, Rødt hadde optimismen i behold, regjeringspartiene holdt imponerende nok oppslutningen oppe, og Senterpartiets distriktsopprør levde i beste velgående.
DB170908 Det samme gjelder KrF , som har et snitt på 4,7 prosent i september.
DB170908 Av alle Frps statsråder, er det ikke Siv Jensen som gjør livet vanskelig for Venstre og KrF - ei heller statsministeren.
DB170908 Medlem av energi- og miljøkomiteen Kjell Ingolf Ropstad fra KrF hevder denne regnefeilen kan ha vært avgjørende for utfallet av saken.
DB170908 Da Venstre og KrF foreslo å gjøre det samme i Statsbudsjettet, ble ideen latterliggjort av Finansdepartementet.
DA170908 Norge har i praksis lite handlefrihet i de viktige sakene, som er sikkerhetspolitikk og handel, sier Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap og tidligere statssekretær i UD for KrF .
DA170908 | Varsler nytt asylopprør ¶ KrF og Venstre gjør det nå klart : Å få slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere blir like viktig som « asylbarnsaken ».
DA170908 Siden har både Venstre og KrF og flere opposisjonspartier gjentatte ganger kritisert regjeringen for at det motsatte har skjedd.
DA170908 Knut Arild Hareide gjør det klart at KrF ikke kommer til å gi seg før dagens praksis endres.
DA170908 Etter regjeringsskiftet i 2013 satte KrF og Venstre hardt mot hardt, og samme høst ble regjeringen Solberg og støttepartiene enige om at politiet ikke lenger skulle prioritere å returnere familier med barn som hadde vokst opp og bodd lenge i Norge.
DA170908 Etter forrige valg førte saken om de lengeværende asylbarna til store samarbeidsproblemer mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre.
DA170908 - KrF kommer til å være krystallklare : Dagens praksis med midlertidige tillatelser for barn må endres, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
DA170908 Der slo han fast at KrF ikke vil bidra til å kaste Solberg-regjeringen med en gang, selv om han ikke vil frede den for fire år.
DA170908 Dette er tallene : Ap 29,1 ( - 1,3 ), H 26,9 ( - 2,9 ), SV 9,1 ( +3,5 ), Frp 8,4 ( - 3,2 ), Rødt 7,6 ( +4,2 ), Venstre 7,3 ( - 0,9 ), MDG 6,4 ( +0,8 ), KrF 2,0 ( - 0,8 ), Sp 1,4 ( +0,5 ) og andre 1,7 ( - 0,1 ).
DA170908 | Varsler nytt asylopprør ¶ KrF og Venstre gjør det nå klart : Å få slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere blir like viktig som « asylbarnsaken ».
DA170908 Siden har både Venstre og KrF og flere opposisjonspartier gjentatte ganger kritisert regjeringen for at det motsatte har skjedd.
DA170908 Knut Arild Hareide gjør det klart at KrF ikke kommer til å gi seg før dagens praksis endres.
DA170908 Etter regjeringsskiftet i 2013 satte KrF og Venstre hardt mot hardt, og samme høst ble regjeringen Solberg og støttepartiene enige om at politiet ikke lenger skulle prioritere å returnere familier med barn som hadde vokst opp og bodd lenge i Norge.
DA170908 Etter forrige valg førte saken om de lengeværende asylbarna til store samarbeidsproblemer mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre.
DA170908 - KrF kommer til å være krystallklare : Dagens praksis med midlertidige tillatelser for barn må endres, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
DA170908 Fra venstre Jonas Gahr Støre ( Ap ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Audun Lysbakken ( SV ), Bjørnar Moxnes ( Rødt ), talsperson Rasmus Hansson ( MDG ), Knut Arild Hareide ( KrF ), Trine Skei Grande ( V ), Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170908 Han påpekte at det blir rart for KrF å skulle felle Solberg dersom hun velger å bli sittende med Frp.
DA170908 Han påpeker at det er kjent politikk at KrF foretrekker en sentrum-høyre regjering, men mener partiet nå legger seg på samme linje som Venstre når de aksepterer at Frp fortsetter i regjering.
DA170908 Denne uttalelsen har fått Støre til å lukke døren til et mulig samarbeid i et regjeringsprosjekt med KrF .
DA170908 Ap-leder Jonas Gahr Støre utelukker regjeringssamarbeid med KrF etter at partiets leder Knut Arild Hareide fredet statsminister Erna Solberg ( H ) torsdag.
DA170908 Venstre og KrF fikk statsministeren med på et blågrønt drømmebilde på Torgallmenningen i Bergen få timer før den avsluttende partilederdebatten fredag kveld.
DA170908 Et regjeringssamarbeid på borgerlig side med Høyre, KrF og Venstre er selve drømmen for de to sentrumspartiene.
DA170908 Der slo han fast at KrF ikke vil bidra til å kaste Solberg-regjeringen med en gang, selv om han ikke vil frede den for fire år.
DA170908 Velgerne til støttepartiene KrF og Venstre er imidlertid sterkt kritiske.
DA170908 Klistrer KrF og Venstre til Frp når han snakker om hatprat og et kaldere samfunn.
DA170908 Ifølge nettstedet Pollofpolls ligger både Venstre og KrF over sperregrensa på snittet av målingene.
DA170908 I septembermålingen Opinion har gjort for ANB havner regjeringens støttepartier Venstre og KrF under sperregrensa, mens Rødt og MDG havner over.
DA170908 - Dersom både Venstre og KrF havner under sperregrensa, blir det et svært tydelig rødgrønt flertall om vi tar med Rødt og MDG.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPK4g/19-fylker---169-representanter-Her-star-de-storste-slagene-om-plass-pa-Stortinget I Kjell Magne Bondeviks hjemfylke kan KrF stå uten stortingsmandat.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet Også Ap-leder Jonas Gahr Støre oppfatter at KrF har kommet med avklaringer som er nyttige for velgerne i innspurten av valgkampen, selv om han hadde ønsket seg en annen konklusjon fra Hareide.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet KrF-leder Knut Arild Hareide slår etter debatten fredag kveld kategorisk fast at det ikke er aktuelt for KrF å fortsette å ha en samarbeidsavtale med Høyre/Frp-regjeringen dersom det blir borgerlig flertall og dagens regjering blir sittende.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet Det er mange som har spekulert på om KrF skal samarbeide med Arbeiderpartiet, men det har de nå avklart at de ikke skal, sier statsministeren.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet - Jeg synes KrF har sagt tydelig at selv om de kanskje ser for seg en annen type samarbeid, så er deres primære retning å samarbeide med en regjering ledet av meg, sier Solberg.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet - Ja, jeg tror i alle fall folk oppfatter at de vet hvor KrF står.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet - Hva tenker du om utsiktene til å regjere videre uten en samarbeidsavtale med KrF og Venstre, Solberg ?
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet - Er du skuffet over KrF ?
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet - Det er en avklaring som setter KrF på omtrent samme nivå som Venstre.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet - KrF verner også Siv Jensen ¶
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet - KrF har ført en valgkamp som i hvert fall jeg har oppfattet som en veldig klar advarsel mot ytterpartiet Fremskrittspartiet i regjering.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/o0xO0/Rodgronn-seier-i-Barnas-valg Sp får 6,9 prosent, Venstre har 4,9 prosent og KrF får 4,4 prosent av stemmene.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/o0xO0/Rodgronn-seier-i-Barnas-valg Dagens koalisjonspartier, Høyre og Fremskrittspartiet ( Frp ) med støttespillere Venstre og KrF ville fått 67 mandater, mens Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) ville fått hele 14 plasser og betydelig innflytelse på norsk politikk framover.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/72109/Maling-Sylvi-Listhaug-splitter-folket Velgerne til støttepartiene KrF og Venstre er imidlertid sterkt kritiske.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/62Mz0/Solberg-pa-blagront-drommebilde Venstre og KrF fikk statsministeren med på et blågrønt drømmebilde på Torgallmenningen i Bergen få timer før den avsluttende partilederdebatten fredag kveld.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/62Mz0/Solberg-pa-blagront-drommebilde Et regjeringssamarbeid på borgerlig side med Høyre, KrF og Venstre er selve drømmen for de to sentrumspartiene.
AA170908 Dette er tallene : Ap 29,1 ( - 1,3 ), H 26,9 ( - 2,9 ), SV 9,1 ( +3,5 ), Frp 8,4 ( - 3,2 ), Rødt 7,6 ( +4,2 ), Venstre 7,3 ( - 0,9 ), MDG 6,4 ( +0,8 ), KrF 2,0 ( - 0,8 ), Sp 1,4 ( +0,5 ) og andre 1,7 ( - 0,1 ). ( ©NTB ) ¶
AA170908 Dagens regjeringspartier Høyre og Fremskrittspartiet med støttespillerne Venstre og KrF ville fått 67 mandater, mens Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) ville fått hele 14 plasser og betydelig innflytelse på norsk politikk framover.
AA170908 Han påpekte at det blir rart for KrF å skulle felle Solberg dersom hun velger å bli sittende med Frp.
AA170908 Han påpeker at det er kjent politikk at KrF foretrekker en sentrum-høyre regjering, men mener partiet nå legger seg på samme linje som Venstre når de aksepterer at Frp fortsetter i regjering. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Denne uttalelsen har fått Støre til å lukke døren til et mulig samarbeid i et regjeringsprosjekt med KrF .
AA170908 Ap-leder Jonas Gahr Støre utelukker regjeringssamarbeid med KrF etter at partiets leder Knut Arild Hareide fredet statsminister Erna Solberg ( H ) torsdag.
AA170908 Sp får 6,9 prosent, Venstre har 4,9 prosent og KrF får 4,4 prosent av stemmene.
AA170908 Dagens koalisjonspartier, Høyre og Fremskrittspartiet ( Frp ) med støttespillere Venstre og KrF ville fått 67 mandater, mens Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) ville fått hele 14 plasser og betydelig innflytelse på norsk politikk framover.
AA170908 På den borgerlige siden får Høyre og Frp, sammen med støttepartiene KrF og Venstre over sperregrensa, 84 av plassene på Stortinget, der det trengs 85 seter for å ha flertall.
AA170908 Her er tallene i målingen : Ap 26,3 prosent ( - 5,6 ), Høyre 25,8 ( - 0,3 ), Frp 13,8 ( 0 ), Sp 10,5 ( +1,0 ), KrF 5,3 ( +0,6 ), SV 5,0 ( +0,4 ), MDG 4,5 ( +2,4 ), Venstre 4,2 ( +1,1 ) og Rødt 3,1 ( +1,3 ).
AA170908 Både KrF og Miljøpartiet De Grønne står på stedet hvil med henholdsvis 4,7 og 4,4 prosents oppslutning.
AA170908 Sp, KrF , Høyre og Frp vil ikke jobbe for å redusere kjøttforbruket, mens MDG vil fjerne momsen for å få flere til å spise frukt og grønt.
AA170908 Venstre måles så lavt som 2,5 prosent ( - 0,7 ), mens KrF får 3,4 prosent ( - 2,6 ).
AA170908 Både Venstre og KrF havner under sperregrensen.
AA170908 Jon Gunnes ( V ) og Geirmund Lykke ( KrF ) er aktuelle navn til den stillingen.
VG170907 På noen nasjonale meningsmålinger balanserer KrF på sperregrensen.
VG170907 På en valgkampstand forteller gruppeleder for KrF i Kvam herad, Heidi Sandven Botnen, at partiet har størst konkurranse fra Senterpartiet og Høyre.
VG170907 NORHEIMSUND ( VG ) På Framnes kristne videregående skole får Knut Arild Hareide vite at 34,6 prosent av elevene stemte på KrF i skolevalget.
VG170907 Men kanskje er det et tegn i tiden at oppslutningen om KrF var enda høyere på denne indremisjonsskolen for fire år siden.
VG170907 Lokal optimisme i et område der KrF tradisjonelt står sterkt demper likevel ikke inntrykket av at partiet sliter med å holde på sine velgere, og tiltrekke seg nye.
VG170907 Kommentar NORHEIMSUND ( VG ) På Framnes kristne videregående skole får Knut Arild Hareide vite at 34,6 prosent av elevene stemte på KrF i skolevalget.
VG170907 Heller ikke et annet viktig tema, striden mellom sentrum og periferi, har hjulpet KrF , til tross for at dette er et parti tuftet på motkultur, avholds-, målsak og det lavkirkelige.
VG170907 Få forlater KrF til fordel for Frp.
VG170907 Det har Frp, ikke KrF , tjent på.
VG170907 De mest trofaste KrF velgerne finnes blant de 15 prosent som oppgir at de går i kirke eller frikirke minst én gang i måneden og blant de 10 prosent som er aktive i kristent organisasjonsarbeid.
VG170907 KrF skulle være på hjemmebane når norske verdier og kristen kulturarv blir valgkamptema.
VG170907 Selv om Høyre og Frp ikke regne med KrF som et støtteparti med en samarbeidsavtale, kan de likevel få hjelp av KrF til å sikre flertall for et statsbudsjett.
VG170907 Selv om Høyre og Frp ikke regne med KrF som et støtteparti med en samarbeidsavtale, kan de likevel få hjelp av KrF til å sikre flertall for et statsbudsjett.
VG170907 Og om de gjør det, er ifølge KrF avhengig av hvilken politikk Høyre og Frp fører i regjering.
VG170907 Knut Arild Hareide ( KrF ) lover at han ikke vil felle Erna Solberg ( H ) som statsminister.
VG170907 I dag er KrF og Venstre støtteparti for en regjering med Høyre og Frp.
VG170907 Dette betyr at en stemme til KrF er en stemme til Frp i regjering.
VG170907 Det har ikke vært rosenrødt mellom KrF og Frp i regjering.
VG170907 Bakgrunn : KrF nekter å drive valgkamp med Erna og Siv ¶
VG170907 - Vi vil ha en blågrønn regjering, men velger Erna Frp, så vil konsekvensen av det bli at det ikke blir en ny samarbeidsavtale med KrF .
VG170907 | Erna svarer KrF : Vi er avhengige av alle fire partiene ¶
VG170907 Venstre og KrF kan nå fortelle om veldig mye god politikk som er gjennomført fordi vi har hatt en borgerlig regjering, sier hun.
VG170907 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at hennes regjeringsprosjekt henger på at alle de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF finner felles løsninger.
VG170907 Les hele saken : KrF freder Erna selv om hun veler Frp ¶
VG170907 Høyre-leder og statsminister Solberg har lest KrF-leder Knut Arild Hareides forsikring overfor VG torsdag ettermiddag om at KrF ikke vil felle hennes Høyre Frp-regjering.
VG170907 Avhengig av KrF
VG170907 At KrF også slår fast at det ikke blir noen ny samarbeidsavtale med Frp i regjering, er et direkte signal om at Solberg-regjeringen ikke vil være fredet av KrF i fire år.
VG170907 At KrF også slår fast at det ikke blir noen ny samarbeidsavtale med Frp i regjering, er et direkte signal om at Solberg-regjeringen ikke vil være fredet av KrF i fire år.
VG170907 AVHENGIG AV KRF ; Erna Solberg sier at hun trenger KrF og alle de borgerlige partiene for å lage budsjett, selv om KrF nå avviser en ny samarbeidsavtale.
VG170907 AVHENGIG AV KRF ; Erna Solberg sier at hun trenger KrF og alle de borgerlige partiene for å lage budsjett, selv om KrF nå avviser en ny samarbeidsavtale.
VG170907 AVHENGIG AV KRF ; Erna Solberg sier at hun trenger KrF og alle de borgerlige partiene for å lage budsjett, selv om KrF nå avviser en ny samarbeidsavtale.
VG170907 - Jeg har nok hatt en opplevelse av at KrF forstår at alle må bidra til borgerlige løsninger om det blir et borgerlig flertall, sier hun.
VG170907 - Blir det ikke enda vanskeligere for deg å holde den borgerlige flokken sammen når KrF melder dette ?
SA170907 KrF var høyt en gang, men også Høyre og Ap.
NL170907 KrF - Vil arbeide for rentefrie lån rettet mot svømmeanlegg, samt arbeide for større forutsigbarhet i finansiering av idrettsanlegg.
NL170907 Etter valget på mandag er det godt mulig at over 20 % av befolkningen har gitt sin stemme til MDG, Venstre, KRF , SV og Rødt.
NL170907 Det skal sies at han etter hvert drar frem at « KRF er bare opptatt av... eh.. bistand » også, slik at vi ikke blir stående alene i spotlighten.
NL170907 » Dette er grov undervurdering av V og Krf som har vært helt klar i disse sakene, rett skal være rett !
NL170907 Jeg og Troms KrF reagerer også på at Ap nå i flere måneder skylder på H og Frp og ikke tar inn over seg at det er de som har stemt slik at det ble flertall både for å flytte helikoptrene fra Bardufoss til Rygge og å legge ned Andøya.
NL170907 De har hatt flere anledninger senere til å rette dette opp, men stemte ned et forslag fra Sp, Sv, V og Krf så sent som i juni i år.
NL170907 Det betyr at også småpartier som MDG ( Mikal Nerberg ), Venstre ( Morten Skandfer ) og KrF ( Helga Marie Bjerke ) kan vinne mandatet i Troms.
DN170907 Arbeiderpartiet 28,0 ( - 2,4 ), Senterpartiet 1,7 ( + 0,8 ), Miljøpartiet de Grønne 6,4 ( +0,8 ), KrF 2,7 ( - 0,1 ), Høyre 28,5 ( - 1,3 ), andre 1,8 ( +0,7 ).
DB170907 Støre sier KrF nå er på lag med Frp.
DB170907 Selv om Hareide altså har ingen plan om å felle Erna, og er helt avvisende til Støre som statsminister, vil KrF altså ikke fortsette som støtteparti for Frp.
DB170907 I dag er KrF og Venstre støtteparti for en regjering med Høyre og Frp.
DB170907 Ap-lederen har som kjent flørtet med KrF i månedsvis, og gjort det klart at døren er åpen for et regjeringssamarbeid mellom de to partiene.
DB170907 - Velger Erna Frp, så vil konsekvensen av det bli at det ikke blir en ny samarbeidsavtale med KrF .
DB170907 - Dette betyr at en stemme til KrF er en stemme til Frp i regjering.
DB170907 KrF har i sitt landsstyre og landsmøte fattet et vedtak som sier klart nei til en slik fireparti-regjering.
DB170907 KrF går til valg på en regjering bestående av partiet Høyre og sentrum.
DB170907 Støre etter Hareide-avvisning : - Nå er en stemme på KrF en stemme på Frp ¶ | « Ei kule til denne idioten.
DB170907 Høyre, Frp, KrF og Venstre får 82 mandater.
DB170907 Denne gangen er både Venstre og KrF over sperregrensa, med henholdsvis 4,7 prosent og 4,2 prosent.
DB170907 - Både Venstre, KrF , MDG og Rødt ligger klart innenfor feilmarginene i forhold til å være over eller under sperregrensa.
DB170907 Men det betyr ikke at KrF aktivt vil bidra til en blåblå avgang valgnatten.
DB170907 Her vil KrF holde igjen på skattelettelser og unngå kutt i sosiale ytelser og bistandsbudsjettet.
DB170907 Gitt at det blir borgerlig flertall og statsminister Erna Solberg ( H ) foretrekker å fortsette i regjering med Frp, blir det uten noen som helst form for avtale som gjør KrF til et støtteparti, slår Hareide fast overfor Vårt Land.
DB170907 Men debattdeltakerne til ungdomspartiene til Frp, Høyre og KrF mener Listhaug uttalelse er riktig.
DB170907 ¶ I dag kom et merkbart tegn på at det strammer seg til i valgkampen, da Hareide og KrF gikk hardt ut og distanserte seg fra Erna Solbergs regjeringsprosjekt de neste fire årene.
DB170907 Men kveldens debatt handlet mer om de små : Rødt, SV, Venstre, MDG og KrF er alle kandidater til å havne både over og under sperregrensa.
DB170907 Hareide konstaterte at han og KrF ikke vil støtte en regjering med Frp, men at de heller ikke vil kaste Solberg som statsminister.
DB170907 Det holder ikke for Solberg, som ikke får flertall, til tross for at både KrF og Venstre karer seg over.
DB170907 Anklager Venstre og KrF for å lide av Stockholm-syndromet, når de snakker vamt om kidnapperen Frp som de ikke bør være glad i.
DB170907 Med KrF på plass ville grunnlaget vært lagt for flere tiår med Arbeiderpartidominans i norsk politikk.
DB170907 Et Venstre med brukket rygg, skulle få KrF til å innse at veien til makt lå i å vende seg mot Arbeiderpartiet og dets nylig kristnede leder.
DB170907 Høyre, SV og Rødt ønsker imidlertid, i likhet med Venstre og MDG, avkriminalisering av besittelse av ulovlige rusmidler, og alle partier, med unntak av Frp og Krf ønsker å flytte behandling av rusbruk fra justissektoren til helsesektoren.
DB170907 Venstre ser ut til å ha bitt seg fast, men KrF ligger farlig nærme et katastrofevalg.
DB170907 Men om hun får med seg både KrF og Venstre over sperregrensa, er høyst usikkert.
DB170907 Legger man til mandater fra KrF ( 4,2 % ) og Venstre ( 4,7 % ), som begge er over sperregrensen hos oss, har Solberg 82 mandater.
DB170907 KrF og Venstre kan kare seg over sperregrensa, men likevel ikke sikre borgerlig flertall.
DA170907 I tillegg ønsker også Krf å avstå fra å benytte seg av kommersielle aktører innen helse- og omsorgssektoren.
DA170907 | Støre og Giske : En stemme til Krf er en stemme til Frp ¶
DA170907 Vil du ha skifte kan du ikke stemme KrF .
DA170907 Vi vil skifte ut Frp med KrF .
DA170907 Partifelle Trond Giske utdyper gjerne : ¶ - KrF og Venstre har låst seg til Frp.
DA170907 Her vil KrF holde igjen på skattelettelser og unngå kutt i sosiale ytelser og bistandsbudsjettet.
DA170907 Det er nok veldig skuffende for de i KrF og Venstre, som ikke vil gi makt til klimafornektere og statsråder som bruker splittende retorikk, sier han til Dagsavisen.
DA170907 Da blir en stemme til KrF en stemme til Frp, resonnerer Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DA170907 - Er døra til KrF nå lukket ?
DA170907 - En stemme på KrF er en stemme på KrFs politikk.
DA170907 - Det er ikke noe håp for at KrF hopper over til motsatt side på valgkvelden, med andre ord ?
DA170907 - Det betyr at en stemme til KrF er en stemme til Frp i regjering.
DA170907 KrF svarer ¶
DA170907 Venstre og KrF har utviklet en variant av Stockholm-syndromet, fastslo SV-leder Audun Lysbakken under TV 2s partilederdebatt torsdag kveld.
DA170907 Helt på tampen viser det seg at en stemme til Venstre eller KrF er en stemme på at Sylvi Listhaug skal få fire nye år i regjering, sa Lysbakken.
DA170907 Dette ble fulgt opp av endringer i tomtefesteloven i 2015, etter et vedtak fattet av Høyre, Frp, KrF , Venstre og Senterpartiet.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wW0mG/Knut-Arild-Hareide-----Ofte-far-jeg-hore-at-jeg-ikke-er-en-typisk-KrF-er NORHEIMSUND/OSLO ( Aftenposten ) : KrF skulle hente inn nye velgere, men målingene viser at partiet har mislykkes.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wW0mG/Knut-Arild-Hareide-----Ofte-far-jeg-hore-at-jeg-ikke-er-en-typisk-KrF-er FOTO : Tor Stenersen ¶ - KrF må ikke ha noe med Arbeiderpartiet å gjøre.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQ3b0/Meningsmaling-Erna-Solberg-befester-posisjonen-som-den-mest-populare-statsministerkandidaten - Og da er det naturlig å samarbeide med Siv og Frp, men også med KrF og Venstre.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12wAQ/Siste-partimaling-for-valget-De-borgerlige-partiene-beholder-flertallet Og da er det naturlig å samarbeide med Siv og Frp, men også med KrF og Venstre, svarte Solberg.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3aJj/Store-varsler-mistillit-mot-Solberg Jeg synes det er trist fordi jeg ikke synes at Norge skal ha ytterfløyer i regjeringsposisjon, sa Støre, som hevdet Venstre og KrF har « bøyet kne » for Frp.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3aJj/Store-varsler-mistillit-mot-Solberg Helt på tampen viser det seg at en stemme til Venstre eller KrF er en stemme på at Sylvi Listhaug skal få fire nye år i regjering, sa han.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3aJj/Store-varsler-mistillit-mot-Solberg Der slo han fast at KrF ikke vil bidra til å kaste Solberg-regjeringen med en gang, selv om han ikke vil frede den for fire år.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/920VW/Hareide-freder-Solberg_-men-ikke-i-fire-ar Men det betyr ikke at KrF aktivt vil bidra til en blåblå avgang valgnatten.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/920VW/Hareide-freder-Solberg_-men-ikke-i-fire-ar Her vil KrF holde igjen på skattelettelser og unngå kutt i sosiale ytelser og bistandsbudsjettet.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/920VW/Hareide-freder-Solberg_-men-ikke-i-fire-ar Gitt at det blir borgerlig flertall og statsminister Erna Solberg ( H ) foretrekker å fortsette i regjering med Frp, blir det uten noen som helst form for avtale som gjør KrF til et støtteparti, slår Hareide fast overfor Vårt Land.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yPyxE/Protest-pa-alle-fronter--Frank-Rossavik To andre identitetspartier går trolig ikke frem, men klarer seg godt likevel : De kristnes eget KrF ligger an til å forbli over sperregrensen.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/621kO/Et-av-valgkampens-storste-paradokser-Verdidebatten-er-verdilos-som-velgermagnet-for-verdipartiet-KrF--Harald-Stanghelle | Et av valgkampens største paradokser : Verdidebatten er verdiløs som velgermagnet for verdipartiet KrF Harald Stanghelle ¶
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/621kO/Et-av-valgkampens-storste-paradokser-Verdidebatten-er-verdilos-som-velgermagnet-for-verdipartiet-KrF--Harald-Stanghelle For nøyaktig 20 år siden gjorde KrF et brakvalg ( 13,7 prosent ), og Kjell Magne Bondevik akslet statsministertrøyen.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/621kO/Et-av-valgkampens-storste-paradokser-Verdidebatten-er-verdilos-som-velgermagnet-for-verdipartiet-KrF--Harald-Stanghelle Da var det « verdien » og kontantstøtte KrF brakte med seg inn i den nasjonale samtalen.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-spiller--Vi-ma-ha-Listhaug-i-regjering-241585b.html KrF var høyt en gang, men også Høyre og Ap.
AA170907 Jeg synes det er trist fordi jeg ikke synes at Norge skal ha ytterfløyer i regjeringsposisjon, sa Støre, som hevdet Venstre og KrF har « bøyet kne » for Frp.
AA170907 Helt på tampen viser det seg at en stemme til Venstre eller KrF er en stemme på at Sylvi Listhaug skal få fire nye år i regjering, sa han.
AA170907 Der slo han fast at KrF ikke vil bidra til å kaste Solberg-regjeringen med en gang, selv om han ikke vil frede den for fire år.
AA170907 Knut Arild Hareide ( KrF ) omtales oftest som rolig, 37 prosent sier det, mens Trine Skei Grande ( V ) ses mest på som treig ( 29 prosent ).
AA170907 | Støre : En stemme på KrF er en stemme på Frp ¶
AA170907 Etter en langvarig flørt mellom Ap og KrF er det ettertrykkelig slutt på romanseryktene, konkluderer Dagbladet.
AA170907 Da er en stemme til KrF en stemme på Frp i regjering, sier Ap-leder Støre.
AA170907 - Dette betyr at en stemme til KrF er en stemme til Frp i regjering.
AA170907 Helt på tampen viser det seg at en stemme til Venstre eller KrF er en stemme for at Sylvi Listhaug skal få fire nye år i regjering, sa han.
AA170907 Der slo han fast at KrF ikke vil bidra til å kaste Solberg-regjeringen med en gang, selv om han ikke vil frede den for fire år.
AA170907 Ap-leder Støre fulgte opp og hevdet at Venstre og KrF har « bøyet kne » for Frp. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Her er tallene i Dagbladets måling : Ap 27,2 prosent ( - 2,3 ), Høyre 23,2 ( - 0,1 ), Frp 15,3 ( - 0,3 ), Sp 9,4 ( - 0,6 ), SV 6,2 ( +0,3 ), Venstre 4,7 ( +1,3 ), MDG 4,4 ( +1,8 ), KrF 4,2 ( - 0,2 ) og Rødt 3,5 ( - 0,3 ).
AA170907 Solberg ser ingen stor forskjell i samarbeidet om KrF er støtteparti med eller uten en samarbeidsavtale.
AA170907 Men det betyr ikke at KrF aktivt vil bidra til en blåblå avgang valgnatten.
AA170907 Mange kommentatorer har gitt inntrykk av at KrF har vært nærmere Arbeiderpartiet enn slik jeg har opplevd det, sier hun til NTB.
AA170907 Her vil KrF holde igjen på skattelettelser og unngå kutt i sosiale ytelser og bistandsbudsjettet.
AA170907 Gitt at det blir borgerlig flertall og statsminister Erna Solberg ( H ) foretrekker å fortsette i regjering med Frp, blir det uten noen som helst form for avtale som gjør KrF til et støtteparti, slår Hareide fast overfor Vårt Land.
AA170907 Erna Solberg peker på at samarbeidsavtalen ga KrF og Venstre en del garantier.
AA170907 Der slo han fast at KrF neppe ville inngå en ny samarbeidsavtale selv om det blir borgerlig flertall ¶
AA170907 - Jeg tror det er viktig at det ikke blir usikkerhet om at en stemme til KrF vil bli brukt til å innsette en rødgrønn regjering.
AA170907 - Hvis regjeringen skulle falle i løpet av perioden, så vil jo KrF og Venstre kunne si at de vil at Erna skal fortsette.
VG170906 Venstre : - Ingen grunn til å overkjøre Porsgrunn ¶ KrF ønsker ikke å uttale om saken, fordi de vil vente til saken er behandlet i stortingruppen etter valget før de tar et standpunkt.
VG170906 Eksperter om selvmordsfare : Slik kan du hjelpe ¶ KrF : « Menneskeverd i sentrum » er det uangripelige slagordet deres, et slagord selvsagt ingen er direkte uenig i.
VG170906 Arendal : KrF ba Høyre om skatte-avklaring ¶
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Venstre 70 % ¶ KrF 61 % ¶
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Dette gjelder spesielt Høyre, KrF og Sp.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging plass : KrF ¶ 6. plass : Senterpartiet ¶ 7. plass : Høyre og Frp ¶
DN170906 Basert på snittet som utarbeides av Poll of polls, ligger Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt an til å få 85 mandater - mot 84 til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF .
DN170906 KrF ligger stabilt, men hårfint over.
DB170906 Arbeiderpartiet 28,0 ( - 2,4 ), Senterpartiet 1,7 ( + 0,8 ), Miljøpartiet de Grønne 6,4 ( +0,8 ), KrF 2,7 ( - 0,1 ), Høyre 28,5 ( - 1,3 ), andre 1,8 ( +0,7 ).
DB170906 SV og KrF er også over sperregrensen, mens MDG går fram 0,3 prosentpoeng, sikrer seg enda ett distriktsmandat og klokker inn til en oppslutning på 3,7 prosent.
DB170906 Onsdagens måling gir 77 mandater til Ap, Sp og SV, mens de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF til sammen kaprer 88 mandater.
DB170906 Her er tallene : Ap 27, ( - 0,5 ), Høyre 24,8 ( +0,4 ), Frp 14,8 ( +0,1 ), KrF 4,5 ( +0,1 ), Sp 10,3 ( +0,7 ), SV 5,7 ( uendret ), Venstre 4,3 ( - 0,4 ), Rødt 2,9 ( - 0,7 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,7 ( +0,3 ).
DB170906 6,7 prosent får samsvar med Venstre, 5,3 prosent med KrF , mens bare 4,3 prosent får opp Høyre.
DB170906 KrF og Venstre stemte imot grensa og har siden den ble innført stemt for oppmykninger.
DA170906 Og nå har Høyre, Venstre, Frp og KrF bestemt seg for å kjempe småhusbebyggelsens sak, mot det rødgrønne byrådet.
DA170906 Høyre kunne valgt KrF og Venstre, men hun valgte Frp.
DA170906 KrF er vårt eneste parti som i partinavnet bekjenner seg til én spesifikk religion, og som - iallfall historisk sett - ytrer motstand når tradisjonelle, kristne verdier føles satt under press.
DA170906 Ap, Sp, SV, Frp, MDG, Rødt, Høyre og KrF deltok alle i debatten.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/zmbVK/Under-streken . Bergens Tidende snakket med velgere etter en duell mellom Frps Sylvi Listhaug og KrFs Kjell Inge Ropstad : « Egentlig er ikke KrF så dumt, men den kristendommen ødelegger litt for dem », sier en av dem.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/nyhetsanalyse/i/72VAo/Troverdighet-og-apenhet-Kampkraft-Likestilling-Syv-punkter-er-avgjorende-nar-rodgronn-innsats-ma-veies-mot-bla--om-Forsvaret De rødgrønne arvet i 2005 et utdatert forsvar fra Bondevik II-regjeringen ( H, V og KrF ) som hverken var det gamle invasjonsforsvaret eller dagens innsatsforsvar.
AA170906 Det er KrF som i dag sitter på dette direktemandatet, men i sommer ble dette meningsmålt over til Senterpartiet.
AA170906 KrF ligger nå på 5,7 prosent og ser ut til å miste sitt mandat fra Møre- og Romsdal.
AA170906 SV og KrF er også over sperregrensen, mens MDG går fram 0,3 prosentpoeng, sikrer seg enda ett distriktsmandat og klokker inn til en oppslutning på 3,7 prosent.
AA170906 Onsdagens måling gir 77 mandater til Ap, Sp og SV, mens de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF til sammen kaprer 88 mandater.
AA170906 Her er tallene : Ap 27, ( - 0,5 ), Høyre 24,8 ( +0,4 ), Frp 14,8 ( +0,1 ), KrF 4,5 ( +0,1 ), Sp 10,3 ( +0,7 ), SV 5,7 ( uendret ), Venstre 4,3 ( - 0,4 ), Rødt 2,9 ( - 0,7 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,7 ( +0,3 ).
AA170906 Venstre og KrF har sørget for enkelte påplussinger i budsjettforhandlingene, men regjeringen har åpenbart gitt opp.
AA170906 Det virker åpenbart at Ap prøver å klebe de verste uttalelsene fra Frps urokråker på statsminister Erna Solberg og samarbeidspartiene Venstre og KrF .
VG170905 Få med deg : Unge Bondevik : Sliter med å få unge til å digge KrF
VG170905 | Simen Bondevik ( 17 ) : Sliter med å få unge til å digge KrF
VG170905 Simen er selv personlig kristen, men er opptatt av å formidle at man ikke trenger være kristen for å stemme- eller være medlem i KrF .
VG170905 Selv på hans egen skole, Roald Amundsen videregående, oppnådde KrF 3 prosent og ti stemmer ; milevis etter skolens mest populære partier, SV som oppnådde 25 prosent og Høyre ( 22 prosent ).
VG170905 Kystpartiet - 11 ( 3,1% ) ¶ KrF - 10 ( 2,8% ) ¶
VG170905 Kjell Magne Bondeviks barnebarn merket raskt at ikke alle skolevalget hadde KrF som førstevalg i skolevalget.
VG170905 KJENT BESTEFAR : Simens bestefar, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ( KrF ), feiret sin 70-års dag sist fredag.
VG170905 Han skulle gjerne sett at noen faktasjekket påstandene i skoledebatene om KrF .
VG170905 Få med deg : Bobil-Dagrun tro KrF vil påvirke uansett ¶
VG170905 - Man merker i skoledebatter at på forhånd er stemningen litt trykket mot KrF .
VG170905 Høyre taper fire mandater, Frp fem, KrF ett og Venstre seks.
VG170905 Utdanningspolitiske talsperson i KrF , Anders Tyvand, reagerer både på at Frp ønsker å gjennomføre språktester av treåringer, og at Jensen krever at foreldrene straffes dersom barna ikke følges opp.
VG170905 KrF : - Helt feil medisin å straffe ¶
VG170905 REAGERER : Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) mener reglene må strammes inn dersom nettstedet richmeetbeautiful.com ikke har brutt loven.
DN170905 På borgerlig side går Fremskrittspartiet svakt fram, Høyre marginalt tilbake, KrF er uendret og Venstre holder seg godt over sperregrensen med 4,7 prosents oppslutning.
DN170905 Her er tallene : Ap 27,5 ( +1 ), Høyre 24,4 ( - 0,1 ), Frp 14,7 ( +0,4 ), KrF 4,4 ( - ), Sp 9,6 ( - 1,3 ), SV 5,7 ( +0,6 ), Venstre 4,7 ( - 0,1 ), Rødt 3,6 ( +0,2 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,4 ( - 0,4 ). 2.007 personer er telefonintervjuet i tidsrommet 31. august - 5. september.
DN170905 KrF får støtte fra 3,1 prosent av skolevelgerne, en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng.
DN170905 SV og KrF holder seg greit over sperregrensen med en oppslutning på henholdsvis 5,5 prosent og 5,1 prosent.
DN170905 SV går tilbake med 1,1 prosentpoeng fra forrige måling, mens KrF går tilbake med 0,4 prosentpoeng.
DB170905 Av de små partiene er det KrF som har tapt stemmer siden sist skolevalg, men valgresultatene deres i år står i stil med hvordan det har gått med dem de siste årene.
DB170905 I Rogaland er det derimot KrF som utfordrer Ap om det siste distriktsmandatet.
DB170905 Venstre øker fra 6,7 til 7,4 prosent og KrF fra 2,8 til 3,1 prosent.
DB170905 Også regjeringens samarbeidspartier KrF og Venstre går fram.
DB170905 For øyeblikket er det bare nisjepartier som MDG og KrF som vil snakke om verdier før de drøfter budsjett.
DA170905 Østerud Bjerke, Stavanger KrF
DA170905 Østerud Bjerke, Stavanger KrF .
DA170905 Kvinnen jeg hørte om i sommer minnet meg på hvorfor jeg er med i KrF, og dersom du også ønsker å gjøre noe med utenforskap i dagens samfunn, stem KrF .
DA170905 Kvinnen jeg hørte om i sommer minnet meg på hvorfor jeg er med i KrF , og dersom du også ønsker å gjøre noe med utenforskap i dagens samfunn, stem KrF.
DA170905 Fordi barnetrygden ikke er blitt prisjustert på flere år er den blitt mindre verdt, og derfor ønsker KrF å prisjustere den slik at man faktisk får noe ut av det en får utbetalt.
DA170905 For det tredje ønsker KrF at barn fra lavinntektsfamilier skal få tilbud om fritidsaktiviteter.
DA170905 For det andre ønsker KrF at familier med lav inntekt skal få betale mindre for barnehageplass enn det de gjør i dag, slik at alle skal ha mulighet til å gå i barnehage.
DA170905 Disse tre tiltakene er eksempler på hvordan KrF ønsker å bekjempe utenforskap og særlig gjøre noe for lavinntektsfamilier og barn som vokser opp i fattigdom i Norge.
DA170905 Dette vil KrF gjøre noe med.
DA170905 DEBATT : KrF ønsker å løfte opp de svakeste og mest sårbare i samfunnet.
DA170905 KrF ønsker å komme utenforskap til livs.
DA170905 KrF ønsker å gjøre noe for de som har minst, løfte opp de svakeste og sårbare, samt gjøre noe med utenforskap i samfunnet.
DA170905 KrF vil beholde barnetrygden for alle som har barn uavhengig a sosial status og inntekt.
DA170905 I Rogaland er det derimot KrF som utfordrer Ap om det siste distriktsmandatet.
DA170905 * Rødt : 5,7 ( 4,7/3,7 ) ¶ * KrF : 3,1 ( 3,2/2,8 ) ¶
DA170905 KrF får støtte fra 3,1 prosent av skolevelgerne, en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng.
DA170905 KrF og Sp har en høyere andel som er skeptisk til velgernes kunnskaper, men en langt lavere deltakelse enn de andre partiene.
DA170905 * Rødt : 5,7 ( 4,7/3,7 ) ¶ * KrF : 3,1 ( 3,2/2,8 ) ¶
DA170905 KrF får støtte fra 3,1 prosent av skolevelgerne, en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng.
DA170905 Nå har både Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre lovet at de går for en årlig norsk skogvernmilliard, og KrF går for en systematisk opptrapping.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Høyre, Frp, Venstre og KrF vil ta Nedre Grefsen og Smestad ut av kommuneplanen allerede nå.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt - I lys av dette er det naturlig at man avventer eventuelt videre arbeid med detaljreguleringsprosesser i utviklingsområdene som Høyre, Venstre og KrF la inn kommuneplanen i 2015.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Ved Blindern stemte ingen på KrF
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Senterpartiet, KrF og Rødt er de eneste partiene som ikke fikk noen stemmer ved enkelte skoler.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Blant elevene ved Blindern videregående stemte ingen av skolens 720 stemmeberettigede elever på KrF .
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Blant de tradisjonelle partiene er det Senterpartiet og KrF som gjør det svakest, med henholdsvis 0,9 og 1,1 prosents oppslutning blant Oslo-elevene.
AA170905 Sp, 8,1 ¶ KrF 1,9 ¶
AA170905 Sp, 20,7 ¶ KrF , 2,2 ¶
AA170905 På borgerlig side går Fremskrittspartiet svakt fram, Høyre marginalt tilbake, KrF er uendret og Venstre holder seg godt over sperregrensen med 4,7 prosents oppslutning.
AA170905 Her er tallene : Ap 27,5 ( +1 ), Høyre 24,4 ( - 0,1 ), Frp 14,7 ( +0,4 ), KrF 4,4 ( - ), Sp 9,6 ( - 1,3 ), SV 5,7 ( +0,6 ), Venstre 4,7 ( - 0,1 ), Rødt 3,6 ( +0,2 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,4 ( - 0,4 ). 2.007 personer er telefonintervjuet i tidsrommet 31. august - 5. september.
AA170905 KrF får støtte fra 3,1 prosent av skolevelgerne, en marginal tilbakegang.
AA170905 SV og KrF holder seg greit over sperregrensen med en oppslutning på henholdsvis 5,5 prosent og 5,1 prosent.
AA170905 SV går tilbake med 1,1 prosentpoeng fra forrige måling, mens KrF går tilbake med 0,4 prosentpoeng.
AA170905 Målingen er en god nyhet for lille Rødt : Partiet ligger på 4,9 prosent og er med det større enn både Venstre, KrF og De Grønne.
AA170905 Denne gangen sier 3,8 prosent at de vil stemme partiet, mens bare 2,1 valgte seg KrF i juni.
AA170905 KrF gjør også en langt bedre måling enn sist.
AA170905 ¶ Jon Gunnes ( V ) og Geirmund Lykke ( KrF ) Foto : Sebastian S.
AA170905 Venstre og KrF har sannsynligvis mest å tape på det voldsomme Listhaug-fokuset.
AA170905 Og verken KrF eller Venstre har strengt tatt så mye mer igjen å tape.
AA170905 Det virker svært lite sannsynlig at Jon Gunnes ( V ) eller Geirmund Lykke ( KrF ) må bruke dagene etter valget til å pakke kofferten.
AA170905 KrF har lojale velgere, men til gjengjeld er det ganske dødt.
AA170905 Kommunalråd Geirmund Lykke ( KrF ) reagerer sterkt på at høringsnotatet verken er sendt til landets kommuner eller til alle kinoene.
VG170904 | Bobil-Dagrun tror KrF vil påvirke også ved rødgrønn seier ¶
VG170904 Tror KrF vil påvirke ¶
VG170904 SELFIE-KAMERATER : Ved merdene til Marine Harvest er KrFs foretrukne blågrønne prosjekt samlet, ved Høyres førstekandidat Margunn Ebbesen ( H ) til venstre, Dagrun Eriksen ( KrF ) og Mats Hansen ( V ).
VG170904 KrF-profilen vurderte å gi seg i politikken da hun tapte nestlederkampen i KrF og nominasjonen i Vest-Agder.
VG170904 Hun er nå førstekandidat for KrF i Nordland.
VG170904 Eriksen er glad for å gå til valg på et partivedtak om en regjering med KrF , Venstre og Høyre.
VG170904 Da vil jeg nok kjenne igjen et KrF som heller er med å påvirke enn å stå helt utenfor.
VG170904 BILIST : Tidligere KrF-nestleder og søring Dagrun Eriksen ( 46 ) turnerer fylket rundt for å vinne stortingsplass som førstekandidat for KrF i Nordland.
VG170904 Ap-leder Jonas Gahr Støres flørt med KrF har ført til spekulasjoner om hvilken vei KrF vil vende seg etter valgdagen.
VG170904 Ap-leder Jonas Gahr Støres flørt med KrF har ført til spekulasjoner om hvilken vei KrF vil vende seg etter valgdagen.
SA170904 Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene ? KrF vil øke den totale foreldrepermisjonen fra 49 uker til 53 uker.
SA170904 Men KrF har i programmet at svangerskapsomsorgen skal styrkes med tettere oppfølging av jordmor og følgetjeneste med jordmor. 3.
SA170904 Maksprisen : Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage ? KrF har kjempet for å få på plass den maksprisen som nå er, i tillegg til gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier.
SA170904 KrF er svært glade for at vi i løpet av denne fireårsperioden har klart å få på plass en betydelig styrking av engangsstønaden : KrF har kjempet for å øke stønaden med over 70 prosent allerede, men vi ønsker å gjøre om stønaden til en 2G-ytelse, slik at den vil følge lønnsvekst og prisjusteres automatisk. 7.
SA170904 Ja, KrF ønsker løpende opptak på sikt.
SA170904 Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene ? KrF er på barnets side.
SA170904 Fremskrittspartiet har i regjering i samarbeid med KrF og Venstre økt engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra 35.263 kroner til 61.120 kroner.
SA170904 Er det nok jordmortetthet på føde/barsel ? KrF vil jobbe for god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for opphold med trygghet for foreldrene.
SA170904 Engangsstønaden : Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel ? KrF er svært glade for at vi i løpet av denne fireårsperioden har klart å få på plass en betydelig styrking av engangsstønaden : KrF har kjempet for å øke stønaden med over 70 prosent allerede, men vi ønsker å gjøre om stønaden til en 2G-ytelse, slik at den vil følge lønnsvekst og prisjusteres automa
SA170904 Det viktigste : Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre ? KrF er et familieparti.
SA170904 Dersom vi får til en kraftig økning av barnetrygden, vil KrF skattlegge den og målstyre disse skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd enn de med høyest inntekt. 8.
SA170904 Arbeiderpartiet har de siste fire årene satt av tre milliarder mer til sykehusene enn det regjeringen og KrF og Venstre er blitt enige om i statsbudsjettene.
SA170904 KrF vil at foreldrene skal få vurdere hva som er best for det enkelte barnet, og da er kontantstøtten et viktig verktøy som gir større valgfrihet for mange.
NL170904 Også KrF og Venstre.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene ? KrF vil øke den totale foreldrepermisjonen fra 49 uker til 53 uker.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Men KrF har i programmet at svangerskapsomsorgen skal styrkes med tettere oppfølging av jordmor og følgetjeneste med jordmor. 3.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Maksprisen : Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage ? KrF har kjempet for å få på plass den maksprisen som nå er, i tillegg til gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html KrF er svært glade for at vi i løpet av denne fireårsperioden har klart å få på plass en betydelig styrking av engangsstønaden : KrF har kjempet for å øke stønaden med over 70 prosent allerede, men vi ønsker å gjøre om stønaden til en 2G-ytelse, slik at den vil følge lønnsvekst og prisjusteres automatisk. 7.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ja, KrF ønsker løpende opptak på sikt.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene ? KrF er på barnets side.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Fremskrittspartiet har i regjering i samarbeid med KrF og Venstre økt engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra 35.263 kroner til 61.120 kroner.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Er det nok jordmortetthet på føde/barsel ? KrF vil jobbe for god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for opphold med trygghet for foreldrene.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Engangsstønaden : Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel ? KrF er svært glade for at vi i løpet av denne fireårsperioden har klart å få på plass en betydelig styrking av engangsstønaden : KrF har kjempet for å øke stønaden med over 70 prosent allerede, men vi ønsker å gjøre om stønaden til en 2G-ytelse, slik at den vil følge lønnsvekst og prisjusteres automa
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det viktigste : Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre ? KrF er et familieparti.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Dersom vi får til en kraftig økning av barnetrygden, vil KrF skattlegge den og målstyre disse skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd enn de med høyest inntekt. 8.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Arbeiderpartiet har de siste fire årene satt av tre milliarder mer til sykehusene enn det regjeringen og KrF og Venstre er blitt enige om i statsbudsjettene.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html KrF vil at foreldrene skal få vurdere hva som er best for det enkelte barnet, og da er kontantstøtten et viktig verktøy som gir større valgfrihet for mange.
DB170904 Uvitende før valget ¶ - KrF eller Rødt - hvem velger du ?
DB170904 Jeg har ikke lukket noen dører, men i KrF er det for tida mye tvil og lite tro.
DB170904 Egentlig er jo KrF et troende parti, men nå er det mest tvil.
DB170904 Det betyr at de som vurderer å stemme Sp vil være uvitende om hvem dere skal søke støtte hos ? - KrF og Venstre har tatt sitt valg der de støtter Frp og Høyre.
DB170904 - Vil du ha med KrF i regjering ?
DB170904 - Du mener at Sp ikke har preferanser blant KrF , Venstre, MDG og Rødt.
DB170904 KrF har sådd mye tvil om hva de vil.
DB170904 Støre sa nylig at det nå var mindre sannsynlig at Ap og KrF ville ende opp med en for for avklart samarbeid etter valget - og Lysbakken oppfatter at Ap-lederen nå er mer innstilt enn før på å komme SV i møte.
DB170904 I løpet av valgkampen har en annen trend etablert seg : SV er blitt større enn KrF , som har endt under sperregrensa på flere av målingene.
DB170904 I tillegg må det på plass minst en time fysisk aktivitet hver dag, sier Anders Tyvand i KrF .
DB170904 Anders Tyvand i KrF tar til orde for å få lek inn som en del av læreplanen.
DB170904 Høyre og Frp får henholdsvis 44 og 26 mandater, mens Venstre får 9 og KrF 8.
DB170904 Dette er partienes oppslutning på målingen som er laget av Kantar TNS : Ap 26,5 ( +0,4 ), Høyre 24,5 ( - 1,6 ), Frp 14,3 ( - 0,4 ), Sp 10,9 ( - 0,1 ), SV 5,1 ( +0,3 ), Venstre 4,8 ( +0,5 ), KrF 4,4 ( +0,6 ), MDG 3,8 ( +0,3 ), Rødt 3,4 ( - 0,2 ) og andre partier 2,2 ( - ).
DB170904 Hilde Frafjord Johnson ( KrF ) : - Hvorfor har vi ikke fått en debatt i etterkant av Afghanistan-kommisjonens rapport ?
DB170904 ¶ KRISTEN KULTURARV : KrF viser en unyansert og ukritisk hyllest til den kristne arven, skriver artikkelforfatter.
DB170904 På bildet er Knut Arild Hareide og Dagrun Eriksen fra KrF .
DB170904 Ikke minst KrF viser en unyansert og ukritisk hyllest til den kristne arven.
DB170904 At et KrF i valgkampmodus skulle endre sin ensidige og ukritiske hyllest av den kristne kulturarven, vil være naivt å tro.
DA170904 Vi mener Venstre får mest gjennomslag i en regjering med Høyre og KrF , derfor går vi til valg på det.
DA170904 Sammen med regjeringen og KrF har vi nå laget en opptrappingsplan for rus, som det settes av 2,4 milliarder kroner til.
DA170904 Derfor ønsker vi et nytt samarbeid med Høyre, og vi ønsker å sitte i regjering med dem og KrF .
DA170904 Men bak lukkede dører strittet Høyre imot, forteller Hans Olav Syversen i KrF .
DA170904 - Men det jeg kan si er følgende : Jeg oppfattet absolutt at dette var en sak KrF var svært opptatt av, ja.
DA170904 Norge tar imot sårbare flyktninger i dag, men i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Venstre og KrF står det at Norge skal prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering.
DA170904 Øvrige partier : Høyre 16,0 ( - 0,4 ), Fremskrittspartiet 7,3 ( - 3,2 ), Miljøpartiet De Grønne 7,9 ( +1,2 ), Venstre 7,6 ( +1,1 ), Rødt 7,4 ( +2,6 ), Senterpartiet 6,3 ( +0,8 ), KrF 2,6 ( - 0,8 ) og andre partier 4,7 ( - 2,3 ).
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/P1E5X/Hareide-avlyser-debatt-med-Listhaug--skal-mote-statsminister-Solberg » Les saken : KrF og Frp kjemper om de kristne velgere ¶
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/P1E5X/Hareide-avlyser-debatt-med-Listhaug--skal-mote-statsminister-Solberg Listhaug har vært ansett som en viktig stemmesanker for Frp i en gruppe som tradisjonelt har vært sterkt knyttet til KrF .
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/P1E5X/Hareide-avlyser-debatt-med-Listhaug--skal-mote-statsminister-Solberg KrF ligger og vipper rundt sperregrensen på Poll of Polls' gjennomsnitt av meningsmålingene for de to siste månedene.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/P1E5X/Hareide-avlyser-debatt-med-Listhaug--skal-mote-statsminister-Solberg KrF kommer til å sende nestleder Kjell Ingolf Ropstad i stedet.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/P1E5X/Hareide-avlyser-debatt-med-Listhaug--skal-mote-statsminister-Solberg - KrF har ønsket dette møtet, og det var dette tidspunktet som passet, sier Aanes til Aftenposten.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene ? KrF vil øke den totale foreldrepermisjonen fra 49 uker til 53 uker.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Men KrF har i programmet at svangerskapsomsorgen skal styrkes med tettere oppfølging av jordmor og følgetjeneste med jordmor. 3.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Maksprisen : Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage ? KrF har kjempet for å få på plass den maksprisen som nå er, i tillegg til gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html KrF er svært glade for at vi i løpet av denne fireårsperioden har klart å få på plass en betydelig styrking av engangsstønaden : KrF har kjempet for å øke stønaden med over 70 prosent allerede, men vi ønsker å gjøre om stønaden til en 2G-ytelse, slik at den vil følge lønnsvekst og prisjusteres automatisk. 7.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ja, KrF ønsker løpende opptak på sikt.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene ? KrF er på barnets side.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Fremskrittspartiet har i regjering i samarbeid med KrF og Venstre økt engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra 35.263 kroner til 61.120 kroner.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Er det nok jordmortetthet på føde/barsel ? KrF vil jobbe for god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for opphold med trygghet for foreldrene.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Engangsstønaden : Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel ? KrF er svært glade for at vi i løpet av denne fireårsperioden har klart å få på plass en betydelig styrking av engangsstønaden : KrF har kjempet for å øke stønaden med over 70 prosent allerede, men vi ønsker å gjøre om stønaden til en 2G-ytelse, slik at den vil følge lønnsvekst og prisjusteres automa
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det viktigste : Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre ? KrF er et familieparti.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Dersom vi får til en kraftig økning av barnetrygden, vil KrF skattlegge den og målstyre disse skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd enn de med høyest inntekt. 8.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Arbeiderpartiet har de siste fire årene satt av tre milliarder mer til sykehusene enn det regjeringen og KrF og Venstre er blitt enige om i statsbudsjettene.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html KrF vil at foreldrene skal få vurdere hva som er best for det enkelte barnet, og da er kontantstøtten et viktig verktøy som gir større valgfrihet for mange.
AA170904 Øvrige partier : Høyre 16,0 ( - 0,4 ), Fremskrittspartiet 7,3 ( - 3,2 ), Miljøpartiet De Grønne 7,9 ( +1,2 ), Venstre 7,6 ( +1,1 ), Rødt 7,4 ( +2,6 ), Senterpartiet 6,3 ( +0,8 ), KrF 2,6 ( - 0,8 ) og andre partier 4,7 ( - 2,3 ). ( ©NTB ) ¶
AA170904 Høyre og Frp får henholdsvis 44 og 26 mandater, mens Venstre får 9 og KrF 8.
AA170904 Dette er partienes oppslutning på målingen som er laget av Kantar TNS : Ap 26,5 ( +0,4 ), Høyre 24,5 ( - 1,6 ), Frp 14,3 ( - 0,4 ), Sp 10,9 ( - 0,1 ), SV 5,1 ( +0,3 ), Venstre 4,8 ( +0,5 ), KrF 4,4 ( +0,6 ), MDG 3,8 ( +0,3 ), Rødt 3,4 ( - 0,2 ) og andre partier 2,2 ( - ).
VG170903 På borgerlig side svekkes både Høyre og Frp kraftig i målingen, mens Venstre og KrF står på stedet hvil, sistnevnte parti under sperregrensen med 3,7 prosent.
VG170903 juli-sitatet fra justisministeren Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaugs imamsleikeuttalelse om Krf og hennes kontroversielle Sverige-tur siste uke, har fått flere til å spørre seg : Har Erna Solberg kontroll over sine statsråder ?
VG170903 Glede hos Venstre ¶ KrF er på målingen under sperregrensen med en oppslutning på 3,8.
DB170903 Vinner hun valget, vil hun ikke utelukke en regjering med Venstre, KrF og Frp.
DB170903 Partilederen forsøkte å få Høyre inn i regjering med Venstre, KrF og Frp for fire år siden, men etter omfattende forhandlinger ble det klart at den politiske avstanden mellom partiene var for stor.
DB170903 Norsk regnesentral kalkulerte muligheten for at KrF , Venstre og Høyre skal få flertall etter valget til under fem prosent sannsynlig.
DB170903 Men med tanke på de mange harde konfliktene mellom Frp og KrF og Venstre de siste fire årene, må det nok mer til enn litt positiv historiefortelling fra Solberg for at dette skal være et realistisk alternativ.
DB170903 Ingen trodde Senterpartiet og KrF skulle gå inn i Willoch-regjeringen i 1981.
DB170903 I øyeblikket er det lite som tyder på at KrF, Venstre og Høyre skal kunne danne regjering etter valget : Venstre ligger under sperregrensa på de fleste målinger, mens KrF har falt til under 5 prosent oppslutning på nasjonale snittmålinger.
DB170903 I øyeblikket er det lite som tyder på at KrF , Venstre og Høyre skal kunne danne regjering etter valget : Venstre ligger under sperregrensa på de fleste målinger, mens KrF har falt til under 5 prosent oppslutning på nasjonale snittmålinger.
DB170903 Flere politiske kommentatorer har beskrevet avstanden mellom KrF og Venstre på den ene siden, og Frp på den andre, som langt større i dag enn den var for fire år siden.
DB170903 Fire år senere har det tidvis vært steile fronter mellom partiene, og både Venstre og KrF er tydelige på at de vil inn i regjering etter valget - men uten Frp.
DB170903 Etter valget kan Solberg nok en gang komme til å forsøke å få KrF , Venstre og Frp inn i samme regjering.
DB170903 - Venstre går til valg på en blågrønn regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF med Erna Solberg som statsminister.
DB170903 - Dersom et regjeringssamarbeid sentrum-Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon, sier han.
DB170903 KrF har i sitt landsstyre og landsmøte fattet et vedtak som sier klart nei til en slik fireparti-regjering.
DB170903 KrF går til valg på en regjering bestående av partiet Høyre og sentrum.
DA170903 Venstre ligger over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning ( +0,5 ), mens KrF ligger under med 3,8 prosent ( - 0,3 ).
DA170903 Målingen ville gitt borgerlig flertall for Høyre, Frp, KrF og Venstre.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen KrF støtter forslaget.
AP170903https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jGk8o/-Oslo---en-politisk-delt-by--Tor-Bjorklund I de 30 første årene etter krigen fikk mellompartiene - V, SP, KrF - en oppslutning i landet under ett på i underkant av 30 prosent, som ved flere valg nesten er blitt halvert.
AA170903 Regjeringen, KrF og Venstre er ikke avvisende til permanent politibevæpning på Oslo lufthavn.
AA170903 Venstre ligger over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning ( +0,5 ), mens KrF ligger under med 3,8 prosent ( - 0,3 ).
AA170903 Målingen ville gitt borgerlig flertall for Høyre, Frp, KrF og Venstre.
AA170903 På flere målinger hos TV2 lå KrF under sperregrensa i august, og bakgrunnstallene vitner om et parti i trøbbel.
AA170903 Kristelig Folkeparti ¶ KrF står i fare for å gjøre sitt dårligste valg siden 1936.
AA170903 Ingen har for alvor trodd at KrF vil slite med sperregrensa, men trenden for Hareides parti er kritisk.
AA170903 I likhet med KrF har Venstre brukt mye krefter på å snakke om hvor vanskelig det er å samarbeide med Høyre og Frp.
AA170903 Hareide er politikkens største flørt ¶ KrF trenger verdier som vinner ¶
AA170903 FLERE KOMMENTARER OM KRF : ¶
AA170903 Det er lenge siden KrF har hatt en tydelig sak, slik kontantstøtten og verdikommisjonen var i jubelåret 1997 da partiet fikk 13,7 prosent oppslutning og statsministeren.
AA170903 Det er en mager trøst at KrF har trofaste velgere for de blir både færre og eldre.
AA170903 KrF har brukt mye krefter på selvpisking og sliter veldig med å snakke om annet enn hvor vanskelig det er å samarbeide med Frp.
VG170902 For mens Ap, H og KrF får karakteren 5- må Frp må nøye seg med en 4+, ifølge vurderingene OFV har gjort.
VG170902 Ap, H og KrF satser mer på norske veier enn Frp.
DN170902 Ifølge en måling i Dagbladet lørdag har sjansen for at de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF får flertall, økt fra 11 til 17 prosent den siste uka.
DN170902 Fylkesmålingene som vektes mot kommunevalget i 2015 gir solid rødgrønt flertall med 97 mandater mot 72 for de fire borgerlige samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre, viser beregninger fra Poll of polls.
DB170902 Norsk regnesentral forteller Dagbladet at det er mindre enn fem prosent sannsynlighet for at Venstre, KrF og Venstre får flertall i Stortinget etter valget.
DB170902 Ifølge snittmålingene til Pollofpolls.no får Venstre, KrF og Høyre 54 mandater.
DB170902 - Jeg tror mange er positive til regjering med Venstre, KrF og Høyre.
DB170902 - Nå har de sittet i byråd i to år, og det eneste nye som har skjedd på den fronten er at byrådet har støttet forslaget fra oss, Høyre og KrF om å støtte borettslag og sameier som vil oppgradere ladetilbudet til beboerne, sier Melby.
DB170902 januar i år, som bekrefter at det var Venstre, Høyre og KrF som foreslo tilskuddsordningen.
DB170902 Samtidig flørtet han med KrF , til og med Venstre - selv om Trine Skei Grande rutinemessig avviste.
DB170902 Partiet satt igjen med et kjølig og uforpliktende forhold til KrF .
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Men flere Ap-sympatisører Aftenposten snakket med var ikke spesielt glade for partilederens flørt med KrF .
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet - Aps flørt med KrF , tror du det har bidratt til å skremme vekk velgere som homofile og enkelte kvinnelige velgere som er opptatt av saker som for eksempel reservasjonsretten for leger ?
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/MQ9eJ/Politiet-pa-Gardermoen-fortviler-over-manglende-bevapning Fornebu hadde væpnet politi fram til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten, fram til det ble opphevet i juni 1999 under justisminister Aud Inger Aure ( KrF ) ¶
AP170902https://www.aftenposten.no/kultur/i/ejarO/KrF-vil-styrke-breddekulturen-ved-a-hjelpe-de-frivillige | KrF vil styrke breddekulturen ved å hjelpe de frivillige ¶ KrF legger mest vekt på frivilligheten og det tradisjonelle i kulturlivet, men sier også de vil jobbe for den provoserende kunsten.
AP170902https://www.aftenposten.no/kultur/i/ejarO/KrF-vil-styrke-breddekulturen-ved-a-hjelpe-de-frivillige Det er viktig å ta vare på det som er tilgjengelige og gratis for alle, sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsmann i KrF , om partiets viktigste saker i kulturpolitikken.
AP170902https://www.aftenposten.no/kultur/i/ejarO/KrF-vil-styrke-breddekulturen-ved-a-hjelpe-de-frivillige | KrF vil styrke breddekulturen ved å hjelpe de frivillige ¶
AP170902https://www.aftenposten.no/kultur/i/ejarO/KrF-vil-styrke-breddekulturen-ved-a-hjelpe-de-frivillige KrF vil jobbe for friske penger til kulturskolene, så de blir tilgjengelige for folk flest.
AA170902 Ordningen er et resultat av budsjettforliket mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp i 2016, og vil være i drift fra 1. oktober.
AA170902 Selv mener Solberg ting ikke vil forandre seg så mye fra dagens samarbeidsavtale, selv om avstanden mellom Frp og KrF har økt.
AA170902 Ordningen er et resultat av budsjettforliket mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp i 2016, og vil være i drift fra 1. oktober.
AA170902 Fornebu hadde væpnet politi fram til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten, fram til det ble opphevet i juni 1999 under justisminister Aud Inger Aure ( KrF ) ¶ ( ©NTB ) ¶
AA170902 Ifølge en måling i Dagbladet lørdag har sjansen for at de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF får flertall, økt fra 11 til 17 prosent den siste uka. ( ©NTB ) ¶
AA170902 Fra venstre, Jorodd Asphjell ( Ap ), Geirmund Lykke ( KrF ), Gjertrud Berg ( MDG ), Roald Arentz ( Rødt ), Tom Anders Stenbro og Ole Alxander Opdalshei, begge fra Kreftforeningen.
VG170901 Også KrF , som sammen med Venstre er et av regjeringens støttepartier, reagerer på salget.
VG170901 - KrF støttet dette i Stortinget sist vinter.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing Venstre og KrF er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å få ned antall lærere med manglende kvalifikasjoner.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing - Regjeringen, KrF og Venstre har laget fire statsbudsjett sammen og i hvert eneste budsjett har vi prioritert skole, utdannelse og lærere.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing KrF følger opp ¶
DN170901 Venstre og KrF er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å få ned antall lærere med manglende kvalifikasjoner.
DN170901 - Regjeringen, KrF og Venstre har laget fire statsbudsjett sammen og i hvert eneste budsjett har vi prioritert skole, utdannelse og lærere.
DN170901 KrF følger opp ¶
DB170901 Internasjonal tendens ¶ KrF er partiet som, mer enn noen annen, blir avspist med smuler.
DB170901 Hvis ikke, må han forsøke å lokke KrF og Venstre over til seg.
DB170901 I dag er det 17 prosent mulighet for et borgerlig flertall bestående av KrF , Venstre, Høyre og Frp, i følge Norsk regnesentral og 169.no.
DB170901 Eivor Evenrud ( Rødt ) etterlyser i Aftenposten flere aktører i fiskehallen, Anne Kathrine Skjørhammer ( Krf ) synes det er blitt « som fiskedisken på Meny ».
DB170901 Å lokke KrF over midtstreken ville skape en ny maktbalanse i det politiske Norge.
DB170901 Torgeir Opdahl som er regionalt verneombud for 770 ansatte i Kværner oppsummerte reaksjonen blant fotfolket på utmerket vis da han i frustrasjon spurte om « dette snakket om samarbeid med KrF , er det makt for enhver pris, eller hva ? ».
DB170901 Der AP i vår gjorde det nokså klart at de var villige til å dumpe SV for å gå KrF med i Regjering er er de nå plutselig et « usikkert kort ».
DA170901 Så er Venstre-døra siden slamret igjen, og døra til KrF er også i ferd med å lukkes.
DA170901 Nå har imidlertid Venstre og KrF stilt seg slik at de kan kan sikre Frp i regjering, mener Støre.
DA170901 Nytt siden den gang er blant annet at Ap-leder Jonas Gahr Støre har åpnet for samarbeid med sentrum - hovedsaklig med KrF , men også med Venstre.
DA170901 Kommentar : Tidenes mest uforutsigbare valg ( Arne Strand ) ¶ - KrF i lignende situasjon ¶
DA170901 - Med KrF er det færre konfliktområder, men deres valg nå i valgkampen gjør et samarbeid langt mindre sannsynlig.
DA170901 KrF har stilt seg i en lignende situasjon, sier Støre, og fortsetter : ¶
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr7xK/MDG-sier-de-er-blokknoytrale-Men-her-er-tallene-som-viser-at-velgerne-deres-har-en-klar-favoritt Men få av velgerne deres ønsker samarbeid med Høyre og Krf .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr7xK/MDG-sier-de-er-blokknoytrale-Men-her-er-tallene-som-viser-at-velgerne-deres-har-en-klar-favoritt Frp er det klart mest upopulære partiet, med Høyre på andreplass og KrF på tredje.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MQdb0/Politisk-tivoli-i-Birkelunden KrF har en utfordrende øvelse hvor publikum skal banke ned en person de ikke liker.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72Vew/Fra-Ernas-snapfilter-til-SMS-dialoger-Valgkamp-stunts-som-far-deg-til-a-vri-deg-i-latter-eller-smerte Det vet strategene i KrF å utnytte - her i en fiffig kombinasjon med et spark til Arbeiderparti-vedtaket om å fjerne K-en i KRLE-faget : ¶ 7.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Ap angriper igjen oppsplitting av norsk jernbane gjennom jernbanereformen, som regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med Venstre og KrF , står bak.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8ymoQ/KrF-har-gjort-tvilen-til-sin-viktigste-valgkampsak--Trine-Eilertsen | KrF har gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak Trine Eilertsen ¶ KrF har gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8ymoQ/KrF-har-gjort-tvilen-til-sin-viktigste-valgkampsak--Trine-Eilertsen Så viktig har det vært å vise avstand til Frp, og å svare på utfordringen fra Senterpartiet, at det har fremstått som et større og større mysterium at KrF støtter Regjeringen.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8ymoQ/KrF-har-gjort-tvilen-til-sin-viktigste-valgkampsak--Trine-Eilertsen Partiet fikk mye kjærkommen oppmerksomhet da det ble gitt inntrykk av at det var nærmest åpent hvor KrF ville lande.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8ymoQ/KrF-har-gjort-tvilen-til-sin-viktigste-valgkampsak--Trine-Eilertsen Knut Arild Hareide og KrF dyrker posisjonen som sentrumsparti, men fremstår som utydelige hvis partiet drar tvilen for langt.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8ymoQ/KrF-har-gjort-tvilen-til-sin-viktigste-valgkampsak--Trine-Eilertsen Gjennom så å si hele stortingsperioden har KrF dyrket forskjellene mellom seg og regjeringspartiene, særlig Frp.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8ymoQ/KrF-har-gjort-tvilen-til-sin-viktigste-valgkampsak--Trine-Eilertsen | KrF har gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak Trine Eilertsen ¶
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8ymoQ/KrF-har-gjort-tvilen-til-sin-viktigste-valgkampsak--Trine-Eilertsen KrF har selv gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak.
AA170901 Sykehus kan virke som simpel distriktspolitikk, men KrF mener at dette er viktig.
AA170901 KrF vil prioritere skogen.
AA170901 KrF mener at vi skal vurdere små byer og store tettsteder framfor store byer.
AA170901 KrF er garantisten for lokalsykehusene.
NL170831 Det skaper ikke bare problemer i forholdet til støttepartiene Venstre og KrF .
DN170831 KrF står nesten på stedet hvil med 4,1 prosent ( - 0,1 ) og åtte mandater.
DN170831 Samarbeidspartiet KrF har imidlertid varslet at de ønsker en reformpause - i motsetning til signalene fra Sanner.
DB170831 KrF får 5,5 prosent ( +0,2 ), mens Venstre ligger under sperregrensen med 3,4 prosent ( - 0,2 ).
DB170831 Sammen med KrF og Venstre får de tilsammen 86 mandater, ifølge målingen.
DB170831 KrF står nesten på stedet hvil med 4,1 prosent ( - 0,1 ) og åtte mandater.
DB170831 Venstre-lederen minner om at samarbeidsavtalen, som høsten 2013 ble undertegnet av Høyre, Frp, KrF og Venstre etter intense forhandlinger i Nydalen, slår fast at regjeringen skulle legge fram en ordning med inntektsgradert foreldrebetaling for SFO.
DB170831 TAR GREP : Olaug Bollestad i Krf vil ha sykehjemsmat på den politiske dagsorden.
DB170831 Olaug Vervik Bollestad ( KrF ) : Trist syn ¶
DA170831 Samtidig ønsker både Høyre, Arbeiderpartiet, Frp og KrF å bygge ny rullebane på Gardermoen.
DA170831 Mye av usikkerheten i valget har vært knyttet til hvordan det går med MDG og SV, samt KrF og Venstre.
DA170831 Størst konsentrasjon av eldre velgere finner vi i KrF , der 36 prosent av de spurte er over 60 år.
DA170831 Snittalderen blant velgerne er høyest i Sp, KrF og Frp med 51,6 år.
DA170831 Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer på KrF .
DA170831 Denne andelen er lavest i KrF , med 4 prosent.
DA170831 Deltid i KrF
DA170831 Av undersøkelsen framgår det at andelen kvinnelige velgere er størst i Arbeiderpartiet med 60 prosent, fulgt av KrF med 58 og SV med 57 prosent.
DA170831 Andelen gifte velgere størst i KrF med 65 prosent, mens SV og Rødt har flest samboere, med henholdsvis 27 og 29 prosent.
DA170831 Andelen barnerike familier er også størst i KrF , der 13 prosent oppgir at husstanden har tre eller flere hjemmeboende barn.
DA170831 KrF har størst andel deltidsansatte med 23 prosent, fulgt av Ap og SV som begge har 17.
DA170831 Jon Helgheim ( Frp ), Rebekka Borsch ( V ), Ståle Sørensen ( MDG ), Arne Nævra ( SV ) og Jostein Rensel ( KrF ) kjemper alle om utjevningsmadatet for Buskerud.
DA170831 Han understreker at både KrF og SV absolutt har muligheter til å ta det siste mandatet, basert på hvordan de gjør det i meningsmålingene.
DA170831 Frp, Venstre, MDG, SV og KrF har alle muligheten til å kapre dette mandatet.
AA170831 Espen Agøy Hegge fra KrF gikk på talerstolen med en annen bekymring.
AA170831 Til sammen sikrer Høyre, Frp, KrF og Venstre seg 88 av de 169 plassene i nasjonalforsamlingen, skriver Bergens Tidende.
AA170831 I tillegg til Venstre og MDG, viser målingen også framgang for SV, KrF og Fremskrittspartiet.
AA170831 KrF går fram med 0,9 prosentpoeng til 5,4 prosents oppslutning, mens Frp går fram 1,1 prosentpoeng til 16,6 prosents oppslutning.
AA170831 Samarbeidspartiet KrF har imidlertid varslet at de ønsker en reformpause - i motsetning til signalene fra Sanner.
AA170831 KrF får 5,5 prosent ( +0,2 ), mens Venstre ligger under sperregrensen med 3,4 prosent ( - 0,2 ).
AA170831 KrF står nesten på stedet hvil med 4,1 prosent ( - 0,1 ) og åtte mandater.
VG170830 Som for KrF er det viktig å gjenfinne troen.
VG170830 Sommeren 2012 bestemte partiene i kommunen, Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre å sette det nye bo- og servicesenteret ut på anbud.
NL170830 I fjor klarte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, og de såkalte « samarbeidspartiene » KrF og Venstre å stoppe forslaget.
DB170830 Sannsynligheten for et flertall for Høyre, KrF , Venstre og Frp er nå på 14 prosent opp fra elleve på mandag.
DB170830 Også KrF står på stedet hvil med 4,2 prosent og åtte mandater.
DB170830 Hvordan vil politikken til KrF påvirke hverdagen min ?
DB170830 Svendsrud er behersket og tydelig, og viser hvorfor deler av Høyre, KrF og Venstre klarte å gå i en samarbeidskoallisjon med Frp.
DB170830 Hun påpekte at KrF har hatt en avgjørende rolle for å hindre typisk Høyre og Frp-politikk på disse områdene, og selvsagt at KrF og Venstre har fått mange gjennomslag.
DB170830 Hun påpekte at KrF har hatt en avgjørende rolle for å hindre typisk Høyre og Frp-politikk på disse områdene, og selvsagt at KrF og Venstre har fått mange gjennomslag.
DB170830 Det trengs i en tid når både KrF og Venstre-velgere lar seg provosere mer og mer over Frps splittende rolle.
DB170830 I den såkalte samarbeidsavtalen mellom de to regjeringspartiene og Venstre og KrF , er det også et punkt om såkalt lukkede mottak.
DA170830 - I dag står Høyre, Ap, SV, Venstre og KrF bak vedtaket som foreligger.
DA170830 Knut Arild Hareide, leder i KrF .
DA170830 Blant dem som ønsker at Norge skal ta imot flere gjennom EUs relokaliseringsprogram, er KrF-leder Knut Arild Hareide : - KrF ønsker at Norge skal ta større ansvar for flyktningsituasjonen, og ta imot flere gjennom relokaliseringsprogrammet.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering Les Harald Stanghelles kommentar om Aps forhold til KrF .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering Jonas Gahr Støres velgere vender ryggen til samarbeid med MDG og Rødt og er skeptiske til KrF , ifølge ny meningsmåling.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering Ap-leder Jonas Gahr Støre har flere ganger uttalt at han holder døren åpen for et samarbeid med KrF dersom partiet skulle ønske å skifte side.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering KrF er Sp-velgernes andrevalg.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpqmg/Borgerlig-flertall-glipper-i-ny-TV-2-maling Også KrF står på stedet hvil med 4,2 prosent og åtte mandater.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Gdj4B/Krisevalg-forer-ikke-til-at-Store-gar-av Tungt for KrF og Venstre ¶
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Gdj4B/Krisevalg-forer-ikke-til-at-Store-gar-av - Det må være tungt for KrF og Venstre å se seg selv i speilet.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla - Vi innfører offeromsorgskontor i alle politidistriktene, og bare for i år har vi, sammen med V og KrF , økt bevilgningene til kampen mot vold med en halv milliard kroner gjennom opptrappingsplanen mot vold og overgrep.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/AOEqE/-Hvorfor-odelegge-noe-som-fungerer--Erling-Dokk-Holm Opposisjonspartiene SV og Ap nikket samtykkende - bare Rødt og KrF stemte imot.
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/AOEqE/-Hvorfor-odelegge-noe-som-fungerer Opposisjonspartiene SV og Ap nikket samtykkende - bare Rødt og KrF stemte imot.
AA170830 Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø fra KrF påpeker at den juridiske betenkningen ikke er realitetsbehandlet ennå, og at det først vil skje når rådmannen legger fram en sak for tinget til høsten. ( ©NTB ) ¶
AA170830 Venstre, KrF , Høyre og Frp får 83 mandater på målingen, som er tatt opp mellom 22. og 28. august. 932 personer deltok. ( ©NTB ) ¶
AA170830 Geirmund Lykke ( KrF ) er misfornøyd med nedbygging av jordbruksareal.
AA170830 Også KrF står på stedet hvil med 4,2 prosent og åtte mandater.
AA170830 Den gamle LO-kjempen, Yngve Hågensen, sa det slik da han her om dagen ble spurt om Støres gjentatte uttalelser om at døra til KrF alltid står åpen : Da må noen for svingende få ordnet den døra.
VG170829 Ap-Jonas : Stenger døren for MDG og Rødt, åpnet for Venstre og KrF
VG170829 Knut Arild Hareide, leder i Krf , mener derimot at det bare er bra for Listhaug å dra på studiebesøk til Sverige.
NL170829 Dette ble senere øket til 95 millioner, takket være KrF .
DN170829 KrF berger seg så vidt over med en fremgang på 0,2 til 4,2 prosent.
DN170829 KrF er frem 0,9 prosentpoeng til seks prosent.
DN170829 Rekordmange fullfører videregående ¶ KrF lyser ut jobben som integreringsminister ¶ | 10 av 12 rigger i opplag ¶
DN170829 Samarbeidspartner KrF lyste nylig ut jobben som integreringsminister i Norge på sin egen nettside.
DN170829 Rekordmange fullfører videregående ¶ KrF lyser ut jobben som integreringsminister ¶
DN170829 Har solgt 99 prosent av årets boliger ¶ KrF lyser ut jobben som integreringsminister ¶
DN170829 Her under Krf sin partitime under Arendalsuka.
DN170829 ( Vilkår ) ¶ ¶ | KrF lyser ut jobben som integreringsminister ¶
DB170829 ¶ LYSER UT STILLING : KrF mener landet nå trenger enn minister med særansvar for integrering.
DB170829 Norge trenger det motsatte, og bør få en egen integreringsminister, mener KrF .
DB170829 I stedet vil KrF jobbe for at landet får en egen integreringsminister etter valget.
DB170829 - Vi har gjort veldig mye knyttet til integrering sammen med KrF , så dette synes jeg er et merkelig forslag, skriver Listhaug i en epost til Dagbladet.
DB170829 - Merkelig av KrF
DB170829 De to støttepartiene Venstre og KrF sier at de avskyr regjeringa ( eller i alle fall deler av den ) og vil ikke anerkjenne at de støtter regjeringa.
DA170829 LES OGSÅ : Støre om KrF : - Et usikkert kort ¶...
DA170829 Olaug Vervik Bollestad fra KrF scorer 90 prosent.
DA170829 Ingen parti har fått høyere terningkast enn KrF .
DA170829 I Naturvernforbundets miljørating får Arbeiderpartiet terningkast tre og KrF terningkast fem.
DA170829 For oss er handling langt viktigere enn tomme ord, og da er KrF det opplagte valget i høst.
DA170829 En av grunnverdiene til KrF er forvalteransvaret slik vi finner det i Bibelen.
DA170829 Det betyr ikke at vi i KrF vil stenge oljekranen på dagen.
DA170829 Det at Rogaland KrF i en av brosjyrene byttet ut et punkt om miljø med et punkt om Israel betyr ikke at KrF ikke er et miljøparti.
DA170829 Det at Rogaland KrF i en av brosjyrene byttet ut et punkt om miljø med et punkt om Israel betyr ikke at KrF ikke er et miljøparti.
DA170829 Derfor er det rart at Bjørnar Haugstad Jåtten, fylkesstyremedlem i AUF i Rogaland og organisatorisk nestleder i Stavanger AUF, får det til å høres ut som om KrF er en klimaversting.
DA170829 DEBATT : Det som hindrer et grønt skifte i Norge er den grå sammensvergelsen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet og ikke at KrF skriver om Israel i valgbrosjyren sin.
DA170829 Av Olaus Trygve Bjuland, ungdomskandidat Rogaland KrF , og Jonas Andersen Sayed, Rogaland KrFU ¶
DA170829 Den profilerte Frp-politikeren har imidlertid selv blitt omtalt som en belastning for samarbeidet på borgerlig side, særlig for sentrumspartiene KrF og Venstre, som nå strever med sperregrensen.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8ylG/For-mange-i-Ap-har-tatt-seieren-pa-forskudd_-mener-byradsleder-Raymond-Johansen KOMMENTAR : Det er slutt på flørten mellom Ap og KrF .
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8ylG/For-mange-i-Ap-har-tatt-seieren-pa-forskudd_-mener-byradsleder-Raymond-Johansen - Ap-leder Jonas Gahr Støre bruker byrådet i Bergen der Ap samarbeider med Venstre og KrF som et utstillingsvindu, men i mindre grad Oslo.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/KwPP4/KrF-lyser-ut-jobben-som-integreringsminister | KrF lyser ut jobben som integreringsminister ¶
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OM6ME/De-borgerlige-ma-bli-bedre-til-a-argumentere-for-skattekutt--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund KrF mener tiden for skattelettelser er over.
AA170829 Den profilerte Frp-politikeren har imidlertid selv blitt omtalt som en belastning for samarbeidet på borgerlig side, særlig for sentrumspartiene KrF og Venstre, som nå strever med sperregrensen.
AA170829 Med Venstre tilbake 0,7 prosentpoeng til 3,3 prosent og bare ett mandat på Stortinget, Fremskrittspartiet på 15,0 ( +0,8 ) og KrF fram 0,9 prosentpoeng til 6 prosent - ville det blitt flertall i Stortinget med 85 mandater og knappest mulig flertall de borgerlige dersom dette hadde vært valg.
AA170829 ( ©NTB ) ¶ | KrF lyser ut jobben som integreringsminister ¶
AA170829 Også blant dem som stemmer Rødt, KrF , Ap og Venstre er det et flertall som sier ideologi er viktigst, henholdsvis 73, 69, 56 og 56 prosent. 47 prosent av Høyre-velgerne sier det samme, mens andelen blant Sps og Frps velgere er henholdsvis 40 og 35 prosent.
AA170829 KrF berger seg så vidt over med en fremgang på 0,2 til 4,2 prosent.
AA170829 De fire borgerlige partiene, Høyre, Frp, KrF og Venstre får 87 mandater på TV 2-målingen og knappest mulig flertall med 85 mandater på NRKs måling.
AA170829 KrF får sterke 6 prosent hos NRK, men hos TV 2 er partiet så vidt over sperregrensen med 4,2 prosent.
VG170828 Høyre og statsministeren kan peke på de tre andres behov for seire, Frp kan kjøre dobbelt helt uten hindringer og samarbeidspartiene KrF og Venstre har helt frem til nå kunnet bestemme avstanden til regjeringen de selv har innsatt gjennom en skriftlig avtale etter valget for fire år siden.
VG170828 Ap-Jonas : Stenger døren for MDG og Rødt, åpnet for Venstre og KrF
NL170828 KrF ville vite hvor vi skal hente pengene til velferdsstaten, hvis vi stenger oljekranene om femten år, slik MDG jobber for.
NL170828 Dersom SV tar direktemandater, vil også partier som Krf , Venstre, MDG og Rødt ha sjanser på utjevningsmandater ( dersom de klarer sperregrensen ).
DN170828https://www.dn.no/nyheter/2017/08/28/2225/Politikk/fersk-maling-superjevnt-mellom-blokkene KrF ligger på 4 prosent, og Venstre på 3,7.
DN170828 KrF ligger på 4 prosent, og Venstre på 3,7.
DN170828 På spørsmålet om det er likegyldig for ham om det blir SV eller KrF han samarbeider med, svarte Vedum at han synes hele debatten om samarbeid er ødeleggende.
DN170828 Muligheten for å be Kristelige folkeparti skifte side dersom de borgerlige mister flertall, lot Vedum være opp til KrF selv.
DN170828 - Nå er det så mye tvil i KrF , så de får få lov til å tvile selv.
DB170828 Frps lokallag ble lagt ned, og KrF klarte ikke lenger å stille liste.
DA170828 Sammen med våre samarbeidspartier V og KrF har vi derfor gjennomført et taktskifte i klimapolitikken i de fire årene vi har sittet i regjering.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Nå er døren til Venstre ettertrykkelig lukket, men heller ikke flørten med KrF er uproblematisk iblant Aps kjernevelgere.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Når man ser på mediedekningen, spør folk seg hvorfor en skal stemme på Ap og få ny regjering dersom det betyr makt til Venstre og KrF , sier han - som legger til at det er Venstre-flørten som har vært verst.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Hvis valget er Ap i regjering med KrF, eller ikke Ap i regjering, så synes jeg vi skal holde oss utenfor regjering, sa Yngve Hågensen, tidligere LO-leder og mangeårig medlem av Aps sentralstyre da flørte mellom Ap og KrF var som heitest.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Hvis valget er Ap i regjering med KrF , eller ikke Ap i regjering, så synes jeg vi skal holde oss utenfor regjering, sa Yngve Hågensen, tidligere LO-leder og mangeårig medlem av Aps sentralstyre da flørte mellom Ap og KrF var som heitest.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Nå er døren til Venstre ettertrykkelig lukket, men heller ikke flørten med KrF er uproblematisk iblant Aps kjernevelgere.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Når man ser på mediedekningen, spør folk seg hvorfor en skal stemme på Ap og få ny regjering dersom det betyr makt til Venstre og KrF , sier de to - som legger til at det er Venstre-flørten som har vært verst.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Hvis valget er Ap i regjering med KrF, eller ikke Ap i regjering, så synes jeg vi skal holde oss utenfor regjering, sa Yngve Hågensen, tidligere LO-leder og mangeårig medlem av Aps sentralstyre da flørte mellom Ap og KrF var som heitest.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Hvis valget er Ap i regjering med KrF , eller ikke Ap i regjering, så synes jeg vi skal holde oss utenfor regjering, sa Yngve Hågensen, tidligere LO-leder og mangeårig medlem av Aps sentralstyre da flørte mellom Ap og KrF var som heitest.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 | Hareide : - Større avstand mellom KrF og Venstre nå enn det var i 2013 ¶
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 Men det er nok større forskjeller både når det gjelder samarbeid og politikk mellom KrF og Venstre i dag enn for fire år siden.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 KrF-leder Knut Arild Hareide bekrefter at den politiske avstanden mellom bestevennene KrF og Venstre er blitt større de siste fire årene.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 Hvorfor har avstanden mellom KrF og V økt ?
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 Han kjenner seg igjen i beskrivelsen av at de erklærte politiske bestevennene KrF og Venstre har sklidd noe lengre fra hverandre i løpet av perioden.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 Det underbygger jo den posisjonen vi har med å være på borgerlig side, og med samarbeid med Høyre og KrF som regjeringsmål, sier Elvestuen.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 - Politisk er avstanden mellom KrF og Venstre blitt større, selv om Venstre fortsatt er en populær samarbeidspartner blant våre velgere, sier Hareide.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 - At vi ser at KrF og Venstre har et annet syn er ikke overraskende.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/825LA/Sentrumsvelgerne-sliter-med-mer-enn-Sylvi-Listhaug--Trine-Eilertsen For det er ikke mangel på politisk gjennomslag som plager velgerne til KrF og Venstre.
AA170828 KrF ligger på 4 prosent, og Venstre på 3,7.
DN170827 På den annen side er sannsynligheten bare 9 prosent for at dagens flertall med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og KrF til sammen får over 85 mandater og flertall også etter valget, ifølge NR.
DN170827 En tenkt koalisjon eller samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.
DN170827 Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.
DN170827 Ap 56 mandater ( 55 ), Høyre 42 ( 48 ), Frp 24 ( 29 ), Sp 21 ( 10 ), SV 8 ( 7 ), KrF 8 ( 10 ), MDG 5 ( 1 ), V 3 ( 9 ), Rødt 2 ( 0 ).
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall På den annen side er sannsynligheten bare 9 prosent for at dagens flertall med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og KrF til sammen får over 85 mandater og flertall også etter valget, ifølge NR.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Ifølge prognosen, som jevnlig oppdateres på nettsiden 169.no, havner både Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), SV og KrF over sperregrensen, mens Venstre med 80 prosent sannsynlighet havner under sperregensen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall En tenkt koalisjon eller et samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Ap 56 mandater ( 55 ), Høyre 42 ( 48 ), Frp 24 ( 29 ), Sp 21 ( 10 ), SV 8 ( 7 ), KrF 8 ( 10 ), MDG 5 ( 1 ), V 3 ( 9 ), Rødt 2 ( 0 ).
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall På den annen side er sannsynligheten bare 9 prosent for at dagens flertall med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og KrF til sammen får over 85 mandater og flertall også etter valget, ifølge NR.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Ifølge prognosen, som jevnlig oppdateres på nettsiden 169.no, havner både Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), SV og KrF over sperregrensen, mens Venstre med 80 prosent sannsynlighet havner under sperregensen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall En tenkt koalisjon eller et samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Ap 56 mandater ( 55 ), Høyre 42 ( 48 ), Frp 24 ( 29 ), Sp 21 ( 10 ), SV 8 ( 7 ), KrF 8 ( 10 ), MDG 5 ( 1 ), V 3 ( 9 ), Rødt 2 ( 0 ).
AP170827https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/02v0g/Farlige-forbindelser-I-Harald-Stanghelle Det er slutt på flørten mellom Ap og KrF .
AP170827https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/02v0g/Farlige-forbindelser Det er slutt på flørten mellom Ap og KrF .
AA170827 På den annen side er sannsynligheten bare 9 prosent for at dagens flertall med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og KrF til sammen får over 85 mandater og flertall også etter valget, ifølge NR.
AA170827 Ifølge prognosen, som jevnlig oppdateres på nettsiden 169.no, havner både Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), SV og KrF over sperregrensen, mens Venstre med 80 prosent sannsynlighet havner under sperregensen.
AA170827 En tenkt koalisjon eller samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.
AA170827 Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.
AA170827 Ap 56 mandater ( 55 ), Høyre 42 ( 48 ), Frp 24 ( 29 ), Sp 21 ( 10 ), SV 8 ( 7 ), KrF 8 ( 10 ), MDG 5 ( 1 ), V 3 ( 9 ), Rødt 2 ( 0 ).
AA170827 Venstre og KrF havner under sperregrensen, slik de også gjorde i TV 2s forrige måling torsdag.
AA170827 Meningsmålingen som TV 2 publiserte søndag, ville gitt 80 mandater til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet - og 80 mandater til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF .
AA170827 Med en oppslutning på 3,7 prosent ( + 0,5 ) ville KrF fått tre mandater.
AA170827 Dermed har de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV samlet mistet fire mandater sammenlignet med torsdagens TV 2-måling, mens Høyre, Frp, KrF og Venstre samlet øker med fem mandater.
VG170826 Stortingsflertallet, med Arbeiderpartiet, Venstre, KrF på laget, har til og med bedt regjeringen ta « internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner ».
VG170826 Sentrumspartiene i midten, særlig Sp og KrF , har bidratt til å bevare Norge som et samfunn der det er enighet om de store spørsmålene.
VG170826 Det samme gjør de to samarbeidspartiene deres, Venstre og KrF .
VG170826 Det er en av grunnene til at partiets nestleder Trond Giske og andre er så opptatt av å bygge en bro inn til sentrum med KrF .
VG170826 Med 5,4 prosents ligger Bjørnar Moxnes og Rødt bare 0,1 prosentpoeng bak KrF , som i dag har utjevningsmandatet fra Østfold.
DN170826 | Ap-velgerne vil ikke gå sammen med KrF
DN170826 SV får godkjentstempel av snaut 30 prosent, mens KrF er en akseptabel partner for rundt 25 prosent av Senterpartiets velgere.
DN170826 Blant dem som stemmer KrF er spredningen større.
DN170826 Aps velgere vil gjerne samarbeide med Sp eller SV, men er lunkne til tanken om regjeringssamarbeid med KrF , viser en ny måling.
DN170826 KrF kommer på tredjeplass, men langt bak de gamle rødgrønne makkerne.
DB170826 Kan flørten med KrF og Venstre ha jaget Ap-velgere opp på gjerdet ? 90 000 velgere har forlatt Ap på en måned ¶
DA170826 Solbergs samarbeidspartner Knut Arild Hareide ( KrF ) mener at Solberg har et problem når en statsråd med fagansvar bryter med regjeringens politikk.
AA170826 - Jeg aksepterer ikke at Støre stempler velgerne til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF som kalde.
VG170825 På de fire årene som er gått siden de fire borgerlige partiene Høyre, KrF , Venstre og Frp vant valget i 2013, har over 300.000 velgere snudd dem ryggen.
NL170825 Flørten med KrF har ikke ført frem, men i stedet ført til skepsis hos mange velgere med klassisk sosialdemokratisk sinnelag.
DN170825 De fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF ville samlet fått 76 mandater.
DN170825 KrF går frem 0,5 prosentpoeng fra forrige måling til 4,4 prosent - svakt under snittet på 4,9.
DN170825 På LOs hjemmesider heter det at både Høyre, Frp, Venstre og KrF i sine programmer åpner for å endre dagens sykelønnsordning med full lønn under sykdom.
DB170825 Nå konkretiserer KrF kravlista, samtidig som de stiller fire helt nye konkrete krav til potensielle samarbeidspartnere.
DB170825 Han har allerede varslet at KrF vil stille krav om en økning av barnetrygda.
DB170825 - Vi ser at det er mye felles med Sp og KrF, men noe av styrken i samarbeidet med Høyre, er at de har vært gode på å se hva som er viktig for KrF .
DB170825 - Vi ser at det er mye felles med Sp og KrF , men noe av styrken i samarbeidet med Høyre, er at de har vært gode på å se hva som er viktig for KrF.
DB170825 Seks av nei-kommunene er styrt av KrF .
DB170825 ( Dagbladet ) : Nesten alle KrF sine ordførere i Agder har sagt neil til å heise homoflagget de har fått tilsendt i forbindelse med Skeive Sørlandsdager.
DB170825 SV havner godt over og KrF klarer seg så vidt.
DB170825 Knut Arild Hareides drømmescenario - en regjering med KrF , Venstre og Høyre - får bare 53 mandater på denne målinga.
DB170825 Ap, Sp og KrF får til sammen 81 mandater, og må i så fall søke støtte i Stortinget fra SV.
DB170825 KrF krabber tilbake over sperregrensa, mens Venstre bikker under igjen for første gang siden februar.
DB170825 Å stemme på et parti i nærheten av sperregrensa ; Rødt, SV, KrF , Venstre eller MDG, innebærer at man enten får veldig mye igjen for stemmen sin, fordi man bidrar til å løfte partiet over sperregrensa, eller veldig lite, fordi antall stemmer per mandat er mye mindre hvis man kommer under sperregrensa.
DB170825 De to mest sannsynlige utfallene er enten en Ap/Sp-regjering eller en H/Frp-regjering ( denne gangen uten støtte fra Venstre og KrF ).
DB170825 Venstre ligger trygt plassert under sperregrensa med en oppslutning på 3,4 prosent, og KrF rett over med 4,4.
DB170825 Men selv om kritikken mot Arbeiderpartiets slagplan er både legitim og treffsikker, er det kanskje Solberg som har gått på den største blemma : I jakten på å konsolidere Høyre og Frps makt, har hun hengt Venstre og KrF ute til tørk.
DB170825 Men Hareide og KrF ser heller ikke ut til å tjene på de harde retoriske skuddvekslingene med Fremskrittspartiet.
DB170825 Ifølge TV2s siste måling har KrF tapt 19000 velgere til regjeringspartiene.
DB170825 I teorien er det mulig å se for seg at også samarbeidspartiene Venstre og KrF skulle klare det samme.
DB170825 I det minste der det teller for Venstre og KrF : i offentligheten.
DB170825 Det er mulig Erna Solbergs manglende støtte til Venstre og KrF i krevende konflikter med Frp, har vært en bevisst strategi.
DB170825 Arbeiderpartiet ¶ KrF
DA170825 Olaug Bollestad ønsker å vise at det er mer ved KrF enn bare den første bokstaven.
DA170825 Olaug Bollestad ( KrF ) ønsker å få folk til å forstå at K-en i partinavnet ikke bare står for selve kristendommen, men for alle verdiene kristendommen bærer med seg.
DA170825 september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold - fra partiene Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, KrF , V, H og Frp.
DA170825 I september 2013 fikk fastleger reservasjonsrett som følge av samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og KrF .
DA170825 I mai 2014 ble reservasjonsretten fjernet igjen, etter en avtale mellom Solberg-regjeringen og KrF .
DA170825 De fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF ville samlet fått 76 mandater.
DA170825 KrF går fram 0,5 prosentpoeng fra forrige måling til 4,4 prosent - svakt under snittet på 4,9.
DA170825 SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF .
DA170825 En borgerlig blokk med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre ville fått 78 mandater gitt et valgresultat på linje med gjennomsnittet av målingene så langt i august.
DA170825 KrF har falt ned på 4,9 prosent.
AA170825 Hareide er enig i at det er viktig å vite hvem som befinner seg i Norge ¶ - KrF vil selvsagt gjøre alt vi kan for å avklare identiteten til dem som kommer hit til landet.
AA170825 I september 2013 fikk fastleger reservasjonsrett som følge av samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og KrF .
AA170825 I mai 2014 ble reservasjonsretten fjernet igjen, etter en avtale mellom Solberg-regjeringen og KrF .
AA170825 Hos SV, Ap, Sp og KrF har samtlige listekandidater svart ja på spørsmålet.
AA170825 De har blitt holdt i hørene av støttepartiene KrF og Venstre, sier Hanne Eldby i Agrianalyse.
AA170825 Hareide er enig i at det er viktig å vite hvem som befinner seg i Norge ¶ - KrF vil selvsagt gjøre alt vi kan for å avklare identiteten til dem som kommer hit til landet.
AA170825 To parti, SV og KrF , er over sperregrensa - begge ligger på 4,5 - og er dermed ikke betryggende over.
AA170825 Sammen med SVs Lars Haltbrekken er KrF over sperregrensa.
AA170825 KrFs andrekandidat, Karin Bjørkhaug, er tydelig på hva KrF ønsker : ¶
AA170825 Andrekandidat fra Sør-Trøndelag KrF , Karin Bjørkhaug, går lenger enn sin egen partileder.
AA170825 Støttepartiene Venstre og KrF har også måttet tåle velgerflukt.
AA170825 Gitt VG-målingen har Venstre 47.000 færre velgere med seg nå enn i 2013, mens frafallet for KrF er litt over 8.000.
VG170824 Stadig færre målinger viser at det ligger noe flertall på Stortinget for trioen Ap, Sp og KrF .
VG170824 Den lange flørten med KrF ser ut til å være en politisk bommert.
VG170824 KrF ) for å søke makt og flertall.
VG170824 - Vil du ha med KrF ? - KrF har tatt et annet valg enn oss.
VG170824 - Vil du ha med KrF ?
VG170824 Vil ha SV foran KrF
VG170824 Vel har vi vært uenig med KrF og Venstre iblant, men det vil bli et mareritt for landet om fem partier skal bli enige, sier Solvik-Olsen.
VG170824 På oppdrag fra VG har InFact også spurt velgerne om hvem Ap bør samarbeide med etter valget av SV og KrF . 60,9 prosent av Aps velgere mener Støre bør velge et samarbeid med SV fremfor KrF.
VG170824 Kun 17,3 prosent ønsker KrF .
VG170824 Ifølge InFact er det 250 respondenter som har svart at de ville stemme Ap, og som ble spurt om de foretrekker SV eller KrF som samarbeidspartner.
VG170824 Hadde du spurt om det for fire år siden, tipper jeg det bare hadde vært 4 - 5 prosent som hadde svart KrF , sier han.
VG170824 Ap-Jonas : Stenger døren for MDG og Rødt, åpnet for Venstre og KrF
VG170824 - Samarbeid med SV eller KrF i regjering, hva velger du ?
VG170824 - Det som er interessant med den målingen er at så mange som 17 prosent foretrekker KrF .
VG170824 KrF går til valg på en regjering med sentrum og partiet Høyre, og dette endrer ikke det, sier en kortfattet KrF-leder Knut Arild Hareide.
VG170824 60,9 prosent av Aps velgere mener Støre bør velge et samarbeid med SV fremfor KrF .
VG170824 Nå vil stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne, Eivind Trædal, vite hva nestleder i KrF , Kjell Ingolf Ropstad, mener om flaggsaken.
VG170824 Dette er en sak som har vært opprivende for KrF internt, men Knut Arild Hareide har vært en modig mann, og jeg synes Ropstad bør utvise samme motet, sier Trædal til VG.
VG170824 - Vi har vedtatt å fjerne BSU, men har ikke fått gjennomslag for det i KrF .
DN170824 SV-snittet så langt i august er 5,2 prosent, men også KrF er i fremgang og ligger for tiden på 5,1 prosent.
DN170824 SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF .
DN170824 En borgerlig blokk med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre ville fått 79 mandater gitt et valgresultat på linje med gjennomsnittet av målingene så langt i august.
DN170824 Samlet ville Høyre, Frp, Venstre og KrF fått 85 mandater og flertall dersom denne målingen hadde vært valg, mot 84 mandater til sammen for Ap, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.
DN170824 MDG måles til 3,9 prosent ( +0,2 ), mens KrF synker 0,6 prosentpoeng til 4,5 prosent oppslutning.
DN170824 For de øvrige partiene er det små endringer, men både Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) og KrF nærmer seg sperregrensen fra hver sin side.
DB170824 Over sperregrensa er også SV og KrF , begge med 4,5 prosent.
DB170824 Den skjerpede norske Afghanistan-praksisen har også fått Venstre og KrF til å reagere.
DB170824 SV-snittet så langt i august er 5,2 prosent, men også KrF er i fremgang og ligger for tiden på 5,1 prosent.
DB170824 SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF .
DB170824 En borgerlig blokk med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre ville fått 79 mandater gitt et valgresultat på linje med gjennomsnittet av målingene så langt i august.
DB170824 SV og KrF lar seg heller ikke friste.
DB170824 Liker ikke : SV og KrF spiser sjelden sjokolade.
DB170824 Liker ikke : SV og KrF er skeptiske.
DB170824 Liker ikke : SP og KrF hater lakris.
DB170824 Liker ikke : Krf og Frp har lite til overs for mørke sjokoladetyper.
DB170824 Liker : KrF skiller seg klart ut som de ivrigste kakespiserne.
DB170824 Kristelig Folkeparti ( KrF ) : Det er sjelden du unner deg godteri.
DB170824 Et par ting blir raskt tydelige : For eksempel er KrF og SV omtrent på samme linje - de unner seg ikke stort.
DB170824 ¶ SETT : Partileder i KrF , Knut Arild Hareide, skriver om hvor viktig det var for ham at han ble sett av læreren da han gikk på skolen.
DB170824 Tross motstand så har KrF klart å sikre 1,3 milliarder til flere lærere i denne perioden.
DB170824 Spaltist Knut Arild Hareide ¶ er partileder i KrF og stortingsrepresentant.
DB170824 Kjære elever og lærere : KrF kjemper for dere !
DB170824 Derfor har KrF bidratt til kraftfulle økonomiske insentiver for å få flere til å velge lærerutdanning og lærerjobb i de nordligste fylkene, der lærermangelen er størst.
DB170824 KrF vil ha en skole der alle elever blir sett og får den hjelp de trenger når de trenger det.
DB170824 KrF sin modell vil hjelpe alle elever, fordi alle elever har rett på tilpasset opplæring, både teorisvake og teoristerke.
DB170824 KrF går derfor til valg på at det skal innføres en nasjonal lærernorm.
DB170824 Arbeiderpartiet, SV og KrF vil ha økt lærertetthet, men det blir et slag i luften så lenge det ikke er nok søkere.
DA170824 Fra sentrumspartiene - i den grad de er regjeringsaktuelle - vil Iselin Nybø ( V ) og Olaug Bollestad ( KrF ) være navn å regne med. | - Brukbart, men vi skal høyere ¶
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet Samtidig er også KrF i fare for å falle under sperregrensen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet Den siste tiden har Støre avvist samarbeid med Venstre og distansert seg mer fra KrF .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet Samtidig er også KrF i fare for å falle under sperregrensen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet Den siste tiden har Støre avvist samarbeid med Venstre, og distansert seg mer fra KrF .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser Lillesand styres av Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/J0OG8/KrF-ordforerne-i-Agder-heiser-ikke-regnbueflagget Jeg forholder meg til flaggreglementet i Audnedal kommune, sier ordfører Reidun Bakken ( KrF ) : Hun er en av seks KrF-ordførere på Sørlandet som nekter å heise regnbueflagget.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken Raja ( V ) og Hans Fredrik Grøvan ( KrF ).
AA170824 I tillegg kommer listetoppene Åsta Marie Lande Lindau ( KrF ), Espen Teigen ( Frp ), Torgeir Strøm ( SV ), Ragna Vorkinnslien ( Rødt ), André Skjelstad ( V ) og Gjertrud Berg ( MDG ).
AA170824 KrF ligger stabilt på 5,3 prosent ( +0,1 ).
AA170824 Ap sliter og både KrF og Venstre havner under sperregrensen.
AA170824 KrF ville med dette resultatet fått kun to mandater på Stortinget.
AA170824 KrF går tilbake 2,1 prosentpoeng, mens Venstre faller 0,3.
AA170824 Samlet ville Høyre, Frp, Venstre og KrF fått 85 mandater og flertall dersom denne målingen hadde vært valg, mot 84 mandater til sammen for Ap, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.
AA170824 MDG måles til 3,9 prosent ( +0,2 ), mens KrF synker 0,6 prosentpoeng til 4,5 prosent oppslutning.
AA170824 For de øvrige partiene er det små endringer, men både Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) og KrF nærmer seg sperregrensen fra hver sin side.
AA170824 SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF .
AA170824 En borgerlig blokk med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre ville fått 78 mandater gitt et valgresultat på linje med gjennomsnittet av målingene så langt i august.
AA170824 KrF har falt ned på 4,9 prosent.
AA170824 På vår måling ligger fem partier ( SV, KrF , MDG, Venstre og Rødt ) mellom 3,2 og 4,5 prosents oppslutning.
VG170823 Men så har vi fenomener som KrF som lover « reform-pause ».
VG170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
DN170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
DN170823 Venstre har utelukket samarbeid, mens KrF har vært mer tvetydige.
DN170823 Støre har lenge vært åpen for samarbeid med Venstre og KrF .
DN170823 Selv om kildene sier mange fortsatt ønsker KrF over på venstresiden, mener mange at SV nå har blitt en mer aktuell partner.
DN170823 ¶ Fra venstre : Leder i Norsk Journalistlag Hege Iren Frantzen, Geir Jørgen Bekkevold i KrF og administrerende direktør i MBL Randi Øgrey.
DB170823 I rovdyrforliket fra mai i fjor ble Ap, Høyre, Frp og KrF enige om et bestandsmål på fire til seks ulvekull per år.
DB170823 I mai i fjor ble Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og KrF enige om et bestandsmål for ulv.
DB170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
DB170823 Vi kan også spille på lag med det lokale matproduksjonen, sier Olaug Bollestad i KrF .
DB170823 KrF er opptatt av eget kjøkken på institusjoner, hvor man har større fleksibilitet og kan gi mer tilpasset mat.
DA170823 Unngåelsen Rogaland KrF har valgt å gjøre er heller ikke tilfeldig.
DA170823 Når klimaminister Vidar Helgesen ( jeg måtte google en god stund for å finne navnet hans ) ikke vil love karbonnøytralitet i 2030, er det rart at KrF og Venstre har samvittighet til å støtte denne politikken.
DA170823 Når Rogaland KrF gjemmer bort en så viktig sak, gjemmer de ikke bare bort en enorm krise, men også en svært viktig kristen verdi.
DA170823 Jeg blir derfor kraftig provosert når KrF , her i oljefylket Rogaland, velger å bytte ut klima med Israel i valgbrosjyren sin.
DA170823 I ett intervju med NRK innrømmer lederen av valgkomiteen i Rogaland KrF at de fjernet kulepunktet fordi at det var for kontroversielt.
DA170823 Det er trist og dårlig av Rogaland KrF velger å gjemme bort så viktig politikk på grunn av at saken er litt kontroversiell.
DA170823 Både KrF og Venstre har nå i fire år støttet en regjering med klimafornektere.
DA170823 KrF er et parti som skal representere kristne verdier.
DA170823 Så enten du er mamma eller pappa eller lærer - eller enkelt og greit opptatt av å gi barna den beste starten på livet ; KrF trenger din støtte for å ta det neste trinnet !
DA170823 Men når KrF går til valg med flere lærere som en av våre viktigste saker, så er det et løfte for fremtiden der historien gir oss troverdighet.
DA170823 I denne stortingsperioden har KrF fått gjennomslag for 1,3 mrd. kroner øremerket til flere lærerstillinger i 1. til 4. klasse.
DA170823 Det er denne enkle logikken, sammen med både forskning og erfaringene fra Dovre, som gjør at KrF har stått på i fire år, og har planer om å kjempe videre.
DA170823 De fire siste årene har KrF jobbet knallhardt og systematisk for flere lærere til de yngste elevene.
DA170823 Da er det ikke rimelig å forvente at læreren skal håndtere 30 ! KrF vil innføre en felles standard med maks 15 elever per lærer i 1. - 4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5. - 10. klasse.
DA170823 Av Inge Takle Mæstad, bystyrerepresentant, Stavanger KrF
DA170823 KrF vil at det skal innføres en felles standard for alle skoler der det er maks 15 elever per lærer i 1. - 4. klasse, og maks 20 elever per lærer fra 5. - 10. klasse.
DA170823 KrF gjør noe med det !
DA170823 Så enten du er mamma eller pappa eller lærer - eller enkelt og greit opptatt av å gi barna den beste starten på livet ; KrF trenger din støtte for å ta det neste trinnet !
DA170823 Men når KrF går til valg med flere lærere som en av våre viktigste saker, så er det et løfte for fremtiden der historien gir oss troverdighet.
DA170823 I denne stortingsperioden har KrF fått gjennomslag for 1,3 mrd. kroner øremerket til flere lærerstillinger i 1. til 4. klasse.
DA170823 Det er denne enkle logikken, sammen med både forskning og erfaringene fra Dovre, som gjør at KrF har stått på i fire år, og har planer om å kjempe videre.
DA170823 De fire siste årene har KrF jobbet knallhardt og systematisk for flere lærere til de yngste elevene.
DA170823 Da er det ikke rimelig å forvente at læreren skal håndtere 30 ! KrF vil innføre en felles standard med maks 15 elever per lærer i 1. - 4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5. - 10. klasse.
DA170823 Av Inge Takle Mæstad, bystyrerepresentant, Stavanger KrF
DA170823 KrF vil at det skal innføres en felles standard for alle skoler der det er maks 15 elever per lærer i 1. - 4. klasse, og maks 20 elever per lærer fra 5. - 10. klasse.
DA170823 KrF gjør noe med det !
DA170823 - Jeg tror en del gamle Arbeiderparti-velgere blir provosert av frierier overfor KrF , og enda mer av frieriene til Venstre.
DA170823 | Støre om KrF : - Et usikkert kort ¶
DA170823 Samtidig sa han at KrF ikke har vært like tydelig på dette som Venstre.
DA170823 Men KrF fremstår som et usikkert kort, og sannsynligheten for et samarbeid med dem har ikke blitt større gjennom valgkampen, sier Støre.
DA170823 Jeg lukker ikke døren, men kommenterer at KrF har plassert seg slik at et samarbeid er mindre sannsynlig, sier Støre. | - Støre sleiver med fakta ¶
DA170823 Ifølge Støre har det i løpet av valgkampen blitt tydeligere for Ap at KrF fremstår som det han kaller « et usikkert kort ».
DA170823 Hareide har i et tidligere intervju med Dagsavisen beskyldt Støre for å spekulere i samarbeidsspørsmålet og understreket at han går til valg på en regjering med Høyre, Venstre og KrF .
DA170823 Gjentakelse av det standpunktet svekker muligheten for at det kan bli enighet med oss, og gjør KrF til et mer usikkert valg i dette valget, sier Støre til Dagsavisen. - « Mindre sannsynlig » ¶
DA170823 FOTO : HELLE GANNESTAD ¶ - KrF står i en spagat fordi de fortsatt sier at de vil bytte ut Frp i regjering, men det alternativet de foretrekker kan ende med at Frp fortsetter i regjering.
DA170823 Dette er punkter jeg opplever at KrF har sans for, men vi registrerer at de risikerer å sikre mer Høyre/Frp-politikk, og det får velgerne uttale seg om.
DA170823 Det gjør KrF til et usikkert valg for velgerne i dette valget, og det gjør det mindre sannsynlig at KrF kan være et samarbeidsparti for Ap.
DA170823 Det gjør KrF til et usikkert valg for velgerne i dette valget, og det gjør det mindre sannsynlig at KrF kan være et samarbeidsparti for Ap.
DA170823 At Støre enda ikke har lukket døren for KrF , slik han har gjort med Venstre, forklarer han slik : ¶
DA170823 - Så lenge KrF har vært så tydelige på at de ønsker å bytte ut Frp i regjering, har vi ikke lukket døren for dem, og så får valgresultatet avgjøre.
DA170823 - Hva med Aps egne velgere, bør dere ikke avklare for dem om dere ønsker et samarbeid med KrF eller ikke ?
DA170823 - KrF har gjentatt at de foretrekker Erna som statsminister, og da kan de ende opp med å sikre fire nye år for Frp fordi Høyre har bundet seg til Frp.
DA170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
AA170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
AA170823 SVs våte drøm ved dette valget er å få større oppslutning enn KrF og at det blir et nytt flertall i Stortinget.
AA170823 Mange av dem som tidligere har stemt Ap, ser nå ut til heller å foretrekke SV, MDG og Rødt fordi de misliker et mulig samarbeid med KrF .
AA170823 Det er vanskelig å se for seg at Ap i en slik situasjon ser bort fra SV og heller forsøker å fri til KrF .
VG170822 Støre åpnet valgkampen : Stengte døren for MDG og Rødt, åpnet for KrF og Venstre ¶
VG170822 Litt defensivt er det at Lysbakken, når han skal forklare den overraskende fremgangen, mener den skyldes Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støres flørt med sentrumspartiene, og spesielt KrF .
VG170822 Siden har KrF gjort det - fordi vi tror kristne verdier er mye mer enn et museumsprosjekt, men verdier som er relevante for fremtiden vi skal bygge sammen.
VG170822 KNUT ARILD HAREIDE, leder i KrF .
VG170822 Her kommer fem verdiutfordringer fra KrF til de andre partiene.
VG170822 Forrige uke fremmet KrF fem verdiutfordringer til det politiske Norge.
VG170822 Fellesverdier ¶ KrF har ikke monopol på kristne verdier.
VG170822 Det verdiengasjementet setter KrF selvsagt pris på.
VG170822 De ønsker KrF å bidra til.
VG170822 - Kravet om skatteøkning og flørten med Venstre og KrF har falt mange tungt for brystet, sier en sentral kilde.
VG170822 Vi har et annet syn på KrF i den saken.
VG170822 - Nei, i den saken skiller vi lag med KrF .
VG170822 Venstre : 5 ¶ Krf : 5 ¶
NL170822 Jeg skjønner at KrF , og kristenheten for øvrig, har et stort behov for å holde « medaljens bakside » mest mulig skjult.
NL170822 august skriver stortingskandidat for KrF i Troms, Helga Marie Bjerke, blant annet følgende : ¶
DB170822 Høyre ( 42 ), Frp ( 23 ), KrF ( 9 ) og Venstre ( 7 ) får 81 mandater, mens Ap ( 48 ), Sp ( 19 ) og SV ( 9 ) ender opp med 76 og er altså avhengig av MDGs 11.
DB170822 Både Venstre og KrF går fram 0,5 prosentpoeng, til henholdsvis 5,3 og 4,1 prosent.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/324g9/Vil-la-investorer-satse-penger-pa-kriminelles-rehabilitering Varaordfører Jørgen Kristiansen ( KrF ) har i to år jobbet for et prosjekt hvor private investorerer tjener penger på å utvikle bedre rehabilitering av domfelte.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/324g9/Vil-la-investorer-satse-penger-pa-kriminelles-rehabilitering - Vi tenker å begynne med et prosjekt for rehabilitering av folk som har vært i fengsel, men velferdsobligasjoner, eller effekt-kontrakter, kan brukes på veldig mange områder, sier varaordfører Jørgen Kristiansen ( KrF ) i Kristiansand til Fædrelandsvennen.
AA170822 - Men KrF og Venstre ønsker at du skal ut av regjering ?
AA170822 Høyre ( 42 ), Frp ( 23 ), KrF ( 9 ) og Venstre ( 7 ) får 81 mandater, mens Ap ( 48 ), Sp ( 19 ) og SV ( 9 ) ender opp med 76 og er altså avhengig av MDGs 11.
AA170822 Både Venstre og KrF går fram 0,5 prosentpoeng, til henholdsvis 5,3 og 4,1 prosent.
VG170821 I 2014 vedtok et stortingsflertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF å endre reglene for barnetillegg for uføretrygdede.
VG170821 - Strategien med å åpne regjeringsdøren for KrF har vært omdiskutert.
VG170821 - Jeg tror i hvert fall vi bør være tydelige på at en stemme til Venstre og i stor grad KrF , er en stemme til Høyre og Frp.
VG170821 - Det blir utfordrende å samarbeide med KrF i verdispørsmål, dersom dette blir regjeringskonstellasjonen ?
DB170821 Øvrige partier : Frp : 8,3 ( - 3,4 ), Venstre : 3,5 ( - 4,7 ), KrF : 3,5 ( + 0,7 ), Senterpartiet : 2,8 ( + 1,9 ), Andre : 0,5 ( - 0,6 ).
DA170821 KrF : KrF vil utvide overgangsperioden i uførereformenm for barnetillegget og uføre med gjeld til 2021.
DA170821 KrF : KrF vil utvide overgangsperioden i uførereformenm for barnetillegget og uføre med gjeld til 2021.
DA170821 8 prosent sier de vil stemme Frp, 2,8 prosent sier SV, 3,5 prosent sier MDG, KrF får 2,7 prosent, mens Venstre får 3,6.
DA170821 KrF : KrF vil utvide overgangsperioden i uførereformenm for barnetillegget og uføre med gjeld til 2021.
DA170821 KrF : KrF vil utvide overgangsperioden i uførereformenm for barnetillegget og uføre med gjeld til 2021.
DA170821 8 prosent sier de vil stemme Frp, 2,8 prosent sier SV, 3,5 prosent sier MDG, KrF får 2,7 prosent, mens Venstre får 3,6.
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo Øvrige partier gjør det slik i målingen : Frp : 8,3 ( - 3,4 ), Venstre : 3,5 ( - 4,7 ), KrF : 3,5 ( + 0,7 ), Senterpartiet : 2,8 ( + 1,9 ), Andre : 0,5 ( - 0,6 ).
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/01Mao/Oslo-politikerne-kritiserer-Fisketorget-de-selv-godkjente--Vi-ble-blendet-av-ideen Tidligere byråd for byutvikling, Ann Kathrine Skjørhammer ( KrF ), er ikke imponert over hva driverne har fått til med « Oslos mest attraktive tomt. » - Det er ikke noe torg.
AA170821 8 prosent sier de vil stemme Frp, 2,8 prosent sier SV, 3,5 prosent sier MDG, KrF får 2,7 prosent, mens Venstre får 3,6. ( ©NTB ) ¶
AA170821 Vil ha ny verdikommisjon : Verdikommisjones far, parlamentariske leder i KrF og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, fikk i 2001 overlevert det avsluttede arbeid fra Verdikommisjonens trøndergruppe.
NL170820 Støre har kastet seg ut i en tett dans med reversering og reformpause, sammen med Sp og KrF .
NL170820 Eller rettere sagt ; Støre kan vinne regjeringsmakten den 11.september, men mye tyder på at han ikke oppnår rent flertall sammen med Senterpartiet og KrF , slik målsettingen var.
NL170820 Det har lenge vært klart at Støre ønsket å ofre SV for å ta med KrF i regjering.
NL170820 Det har formodningen mot seg at KrF vil slutte seg til en slik konstellasjon.
NL170820 Denne kursendringen har skapt større rom for SV, som både LO og Aps venstreside foretrekker å samarbeide med foran KrF .
DB170820 Venstre-leder Trine Skei Grande mener uttalelsene fra Jensen er et positivt signal for Venstres drøm om en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.
DB170820 - Vi har ett mål og det er at landet fortsatt skal styres av en regjering med Frp i, og vi vil gjerne fortsette å samarbeide med Høyre, KrF og V etter valget, sier Jensen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Stanghelle : Dette er den mest sannsynlige løsningen til høyre for den politiske midtstreken, men det vil skje uten samarbeidsavtale med KrF og Venstre.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Stanghelle : KrF har sagt tydelig nei til SV-samarbeid.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Selv om de eventuelt vil være avhengig av Rødt, MDG og SV for å overta makten, kan de like gjerne hente støtte fra Venstre og KrF i praktisk politikk.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Men etter at Støre eventuelt har overtatt, er det minst like sannsynlig at KrF og Venstre vil bidra til å stemme for f.eks. et statsbudsjett enn Rødt eller MDG.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Men et parti som bidrar til at en regjering innsettes, behøver ikke nødvendigvis bli en fast samarbeidspartner, slik KrF og Venstre har vært de siste fire årene.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene I neste periode er det heller ikke sannsynlig at KrF kommer til å inngå noen avtale med en H/Frp-regjering.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Høyre, Frp, KrF og Venstre oppfyller Erna Solbergs drøm om å regjere sammen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Høyre, Frp og Venstre velger å regjere sammen uten KrF .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Høyre, KrF og Venstre danner regjering ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Hvis den borgerlige blokken mister det flertallet KrF nå er en del av, kan KrF komme til å bytte side.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Hvis den borgerlige blokken mister det flertallet KrF nå er en del av, kan KrF komme til å bytte side.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Hvis Høyre, Frp, KrF og Venstre beholder flertallet i Stortinget, er dette tenkelige regjeringsalternativer : ¶ 1.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Hun er ikke avhengig av at KrF og Venstre aktivt stemmer for at hun skal regjere.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Frp vil rett og slett ikke finne seg i å bli kastet ut av Regjeringen mot sin vilje, for så å bli erstattet av KrF og Venstre.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Erna Solberg kan ta KrF og V på alvor og skifte ut Frp med de to sentrumspartiene.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Det forutsetter at KrF foretrekker en slik konstellasjon.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Den type samarbeidsavtale Solberg-regjeringen har hatt med KrF og Venstre, er et nytt fenomen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Ap-leder Jonas Gahr Støre har tydelig uttalt at han ønsker et Ap-sentrumsamarbeid som gjerne inkluderer KrF .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Ap, Sp, SV og KrF danner regjering.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Ap, Sp og KrF danner regjering ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene KrF har allerede varslet at det ikke ønsker en ny avtale. 2.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene KrF bytter side og bidrar til regjering på motsatt side ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42qPg/Denne-utviklingen-far-statsraden-til-a-tenke-nytt-om-fedrekvoten I forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre, ble det imidlertid vedtatt å redusere fedrekvoten fra 14 uker til 10 uker.
VG170819 I tredje og siste punkt står det « Dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon.
VG170819 I punkt to utelukker KrF et regjeringssamarbeid med Frp.
VG170819 I politiske saker er han nødt til å være vag og upresis, fordi han ikke vet hvilken side KrF havner på etter valget.
VG170819 I partilederdebatten i Arendal denne uken så vi det da Hareide vred seg rundt i spørsmålet om hvor KrF står i den grunnleggende konflikten mellom Ap og H i skattepolitikken.
VG170819 Helt siden de borgerlige regjeringsforhandlingene kollapset i Nydalen høsten 2013, har KrF vært i en vanskelig politisk posisjon.
VG170819 Hareide klarte ikke å svare på om KrF var for eller mot ekteskapsloven, eller hva han mente om Aps negative holdning til kontantstøtten.
VG170819 Fra støttehjulsposisjonen har heller ikke KrF hatt noe rom for å bli et bredere parti, som lenge har vært Hareide og hans generasjons mål.
VG170819 Det er helt umulig å se at det kan gi KrF noen politisk gevinst.
VG170819 Derfor står det også som første punkt i landsstyrets vedtak om samarbeid etter 2017 at « KrF har som mål å komme i regjering etter valget i 2017 ».
VG170819 Alt kan endre seg hvis stemmene faller ned på en måte som gir KrF en dør inn til regjeringsmakt.
VG170819 KrF kan igjen havne der partiet sårt vil, nemlig i regjering.
VG170819 KrF kan da velge om den skal være avhengig av SV og kanskje Rødt eller MDG, eller om han skal « søke andre gjennomslag for vår politikk » for å sitere partiets vedtak.
VG170819 KrF har vært usynlige, og blitt plaget med rollen som garantist for at Frp sitter i regjering.
VG170819 Sjekk Ernas skatteplan : Milliardærsarvinger kan bli nullskatteytere ¶ - KrF har valgt en annen strategi.
VG170819 KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker.
VG170819 Det er dagens regjering og en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.
VG170819 - Vi er på borgerlig side uavhengig av hva KrF gjør, sier Grande.
VG170819 - Hva gjør Venstre hvis KrF går i regjering med Ap ?
VG170819 KrF må svare for sin strategi, men jeg synes det er viktig at folk vet hva som er vår prioritet og hvem som er vår statsministerkandidat.
VG170819 KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker.
VG170819 Mener KrF er uklare ¶ KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker.
VG170819 Mener KrF er uklare ¶
VG170819 KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker.
VG170819 I forkant av Venstres landsmøte i mars uttalte Skei Grande til VG at hun ville felle statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering for å tvinge Frp ut av den, og innsette seg selv og KrF .
VG170819 - KrF er tydeligere på at de ønsker Frp ut av regjering, men samtidig klarer de ikke helt å gi et svar på om en stemme til KrF er en stemme til fortsatt Frp- og Høyre-regjering.
VG170819 KrF er et mer usikkert valg, mener Jonas Gahr Støre.
VG170819 - KrF er tydeligere på at de ønsker Frp ut av regjering, men samtidig klarer de ikke helt å gi et svar på om en stemme til KrF er en stemme til fortsatt Frp- og Høyre-regjering.
DN170819https://www.dn.no/meninger/2017/08/18/2042/Uten-filter/mediekrisen-er-en-ensom-ting ¶ Leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag, og administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening diskuterte mediekrisen med blant andre kulturpolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold i KrF på Mediebåten under Arendalsuka.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/3nvQd/Hvem-leverer-best-pa-samferdsel-Rodgronne-eller-bla-Her-er-Aftenpostens-analyse De blå har med støtte fra Venstre og KrF opprettet Nye Veier, og et stykke på vei gjennomført jernbanereformen.
AA170819 I den ferske målingen får KrF 5,2 prosent, det samme resultatet som de fikk ved forrige måling.
AA170819 Enten en blåblå-regjering eller en blågrønn-regjering av Høyre, KrF og Venstre.
AA170819 KrF ønsker ikke Frp i regjering og har åpnet for å gå i regjering med Arbeiderpartiet om det borgerlige flertallet skulle ryke.
VG170818 Vi har fridd til KrF , og hvis de ønsker å samarbeide er det åpning for det.
VG170818 Sp avviser KrF
VG170818 Les også : KrF mener Super-Trygve gjør Ap mer attraktivt ¶
VG170818 Hva tenker du om flørten ? - KrF har valgt å være med på regjeringspartienes økende sentralisering av Norge.
VG170818 Frp og KrF kjemper om de kristne velgerne ¶
VG170818 For KrF ser det noe bedre ut, og når solen titter frem møter Kjell Ingolf Ropstad VG på kaia i Arendal.
VG170818 Det er ikke første gang KrF etterlyser Senterpartiets tilbakekomst - tidligere i år foreslo Knut Arild Hareide at Trygve Slagsvold Vedum kunne bli statsminister.
VG170818 - Vi har et veldig godt samarbeid med Høyre, når man ser bort fra ytre Høyre, så tror jeg Erna blir en enda bedre statsminister, sier Ropstad, som gjenntar KrFs plan om en såkalt blågrønn regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.
VG170818 - I KrF har det vært tradisjon at en av nestlederne er utenfor stortinget eller i hvert fall regjeringsapparatet, så vi skal løse det, men det hadde vært kjedelig.
VG170818 Også KrF ba i VG onsdag om å få vite mer om hvordan regjeringen vil hindre nullskatteytere.
VG170818 KrF : Ber Høyre om skatte-avklaring ¶
DB170818 FrP har sammen med Høyre, KrF og Venstre vedtatt å opprette et CO2-fond for næringslivet etter modell fra NOx-fondet.
DB170818 Det er KrF , Venstre, MDG, SV og Rødt som kommer best ut av testen, med terningkast 6 på samtlige av svarene de har gitt.
DB170818 | Han tror ikke på gud, men Yngve Hågensen ( 79 ) 
er helt sikker på at Jesus ville mislikt KrF ¶ -  Hvis valget er Ap i regjering med KrF , eller ikke Ap i regjering, så synes jeg vi skal holde oss utenfor regjering, sier Yngve Hågensen.
DB170818 | Han tror ikke på gud, men Yngve Hågensen ( 79 ) 
er helt sikker på at Jesus ville mislikt KrF ¶ -  Hvis valget er Ap i regjering med KrF, eller ikke Ap i regjering, så synes jeg vi skal holde oss utenfor regjering, sier Yngve Hågensen.
DB170818 NESTLEDER I KRF : Olaug Bollestad.
DB170818 Med KrF i regjering vil politikken se veldig annerledes ut enn med Frp i regjering.
DB170818 I disse sakene gir KrF hensynet til helse klar forrang framfor næringspolitiske hensyn.
DB170818 For KrF er det helt sentralt at vi må forebygge rusproblemer ved å redusere tilgjengelighet og etterspørsel.
DB170818 Det er en stor og avgjørende forskjell på hvilke verdier og prioriteringer som vil prege politikken, avhengig av om Erna Solberg velger KrF eller Frp som samarbeidspartner.
DB170818 Derfor vil KrF ha en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk.
DB170818 Derfor er ikke KrF redd for å peke på de helserelaterte problemer knyttet til alkoholkonsumet i Norge.
DB170818 KrF mener også det er viktig med alkoholfrie soner og vil føre en politikk som legger til rette for arenaer uten bruk av alkohol.
DB170818 KrF har fremmet forslag i Stortinget om å bruke de virkemidlene vi har til å redusere alkoholforbruket i Norge.
DB170818 KrF er glad Sjåfjell setter alkoholens skadevirkninger på agendaen.
DA170818 september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold - fra partiene Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, KrF , V, H og Frp.
DA170818 Valgforsker Berit Aalberg har liten tro på at KrF vil klare å mobilisere velgere på verdidebatten de siste tre ukene før valget.
DA170818 Samtidig sa han at KrF ikke har vært like tydelig på dette som Venstre.
DA170818 Likevel ligger KrF an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne.
DA170818 I samme intervju med Dagsavisen sa Støre at KrFs valg av Erna som statsminister også viser at KrF vil kunne støtte Frp, og at det gjør det uaktuelt for Ap med et samarbeid.
DA170818 Han understreker at KrF går til valg på en regjering med Høyre, Venstre og KrF .
DA170818 Han understreker at KrF går til valg på en regjering med Høyre, Venstre og KrF.
DA170818 Flørten kan ha slått negativt ut også for KrF , tror Aalberg.
DA170818 Ap-leder Jonas Gahr Støre har så langt holdt døren åpen for KrF , som Dagsavisen skrev i går, peker han nå mot et rødgrønt alternativ som mest nærliggende.
DA170818 Ap sliter i likhet med KrF på meningsmålingene, og analytikere har pekt på Støres tilnærming til Hareide som en mulig forklaring.
DA170818 | - Vinner ikke på verdidebatt ¶ KrF mangler en vinnersak, mener valgforskere.
DA170818 KrF kan gå mot et valgresultat på under 5,5 prosent.
DA170818 - KrF har ikke funnet en vinnersak siden 1997, da de hadde kontantstøtten, og verdidebatten har en for svak kobling mellom konkrete saker og verdier til at den vil mobilisere noe voldsomt, sier Jenssen.
DA170818 Regjeringserklæringen som ble skrevet etter at samarbeidsavtalen med Venstre og KrF var på plass.
DA170818 | Rødt tar igjen KrF i Drammen ¶
DA170818 Stortingskandidaten er kanskje noe overraskende helt på linje med Rødts Ingunn Strand Johansen i sin analyse av hva som gjør at KrF inntar bunnplassen i denne lokale målingen.
DA170818 Selv vil han bidra med å snakke om det KrF tradisjonelt har vært opptatt av.
DA170818 Leder Odd Gusrud i Drammen KrF er naturlig nok ikke fornøyd med at partiet hans på målingen er minst i Drammen, sammen med Rødt.
DA170818 Hvilke mekanismer ser du som utløsende for at KrF faller ? - Krf har vært synlig mer på vippen, de har vært synlig usikre og gått tungt ut mot spesielt Sylvi Listhaug - hvilket jeg for så vidt er helt enig med dem i.
DA170818 Hvilke mekanismer ser du som utløsende for at KrF faller ?
DA170818 For KrF betyr det et fall fra 3,1 ved forrige stortingsvalg.
DA170818 Det utelukker som kjent Frp, men vi går til valg på å få på plass en ny regjering på borgelig side, sier førstekandidat i Buskerud KrF , Jostein Rensel fra Røyken.
DA170818 - Ved Stortingsvalget i 2013 fikk KrF 4.678 stemmer i Buskerud, som ga 3,2 prosent oppslutning.
DA170818 - Jeg opplever nemlig at vi har et stort engasjement der ute, når jeg snakker om næringsutvikling og hva Buskerud trenger for å skape nye arbeidsplasser i hele fylket, og også om de varmere kjernesakene til KrF .
DA170818 - Krf har en kommunikasjonsutfordring, fordi vi er et vippeparti som sier ja takk, begge deler.
DA170818 SV krympet etter å ha sittet i den rødgrønne regjeringen med Ap, ser vi nå at KrF og Venstre opplever noe av den samme effekten som støttepartier til Høyre og FrP ?
DA170818 Rødt går fra 0,6 til 2,3 prosent, og er dermed like store som KrF i Drammen.
DA170818 Og KrF har krympet til å bli byens minste parti.
DA170818 LES OGSÅ : Rødt tar igjen KrF i Drammen ¶
DA170818 Frp går svakt tilbake fra 18 til 17,4 prosent, og KrF fra 3,1 til 2,3.
DA170818 Krf minst ¶
DA170818 LES OGSÅ : Rødt tar igjen KrF i Drammen ¶
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/ldAXk/Politisk-skepsis-til-mediefritak-for-arbeidsgiveravgift Mens politikere fra Ap og Høyre advarer mot full innføring av fritak for arbeidsgiveravgift i mediene, synes KrF forslaget bør vurderes.
AA170818 På Kantar TNS' måling for TV2 har Rødt 4,4 prosents oppslutning, og er større enn SV, Venstre og KrF , mens Norfakta for NRK har Rødt på 1,8 prosent.
VG170817 I Bergen står Støres partifeller sammen med KrF om å ta driften av sykehjem tilbake fra kommersielle eiere.
VG170817 Hvis det er et mål å hale KrF ut av alliansen med Høyre, vil et tydelig nei til privat profitt på felles velferd være en vinnersak for Arbeiderpartiet.
VG170817 | Treg Listhaug hisser på seg KrF , Sp og Ap ¶
VG170817 Ap : - Dette er trenering ¶ KrF og Ap sier det hadde vært riktig å se på saken på nytt dersom det hadde kommet nye opplysninger i saken.
VG170817 - Vi var klare på at det urimelig at inntektskravet skal være høyere enn begynnerlønnen i et lavtlønnsyrke, sier Toskedal i KrF .
VG170817 KrF og Ap reagerer sterkt.
VG170817 KrF ber Erna Solberg rydde opp.
VG170817 Ap, Sp og KrF anklaget Listhaug for trenering.
VG170817 KrF ba Erna Solberg rydde opp og Ap mente Listhaugs departement utviser « liten eller ingen respekt for Stortinget ».
NL170817 At Krf fronter kristendommen som grunnmuren i norsk kultur er vel ingen overraskelse, Men det hele startet med det ustoppelige tordenskrall Sylvi Listhaugs religiøse bekjennelser med bestemorens kors rundt halsen og partienes besøk hos Visjon Norges sommerkonferanse.
DN170817 - Pussig at Erna tillater at KrF og Frp herjer mot hverandre som de gjør ¶
DN170817 Husk at Gro Harlem Brundtland fikk alle sine statsbudsjett gjennom ved hjelp av KrF og at vi har en lang historie med å samarbeide med KrF .
DN170817 Husk at Gro Harlem Brundtland fikk alle sine statsbudsjett gjennom ved hjelp av KrF og at vi har en lang historie med å samarbeide med KrF.
DN170817 Flere årsaker til de dårlige målingene har vært nevnt, blant annet at Ap-velgere er skeptiske til flørten med KrF og at partiet har bommet med « virkelighetsbeskrivelsen », med arbeidsledighetstall på vei ned.
DN170817 - Nei, jeg tror at blant Ap-velgerne, så er KrF ganske spiselig.
DN170817 - Pussig at Erna tillater at KrF og Frp herjer mot hverandre som de gjør ¶ ¶
DN170817 ¶ NJ-leder Hege Iren Frantzen ( fra venstre ), Geir Jørgen Bekkevold i KrF og administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi S.
DB170817 Siv Jensen fulgte opp og hevdet i duell med Knut Arild Hareide fra KrF at norske verdier er under press fra innvandrerne.
DA170817 | Rogaland KrF byttet klima med Israel ¶
DA170817 Rogaland er også det eneste fylket hvor KrF har to representanter. ( ©NTB ) ¶
DA170817 Rogaland er det fylket hvor KrF ved stortingsvalget i 2013 hentet desidert flest stemmer.
DA170817 Men Israel er viktig for våre velgere, derfor har vi valgt å ta det med, sier første nestleder i Rogaland KrF , Oddny Helen Turøy til avisen.
DA170817 KrF sentralt har utarbeidet en brosjyre med 10 grunner til å stemme KrF .
DA170817 Det har vært for mye negativ omtale av industrien, og Rogaland KrF har nok et mer positivt syn på næringen enn andre deler av landet, sier stortingsrepresentant Geir Toskedal fra Rogaland til Dagen.
DA170817 KrF sentralt har utarbeidet en brosjyre med 10 grunner til å stemme KrF.
DA170817 KrF sentralt er mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, men stortingsrepresentant Geir S.
DA170817 KrF i Rogaland har byttet ut klimapolitikken med « Israel og Midtøsten ».
DA170817 september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold - fra partiene Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, KrF , V, H og Frp.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVd13/Politikk-fra-A-til-A-Hva-er-egentlig-en-velferdstyrann-eller-en-sofavelger Borgerlig side : Brukes om partier på høyresiden i politikken, først og fremst Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ( KrF ).
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVd13/Politikk-fra-A-til-A-Hva-er-egentlig-en-velferdstyrann-eller-en-sofavelger KrF misliker imidlertid å bli kalt borgerlig og omtaler seg heller som et ikke-sosialistisk parti.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVd13/Politikk-fra-A-til-A-Hva-er-egentlig-en-velferdsprofitor-eller-en-sofavelger Borgerlig side : Brukes om partier på høyresiden i politikken, først og fremst Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ( KrF ).
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVd13/Politikk-fra-A-til-A-Hva-er-egentlig-en-velferdsprofitor-eller-en-sofavelger KrF misliker imidlertid å bli kalt borgerlig og omtaler seg heller som et ikke-sosialistisk parti.
AA170817 | Rogaland KrF vil heller snakke om Israel enn klima ¶ KrF sentralt har klima som valgkampsak.
AA170817 | Rogaland KrF vil heller snakke om Israel enn klima ¶
AA170817 Rogaland er også det eneste fylket hvor KrF har to representanter. ( ©NTB ) ¶
AA170817 Rogaland er det fylket hvor KrF ved stortingsvalget i 2013 hentet desidert flest stemmer.
AA170817 Men Israel er viktig for våre velgere, derfor har vi valgt å ta det med, sier første nestleder i Rogaland KrF , Oddny Helen Turøy til avisen.
AA170817 KrF sentralt har utarbeidet en brosjyre med 10 grunner til å stemme KrF .
AA170817 Det har vært for mye negativ omtale av industrien, og Rogaland KrF har nok et mer positivt syn på næringen enn andre deler av landet, sier stortingsrepresentant Geir Toskedal fra Rogaland til Dagen.
AA170817 KrF sentralt har utarbeidet en brosjyre med 10 grunner til å stemme KrF.
AA170817 KrF i Rogaland har byttet ut klimapolitikken med « Israel og Midtøsten ».
AA170817 KrF ba statsminister Erna Solberg ( H ) rydde opp, og Arbeiderpartiet mente Sylvi Listhaugs ( Frp ) departement utviste lite respekt for Stortinget.
AA170817 Knut Arild Hareide tror KrF vil klare å overbevise velgerne som sitter på gjerdet før stortingsvalget, og holder fast ved planen om en sentrum-høyre-regjering.
AA170817 Gjennomsnittet av målingene på Poll of polls plasserer KrF på en oppslutning på 5 prosent i august.
AA170817 | Hareide mener KrF ikke blander politikk og religion ¶
AA170817 Knut Arild Hareide tror KrF vil klare å overbevise velgerne som sitter på gjerdet før stortingsvalget, og avviser at partiet blander politikk og religion.
AA170817 Gjennomsnittet av målingene på Poll of polls plasserer KrF på en oppslutning på 5 prosent i august.
AA170817 Husk at Gro Harlem Brundtland fikk alle sine statsbudsjett gjennom ved hjelp av KrF og at vi har en lang historie med å samarbeide med KrF .
AA170817 Husk at Gro Harlem Brundtland fikk alle sine statsbudsjett gjennom ved hjelp av KrF og at vi har en lang historie med å samarbeide med KrF.
AA170817 Flere årsaker til de dårlige målingene har vært nevnt, blant annet at Ap-velgere er skeptiske til flørten med KrF og at partiet har bommet med « virkelighetsbeskrivelsen », med arbeidsledighetstall på vei ned.
AA170817 - Nei, jeg tror at blant Ap-velgerne, så er KrF ganske spiselig.
AA170817 Husk at Gro Harlem Brundtland fikk alle sine statsbudsjett gjennom ved hjelp av KrF og at vi har en lang historie med å samarbeide med KrF .
AA170817 Husk at Gro Harlem Brundtland fikk alle sine statsbudsjett gjennom ved hjelp av KrF og at vi har en lang historie med å samarbeide med KrF.
AA170817 Flere årsaker til de dårlige målingene har vært nevnt, blant annet at Ap-velgere er skeptiske til flørten med KrF og at partiet har bommet med « virkelighetsbeskrivelsen », med arbeidsledighetstall på vei ned.
AA170817 - Nei, jeg tror at blant Ap-velgerne, så er KrF ganske spiselig.
VG170816 « Vi har god dialog med KrF og Venstre og er enige om retningen.
VG170816 SKATTESVAR : KrF mener at statsminister Erna Solberg bør avklare sin modell for å hindre nullskatteytere.
VG170816 Ned fra 90 til 80 ¶ KrF tror imidlertid ikke det er behov for dette siste grepet med det aller første : ¶
VG170816 Hverken KrF eller Venstre har stilt krav om at en konkret modell må legges frem nå.
VG170816 ARENDAL ( VG ) KrF vil vite mer om hvordan Høyre og statsminister Erna Solberg vil hindre nye nullskatteytere om partiet innfrir målet om å fjerne hele formuesskatten.
VG170816 - Vi imøteser informasjon om dette med stor interesse, sier Hans Olav Syversen, ( KrF ), leder i Stortingets finanskomite, til VG.
NL170816 De assosierer seg ikke med KrF , og frieriet til Hareide vekker liten begeistring.
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/2146/Politikk/-pussig-at-erna-tillater-at-krf-og-frp-herjer-mot-hverandre-som-de-gjor Talkshow-vert Jimmy Kimmel : - La Trump bli konge ¶ | - Pussig at Erna tillater at KrF og Frp herjer mot hverandre som de gjør ¶
DN170816 Det var tre store ting Sandberg lærte av Sanders-kampanjens suksess : ¶ | - Pussig at Erna tillater at KrF og Frp herjer mot hverandre som de gjør ¶
DB170816 Ønsker Høyre å samarbeide med KrF må de forholde seg til dette, sier Hareide til Dagbladet.
DB170816 Nå må vi politikere gjøre noe med dette, men det er bare KrF og SV som sier dette.
DB170816 For oss i KrF er det viktig at de blir sett av lærerne fra første dag.
DB170816 Er det slik at Krf nærmer seg Ap i skolepolitikken, slik dere gjør i skattepolitikken ?
DB170816 Det at Ap nå også vil satse på flere lærere, gjør at KrF har makt til å være tøffe i forhandlingene.
DB170816 KrF vil finansiere satsingen over de årlige budsjettene - og finansiere det ved å droppe Høyre og Frps skattekutt.
DB170816 KrF mener at flere lærere er en nøkkelfaktor i så måte.
DB170816 Støre har i lang tid pleiet forholdet til KrF , og i sommer avviste han regjeringssamarbeid med Rødt og MDG.
DB170816 I Arendal i går ledet jeg en debatt om denne tematikken, der representanter fra Høyre, KrF , Venstre og Arbeiderpartiet overgikk hverandre i fagre løfter.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe - Når man ser på mediedekningen, spør folk seg hvorfor en skal stemme på Ap og få ny regjering dersom det betyr makt til Venstre og KrF , sier de to - som legger til at det er Venstre-flørten som har vært verst.
AA170816 Stemmer du Ap nå ser det ut til at de har låst seg til Sp, men det er ikke sikkert om du får med SV eller KrF i tillegg.
AA170816 Selv om samarbeidet har gått over all forventning i regjering, har ikke forholdet til vennene i KrF eller Venstre bedret seg.
AA170816 Selv om både Venstre og KrF tydelig foretrekker Høyre framfor Ap, er Fremskrittspartiet gjøkungen som ødelegger idyllen.
AA170816 Og hva får du egentlig hvis du stemmer KrF ?
AA170816 Kampen om sperregrensa har hardnet til etter at flere målinger har gitt Venstre, Miljøpartiet og Rødt nytt håp, samtidig som SV og KrF ikke virker like trygge som mange har trodd.
AA170816 Hvis du stemmer KrF , vet du faktisk ikke helt om de vil støtte en regjering utgått av Ap eller Høyre.
AA170816 Flere anser det som sannsynlig at landet kan få en regjering bestående av Ap, Sp og KrF .
AA170816 KrF og Sp er på mange måter våre minst liberale partier med en verdikonservativ tilnærming.
VG170815 I forkant av valget har nemlig Erna Solberg ( H ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) delt meldingsutvekslinger om medieoppslagene om KrFs valgkamp.
VG170815 VILLE VEIER : Statsminister Erna Solberg ( H ) besøkte Arna stasjon sammen med Terje Breivik fra Venstre ( tv ), Helge Andre Njåstad ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) 28. februar.
VG170815 « Hei Erna ! : ) Jeg ser at det blåses stort opp at vi følger opp vedtaket, om at KrF ønsker en sentrum-Høyre regjering, med å ikke ha felles markeringer.
VG170815 - Det handler om at KrF har pekt på Solberg som sin kandidat og at Høyre har sagt at KrF er viktig for etablere et borgerlig flertall, sier han.
VG170815 - Det handler om at KrF har pekt på Solberg som sin kandidat og at Høyre har sagt at KrF er viktig for etablere et borgerlig flertall, sier han.
VG170815 Skolepolitisk talsmann i KrF , Anders Tyvand synes det er ille at studenter som ønsker å komme inn på lærerutdanningen ikke får mulighet på grunn av karakterkravet på fire i matematikk.
VG170815 Nå raser Arbeiderpartiet og KrF over at flere hundre plasser på lærerstudiet vil stå tomme til høsten.
VG170815 Rødt får 1,8 prosent ( +0,6 ) og KrF 5 ( +0,6 ).
DB170815 Rødt får 1,8 prosent ( +0,6 ) og KrF 5 ( +0,6 ).
DB170815 Siv Jensen forsøker å avdramatisere konflikten med KrF : ¶
DB170815 - Det er en grunn til at KrF har sagt at vi ikke ønsker å sitte med Frp i regjering, sa KrF-lederen, som etter debatten hadde følgende å si til NTB : ¶
DB170815 KrF vs.
DB170815 - KrF har en annen innvandringspolitikk enn det Frp har.
DB170815 I alle disse snakker Støre som om at han kan få med seg KrF , og det er klart at det ikke har noen appell til den store delen av Ap som faktisk tilhører venstresida, så da går de i stedet til Rødt eller SV.
DB170815 Om det ikke har vært vanskelig nok de siste årene, blir det for et KrF med enda større vippemakt og et Frp med Sylvi Listhaug i en stadig viktigere rolle som skal samles rundt forhandlingsbordet etter valget.
DB170815 Med Høyre, Frp, V og KrF går nemlig utslippene i Norge nedover, 1 prosent ned fra 2015-16, og 3,6 prosent ned i utslipp fra veitrafikken.
DB170815 Dette ble hun aldri utfordret på, for NRK var bare opptatt av retorikken og det politiske spillet, for eksempel om Frp blir mer eller mindre spiselig for KrF .
DA170815 Vi vet også at KrF og Venstre er lunkne til dette, sier Solvik-Olsen som mener Tajik er useriøs i sine advarsler.
DA170815 De blåblå har fått støtte fra Venstre og KrF til mer konkurranse i jernbanesektoren.
DA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF .
DA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF.
DA170815 Også KrF havner under sperregrensen og får en oppslutning på 3,9 prosent, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måling.
DA170815 Rødt får 1,8 prosent ( +0,6 ) og KrF 5 ( +0,6 ).
DA170815 Vi vet også at KrF og Venstre er lunkne til dette, sier Solvik-Olsen som mener Tajik er useriøs i sine advarsler.
DA170815 De blåblå har fått støtte fra Venstre og KrF til mer konkurranse i jernbanesektoren.
DA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF .
DA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF.
DA170815 Også KrF havner under sperregrensen og får en oppslutning på 3,9 prosent, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måling.
DA170815 Rødt får 1,8 prosent ( +0,6 ) og KrF 5 ( +0,6 ).
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/qqGam/KrFs-reformpause-er-som-a-sta-pa-stedet-hvil--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund KrF gikk forrige uke ut og krevde « reformpause » etter valget, noe blant annet Aftenpostens leder kritiserte på mandag.
AA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF .
AA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF.
AA170815 Også KrF havner under sperregrensen og får en oppslutning på 3,9 prosent, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måling.
AA170815 Rødt får 1,8 prosent ( +0,6 ) og KrF 5 ( +0,6 ).
VG170814 Det er bare å minne om at KrF så sent som i 1972 stemte mot å avkriminalisere homofili, og fortsatt finnes det sterk motstand mot å respektere LHBT-personers rett til å leve ut sin seksuelle identitet og kjærlighet på linje med alle andre.
VG170814 Les også : KrF nekter å drive valgkamp med Erna og Siv ¶
VG170814 Vi fire ( Høyre, Frp, KrF og Venstre ) må så fall snakke sammen om hvordan man håndterer en slik situasjon.
VG170814 Selv om både KrF og Venstre har vedtatt at de ikke ønsker noen ny samarbeidsavtale som den de fire inngikk i Nydalen høsten 2013, tror hun det finnes alternativer : ¶
VG170814 I forkant av Venstres landsmøte i mars uttalte Venstres leder Trine Skei Grande til VG at hun ville felle statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering for å tvinge Frp ut av den, og innsette seg selv og KrF .
VG170814 Dårlig stemning : KrF vil ikke drive valgkamp med Erna og Siv ¶
VG170814 ARENDAL ( VG ) Statsminister Erna Solberg ( H ) er brennsikker på at hun vil finne ut av det med Frp, Venstre og KrF dersom det borgerlige flertallet på Stortinget består etter valget.
VG170814 - Er det sannsynlig at KrF og Venstre går inn i regjeringen og at Frp går ut etter valget ?
NL170814 Et eksempel er KrF sitt partiprogram, der begrepet « legge til rette for » går som en rød tråd gjennom temaet.
DN170814 Under mandagens debatt bruker Hareide tid på å understreke de politiske forskjellene mellom KrF og Frp ¶
DN170814 Partiet ønsker å skrifte ut dagens regjering med en regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF .
DN170814 Fremskrittspartiet har en tenkning av at du er din egen lykkes smed, KrF sier at vi har ansvar for hverandre, nestekjærligheten, i denne verden skal du aldri føle deg alene, sier Hareide.
DN170814 Forholdet mellom Frp og KrF har blitt mer og mer anstrengt etter hvert som valgkampen har intensivert seg.
DN170814 - Det er ikke tvil om at jeg tror det norske folk ser at både jeg og Siv Jensen ønsker det beste for Norge, men det er ganske stor politisk forskjell likevel mellom KrF og Frp.
DN170814 - Det er en grunn til at KrF har sagt at vi ikke ønsker å sitte med Frp i regjering, sier Hareide.
DN170814 KrF har gjort det klart at de ikke ønsker å delta på felles markeringer i valgkampen.
DB170814 Tidligere i dag sa Solberg at hun fortsetter å styre dersom det blir borgerlig flertall, selv om KrF og Venstre ikke vil ha en så tett samarbeidsavtale som de har hatt i denne perioden.
DB170814 I debatten gjorde KrF-leder Knut Arild Hareide det klart at KrF ikke vil gå med på nye store skattelettelser.
DB170814 - Det er slik at KrF har aldri gått til valg på store skattelettelser.
DB170814 SV, KrF og Rødt har tatt til orde for det motsatte.
DB170814 Det skapte sterke reaksjon, blant andre fra Nobel-komiteen, fra KrF og fra en rekke kommentatorer, at regjeringen ikke åpent ville støtte EUs krav om at Liu Xiaobo skulle få reise ut av Kina for å få behandling.
DB170814 - Hvis Frp vil fortsette, går ikke KrF og Venstre inn der.
DB170814 KrF fant det nødvendig å gå inn i en samarbeidsavtale sist for å skifte regjering, men jeg tror ikke det blir noen ny samarbeidsavtale.
DA170814 Knut Arild Hareide ( KrF ) - 3 ¶
DA170814 SV og KrF får bare grønne.
DA170814 Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Sosialistisk Venstre ( SV ) kommer derimot veldig godt ut i rapporten.
DA170814 KrF og SV seirer ¶
DA170814 * KrF får seks grønne kort.
DA170814 Deretter følger Venstre, SV og Miljøpartiet De grønne i morgen, Fremskrittspartiet og KrF onsdag og Arbeiderpartiet torsdag.
DA170814 Knut Arild Hareide ( KrF ) - 3 ¶
DA170814 Likelønn : Statsminister Erna Solberg, Olaug Vervik Bollestad ( KrF ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og Venstre-leder Trine Skei Grande besøker Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser Vi har likevel funnet løsninger sammen, også da vi satt sammen i Bondevik II-regjeringen, som prosentvis sto for større skattelettelser med statsminister fra KrF , enn nå, sa Solberg.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser Selv om KrF-leder Knut Arild Hareide har sagt at han ønsker at Erna Solberg skal fortsette som statsminister, har han sagt at han ikke ønsker en ny samarbeidsavtale med Høyre og KrF , som ved forrige valg.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser Etter den siste ukens harde ordveksling mellom KrF og Frp i kjølvannet av debatten om norske verdier sist uke, møttes Hareide og Jensen til duell om temaet.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser Det er derfor knyttet spenning til om KrF kan komme til å støtte en Ap-ledet regjering.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser - Det er ikke noe nytt at KrF ikke går til valg på nye, store skattelettelser.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yn31/I-dag-braker-de-sammen-til-valgkampens-forste-partilederdebatt Valgkampen har den siste uken vært preget av harde ordutvekslinger på borgerlig side etter at innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i en debatt beskyldte Knut Arild Hareide ( KrF ) for å « sleike imamer oppetter ryggen ».
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yn31/I-dag-braker-de-sammen-til-valgkampens-forste-partilederdebatt Nå er det så mye diskusjon som foregår rundt KrF , Frp, Ap, Sp og Høyre, at en del av de mindre partiene som ikke er midt i diskusjonene fort kan forsvinne litt, sier hun.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Også Senterpartiet, KrF , Venstre og MDG nevner tiltak mot barnefattigdom i sine partiprogrammer.
AA170814 ( ©NTB ) ¶ | KrF vil stanse flere borgerlige skattelettelser ¶
VG170813 Listhaug slo tilbake : Lyver absolutt ikke om KrF
VG170813 KrF-leder Knut Arild Hareide har gjentatte ganger uttalt at det er Solberg som etter valget må velge mellom KrF og Frp i regjering.
VG170813 Jensen på sin side gjør gjerne porten vid for KrF om de vil inn i regjering.
VG170813 I forkant av Venstres landsmøte i mars uttalte Venstres leder Trine Skei Grande til VG at hun ville felle statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering for å tvinge Frp ut av den, og innsette seg selv og KrF .
VG170813 Fredag ble det kjent at KrF ikke ønsker å drive valgkamp nekter å drive valgkamp sammen med de andre borgerlige partilederne.
VG170813 Det er KrF og Venstre som spiller opp disse scenarioene.
VG170813 Borgerlig kaos : KrF vil ikke drive valgkamp med Erna og Siv ¶
VG170813 - Når KrF og Venstre sier at Erna Solberg må velge mellom å sitte i regjering med dere og KrF/Venstre, er du enig i at hun må det ?
VG170813 - KrF og Venstre har fått store gjennomslag i denne perioden.
DB170813 ¶ Statsminister Erna Solberg, Olaug Vervik Bollestad ( KrF ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og Venstre-leder Trine Skei Grande besøker Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo.
DB170813 I Norge har både Krf og SV ivret for forbud mot plastposer.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/01ma0/Kvinnelige-ledere-tjener-kun-77-prosent-av-mannlige-lederes-lonn Statsminister Erna Solberg, Olaug Vervik Bollestad ( KrF ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og Venstre-leder Trine Skei Grande besøker Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/aVEpA/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Ida-Lindtveit Utdanning/bakgrunn : Bachelor i Europastudier, vært rådgiver i KrF på Stortinget ¶
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/aVEpA/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Ida-Lindtveit - Ja, KrFU er åpne for bruk av tvang om det er det mest hensiktsmessige, men KrF er mot.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/aV6VO/Aftenposten-mener-KrFs-feige-reformpause Parallelt klarte imidlertid Hareide å svekke KrF som troverdig styringsparti.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/aV6VO/Aftenposten-mener-KrFs-feige-reformpause Knut Arild Hareide og KrF vant slaget mot Listhaug, som mer eller mindre uforvarende bygger ned alt som minner om tillit på borgerlig side.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/aV6VO/Aftenposten-mener-KrFs-feige-reformpause KrF er intet unntak og brukte forrige uke på å krangle med Sylvi Listhaug ( Frp ) om verdier og å varsle en « reformpause » i neste stortingsperiode.
AA170813 | SV mer populære blant Ap-velgere enn KrF og Venstre ¶
AA170813 Samtidig sier 58 prosent av de spurte Ap-velgerne at de « misliker » KrF .
AA170813 Populariteten til Venstre og KrF stuper blant Ap-velgere.
VG170812 Og det vil hverken Venstre eller KrF gjøre - i første omgang.
VG170812 Og Støre vil i en slik situasjon lene seg mot sentrum, og samarbeide med KrF så mye han kan.
VG170812 Mens mange av Listhaugs tilhengere deler hennes syn på KrF .
VG170812 Men både Venstre og KrF ønsker i utgangspunktet en fortsatt borgerlig regjering.
VG170812 Listhaugs språkbruk overfor KrF - og svært mange andre - har gjennom lang tid svekket samarbeidet mellom den blåblå regjeringen og de to støttepartiene.
VG170812 Det sier sitt når KrF nå har vedtatt at Hareide ikke skal være med på noen felles valgkamparrangementer med de tre andre partilederne.
VG170812 Det er i så fall en forutsetning at Venstre kommer over sperregrensen - og at Høyre, Venstre, KrF og Frp beholder flertallet i Stortinget.
VG170812 Dersom KrF og Venstre etter å ha kastet en Høyre-Frp-regjering peker på Erna Solberg som fortsatt statsminister, så kan det bli en Høyre-sentrumsregjering.
VG170812 De ønsker ikke at Frp skal ha noe med KrF å gjøre, og heier på Listhaug når hun angriper Hareide.
VG170812 Både i Venstre og i KrF opplever de at det er vanskelig å snakke med Listhaug.
DN170812 Knut Arild Hareide sa andre politikere bruker kristne verdier for å stenge enkeltgrupper ute av samfunnet, da KrF holdt sin valgkampåpning i Bergen lørdag.
DN170812 - Tidligere denne uken fremmet KrF fem verdiutfordringer til det politiske Norge.
DB170812 Ystebø, og kanskje Listhaug, tror en mobilisering av denne gruppa til Frp kan bringe KrF under sperregrensa.
DB170812 Mens KrF framhever nestekjærlighet som en plikt til å hjelpe mennesker i nød, bruker Helleland « kristne verdier » som en markør som skiller nordmenn fra andre.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Skattenivå : KrF sier ikke konkret om skatte- og avgiftsnivået skal opp eller ned.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget I alternativt budsjett for 2017 økte KrF skattene og avgiftene med 8 - 9 milliarder sammenlignet med Regjeringens opplegg.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Hvor mye skal skattesystemet omfordele ? KrF vil ha en mer omfordelende trinnskatt for personer.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Formuesskatt : KrF vil trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, men beholde skatten på private formuer.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Annet : KrF ønsker å vri skattene og avgiftene i grønnere retning.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner Torsdag ble det kjent at KrF har nektet å være med på felles valgkamputspill med Frp i valgkampen.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner Til og med velgerne i KrF og Venstre setter mindre pris på hverandre.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner Karakteriserer Listhaugs angrep på KrF som meningsløst ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner Det gikk ikke, Høyre og Frp havnet i regjering, mens Venstre og KrF ble stående utenfor med en samarbeidsavtale med regjeringspartiene.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner - Nei, det vil være diskusjon mellom KrF og Frp i noen saker, og det vil være en diskusjon mellom Høyre og KrF om andre spørsmål.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner - Nei, det vil være diskusjon mellom KrF og Frp i noen saker, og det vil være en diskusjon mellom Høyre og KrF om andre spørsmål.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner - Nei, det er den ikke, sier hun, selv om hun innrømmer at Venstre og KrF var litt tydeligere på at de ville støtte en borgerlig regjering ved forrige valg enn de er nå.
AA170812 Olsen mener prosjektet er overmodent, noe også MDG, SV, Ap, Høyre, Kystpartiet, KrF , Alliansen, Venstre og Sp er enige i.
AA170812 Knut Arild Hareide sa andre politikere bruker kristne verdier for å stenge enkeltgrupper ute av samfunnet, da KrF holdt sin valgkampåpning i Bergen lørdag.
AA170812 - Tidligere denne uken fremmet KrF fem verdiutfordringer til det politiske Norge.
VG170811 Kort tid etter debatten uttalte Listhaug til NRK at Hareide « sleiker imamer oppetter ryggen », en uttalelse hun overfor VG samme dag vedgikk at ikke skapte et bedre debattklima, men hun forsvarte likevel bistand-angrepet hun har kommet med flere ganger mot samarbeidspartiet KrF .
VG170811 Tidligere bistandsminister for KrF : Kunnskapsløst av Listhaug ¶
VG170811 Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide barket mandag sammen om norsk bistandspolitikk, fordi Listhaug gjentok argumentet om at KrF er mer opptatt av mengden bistand enn hva pengene brukes til.
VG170811 Se hvem KrF og Frp kan havne i regjering med : ¶
VG170811 KrF ¶ - KrF leverer et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program.
VG170811 FÅR KRITIKK : Kirkens Nødhjelp mener Sylvi Listhaug ( Frp ) bommer når hun hevder at KrF betyr seg mer om mengden bistand enn hva den går til.
VG170811 KrF
VG170811 KrF og SV får terningkast seks, Venstre og MDG får fem, Ap og Sp får fire og Høyre får tre.
VG170811 KrF er særdeles kunnskapsrike og ambisiøse når det kommer til norsk bistand, mens Frp knapt anerkjenner bistand som et verktøy for fattigdomsbekjempelse, sier Sivertsen til VG.
DB170811 Målingen gir 83 mandater til SV, Ap og Sp og 81 til dagens samarbeidspartier på borgerlig side ( Høyre, Frp, Venstre og KrF ).
DB170811 KrF kan ikke garantere for videre samarbeidsavtale ¶
DB170811 Kanskje KrF også forsøker å glemme at de gikk ut mot tidlig innsats da begrepet først ble lansert.
DB170811 Men munnhoggeriet mellom partileder Knut Arild Hareide og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug på NRKs « Politisk kvarter » denne uka, var så kraftig og til slutt eksplisitt usaklig, at det utløste oppslag om at KrF ikke ville stille opp i valgkamparrangementer for en borgerlig regjering sammen med Frp.
DB170811 I gamle dager ville kanskje KrF sørget for å balansere det harde valgkampnekt-budskapet i en sak der Hareide gikk ut og nyanserte.
DB170811 Det rutinerte sentrumspartiet KrF vet at det ikke er lurt å brenne bruer.
DB170811 KrF har nok egentlig ingenting imot den typen saker.
DB170811 KrF har i lang tid gjort det klart at de ikke ønsker å støtte Frp i regjering etter valget, og at de foretrekker en sentrum/Høyre-regjering.
DB170811 ( smilefjes ) Jeg ser at det blåses stort opp at vi følger opp vedtaket, om at KrF ønsker en sentrum-Høyre regjering, med ikke å ha felles markeringer.
DB170811 « Det er ren løgn », ropte den ellers sindige Hareide etter at Listhaug påsto at KrF er mer opptatt av hvor mye bistand som brukes, enn hvilket resultat det gir.
DB170811 Fakta er selvsagt noe helt annet : Ingen andre partier er mer opptatt av bistand enn KrF .
DB170811 Aldri har samarbeidsklimaet mellom Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Fremskrittspartiet ( Frp ) vært så dårlig som nå.
DA170811 Samtlige av politikerne fra KrF , Sp og Frp, som har svart Dagsavisen, har bil eller er i ferd med å skaffe seg en ny bil.
DA170811 Samtlige av politikerne fra KrF , Sp og Frp, som har svart Dagsavisen, har bil eller er i ferd med å skaffe seg en ny bil.
DA170811 Når reguleringssaken er på bordet så vet vi mer om hva vi vil gjøre, sier gruppeleder i KrF , Odd Gusrud. kenneth.lia.solberg@dagsavisen.no ¶
DA170811 Heller ikke KrF følger Øzbals oppfordring.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Valgforsker Bernt Aardal påpeker at de rødgrønne ( SV, Sp, Ap ) ikke har flertall alene, men vil være avhengig av enten MDG, KrF eller Rødt.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Tror du partiets flørting med KrF spiller inn ?
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Målingen gir 83 mandater til SV, Ap og Sp og 81 til dagens samarbeidspartier på borgerlig side ( Høyre, Frp, Venstre og KrF ).
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Hun ønsker ikke å spekulere på årsaken til nedgangen, eller om flørtingen med KrF kan ha ført til at Ap mister velgere til SV.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/bVPXk/Kraftig-skremmeskudd-for-Ap--Harald-Stanghelle De siste dagene har valgkampen vært preget av krangelen mellom Knut Arild Hareide ( KrF ) og Sylvi Listhaug ( Frp ).
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/bVPXk/Kraftig-skremmeskudd-for-Ap De siste dagene har valgkampen vært preget av krangelen mellom Knut Arild Hareide ( KrF ) og Sylvi Listhaug ( Frp ).
AA170811 Uro i borgerlig lei ¶ KrF har brukt deler av sommeren på å bli skjelt ut og krangle med Frps integreringsminister Sylvi Listhaug.
AA170811 Men Arbeiderpartiet har ikke et større uforløst potensial på gjerdet enn Høyre, KrF og Venstre, påpeker Olaussen.
AA170811 Frp måles nå til 13,6 prosent, KrF tilsvarende frem til 5,1 prosents oppslutningen.
AA170811 Det kan være at dette er velgere som vurderer det som problematisk at Ap lener seg innover, mot det borgerlige partiet KrF .
AA170811 Den sittende konstellasjonen av Høyre, Frp, KrF og Venstre er inne med 81 mandater, der Venstre har falt under sperregrensen og bare har to direktemandater.
AA170811 Kristelig Folkeparti ( KrF ) har en svak oppgang fra 4,7 til 5,1 prosent.
AA170811 Og Støre er nok langt mer begeistret for KrF enn det velgerne hans er.
AA170811 Men klarer Ap å få KrF til å skifte side, har de gjort et grep som kan sikre langvarig makt.
VG170810 Nå har KrF vedtatt at de nekter å gjøre det samme i år.
VG170810 Men nå har sentralstyret i KrF , etter det VG erfarer, vedtatt at partiets leder Knut Arild Hareide ikke skal opptre på noen felles utspill i valgkampen hvor alle de fire partilederne på borgerlig side er med.
VG170810 I lys av partiets samarbeidsvedtak har vi derfor ikke sett det naturlig med felles markeringer mellom de fire partilederne i valgkampen, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy ( KrF ) til VG.
VG170810 I forkant av årets stortingsvalg har KrF gjort det klart at partiet ikke vil gå i regjering med Frp, at de foretrekker en regjering bestående av Høyre og sentrumspartiene og at de mest sannsynlig går i opposisjon dersom dette ikke er mulig.
VG170810 Det eneste vi har diskutert er en markering av Nye Veier til tross for vedtaket i KrF fordi det er resultatet av en felles satsning som alle de fire er stolte av.
VG170810 - Nå går KrF til valg på en ny regjering.
VG170810 - Krf har et vedtak om at de ønsker seg en regjering med Høyre, Krf og Venstre, og de mener da det er unaturlig å gjøre fellesutspill med alle fire.
VG170810 | KrF nekter å drive valgkamp med Erna og Siv ¶
VG170810 KrF må få ta sine avgjørelser om slike ting, på lik linje med at vi i Venstre tar våre avgjørelser.
VG170810 - Krf har et vedtak om at de ønsker seg en regjering med Høyre, Krf og Venstre, og de mener da det er unaturlig å gjøre fellesutspill med alle fire.
VG170810 Ved forrige stortingsvalg fikk KrF 19,5 prosent av stemmene i Vennesla og kommunen har hatt KrF-ordfører i mange perioder.
VG170810 VG har også spurt velgerne om KrF bør samarbeide med Ap eller Høyre etter valget, og om den nye ekteskapsloven som tillater likekjønnet ekteskap bør reverseres. 57,7 prosent av de spurte er positive til ekteskapsloven. 29,9 prosent er negative.
VG170810 VENNESLA ( VG ) Midt i bibelbeltet i Vest-Agder sier et klart flertall at Knut Arild Hareide ( KrF ) representerer kristne verdier bedre i norsk politikk enn Sylvi Listhaug ( Frp ).
VG170810 KRISTENKAMP : Sylvi Listhaug ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) barker sammen i kampen om kristne velgere.
VG170810 Her står både KrF og frikirkene sterkt, noe som gir mange potensielle kristenstemmer å sanke for Frp.
VG170810 Foto : Lise Skogstad/VG ¶ KrF og Frp kjemper begge en hard kamp om de kristne velgerne, og onsdag barket de to sammen i en intens debatt om hva som er kristne verdier.
VG170810 - Jeg synes ikke Hareide representerer KrF slik han burde gjøre.
VG170810 - For meg blir det KrF i år.
VG170810 KrF står nesten på stedet hvil, men blir likevel større enn Frp med 14,7 prosent.
DN170810 Overfor avisa reagerer fylkesleder Per Pedersen i Nordland KrF på den opphetede tonen mellom de to.
DN170810 - Jeg kan ikke se at hun åpner noen dører for KrF , men det har vi sett hele perioden, sier han.
DN170810 Resultatene er som følger ( endring fra juni i parentes ) : Ap 30,0 ( - 2,6 ), Høyre 24,9 ( +1,8 ), Frp 12,3 ( +0,4 ), KrF 6,0 ( +0,7 ), Sp 10,8 ( - 2,1 ), SV 4,1 ( - ), Venstre 3,2 ( - 0,3 ), MDG 4,3 ( +0,5 ) og Rødt 2,9 ( +1,3 ).
DN170810 På den andre siden går både Høyre ( +1,8 ), Frp ( +0,4 ) og KrF ( +0,7 ) fram.
DN170810 Med støtte fra KrF og ikke SV ville det rødgrønne samarbeidet hatt 84 mandater, ett mindre enn det som kreves for å flertall.
DN170810 For å sikre flertall i Stortinget ville dermed et regjeringssamarbeid fra Ap og Sp trengt støtte fra både SV og KrF , eller eventuelt fra MDG.
DN170810 De rødgrønne kan dermed bli avhengige av støtte fra KrF eller MDG.
DB170810 I et intervju med NRK Sandberg KrF skylda for rekrutteringen av fremmedkrigere som drar i krigshandlinger og deltar i massakrer på kvinner og barn.
DB170810 Det hele startet med at Listhaug uttalte at det for Hareide og KrF er en konkurranse om å være den gode og gi mest mulig penger.
DB170810 - Hvis Sylvi Listhaug blir nestleder og partileder i Frp, er det ekstremt vanskelig å se for seg at Venstre, KrF og Høyre vil kunne tenke seg å sitte i regjering med Frp, påpeker Fischer.
DB170810 I år ønsker KrF altså en regjering bestående av flest mulig sentrumspartier og partiet Høyre.
DB170810 I går kom meldingen om at KrF bryter valgkampsamarbeidet med Høyre, Frp og Vestre.
DB170810 I 2013 sa KrF at ikke-sosialistisk flertall skal gi en ikke-sosialistisk regjering.
DB170810 Det at det er en politisk avstand mellom KrF og Frp er ikke noe nytt, sier Hareide til Dagbladet.
DB170810 Dagbladet får opplyst at KrF ikke kan garantere at samarbeidsavtalen vil bestå etter valget.
DB170810 Bakgrunnen til at KrF løsriver seg fra samarbeidet med Frp, er store uenigheter om partiets politikk og retorikk, får Dagbladet opplyst.
DB170810 - Nå går KrF til valg på en ny regjering.
DB170810 - Gjør debatten med Listhaug det vanskeligere for dere å samarbeide på borgerlig side til høsten ? - KrF har et vedtak om at vi ønsker en sentrum-høyre-regjering etter valget, og hvis ikke vil vi mest sannsynlig velge opposisjon.
DB170810 - Det at KrF ønsker å drive valgkamp på egenhånd er ikke noe nytt for oss, sier Aanes.
DB170810 - At Krf sier dette er egentlig ikke så veldig uventet.
DB170810 KrF vil kaste Frp ut av regjering : Støtter en regjering med Høyre og Venstre ¶
DB170810 ¶ NEKTER Å STILLE OPP : KrF nekter å stiller opp med de andre borgerlige partiene i valgkampen.
DB170810 Nå går KrF til valg på en ny regjering, sier Hareide til Dagbladet.
DB170810 I år ønsker KrF altså en regjering bestående av flest mulig sentrumspartier og partiet Høyre.
DB170810 I 2013 sa KrF at ikke-sosialistisk flertall skal gi en ikke-sosialistisk regjering.
DB170810 Gjør debatten i går det vanskeligere for dere å samarbeide på borgerlig side til høsten ? - KrF har et vedtak om at vi ønsker en sentrum-høyre-regjering etter valget, og hvis ikke vil vi mest sannsynlig velge opposisjon.
DB170810 Etter det Dagbladet erfarer, vil ikke KrF garantere at samarbeidsavtalen vil bestå etter valget.
DB170810 Det at det er en politisk avstand mellom KrF og Frp er ikke noe nytt, sier Hareide til Dagbladet.
DB170810 - Det at KrF ønsker å drive valgkamp på egenhånd er ikke noe nytt for oss, sier Aanes.
DB170810 ( Dagbladet ) : KrF nekter å drive valgkamp sammen med de andre borgerlige partiene, og har avvist Erna Solberg sitt forsøk på å samle lederne av samarbeidspartiene på felles opptredener i valgkampen.
DB170810 - KrF må få ta sine avgjørelser om slike ting, på lik linje med at vi tar våre avgjørelser.
DB170810 Bakgrunnen for utspillet er at Listhaug uttalte at det for Hareide og KrF er en konkurranse om å være den gode og gi mest mulig penger.
DB170810 Eller for å bruke Sylvi sine egne ord fra Oslo Symposium, om at KrF ville vurdere et tredje juridisk kjønn : Jeg fikk kaffen i halsen.
DA170810 Vi har plusset på jernbanebudsjettene i forhandlinger med regjeringspartiene og KrF hvert år.
DA170810 De siste årene har vi nemlig forhandlet inn milliarder til vedlikehold av jernbanen, i budsjettavtalene med regjeringspartiene og KrF .
DA170810 Frp 12,3 ( + 0,4 ) ¶ KrF 6,0 ( + 0,7 ) ¶
DA170810 Av : Tone Therese Paulsen, Stavanger KrF
DA170810 KrF har siden fastlegeordningens opprinnelse arbeidet for en så god fastlegeordning som mulig, både for lege og pasient.
DA170810 | KrF sier nei til felles borgerlige samlinger ¶ KrF vil ikke delta på felles valgkamparrangementer med de andre borgerlige partiene.
DA170810 Torsdag ble det kjent at KrF ikke vil stille opp på arrangementer sammen med de tre andre partiene i samarbeidsregjeringen.
DA170810 Rødt ( 2 ) ¶ | KrF sier nei til felles borgerlige samlinger ¶
DA170810 Nå går KrF til valg på en ny regjering.
DA170810 Men KrF sier nei.
DA170810 Ifølge NRK visste ikke Frp at KrF hadde sagt nei til fellesopptredener før saken ble kjent torsdag.
DA170810 At partiet har valgt en annen strategi i dag, betyr imidlertid ikke at KrF holder døra på gløtt for et samarbeid med Arbeiderpartiet, får NTB vite av kilder i partiet.
DA170810 - KrF har inntatt en litt vent og se-holdning.
DA170810 Frp 12,3 ( + 0,4 ) ¶ KrF 6,0 ( + 0,7 ) ¶
DA170810 Siden den gang har både SV og Ap snudd, og er imot utbyggingen, mens KrF og Venstre er i tenkeboksen.
DA170810 Antakeligvis Venstre, KrF eller MDG - men MDG er kanskje litt for radikale.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp Siden forsommeren har det har også vært kjent for sentralt plasserte kilder i Venstre at KrF ikke ønsker slike fellesutspill.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp Nå ønsker ikke KrF å delta på felles borgerlige valgkamparrangementer med Frp.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp Nå går KrF til valg på en ny regjering, da er det jo heller ikke naturlig at vi skal drive valgkamp sammen med Frp.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp Kilder i KrF opplyser at vedtaket ble fattet av sentralstyret i mai, og ikke har noe med onsdagens opphetede debatt mellom Hareide og Listhaug å gjøre.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp Ifølge NRK kjente ikke Frp til at KrF hadde sagt nei til fellesopptredener.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp I lys av partiets samarbeidsvedtak har vi derfor ikke sett det naturlig med felles markeringer mellom de fire partilederne i valgkampen, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy ( KrF ) til avisen.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp Hareide legger til at forskjellen mellom Frp og KrF er blitt synliggjort denne uken, og mener det viser god lederskap at Solberg irettesetter Listhaug.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp Forrige valgkamp samarbeidet KrF med de andre borgerlige partiene.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp - Også uten KrF ?
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp | KrF vil ikke drive valgkamp med Frp ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp KrF ønsker ikke å delta på et slikt samarbeid i år, melder VG.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp KrF vil ikke drive valgkamp med de andre borgerlige partiene ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp - KrF må få ta sine avgjørelser om slike ting, på lik linje med at vi tar våre avgjørelser.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp - KrF har inntatt en litt « vent-og-se»-holdning.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/Erna-Solberg-kristiserer-Sylvi-Listhaug-etter-radiodebatt-Listhaug---Jeg-ble-litt-mer-hissig-enn-vanlig VG : Krf vil ikke drive valgkamp med Frp ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/Erna-Solberg-kristiserer-Sylvi-Listhaug-etter-radiodebatt-Listhaug---Jeg-ble-litt-mer-hissig-enn-vanlig I lys av partiets samarbeidsvedtak har vi derfor ikke sett det naturlig med felles markeringer mellom de fire partilederne i valgkampen, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy ( KrF ) til avisen.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/Erna-Solberg-kristiserer-Sylvi-Listhaug-etter-radiodebatt-Listhaug---Jeg-ble-litt-mer-hissig-enn-vanlig Forrige valgkamp samarbeidet Krf med de andre borgelige partiene.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/Erna-Solberg-kristiserer-Sylvi-Listhaug-etter-radiodebatt-Listhaug---Jeg-ble-litt-mer-hissig-enn-vanlig Krf ønsker ikke å delta på felles valgkamparrangementer med Frp. <