DB170913 - Totalt 2625 hus i landsbyene Kotankauk , Myinlut og Kyikanpyin ble brent ned av ARSAs terrorister, sier myndighetene.