AA170928 Det vises til at utbyggingen vil få konsekvenser for rundt 20 prosent i øvre del av en totalt fem kilometer lang padlerute mellom Kjinnbyttfossen og Kjeldstad .
AA170719 Prorektor Kjeldstad trekker særlig fram at IKT-fagene er populære og vanskelige å komme inn på.
AA170719 Dette viser at NTNU er et populært studiested, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad .
AA170719 Det er Berit Kjeldstad veldig glad for.
AA170719 - Årets opptak viser at NTNU er et populært studiested, sier prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad .
AA170719 - Men vi skulle gjerne hatt flere jenter på de teknologiske fagene, sier Kjeldstad .
AA170719 trinn har ventelistem sier Kjeldstad .
DN170420 Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad , prorektor for utdanning ved NTNU, i en pressemelding.
AA170420 Vi ser også en svak økning til lektorprogrammene, sier Kjeldstad .
AA170420 Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad , prorektor for utdanning ved NTNU.
AA170420 Prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU mener man må jobbe hardt og jevnt i årene fremover for å få flere gutter til å søke på sykepleierutdanningen - og flere jenter til teknologifagene.
AA170420 Når det gjelder helsefag er det en nasjonal oppgave å motive gutter til å søke helsefag, mener Kjeldstad .
AA170420 Det har bekymret prorektor Kjeldstad .
AA170420 - Jeg synes det er skuffende at det skal være så vanskelig å rekruttere flere jenter til en del teknologistudier, ser prorektor Berit Kjeldstad .
AA170420 - Det er positivt å se at realfagene styrker sin posisjon hos oss, sier prorektor Berit Kjeldstad , og tror dette skyldes gode rekrutteringstiltak generelt.
AA170420 - Ambisjonen er at vi skal være den mest interessante utdanningsinstitusjonen i Norge på de fleste studier, spesielt innen vår hovedprofil teknologi, sier Kjeldstad .
AA170420 trinn, sier prorektor Kjeldstad .
AA170301 bistandsadvokat Ingunn Kjeldstad , politiets etterforskningsleder Eivind Guldseth og aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl i Inntrøndelag tingrett.
AA170228 Det vil også bli fremmet krav om dekning av økonomiske tap, størrelsen på dette er ikke klart, sier Kjeldstad .
AA170228 Bistandsadvokat Ingunn Kjeldstad sier til Adresseavisen at det vil bli fremmet erstatningskrav på vegne av familien til den omkomne.
AA170228 ¶ Bistandsadvokat Ingunn Kjeldstad , politiets etterforskningsleder Eyvind Guldseth og aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl.