NL171221 I tillegg satses det i Alta, Brønnøysund og Karasjok .
NL171210 Vest-Finnmark - 2 ¶ Karasjok - 2 ¶
DA171204 - Verket følger rettssaken mot broren min, sier Máret Anne Sara, kunstner fra Karasjok .
NL171130 Til sist kom den endelige planen om Samisk Helsepark i Karasjok på bordet.
NL171130 Så raserte de SANKS i Karasjok og slang etterpå 50 millioner på bordet til opprettelsen av Samisk Helsepark for å få samene til å holde kjeft.
NL171130 Først når Idefaseplanen for Nye Hammerfest Sykehus var godkjent av Helse Nord var tiden moden for å slanke prosjektene i Alta og Karasjok .
NL171130 Først nedskalering av keiserens nye klær i Alta og så slaktingen av SANKS ( Samisk Nasjonalt Kompetanse Senter ) i Karasjok .
NL171130 En slik løsning vil også kunne frigjøre resurser slik at Samisk Helsepark i Karasjok blir noe mer enn en stor vits.
NL171130 Bløffene om fagmiljøene som skulle komme ved Alta Nærsykehus og Samisk Helsepark i Karasjok er identiske og vitner om et helseforetak som har drevet et spill for galleriet.
VG171129 AVBRUTT : Karasjok og resten av Finnmark er besluttet å slås sammen med Troms i ett fylke, men onsdag ettermiddag er forhandlingene lagt på is.
NL171129 For det andre, sametingsbygget har aldri hatt tilhold i Tromsø, men er bygget i Karasjok .
AP171129 Det pågår samtaler om sammenslåingen av Finnmark og Troms, her et glimt fra Karasjok i Finnmark.
VG171128 Finnmarksklinikken i Karasjok : 784 69 320 ¶
VG171128 Barne- og ungdomspsykiatrien i Karasjok : 784 69 550 ¶
VG171128 Finnmarksklinikken i Karasjok : 784 69 320 ¶
VG171128 Barne- og ungdomspsykiatrien i Karasjok : 784 69 550 ¶
NL171126 Både den klart største byen Alta og det samepolitiske miljøet i Karasjok , foretrekker Tromsø fremfor Vadsø.
NL171121 Like lite viste de at den samiske befolkningen var blitt holdt for narr helt siden regjeringen besluttet å opprette Samisk helsepark i Karasjok .
NL171121 Bløffen om fagmiljøene som skulle komme ved Alta nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok er tro kopier og vitner om et helseforetak som har drevet et spill for galleriet.
NL171120 Når vi da ser at prosjektet Nye Kirkenes Sykehus blir dyrere i drift kan det forklare hvorfor SANKS i Karasjok ble rasert.
NL171120 Før Finnmarkssykehuset fikk utarbeidet planene fikk Helse Nord i oppdrag fra regjeringen å opprette Samisk Helsepark i Karasjok , og Helse Nord vedtok da også dette i 2011.
NL171120 Det samme gjelder Samisk Helsepark i Karasjok som har vært trenert helt siden marsordren fra regjeringen kom i 2011.
NL171120 Det er heller ikke sannsynlig at Stortinget kjente til at forutsetningen for økonomisk bærekraft for Nye Hammerfest Sykehus er at utbyggingen av Alta Nærsykehus er ENDELIG og at tilbudene i Alta og Karasjok er under løpende vurdering.
NL171120 Det bør være innlysende for de fleste at planene i Alta og Karasjok mest sannsynlig var blåst opp for å ha en viss legitimitet til etter at Nasjonal Helse og Sykehusplan var vedtatt.
NL171120 De kjente neppe til at planene med Nye Hammerfest Sykehus ble holdt i bero inntil alle de andre prosjektene i Finnmark var igangsatt eller trenert, slik som Samisk Helsepark i Karasjok .
NL171120 De burde vel strengt tatt reagert allerede da styreleder Harald Larsen varslet at det skulle kuttes 10 stillinger hvor blant annet stillingene som ble overført fra Lakselv til SANKS i Karasjok skulle fjernes.
NL171116 Da fikk jeg igjen oppleve hyggen det er å kjøre inn på den ihjelbeitede Finnmarksvidden, Et av temaene jeg tok opp da jeg var i Kautokeino og Karasjok , var rovdyrerstatning.
AP171113 Som ordfører og regionleder for kommunene Kautokeino og Karasjok i Ávjovárri urfolksregion, et område som utgjør nesten en tredjedel av Finnmark, ønsker jeg å appellere til dere som heretter skal representere det som i areal utgjør nesten en femtedel av landet.
NL171111 ¶ Som ordfører og regionleder for to av landets største kommuner, Kautokeino og Karasjok - som til sammen utgjør nesten 1/3 av Finnmark og 1/5 av den nye stor-regionen - kjenner jeg på forpliktelsen til å tenke fremoverlente tanker på vegne av egen region, skriver ordfører Johan Vasara i Kautokeino ( bildet ).
NL171111 Som ordfører og regionleder for to av landets største kommuner, Kautokeino og Karasjok , som til sammen utgjør nesten 1/3 av Finnmark og 1/5 av den nye stor-regionen, kjenner i allfall jeg på forpliktelsen til å tenke fremoverlendte tanker på vegne av egen region.
DB171111 I april arrangerte Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø, i samarbeid med RiddoDuottarMuseat i Karasjok , utstillingen « There is no Sámi Dáiddamusea ».
NL171107 Kommunalminister Jan Tore Sanner sammen med sametingspresident Aili Keskitalo i Karasjok i oktober i år.
DB171021 Det var sjangrene disco og joik artistene fikk bryne seg på lørdag kveld, hvor de ble guidet inn i joikens univers av Johan Anders Bær fra Karasjok .
NL171020 Av kunstnere fra Finnmark, er det naturlig å trekke fram komponisten John Persen fra Porsanger, skuespillerne Nils Utsi fra Tana, Bjørn Sundquist fra Hammerfest, Gørild Mauseth fra Kjøllefjord, sangerne Mari Boine fra Karasjok og ( med forbehold ) Lilly Jørstad fra Vadsø.
NL171020 Det må også nevnes at det er flere innmeldte i Sametingets valgmanntall i Tromsø kommune enn det er i Karasjok kommune og 3 samer er innvalgt i Tromsø kommunestyre.
NL171005 med en reindriftsfamilie fra Karasjok , over vidda og Porsangerhalvøya til Nordkapp.
VG171003 » Det var for øvrig veldig hyggelig for meg som finne å være i Karasjok .
VG171003 Jeg var en tur i Karasjok i august for å snakke om bruk av morsmål, for meg finsk og for dem samisk.
VG171003 En av samene i Karasjok tok også opp den norske praksisen ved å si « hyggelig ! » når man møter noen for første gang og håndhilser.
NL171002 Folk fra Øksfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes, Båtsfjord, Mehamn, Lakselv, Karasjok , Tana, Kautokeino, Russenes og Rustefjelbma - ja, til og med folk fra Hammerfest har bosatt seg i Alta - og gjort altafolk av seg !
VG170929 Det er langt fra Karasjok til København.
NL170929 Etter diverse epostkorrespondanse, hvoretter representanter for Sametingets administrasjon måtte dra fra Karasjok til Lakselv og personlig redegjøre for formålet med et slikt møte, blir anmodningen avslått.
VG170926 Jeg vil gi deg masse ros for sekvensen hvor du er med Lemet fra Karasjok til gravplassen for hans bror og flere andre homofile som har begått selvmord.
VG170912 Alta kommune : - 16,4 ¶ Karasjok kommune : - 11,3 ¶
AP170905 Sápmi park, Karasjok
AP170905 Overnatting : Nedre Mollisjok Fjellstue eller Scandic Karasjok .
AP170905 LÆRE OM SAMISK KULTUR : Eirin Anti fra Karasjok arbeider i Sápmi park.
AA170905 ¶ Sápmi park, Karasjok
AA170905 LÆRE OM SAMISK KULTUR : Eirin Anti fra Karasjok arbeider i Sápmi park.
NL170902 Spesialistlegesenteret i Karasjok ble også en modell for spesialistpoliklinikken i Alta.
NL170902 Siste runde i Finnmarkssykehusets samiske helsedans er at legene skal ha sin arbeidsplass ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest og ikke i Karasjok .
NL170902 Hammerfest har ingen av disse tilbudene, mens det derimot finnes både i Tromsø og Karasjok .
NL170902 Fagmiljøet i Karasjok har vært et stabilt og viktig bidrag både for hele Finnmarks befolkning, for samiske pasienter utenfor Finnmark, men også fra Finland og Sverige.
NL170902 De samiske spesialisthelsetilbudene ved Spesialistlegesenteret og ved SANKS i Karasjok ble etablert på 80-tallet med hard motstand fra Finnmark fylke, men støttet av sentrale helsemyndigheter.
VG170826 Innbyggerne i Alta, Kautokeino og Karasjok benytter seg av dette sykehuset.
VG170826 Det er 145 kilometer fra Alta og 270 kilometer fra Karasjok , sier Nilsen.
NL170824 Det kan bidra til å forsterke bildet av en politisk elite i Karasjok med distanse til samenes hverdag.
NL170824 11.september er det nytt valg også til samenes folkevalgte parlament i Karasjok .
SA170804 Verst var det sør for Karasjok , inn mot finskegrensen.
SA170804 Sammen med makker Alf Åge Bjørklund hadde duen syklet en sløyfe på 53 kilometer sør for Karasjok - gjennom et terreng det til tider var umulig å sykle.
SA170804 Jeg har aldri opplevd maken, sa en utmattet Alf Christian Losvar ved ankomst sjekkpunkt Karasjok .
SA170804 - Runden på 53 kilometer sør for Karasjok føltes som en sviende strafferunde.
SA170804 gang, fikk de verst tenkelige myggforholdene på etappen sør for Karasjok .
FV170804 Verst var det sør for Karasjok , inn mot finskegrensen.
FV170804 Sammen med makker Alf Åge Bjørklund hadde duen syklet en sløyfe på 53 kilometer sør for Karasjok - gjennom et terreng det til tider var umulig å sykle.
FV170804 Jeg har aldri opplevd maken, sa en utmattet Alf Christian Losvar ved ankomst sjekkpunkt Karasjok .
FV170804 - Runden på 53 kilometer sør for Karasjok føltes som en sviende strafferunde.
FV170804 gang, fikk de verst tenkelige myggforholdene på etappen sør for Karasjok .
AP170804 Verst var det sør for Karasjok , inn mot finskegrensen.
AP170804 Sammen med makker Alf Åge Bjørklund hadde duen syklet en sløyfe på 53 kilometer sør for Karasjok - gjennom et terreng det til tider var umulig å sykle.
AP170804 Jeg har aldri opplevd maken, sa en utmattet Alf Christian Losvar ved ankomst sjekkpunkt Karasjok .
AP170804 - Runden på 53 kilometer sør for Karasjok føltes som en sviende strafferunde.
AP170804 gang, fikk de verst tenkelige myggforholdene på etappen sør for Karasjok .
AA170804 Verst var det sør for Karasjok , inn mot finskegrensen.
AA170804 Sammen med makker Alf Åge Bjørklund hadde duen syklet en sløyfe på 53 kilometer sør for Karasjok - gjennom et terreng det til tider var umulig å sykle.
AA170804 Jeg har aldri opplevd maken, sa en utmattet Alf Christian Losvar ved ankomst sjekkpunkt Karasjok .
AA170804 - Runden på 53 kilometer sør for Karasjok føltes som en sviende strafferunde.
AA170804 gang, fikk de verst tenkelige myggforholdene på etappen sør for Karasjok .
VG170708 Turen begynte i Tromsø på tirsdag og gikk deretter videre til Kautokeino og Karasjok .
NL170616 Den tvinger oss til store ventilasjonsanlegg i hus i Karasjok , med kulde ned mot 50 minus.
NL170613 Bildet viser Sametinget i Karasjok .
NL170520 Det har natt til lørdag gått et steinras over E6 ved Valjok i Karasjok .
NL170520 Vi ringte ytterligere en gang til politiet, hadde de kommet hadde det ikke vært noe problem å nå dem igjen, sier Teigmo, som også er lokalpolitiker i Karasjok og lege.
NL170520 Politiets operasjonssentral i Finnmark vil ikke bekrefte eller avkrefte om det er politi i Karasjok fredag kveld.
NL170520 Da han var på vei hjem til Karasjok så han en finskregistrert bil som kjørte svært uforsvarlig.
NL170520 - Dersom det ikke var politi her i Karasjok er det dypt kritikkverdig, fastholder han.
NL170519 NRK TV har i slutten av april og så vidt inn i mai sendt en lang, langsom direkte reportasje om familien Saras vårflytting av rein - deres giddajohtin - fra Karasjok til Kvaløya ved Hammerfest.
NL170515 Foreldrene var for øvrig fra Karasjok . 2.
VG170503 Ferden startet i Å uoÅ¡Å¡jávri i Karasjok kommune og skulle avsluttes i Kvalsund.
SA170503 Ferden startet i Šuoššjávri i Karasjok kommune og skulle avsluttes i Kvalsund.
DB170503 Ferden startet i Å uoÅ¡Å¡jávri i Karasjok kommune og skulle avsluttes i Kvalsund.
AP170503 Ferden startet i Šuoššjávri i Karasjok kommune og skulle avsluttes i Kvalsund.
DB170430 Bildet viser en samisk familie på handletur i Karasjok i februar.
VG170422 Bildet viser et reinsdyr i Karasjok .
AP170422 - Det ser ikke så bra ut på yr.no og sånne steder akkurat nå, sier prosjektleder Per Inge Åsen på telefon fra Karasjok .
DA170406 Invitert til Karasjok
DA170406 Høsten 2016 inviterte OCA den kunstneriske ledelsen i Documenta til Karasjok .
DA170406 Documenta viser også verker av Iver Jåks ( 1932-2007 ), billedkunstner og skulptør fra Karasjok .
VG170405 Reinvandringen går fra innsjøen IeÅ¡jávri mellom Alta, Karasjok og Kautokeino kommuner og via svømming over Kvalsundet, rundt 10 mil nord fra startstedet, fem til sju dager senere.
AA170327 Snøskredet gikk ved 20.30-tiden søndag kveld noen kilometer sør for Levajok fjellstue, som ligger nærmere ti mil fra Karasjok og like langt fra Tana bru.
AA170327 E6 var stengt mellom Tana bru og Karasjok etter skredet, og det var omkjøring på finsk side av Tanaelva inntil veien ble åpnet ved 10-tiden mandag. ( ©NTB ) ¶
DB170326 Snøskredet gikk ved 20.30-tiden søndag kveld noen kilometer sør for Levajok fjellstue, som ligger nærmere ti mil fra Karasjok og like langt fra Tana bru.
DB170326 E6 er stengt mellom Tana bru og Karasjok etter skredet.
DB170326 - Mesta sender hjullaster fra både Karasjok og Tana bru, opplyser Jacobsen.
VG170317 Petter Jahnsen var første kjører som ankom sjekkpunktet i Karasjok .
VG170317 Petter Jahnsen fortalte til løpets hjemmeside tidligere fredag at det har var flotte spor i løypa som langs elva opp til Karasjok .
VG170317 Kjørerne Finnmarksløpet må ta ut ti timer hvile fordelt på sjekkpunkt Levajok og Karasjok .
VG170317 I natt har det vært en deilig etappe hit til Karasjok .
SA170314 Men hadde jeg ikke blitt ringt etter, hadde jeg vel fortsatt til Karasjok .
FV170314 Men hadde jeg ikke blitt ringt etter, hadde jeg vel fortsatt til Karasjok .
AP170314 Men hadde jeg ikke blitt ringt etter, hadde jeg vel fortsatt til Karasjok .
VG170311 MELODI 9 : Elin & The Woods består av den samiske artisten Elin Kåven ( 37 ) fra Karasjok og musikkprodusent Robin Lynch ( 40 ) fra Sandnessjøen.
DB170220 ¶ FANTASTISK LYS : Et naturfenomen av de skjeldne skapte lyset som nesten tok pusten av fotograf Kjell Sæther i Karasjok .
DB170220 UNIKT : Karasjok var spesielt vakker i vinterlyset i går natt.
DB170220 Grunnet helt spesielle værforhold i Karasjok denne natta, fikk han se et lysshow av de helt sjeldn - et lysshow NRK Sápmi var først ute med å omtale.
DB170220 Det spesielt vakre over Karasjok i går - som Sæther foreviget - skyldes et helt spesielt optisk fenomen.
DB170220 februar 2017 er ei natt fotograf Kjell Sæther i Karasjok sent vil glemme.
DB170217 Langs strekningen Karasjok - Tana Bru ( E6 ) har NRK nettopp fått de to siste senderne på plass, så nå er DAB-dekningen svært god hele veien, mens FM er til dels fraværende der.
AP170211 Valio følte seg alene selv om det var mange andre barn på skolen i Karasjok .
DB170208 I Bardufoss i Troms ble det målt 25 minusgrader onsdag, mens Karasjok i Finnmark hadde 28 minusgrader.
BT170207 Det sier Elin Kåven fra Karasjok .
BT170207 Den største favoritten til å vinne årets Melodi Grand Prix, er kanskje Elin Kåven fra Karasjok .
VG170206 ØKER : For fire år siden kunne 15.000 velgere delta i valget på representanter til de 39 representantene til Sametinget i Karasjok .
BT170206 Samisk og norske vimpler eller flagg i Karasjok .
BT170206 Reindriftssame Jon Mikkel Eira kaster lasso, ved Nattvann ( Idjaj vri ) to mil utenfor Karasjok , for å ta ut et tur i reinflokken.
BT170206 Reindriftssame Jon Mikkel Eira har tatt ut en rein ved Nattvann ( Idjaj vri ) to mil utenfor Karasjok .
BT170206 Jentene går daglig i reindriftsbarnehagen Badjem n id beaiveruoktu i Karasjok .
SA170205 Når jeg er i Karasjok og går gjennom bygda og drar ungene på et akebrett, så er folk hyggelige, sier Norbye, som poengterer at han er stolt av bygda han er fra, og at « flertallet derfra er positive ».
SA170205 Innfelt som 15-årig gammel spiller for Karasjok Innebandyklubb.
SA170205 I starten av november ble Norbye invitert til den såkalte « superhelga » i Karasjok for å fortelle sin historie for folk innenfor idretten i Finnmark.
SA170205 De som sa det til meg ansikt til ansikt var ofte jevngamle med meg, og da handlet det om ikke å senke seg ned på deres nivået, sier Norbye, som flyttet fra Karasjok til Tromsø og TIL som 16-åring i 2003.
DB170205 SAMISK FLAGG : Samisk og norske flagg i Karasjok .
AP170205 Når jeg er i Karasjok og går gjennom bygda og drar ungene på et akebrett, så er folk hyggelige, sier Norbye, som poengterer at han er stolt av bygda han er fra, og at « flertallet derfra er positive ».
AP170205 Innfelt som 15-årig gammel spiller for Karasjok Innebandyklubb.
AP170205 I starten av november ble Norbye invitert til den såkalte « superhelga » i Karasjok for å fortelle sin historie for folk innenfor idretten i Finnmark.
AP170205 De som sa det til meg ansikt til ansikt var ofte jevngamle med meg, og da handlet det om ikke å senke seg ned på deres nivået, sier Norbye, som flyttet fra Karasjok til Tromsø og TIL som 16-åring i 2003.
AA170204 Her fra oppholdet i Karasjok hvor hun lærte seg å joike.
DN170129 Sametinget i Karasjok .
DB170128 ¶ Sametinget i Karasjok .
BT170128 Sametinget i Karasjok .
AP170128 Sametinget i Karasjok .
DB170119 Disney på besøk i Karasjok
DB170109 Trondheimsjenta, som er bosatt i Karasjok for å leve i villmarka, har for lengst gjort friluftsliv til sitt levebrød.
DN170107 Det vil i så fall danne et rundt 350 meter tykt isfjell på omtrent 5.000 kvadratkilometer, noe som er litt større enn Akershus fylke eller litt mindre enn Karasjok kommune.
AP170106 Det vil i så fall danne et rundt 350 meter tykt isfjell på omtrent 5.000 kvadratkilometer, noe som er litt større enn Akershus fylke eller litt mindre enn Karasjok kommune.
VG161003 I Karasjok oppfordret de publikum til å plystre til en låt, også hadde de litt jodling, og vi fant ut at det kanskje ikke ville passe inn i Kautokeino kirke.
VG161003 Dagen før konserten holdt Arredondo konsert med de to samme korene i Karasjok kirke - og det var da rådene om å droppe plystring og jodling i Kautokeino kom.
AP160201 At Karasjok målte årets laveste temperatur, er derimot ikke overraskende. 12. januar falt temperaturen der til - 42,0 °C.
AP160201 At Karasjok målte årets laveste temperatur, er derimot ikke overraskende. 12. januar falt temperaturen der til - 42,0 °C.
AP160105 juli, mens det var i Karasjok aller kaldest med minus 42 grader den 12. januar.
AP160105 juli, mens det var i Karasjok aller kaldest med minus 42 grader den 12. januar.