VG170913 Håvik Korneliussen understreker at prognosene for Josès vandring er sprikende - noen viser at den går rett nordover og inn i Arktis.