DA170929 Å føde i en bil er for mange en traumatisk opplevelse, og det er dobbelt så stor dødelighet blant barn som fødes på den måten, sier Jordmorforbundets leder til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DB170315 La kvinner velge ¶ Jordmorforbundets leder poengterer at jordmødrene ønsker et tett tverrfaglig samarbeid med fastleger og gynekologer om svangerskapsoppfølgingen.
SA160520 Fakta : Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse : ¶ 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
FV160520 Fakta : Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse : ¶ 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.