VG170614 Mamma Ingunn Jolma fikk føle på kroppen hvor avhengig datteren ble av antibiotika da hun var kreftsyk.
VG170614 Mamma Ingunn Jolma er overbevist om at datteren ikke ville overlevd uten antibiotika.
VG170614 Her sammen med mamma Ingunn Jolma hjemme i hagen i Stavanger tirsdag.
VG170614 Det er skremmende hvis ikke dette kan være en del av behandlingen i fremtiden, sier Jolma .
VG170614 - Med alle midler vi putter i forskning og ny behandling for å få flere til å overleve, er det så synd om antibiotikaresistens skal slå beina under det, sier Jolma .
VG170614 - Kaia måtte begynne på antibiotika allerede samme kveld som vi ble innlagt med mistanke om kreft, sier Jolma .