BT170106 Johanneshjemmet ¶ | - Jeg er ganske tøff ¶
BT170106 Johanneshjemmet vil bygge 65 nye sykehjemsplasser i Thormøhlens gate, og får støtte fra Høyre.