AP170912 Hun utgjør ingen krise for trepartssamarbeidet, slutter Jøtul-klubbleder Johannessen.