AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger Hun utgjør ingen krise for trepartssamarbeidet, slutter Jøtul-klubbleder Johannessen.