VG171128 Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) ikke skal utbetales.
VG171128 Leder for IRN , Senaid Kobilica, skriver i en tekstmelding til VG, at dette var som forventet når regjeringen først hadde innstilt på å kutte støtten.
VG171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
VG171128 Det var utbetalingen IRN skulle fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet tidligere i år, som nå er stanset.
DB171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
DB171128 Det var utbetalingen IRN skulle fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet tidligere i år, som nå er stanset.
DA171128 Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) ikke skal utbetales.
DA171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
DA171128 Det var utbetalingen IRN skulle fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet tidligere i år, som nå er stanset.
BT171128 Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) ikke skal utbetales.
BT171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen. t ¶
BT171128 Det var utbetalingen IRN skulle fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet tidligere i år, som nå er stanset.
AP171128 Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) ikke skal utbetales.
AP171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
AP171128 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar ( t.h. ), sammen med leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v. ) etter møtet mellom IRN og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av september.
AP171128 Det var utbetalingen IRN skulle fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet tidligere i år, som nå er stanset.
AP171128 ) etter møtet mellom IRN og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av september.
VG171120 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier til Dagbladet at departementet har foretatt en grundig vurdering etter flere møter med organisasjonen og etter skriftlige innspill fra IRN .
VG171120 Islamsk Råd Norge ( IRN ) har valgt å klage på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
VG171120 Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge ( IRN ) er på 1,3 millioner kroner.
VG171120 - Tilliten til IRN som dialogpartner for Kulturdepartementet er også svekket.
VG171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.
DB171120 Vi mener at IRN ikke innfrir vilkårene som er satt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til Dagbladet.
DB171120 Islamsk Råd mener at det kan ha hatt en større betydning for utmeldelsene, enn at IRN har beveget seg i en « feilaktig retning », sier Høiby.
DB171120 Ifølge Helleland har departementet foretatt en grundig vurdering etter flere møter med organisasjonen og etter skriftlige innspill fra IRN .
DB171120 Helleland viser til at IRN også er vesentlig svekket som paraplyorganisasjon som følge av flere utmeldinger av organisasjonen.
DB171120 Denne saken handler om hvorvidt IRN oppfyller forutsetningene som er stilt for driftstilskuddet i 2017.
DB171120 Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge ( IRN ) er på 1,3 millioner kroner.
DB171120 - Tilliten til IRN som dialogpartner for Kulturdepartementet er også svekket.
DB171120 - På bakgrunn av at de utmeldte trossamfunnene ikke lenger har Islamsk Råds tillit, støtter departementet seg på deres framstilling og slutter ut ifra det at IRN ikke lenger har tillit i det muslimske miljøet.
DB171120 - Jeg vil avvise påstanden fra IRN om at ansettelsen er en av hovedgrunnene til at andre rate av tilskuddet holdes tilbake.
DB171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian.
DB171120 ( Dagbladet ) : Advokatfullmektig Lisa Eian og advokat Andreas Søreng Høiby bekrefter i dag på vegne av Islamsk Råd at de vil klage inn regjeringens avgjørelse om å kutte driftsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171120 Tilliten til IRN sterkt svekket ¶
DA171120 Det er Advokatfullmektig Lisa Eian og advokat Andreas Søreng Høiby som på vegne av Islamsk Råd forteller at de vil klage inn Kulturdepartementets avgjørelse om å kutte driftsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171120 - Departementet mener IRN ikke lengre oppfyller formålet med midlene.
DA171120 november om Stortingets samtykke til at andre rate av støtten til IRN ikke skal utbetales, slik at støtten kan utlyses, og gis til noen andre.
AP171120 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier til Dagbladet at departementet har foretatt en grundig vurdering etter flere møter med organisasjonen og etter skriftlige innspill fra IRN .
AP171120 Islamsk Råd Norge ( IRN ) har valgt å klage på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
AP171120 Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge ( IRN ) er på 1,3 millioner kroner.
AP171120 - Tilliten til IRN som dialogpartner for Kulturdepartementet er også svekket.
AP171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.
DB171108 Vi mener at IRN ikke innfrir vilkårene som er satt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til Dagbladet.
DB171108 Tilskuddet blir gitt gjennom en ordning som har et annet formål og andre kriterier enn driftstilskuddet til IRN , sier Helleland til Dagbladet.
DB171108 Ifølge Helleland har departementet foretatt en grundig vurdering etter flere møter med organisasjonen og etter skriftlige innspill fra IRN .
DB171108 Helleland viser til at IRN også er vesentlig svekket som paraplyorganisasjon som følge av flere utmeldinger av organisasjonen.
DB171108 Denne saken handler om hvorvidt IRN oppfyller forutsetningene som er stilt for driftstilskuddet i 2017.
DB171108 Ansettelse av en nikab-bærende kvinne kan vanskelig være mindre kontroversielt enn hos en muslimsk paraplyorganisasjon som det IRN er » argumenteres det videre.
DB171108 - Tilliten til IRN som dialogpartner for Kulturdepartementet er også svekket.
DB171108 - Jeg vil avvise påstanden fra IRN om at ansettelsen er en av hovedgrunnene til at andre rate av tilskuddet holdes tilbake.
DB171108 ( Dagbladet ) : Det var lenge varslet at regjeringen kom til å kutte den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171108 » « I Departementets brev av 14.09.2017 framgår også at møtet med IRN som ble avholdt den 04.04.2017 blant annet var foranlediget av oppmerksomheten omkring IRN og ansettelsen av en medarbeider i sekretariatet som bærer nikab.
DB171108 » « I Departementets brev av 14.09.2017 framgår også at møtet med IRN som ble avholdt den 04.04.2017 blant annet var foranlediget av oppmerksomheten omkring IRN og ansettelsen av en medarbeider i sekretariatet som bærer nikab.
DB171108 IRN har per i dag ikke grunnlag for å anføre at det foreligger usaklig forskjellsbehandling, men kan ikke se på hvilken måte de stiller noe annerledes enn HRS med tanke på statlig støtte i lys av statsminister Solbergs uttalelser », står det å lese i brevet.
DB171101 Islamsk Råd Norge ( IRN ) mistet sin støtte fordi de angivelig skulle ha veket fra formålet med integrering ( basert på en grundig ansettelsesprosess som endte med at den nye kontormedarbeideren ble en ung kvinne som bruker nikab, etter vurderingen at hun var klart den best kvalifiserte ).
DA171030 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn brøt også samarbeidet med IRN .
DA171030 Nå som IRN er fratatt sin statsstøtte, og har utspilt sin rolle, mener jeg det er viktig at det norske samfunnet spiller på lag med dem som har tatt kampen og brutt ut av IRN , sier Raja videre.
DA171030 Nå som IRN er fratatt sin statsstøtte, og har utspilt sin rolle, mener jeg det er viktig at det norske samfunnet spiller på lag med dem som har tatt kampen og brutt ut av IRN, sier Raja videre.
DA171030 Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) sier hun ser opprettelsen som en naturlig konsekvens av at flere av de store moskeene har meldt seg ut av IRN .
DA171030 De fem moskeene som brøt med Islamsk Råd Norge ( IRN ), har etablert en ny organisasjon for å ha dialog med myndighetene og andre religiøse samfunn.
DA171030 - Vi har prøvd alt som er i vår makt for å få til en endring, sier Jamil, med henvisning til konfliktene i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171030 Tidligere i år representerte IRN mer enn 80.000 medlemmer.
AP171030 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn brøt også samarbeidet med IRN .
AP171030 Nå som IRN er fratatt sin statsstøtte, og har utspilt sin rolle, mener jeg det er viktig at det norske samfunnet spiller på lag med dem som har tatt kampen og brutt ut av IRN , sier Raja videre.
AP171030 Nå som IRN er fratatt sin statsstøtte, og har utspilt sin rolle, mener jeg det er viktig at det norske samfunnet spiller på lag med dem som har tatt kampen og brutt ut av IRN, sier Raja videre.
AP171030 Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) sier hun ser opprettelsen som en naturlig konsekvens av at flere av de store moskeene har meldt seg ut av IRN .
AP171030 I oktober ble det klart at arbeidsutvalget i STL vil suspendere IRN fra dialogorganisasjonen.
AP171030 Fem store organisasjoner med til sammen rundt 20.000 medlemmer melder seg ut av IRN .
AP171030 De fem moskeene som brøt med Islamsk Råd Norge ( IRN ), har etablert en ny organisasjon for å ha dialog med myndighetene og andre religiøse samfunn.
AP171030 Avtalen har sikret IRN millioninntekter siden 2006. * 9. oktober kunngjorde regjeringen at de vil foreslå for Stortinget å stanse den årlige statsstøtten på 1,3 millioner kroner til IRN.
AP171030 - Vi har prøvd alt som er i vår makt for å få til en endring, sier Jamil, med henvisning til konfliktene i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171030 * På nyåret 2017 ble den nikabkledde Leyla Hasic ansatt som administrasjonskonsulent i IRN .
AP171030 ( Kilder : SNL, IRN , NTB, Dagen ) ¶
AP171030 oktober kunngjorde regjeringen at de vil foreslå for Stortinget å stanse den årlige statsstøtten på 1,3 millioner kroner til IRN .
DB171016 Om IRN og HRS har livets rett, får være opp til deres egne medlemmer og støttespillere å avgjøre.
DA171012 Videre heter det at STL ønsker beslutningen velkommen og opplever at det er konstruktivt at IRN tar dette grepet.
DA171012 Vi opplever at IRN har spilt seg selv ut på sidelinjen og blitt irrelevante, sa generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen.
DA171012 STL varslet i begynnelsen av september at de ønsket å avslutte samarbeidet med IRN som følge av dårlig kommunikasjon og mangel på tillit.
DA171012 Islamsk Råd Norge ( IRN ) tar pause fra arbeidet med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) i et halvt år.
DA171012 I en pressemelding IRN og STL la ut onsdag, skriver rådet at de har besluttet å ta pause fra samme dag etter samtaler og behandling i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ).
DA171012 Bakgrunnen for at IRN tar en pause, er at arbeidsutvalget i STL i begynnelsen av oktober besluttet å suspendere Islamsk Råd fra samarbeidsrådet.
DA171012 - Rådet mener at dette er en klok avgjørelse som gir STL ro til å arbeide videre med viktige utfordringer som ligger innenfor tros- og livssynsfeltet i tiden fremover, skriver IRN og STL blant annet i pressemeldingen.
VG171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
VG171011 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN .
DB171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171011 Vi trenger noen som kan fylle den funksjonen IRN har hatt, og det er viktig at vi fortsatt har dialog mellom trossamfunn, medier og storsamfunnet, sier Sultan.
DA171011 Talsperson Hilmi Yesiltas i sistnevnte forteller at moskeen over lengre tid har vurdert å forlate IRN .
DA171011 Sultan forteller at han synes situasjonen IRN har havnet i er trist.
DA171011 Om IRN går tilbake til sine røtter, er det mulig at vi melder oss inn igjen.
DA171011 KRITISK : MDG-politiker Shoaib Sultan var generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) fra 2007 til 2010.
DA171011 Islamsk Råd Norge ( IRN ) ligger med brukket rygg etter at det i går ble kjent at regjeringen setter en stopper for statsstøtten.
DA171011 Han mener det kan settes spørsmålstegn ved om IRN har utspilt sin rolle.
DA171011 Han mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om IRN har utspilt sin rolle.
DA171011 Flere har tatt til orde for at Afsar burde trekke seg fra IRN , blant annet Venstres Abid Raja.
DA171011 FIKK NOK : - Vi har lenge vært misfornøyd, sier talsperson for én av de fem moskeene som har meldt seg ut av IRN .
DA171011 Det har stormet rundt generalsekretæren etter at IRN i vår ansatte en nikabkledd administrasjonskonsulent.
DA171011 Det betyr at IRN har mistet nær halvparten av de 80.000 medlemmene organisasjonen hadde i vår.
DA171011 Derfor spør jeg meg om det er bedre å starte noe nytt, sier Sultan, som ikke ønsker å uttale seg om den nåværende generalsekretæren i IRN , Mehtab Afsar, eller konflikten mellom ham og styret.
DA171011 Dagsavisen har vært i kontakt med samtlige av de fem moskeene og organisasjonene som mandag valgte å melde seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ) : Center Rahma, Peshawa Tro og Kultursenter, Al-Khidmat, Islamic Cultural Centre Norway og Imam Bediuzzeman Camii.
DA171011 Akhtar Chaudhry, tidligere stortingsrepresentant for SV, mener medlemsorganisasjonene må ta sin del av ansvaret for at IRN sliter.
DA171011 - Vi har lenge vært misfornøyd med at IRN ikke spiller den rollen de var tiltenkt, sier Yesiltas.
DA171011 - Tilliten til IRN er sterkt svekket, om ikke borte, og jeg er usikker på om den kan bygges opp igjen, sier Sultan, og legger til : ¶ - IRN var en unik organisasjon og et godt tiltak i den virkeligheten vi befinner oss i, men den har sklidd ut og gjør nå kanskje mer skade enn noe annet.
DA171011 - Tilliten til IRN er sterkt svekket, om ikke borte, og jeg er usikker på om den kan bygges opp igjen, sier Sultan, og legger til : ¶
DA171011 * Organisasjonene bidrar ikke nok til økonomien i IRN .
DA171011 * Det er tilfeldig hvilke medlemmer organisasjonene sender til rådsmøtene i IRN .
DA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171011 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN .
DA171011 Vi trenger noen som kan fylle den funksjonen IRN har hatt, og det er viktig at vi fortsatt har dialog mellom trossamfunn, medier og storsamfunnet, sier Sultan.
DA171011 Talsperson Hilmi Yesiltas i sistnevnte forteller at moskeen over lengre tid har vurdert å forlate IRN .
DA171011 Sultan forteller at han synes situasjonen IRN har havnet i er trist.
DA171011 Om IRN går tilbake til sine røtter, er det mulig at vi melder oss inn igjen.
DA171011 KRITISK : MDG-politiker Shoaib Sultan var generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) fra 2007 til 2010.
DA171011 Islamsk Råd Norge ( IRN ) ligger med brukket rygg etter at det i går ble kjent at regjeringen setter en stopper for statsstøtten.
DA171011 Han mener det kan settes spørsmålstegn ved om IRN har utspilt sin rolle.
DA171011 Han mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om IRN har utspilt sin rolle.
DA171011 Flere har tatt til orde for at Afsar burde trekke seg fra IRN , blant annet Venstres Abid Raja.
DA171011 FIKK NOK : - Vi har lenge vært misfornøyd, sier talsperson for én av de fem moskeene som har meldt seg ut av IRN .
DA171011 Det har stormet rundt generalsekretæren etter at IRN i vår ansatte en nikabkledd administrasjonskonsulent.
DA171011 Det betyr at IRN har mistet nær halvparten av de 80.000 medlemmene organisasjonen hadde i vår.
DA171011 Derfor spør jeg meg om det er bedre å starte noe nytt, sier Sultan, som ikke ønsker å uttale seg om den nåværende generalsekretæren i IRN , Mehtab Afsar, eller konflikten mellom ham og styret.
DA171011 Dagsavisen har vært i kontakt med samtlige av de fem moskeene og organisasjonene som mandag valgte å melde seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ) : Center Rahma, Peshawa Tro og Kultursenter, Al-Khidmat, Islamic Cultural Centre Norway og Imam Bediuzzeman Camii.
DA171011 Akhtar Chaudhry, tidligere stortingsrepresentant for SV, mener medlemsorganisasjonene må ta sin del av ansvaret for at IRN sliter.
DA171011 - Vi har lenge vært misfornøyd med at IRN ikke spiller den rollen de var tiltenkt, sier Yesiltas.
DA171011 - Tilliten til IRN er sterkt svekket, om ikke borte, og jeg er usikker på om den kan bygges opp igjen, sier Sultan, og legger til : ¶ - IRN var en unik organisasjon og et godt tiltak i den virkeligheten vi befinner oss i, men den har sklidd ut og gjør nå kanskje mer skade enn noe annet.
DA171011 - Tilliten til IRN er sterkt svekket, om ikke borte, og jeg er usikker på om den kan bygges opp igjen, sier Sultan, og legger til : ¶
DA171011 * Organisasjonene bidrar ikke nok til økonomien i IRN .
DA171011 * Det er tilfeldig hvilke medlemmer organisasjonene sender til rådsmøtene i IRN .
DA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171011 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN .
AP171011 - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011 - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
AA171011 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN .
DB171010 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DB171010 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN .
DA171010 Nortura produserer rundt 1.400 tonn halalkjøtt årlig, og IRN har fått én krone per kilo kjøtt de sertifiserer.
DA171010 Lederne i moskeene som har brutt ut fra Islamsk Råd Norge ( IRN ), er i dialog om en ny organisasjon.
DA171010 Kobilica sier han ikke tror at Islamsk Råd kan gjenfinne den posisjonen som organisasjonen har hatt, og sier det er på tide at et nytt organ etableres og tar over plassen til IRN .
DA171010 Islamsk Råd står nå nesten uten inntekter etter at kjøttprodusenten Nortura har varslet at de avslutter sitt halalsertifiseringssamarbeid med IRN fra årsskiftet.
DA171010 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er med sine rundt 9.400 medlemmer Norges største moské, og de er en av moskeene med til sammen 20.000 medlemmer som meldte seg ut av IRN i september.
DA171010 Det betyr at det bør komme et eller annet organ som er i stand til å representere norske muslimer på en langt bedre måte enn det IRN har klart å gjøre de siste fem årene, sier han.
DA171010 - Mitt engasjement er i IRN .
AP171010 Mandag trakk Regjeringen støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) etter en helhetsvurdering.
AP171010 Mandag trakk Regjeringen støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) etter en helhetsvurdering.
AA171010 Nortura produserer rundt 1.400 tonn halalkjøtt årlig, og IRN har fått én krone per kilo kjøtt de sertifiserer.
AA171010 Lederne i moskeene som har brutt ut fra Islamsk Råd Norge ( IRN ), er i dialog om en ny organisasjon.
AA171010 Kobilica sier han ikke tror at Islamsk Råd kan gjenfinne den posisjonen som organisasjonen har hatt, og sier det er på tide at et nytt organ etableres og tar over plassen til IRN .
AA171010 Islamsk Råd står nå nesten uten inntekter etter at kjøttprodusenten Nortura har varslet at de avslutter sitt halalsertifiseringssamarbeid med IRN fra årsskiftet.
AA171010 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er med sine rundt 9.400 medlemmer Norges største moské, og de er en av moskeene med til sammen 20.000 medlemmer som meldte seg ut av IRN i september.
AA171010 Det betyr at det bør komme et eller annet organ som er i stand til å representere norske muslimer på en langt bedre måte enn det IRN har klart å gjøre de siste fem årene, sier han.
AA171010 - Mitt engasjement er i IRN .
AA171010 | Generalsekretær Mehtab Afsar : - Mitt engasjement er i IRN
AA171010 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge ( IRN ) lurer på hvorfor Kulturdepartementet mener de ikke tilfredsstiller kravet til statsstøtte.
AA171010 - Mitt engasjement er i IRN .
AA171010 - Flere av medlemmene har meldt seg ut av IRN på grunn av mistillit til deg som generalsekretær.
VG171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier Helleland.
VG171009 Statsråden sier de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN , og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.
VG171009 Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.
VG171009 I slutten av september ble det dessuten klart at fem organisasjoner melder seg ut fordi de var bekymret for retningen IRN har tatt.
VG171009 I et Facebook-innlegg kommer Venstres Abid Raja med sin støtteerklæring til Hellelands nei til IRN . ‪ - Islamsk Råd har seg selv å takke - når de ikke har tatt klare oppfordringer om å kvitte seg med Mehtab Afsar har det kostet hele IRN hele tilliten !
VG171009 Forrige måned kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN .
VG171009 At Mehtab Afsar har satt sin person foran IRN bevitner en ekstrem arroganse som er sjeldent å se i offentlige Norge.
VG171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
VG171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
VG171009 ‪ - Islamsk Råd har seg selv å takke - når de ikke har tatt klare oppfordringer om å kvitte seg med Mehtab Afsar har det kostet hele IRN hele tilliten !
VG171009 IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet.
VG171009 VG har gjentatte ganger mandag forsøkt å komme i kontakt med generalsekretær i IRN , Mehtab Afsar, som ikke har besvart våre henvendelser.
VG171009 Styret har i flere møter med departementet fremlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN , skriver organisasjonen på sine nettsider.
VG171009 Nyvalgt visepresident på Stortinget, Abid Raja, er mer kritisk til IRNs generalsekretær, Mehtab Afsar, enn selve organisasjonen, og tror dette er slutten for IRN .
VG171009 Men dette er ikke bare Mehtabs feil ( generalsekretær i IRN , journ. anm. ).
VG171009 Mangeårig Ap-politiker Aslam Ahsan mener IRN lenge har gjort en for dårlig jobb som en brobygger mellom muslimer og resten av Norge.
VG171009 Jeg kjenner mange av de som startet opp IRN, og som jobbet hardt for at IRN skulle bli den de var.
VG171009 Jeg kjenner mange av de som startet opp IRN , og som jobbet hardt for at IRN skulle bli den de var.
VG171009 Ingen har klart å få IRN til å bli den paraplyorganisasjonen den skulle være, sier Rafiq til VG.
VG171009 Hverken Afsar eller IRN har tatt hintet.
VG171009 Hun synes det er vanskelig å forutse hva som nå vil skje med det norsk-muslimske samfunnet, men håper IRN kan bestå, med visse endringer.
VG171009 Holdt pengene tilbake i juni : Sår tvil om IRNs arbeid ¶ - IRN har forsøkt å manipulere det norske samfunnet ¶
VG171009 Han mener IRN lenge har hatt en dårlig tilnærming til det norske samfunnet.
VG171009 Han er klar på at det nå er tid for at IRN forsvinner.
VG171009 Flere muslimer mener IRN har endt opp med å bli noe helt annet enn den samlende organisasjonen den var ment å være.
VG171009 Det er et drastisk skritt å bare kutte støtten, som kan bety en nedleggelse av IRN, så det kunne vært fornuftig å gi IRN en ny sjanse, og se om det går.
VG171009 Det er et drastisk skritt å bare kutte støtten, som kan bety en nedleggelse av IRN , så det kunne vært fornuftig å gi IRN en ny sjanse, og se om det går.
VG171009 Ahsan mener nettopp ansettelsen av Leyla Hasic, som flere mener er dråpen som har fått begeret til å renne over hva gjelder oppfatningen av IRN , er blant det mest problematiske.
VG171009 - Problemet til IRN er jo at de ikke har klart å bli den samlende paraplyorganisasjonen som var utgangspunktet da de ble stiftet.
VG171009 - I den tiden vi lever i er det å skape dialog, bygge bro og å være forsonende veldig viktig for en organisasjon som IRN .
VG171009 - Hverken Afsar eller IRN har tatt hintet ¶
VG171009 IRN skapte debatt da de valgte å ansette nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent, en stilling de hadde fått penger til av Kulturdepartementet for å være en brobygger til storsamfunnet.
VG171009 IRN har imidlertid sendt ut en pressemelding der det går fram at organisasjonen er skuffet over at regjeringens avgjørelse.
VG171009 IRN hadde en egentolkning i rådets egne boble, og den boblen er ikke jeg med i, sier Ahsan.
DB171009 Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB.
DB171009 Vi har vært opptatt av at IRN skal kunne vise at de arbeider for og oppnår de formålene som Stortinget har satt for midlene, men det kan vi ikke si at vi er blitt overbevist om.
DB171009 Vi har stilt mange spørsmål slik at IRN skulle få muligheten til å synliggjøre hvordan de skal oppnå de formålene som er satt for bruken av fellesskapets midler.
DB171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.
DB171009 Statsråden sier de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN , og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.
DB171009 På spørsmål om hun mener IRN har gjort mer skade enn nytte, svarer statsråden : ¶
DB171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
DB171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
DB171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB.
DB171009 I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN .
DB171009 I slutten av september ble det dessuten klart at fem organisasjoner melder seg ut fordi de var bekymret for retningen IRN har tatt.
DB171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
DB171009 Forrige måned kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN .
DB171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
DB171009 - Vi har hatt en prosess med flere møter med IRN .
DB171009 - MISTET TILLIT : Regjeringen stanser statsstøtten til IRN . her avbildet Mehtab Afsar.
DB171009 - Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.
DB171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier hun.
DB171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
DB171009 Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.
DB171009 Islamsk Råd Norge ( IRN ) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge, grunnlagt i 1993.
DB171009 I starten av oktober varslet også Nortura at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge, som følge av at tilliten til IRN fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet er svekket.
DB171009 Her generalsekretær Mehtab Afsar ( fra venstre ), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i IRN .
DB171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DB171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
DB171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
DB171009 ( Dagbladet ) : Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ) stoppes.
DB171009 IRN representerer i dag 42 medlemsorganisasjoner med over 82.000 muslimer som medlemmer.
DB171009 VIL HA NY ORGANISASJON : Abid Raja ( V ) oppfordrer organisasjonene og moskeene som har brutt med IRN , til å stifte en ny samlende og dialogfremmende paraplyorganisasjon.
DB171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren i en pressemelding.
DB171009 Styret har i flere møter med departementet framlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN , skriver de.
DB171009 Samme dag publiserte SV-politiker Akhtar Chaudhry et blogginnlegg hvor han skrev at IRN snart er død.
DB171009 Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.
DB171009 Jeg har vært en av dem som har ønsket at IRN skal gjenfinne sin posisjon, men har nå innsett at dette ønsket ikke kan oppfylles og at IRN ikke lenger er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobygger og dialogfremmer, sier Chaudhry.
DB171009 Jeg har vært en av dem som har ønsket at IRN skal gjenfinne sin posisjon, men har nå innsett at dette ønsket ikke kan oppfylles og at IRN ikke lenger er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobygger og dialogfremmer, sier Chaudhry.
DB171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB da.
DB171009 I starten av oktober varslet også Nortura at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge, som følge av at tilliten til IRN fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet er svekket.
DB171009 I september trakk fem store moskeer og organisasjoner seg fra IRN , og i en felles melding uttrykte de bekymring over retningen rådet har beveget seg i.
DB171009 Her generalsekretær Mehtab Afsar ( fra venstre ), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i IRN .
DB171009 Han ville ikke svare direkte på spørsmål om målet er å få tilbake statsstøtten som IRN skulle ha fått i juli, men som da var midlertidig frosset av kulturdepartementet.
DB171009 Han oppfordrer i mellomtida organisasjonene og moskeene som har brutt med IRN til å stifte en ny samlende og dialogfremmende paraplyorganisasjon.
DB171009 Han mener likevel at det fortsatt er et ørlite håp for IRN , dersom rådet restruktureres og generalsekretær Mehtab Afsar fjernes fra sin stilling umiddelbart.
DB171009 Han mener det er viktig at Norge har en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner, og håper de muslimske organisasjonene som har meldt seg ut av IRN og andre muslimske organisasjoner nå vil danne en ny samlende paraplyorganisasjon.
DB171009 Han er ikke det minste overrasket over at regjeringen nå vil stanse driftstilskuddet til IRN .
DB171009 For IRN har tilskuddet en vesentlig betydning for å kunne opprettholde det samfunnsnyttige arbeidet som gjøres i organisasjonen.
DB171009 Etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål fra NTB om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
DB171009 Det har stormet rundt IRN det siste året.
DB171009 De har ikke besvart våre gjentatte henvendelser, men IRN sendte i 16.30-tida ut en pressemelding, der de skriver at de er skuffet over Kulturdepartementets beslutning.
DB171009 Abid Raja ( V ) uttalte allerede i august at generalsekretæren i IRN burde trekke seg for å skape ro rundt organisasjonen.
DB171009 - Tåkelagt ¶ IRN framholder at at de jobber med målrettede tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og, samt arbeid mot vold og diskriminering.
DB171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
DB171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
DB171009 - Muslimer og det norske samfunnet har behov for en troverdig og sterk paraplyorganisasjon, og jeg vil derfor oppfordre utbryterne fra IRN til å stifte en ny samlende dialogfremmende organisasjon.
DB171009 - Men vi ser at nyhetsbildet om IRN har tåkelagt all vår innsats.
DB171009 - Dersom Mehtab trekker seg frivillig eller sparkes med umiddelbar virkning, og hele IRN restruktureres på prinsipper om åpenhet, dialogfremme og tillitsbyggende, er det kanskje et ørlite håp for at rådet kan fortsette å eksistere og for at de igjen kan få statsstøtte, mener stortingspolitikeren.
DB171009 ( Dagbladet ) : Mandag ble det kjent at regjeringen vil fjerne den årlige støtten på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171009 IRN skriver at de vil gjennomgå faktaframstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt, og at de vil « fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom
DB171009 IRN mistet all tillit, støtten fra Nortura, og nå også statsstøtten.
DB171009 IRN har tidligere ivaretatt sine oppgaver på en god måte, men under ledelsen av Mehtab Afsar har rådet nå utspilt sin rolle.
DB171009 IRN har de siste åra tatt valg som har ødelagt tilliten fra myndighetene og storsamfunnet, og nå har de også mistet den økonomiske støtten.
DA171009 Vi har vært opptatt av at IRN skal kunne vise at de arbeider for og oppnår de formålene som Stortinget har satt for midlene, men det kan vi ikke si at vi er blitt overbevist om.
DA171009 Vi har stilt mange spørsmål slik at IRN skulle få muligheten til å synliggjøre hvordan de skal oppnå de formålene som er satt for bruken av fellesskapets midler.
DA171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.
DA171009 Statsråden sier de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN , og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.
DA171009 På spørsmål om hun mener IRN har gjort mer skade enn nytte, svarer statsråden : ¶
DA171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
DA171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
DA171009 Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.
DA171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar.
DA171009 I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN .
DA171009 I slutten av september ble det dessuten klart at fem organisasjoner melder seg ut fordi de var bekymret for retningen IRN har tatt.
DA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
DA171009 Forrige måned kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN .
DA171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
DA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB.
DA171009 - Vi har hatt en prosess med flere møter med IRN .
DA171009 - Tilliten til IRN er ikke lenger til stede.
DA171009 Venstres Abid Raja oppfordret på sine Facebook-sider mandag utbryterne fra IRN til å starte en ny, dialogfremmende organisasjon.
DA171009 Utmeldelsen ble sendt til IRN i dag, forteller talsperson Najam Saqib til Dagsavisen.
DA171009 Tidligere i dag ble det kjent at regjeringen stanser statsstøtten til IRN på grunn av manglende tillit.
DA171009 Styret har i flere møter med departementet fremlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN , skriver organisasjonen på sine nettsider.
DA171009 Stadig flere moskeer melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ) etter bråket rundt generaksekretær Mehtab Afsar ( t.v. ).
DA171009 Også styreleder Basim Ghozlan for Det Islamske Forbundet har overfor NRK tidligere luftet tanken om å opprette et eget samarbeidsforum utenfor IRN .
DA171009 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) uttalte til NTB tidligere i dag at de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN , og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.
DA171009 Islamic Cultural Centre ( ICC ) er foreløpig en av den siste i rekken av moskéer som trekker seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171009 Ifølge kulturminister Helleland kommer beslutningen om å trekke tilbake statsstøtten etter flere måneders grundig vurdering hvor departementet til slutt landet på at det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ¶
DA171009 Ifølge Saqib skal fire andre moskeer, med til sammen 10.000 medlemmer, ha meldt seg ut av IRN i dag.
DA171009 Ifølge Saqib er det nå snakk om at utbryterne starter sin egne, muslimske organisasjon til erstatning for IRN .
DA171009 I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN .
DA171009 Det har lenge stormet rundt IRN , blant annet etter at rådet ansatte en administrasjonskonsulent som bruker nikab.
DA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier Helleland til NTB.
DA171009 - For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet.
DA171009 - Er det aktuelt for dere å søke på de midlene som egentlig skulle gå til IRN ?
DA171009 - Er dere i dialog med de andre moskeene som har meldt seg ut av IRN ?
DA171009 IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver organisasjonen.
DA171009 IRN er skuffet ¶
DA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
DA171009 ) eller samfunnet for øvrig, og IRN har heller ikke klart å være samlende og forsonende internt.
DA171009 Når man gir tilskudd til må man forvente at de stiller opp for det samfunnet vi vil ha, og fremmer integrering og dialog - der har ikke IRN vært i førersetet.
DA171009 Bør Mehtab Afsar trekke seg som generalsekretær i IRN , slik Abid Raja ( V ) sier mandag ?
AP171009 Vurderer ny organisasjon ¶ IRN opplyser på sine nettsider at de representerer 38 organisasjoner med 65.000 medlemmer, men dette tallet er trolig ikke oppdatert etter den siste utmeldelsen.
AP171009 På slutten av en veldig lang og tøff dag sier han til Aftenposten at IRN lurer på hva de har gjort galt.
AP171009 På sine nettsider skriver IRN at det er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at den vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AP171009 Nortura vil kutte halalsamarbeid med IRN .
AP171009 Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) og at statsstøtten til den muslimske paraplyorganisasjonen blir kuttet.
AP171009 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier at de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN , og som departementet allerede i juni varslet at den ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner.
AP171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
AP171009 Ifølge Najim Saqib i Islamic Cultural Centre er det nå snakk om at utbryterne starter sin egen, muslimske organisasjon som kan være en erstatning IRN .
AP171009 Ifølge NRK har fem organisasjoner med 10.000 medlemmer mandag meldt at de vil ut av IRN .
AP171009 I sentrum for stormen står generalsekretæren i IRN , Mehtab Afsar.
AP171009 Her kan du lese mer om bakgrunnen for at regjeringen forslår å kutte støtten til IRN .
AP171009 Generalsekretær i IRN , Mehtab Afsar ¶
AP171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få med IRN , sier Helleland til NTB.
AP171009 - Vi vil vite konkret hva det er vi ikke leverer på, sier Afsar, og påpeker at IRN har vært aktive i samfunnsdebatten og levert på mange områder.
AP171009 - Mitt engasjement er i IRN .
AP171009 - For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet.
AP171009 - Flere av medlemmene har meldt seg ut av IRN på grunn av mistillit til deg som generalsekretær.
AP171009 IRN fikk beskjed om at regjeringen vil kutte statsstøtten søndag.
AP171009 Raja tror kulturministeren får et overveldende stortingsflertall for å nulle IRN , om organisasjonen rydder opp umiddelbart.
AP171009 Mehtab Afsar bør trekke seg nå med umiddelbar virkning, og Islamsk Råd Norge ( IRN ) må fullstendig omstruktureres etter prinsipper som er normale i norsk organisasjonsliv, uttaler Raja til Aftenposten.
AP171009 Mandag kunngjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at Kulturdepartementet vil stoppe den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til IRN .
AP171009 I realiteten er det game over hva gjelder statsstøtten noen få uker etter det, om IRN ikke klarer å vise gjennom store klare handlinger at de evner å endre seg, mener Raja.
AP171009 Han oppfordrer i så fall organisasjonene og moskeene som har brutt med IRN , om å stifte en ny samlende og dialogfremmende organisasjon.
AP171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren i pressemeldingen mandag.
AP171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til IRN , sier Hofstad Helleland.
AP171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til IRN, sier Hofstad Helleland.
AP171009 Det ble ikke mindre oppstyr da Klassekampen brakte nyheten om at IRN hadde valgt å ansette en kvinne som bruker det ansiktsdekkende plagget nikab.
AP171009 - Tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) er ikke lenger til stede, uttaler kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), i en pressemelding.
AP171009 - Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.
AP171009 ( Kilde : Snl, IRN , NTB ) ¶
AP171009 Premisset for pengestøtten har hele veien vært at IRN skal fungere som en « brobyggerorganisasjon og dialogpartner » for både trossamfunn og sivilsamfunn. 3rd-party-bio ¶
AP171009 Premisset for pengestøtten har hele veien vært at IRN skal fungere som en « brobyggerorganisasjon og dialogpartner » for både trossamfunn og sivilsamfunn.
AP171009 Derfor var det flere muslimske trossamfunn som reagerte da Islamsk Råd Norge ( IRN ) ansatte Leyla Hasic som kontormedarbeider.
AA171009 Vi har lest kontroversielle ting om IRN den siste tiden, og nyheten om at de mister statsstøtten er helt fersk.
AA171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.
AA171009 Mandag ble det kjent at regjeringen stopper statsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ), og begrunnelsen er at tilliten til organisasjonen ikke lenger er til stede.
AA171009 I mars ble det kjent at IRN hadde ansatt en administrasjonskonsulent som bar nikab.
AA171009 I Oslo er det flere organisasjoner som er i daglig kontakt med IRN som har valgt å gå ut.
AA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige. 650.000 kroner, som opprinnelig var ment for IRN, vil nå vil gå til andre dialogprosjekter eller or
AA171009 Dette har igjen ført til at fem organisasjoner, med omlag 20 000 medlemmer, har meldt seg ut av IRN fordi de er bekymret for reteningen organisasjonen har tatt.
AA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB, som ikke har lyktes å få en kommentar fra IRN .
AA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB, som ikke har lyktes å få en kommentar fra IRN.
AA171009 - Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.
AA171009 - Denne avgjørelsen er tatt alene i IRN , det er ingen som har spurt oss.
AA171009 IRN har hatt tillit i mange år, og hvis den ikke er der lenger, må det bety noe.
AA171009 650.000 kroner, som opprinnelig var ment for IRN , vil nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner i stedet.
AA171009 Vi har vært opptatt av at IRN skal kunne vise at de arbeider for og oppnår de formålene som Stortinget har satt for midlene, men det kan vi ikke si at vi er blitt overbevist om.
AA171009 Vi har stilt mange spørsmål slik at IRN skulle få muligheten til å synliggjøre hvordan de skal oppnå de formålene som er satt for bruken av fellesskapets midler.
AA171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.
AA171009 Statsråden sier de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN , og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.
AA171009 På spørsmål om hun mener IRN har gjort mer skade enn nytte, svarer statsråden : ¶
AA171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
AA171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
AA171009 Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.
AA171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA171009 I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN .
AA171009 I slutten av september ble det dessuten klart at fem organisasjoner melder seg ut fordi de var bekymret for retningen IRN har tatt.
AA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
AA171009 Forrige måned kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN .
AA171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
AA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB.
AA171009 - Vi har hatt en prosess med flere møter med IRN .
AA171009 - Tilliten til IRN er ikke lenger til stede.
AA171009 ¶ Venstres Abid Raja sier han mener IRN må restruktureres på prinsipper om åpenhet, dialog og tillit.
AA171009 | Raja håper ny muslimsk organisasjon kan erstatte IRN
AA171009 Etter flere måneder med grundige undersøkelser fastslår Kulturdepartementet at man ikke lenger har tillit til IRN og har derfor besluttet å kutte støtten til organisasjonen.
AA171009 - Når Mehtab Afsar og IRN mister denne tilliten, så vil det være et tomrom der.
AA171009 - Jeg oppfordrer i mellomtiden utbryterne fra IRN til å stifte en ny samlende dialogfremmende organisasjon - så må vi politikere diskutere om hvordan vi kan støtte det politisk og eventuelt økonomisk, skriver Raja på sin Facebook-side.
AA171009 Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) og at statsstøtten til den muslimske paraplyorganisasjonen blir kuttet.
AA171009 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier at de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN , og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.
AA171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
AA171009 Ifølge Najim Saqib i Islamic Cultural Centre er det nå snakk om at utbryterne starter sin egen, muslimske organisasjon som kan være en erstatning IRN .
AA171009 IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver IRN .
AA171009 Det har lenge vært uro rundt IRN , og i kjølvannet av pengekuttet melder flere av medlemsorganisasjonene seg ut.
AA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier Helleland til NTB.
AA171009 - For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet.
AA171009 IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver IRN.
AA171009 IRN opplyser på sine nettsider at de representerer 38 organisasjoner med 65.000 medlemmer, men dette tallet er trolig ikke oppdatert etter den siste utmeldelsen.
AA171009 IRN fikk beskjed om at regjeringen vil kutte statsstøtten søndag.
AA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
AA171009 Styret har i flere møter med departementet fremlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN , skriver organisasjonen på sine nettsider.
AA171009 Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ), og at statsstøtten til organisasjonen blir kuttet.
AA171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
AA171009 IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver organisasjonen.
AA171009 IRN fikk beskjed om avgjørelsen søndag.
AA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
AA171009 Ytterligere fem organisasjoner, med til sammen rundt 10.000 medlemmer, melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA171009 Regjeringen opplyste mandag morgen at de vil kutte statsstøtten til IRN .
AA171009 I slutten av september ble det klart at fem andre organisasjoner meldte seg ut fordi de var bekymret for retningen IRN hadde tatt.
AA171009 Forrige måned kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN . ( ©NTB ) ¶
DB171003 Islamsk Råd i Norge ( IRN ) er med rette i ferd med å miste sin støtte som følge av at paraplyorganisasjonen ikke levde opp til kravet om å være en brobygger.
VG171002 Årsaken til oppsigelsen skal være bråket rundt IRN og noen av rådets avgjørelser den siste tiden, som å ansette en kommunikasjonsrådgiver i nikab, skriver Nationen.
VG171002 Nortura produserer rundt 1400 tonn halal årlig, og IRN tjener én krone per kilo kjøtt de sertifiserer.
VG171002 Nortura har varslet at sier opp avtalen med Islamsk Råd Norge ( IRN ) om halalsertifisering, som går ut ved nyttår.
VG171002 Kommunikasjonsdirektør i Nortura, Ellen Flø Skagen, sier samarbeidet med IRN har vært ryddig og godt, og har fungert bra isolert sett.
VG171002 I dag er det kun IRN som utfører slik sertifisering i Norge, skriver samvirket i en pressemelding.
DN171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DN171002 At de gjør det først nå, skyldes flere mislykkede forsøk på å få IRN til å skifte kurs, sier sjefsimam Senaid Kobilica i trossamfunnet til Klassekampen.
DB171002 Årsaken til oppsigelsen skal være bråket rundt IRN og noen av rådets avgjørelser den siste tiden, som å ansette en kommunikasjonsrådgiver i nikab, skriver Nationen.
DB171002 Nortura produserer rundt 1400 tonn halal årlig, og IRN tjener én krone per kilo kjøtt de sertifiserer.
DB171002 Kommunikasjonsdirektør i Nortura, Ellen Flø Skagen, sier samarbeidet med IRN har vært ryddig og godt, og har fungert bra isolert sett.
DB171002 I dag er det kun IRN som utfører slik sertifisering i Norge, skriver samvirket i en pressemelding.
DA171002 Årsaken til oppsigelsen skal være bråket rundt IRN og noen av rådets avgjørelser den siste tiden, som å ansette en kommunikasjonsrådgiver i nikab, skriver Nationen.
DA171002 Nortura produserer rundt 1400 tonn halal årlig, og IRN tjener én krone per kilo kjøtt de sertifiserer.
DA171002 Nortura har varslet at sier opp avtalen med Islamsk Råd Norge ( IRN ) om halalsertifisering, som går ut ved nyttår.
DA171002 Kommunikasjonsdirektør i Nortura, Ellen Flø Skagen, sier samarbeidet med IRN har vært ryddig og godt, og har fungert bra isolert sett.
DA171002 I dag er det kun IRN som utfører slik sertifisering i Norge, skriver samvirket i en pressemelding.
DA171002 Moskeen Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171002 At de gjør det først nå, skyldes flere mislykkede forsøk på å få IRN til å skifte kurs, sier sjefsimam Senaid Kobilica i trossamfunnet til Klassekampen.
AP171002 Noen mener IRN bør prioritere å sertifisere halalmat, andre er opptatt av positive medieopptredener.
AP171002 Mandag varslet Nortura at de sier opp avtalen med IRN om sertifisering av halalmat.
AP171002 Det har ligget i kortene en stund, men på fredag ble det offisielt : Flere muslimske organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA171002 At de gjør det først nå, skyldes flere mislykkede forsøk på å få IRN til å skifte kurs, sier sjefsimam Senaid Kobilica i trossamfunnet til Klassekampen.
DA171001 Likevel hadde de fire tidligere medlemsorganisasjonene under et av møtene fremmet et ultimatum mot generalsekretær Mehtab Afsar, og ifølge IRN truet med å trekke seg dersom deres krav ikke ble innfridd.
DA171001 Islamsk Råd Norge ( IRN ) opplyser at fire moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
DA171001 Islamsk Råd Norge ( IRN ) opplyser at fire moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
DA171001 Den islamske paraplyorganisasjonen har også mottatt utmelding fra en femte organisasjon, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge, men understreker at disse fra før ikke var medlem av IRN .
DA171001 Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten. i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.
DA171001 - Vi synes det er leit at disse medlemmene ikke ønsket å være med videre i et IRN som skal drives i tråd med demokratiske organisatoriske regler.
DA171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN , som understreker at de syns det er synd at medlemmer melder seg ut : ¶
DA171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN, som understreker at de syns det er synd at medlemmer melder seg ut : ¶
DA171001 - Det sittende styret har brukt mye tid på intern dialog for å unngå utmeldinger fra IRN .
DA171001 ( NTB ) ¶ | IRN hevder utmeldte moskeer truet med ultimatum ¶
DA171001 i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN .
DA171001 IRN har lenge vært klar over uenighetene i organisasjonen, og har hatt en rekke diskusjonsmøter internt det siste året, opplyser de i en pressemelding.
AP171001 Likevel hadde de fem organisasjonene under et av møtene fremmet et ultimatum mot generalsekretær Methab Afsar, og ifølge IRN truet med å trekke seg dersom deres krav ikke ble innfridd.
AP171001 Islamsk Råd Norge ( IRN ) skriver at fem moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
AP171001 Islamsk Råd Norge ( IRN ) skriver at fem moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
AP171001 FOTO : Tore Meek / NTB scanpix ¶ IRN har vært klar over uenighetene i organisasjonen lenge, og har hatt en rekke diskusjonsmøter internt det siste året, opplyser de i en pressemelding.
AP171001 Det ble nedsatt en komité bestående av leder, nestleder, dialogansvarlig og informasjonsansvarlig som har hatt utallige møter med medlemmene, skriver IRN .
AP171001 Bakgrunn : Fem store organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd ¶ IRN understreker at de har forsøkt å imøtekomme medlemsorganisasjonene som har vært uenige i retningen paraplyorganisasjonen har tatt.
AP171001 - Vi synes det er leit at disse medlemmene ikke ønsket å være med videre der IRN skal drives i tråd med demokratiske organisatoriske regler, heter det i pressemeldingen.
AP171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN .
AP171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN.
AP171001 - Det sittende styret har brukt mye tid på intern dialog for å unngå utmeldinger fra IRN .
AP171001 | IRN hevder utmeldte moskeer truet med ultimatum de ikke kunne godta ¶
AP171001 IRN sier de ikke kunne akseptere et angivelig ultimatum fra fem utmeldte organisasjonene mot generalsekretær Methab Afsar.
AA171001 Likevel hadde de fire tidligere medlemsorganisasjonene under et av møtene fremmet et ultimatum mot generalsekretær Mehtab Afsar, og ifølge IRN truet med å trekke seg dersom deres krav ikke ble innfridd.
AA171001 Islamsk Råd Norge ( IRN ) opplyser at fire moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
AA171001 Islamsk Råd Norge ( IRN ) opplyser at fire moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
AA171001 Den islamske paraplyorganisasjonen har også mottatt utmelding fra en femte organisasjon, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge, men understreker at disse fra før ikke var medlem av IRN .
AA171001 Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten. i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.
AA171001 - Vi synes det er leit at disse medlemmene ikke ønsket å være med videre i et IRN som skal drives i tråd med demokratiske organisatoriske regler. ( ©NTB ) ¶
AA171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN , som understreker at de syns det er synd at medlemmer melder seg ut : ¶
AA171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN, som understreker at de syns det er synd at medlemmer melder seg ut : ¶
AA171001 - Det sittende styret har brukt mye tid på intern dialog for å unngå utmeldinger fra IRN .
AA171001 i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN .
AA171001 IRN har lenge vært klar over uenighetene i organisasjonen, og har hatt en rekke diskusjonsmøter internt det siste året, opplyser de i en pressemelding.
AA171001 ( ©NTB ) ¶ | IRN hevder utmeldte moskeer truet med ultimatum ¶
DA170929 | Flere store moskeer melder seg ut av Islamsk Råd ¶ 20.000 medlemmer forsvinner fra Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA170929 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året, og før sommeren bestemte Kulturdepartementet å fryse statsstøtten til rådet.
DA170929 Departementet møtte representanter for Rådet tirsdag ettermiddag for å diskutere fortsatt driftsmidler til IRN etter flere kontroverser.
DA170929 " Vi har forsøkt å få til en retningsendring for bevare det IRN vi var med på å etablere i en form vi kan helhjertet støtte.
DA170929 " Undertegnede moskeer og muslimske organisasjoner har over tid vært bekymret for Islamsk Råd Norges ( IRN ) retning, preget av en lite hensiktsmessig konfrontasjonell linje og en nedprioritering av ekstern dialog.
AP170929 Vi opplever at IRN har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sa generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen.
AP170929 Tidligere i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN .
AP170929 Han har sittet i IRN i ti år.
AP170929 Fem organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170929 Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten.
AP170929 - Vi har forsøkt å få til en retningsendring for bevare det IRN vi var med på å etablere, i en form vi kan helhjertet støtte.
AA170929 Vi opplever at IRN har spilt seg selv ut på sidelinjen og blitt irrelevante, sa generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen.
AA170929 Tidligere i september kunngjorde Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN .
AA170929 Fem organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA170929 Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten.
AA170929 - Vi har forsøkt å få til en retningsendring for bevare det IRN vi var med på å etablere i en form vi kan helhjertet støtte.
DA170926 STL har slitt med samarbeidet med IRN over flere år, uttalte generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen 4. september.
DA170926 På spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få for IRN om driftsstøtten kuttes, svarer Afsar følgende : ¶
DA170926 Når det gjelder splittelsen mellom de ulike moskeene knyttet til IRN og planene om å opprette en konkurrerende islamsk paraplyorganisasjon, sier Afsar at styret de siste sju-åtte månedene har jobbet med interndialog.
DA170926 Kulturminister Linda Helleland Hofstad ( H ) har ved flere anledninger uttrykt misnøye med hvordan IRN skjøtter sin rolle som brobygger og dialogpartner med majoritetssamfunnet.
DA170926 Kulturdepartementet møtte i dag Islamsk Råd ( IRN ) som ledd i departementets behandling av driftstilskuddet til IRN .
DA170926 Kulturdepartementet møtte i dag Islamsk Råd ( IRN ) som ledd i departementets behandling av driftstilskuddet til IRN.
DA170926 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sier Afsar til NTB.
DA170926 I sommer ble det kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtten til IRN .
DA170926 Etter at IRN brukte penger ment til brobygging og dialog til å ansette en Nikab-kledd kvinne i sekretariatet i våres, frøs departementet annen rate av totalt 1,3 millioner kroner som rådet skulle få utbetalt.
DA170926 Departementet har holdt tilbake andre rate av driftstilskuddet til IRN , og har ennå ikke avgjort om de skal kutte videre støtte.
DA170926 - I budsjettet for 2017 ble IRN bevilget driftsstøtte for å være en brobygger, representativ paraplyorganisasjon og dialogpartner mellom muslimske menigheter, andre trossamfunn, sivilsamfunnet og andre myndigheter, sier statssekretæren videre.
AA170926 STL har slitt med samarbeidet med IRN over flere år, uttalte generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen 4. september.
AA170926 På spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få for IRN om driftsstøtten kuttes, svarer Afsar følgende : ¶
AA170926 Når det gjelder splittelsen mellom de ulike moskeene knyttet til IRN og planene om å opprette en konkurrerende islamsk paraplyorganisasjon, sier Afsar at styret de siste sju-åtte månedene har jobbet med interndialog.
AA170926 Kulturminister Linda Helleland Hofstad ( H ) har ved flere anledninger uttrykt misnøye med hvordan IRN skjøtter sin rolle som brobygger og dialogpartner med majoritetssamfunnet.
AA170926 Kulturdepartementet har ikke avgjort om Islamsk Råd Norge ( IRN ) skal få fortsatt driftsstøtte.
AA170926 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sier Afsar til NTB.
AA170926 I sommer ble det kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtten til IRN .
AA170926 Etter at IRN brukte penger ment til brobygging og dialog til å ansette en nikabkledd kvinne i sekretariatet i våres, frøs departementet annen rate av totalt 1,3 millioner kroner som rådet skulle få utbetalt.
AA170926 Departementet møtte representanter for Rådet tirsdag ettermiddag for å diskutere fortsatt driftsmidler til IRN etter flere kontroverser den siste tiden.
AA170926 - I budsjettet for 2017 ble IRN bevilget driftsstøtte for å være en brobygger, representativ paraplyorganisasjon og dialogpartner mellom muslimske menigheter, andre trossamfunn, sivilsamfunnet og andre myndigheter.
AP170925 Tirsdag får trolig kontroversielle Islamsk Råd Norge ( IRN ) vite om det mister statsstøtten eller ikke.
AP170925 Statsstøtten til rådet står på agendaen når IRN tirsdag skal i møte med Kulturdepartementet, skriver Klassekampen.
AP170925 I etterkant av nikab-bråket i vår, frøs Kulturdepartementet andre rate av pengestøtten på 650.000 kroner, fordi departementet mener det er tvil om IRN utøver sin rolle som brobygger og dialogpartner på en tillitvekkende måte.
AP170925 ), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge ( IRN ) under en politisk paneldebatt om innvandring, hatkriminalitet og rasisme i Oslo tidligere i høst.
VG170922 Islamsk Råd Norge ( IRN ) beskriver flere av påstandene i høringsnotatet som « forbausende vagt underbygget », og etterlyser dokumentasjon på hvordan forbudet kan føre til et bedre læringsutbytte og en økt trygghetsfølelse for barn.
VG170922 Etter vår mening bryter en slik holdning med ideen om at kvinner er likestilte og likeverdige borgere », lyder svaret fra IRN .
AP170919 « Om muslimer ikke har en felles plattform, kan det føre til større splittelse, polarisering og mindre forståelse og samarbeid i storsamfunnet, » skriver ledelsen i IRN .
AP170919 I et stort intervju med ekteparet Lena Larsen og Basim Ghozlan i Aftenpostens søndagsavis forteller Ghozlan at han arbeider med å få på plass et alternativ til IRN . 3rd-party-bio ¶
AP170919 I et stort intervju med ekteparet Lena Larsen og Basim Ghozlan i Aftenpostens søndagsavis forteller Ghozlan at han arbeider med å få på plass et alternativ til IRN .
AP170919 I et brev som Aftenposten har fått tilgang til, og som er sendt til Kulturdepartementet, skriver IRN at « media-stormen » mot ansettelsen av Hasic var « unødvendig » og « litt uheldig ».
AP170919 Det har allerede vært samtaler mellom departementet og IRN , og rådet er innkalt til et nytt møte.
AP170919 Brevet fremstår nesten som en advarsel til kulturminister Linda Hofstad Helleland : Hvis departementet reduserer den økonomiske støtten til IRN , kan Staten bli medansvarlig for konflikt i det muslimske miljøet og mindre utadrettet dialog.
DA170907 Om IRN mister statsstøtten, utgjør det 1,3 millioner hvert år.
DA170907 Men også Nortura, som IRN samarbeider med om ordningen, vurderer å droppe IRN-samarbeidet.
DA170907 Grunnen er at de er usikre på om Islamsk Råd ( IRN ) utfører rollen sin på en tillitvekkende måte.
AP170907 Om IRN mister statsstøtten, utgjør det ifølge avisen 1,3 millioner kroner hvert år.
AP170907 Generalsekretær i IRN Mehtab Afsar ( t.v. ), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic var til stede under en politisk paneldebatt om innvandring, hatkriminalitet og rasisme i Oslo i august.
AP170907 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året, og før sommeren bestemte departementet å fryse statsstøtten til rådet.
AA170907 Om IRN mister statsstøtten, utgjør det ifølge avisen 1,3 millioner kroner hvert år.
AA170907 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året, og før sommeren bestemte departementet å fryse statsstøtten til rådet.
DA170905 Kritikken har haglet mot Islamsk Råd Norge ( IRN ), Norges eneste paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn og organisasjoner : ¶
DA170905 * Kulturdepartementet har igjen frosset støtten til IRN .
DA170905 * I mars ble det bråk på ny etter at IRN ansatte en nikabkledd kvinne i en ny stilling som administrasjonskonsulent.
DA170905 * I juni i fjor trakk styret i IRN seg i protest mot at de ikke fikk lov til å sparke Mehtab Afsar som generalsekretær.
DA170905 Kritikken har haglet mot Islamsk Råd Norge ( IRN ), Norges eneste paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn og organisasjoner : ¶
DA170905 * Kulturdepartementet har igjen frosset støtten til IRN .
DA170905 * I mars ble det bråk på ny etter at IRN ansatte en nikabkledd kvinne i en ny stilling som administrasjonskonsulent.
DA170905 * I juni i fjor trakk styret i IRN seg i protest mot at de ikke fikk lov til å sparke Mehtab Afsar som generalsekretær.
DA170905 Vi har hatt mange møter med IRN der vi har prøvd å komme til en felles forståelse om hva tilliten innad i STL bygger på.
DA170905 Underslagssaken omhandlet et nå avgått styremedlem i IRN , som også møtte fast som dialogansvarlig i STL.
DA170905 Tillitsbruddet kommer nemlig bare på toppen av et betent forhold mellom STL og IRN .
DA170905 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) har sittet tause gjennom alt fra nikab-bråk til styretrøbbel i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året.
DA170905 STL har slitt med samarbeidet med IRN over flere år, innrømmer ledelsen nå overfor Dagsavisen.
DA170905 Også mellom samarbeidsrådet og IRN , svarer Thoresen.
DA170905 Men etter at et av styremedlemmene i IRN nylig ble dømt for å ha begått underslag med deres midler, tar de endelig bladet fra munnen : ¶
DA170905 Kulturdepartementet har allerede fryst statsstøtten til IRN på bakgrunn av en totalvurdering av hvordan IRN har opptrådt over tid, og hvordan de jobber.
DA170905 Kulturdepartementet har allerede fryst statsstøtten til IRN på bakgrunn av en totalvurdering av hvordan IRN har opptrådt over tid, og hvordan de jobber.
DA170905 Kontroversene rundt generalsekretær Mehtab Afsar har vært en stor del av debatten rundt IRN .
DA170905 Hun erkjenner at de har forberedt seg på en slik avstemning, gjennom at de har samlet opp dokumentasjon om kommunikasjonen med IRN over flere år.
DA170905 De er alle tre samstemte på at IRN må ta ballen nå.
DA170905 Dagsavisen har også spurt Afsar om han tror forholdet mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) og Islamsk Råd Norge ( IRN ) ville blitt bedre om han trakk seg, og hva han mener han selv kan bidra til å løse kommunikasjonsproblemene mellom STL og IRN .
DA170905 Dagsavisen har også spurt Afsar om han tror forholdet mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) og Islamsk Råd Norge ( IRN ) ville blitt bedre om han trakk seg, og hva han mener han selv kan bidra til å løse kommunikasjonsproblemene mellom STL og IRN.
DA170905 - Vurderer dere å ta inn andre representanter for muslimske organisasjoner enn Islamsk Råd, som den nye organisasjonen etablert av tre moskeer som er misfornøyde med IRN ?
DA170905 - Kan de andre medlemmene komme til å stemme IRN ut av STL ?
DA170905 - Han er jo talsmannen for IRN .
AP170905 Vi opplever at IRN har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen mandag.
AP170905 Vi har hatt mange møter med IRN der vi har prøvd å komme til en felles forståelse om hva tilliten innad i STL bygger på.
AP170905 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) mener at samarbeidet med Islamsk Råd Norge ( IRN ) ble dårligere etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær i IRN .
AP170905 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) mener at samarbeidet med Islamsk Råd Norge ( IRN ) ble dårligere etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær i IRN.
AP170905 Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn ( STL ) vurderer å avslutte samarbeidet med IRN .
AP170905 SLT har gitt IRN , som representerer vel 40 muslimske organisasjoner og 80.000 muslimer i Norge, et råd om hvordan organisasjonen bør ledes fremover.
AP170905 Nytt styremedlem trakk seg etter kort tid på grunn av tiltale om bedrageri av en annen organisasjon enn IRN .
AP170905 Det skjedde under en politisk debatt som IRN arrangerte denne uken.
AP170905 Det er blant årsakene til at flere etterlyser ny ledelse i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170905 Anne Sender i SLT legger i intervjuet med Dagsavisen ikke skjul på at samarbeidet med IRN ble mye dårligere etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær.
AP170905 Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, har oppfordret generalsekretæren om å trekke seg for å skape ro rundt IRN .
AP170905 ) og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge ( IRN ) lytter til en politisk paneldebatt om innvandring, hatkriminalitet og rasisme i Oslo tirsdag kveld.
DA170823 Mannen satt da både i en lederposisjon i en moské i Drammen og i Islamsk Råd Norges ( IRN ) styre.
DA170823 - Det er en uheldig situasjon for enhver organisasjon, også for Islamsk Råd, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, om saken.
DA170823 IRN fjernet informasjon ¶
AA170823 Mannen satt da både i en lederposisjon i en Drammen Moské og i Islamsk Råd Norges ( IRN ) styre.
AA170823 Etter at mannen trakk seg fra styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) slettet organisasjonen all informasjon om mannen og at han hadde sittet i deres styre fra sine nettsider.
AP170808 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, frykter at forslaget kan gi mer vind i seilene til islamofobiske holdninger.
AA170705 Norturas vurdering kommer i kjølvannet av at Kulturdepartementet besluttet å midlertidig holde tilbake 650.000 kroner i driftsstøtte til Islamsk Råd ( IRN ), skriver Vårt Land.
AA170705 Hun sier selskapet « selvsagt følger nøye med på hva IRN gjør » og hvordan tilliten fra samfunnet er.
AA170705 Han sier det i dag ikke finnes noen reelle alternativer til å bruke IRN .
AA170705 Avtalen om halalsertifisering gir IRN inntekter på rundt 1,4 millioner kroner i året og er rådets største inntektskilde.
BT170701 Kulturdepartementet har besluttet å holde tilbake 650.000 kroner av årets støtte til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
BT170701 Kort tid etter at IRN fikk en halv million kroner ekstra fra staten til sitt dialogarbeid, ansatte de den kontroversielle Leyla Hasic.
VG170630 Så langt har IRN mislykkes i å overbevise om det, til tross for flere møter med Kulturdepartementet.
VG170630 Les kommentaren : Jeg vil se hvem du er ! IRN har som formål å være en paraplyorganisasjon for muslimske organisasjoner i Norge.
VG170630 Leder Denne uken bestemte kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) seg for å holde igjen 650 000 kroner i statsstøtte til Islamsk råd ( IRN ).
VG170630 En rekke fremtredende norske muslimer og organisasjoner støtter dessuten statsstøtte-stoppen, siden de som Helleland mener IRN ikke gjør jobben sin.
VG170630 Denne uken bestemte kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) seg for å holde igjen 650 000 kroner i statsstøtte til Islamsk råd ( IRN ).
VG170630 IRN om dialogmøte : - Hun ville ikke ha dialog med oss ¶
VG170630 IRN forsvarte seg med at hun skulle fungere som administrasjonskonsulent og at å avvise hennes søknad ville være diskriminerende.
VG170630 IRN finansierte stillingen med en statlig tildeling på nær en halv million kroner som var tiltenkt brobygging, kommunikasjon og dialog.
VG170628 Raja mener IRN med dette « nærmest har utspilt sin rolle som en seriøs samfunnsaktør ».
VG170628 Hun kan ikke si noe om når hun tar en ny avgjørelse på bevilgningen, men bekrefter at hun er i dialog med IRN om dette.
VG170628 Helleland : Ikke sikker på om IRN ivaretar rollen sin ¶
VG170628 Generalsekretær i IRN , Mehtab Afsar, mente Leyla Hasic var den best kvalifiserte for jobben.
VG170628 Det er en viktig forutsetning for at staten skal bruke penger på IRN , sier Helleland til VG.
VG170628 - Nå er det en tvil hos oss om at IRN oppfyller forutsetningene for pengene de får.
VG170628 IRN om dialogmøte : - Hun ville ikke ha dialog med oss ¶
VG170628 IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet.
VG170628 IRN dummer seg ut og gjør norske norske muslimer til latter, sier stortingsrepresentanten.
VG170628 - IRN undegraver den tillit som bør bygges mellom nordmenn og muslimer.
DB170628 Dette er ikke første gang støtten til IRN holdes tilbake.
DB170628 Det skapte sterke reaksjoner, og kulturminister Helleland innkalte IRN til et møte der hun klargjorde hva hun forventet av organisasjonen.
DB170628 Det har vært uro rundt IRN siden mars i år da de ansatte den 32 år gamle nikab-bærende kvinnen Leyla Hasic som administrasjonsmedarbeider.
DB170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
DA170628 Dette er ikke første gang støtten til IRN holdes tilbake.
DA170628 Det skapte sterke reaksjoner, og kulturminister Helleland innkalte IRN til et møte der hun klargjorde hva hun forventet av organisasjonen.
DA170628 Det har vært uro rundt IRN siden mars i år da det ble kjent at organisasjonen brukte en tildeling på nær en halv million kroner til brobygging, kommunikasjon og dialog, til å ansette den 32 år gamle nikab-bærende kvinnen Leyla Hasic som administrasjonsmedarbeider.
DA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
DA170628 - IRN skal være en paraplyorganisasjon for å forene muslimer i Norge.
BT170628 Dette er ikke første gang støtten til IRN holdes tilbake.
BT170628 Det skapte sterke reaksjoner, og kulturminister Helleland innkalte IRN til et møte der hun klargjorde hva hun forventet av organisasjonen.
BT170628 Det har vært uro rundt IRN siden mars i år da det ble kjent at organisasjonen brukte en tildeling på nær en halv million kroner til brobygging, kommunikasjon og dialog, til å ansette den 32 år gamle nikab-bærende kvinnen Leyla Hasic som administrasjonsmedarbeider.
BT170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
BT170628 - IRN skal være en paraplyorganisasjon for å forene muslimer i Norge.
AP170628 En rekke moskeer truet med å trekke seg fra IRN .
AP170628 Det ble ikke mindre oppstyr da Klassekampen bragte nyheten om at IRN hadde valgt å ansette en kvinne som bruker det ansiktsdekkende plagget nikab.
AP170628 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
AP170628 ( IRN ).
AA170628 Dette er ikke første gang støtten til IRN holdes tilbake.
AA170628 Det skapte sterke reaksjoner, og kulturminister Helleland innkalte IRN til et møte der hun klargjorde hva hun forventet av organisasjonen.
AA170628 Det har vært uro rundt IRN siden mars i år da de ansatte den 32 år gamle nikab-bærende kvinnen Leyla Hasic som administrasjonsmedarbeider.
AA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
AA170628 Dette er ikke første gang støtten til IRN holdes tilbake.
AA170628 Det skapte sterke reaksjoner, og kulturminister Helleland innkalte IRN til et møte der hun klargjorde hva hun forventet av organisasjonen.
AA170628 Det har vært uro rundt IRN siden mars i år da det ble kjent at organisasjonen brukte en tildeling på nær en halv million kroner til brobygging, kommunikasjon og dialog, til å ansette den 32 år gamle nikab-bærende kvinnen Leyla Hasic som administrasjonsmedarbeider.
AA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
AA170628 - IRN skal være en paraplyorganisasjon for å forene muslimer i Norge.
DA170609 Tidlig i mars ansatte IRN en medarbeider som bærer det heldekkende plagget nikab, et trekk som høstet hard kritikk, både internt og politisk.
DA170609 Senere har generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, kritisert IRN for nikab-ansettelsen.
DA170609 Flere moskeer og organisasjoner, som til sammen representerer opp mot 35.000 medlemmer, har i vår snakket om å melde seg ut av IRN .
DA170609 Etter det avisen kjenner til er stifterne personer som har hatt tilknytning til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA170609 Etter det Vårt Land erfarer vil den nye organisasjonen ikke være en konkurrent til IRN på alle av paraplyorganisasjonens arbeidsområder.
AA170609 Tidlig i mars ansatte IRN en medarbeider som bærer det heldekkende plagget nikab, et trekk som høstet hard kritikk, både internt og politisk.
AA170609 Senere har generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, kritisert IRN for nikab-ansettelsen.
AA170609 Flere moskeer og organisasjoner, som til sammen representerer opp mot 35.000 medlemmer, har i vår snakket om å melde seg ut av IRN .
AA170609 Etter det avisen kjenner til er stifterne personer som har hatt tilknytning til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA170609 Etter det Vårt Land erfarer vil den nye organisasjonen ikke være en konkurrent til IRN på alle av paraplyorganisasjonens arbeidsområder.
DA170513 Gjennom flere aktiviteter og kurs i organisasjonsarbeid håper IRN at det blir flere kvinner å se i styrene til norske moskeer.
DA170513 Da må de også være med der hvor beslutninger tas, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB170429 Likevel, satt opp mot menighetene tilknyttet IRN , er strømningene representert ved ahmadiyyamuslimene og muslimene som ønsker en norsk, humanistisk islam, unektelig å anse som progressive og representerer sannsynligvis den mest spiselige versjonen av islam i Norge i dag.
DB170429 I vår har man vært vitne til stor mediedekning og omfattende offentlige diskusjoner i kjølvannet av Islamsk Råd Norge ( IRN ) sin ansettelse av en nikab-bærer, og IRN ser nå tilsynelatende ut til å rakne i sømmene.
DB170429 I vår har man vært vitne til stor mediedekning og omfattende offentlige diskusjoner i kjølvannet av Islamsk Råd Norge ( IRN ) sin ansettelse av en nikab-bærer, og IRN ser nå tilsynelatende ut til å rakne i sømmene.
DB170429 Dette fordi det i dag er langt større bredde og variasjon i de muslimske miljøene, enn tilfellet var i 1993 da IRN ble stiftet.
DB170429 Det er spesielt disse unge muslimene som er på leting etter et miljø de kan kalle sitt eget, noe dagens IRN ikke er i stand til å tilby.
DB170429 Den norske kirke har for eksempel allerede en institusjonalisert dialog med IRN via Kontaktgruppa for Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge, og det bør være mulig å få til liknende samarbeid med de humanistiske strømningene i norske, muslimske miljøer som ønsker en islam basert på menneskerettigheter og toleranse.
DB170429 Ahmadiyya Muslim Jama'at Norge er Norges eldste muslimske menighet, og denne islamske bevegelsen skiller seg markant positivt ut fra de retningene og menighetene som er representert ved IRN .
VG170422 Islamsk råd ( IRN ) ansatte i mars Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonskonsulent.
VG170422 Det er første gang kirken kritiserer IRN offentlig.
DA170421 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd ( IRN ) avfeier kritikken fra Den norske kirke etter ansettelsen av en kvinne i nikab.
DA170421 Den sterke symbolverdien av nikab får folk til å lure på hvor IRN står i arbeidet mot religiøs ekstremisme.
DA170421 - Vårt samarbeid og dialog er mye sterkere og ødelegges ikke grunnet en ansettelse i IRN .
DA170421 - Det virker som om IRN ikke ser hvor stor skade omdømmet deres har fått.
DA170421 IRN og Mellomkirkelig Råd har vært dialogpartnere i snart 25 år og kommer til å være det fremover også.
DA170421 IRN lover i brevet å sende en skriftlig redegjørelse om blant annet sin brobyggende rolle.
AA170421 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd ( IRN ) avfeier kritikken fra Den norske kirke etter ansettelsen av en kvinne i nikab.
AA170421 Den sterke symbolverdien av nikab får folk til å lure på hvor IRN står i arbeidet mot religiøs ekstremisme.
AA170421 - Vårt samarbeid og dialog er mye sterkere og ødelegges ikke grunnet en ansettelse i IRN .
AA170421 - Det virker som om IRN ikke ser hvor stor skade omdømmet deres har fått.
AA170421 IRN lover i brevet å sende en skriftlig redegjørelse om blant annet sin brobyggende rolle. ( ©NTB ) ¶
AA170421 - IRN og Mellomkirkelig Råd har vært dialogpartnere i snart 25 år og kommer til å være det fremover også.
DA170420 I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent - en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.
DA170420 Den norske kirke bidro til at IRN ble opprettet tidlig på 1990-tallet.
DA170420 - Mange undrer seg over hvorfor IRN har valgt å gjøre dette, og i hvilken grad de selv forstår eller reflekterer over hvilken effekt dette får i samfunnsdebatten, legger hun til.
AA170420 I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent - en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.
AA170420 Den norske kirke bidro til at IRN ble opprettet tidlig på 1990-tallet.
AA170420 - Mange undrer seg over hvorfor IRN har valgt å gjøre dette, og i hvilken grad de selv forstår eller reflekterer over hvilken effekt dette får i samfunnsdebatten, legger hun til.
DA170406 Ansettelsen ble vedtatt enstemmig med en dissens, hevder generalsekretær i IRN , Mehtab Afsar.
DA170406 Alle ansettelser i Islamsk Råd Norge ( IRN ) skal tas av rådet selv.
AA170406 Generalsekretær i IRN , Mehtab Afsar, sier på sin side at det ble votert over ansettelsen.
AA170406 Ansettelsen av den nikabkledde 32-åringen ble presentert som en ren orienteringssak fra styret i innkallingen til årsmøtet i Islamsk Råd ( IRN ).
VG170405 | Islamsk Råd Norge hardt ut mot kulturministeren etter dialogmøte : - Hun vil ikke ha dialog med oss ¶ IRN og Mehtab Afsar går hardt ut mot kulturministeren etter møtet de hadde sammen.
VG170405 Tirsdag sa hun til VG at hun ikke kom til å ha flere møter med IRN , men heller ville prioritere andre muslimske miljøer.
VG170405 Til det svarer Helleland at representantene fra IRN ønsket å snakke om den konkrete ansettelsessaken, men at det ikke var tema for møtet.
VG170405 Til VG forteller kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at IRN fikk fortelle om sitt arbeid som dialogpartner.
VG170405 Men Helleland hevder IRN fikk nok tid.
VG170405 Les om reaksjonene etter nikab-bråket i IRN : - Vi må melde oss ut ¶
VG170405 Les også : IRN sier Helleland har gjort jobben deres vanskeligere ¶
VG170405 IRN sier til VG at de opplevde at kulturministeren dikterte og bestemte hvem fra IRN som skulle si hva.
VG170405 I en e-post skriver hun følgende som svar på at IRN hevder at de ikke fikk anledning : ¶
VG170405 Hevder IRN fikk fortelle ¶
VG170405 BAKGRUNN : IRN har ansatt nikabkledde Leyla Hasic ¶
VG170405 - Forholdt seg ikke til tema ¶ IRN sier til VG at de opplevde at kulturministeren dikterte og bestemte hvem fra IRN som skulle si hva.
VG170405 IRN var invitert til å redegjøre for sin rolle og sitt arbeid.
VG170405 IRN troppet tirsdag formiddag opp hos Kulturdepartementet, og var ifølge Afsar godt forberedt.
AA170405 Han mener IRN forsøker å spore debatten inn på et feil premiss : ¶
AA170405 IRN er en livssynsorganisasjon, som har rett til å ansette en medarbeider som står på organisasjonens verdiplattform.
VG170404 | IRN sier Helleland har gjort jobben deres vanskeligere ¶ IRN mener de opplevde enveiskommunikasjon da de ble kalt inn på teppet av kulturministeren, og at hennes fokus på det de kaller feil premisser har gjort det vanskeligere å oppfylle sitt formål.
VG170404 På spørsmål om det blir flere møter med IRN , svarer Helleland nei.
VG170404 Nikab-brukeren Leyla Hasic blir også værende i Islamsk Råd Norge ( IRN ), noe hun selv ønsker.
VG170404 Nettopp dette feilaktige premisset beskylder IRN kulturministeren for å ha videreformidlet, noe som skal ha gjort det vanskeligere for IRN å oppfylle sitt formål : Å fungere som en brobygger til storsamfunnet.
VG170404 Nettopp dette feilaktige premisset beskylder IRN kulturministeren for å ha videreformidlet, noe som skal ha gjort det vanskeligere for IRN å oppfylle sitt formål : Å fungere som en brobygger til storsamfunnet.
VG170404 Hun mener det er helt naturlig at IRN må stå til ansvar for hvordan de har brukt fellesskapets penger.
VG170404 Han håper nå på flere møter med kulturministeren hvor IRN kan utdype begrunnelsen for ansettelsen.
VG170404 Etter bråket rundt IRNs ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic forrige uke, ble Islamsk Råd Norge ( IRN ) kalt inn på teppet hos kulturministeren.
VG170404 Bakgrunn : IRN har ansatt nikabkledde Leyla Hasic ¶
VG170404 - Istedenfor bar møtet preg av enveiskommunikasjon, og det ble snakket om hva IRN er og bør stå for, fortsetter han.
VG170404 | IRN sier Helleland har gjort jobben deres vanskeligere ¶
VG170404 IRN mener det var uklart hva agendaen var da de ble innkalt, og sier de skulle ønske de fikk mer tid med ministeren.
VG170404 IRN har på ingen måte brutt forutsetningene for tildelingen av statsstøtte, slik organisasjonen ser det.
VG170404 IRN , som er en paraplyorganisasjon for muslimer i Norge, fikk nærmere en halv million kroner for å ansette en som skulle drive med kommunikasjonsarbeid og være en brobygger til storsamfunnet.
VG170404 - IRN er nødt til å finne seg i at når de mottar statlig støtte, så må de stå til rette for hvordan de pengene blir brukt, og svare for om de mener vilkårene til denne tildelingen blir oppfylt.
DB170404 Vi ønsker å ha dialog med kulturdepartementet direkte som en samarbeidspartner og ikke via media, sier Zaeem Shaukat, styreleder i IRN , til Dagbladet etter pressekonferansen.
DB170404 Mehtab Afsar sier han forstår at nikab er et omdiskutert tema, men mener det ville være diskriminering av IRN å ikke gi den best kvalifiserte søkeren jobben.
DB170404 INNKALLING : Kulturminister Helleland viste fram innkallelsen som ble oversendt IRN .
DB170404 I etterkant møtte styret i IRN pressen.
DB170404 Du som er ansvarlig for disse pengene, hva må IRN nå gjøre ?
DB170404 Advokat Are Aurlien mener IRN ikke har brutt forutsetningene for å motta statsstøtte.
DB170404 - Helleland bidrar her til det motsatte av hva IRN er tildelt penger for å få til.
DB170404 ( Dagbladet ) : Styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kalte mandag inn til pressekonferanse på Hotel Bristol i Oslo etter møtet med kulturminister Linda Hofstad Helland ( H ).
DB170404 IRN mente at agendaen for møtet var uklar og at det ble enveiskommunikasjon fra din side ?
DB170404 Kulturdepartementet har nemlig bevilget 484 000 kroner til IRN for å kunne ansette en ny person i organisasjonen.
DB170404 Kritisk til politiker-uttalelser ¶ IRN la ikke skjul på at de er kritisk til måten enkelte politikere har uttalt seg om saken, som de mener har gått på feilaktig grunnlag.
DB170404 Han sier han forstår at nikab er et omdiskutert tema, men mener det ville være diskriminering av IRN å ikke gi den best kvalifiserte søkeren.
DB170404 - Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sa kulturministeren til NTB i forrige uke.
DA170404 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier hun ikke er beroliget etter møtet med Islamsk Råd ( IRN ) torsdag.
DA170404 IRNs advokat Are Aurlien understreket at IRN mener formålet med ekstrabevilgningen til en ny stilling ikke er brutt.
DA170404 Fram til ansettelsen av Hasic, som er den første kvinnelige ansatte i IRN , var Afsar den eneste faste ansatte i sekretariatet, i tillegg til to personer som jobber fulltid med halal-sertifisering.
AP170404 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier hun ikke er beroliget etter møtet med Islamsk Råd ( IRN ) torsdag.
AP170404 IRNs Advokat Are Aurlien, sa på en pressekonferanse etter møtet med kulturministeren at IRN mener formålet med ekstrabevilgningen til en ny stilling ikke er brutt.
AA170404 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier hun ikke er beroliget etter møtet med Islamsk Råd ( IRN ) torsdag.
AA170404 IRNs advokat Are Aurlien understreket at IRN mener formålet med ekstrabevilgningen til en ny stilling ikke er brutt.
AA170404 Fram til ansettelsen av Hasic, som er den første kvinnelige ansatte i IRN , var Afsar den eneste faste ansatte i sekretariatet, i tillegg til to personer som jobber fulltid med halal-sertifisering.
AA170404 I en kommentar til møtet med Helleland tilkjennega IRN at det var " litt kort " og at det bar preg av " enveiskommunikasjon ".
AA170404 Han forteller at samtlige kandidater til jobben ble spurt om det var noe IRN burde vite som " ikke tåler dagslys ".
AA170404 Fram til ansettelsen av Hasic, som er den første kvinnelige ansatte i IRN , var Afsar den eneste faste ansatte i sekretariatet, i tillegg til to personer som jobber fulltid med halal-sertifisering.
AA170404 Et forutgående møte mellom representanter for Islamsk Råd Norge ( IRN ) og kulturministeren førte ikke partene nærmere.
BT170403 Etter at Islamsk Råd Norge ( IRN ) ansatte Leyla Hasic, var det mange som ville kritisere motstanderne for å operere som moralpoliti fordi de mente noe om hva en kvinne burde gå kledd i.
BT170403 Dermed blir det provoserende at IRN skulle velge å støtte koblingen mellom noe mange betegner som et kulturelt og undertrykkende plagg, med deres religion.
DB170402 Styrets forsøk på å si opp generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge ( IRN ) var ugyldig, melder Aftenposten på bakgrunn av en granskingsrapport.
DB170402 Hele styret i IRN trakk seg i juni i fjor som følge av at styrets oppsigelse av generalsekretæren ble forkastet i et rådsmøte.
AA170402 Styrets forsøk på å si opp generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge ( IRN ) var ugyldig, melder Aftenposten på bakgrunn av en granskingsrapport.
AA170402 Hele styret i IRN trakk seg i juni i fjor som følge av at styrets oppsigelse av generalsekretæren ble forkastet i et rådsmøte.
VG170401 Det handler om det utrolig dårlige signalet det er fora IRN å ansette en kvinne med nikab.
VG170401 Nortura opplyste torsdag at de vil fortsette å samarbeide med IRN .
VG170401 Han avviser likevel at de vil konkurrere med IRN når det gjelder halal-sertifisering.
VG170401 Forstander i Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, varslet tidligere denne uken at hans moské og opptil sju andre vurderer å opprette en konkurrent til IRN .
VG170401 For to år siden inngikk kjøttprodusenten Nortura et samarbeid med IRN , der rådet mottar én krone for hvert kilo halal-kjøtt som slaktes.
VG170401 Dagens ordning gir millioninntekter til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB170401 Nortura opplyste torsdag at de vil fortsette å samarbeide med IRN .
DB170401 Han avviser likevel at de vil konkurrere med IRN når det gjelder halal-sertifisering.
DB170401 Forstander i Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, varslet tidligere denne uka at hans moské og opptil sju andre vurderer å opprette en konkurrent til IRN .
DB170401 For to år siden inngikk den store kjøttprodusenten Nortura et samarbeid med IRN , der rådet mottar én krone for hvert kilo halal-kjøtt som slaktes.
DB170401 Dagens ordning gir millioninntekter til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB170401 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
DB170401 Nå uttrykker Raja støtte til 32 år gamle Leyla Hasic, nikab-brukeren som har fått jobb i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB170401 Mediene rapporterte, delvis uriktig, at Hasic skulle i jobben hos IRN være paraplyorganisasjonens ansikt utad, drive kommunikasjonsarbeid og fungere som en brobygger mellom det muslimske miljøet i Norge og storsamfunnet.
DB170401 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170401 - Hadde det blitt like mye styr hvis hun hadde fått en vaskejobb i IRN , spør Raja retorisk.
DB170401 IRN fikk likevel kritikk for ansettelsen.
DA170401 Nortura opplyste torsdag at de vil fortsette å samarbeide med IRN .
DA170401 Han avviser likevel at de vil konkurrere med IRN når det gjelder halal-sertifisering.
DA170401 Forstander i Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, varslet tidligere denne uken at hans moské og opptil sju andre vurderer å opprette en konkurrent til IRN .
DA170401 Forstander i Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, sju andre vurderer å opprette en konkurrent til IRN , men avviser at de vil konkurrere med Islamsk Råd.
DA170401 For to år siden inngikk kjøttprodusenten Nortura et samarbeid med IRN , der rådet mottar én krone for hvert kilo halal-kjøtt som slaktes.
DA170401 Dagens ordning gir millioninntekter til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170401 Men et møte med medlemsorganisasjonene i IRN avviste forslaget, og styret valgte da å trekke seg.
AP170401 Islamsk Råd Norge ( IRN ) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge.
AP170401 I tillegg har IRN et ansatt sekretariat.
AP170401 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) siden 2011.
AP170401 Det var ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i IRN som utløste full strid blant rådets medlemmer.
AP170401 De fleste vi har snakket med, sier de vil fortsette å være med i IRN , sier han.
AP170401 IRN representerer i dag 42 medlemsorganisasjoner som er spredt over hele landet, og disse igjen har over 82.000 muslimer som medlemmer.
DB170331 ¶ SKAPER VOLDSOM DEBATT : Ansettelsen av Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ført til opphetede diskusjoner.
DB170331 Her må man passe på at helt nødvendig samfunnsdebatt ikke stoppes ved at Leyla skyves frem som offer av IRN .
DB170331 Denne uka ble det klart at den nikab-bærende Leyla Hasic er ansatt som kontormedarbeider i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170331 Nettopp derfor er situasjonen i IRN ikke forverret.
AP170331 Jeg har sittet i styret i IRN i nesten 15 år og vært med på å bygge det opp.
AP170331 I snart ett år har paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge ( IRN ) vært preget av interne konflikter og uenigheter.
AP170331 Hvis en ny paraplyorganisasjon dannes av noen av de største moskeene, kan IRN i første omgang risikere å miste opptil 30.000 av dagens 82.000 medlemmer.
AP170331 Han legger til at kjernen i saken er at det er et generasjonsskifte i IRN der yngre krefter er aktive og ønsker å drive organisasjonen etter demokratiske spilleregler.
AP170331 Generalsekretær i IRN , Mehtab Afsar, sier at han kjenner til at det har vært møter der noen moskeer har vurdert å danne egen organisasjon.
AP170331 Etter det Aftenposten kjenner til, har flere av de store moskeene som i dag er medlemmer i IRN , allerede hatt møter der de har snakket om å danne en ny paraplyorganisasjon med navnet Muslimsk Råd Norge.
AP170331 Etter at det ble kjent at IRN har ansatt en nikab-kledd kvinne i organisasjonen, har det største muslimske trossamfunnet varslet at de kan komme til å melde seg ut av IRN .
AP170331 Etter at det ble kjent at IRN har ansatt en nikab-kledd kvinne i organisasjonen, har det største muslimske trossamfunnet varslet at de kan komme til å melde seg ut av IRN.
AP170331 Det er flere nye moskeer som ønsker å melde seg inn i IRN .
AP170331 Da Aftenposten snakket med Kobilica torsdag ettermiddag, hadde menigheten sendt en melding til IRN med beskjed om å fryse menighetens medlemskap.
AP170331 - Vi ønsker ikke å være aktive medlemmer i IRN, og kommer til å ta en endelig avgjørelse om utmelding fra IRN i løpet av april, sier Kobilicia.
AP170331 - Vi ønsker ikke å være aktive medlemmer i IRN , og kommer til å ta en endelig avgjørelse om utmelding fra IRN i løpet av april, sier Kobilicia.
AP170331 - Hva mener du er problemet med IRN ?
AP170331 - Gjennom denne dialogen vi har hatt internt, har vi registrert sterke positive signaler som tyder på at IRN kommer til å være en paraplyorganisasjon også fremover.
AP170331 - Burde ikke IRN jobbe for å hindre en splittelse ?
AP170331 IRN må ta hensyn til alle retninger.
AP170331 - IRN ønsker å stå samlet ¶
AP170331 - IRN er ikke slagkraftig ¶
AP170331 - IRN er ikke lenger slagkraftig.
VG170330 Vikariererende integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) råder Islamsk Råd Norge ( IRN ) til å tenke over ansattelsen av nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) på nytt.
VG170330 Per Sandberg, som vikarerier som integreringsminister mens Sylvi Listhaug ( FrP ) er i mammapermisjon, ber IRN tenke over « hvilke holdninger de her er med på å forfekte ».
VG170330 Per Sandberg mener IRN tråkker på bremsen i integreringen.
VG170330 Generalsekretær i IRN , Mehtab Afsar, understreker at Hasic har beklaget de nevnte påstandene, og at hun angret på at hun kom med dem.
VG170330 For det første har IRN fått skattepenger til å finansiere en stilling som skal bidra til brobygging.
VG170330 Det har vakt sterke reaksjoner at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonskonsulent.
VG170330 - Kan det ikke virke vel detaljstyrende at to statsråder har så sterke meninger om en ansettelse i IRN ?
VG170330 » - Når IRN sier det er viktigere med hva som er i hodet enn hva man har på hode, også ser man hvilke holdninger Hasic har forfektet, faller argumentet på steingrunn.
VG170330 Skogen bekrefter at hun i høst ble innstilt av valgkomiteen til å sitte i et midlertidig styre i IRN etter at det forrige styret trakk seg.
VG170330 Og her må IRN også være seg sitt ansvar bevisst, svarer Bhatti.
VG170330 Hun mener IRN gir blaffen i debatten som pågår i samfunnet.
VG170330 Det hadde vært mer alvorlig om IRN utelukker henne fra stillingen fordi hun bruker nikab, sier Rafiq.
VG170330 Det er en sorgens dag, for IRN har i så mange år vært en utrolig viktig aktør for dialog og samfunnsarbeid, men IRN slik det er nå har ikke fungert godt de siste to-tre årene og det lider vi under alle sammen.
VG170330 Det er en sorgens dag, for IRN har i så mange år vært en utrolig viktig aktør for dialog og samfunnsarbeid, men IRN slik det er nå har ikke fungert godt de siste to-tre årene og det lider vi under alle sammen.
VG170330 - Men når en fraksjon da har en bestemt mening om hvordan ting skal være, kjører gjennom sitt syn og ikke er villig til å lytte til andre meninger, da oppstår det problemer, sier hun med henvisning til IRN .
VG170330 - Hva tenker du om splittelsen som nå er åpenbar i IRN ?
VG170330 Siden nyheten kom tirsdag, har flere moskeer snakket om å melde seg ut av IRN .
VG170330 Men IRN er en åpen og frivillig demokratisk organisasjon hvor alle melder seg inn og ut frivillig.
VG170330 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, har lagt noen stormfulle døgn bak seg.
VG170330 Det ligger til grunn i alt IRN gjør.
VG170330 Bakgrunn : IRN har brukt offentlige midler til å ansette nikabforkjemper ¶
VG170330 - Ser du at det er en splittelse innad i IRN nå ?
VG170330 - Man burde rose IRN
VG170330 - Jeg mener man heller burde rose IRN for at vi er inkluderende og sørger for at alle mennesker kan bli aktive i arbeidslivet.
VG170330 IRN har tatt det steget som kanskje resten av samfunnet ikke kunne våge å tenke seg engang.
SA170330 Hans kone Lena Larsen var leder av Islamsk Råd fra 2000 til 2003, og Ghozlan var en aktiv medspiller da IRN ble stiftet i 1993.
SA170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
SA170330 Formålet vil være praktisk talt det samme som IRN har i dag : ¶
SA170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid.
DB170330 Men på lengre sikt, er det medlemmene selv som må ta ansvar for utviklingen og spørre seg om dagens IRN representerer det moderne mangfoldet blant norske muslimer, eller først og fremst et patriarkalsk og reaksjonært mindretall.
DB170330 Islamsk Råd Norges ( IRN ) ansettelse av en medarbeider som bruker nikab, har vakt opprør og fordømming helt til topps i Kulturdepartementet.
DB170330 Det er etterhvert åpenbart at dagens ledelse i IRN ikke er skikket til å ta den viktige lederrollen organisasjonen er gitt.
DB170330 De betegner utviklingen i paraplyorganisasjonen som alvorlig « i disse turbulente tider », og peker på at de flere ganger har reist kritikk, også i media, uten at IRN har tatt signalet og korrigert kursen.
DB170330 IRN BYGGER : Tenk hvilket markedsføringsstunt det ville ha vært om bilister over hele Norge så at broprosjektene de har ventet på i årevis plutselig ble realisert uten så mye som en krone i bompenger.
DA170330 Vurderer om IRN skal miste statsstøtten ¶
DA170330 Som styremedlem i IRN blir Smaira Iqbal en av få kvinnelige ansikt utad i den muslimske paraplyorganisasjonen.
DA170330 Prosjektleder i flyktningorganisasjonen WIDE-INK, Wid Al-Saedy, har jobbet som frivillig med Iqbal og sier at IRN er heldige : ¶
DA170330 Jeg tror det er viktig å ha kvinner som henne i IRN .
DA170330 Grunnen skal ha vært at de nye tillitsvalgte ville klarere vervet med sine overordnede før Islamsk Råd ( IRN ) gikk ut med navnene, sier generalsekretær Mehtab Afsar.
DA170330 FÅR KVINNESELSKAP : Generalsekretær i IRN , Mehtab Afsar, får Nordea-rådgiver Smaira Iqbal inn i IRNs styre.
DA170330 Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.
DA170330 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
DA170330 - Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sier kulturministeren til NTB.
DA170330 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd ( IRN ) er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
DA170330 IRN inn på teppet ¶
AP170330 Hans kone Lena Larsen var leder av Islamsk Råd fra 2000 til 2003, og Ghozlan var en aktiv medspiller da IRN ble stiftet i 1993.
AP170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
AP170330 Formålet vil være praktisk talt det samme som IRN har i dag : ¶
AP170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid.
AP170330 Det ble hett i mediene da det ble kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) hadde ansatt en kvinne med nikab.
AP170330 Nok en gang er det splid i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170330 Islamsk Råd Norge ( IRN ) har lenge vært en paraplyorganisasjon for alle muslimer i Norge.
AA170330 Hans kone Lena Larsen var leder av Islamsk Råd fra 2000 til 2003, og Ghozlan var en aktiv medspiller da IRN ble stiftet i 1993.
AA170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
AA170330 Formålet vil være praktisk talt det samme som IRN har i dag : ¶
AA170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid.
VG170329 Tirsdag ble det klart at Den største moskeen, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge, bryter med IRN , men IRN-generalsekretær Mehtab Afsar hadde da ikke mottatt noen formelle utmeldelser.
VG170329 Tidligere styreleder Femi Baftii, som snakker på vegne av lederen Nasir Jahi, sier til VG onsdag at styret tirsdag besluttet å fryse medlemskapet sitt i IRN .
VG170329 Statsråden har også kalt IRN inn til et møte 4. april.
VG170329 Sammen med fem andre muslimske organisasjoner har han undertegnet et brev som uttrykker bekymring over utviklingen i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
VG170329 For Ghozlan i Rabita-moskeen er ansettelsen nok til å fatte en beslutning : Han mener Rabita-moskeen må melde seg ut av IRN og finne et annet forum for samarbeid på tvers av moskeene.
VG170329 Avgjørelsen er riktignok ikke tatt i styret i moskeen, men Ghozlan mener at de skal få behandlet saken og tatt et formelt standpunkt til om de skal fortsette i IRN i løpet av kort tid.
VG170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner, skriver NTB.
VG170329 - Det har en stund vært slik at vi mener IRN ikke lengre er egnet lenger til å representere oss, at de ikke gjør oppgavene som er gitt av vedtektene, legger han til.
VG170329 IRN uttalte tirsdag at Hasic ikke skal være deres ansikt utad og at det har vært en ryddig ansettelsesprosess.
FV170329 Dalmar Shirwac og Somalisk Forening i Kristiansand reagerer sterkt på at nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) er ansatt i Islamsk Råd Norge ( IRN ) som administrasjonskonsulent.
DB170329 Statsråden vil be IRN fortelle hvordan de vil forholde seg til tverrpolitisk mistillit til organisasjonen, og hvordan de har planer om å innfri vilkårene for støtten.
DB170329 Keshvari mener også det er åpenbart at Høyre og Frp må ta avstand til IRN .
DB170329 I går ble det klart at Islamsk Råd har ansatt nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ), som Islamsk Råd Norges ( IRN ) nye administrasjonskonsulent.
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 Hvis IRN ikke har skjønt at de ikke kan operere på den måten i et sivilisert samfunn som Norge, så sier det seg selv at vi ikke kan støtte dem.
DB170329 At en statsstøttet organisasjon ( som IRN , red.anm. ) går i en så ekstrem retning, betyr at vi må stoppe deres tilgang på skattebetalernes penger, har Keshvari uttalt til Dagbladet ¶
DB170329 Ansettelsen har skapt en voldsom debatt, og kom etter at kulturdepartementet bevilget 484 000 kroner til IRN .
DB170329 - Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sier kulturministeren til NTB.
DB170329 ( Dagbladet ) : Kulturminister Linda Hofstad Helleland kaller inn Islamsk Råd ( IRN ) til møte, skriver TV 2.
DB170329 Keshvari reagerer kraftig på « regjeringens bevilgning », og mener det er åpenbart at Høyre og Frp må ta avstand til IRN .
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 Hvis IRN ikke har skjønt at de ikke kan operere på den måten i et sivilisert samfunn som Norge, så sier det seg selv at vi ikke kan støtte dem.
DB170329 En annen som var tidlig ute med å rette refs mot Islamsk Råd var kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), som vurderer å kutte støtten til IRN som følge av ansettelsen, ifølge TV 2.
DB170329 At en statsstøttet organisasjon ( som IRN , red.anm. ) går i en så ekstrem retning, betyr at vi må stoppe deres tilgang på skattebetalernes penger, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari, til Dagbladet ¶
DB170329 Ansettelsen av Hasic kommer etter at kulturdepartementet bevilget 484 000 kroner til IRN .
DB170329 Afsar understreker at organisasjonene som er medlem av IRN har et pågående arbeid mot ekstremisme, og at problematikken også jevnlig blir tatt opp av imamene som tilhører IRN .
DB170329 Afsar understreker at organisasjonene som er medlem av IRN har et pågående arbeid mot ekstremisme, og at problematikken også jevnlig blir tatt opp av imamene som tilhører IRN.
DB170329 - Vi i IRN kan ikke diskriminere en person basert på vedkommendes religiøse, filosofiske, eller politiske ståsted.
DB170329 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
DB170329 ( Dagbladet ) : Ansettelsen av den 32 år gamle Østfold-kvinnen Leyla Hasic, som Islamsk Råd Norges ( IRN ) nye administrasjonskonsulent, har skapt en voldsom debatt.
DB170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
DB170329 Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.
DB170329 Da tenker vi at det er fint at hun har snudd, sier generalsekretæren i IRN til Dagbladet.
DB170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816 000 til 1,3 millioner kroner.
DB170329 ( Dagbladet ) : Islamsk Råd Norges ( IRN ) ansettelse av den 32 år gamle nikab-brukeren Leyla Hasic, har skapt voldsomme reaksjoner etter at Klassekampen omtalte saken tirsdag.
BT170329 Islamsk Råd Norge ( IRN ) fikk en halv million kroner ekstra fra staten for å drive med brobygging og dialog.
AP170329 NTB lyktes ikke i å innhente kommentarer fra IRN onsdag kveld.
AP170329 Mehtab Afsar sier IRN foreløpig formelt ikke har fått noe utmeldelser.
AP170329 Først tre dager etter at Islamsk Råd Norge ( IRN ) søndag valgte nytt styre, går de onsdag ut med navnene på de ni som er valgt inn, skriver Dagsavisen.
AP170329 Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.
AP170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AP170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
AP170329 Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.
AP170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AP170329 - Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sier kulturministeren til NTB.
AA170329 Mehtab Afsar sier IRN foreløpig formelt ikke har fått noe utmeldelser.
AA170329 Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.
AA170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AA170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
AA170329 Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.
AA170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AA170329 - Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sier kulturministeren til NTB.
AA170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
AA170329 Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.
AA170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AA170329 - Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sier kulturministeren til NTB.
AA170329 NTB lyktes ikke i å innhente kommentarer fra IRN onsdag kveld. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Først tre dager etter at Islamsk Råd Norge ( IRN ) søndag valgte nytt styre, går de onsdag ut med navnene på de ni som er valgt inn, skriver Dagsavisen.
VG170328 Nyansettelsen kommer etter et ønske fra Kulturdepartementet og IRN om at organisasjonen skulle bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon, fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
VG170328 Hun vil ikke kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN .
VG170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
VG170328 Den nyansatte administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har markert seg i samfunnsdebatten som en sterk forsvarer av det heldekkende ansiktssløret, skriver Klassekampen.
VG170328 Tirsdag ettermiddag avviser generalsekretær Mehtab Afsar i IRN at Hasic skal være organisasjonens ansikt utad.
VG170328 Stortingsrepresentant for Venstre Abid Raja, som selv er muslim, sier han er dypt skuffet over IRN .
VG170328 Raja mener IRN med dette « nærmest har utspilt sin rolle som en seriøs samfunnsaktør ».
VG170328 Han skriver på Twitter at IRN sender « feil signal » med ansettelsen.
VG170328 Han reagerer på Klassekampens nyhet om at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) til å drive kommunikasjonsarbeid.
VG170328 Generalsekretær i IRN Mehtab Afsar mener ifølge Klassekampen at ansettelsen viser at organisasjonen har en åpen holdning, og at det er stort pluss at IRN får en kvinne i staben.
VG170328 Generalsekretær i IRN Mehtab Afsar mener ifølge Klassekampen at ansettelsen viser at organisasjonen har en åpen holdning, og at det er stort pluss at IRN får en kvinne i staben.
VG170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
VG170328 IRN dummer seg ut og gjør norske norske muslimer til latter, sier stortingsrepresentanten.
VG170328 - IRN undegraver den tillit som bør bygges mellom nordmenn og muslimer.
VG170328 Mener IRN jobber mot undertrykkelse ¶
VG170328 I denne prosessen har IRN forholdt seg til arbeidsmiljøloven, sier Afsar.
VG170328 Afsar sier at Hasics arbeidsoppgaver kan være kommunikasjonsarbeid som å publisere noe styret i IRN vil at skal stå på hjemmesiden og å svare medlemmer og andre på eposter.
VG170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
VG170328 - Helleland sier at IRN fikk midler til stillingen fordi hun mente dere burde bli bedre til å ivareta rollen som brobygger.
VG170328 - Er det problematisk at Hasic som ansatt i IRN bruker nikab, mener du ?
VG170328 « Vi ser på utviklingen i IRN som alvorlig.
VG170328 Tirsdag kveld satt Kobilica sammen med fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av IRN eller ikke.
VG170328 Skal være kontroversielt innad i IRN
VG170328 Også Albansk Islamsk Kultursenter, som har 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut av IRN .
VG170328 Medlemmet forteller VG at saken har vært splittende for IRN , og det er en kontroversiell sak innad i organisasjonen.
VG170328 I et brev undertegnet lederne av de seks største moskeene i Norge tirsdag kveld, kommer det frem at de er svært bekymret over utviklingen i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
VG170328 Generalsekretæren i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar sier til VG at IRN foreløpig ikke har mottatt en offisiell utmelding fra noen, men at det må være rom for uenigheter i en organisasjon.
VG170328 Dette var møtet før søndagens årsmøte, hvor IRN godkjente ansettelsen av Hasic.
VG170328 Det som er viktig for IRN er å sende et godt budskap og ikke skape polarisering.
VG170328 Afsar sier han ikke kan kommentere saken noe nærmere før IRN har mottatt en eventuell utmelding.
SA170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
SA170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene.
SA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
SA170328 Hasic vil ikke selv kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN .
SA170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
SA170328 Departementet poengterer også at bevilgningene til organisasjonen kan bli stanset hvis IRN ikke bruker pengene i tråd med forutsetningene.
SA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
SA170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
SA170328 " Departementet vil understreke at videre driftstilskudd betinger at IRN kan ivareta ovennevnte formål og oppgaver på en tilfredsstillende måte ", står det i brevet.
FV170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
FV170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene, skriver Aftenposten.
FV170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
FV170328 Hasic vil ikke kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN .
FV170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
FV170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
FV170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
DB170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
DB170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
DB170328 Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge ( IRN ) eller ikke.
DB170328 Nyansettelsen kommer etter et ønske fra Kulturdepartementet og IRN om at organisasjonen skulle bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon, fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
DB170328 Hun vil ikke kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN .
DB170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
DB170328 Den nyansatte administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har markert seg i samfunnsdebatten som en sterk forsvarer av det heldekkende ansiktssløret, skriver Klassekampen.
DB170328 Lederen for Norges største muslimske menighet vil ut av Islamsk Råd ( IRN ) etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ).
DB170328 Han sier også at det er aktuelt å melde den bosniske menigheten ut av IRN, men at det ikke er tatt noen beslutning, ¶ IRN representerer for tiden 42 ulike muslimske menigheter med vel 82.000 muslimer som medlemmer, ifølge organisasjonens egenpresentasjon.
DB170328 Han sier også at det er aktuelt å melde den bosniske menigheten ut av IRN , men at det ikke er tatt noen beslutning, ¶
DA170328 Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge ( IRN ) eller ikke.
DA170328 Benekter ¶ IRN selv har avvist at Leyla Hasic skal fronte organisasjonen utad, og avfeid kritikken av ansettelsen.
DA170328 - Vi ser på utviklingen i IRN som alvorlig.
DA170328 IRN representerer for tiden 42 ulike muslimske menigheter med vel 82.000 muslimer som medlemmer, ifølge organisasjonens egenpresentasjon.
DA170328 Lederen for Norges største muslimske menighet vil ut av Islamsk Råd ( IRN ) etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ).
DA170328 Han sier også at det er aktuelt å melde den bosniske menigheten ut av IRN, men at det ikke er tatt noen beslutning, ¶ IRN representerer for tiden 42 ulike muslimske menigheter med vel 82.000 muslimer som medlemmer, ifølge organisasjonens egenpresentasjon.
DA170328 Han sier også at det er aktuelt å melde den bosniske menigheten ut av IRN , men at det ikke er tatt noen beslutning, ¶
BT170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
BT170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene.
BT170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
BT170328 Hasic vil ikke kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN .
BT170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
BT170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
BT170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
AP170328 Tidligere tirsdag fikk IRN refs av kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) for å ha ansatt Leyla Hasic i stillingen som kommunikasjonsrådgiver.
AP170328 Tidligere tirsdag avviste IRN at Leyla Hasic skal fronte organisasjonen utad, og avfeid kritikken av ansettelsen.
AP170328 Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge ( IRN ) eller ikke.
AP170328 Afsar peker på at styret i IRN er bredt sammensatt fra ulike moskeer og steder i landet.
AP170328 - Vi ser på utviklingen i IRN som alvorlig.
AP170328 IRN representerer for tiden 42 ulike muslimske menigheter med vel 82.000 muslimer som medlemmer, ifølge organisasjonens egenpresentasjon.
AP170328 - IRN er en demokratisk organisasjon der medlemskap er frivillig.
AP170328 - IRN ble etablert i 1993 og har vært uten offentlig støtte mesteparten av tiden.
AP170328 Lederen for Norges største muslimske menighet vil ut av Islamsk Råd ( IRN ) etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ).
AP170328 Han sier også at det er aktuelt å melde den bosniske menigheten ut av IRN, men at det ikke er tatt noen beslutning, ¶ IRN representerer for tiden 42 ulike muslimske menigheter med vel 82.000 muslimer som medlemmer, ifølge organisasjonens egenpresentasjon.
AP170328 Han sier også at det er aktuelt å melde den bosniske menigheten ut av IRN , men at det ikke er tatt noen beslutning, ¶
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake penger til IRN, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake penger til IRN , blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 Hun vil ikke selv kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN .
AA170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
AA170328 Departementet poengterer også at bevilgningene til organisasjonen kan bli stanset hvis IRN ikke bruker pengene i tråd med forutsetningene.
AA170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
AA170328 Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge ( IRN ) eller ikke.
AA170328 - Vi ser på utviklingen i IRN som alvorlig.
AA170328 IRN selv har avvist at Leyla Hasic skal fronte organisasjonen utad, og avfeid kritikken av ansettelsen.
AA170328 IRN representerer for tiden 42 ulike muslimske menigheter med vel 82.000 muslimer som medlemmer, ifølge organisasjonens egenpresentasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
AA170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene.
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 Hasic vil ikke selv kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN .
AA170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
AA170328 Departementet poengterer også at bevilgningene til organisasjonen kan bli stanset hvis IRN ikke bruker pengene i tråd med forutsetningene.
AA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AA170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
AA170328 " Departementet vil understreke at videre driftstilskudd betinger at IRN kan ivareta ovennevnte formål og oppgaver på en tilfredsstillende måte ", står det i brevet.
AA170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
AA170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene.
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 Hasic vil ikke selv kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN .
AA170328 Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.
AA170328 Departementet poengterer også at bevilgningene til organisasjonen kan bli stanset hvis IRN ikke bruker pengene i tråd med forutsetningene.
AA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AA170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
AA170328 " Departementet vil understreke at videre driftstilskudd betinger at IRN kan ivareta ovennevnte formål og oppgaver på en tilfredsstillende måte ", står det i brevet.
AP161005 Kritikk av IRN : - Mer opptatt av halalmat enn radikalisering ¶
AP160616 Styret som ble valgt i 2015 påpeker at tiltakene det har satt i verk har vært krevende, men til beste for IRN .
AP160616 Styret i IRN hadde innkalt til rådsmøte lørdag den 4. juni for å informere om oppsigelse av generalsekretær Mehtab Afsar.
AP160616 Styret anser at arbeidsgiveransvaret, og dermed også ansvar for eventuell oppsigelse, ligger hos styret i IRN .
AP160616 Secka er nå midlertidig innsatt for å styre IRN frem mot årsmøtet i mars 2017.
AP160616 Nestleder Basim Ghozlan i det avgåtte styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP160616 Inntil for to år siden ble generalsekretæren i IRN ansatt på åremål.
AP160616 Han var styreleder i IRN i to år fra 1998 til høsten 2000.
AP160616 Før helgen uttalte Helleland til Aftenposten at hun er bekymret for situasjonen IRN er kommet i.
AP160616 De nye personene som dukket opp etter flere år er Kebba Secka og Zahid Mukhtar, begge tidligere ledere i IRN , samt Mohammed Ibrahim fra den somaliske Tawfiiq-moskeen.
AP160616 Aftenposten kan i dag presentere redegjørelsen fra styret som trakk seg i protest fra Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP160611 Vi ønsker ikke at arbeidsutvalget skal styre IRN til mars, men har ikke tatt stilling til hvordan vi skal håndtere saken videre, sier leder Ahmed Abunima.
AP160611 Utvalget ledes av Kebba Secka som ledet i IRN fra 1998 til 2000.
AP160611 Styret i IRN ønsket å si opp generalsekretær Mehtab Afsar, og hadde innkalt til møte med medlemsorganisasjonene lørdag 4. juni.
AP160611 Som imam i Norges største moske kan jeg ikke tillate at IRN blir splittet, men jeg kan heller ikke sitte og se at en gruppe som ikke har tillit hos flere av de store moskeene skal styre til mars.
AP160611 Nå håper vi at IRN rydder opp i dette.
AP160611 Lørdag i forrige uke gikk styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) av da styret ikke fikk flertall fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretæren i IRN .
AP160611 Lørdag i forrige uke gikk styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) av da styret ikke fikk flertall fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretæren i IRN.
AP160611 Kobilica frykter at IRN blir splittet hvis ikke et nytt samlende styret er på plass innen kort tid.
AP160611 Jeg føler at IRN er blitt okkupert av et mindretall.
AP160611 Imam Senaid Kobilica, som selv har sittet i IRN i ti år, var et av styremedlemmene som gikk av i forrige uke.
AP160611 Imam Senaid Kobilica leder Norges største moske ( Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina ) med 9400 medlemmer og har sittet i IRN i ti år.
AP160611 Imam Senaid Kobilica har sittet i IRN i ti år.
AP160611 I en redegjørelse på nettsidene til IRN heter det at arbeidsutvalget skal fungere frem til årsmøtet innen 1. mars 2017.
AP160611 Hvis det ikke kommer et nytt styre, vil moskeen trekke seg fra IRN .
AP160611 Han frykter en splittelse i det muslimske miljøet hvis det ikke kommer et samlende styret i IRN innen utgangen av juli.
AP160611 Flere kilder har i ettertid fortalt om omfattende samarbeidsproblemer i IRN .
AP160611 Fakta : Konflikten i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160611 - På nettsidene til IRN står det at arbeidsutvalget vil jobbe til mars 2017 ?
AP160611 - Nå må vi redde IRN .
AP160611 - Jeg støtter ekstraordinær generalforsamling fordi det er feil at et utvalg på tre personer skal styre IRN i nesten et helt år.
AP160611 - Gjennom IRN har vi klart å samle og forene muslimer.
AP160611 IRN består av nærmere 40 medlemsorganisasjoner og 80.000 medlemmer.
AP160610 Secka, som opprinnelig kom fra Gambia og som dessuten var medlem av Verdikommisjonen, var styreleder i IRN i to år fra 1998 til høsten 2000.
AP160610 På IRNs nettsiden la det nye arbeidsutvalget fredag ut en pressemelding som avsluttes med en henstilling om tålmodighet i den vanskelige tiden IRN går gjennom.
AP160610 Paraplyorganisasjonen for muslimske trossamfunn har plass i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ), og Aftenposten er kjent med at utviklingen i IRN skaper bekymring.
AP160610 Også innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) reagerte overfor Vårt Land torsdag på at Kebba Secka ble utpekt som midlertidig leder i IRN .
AP160610 Noen av kritikerne mener at IRN har vært mer opptatt av halalsertifisering enn radikalisering.
AP160610 Misnøye med hvordan generalsekretær Mehtab Afsar har skjøttet sitt arbeid førte til at styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ville si opp Afsar.
AP160610 Mehtab Afsar, omstridt generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160610 Listhaug stilte spørsmål om Seckas holdninger til blant annet kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og antydet at statsstøtten til IRN burde vurderes - og at det var noe hun skulle diskuterer med kulturministeren.
AP160610 Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil vite hva som foregår i Islamsk Råd Norge ( IRN ), en organisasjon som mottar offtentlig støtte.
AP160610 Konflikten i IRN får også oppmerksomhet uten for det muslimske miljøet.
AP160610 I dette intervjuet med Aftenposten forteller generalsekretær Mehtab Afsar om hvordan han og IRN forholder seg fremmedkrigere, ekstremisme og radikalisering.
AP160610 Fra IRN møter vanligvis Methab Afsar, Ghulam Abbas og Senaid Kobillica.
AP160610 Aftenposten får bekreftet at konflikten i IRN ble tema på møtet.
AP160610 - Hvordan har samarbeidet med IRN vært ?
AP160610 - IRN får statsstøtte på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn.
AP160609 Uroen i IRN betegnes av de involverte som en personkonflikt, men problemet er mer sammensatt.
AP160609 Forrige lørdag valgte Abbas og styret i IRN å gå av på bakgrunn av en oppsigelsessak mot Afsar som inntil videre sitter trygt i sin stilling.
AP160609 Det tok for eksempel for lang tid før IRN helhjertet sluttet seg til demonstrasjonen mot IS.
AP160609 De siste dager har vist at Islamsk Råd Norge ( IRN ) står overfor store utfordringer.
AP160609 Ap-politiker Khalid Mahmood sier at IRN ikke har klart å svare til forventninger som var bakgrunnen for at rådet ble dannet i 1993.
AP160609 Alle, både på utsiden og innsiden av IRN , må forvente et større og mer aktivt engasjement i kampen mot radikalisering.
AP160609 Forrige lørdag valgte Abbas og styret i IRN å gå av på bakgrunn av en oppsigelsessak mot Afsar som inntil videre sitter trygt i sin stilling.
AP160609 De siste dager har vist at Islamsk Råd Norge ( IRN ) står overfor store utfordringer.
AP160608 | Kritikk av IRN : - Mer opptatt av halalmat enn radikalisering ¶
AP160608 Styret i IRN ønsket å si opp generalsekretær Mehtab Afsar, og hadde innkalt til møte med medlemsorganisasjonene sist lørdag.
AP160608 Sheikh legger til at det ikke alltid er lett å komme i kontakt med generalsekretæren i IRN .
AP160608 Og så kunne IRN vært mer klare på hva norske muslimer mener om temaer som terrorisme.
AP160608 Nå opplever vi at IRN bare venter til at mediene tar kontakt med dem, slik at de kan fordømme eller støtte en handling, sier Mahmood.
AP160608 Muslim og Ap-veteran Khalid Mahmood er ikke særlig imponert over det IRN har klart å få til siden 1993.
AP160608 Mandag kunne Aftenposten fortelle at det har vært samarbeidsproblemer mellom Afsar og styret i flere måneder, men det er ikke bare samarbeidet mellom generalsekretær og styret i IRN som har vært dårlig.
AP160608 Mahmood sier videre at IRN , som har to ansatte til å drifte ordningen med halalmat ( mat som er tillatt etter islamske regler ), er mer opptatt av halalsertifisering enn av radikalisering.
AP160608 Lørdag gikk styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) av fordi styret ikke fikk flertallet fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretær Mehtab Afsar.
AP160608 Kilder Aftenposten har snakket med sier at IRN med Afsar i spissen ikke likte at en mindre organisasjon hadde fått like mye penger for å bekjempe radikalisering som IRN hadde fått.
AP160608 Kilder Aftenposten har snakket med sier at IRN med Afsar i spissen ikke likte at en mindre organisasjon hadde fått like mye penger for å bekjempe radikalisering som IRN hadde fått.
AP160608 Jeg tror at IRN må få et fornyet format, rådet må bli mer åpent og gjennomsiktig.
AP160608 Ifølge Ali ble det stadig vanskeligere å samarbeide med IRN .
AP160608 I dag fremstår IRN som en gutteklubb uten særlig innsyn, sier Mahmood.
AP160608 Flere kilder har i ettertid fortalt om omfattende samarbeidsproblemer i IRN .
AP160608 Fakta : Konflikten i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160608 Dette bør naturligvis gjenspeiles i IRN , sier Noor.
AP160608 Ap-politiker Khalid Mahmood sier at IRN ikke har klart å svare til forventninger som var lagt til grunn da rådet ble dannet i 1993.
AP160608 - Jeg håper at denne debatten fører til at IRN blir oppmerksom på sine svakheter og vil rydde opp i interne problemer, legger Sheikh til.
AP160608 - Hva slags forhold har du hatt til IRN og generalsekretær Afsar ?
AP160608 - Hva bør IRN gjøre ?
AP160608 - Føler du at IRN ikke er opptatt av radikalisering ?
AP160608 IRN kunne gjort mye mer, sier Ali.
AP160608 IRN hadde et godt samarbeid med ungdommene i starten, men da Madina institute fikk statsstøtte på 150.000 kroner for å bekjempe radikalisering, raknet samarbeidet med Islamsk Råd gradvis.
AP160608 - IRN burde gjort mer for å fremme dialog med ulike trosretninger.
AP160608 - IRN burde gjort mer for å fremme dialog med ulike trosretninger, mener Høyres Aamir Sheikh.
AP160606 « Manglende levering av resultater », « manglende rapportering » og « dårlig omdømme » : Dette er noen av stikkordene som går igjen i beskrivelsen av Mehtab Afsar som ble sagt opp fra sin stilling som generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) i mai.
AP160606 Styret i IRN hadde kalt inn til møte for å fortelle at generalsekretæren var sagt opp, men medlemmene i IRN ville ikke gå med på det.
AP160606 Styret i IRN hadde kalt inn til møte for å fortelle at generalsekretæren var sagt opp, men medlemmene i IRN ville ikke gå med på det.
AP160606 Sist lørdag valgte Abbas og styret i IRN å gå av på bakgrunn av en oppsigelsessak mot Afsar som inntil videre sitter trygt i sin stilling.
AP160606 Omtrent samtidig ble det kalt inn til et møte for å orientere medlemsorganisasjonene i IRN om denne saken.
AP160606 Nå har vi et midlertidig styre i IRN som ikke er blitt valgt av medlemmene.
AP160606 Heiberg sier til Aftenposten at de ser det som gledelig at IRN viser seg som en moden organisasjon som har satt en stopper for det han oppfatter som en kafka-prosess mot Afsar.
AP160606 Han har tidligere vært lederi IRN i perioden 1998 til 2000.
AP160606 Flere aktører med kjennskap til IRN forteller at det har vært en langvarig konflikt mellom generalsekretær Afsar og flertallet i styret.
AP160606 Fakta : Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160606 « Manglende levering av resultater », « manglende rapportering » og « dårlig omdømme » : Dette er noen av stikkordene som går igjen i beskrivelsen av Mehtab Afsar som ble sagt opp fra sin stilling som generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) i mai.
AP160606 Styret i IRN hadde kalt inn til møte for å fortelle at generalsekretæren var sagt opp, men medlemmene i IRN ville ikke gå med på det.
AP160606 Styret i IRN hadde kalt inn til møte for å fortelle at generalsekretæren var sagt opp, men medlemmene i IRN ville ikke gå med på det.
AP160606 Sist lørdag valgte Abbas og styret i IRN å gå av på bakgrunn av en oppsigelsessak mot Afsar som inntil videre sitter trygt i sin stilling.
AP160606 Omtrent samtidig ble det kalt inn til et møte for å orientere medlemsorganisasjonene i IRN om denne saken.
AP160606 Nå har vi et midlertidig styre i IRN som ikke er blitt valgt av medlemmene.
AP160606 Heiberg sier til Aftenposten at de ser det som gledelig at IRN viser seg som en moden organisasjon som har satt en stopper for det han oppfatter som en kafka-prosess mot Afsar.
AP160606 Han har tidligere vært lederi IRN i perioden 1998 til 2000.
AP160606 Flere aktører med kjennskap til IRN forteller at det har vært en langvarig konflikt mellom generalsekretær Afsar og flertallet i styret.
AP160606 Fakta : Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160414 Generalsekretær Mehtab Afsar i paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge ( IRN ) sier at de offentlige midlene blir brukt til å drifte organisasjonene og moskeene.
AP160414 Afsar sier at IRN har reagert på og vært kritisk til markeringen utenfor ambassaden.
AP160308 Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) som representerer rundt 80 000 muslimer.
AP160308 Det er forkastelig og helt uakseptabelt at foreldre utøver vold mot hjelpeløse barn istedenfor å gi dem trygge rammer i familien, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP160219 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) som representerer rundt 80 000 muslimer, kommenterer Hege Storhaugs forslag om å stryke sverdvers i Koranen, stenge enkelte moskeer og kartlegge ideologien i moskeer og koranskoler slik : ¶
AP160219 Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) som representerer rundt 80 000 muslimer.
AP160219 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) siden 2011.
AP160219> Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) siden 2011.