DB170425 Vi finner ikke at det er ført noen meldinger i Indicia , eller at Jensen har vært involvert i en sak, sier etterforsker Isaksen.
DB170425 Det har tidligere i retten kommet fram at Jensen har fått andre i politiet til å legge inn informasjon i politiets etterretningssystem Indicia .
DB170425 Det blir opprettet et prosjekt i Indicia 12. april og en rekke etterforskningsskritt blir tatt.
VG170405 - Når ikke kollegene til knærne ¶ * 1 Meldingene Jensen la inn i etterretningssystemet Indicia « holdt ikke mål ».
DB170404 Jensen har forklart at han har fått andre tjenestemenn eller at han selv har lagt inn informasjon han har fått fra Cappelen inn i Indicia ( politiets etterretningsregister ).
DB170404 I dag vitner politioverbetjent Espen Lutnæs fra Kripos, som nettopp har undersøkt Indicia på oppdrag for Spesialenheten.
DB170404 Indicia
DB170403 Men så kom klagene på at Jensen fortsatt hadde informanter, skrev meldinger i Indicia , selv om han var ansatt på Strategisk stab.
DB170403 Holand forklarer at han leste ut fra meldinger i Indicia at Jensen fortsatt hadde kontakt med Cappelen.
DB170403 Holand begynte å følge med på Indicia , politiets etterretningssystem, da han tok over som leder på SO.
AP170329 - Cappelen har sluttet med narkotika, sa Jensen, forklarte vitnet, som bekreftet at tipset ble lagt inn i politiets datasystem Indicia .
DB170323 Da Jensen utenom arbeidstid ble varslet om et planlagt drap, ba han en kollega legge informasjonen inn i politiregisteret Indicia .
DB170314 Jensen ble under sin forklaring konfrontert med at hans tidligere sjef Sponheim hadde sagt i avhør at Jensen skulle rapportere overskuddsinformasjon til ham eller politimesteren via Indicia ( politiets etterretnings- og informasjonssystem ).
DB170314 I 2010 ble etteretningssystemet Indicia innført i Oslo politidistrikt.
DB170314 Da det kom overskuddsinformasjon, som kunne ha betydning for et straffbart forhold eller annen informasjon knyttet til kriminalitet, skulle det føres inn i Indicia .
AP170314 Undersøkelser i det nye systemet Indicia , som ble tatt i bruk i 2010, viser ingen spor av Gjermund Cappelen som informant.
AA170314 Jensen fortsatte å legge inn opplysninger i politiets etterretningsregister " Indicia ", ifølge ham selv mellom 26 og 30 ganger, noe som førte til irritasjon hos tidligere kolleger.
DB170306 Det er en forside på Indicia hvor man kan se saker, og man kan klikke seg videre på helt konkrete saker, svarer Cappelen, noe som får Spesialenheten ved Kristine Schilling til å smile.
DB170306 Cappelen svarer at Jensen sa at han skulle sjekke registrene, eller Indicia , politiets etterretningssystem.
DB170203 I åpen rett blir få detaljer om dette presentert, men det har i alle fall ført til et noen konkrete straffesaker og mange enkeltmeldinger i politiregisteret Indicia .
AP170125 Da var jeg ikke på jobb, men jeg fikk noen til å skrive det inn i Indicia », forklarte han.
AP170125 Indicia er et dataverktøy som politiet bruker til etterretningsopplysninger.
DB170124 Jensen har tidligere forklart at han kunne legge inn informasjon fra kildemøtene med Cappelen i Indicia enten selv eller via politiets analytikere.
DB170124 - Jeg har ikke fått ettergått dette med eventuell innlogginger i Indicia ( politiets etterretningsdatabase, journ. anm. ).
DB170117 Jensen forklarte videre i avhør at han brukte politiets etteretningssystem Indicia til å føre logger om kontakten med Cappelen.
DB170117 Jensen blir konfrontert i retten med at hans tidligere sjef Sveinung Sponheim i avhør sa at Jensen skulle rapportere overskuddsinformasjon til ham eller politimesteren via Indicia ( politiets etterretnings- og informasjonssystem ).
DB170117 Jeg syns jeg har forholdt meg bra til å registrere i Indicia, sier Jensen, som sier han i 2013 opprettet 24 saker i etterretningssystemet Indicia hvor informasjonen kom fra Cappelen.
DB170117 Jeg syns jeg har forholdt meg bra til å registrere i Indicia , sier Jensen, som sier han i 2013 opprettet 24 saker i etterretningssystemet Indicia hvor informasjonen kom fra Cappelen.
SA170111 Schilling ville vite om opplysningene Jensen fikk fra Cappelen ble rapportert tilbake til kolleger eller etterretningssystemet Indicia .
DB170111 Da var jeg ikke på jobb, men jeg fikk noen til å skrive det inn i Indicia ( et av politiets hemmelige registre, red. anm. ) » ¶
AP170111 Schilling gikk nøye gjennom stillingsinstrukser, instrukser for måten å arbeide på og ansvaret for å følge instrukser og regelverk og plikt til å føre informasjon fra kilder og informanter inn i politiets spesielle, lukkede datasystem Indicia .
AP170111 Mye er også meddelt videre til analytikerne våre, muntlig, Det er en del informasjon som ikke egner seg for indicia , for operative saker, svarte Jensen.
AP170111 - Du skriver at du legger inn alt i indicia , legger du det inn eller gjør du det ikke ? spurte Schilling.
DB170110 Men jeg fikk noen til å skrive det inn for meg i Indicia ( politiets etterretningssystem ).
DB170109 Han vil ikke uttale seg om skyld eller om hva han tror om saken, men forteller gjerne hvorfor informanter, som Eirik Jensen hevder at Gjermund Cappelen var, til tider ikke var registrert i politiets etterretningssystem INDICIA .
DB170109 Dagbladet har tidligere skrevet at ingenting knyttet til Cappelen-operasjonen, hvor plutselig Eirik Jensen dukket opp i saken da politiet spanet på Cappelen, ble lagt inn i politiets etterretningsdatabase Indicia eller i andre interne registre på en måte som kunne leses av kolleger som ikke var på den korte innsidelista.