DB170913 Formelt har Økokrim utferdiget et såkalt inndragningsforelegg til eieren av popcorn-time.no selskapet Imcasreg8 , som kontrolleres av Morten Emil Eriksen.