FV161223 Medlem av Norske Idrettsleder-Veteraner .
BT161223 Medlem av Norske Idrettsleder-Veteraner .
FV161216 Åge Dalby, Norske Idrettsleder-Veteraner
FV161216 Lars Kolsrud, Norske Idrettsleder-Veteraner