VG171212 Foto : Sajjad Hussain , AFP ¶
DB171210 FENGSELSFILM : Sheban Hussain spiller Kassim og Farack Abbas spiller Omar i « Gjengangere ».
AP171207 » Stoppet jihadreiser til IS ¶ Hussain er den første i Norge som er blitt dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AP171207 | Forsvarer i ankesak : Ubaydullah Hussain var PR-kåt, ikke IS-medlem.
AP171207 Ubaydullah Hussain var ikke IS-medlem, snarere en PR-kåt ildsjel.
AP171207 Ubaydullah Hussain sa i filmdokumentaren Den norske islamisten at han ville knuse statuene ved Oslo rådhus : Drømmer om et sharia-styrt Norge ¶
AP171207 Ubaydullah Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltagelse i og rekruttering til terrorgruppen IS.
AP171207 Ubaydullah Hussain har aldri vært medlem av IS.
AP171207 Stort sprik mellom aktoratets og forsvarernes påstander i ankesaken til terrordømte Ubaydullah Hussain : Aktoratet ber Borgarting lagmannsrett om å dømme ham til ti år i fengsel.
AP171207 Staff sier til Borgarting lagmannsrett at Hussain har styrket og bidratt til ISIL i langt større grad enn en enkelt fremmedkriger.
AP171207 Som den første i Norge ble Hussain dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AP171207 Ranke viser til at Hussain har sagt til en medfange i fengslet at hans jihad ( Hussains ) var å sende fremmedkrigere til ISIL.
AP171207 Ranke mener at fint lite tyder på at Hussain har brutt med Profetens Ummah, sitt gamle miljø og IS-ideologien.
AP171207 Påtalemyndigheten oppfatter at forhold som kommer frem i dokumentaren « Den norske islamisten » om Ubaydullah Hussain , styrker deres sak mot ham.
AP171207 Oslo tingrett finner det særskilt straffskjerpende at Hussain til tross for sin inngående kunnskap om hvilke grufulle handlinger IS-fremmedkrigere må bidra i, ikke frarådet en 18-åring ( medtiltalte ) fra å reise.
AP171207 Oslo tingrett dømte i april 2017 Ubaydullah Hussain ( 32 ) fra Bjerke i Oslo til ni år i fengsel for rekruttering til og deltagelse i IS.
AP171207 Men aktoratet peker på at knapt noen har reist fra Norge til IS i Syria, etter at Hussain ble tatt.
AP171207 I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS.
AP171207 I sin juridiske gjennomgang pekte Elden på at Hussain har utført flere handlinger som er lovlig : ¶
AP171207 Han mener at påtalemyndigheten stabler aktiviteter oppå hverandre for å ramme Hussain .
AP171207 Forsvaret : Ubaydullah Hussain var en PR-kåt ildsjel som aldri var IS-medlem.
AP171207 Fakta : Dette er Ubaydullah Hussain tiltalt for ¶
AP171207 Elden konstaterer at saken mot Ubaydullah Hussain er den første deltagersak på verdensbasis i sak om fremmedkrigere, der den tiltalte ikke selv har vært i Syria eller Irak.
AP171207 Den terrordømte Ubaydullah Hussain sammen med sin forsvarer, advokat John Christian Elden, men dette bildet er fra 2016.
AP171207 Den 20 år gamle konvertitten som ble tiltalt og dømt samtidig med Hussain , valgte å godta dommen på to år og ti måneder.
AP171207 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 32 ) har spilt en sentral rolle i den islamistiske gruppen Profetens Ummah.
AP171207 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 32 ) er tiltalt etter straffeloven § 147 d ( frem til 30. september 2015 ) og straffeloven ( 2005 ) § 136 a ( fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med u
AP171207 Aktoratet : Ubaydullah Hussain var en viktig støttespiller for IS.
AP171207 » Hussain er tiltalt ( § 157 1. ledd if. 263 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i fo
AP171207 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP171207 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) : «Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP171207 » Hussain ( § 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 « for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål.
AP171207 » Hussain ( § 263 ) « Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
AP171207 sa videre i retten at norske medier har bidratt til å gjøre Hussain såpass kjent som norsk, militant ekstremist.
AP171207 Hussain ble dømt for å ha rekruttert en ung konvertitt som 18 år gammel ble stanset av politiet på vei til IS i Syria.
DB171206 ¶ TILTALT : Ubaydullah Hussain ( 32 ).
DB171206 Ti års fengsel for Ubaydullah Hussain var aktoratets påstand under prosedyren i ankesaken i Borgarting lagmannsrett onsdag.
DB171206 Sommeren det året møtte PST opp hjemme hos Rolfsen og beslagla opptak som blant annet viser en 18-åring på vei til Landvetter flyplass i Göteborg sammen med Hussain . 18-åringen ble pågrepet, mistenkt for å skulle slutte seg til IS i Syria.
DB171206 Ifølge aktoratet spilte Hussain en svært viktig rolle i rekruttering for IS i Norge, skriver Aftenposten.
DB171206 Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltakelse i og rekruttering til terrorgruppen IS, og valgte å anke.
DB171206 Hussain er tidligere talsperson for den islamistiske gruppa Profetens Ummah.
DB171206 Hussain ble 4. april i år dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering og medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, samt for å ha ytt økonomisk og materielle støtte til flere norske fremmedkrigere i Syria.
AP171206 | Aktors påstand i ankesak : Ti års fengsel for Ubaydullah Hussain
AP171206 Ubaydullah Hussain sa i filmdokumentaren Islamisten at han ville knuse statuene ved Oslo rådhus : Drømmer om et sharia-styrt Norge ¶
AP171206 Ubaydullah Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltagelse i og rekruttering til terrorgruppen IS.
AP171206 Ubaydullah Hussain ( i midten ) anket dommen på ni år som han fikk i Oslo tingrett.
AP171206 Ti år i fengsel for Ubaydullah Hussain .
AP171206 Stoppet jihadreiser til IS ¶ Hussain er den første i Norge som er blitt dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AP171206 Ranke sier at de anser at dokumentaren « Den norske islamisten », som handler om Ubaydullah Hussain , styrker deres sak.
AP171206 Ranke påpeker at fint lite tyder på at Hussain har brutt med Profetens Ummah, sitt gamle miljø og IS-ideologien.
AP171206 Ranke er opptatt av at Hussain utnyttet sårbare mennesker som hadde opplevd tap og motstand i livet sitt.
AP171206 Oslo tingrett finner det særskilt straffskjerpende at Hussain til tross for sin inngående kunnskap om hvilke grufulle handlinger IS-fremmedkrigere må bidra i, ikke frarådet en 18-åring ( medtiltalte ) fra å reise.
AP171206 NRK viste dokumentaren om en av Norges mest profilerte islamister, Ubaydullah Hussain , dagen etter at han fikk en historisk dom for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AP171206 Men etter at Hussain ble arrestert har reisevirksomheten avtatt betydelig.
AP171206 Knapt noen fremmedkrigere har reist fra Norge til IS i Syria etter at Ubaydullah Hussain ble pågrepet for to år siden.
AP171206 Kanskje litt tynnere i håret, men fortsatt med et veltrimmet, svart skjegg, sitter Ubaydullah Hussain ( 32 ) i lagmannsretten mellom sine to forsvarere, advokatene John Christian Elden og Ulrik Sverdrup- Thygeson jr.
AP171206 I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS.
AP171206 I Oslo tingrett ble Hussain dømt for å ha forsøkt å rekruttere en ung mann som var tiltalt i samme sak, men ble frikjent for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen, som døde i Syria.
AP171206 Han mener at Hussain rett og slett har styrket IS ved å spre terrorgruppens propaganda, rekruttere og legge til rette for fremmedkrigere.
AP171206 Flere av mennene som Hussain er tiltalt for å ha rekruttert eller hjulpet, er drept i kamp for IS.
AP171206 Fakta : ARSLAN MAROOF UBAYDULLAH HUSSAIN ( 32 ) ¶
AP171206 Dommen konstaterer at Hussain i stedet gikk inn for å få ham av gårde.
AP171206 Det sier aktor i terrorsaken mot Hussain .
AP171206 Den 20 år gamle konvertitten som ble tiltalt og dømt samtidig med Hussain , valgte å godta dommen på to år og ti måneder.
AP171206 Aktoratet mener at Hussain har spilt en svært viktig rolle i rekruttering for IS.
AP171206 Aktor og politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff viste også under sin prosedyre for lagmannsretten til at det ikke er noen tvil om at det at Hussain har sittet i varetekt siden desember 2015 har hatt en stor effekt på organiseringen, rekrutteringen og radikaliseringen av miljøet på Østlandet.
AP171206 Aktor Ranke sier til Aftenposten at de knapt har sett noen som har reist fra Norge til IS i Syria, etter at Hussain ble tatt.
AP171206 Hussain har sittet i fengsel i to år etter at han ble pågrepet den 8. desember 2015.
AP171206 - Hussain var den sentrale figuren i islamistgruppen Profetens Ummah.
DB171203 Foto : AFP photo / Sajjad Hussain / NTB Scanpix ¶
VG171126 Fagermo mener det fortsatt er mulig for Odd å kjempe med de beste, spesielt hvis klubben får frigitt midler fra spillere som nå forsvinner : Olivier Occean, Oliver Berg, Etzaz Hussain , Pape Pate Diouf, kanskje Riku Riski og Joakim Våge Nilsen også.
VG171113 Les også : Komiker Abubakar Hussain forteller om hjertesvikt : - Jeg holdt på å dø ¶ 45-åringen forteller at han opplevde at mange unnlot å snakke om de psykiske plagene de hadde etter hjerteinfarkt da han var på opptrening.
DB171113 Ubaydullah Hussain skal i retten nå, og sønnen vår skal vitne mot han.
DB171113 Da holdt vi på å miste sønnen vår til Profetens Ummah og blant annet Ubaydullah Hussain .
DB171112 Foto : AFP PHOTO / Sajjad HUSSAIN
AP171112 Men for dem som måtte gå rundt og tro at muslimer flest ikke ønsker å være en del av det norske samfunnet eller at mulla Krekar og Ubaydullah Hussain er representative for norske muslimer, så kan denne undersøkelsen være et nyttig korrektiv.
VG171106 | Ubaydullah Hussain nekter fortsatt for IS-medlemskap og rekruttering ¶
VG171106 Ranke frem dette innslaget fra VGTV i 2014, der han mener Hussain erklærer sin støtte til IS : ¶ 32-åringen ble, da han fikk sin dom i april, den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering.
VG171106 Nylig i retten : Ber om ni års fengsel for terrortiltalt trønder ( 32 ) ¶ Hussain ble i tingretten dømt for å ha rekruttert en 18 år gammel etnisk norsk konvertitt til å dra til Syria i 2015.
VG171106 Mer om dommen : Slik reagerte Hussain ¶ Hussain ville hverken bli tatt bilde av eller uttale seg til pressen i forkant av saken.
VG171106 Mer om dommen : Slik reagerte Hussain
VG171106 Konvertitten i retten : Fryktet gråt skulle avsløre ham under siste møte med moren ¶ Hussain ble også dømt for å være medlem av IS og for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til flere norske IS-krigere i Syria. 32-åringen ble imidlertid frikjent for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen ( 24 ) fra Halden, som reiste til Syria i september 2014 og ble meldt drept
VG171106 Ifølge dommen utnyttet Hussain en sårbar og langt yngre person.
VG171106 I Borgarting lagmannsrett mandag møtte Hussain med et skjegg trimmet langt strammere enn på dette bildet.
VG171106 BORGARTING LAGMANNSRETT ( VG ) Da ankesaken mot ham startet mandag, erklærte Ubaydullah Hussain ( 32 ) seg ikke skyldig i hverken IS-deltagelse eller rekruttering til gruppen.
VG171106 ANKET : Ubaydullah Hussain ( 32 ), her under et fengslingsmøte i desember 2015, ble i april dømt for IS-rekruttering.
VG171106 Hussain vil ikke kommentere om han befant seg i bilen : ¶
VG171106 Hussain nekter straffskyld for begge punkter.
VG171106 Hussain har hevdet at 18-åringen var en venn som allerede hadde bestemt seg for å reise til Syria, og at han bare hjalp ham med å få gjennomført reisen, noe som ikke var straffbart på det tidspunktet.
DB171106 Vi synes det ble meget godt belyst at Karlsen var en sårbar person som Hussain rekrutterte til Syria og IS.
DB171106 Vi mener Hussain ikke rekrutterte, han hjalp en person som ønsket å reise, sier Elden om 18-åringen til NTB i forkant av saken.
DB171106 Vi mener Hussain ikke har vært medlem, han har kun ytret støtte til organisasjonens mål, som ikke er ulovlig.
DB171106 Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for terrorrektruttering ¶ 32-åringen ble dermed den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering.
DB171106 Ubaydullah Hussain , talsperson for Profetens Ummah, lot et filmteam følge seg over lengre tid.
DB171106 Retten peker på at for minst fire av dem Hussain har hjulpet, har Syria-oppholdet fått fatale konsekvenser.
DB171106 Ifølge dommen utnyttet Hussain en sårbar og langt yngre person.
DB171106 ISLAMISTEN : Ikke lenge etter dette bildet er tatt setter 18 år gamle « Peter » og Ubaydullah Hussain seg bilen for å kjøre til Sverige. 18-åringen er på vei for å slutte seg til IS i Syria, men arresteres.
DB171106 Anket frifinnelse ¶ Hussain var også tiltalt for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen ( 24 ), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015, men ble frifunnet for dette punktet i tingretten.
DB171106 - Verre enn en fremmedkriger ¶ Hussain ble også dømt for å være medlem av IS og for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til flere norske IS-krigere i Syria.
DB171106 - Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne IS med atskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger (... ).
DB171106 - Hjalp venn ¶ Hussain ble i tingretten dømt for å ha rekruttert en 18 år gammel etnisk norsk konvertitt til å dra til Syria i 2015.
DB171106 Hussain sitter for tiden varetektsfengslet i Bodø fengsel.
DB171106 Hussain nekter straffskyld på begge punkter.
DB171106 Hussain nekter også for å være medlem av IS.
DB171106 Hussain har hevdet at 18-åringen var en venn som allerede hadde bestemt seg for å reise til Syria, og at han bare hjalp ham med å få gjennomført reisen, noe som ikke var straffbart på det tidspunktet.
DB171106 Hussain ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS.
DA171106 Tre av de sju mennene Hussain er tiltalt for enten å ha rekruttert eller hjulpet, er drept i kamp for IS.
DA171106 Retten peker på at for flere av dem Hussain har hjulpet, har Syria-oppholdet fått fatale konsekvenser.
DA171106 Påtalemyndigheten mener Ubaydullah Hussain var helt sentral i det norske fremmedkrigermiljøet.
DA171106 Knapt noen norske fremmedkrigere dro til Syria etter at Ubaydullah Hussain ble tatt, hevder aktor.
DA171106 Ifølge tiltalen har Hussain bistått fem norske fremmedkrigere og rekruttert to norske konvertitter.
DA171106 Ifølge Ranke overtrådte Hussain den grensen da han hjalp den første av de sju mennene i august 2013.
DA171106 I Åsne Seierstads bok « To søstre » fra i fjor høst ble Hussain beskrevet som å fungere som et slags reisebyrå for fremmedkrigere i Norge.
DA171106 Han sier det også har betydning at de to konvertittene hadde tydelige sårbarhetsfaktorer, og at de ikke var en del av et ekstremt og radikalisert miljø før de møtte Hussain .
DA171106 Elden sier han ikke kan se at det har vært noen vesentlig forskjell i hjelpen Hussain ga til de to konvertittene sammenlignet med de fem andre, og mener bistanden som er gitt til alle sju, er lovlig.
DA171106 - Verre enn krigerne ¶ Hussain er den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i et IS-kontrollert område, og den første som er dømt for terrorrekruttering.
DA171106 - Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne IS med atskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger (... ), står det i dommen, der Hussain blir beskrevet som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner.
DA171106 - Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne IS med atskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger (... ), står det i dommen, der Hussain blir beskrevet som inspirator, mentor, rådgiver, organisator,
DA171106 Hussain nekter også for å være deltaker i IS.
DA171106 Hussain ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS.
DA171105 Vi synes det ble meget godt belyst at Karlsen var en sårbar person som Hussain rekrutterte til Syria og IS.
DA171105 Vi mener Hussain ikke rekrutterte, han hjalp en person som ønsket å reise, sier Elden om 18-åringen til NTB.
DA171105 Vi mener Hussain ikke har vært medlem, han har kun ytret støtte til organisasjonens mål, som ikke er ulovlig.
DA171105 Ubaydullah Hussain må overbevise retten om at han ikke rekrutterte krigere til IS, bare hjalp venner med reisen til Syria, når ankesaken starter mandag.
DA171105 Retten peker på at for minst fire av dem Hussain har hjulpet, har Syria-oppholdet fått fatale konsekvenser.
DA171105 Islamisten Ubaydullah Hussain er den første i Norge som er dømt for rekruttering til den terrorlistede organisasjonen IS og for å delta i organisasjonen uten å ha vært i Syria selv.
DA171105 Ifølge dommen utnyttet Hussain en sårbar og langt yngre person.
DA171105 Dømt for å ha rekruttert 18-åring ¶ Hussain ble i tingretten dømt for å ha rekruttert en 18 år gammel etnisk norsk konvertitt til å dra til Syria i 2015.
DA171105 Anket frifinnelse ¶ Hussain var også tiltalt for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen ( 24 ), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015, men ble frifunnet for dette punktet i tingretten.
DA171105 - Verre enn en fremmedkriger ¶ Hussain ble også dømt for å være medlem av IS og for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til flere norske IS-krigere i Syria.
DA171105 - Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne IS med atskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger (... ).
DA171105 ( NTB ) ¶ | Hussain nekter fortsatt for rekruttering til terror ¶
DA171105 Hussain nekter straffskyld for begge punkter.
DA171105 Hussain nekter også for å være medlem av IS.
DA171105 Hussain har hevdet at 18-åringen var en venn som allerede hadde bestemt seg for å reise til Syria, og at han bare hjalp ham med å få gjennomført reisen, noe som ikke var straffbart på det tidspunktet.
AP171105 Vi synes det ble meget godt belyst at Karlsen var en sårbar person som Hussain rekrutterte til Syria og IS.
AP171105 Vi mener Hussain ikke rekrutterte, han hjalp en person som ønsket å reise, sier Elden om 18-åringen til NTB.
AP171105 Vi mener Hussain ikke har vært medlem, han har kun ytret støtte til organisasjonens mål, som ikke er ulovlig.
AP171105 Ubaydullah Hussain må overbevise retten om at han ikke rekrutterte krigere til IS, bare hjalp venner med reisen til Syria, når ankesaken starter mandag. 32-åringen Ubaydullah Hussain er den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering
AP171105 Retten peker på at for minst fire av dem Hussain har hjulpet, har Syria-oppholdet fått fatale konsekvenser.
AP171105 Ifølge dommen utnyttet Hussain en sårbar og langt yngre person.
AP171105 Fullt navn er Arslan Ubaydullah Maroof Hussain .
AP171105 Fripenn : Nye Vestlandet, en stilk uten blomst ¶ | Hussain nekter for IS-medlemskap og rekruttering ¶
AP171105 Fakta : Ubaydullah Maroof Hussain
AP171105 Dømt for å ha rekrutterte konvertitt ¶ Hussain ble i tingretten dømt for å ha rekruttert en 18 år gammel etnisk norsk konvertitt til å dra til Syria i 2015.
AP171105 Anket frifinnelse ¶ Hussain var også tiltalt for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen ( 24 ), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015, men ble frifunnet for dette punktet i tingretten.
AP171105 Ankesaken mot Hussain starter i Borgarting lagmannsrett mandag 6. november.
AP171105 - Verre enn en fremmedkriger ¶ Hussain ble også dømt for å være medlem av IS og for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til flere norske IS-krigere i Syria.
AP171105 - Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne IS med atskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger (... ).
AP171105 Hussain nekter straffskyld for begge punkter.
AP171105 Hussain nekter straffskyld for alle punktene og har anket.
AP171105 Hussain nekter også for å være medlem av IS.
AP171105 Hussain har hevdet at 18-åringen var en venn som allerede hadde bestemt seg for å reise til Syria, og at han bare hjalp ham med å få gjennomført reisen, noe som ikke var straffbart på det tidspunktet.
AP171105 Hussain ble tirsdag 4. april dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering og medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, samt for å ha ytt økonomisk og materielle støtte til flere norske fremmedkrigere i Syria.
AP171105 32-åringen Ubaydullah Hussain er den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering.
VG171029 Etzaz Hussain slo en corner inn fra høyre og foran keeper hadde Odd plassert mange mann.
DB171029 Hjørnesparket fra Etzaz Hussain fant veien helt til bakre stolpe der Haugen ventet og skjøt i mål fra et par meter.
VG171024 Før det hadde også Odd, nærmere bestemt Etzaz Hussain , misset på straffe ( flott reddet av Arnold Origi ).
VG171023 Før det hadde også Odd, nærmere bestemt Etzaz Hussain , misset på straffe.
VG171023 - Ikke straffe, fastslo ekspertkommentator Kjetil Rekdal på MAX, og etterpå fastslo han at « juksa viste seg », for LSK-keeper Arnold Origo reddet praktfullt skuddet fra Etzaz Hussain .
SA171023 Etzaz Hussain , misset for Odd i første omgang, og etter pause gjorde Fredrik Krogstad det samme for LSK.
SA171023 Hussain plukket opp nedfallsfrukten etter Haugen, før spissen fikk ballen tilbake.
DB171023 Etzaz Hussain , misset for Odd i første omgang, og etter pause gjorde Fredrik Krogstad det samme for LSK.
DB171023 Hussain plukket opp nedfallsfrukten etter Haugen, før spissen fikk ballen tilbake.
AP171023 Etzaz Hussain , misset for Odd i første omgang, og etter pause gjorde Fredrik Krogstad det samme for LSK.
AP171023 Hussain plukket opp nedfallsfrukten etter Haugen, før spissen fikk ballen tilbake.
AP171021 Tiden ¶ Hussain var bare 16 år da han kom med det som var den første skjønnlitterære boken i Norge skrevet av en ikke-vestlig innvandrer.
AP171021 Khalid Hussain : ¶
AP171020 Profetens Ummah, med Ubaydullah Hussain i front, ble for offentligheten kjent gjennom en demonstrasjon høsten 2012.
AP171020 Hussain har anket dommen på ni års fengsel for rekruttering til IS.
DB171016 Et eksempel på disse mekanismene skriver seg tilbake til 2013, da den ukjente komikeren Abubaker Hussain plutselig ble absorbert opp fra sin obskure internett-tilværelse og sugd inn i offentligheten.
DB171016 Det kresne og unge P3-publikummet hadde spist seg mette på selvironiske « pakkis»-vitser, og det tok ikke lang tid før fokusgruppene i NRK oppdaget dette og Hussain var tatt av skjermen.
VG171015 Odd, som har slitt hele sesongen med å komme i gang, klarte aldri å svare, selv om mulighetene var der ( før Ulland Andersens scoring ), spesielt ved Etzaz Hussain og Elbasan Rashani.
VG171014 Odd, som har slitt hele sesongen med å komme i gang, klarte aldri å svare, selv om mulighetene var der ( før Ulland Andersens scoring ), spesielt ved Etzaz Hussain og Elbasan Rashani.
AP171012 Aktor Marit Bakkevig i samtale med forsvarer Javeed Hussain Shah underveis i rettssaken.
AP171012 17-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, ber om full frifinnelse, eventuelt at 17-åringen behandles på mildest mulige måte.
AP171012 Aktor Marit Bakkevig i samtale med forsvarer Javeed Hussain Shah underveis i rettssaken.
AP171012 17-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, ber om full frifinnelse, eventuelt at 17-åringen behandles på mildest mulige måte.
AA171010 | Ankesaken til Ubaydullah Hussain utsettes ¶
AA171010 Ankebehandlingen av saken mot Ubaydullah Hussain , som er dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering og IS-medlemskap, er utsatt i seks dager.
AA171010 Hussain har hele tiden nektet straffskyld og anket saken til Borgarting lagmannsrett etter at han ble domfelt i Oslo tingrett i april i år.
AA171010 Hussain forsvares av advokat John Christian Elden, Karen Randi Forbrigd og Ulrik Sverderup-Thygeson.
VG171004 Med : Maria Mozdah, Adil Hussain , Ekavali Khanna, Rohit Saraf.
AP171004 Med små virkemidler får Hussain frem konflikten mellom farens evne til å sette pris på livets gleder og den autoritære rollen som avskjærer den.
AP171004 Med : Maria Mozhdah, Adil Hussain .
AP171004 Den kjente indiske filmskuespilleren Adil Hussain forsvarer denne tragiske patriarken med følsomhet og integritet, og Haq viser også denne gangen et drevent håndlag med skuespillerne - og et øye for å hente frem nye, norske talenter foran kamera.
AP171004 Dem finner vi i samspillet mellom Hussain og Mozhdah i de to sentrale rollene.
AP171004 Adil Hussain forsvarer denne tragiske patriarken med følsomhet og integritet. 1 2 3 4 5 6 ¶
AP171002 Den storvokste 17-åringen ble litt før klokken ni mandag formiddag ført inn i rettssalen av politifolk og arrestforvarere, og han omfavnet sin forsvarer, advokat Javed Hussain Shah.
AP171002 Advokat Javed Hussain Shah forsvarer den tiltalte, som nekter seg skyldig etter tiltalen.
VG171001 Slo Haugesund : Matchvinneren Hussain irritert ¶
VG171001 Etzaz Hussain reddet Odd-poengene i en kamp der Fagermos lag produserte 10 sjanser, men bare ett mål.
VG171001 10 ÅR FOR ODD : Dag-Eilev Fagermo opplevde tre nye poeng etter scoringen til Etzaz Hussain ( til venstre ) I midten innbytter Riku Riski.
VG171001 | Etzaz Hussain reddet Odd-poengene : - Irriterer meg veldig ¶
VG171001 Også Hussain fikk en siste sjanse på overtid.
VG171001 Men lånet fra Molde, Etzaz Hussain , traff på andre forsøket da ble servert en dobbeltsjanse rett før pause.
VG171001 Martin Broberg plukket opp returen og dyttet den ut igjen til Hussain .
VG171001 Jeg føler at jeg får brukt meg selv godt, sier Hussain som ikke vil snakke om hva som skjer etter at det tre måneder lange leieoppholdet er slutt før nyttår.
VG171001 GODT LÅN : Etzaz Hussain gjorde en god jobb mot Liban Abdi og Haugesund.
VG171001 Etzaz Hussain testet Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit med et godt skudd.
VG171001 Etzaz Hussain berget poengene.
SA171001 LUFT UNDER VINGENE : Odds Etzaz Hussain ( til høyre ) jubler for mål mot Haugesund.
SA171001 Etzaz Hussain skjøt Odd til 1-0-seier over Haugesund og nytt håp om medalje.
SA171001 Etter litt fram og tilbake inne i feltet, fikk Hussain ballen inn fra meget skrå vinkel.
SA171001 Etter 55 minutter misset så Hussain på en kjempesjanse.
SA171001 Hussain skjøt først rett på keeper Per Kristian Bråtveit.
DB171001 Etter litt fram og tilbake inne i feltet, fikk Hussain ballen inn fra meget skrå vinkel.
DB171001 Etter 55 minutter misset så Hussain på en kjempesjanse.
DB171001 Hussain skjøt først rett på keeper Per Kristian Bråtveit.
DB171001 Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering ¶
DB171001 En betydelig andel av jihadistmiljøet i Norge er satt ut av spill, ikke minst Profetens Ummah-talsmann Ubaydullah Hussain ( 32 ), som i april ble dømt til ni års fengsel i tingretten, og som anses som sentral i rekrutteringen av fremmedkrigere.
AP171001 Ellers ser han frem til at rettssaken starter, slik at han kan få lagt dette bak seg sier forsvareren, advokat Javeed Hussain Shan til Aftenposten.
AP171001 Advokat Javeed Hussain Shah forsvarer 17-åringen som mandag må møte i Oslo tingrett.
AP171001 LUFT UNDER VINGENE : Odds Etzaz Hussain ( til høyre ) jubler for mål mot Haugesund.
AP171001 Etzaz Hussain skjøt Odd til 1-0-seier over Haugesund og nytt håp om medalje.
AP171001 Etter litt fram og tilbake inne i feltet, fikk Hussain ballen inn fra meget skrå vinkel.
AP171001 Etter 55 minutter misset så Hussain på en kjempesjanse.
AP171001 Hussain skjøt først rett på keeper Per Kristian Bråtveit.
VG170925 På overtid i første omgang prøvde Etzaz Hussain seg på et frispark fra skrått hold, men Anders Kristiansen reddet til corner.
SA170925 Odds første store sjanse i kampen kom da Etzaz Hussain forsøkte seg på en frekk frisparkvariant på tampen av første omgang.
DB170925 Etzaz Hussain gikk på en farlig ballmiss på egen halvdel.
DA170925 Odds første store sjanse i kampen kom da Etzaz Hussain forsøkte seg på en frekk frisparkvariant på tampen av første omgang.
DA170925 ), Fredrik Semb Berge, Steffen Hagen, Thomas Grøgaard - Oliver Berg, Jone Samuelsen, Etzaz Hussain ( Joakim Våge Nilsen fra 75. ) - Riku Riski ( Stefan Mladenovic fra 61. ), Sigurd Haugen, Elbasan Rashani.
AP170925 Odds første store sjanse i kampen kom da Etzaz Hussain forsøkte seg på en frekk frisparkvariant på tampen av første omgang.
VG170921 Etzaz Hussain satte straffen helt borte ved stolpen til venstre for TIL-keeper Gudmund Kongshavn.
SA170921 Dommer pekte på straffemerket, og fra 11 meter gjorde Etzaz Hussain ingen feil.
SA170921 Avgjørelsen førte til heftige protester fra TIL-spillerne, før Etzaz Hussain satte straffesparket i mål.
DB170921 Straffesparket virket billig ved første øyekast, men uansett scoret Etzaz Hussain sikkert da han fikk muligheten fra krittmerket.
DB170921 Etzaz Hussain berget poeng for Odd med en sen utligning i 2-2-kampen mot Tromsø i Eliteserien torsdag.
AP170921 Dommer pekte på straffemerket, og fra 11 meter gjorde Etzaz Hussain ingen feil.
AP170921 Avgjørelsen førte til heftige protester fra TIL-spillerne, før Etzaz Hussain satte straffesparket i mål.
SA170918 For vertene fikk Oliver Berg og Etzaz Hussain sjansen til å score, men en god Lie i Aalesund-buret avverget.
SA170918 Etzaz Hussain tok nok en gang på seg servitørrollen, denne gang på dødball fra høyre.
SA170918 Etzaz Hussain gikk i bakken i duell med AaFK-keeper Andreas Lie etter knappe fem minutter, og Jone Samuelsen gjorde ingen feil fra straffemerket. 1 - 0 Odd. 20 minutter ut i oppgjøret var Grétarsson uheldig.
SA170918 Espen Ruud spilte Hussain gjennom i boksen, og sistnevnte sendte ballen i mål via Grétarsson.
DB170918 Etzaz Hussain snappet ballen foran keeper Andreas Lie, som felte midtbanespilleren.
DB170918 Hussain slo et frispark inn i feltet, hvor Elbasan Rashani fikk slengt fram et bein og styrt ballen i mål.
DB170918 Etzaz Hussain snappet ballen foran keeper Andreas Lie, som felte midtbanespilleren.
DB170918 Hussain slo et frispark inn i feltet, hvor Elbasan Rashani fikk slengt fram et bein og styrt ballen i mål.
AP170918 For vertene fikk Oliver Berg og Etzaz Hussain sjansen til å score, men en god Lie i Aalesund-buret avverget.
AP170918 Etzaz Hussain tok nok en gang på seg servitørrollen, denne gang på dødball fra høyre.
AP170918 Etzaz Hussain gikk i bakken i duell med AaFK-keeper Andreas Lie etter knappe fem minutter, og Jone Samuelsen gjorde ingen feil fra straffemerket. 1 - 0 Odd. 20 minutter ut i oppgjøret var Grétarsson uheldig.
AP170918 Espen Ruud spilte Hussain gjennom i boksen, og sistnevnte sendte ballen i mål via Grétarsson.
AP170915 Choudary fikk for øvrig besøk av Ubaydullah Hussain i London i 2014, går det frem av dokumentaren « Den norske islamisten ».
AP170915 Hussain er dømt for terrorrekruttering og støtte til IS.
SA170912 | Utlånte Hussain ble satt ut av publikums hyllest : - Jeg fikk frysninger ¶
SA170912 Etzaz Hussain , her i duell med Christoffer Remmer, legger ikke skjul på at det var spesielt å spille mot Molde.
AP170912 Høyre : Ine Marie Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Heidi Nordby Lunde, Mudassar Hussain Kapur, Stefan Heggelund.
AP170912 Høyre : Ine Marie Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Heidi Nordby Lunde, Mudassar Hussain Kapur, Stefan Heggelund.
AP170912 Mudassar Hussain Kapur ¶
SA170911 Petter Strand skøyt via foten til den utlånte MFK-spilleren Etzaz Hussain og hodet til Fredrik Semb Berge, og i mål kort tid etter sidebytte.
DB170911 Petter Strands langskudd gikk via både kroppen til Etzaz Hussain og hodet til Fredrik Semb Berge før det traff nettmaskene bak en utspilt Sondre Rossbach i Odd-målet.
AP170911 Petter Strand skøyt via foten til den utlånte MFK-spilleren Etzaz Hussain og hodet til Fredrik Semb Berge, og i mål kort tid etter sidebytte.
AP170910 12 år gamle Jamal Hussain forteller om hvordan hans fem eldre brødre ble meid ned med maskinpistoler da de forsøkte å flykte.
AA170910 12 år gamle Jamal Hussain forteller om hvordan hans fem eldre brødre ble meid ned med maskinpistoler da de forsøkte å flykte.
DB170907 For meg er det umulig å få gjort mer for å bevise noe jeg ikke har sagt, sier Hussain til Dagbladet.
DB170902 Foto : Mohammed Ponir Hussain / Reuters / Scanpix ¶
DA170831 Og jeg håper ikke de minoritetsjentene som kommer etter henne, skremmes til taushet på samme måten, sier Afshan Rafiq om den 22-årige programlederen Faten Mahdi Al- Hussain .
VG170820 SKIEN ( VG ) ( Odd - Sandefjord 1-0 ) Debutant Etzaz Hussain trengte ti minutter på banen for å sende Odd tilbake på vinnersporet og forlenge Sandefjords grusomme Skien-statistikk.
VG170820 ODD-JUBEL : Odd-debutant Etzaz Hussain blir gratulert etter 1-0-scoringen mot Sandefjord på Skagerak Arena.
VG170820 Men en straffebom av den tidligere Schalke- og Lecce-spilleren Carlos Grossmüller fem minutter før Hussain sendte Odd i ledelsen, og en utvisning av Victor Demba Bindia bare ett minutt etter, gjorde at Sandefjords seiershåp aldri ble mer enn nettopp det.
VG170820 Men Carlos Grossmüller la ballen på feil side av stolpen, og dermed var det duket for debutant Hussain til å bli helten.
VG170820 Det var som skrevet i stjernene, sier en smørblid Etzaz Hussain etter å blitt matchvinner mot Sandefjord. 24-åringen ble for få dager siden hentet på lån fra Molde ut sesongen, og brukte bare ti minutter på å presentere seg for sitt nye hjemmepublikum på aller beste vis.
VG170820 - Han ( Hussain ) kommer inn med selvtillit, og så er det selvfølgelig gøy at han scorer.
SA170820 Kanskje kan Etzaz Hussain fortsette scoringsformen mot sin forrige arbeidsgiver.
SA170820 Kanskje kan Hussain og lagkameratene få blod på tann etter sliteseieren mot Sandefjord.
SA170820 Jeg er veldig spillesugen nå, så jeg gleder meg til kampene fremover, sa Hussain til Eurosport etter kampslutt.
SA170820 Etzaz Hussain kom inn fra benken og ble matchvinner for Odd hjemme mot Sandefjord.
SA170820 Etzaz Hussain ble matchvinner i sin første kamp for Odd.
SA170820 24 år gamle Hussain ble nylig hentet til Odd fra Molde, og midtbanemannen brukte liten tid på å markere seg.
DB170820 ¶ DER SITTERN : Etzaz Hussain ble matchvinner i sin første kamp for Odd.
DB170820 Kanskje kan Etzaz Hussain fortsette scoringsformen mot sin forrige arbeidsgiver.
DB170820 Kanskje kan Hussain og lagkameratene få blod på tann etter sliteseieren mot Sandefjord.
DB170820 Jeg er veldig spillesugen nå, så jeg gleder meg til kampene framover, sa Hussain til Eurosport etter kampslutt.
DB170820 24 år gamle Hussain ble nylig hentet til Odd fra Molde, og midtbanemannen brukte liten tid på å markere seg.
DA170820 Odd ( 4-3-3 ) : Sondre Rossbach - Espen Ruud, Fredrik Semb Berge, Steffen Hagen, Thomas Grøgaard - Oliver Berg, Joakim Våge Nilsen, Jone Samuelsen - Martin Broberg ( Etzaz Hussain fra 64. ), Pape Paté Diouf ( Vegard Bergan fra 88. ), Elbasan Rashani ( Stefan Mladenovic fra 77. ).
DA170820 Mål : 1-0 Etzaz Hussain ( 73 ).
AP170820 Kanskje kan Etzaz Hussain fortsette scoringsformen mot sin forrige arbeidsgiver.
AP170820 Kanskje kan Hussain og lagkameratene få blod på tann etter sliteseieren mot Sandefjord.
AP170820 Jeg er veldig spillesugen nå, så jeg gleder meg til kampene fremover, sa Hussain til Eurosport etter kampslutt.
AP170820 Etzaz Hussain kom inn fra benken og ble matchvinner for Odd hjemme mot Sandefjord.
AP170820 Etzaz Hussain ble matchvinner i sin første kamp for Odd.
AP170820 24 år gamle Hussain ble nylig hentet til Odd fra Molde, og midtbanemannen brukte liten tid på å markere seg.
VG170817 Klubben har solgt Sander Svendsen og lånt ut Etzaz Hussain , mens midtstopperne Vegard Forren ( var klubbløs ) og Mathias Normann ( på lån fra Brighton ) har kommet inn.
SA170816 | Molde låner ut Hussain
SA170816 Midtbanespilleren Etzaz Hussain ( 24 ) går på utlån fra Molde til Odd resten av sesongen.
SA170816 Etzaz Hussain scoret ett mål for Molde denne sesongen.
SA170816 Hussain returnerte til Molde før 2017-sesongen etter et opphold i tyrkiske Sivasspor. 24-åringen spilte for Molde fra 2012 til 2015, før han dro til Tyrkia. ( ©NTB ) ¶
SA170816 | Norske klubber vil låne Moldes Hussain
SA170816 MOLDE ( Rbnett ) : Etter det Romsdals Budstikke erfarer vil Dag-Eilev Fagermo hente Etzaz Hussain til Odd.
SA170816 Etzaz Hussain er ønsket i Telemark.
SA170816 Det skal også være interesse for Hussain fra minst én norsk eliteserieklubb til.
SA170816 Hussain kom tilbake til Molde foran årets sesong, etter korte kontrakter i Tyrkia, Kroatia og Kasakhstan. | « Ajax-ekspert » Svensson tror RBK kan lage kaos for storlaget : - Ikke alltid de henger sammen ¶
SA170816 Hussain hadde en stigende formkurve mot slutten av vårsesongen, men ser ikke ut til å få mye spilletid i Ole Gunnar Solskjærs 3-4-3-formasjon i høst.
AP170816 | Molde låner ut Hussain
AP170816 Midtbanespilleren Etzaz Hussain ( 24 ) går på utlån fra Molde til Odd resten av sesongen.
AP170816 Etzaz Hussain scoret ett mål for Molde denne sesongen.
AP170816 Hussain returnerte til Molde før 2017-sesongen etter et opphold i tyrkiske Sivasspor. 24-åringen spilte for Molde fra 2012 til 2015, før han dro til Tyrkia. ( ©NTB ) ¶
AP170816 | Norske klubber vil låne Moldes Hussain
AP170816 MOLDE ( Rbnett ) : Etter det Romsdals Budstikke erfarer vil Dag-Eilev Fagermo hente Etzaz Hussain til Odd.
AP170816 Etzaz Hussain er ønsket i Telemark.
AP170816 Det skal også være interesse for Hussain fra minst én norsk eliteserieklubb til.
AP170816 Hussain kom tilbake til Molde foran årets sesong, etter korte kontrakter i Tyrkia, Kroatia og Kasakhstan.
AP170816 Hussain hadde en stigende formkurve mot slutten av vårsesongen, men ser ikke ut til å få mye spilletid i Ole Gunnar Solskjærs 3-4-3-formasjon i høst.
DB170814 Foto : NTB Scanpix/AFP/Sajjad Hussain ¶ instabank ¶
VG170810 DE DØMTE : Fra øverste rad til venstre : Abdul Sabe, Habibur Rahim, Badrul Hussain, AbdulHamid Minoyee, Jahanger Zaman, Monjur Choudhury, Taherul Alam, Mohammed Ali, Nadeem Aslam, Mohammed Azram, Yassar Hussain , Saiful Islam, Eisa Mousavi, Prabhat Nelli, Mohibur Rahman, Nashir Uddin, Redwan Siddquee og Carolann Gallon.
VG170810 DE DØMTE : Fra øverste rad til venstre : Abdul Sabe, Habibur Rahim, Badrul Hussain , AbdulHamid Minoyee, Jahanger Zaman, Monjur Choudhury, Taherul Alam, Mohammed Ali, Nadeem Aslam, Mohammed Azram, Yassar Hussain, Saiful Islam, Eisa Mousavi, Prabhat Nelli, Mohibur Rahman, Nashir Uddin, Redwan Siddquee og Carolann Gallon.
DB170809 Molde ( 3-5-2 ) : Andreas Linde - Isak Ssewankambo, Vegard Forren, Ruben Gabrielsen - Christoffer Remmer, Fredrik Aursnes, Babacar Sarr, Etzaz Hussain ( Eirik Hestad fra 58. ), Petter Strand - Fredrik Brustad ( Björn Bergmann Sigurdarson fra 46. ), Thomas Olivier Amang ( Erling Braut Håland fra 72. ).
DA170809 Molde ( 3-5-2 ) : Andreas Linde - Isak Ssewankambo, Vegard Forren, Ruben Gabrielsen - Christoffer Remmer, Fredrik Aursnes, Babacar Sarr, Etzaz Hussain ( Eirik Hestad fra 58. ), Petter Strand - Fredrik Brustad ( Björn Bergmann Sigurdarson fra 46. ), Thomas Olivier Amang ( Erling Braut Håland fra 72. ).
AP170808 - Ansvaret for menneskerettighetsbruddene ligger hos regjeringen på høyeste nivå, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussain , i en uttalelse tirsdag.
AA170808 - Ansvaret for menneskerettighetsbruddene ligger hos regjeringen på høyeste nivå, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussain , i en uttalelse tirsdag.
VG170807 Saken fortsetter under intervjuet med Hamid Hussain Mohammad ( 45 ), som angrer på at han lot seg verve til IS : ¶
VG170805 Men når du ikke lykkes, må du starte på nytt, sier Molde-spiller Etzaz Hussain til VG.
VG170805 Etzaz Hussain : ¶ 2016 : Gratis til tyrkiske Sivasspor. 2017 : Gratis til Molde.
DB170802 ¶ PLANLA TERROR : Mohibur Rahman ( 33 ), Khobaib Hussain ( 25 ) og Naweed Ali ( 29 ) ble alle tre dømt for å ha planlagt et terrorangrep.
DB170802 Trioen Mohibur Rahman ( 33 ), Khobaib Hussain ( 25 ) og Naweed Ali ( 29 ), ble onsdag dømt, sammen med en fjerde mann ved navn Tahir Aziz ( 38 ), for terrorplanlegging.
DB170802 Som et ledd i politiets hemmelige dekkoperasjon, opprettet de det falske budbilfirmaet Hero Couriers, og ansatte Hussain og Ali som sjåfører.
DB170802 Politiet klarte ikke å finne noen fingeravtrykk på bagen, men en delvis DNA-prøve fra taperullen var nok til å knytte Hussain til innholdet, skriver The Guardian.
DB170802 Musketerer : Mohibur Rahman og Khobaib Hussain ble fotografert av politiet som en del av dekkoperasjonen.
DB170802 Både Ali og Hussain har tidligere sonet fengselsstraffer for terror-relaterte forbrytelser.
AA170802 En jury i London fant onsdag Naweed Ali ( 29 ), Khobaib Hussain ( 25 ), Mohibur Rahman ( 33 ) og Tahir Aziz ( 38 ) skyldig.
DN170801 - Det er et alvorlig slag mot dynastipolitikken, som har vært den største hindringen for å utvikle demokratiske institusjoner og verdier i landet, sier den politiske kommentatoren Zahid Hussain i avisen Dawn.
AP170801 - Det er et alvorlig slag mot dynastipolitikken, som har vært den største hindringen for å utvikle demokratiske institusjoner og verdier i landet, sier den politiske kommentatoren Zahid Hussain i avisen Dawn.
VG170707 Det ser dårlig ut på CVen hans allerede og hvis han gjør det igjen kommer det til å påvirke karrieren hans videre, sier Hussain Mehdi, som følger Juventus og Conte nøye, kjent som hash på Twitter.
SA170702 Molde ( 3-4-3 ) : Andreas Linde - Isak Ssewankambo, Babacar Sarr, Ruben Gabrielsen - Christoffer Remmer, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain ( Joona Toivio fra 90. ), Petter Strand - Björn Bergmann Sigurdarson, Fredrik Brustad ( Thomas Olivier Amang fra 74. ), Sander Svendsen ( Amidou Diop fra 85. ).
SA170702 Gult kort : Rasmus Martinsen, Julian Ryerson, Mathias Bringaker, Hassan Sale Usman, Viking, Thomas Olivier Amang, Etzaz Hussain , Molde.
AP170702 Molde ( 3-4-3 ) : Andreas Linde - Isak Ssewankambo, Babacar Sarr, Ruben Gabrielsen - Christoffer Remmer, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain ( Joona Toivio fra 90. ), Petter Strand - Björn Bergmann Sigurdarson, Fredrik Brustad ( Thomas Olivier Amang fra 74. ), Sander Svendsen ( Amidou Diop fra 85. ).
AP170702 Gult kort : Rasmus Martinsen, Julian Ryerson, Mathias Bringaker, Hassan Sale Usman, Viking, Thomas Olivier Amang, Etzaz Hussain , Molde.
VG170626 FANGET : Hamid Hussain Mohammad ( 45 ) er blitt pågrepet og er mistenkt som IS-medlem.
SA170626 Molde ( 3-5-2 ) : Andreas Linde - Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Babacar Sarr - Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain , Petter Strand ( Tobias Svendsen fra 76. ) - Björn Bergmann Sigurdarson ( Isak Ssewankambo fra 71. ), Fredrik Brustad ( Erling Braut Håland fra 86. ).
SA170626 Molde ( 3-5-2 ) : Andreas Linde - Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Babacar Sarr - Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain , Petter Strand ( Tobias Svendsen fra 76. ) - Björn Bergmann Sigurdarson ( Isak Ssewankambo fra 71. ), Fredrik Brustad ( Erling Braut Håland fra 86. ).
DA170626 Molde ( 3-5-2 ) : Andreas Linde - Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Babacar Sarr - Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain , Petter Strand ( Tobias Svendsen fra 76. ) - Björn Bergmann Sigurdarson ( Isak Ssewankambo fra 71. ), Fredrik Brustad ( Erling Braut Håland fra 86. ).
AP170626 Molde ( 3-5-2 ) : Andreas Linde - Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Babacar Sarr - Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain , Petter Strand ( Tobias Svendsen fra 76. ) - Björn Bergmann Sigurdarson ( Isak Ssewankambo fra 71. ), Fredrik Brustad ( Erling Braut Håland fra 86. ).
AP170626 Molde ( 3-5-2 ) : Andreas Linde - Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Babacar Sarr - Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain , Petter Strand ( Tobias Svendsen fra 76. ) - Björn Bergmann Sigurdarson ( Isak Ssewankambo fra 71. ), Fredrik Brustad ( Erling Braut Håland fra 86. ).
VG170625 KIRKUK ( VG ) I håndjern og med bind for øynene fraktes Hamid Hussain Mumhamed til politistasjonen.
VG170625 Hamid Hussain Muhamed er siktet for å være en IS-kriger på flukt som har forsøkt å skjule seg i byen. 45-åringen velger å gi et intervju til VG etter å ha blitt fremstilt for varetektsfengsling, for å fortelle at han angrer på å ha latt seg rekruttere, men at han ikke er skyldig i anklagene mot ham.
VG170625 ANGRENDE IS-MEDLEM : Hamid Hussain Mohammad ( 45 ) vedgår å ha sluttet seg til IS i byen Hawija, men forteller i et intervju med VG at han ikke har deltatt i kamphandlinger, og at han angrer og hadde tenkt å overgi seg til politiet, men at de kom han i forkjøpet da han ble pågrepet.
VG170618 Moldenserne ble buet ut av sine egne fans etter første omgang, men slo knallhardt tilbake etter hvilen : Scoringer av Etzaz Hussain , Sigurdarson og Fredrik Brustad sørget for at TIL ble sendt hjem med et ydmykende resultat i sekken.
SA170618 Den havna hos Hussain og den var absolutt ikke ferdigscora, så jeg mener han gjorde en god jobb med å skyte den i mål, sier Wangberg.
SA170618 To kjappe scoringer etter pause av Etzaz Hussain og Bjørn Bergman Sigurdarson drepte i realiteten alt håp om poeng til « Gutan ».
SA170618 To kjappe scoringer etter pause av Etzaz Hussain og Bjørn Bergman Sigurdarson drepte i realiteten alt håp om poeng til « Gutan ».
SA170618 Det neste som så skjedde, var at Molde tok ledelsen 1-0 ved Etzaz Hussain , som plukket opp en Wangberg-retur og klinket den inn fra 18 meter.
DB170618 ¶ HERJET : Da Etzaz Hussain banket inn 1-0 til Molde, løsnet det virkelig for hjemmelaget mot Tromsø.
DB170618 Drømmescoringer ¶ 1-0-målet kom etter 55 minutter da en retur havnet hos Etzaz Hussain , som banket til på halvspretten.
AP170618 Den havna hos Hussain og den var absolutt ikke ferdigscora, så jeg mener han gjorde en god jobb med å skyte den i mål, sier Wangberg.
AP170618 To kjappe scoringer etter pause av Etzaz Hussain og Bjørn Bergman Sigurdarson drepte i realiteten alt håp om poeng til « Gutan ».
AP170618 Det neste som så skjedde, var at Molde tok ledelsen 1-0 ved Etzaz Hussain , som plukket opp en Wangberg-retur og klinket den inn fra 18 meter.
AA170618 Den havna hos Hussain og den var absolutt ikke ferdigscora, så jeg mener han gjorde en god jobb med å skyte den i mål, sier Wangberg.
AA170618 To kjappe scoringer etter pause av Etzaz Hussain og Bjørn Bergman Sigurdarson drepte i realiteten alt håp om poeng til « Gutan ».
AA170618 Det neste som så skjedde, var at Molde tok ledelsen 1-0 ved Etzaz Hussain , som plukket opp en Wangberg-retur og klinket den inn fra 18 meter.
DB170609 - Han erkjenner ikke straffskyld, sa guttens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NTB i forrige uke.
DB170607 Alt dette så vi jo i dokumentaren om Ubaydullah Hussain .
DB170605 Ubaydullah Hussain , talsperson for Profetens Ummah, lot et filmteam følge seg over lengre tid.
DB170605 ISLAMISTEN : Ikke lenge etter dette bildet er tatt setter 18 år gamle « Peter » og Ubaydullah Hussain seg bilen for å kjøre til Sverige. 18-åringen er på vei for å slutte seg til IS i Syria, men arresteres.
DB170605 I filmen « Den norske islamisten », blir man godt kjent med den omstridte Ubaydullah Hussain , og islamistmiljøet i og rundt den mye omtalte Profetens Ummah.
DA170605 Gult kort : Anders Trondsen, Sarpsborg, Etzaz Hussain , Erling Braut Håland, Stian Gregersen, Molde.
DA170605 ), Eirik Hestad, Etzaz Hussain , Petter Strand ( Ole Martin Rindarøy fra 55. ), Sander Svendsen ( Leo Østigard fra 83. ) - Björn Bergmann Sigurdarson.
DA170602 Vedrørende hans forhold til religion, har han redegjort for hvor han står, sier guttens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NTB.
AA170602 Vedrørende hans forhold til religion, har han redegjort for hvor han står, sier guttens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NTB.
DA170601 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Babacar Sarr, Joona Toivio, Ole Martin Rindarøy - Fredrik Aursnes, Petter Strand ( Etzaz Hussain fra 70. ), Amidou Diop ( Fredrik Brustad fra 46. ), Sander Svendsen - Erling Braut Håland, Ottar Magnus Karlsson ( Eirik Hestad fra 46. ).
AA170601 | Ubaydullah Hussain får bare deler av saken opp på nytt ¶
AA170601 Deler av anken til Ubaydullah Hussain vil umulig føre fram, mener Borgarting lagmannsrett.
AA170601 Hussain får ikke behandlet den delen av dommen som knytter seg til trusler mot en aktør i rettsvesenet, ifølge ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett torsdag.
DB170528 ), Ruben Gabrielsen - Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain , Sander Svendsen ( Tobias Svendsen fra 74. ) - Fredrik Brustad ( Stian Gregersen fra 63. ), Björn Bergmann Sigurdarson.
DB170528 ), Babacar Sarr og Etzaz Hussain kunne både juble for førstnevntes scoring og tre poeng mot Stabæk i dag.
AP170527 Omtrent samtidig kom Brennpunkt-dokumentaren Den norske islamisten, om Ubaydullah Hussain . 4. april falt dommen mot ham : Hussain ble dømt for blant annet deltagelse i IS og for å ha rekruttert en ung etnisk nordmann til IS.
AP170527 Jeg så igjen den samme renhetstrangen i Ubaydullah Hussain , skriver Eskil Skjeldal.
AP170527 april falt dommen mot ham : Hussain ble dømt for blant annet deltagelse i IS og for å ha rekruttert en ung etnisk nordmann til IS.
SA170524 Denne gangen var det Etzaz Hussain ( 24 ) som reddet MFK fra nestenulykke.
SA170524 | Dette kanonskuddet fra Hussain reddet Molde mot Hødd ¶
SA170524 Ole Gunnar Solskjærs menn trengte et langskudd fra Etzaz Hussain i sluttminuttene for å sikre avansement.
AA170522 - Han erkjenner fortsatt ikke straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NTB.
AA170522 - Han erkjenner fortsatt ikke straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NTB.
AA170517 Bak fra venstre : Jamal Hussain , Desta Kendir Lemisso fra Etiopia, en mann fra Syria, Rosalia Redondo fra Mexico, Damayanthie Yogeswaran fra Sri Lanka, Silvia Gonzalez fra Mexico, Edhija Mahic fra Bosnia, Fatoumata Diabaté fra Guinea, Fortun Abshir Abdi fra Somalia, Jehad Kelani fra Syria, Ismail Elmi fra Somalia og Yog
DA170516 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Stian Gregersen, Joona Toivio, Ruben Gabrielsen ( Etzaz Hussain fra 30. ) - Eirik Hestad, Isak Ssewankambo, Fredrik Aursnes ( Fredrik Brustad fra 72. ), Sander Svendsen - Ottar Magnus Karlsson ( Thomas Olivier Amang fra 59. ), Björn Bergmann Sigurdarson.
DB170515 Blant annet ble Etzaz Hussain syk under oppvarminga i Bergen og måtte dra hjem.
DB170513 - Hvis en Ubaydullah Hussain plutselig fikk inn 40-50 av sine folk i mitt nabolag, håper jeg ikke de bare ville bli kalt « opprørere ».
SA170506 Molde ( 4-4-2 ) : Linde - Remmer, Toivio, Gabrielsen, K.O Rindarøy - Gregersen, Hussain , Aursnes, Hestad - Brustad, Sigurdarson.
AP170506 Molde ( 4-4-2 ) : Linde - Remmer, Toivio, Gabrielsen, K.O Rindarøy - Gregersen, Hussain , Aursnes, Hestad - Brustad, Sigurdarson.
DB170505 Foto : Sajjad Hussain / AFP / NTB Scanpix ¶
SA170430 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Stian Gregersen, Joona Toivio, Ruben Gabrielsen - Fredrik Brustad, Etzaz Hussain ( Fredrik Aursnes fra 83. ), Babacar Sarr ( Petter Strand fra 53, Amidou Diop fra 85. ), Eirik Hestad - Björn Bergmann Sigurdarson, Sander Svendsen.
DB170430 Etzaz Hussain
DA170430 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Stian Gregersen, Joona Toivio, Ruben Gabrielsen - Fredrik Brustad, Etzaz Hussain ( Fredrik Aursnes fra 83. ), Babacar Sarr ( Petter Strand fra 53, Amidou Diop fra 85. ), Eirik Hestad - Björn Bergmann Sigurdarson, Sander Svendsen.
AP170430 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Stian Gregersen, Joona Toivio, Ruben Gabrielsen - Fredrik Brustad, Etzaz Hussain ( Fredrik Aursnes fra 83. ), Babacar Sarr ( Petter Strand fra 53, Amidou Diop fra 85. ), Eirik Hestad - Björn Bergmann Sigurdarson, Sander Svendsen.
VG170426 Ubaydullah Hussain har anket dommen.
VG170426 I den samme straffesaken ble islamisten Ubaydullah Hussain ( 31 ) dømt til ni års fengsel for IS-rekruttering, og retten mener at den 20 år gamle mannen fra Oslo ble rekruttert av Hussain i måneden før reisen til Gøteborg i juni 2015.
VG170426 I den samme straffesaken ble islamisten Ubaydullah Hussain ( 31 ) dømt til ni års fengsel for IS-rekruttering, og retten mener at den 20 år gamle mannen fra Oslo ble rekruttert av Hussain i måneden før reisen til Gøteborg i juni 2015.
VG170426 FORSVARER : Advokat Javeed Hussain Shah.
VG170426 ANKET DOM : Islamisten Ubaydullah Hussain ( 31 ).
VG170426 - Det er alltid fint å slippe ut av fengsel, sier 20-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til VG. 8. juni 2015 : Den norske konvertitten ( 20 ) fra Oslo dro til Landvetter flyplass utenfor Gøteborg sammen med islamisten Ubaydullah Hussain og et medlem av ekstremistgruppen « Profetens Ummah ».
VG170426 juni 2015 : Den norske konvertitten ( 20 ) fra Oslo dro til Landvetter flyplass utenfor Gøteborg sammen med islamisten Ubaydullah Hussain og et medlem av ekstremistgruppen « Profetens Ummah ».
AA170426 Ubaydullah Hussain ( 31 ) er dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering i den samme saken.
AA170426 Retten mener den nå 20 år gamle mannen ble rekruttert av Hussain .
AA170426 Han har nå lagt saken bak seg, ifølge forsvareren, advokat Javeed Hussain Shah.
AA170426 Den kjente islamisten Ubaydullah Hussain kjørte ham til flyplassen.
AA170426 Hussain nekter også straffskyld og har anket sin dom. ( ©NTB ) ¶
DB170424 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Petter Strand, Stian Gregersen, Joona Toivio, Ruben Gabrielsen - Eirik Hestad ( Etzaz Hussain fra 88. ), Fredrik Aursnes, Babacar Sarr, Sander Svendsen ( Ottar Magnus Karlsson fra 64. ) - Björn Bergmann Sigurdarson, Fredrik Brustad ( Thomas Olivier Amang fra 79. ).
AA170423 Ghanis talsmann Shah Hussain Murtazawi opplyser at presidenten har beordret gransking av angrepet.
DA170422 Dommer : Sulman Maroof Hussain , Manglerud/Star.
AA170422 Mannen, som har kalt seg Abu Arijon, ble en lederskikkelse i islamistgruppen Profetens Ummah etter at lederen Ubaydullah Hussain ble pågrepet og siktet for blant annet terrorrekruttering.
VG170420 Bare Etzaz Hussain , Mattias Moström og Knut Olav Rindarøy er fortsatt å finne i Molde-stallen av de 23 som feiret seriegullet hjemme på Aker Stadion 11. november i 2012.
DN170418 Tidligere har Dubai-investoren Hussain Sajwani bekreftet at Trump-familien trakk seg fra en lisensavtale på to milliarder dollar innen eiendom.
DB170415 ¶ DØMT : Ubaydullah Hussain ble tirsdag 4. april dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering.
DB170415 Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for terrorrektruttering ¶
DB170415 Det er ikke første gang vi hører ekstremister som Ubaydullah Hussain rettferdiggjøre sine handlinger i islam sitt navn.
VG170412 Den nå terrordømte Ubaydullah Hussain drev mer eller mindre åpenlys propagandavirksomhet og aktiv rekruttering av fremmedkrigere til Syria i miljøer i Norge.
VG170408 Jeg har ikke vokst opp på Oslos østkant, jeg har ikke vært en ung pakistansk gutt i drabantbyen, jeg er privilegert muslimsk kvinne med noen få sår fra giftige tunger, så noen vil kanskje si at jeg ikke aner hva jeg prater om, men jeg nekter å tro at den oppveksten i Oslo som formet Hussain skal danne grunnlaget for å bli en av IS' fremste rekrutterere i Norge.
VG170408 Ins'allah, Masha'Allah, alhamdulillah - så vakre ord for meg, men i munnen på Ubaydullah Hussain var det som Satan selv hadde erobret disse uttrykkene, for å holde oss til en religiøs terminologi.
VG170408 I 2001 var Ubaydullah Hussain 16 år.
VG170408 Det var kanskje denne ummah'en som ble reell for Hussain ?
VG170408 Det skyldes ikke bare Hussain , men også endringer i den internasjonale samtalen der religion har blitt en fremtredende markør.
DB170408 Ubaydullah Hussain .
DB170408 I tre år har filmskaperne fulgt Profetens Ummah og deres tidligere frontfigur Ubaydullah Hussain - mannen som denne uka ble dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering.
AP170408 Islamisten Ubaydullah Hussain ble ilagt en fengselsstraff på ni år for å ha rekruttert 20-åringen til IS - og for å delta i IS, selv om Hussain aldri reiste til Syria selv.
AP170408 Islamisten Ubaydullah Hussain ble ilagt en fengselsstraff på ni år for å ha rekruttert 20-åringen til IS - og for å delta i IS, selv om Hussain aldri reiste til Syria selv.
DB170407 Den norske idioten, nei unnskyld, islamisten følger talsmannen for profeten Ummah ( Gumma som Pink Floyd en gang sa ), Ubaydullah Hussain som denne uka ble dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering.
AP170407 Eldstemann tar navnet Ubaydullah Hussain og blir en landskjent islamist.
AP170407 Adel Khan Farooq er journalisten som satte seg i bilen med den nå terrordømte Ubaydullah Hussain .
AP170407 Adel Khan Farooq er journalisten som har fulgt Ubaydullah Hussain for å lage filmen « Den norske islamisten », regissert sammen med Ulrik Imtiaz Rolfsen.
VG170406 Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for IS-rekruttering ¶
VG170406 På tirsdag falt dommen mot Ubaydullah Hussain , som ble dømt til ni års fengsel, blant annet, for å ha tilrettelagt reisen for nettopp Adam Magomadov.
DB170406 ¶ DØMT : Ubaydullah Hussain er i Oslo tingrett dømt til ni års fengsel, men anker.
DB170406 En 20-åring som Hussain er funnet skyldig i å ha rekruttert, og som var medtiltalt, ble idømt to år og ti måneders fengsel.
DB170406 ( Dagbladet ) : Ubaydullah Hussain ( 31 ) anker dommen han denne uka ble idømt i Oslo tingrett, skriver Aftenposten.
DB170406 Hussain anker både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.
DA170406 Ubaydullah Hussain fotografert sammen med sin forsvarer John Christian Elden i Oslo tingrett i september 2014.
DA170406 Ubaydullah Hussain anker dommen på ni års fengsel for terrorrekruttering og deltakelse i IS, opplyser hans forsvarer John Christian Elden.
DA170406 | Hussain anker terrordommen ¶
AP170406 | Ubaydullah Hussain anker terrordommen ¶ 31-åringen har besluttet å anke dommen til lagmannsretten.
AP170406 Ubaydullah Hussain sammen med sin forsvarer, advokat John Christian Elden.
AP170406 Som den første i Norge ble Hussain dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AP170406 Men den 20 år gamle konvertitten som ble dømt samtidig med Hussain , har bestemt seg for å godta dommen på to år og ti måneder.
AP170406 Medtiltalt ble stanset på vei til Syria ¶ 20-åringen som Hussain ble dømt for å ha forsøkt rekruttert var medtiltalt i saken som gikk i Oslo tingrett.
AP170406 Islamisten Ubaydullah Hussain sa at han ville knuse statuene ved Oslo rådhus : Drømmer om et sharia-styrt Norge ¶
AP170406 I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS.
AP170406 I dommen fra tingretten går det frem at de finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde helt avgjørende betydning for at 20-åringen forsøkte å dra for å bli medlem av IS.
AP170406 Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at den terrordømte Ubaydullah Hussain har besluttet å anke dommen til lagmannsretten både over skyldspørsmålet og over straffeutmålingen.
AP170406 Fakta : ARSLAN MAROOF UBAYDULLAH HUSSAIN ( 31 ) ¶
AP170406 | Ubaydullah Hussain anker terrordommen ¶ 31-åringen har besluttet å anke dommen til lagmannsretten.
AP170406 Ubaydullah Hussain sammen med sin forsvarer, advokat John Christian Elden.
AP170406 Som den første i Norge ble Hussain dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AP170406 Men den 20 år gamle konvertitten som ble dømt samtidig med Hussain , har bestemt seg for å godta dommen på to år og ti måneder.
AP170406 Medtiltalt ble stanset på vei til Syria ¶ 20-åringen som Hussain ble dømt for å ha forsøkt rekruttert var medtiltalt i saken som gikk i Oslo tingrett.
AP170406 Islamisten Ubaydullah Hussain sa at han ville knuse statuene ved Oslo rådhus : Drømmer om et sharia-styrt Norge ¶
AP170406 I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS.
AP170406 I dommen fra tingretten går det frem at de finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde helt avgjørende betydning for at 20-åringen forsøkte å dra for å bli medlem av IS.
AP170406 Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at den terrordømte Ubaydullah Hussain har besluttet å anke dommen til lagmannsretten både over skyldspørsmålet og over straffeutmålingen.
AP170406 Fakta : ARSLAN MAROOF UBAYDULLAH HUSSAIN ( 31 ) ¶
AP170406 Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel ¶
AP170406 | Filmen om islamisten Hussain kan bli bevis i ankesaken ¶
AP170406 Ville roe ned Hussain
AP170406 Torsdag ettermiddag kunne Aftenposten melde at Hussain anker dommen.
AP170406 Statsadvokat Ranke får støtte fra jurist Anine Kierulf i at påtalemyndigheten greide å fremskaffe bevis som felte Hussain og hans medtiltalte kamerat uten å bruke filmen til Rolfsen og Farooq. 20-åringen ble dømt til fengsel i to år og ti måneder for å ha forsøkt å bli med i IS.
AP170406 Ranke synes filmen om Hussain er interessant.
AP170406 Jeg har hele tiden vært opptatt av å gi et balansert bilde av Ubaydullah Hussain .
AP170406 Islamisten Ubaydullah Hussain uttalte under rettssaken høsten 2016 at han hadde likt å være i medienes rampelys.
AP170406 Etter PST-beslaget sier journalist Farooq til Ubaydullah Hussain : « Før og etter redigering er to forskjellige verdener, bror », sier Ranke.
AP170406 Da Ubaydullah Hussain spiller ISILs nasjonalsang på bilstereoen mens han kjører 20-åringen til flyplassen.
AP170406 - Under hovedforhandlingene høsten 2016 i Oslo tingrett ble det avspilt kommunikasjonskontroll som kunne tilsi at filmens råmateriale skulle klippes til slik at det ikke skulle ta seg for dårlig ut for Ubaydullah Hussain .
AP170406 - Jeg har alltid vært i dialog med Ubaydullah Hussain , og jeg har vært opptatt av å gi et balansert bilde av ham.
AP170406 - Dommen mot Hussain kan jeg anbefale som kriminallektyre til påsken.
AP170406 Hussain har besluttet å anke dommen til lagmannsretten både over skyldspørsmålet og over straffeutmålingen.
AP170406 ) sier at han med dokumentarfilmen « Den norske islamisten » ønsket å vise et balansert bilde av Ubaydullah Hussain .
AA170406 Ubaydullah Hussain anker dommen på ni års fengsel for terrorrekruttering og deltakelse i IS, opplyser hans forsvarer John Christian Elden.
AA170406 ( ©NTB ) ¶ | Hussain anker terrordommen ¶
SA170405 Joona Toivio og Etzaz Hussain startet på benken mot Kristiansund.
DB170405 Nå er Choudary og Hussain begge fengslet, med lange dommer foran seg for å ha rekruttert unge til å da til den såkalte islamske staten i Syria og Irak.
DB170405 I dommen står det at « mye tyder på at Anjem Choudary har fungert som en rådgiver og mentor for det norske miljøet, og særlig Hussain .
DB170405 Her kommer det fram at den terrordømte britiske islamisten Anjem Choudary har hatt mye å si for utviklingen av Hussain : Choudary er Hussains « mentor og inspirasjonskilde », skriver NRK.
DB170405 Dagbladet møtte Choudary to ganger i februar 2015, hvor han blant annet fortalte om sitt gode forhold til Hussain , som var en « nær venn », som han møtte jevnlig, både i Storbritannia og i Norge.
DB170405 ( Dagbladet ) : I går kveld ble dokumentaren om terrordømte Ubaydullah Hussain vist på NRK.
DB170405 Hussain ble tirsdag dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for medlemskap i og rekruttering til terrorgruppa IS ( Den islamske stat ).
DB170405 « Peter » og Hussain sitter på gulvet på hemmelig adresse, og pakker sammen utstyret 18-åringen skal ha med seg på reisen til Syria.
DB170405 Videoklipp av Hussain som barn, i lusekofte og i 17. mai-tog, står i sterk kontrast til en av scenene i filmen hvor 31-åringen befinner seg foran Oslo rådhus.
DB170405 Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for terrorrektruttering ¶
DB170405 Ubaydullah Hussain , talsperson for Profetens Ummah, lot et filmteam følge seg over lengre tid.
DB170405 Tidlig i filmen forteller Farooq om hvordan han og Hussain opprinnelig har en ganske lik bakgrunn.
DB170405 Sittende på en av trappene foran signalbygget, sier Hussain at han håper det en dag skal komme bønnerop fra tårnene, ikke klokkespill.
DB170405 PST konfiskerte råmateriale fra den aktuelle natta til bruk i etterforskningen av Hussain og « Peter », men Rolfsen gikk rettens vei.
DB170405 Journalisten ble godt kjent med Hussain i åra han fulgte ham.
DB170405 ISLAMISTEN : Ikke lenge etter dette bildet er tatt setter 18 år gamle « Peter » og Ubaydullah Hussain seg bilen for å kjøre til Sverige. 18-åringen er på vei for å slutte seg til IS i Syria, men arresteres.
DB170405 INFOARBEID : Thom Alexander Karlsen og Ubaydullah Hussain deler ut infoskriv om islam på gata i Oslo.
DB170405 I filmen blir man godt kjent med den omstridte Ubaydullah Hussain , og islamistmiljøet i og rundt den mye omtalte Profetens Ummah.
DB170405 Hvorfor skjer det ? Hussain er egentlig en integrert norsk gutt, men står for noe helt annet.
DB170405 . FIKK TILGANG : Dokumentarfilmskaper Adel Farooq fulgte Ubaydullah Hussain i flere år.
DB170405 ( Dagbladet ) : - Da er du nordmann på sydentur, sier den norske islamisten Ubaydullah Hussain til den da 18 år gamle norske konvertitten.
DB170405 Hussain ble blant annet dømt for rekruttering til samme gruppe.
DB170405 Ubaydullah Hussain , talsperson for Profetens Ummah, lot et filmteam følge seg over lengre tid.
DB170405 Når Hussain reiser til London og København for å møte likesinnete, er han en nådeløs medløper.
DB170405 Men det slår meg etter å ha sett dokumentaren at Ubaydullah Hussain hadde et langt større spillerom til å spre sitt dødelige budskap.
DB170405 ISLAMISTEN : Ikke lenge etter dette bildet er tatt setter 18 år gamle « Peter » og Ubaydullah Hussain seg bilen for å kjøre til Sverige. 18-åringen er på vei for å slutte seg til IS i Syria, men arresteres.
DB170405 I går ble Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel.
DB170405 I går ble Hussain dømt til ni år fengsel for å ha rekruttert nordmenn til terrororganisasjonen IS.
DB170405 I filmen, som Rolfsen har laget sammen med journalisten Adel Khan Farooq, som hadde ideen, får vi et helt unikt innblikk i operasjonen til Hussain og en håndfull norske islamister, så unikt at PST foretok en ulovlig razzia hjemme hos Rolfsen for å konfiskere upublisert materiale.
DB170405 I den fatale bilturen til Gøteborg, spør Hussain den 18 år gamle konvertitten som han er i ferd med å sende til Syria og en sannsynlig død ; er du sikker på at du ikke vil ha en siste milkshake ? Hussain får kloa i to norske konvertitter, som begge fremstår som lette og villige offer.
DB170405 I den fatale bilturen til Gøteborg, spør Hussain den 18 år gamle konvertitten som han er i ferd med å sende til Syria og en sannsynlig død ; er du sikker på at du ikke vil ha en siste milkshake ?
DB170405 Det er et morderisk brorskap den alltid smilende Hussain prøvde å lokke norske gutter inn i.
DB170405 . ISLAMISTEN : Ikke lenge etter dette bildet er tatt setter 18 år gamle « Peter » og Ubaydullah Hussain seg bilen for å kjøre til Sverige. 18-åringen er på vei for å slutte seg til IS i Syria, men arresteres.
DB170405 Hussain forsikrer ham om at Profeten er fornøyd om det så bare er noen få hårstrå, men gutten er skeptisk til hvor kult det ser ut.
DA170405 ) - Petter Strand, Babacar Sarr, Etzaz Hussain ( Fredrik Aursnes fra 66. ) - Björn Bergmann Sigurdarson, Ottar Magnus Karlsson ( Fredrik Brustad fra 66. ), Sander Svendsen.
DA170405 Resultatet har blitt et portrett av Hussain og hans ekstremistiske miljø.
DA170405 PST ville gjerne sikre seg eventuelle bevis for at Hussain rekrutterte en 18-åring til IS i Syria.
DA170405 Men tilgangen til Hussain og andre kilder tok slutt da Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beslagla filmopptakene hjemme hos Ulrik Imtiaz Rolfsen i juni 2015.
DA170405 I går falt terrordommen mot islamisten Ubaydullah Hussain .
DA170405 Han har lenge vært spent på utfallet av terrorrettssaken mot Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett, der Hussain som den første i Norge sto tiltalt for deltakelse, rekruttering og økonomisk bistand til terrorgruppa IS.
DA170405 Han har lenge vært spent på utfallet av terrorrettssaken mot Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett, der Hussain som den første i Norge sto tiltalt for deltakelse, rekruttering og økonomisk bistand til terrorgruppa IS.
DA170405 Farooq har fulgt ham i Oslo, København og London, og han kom tett på Hussain både som menneske og som aktivist.
DA170405 Det var Adel Khan Farooq som i 2013-2014 fikk innpass hos Ubaydullah Hussain , som da var frontfigur i gruppa Profetens Ummah.
DA170405 Det som er viktig for oss er å gi et balansert inntrykk av Ubaydullah Hussain .
DA170405 Som dokumentar betraktet er « Den norske islamisten » iskaldt balansert og nøytral, og gir også stemme til norske muslimer som går i rette med Hussain .
DA170405 Sistnevnte men ikke førstnevnte ble Hussain tirsdag dømt for å ha rekruttert.
DA170405 Og ikke før etter PST-beslagene, når filmskaperne innvilges et siste intervju med Ubaydullah Hussain , velger Rolfsen selv konfrontasjonen som metode, og det inntil det avkleende.
DA170405 London-sekvensen innebærer for eksempel at Hussain og en gruppe fra Norge møter Profeten Ummahs britiske mentor Anjem Choudary, lederen i Islam4UK, som like etter ble dømt til fem års fengsel for å støtte IS.
DA170405 Gjennom å følge Profetens Ummah-leder Ubaydullah Hussain blir vi vitne til rekruttering, radikalisering og nettverksbygging på norsk jord.
DA170405 Flere av mennene Hussain filmes med på møtene er senere identifisert som bødler på IS' propagandavideoer.
DA170405 En annen, « Peter » på 18 år, ble arrestert på Landvetter flyplass utenfor Göteborg etter at Ubaydullah Hussain organiserte hans avreise til Syria.
DA170405 Det de viser er at radikal islam og deres ledere - med Ubaydullah Hussain som « case » - tiltrekker seg søkende personer.
DA170405 Den ble i utgangspunktet initiert av journalisten Adel Khan Farooq, som fikk tilgang til Ubaydullah Hussain i hans hverdag.
DA170405 Alvoret bak nærmest absurde scener, som når Ubaydullah Hussain med stor iver gjør den norske konvertitten « Peter » klar til Syria-avreise, er styrken til filmen « Den norske islamisten ». 5 ¶
DA170405 Hussain er ikke bare en autoritet i møtet med internasjonale organisasjoner som deler hans ideologi, som når han sammen med radikaliserte danske trosfeller hedrer den drepte terroristen etter angrepet i København i 2015.
AP170405 Ubaydullah Hussain sitter foran Oslo rådhus og drømmer om et sharia-styrt Norge.
AP170405 Ubaydullah Hussain i 17-maitoget da han var liten.
AP170405 Ubaydullah Hussain hadde en god oppvekst på Bjerke og Sagene i Oslo sammen med familie og venner, skole og fotball.
AP170405 Ubaydullah Hussain fikk en historisk dom tirsdag, da han ble dømt for å ha rekruttert en ung nordmann ( t-. v. ) til IS.
AP170405 Som den første i Norge ble Hussain dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AP170405 Som den første i Norge ble Hussain dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS, i tillegg ble han dømt for deltagelse i IS.
AP170405 Selv reiste Hussain aldri til IS-områder i Syria på grunn av en kronisk sykdom.
AP170405 Retten mener at Hussain virket som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud.
AP170405 I denne scenen fra den nye filmen « Den norske islamisten » snakker Ubaydullah Hussain om hvor glad han er for at IS er blitt opprettet, det skjedde i juni 2014.
AP170405 I den vel en time lange filmen fremstår Ubaydullah Hussain som en sjarmerende mann, som ofte har et smil og en munter kommentar på lur.
AP170405 I Oslo tingrett ble Hussain tirsdag dømt for å ha rekruttert sin medtiltalte venn, men han ble frikjent for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen, som døde i kamp for IS i Syria.
AP170405 Filmen blir vist på NRK i kveld, onsdag, dagen etter at Hussain fikk en historisk dom i Oslo tingrett.
AP170405 Fakta : Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 31 ) ¶
AP170405 Etter massakren mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo håper Hussain at drapsmennene kommer seg unna.
AP170405 Denne scenen er hentet fra filmen « Den norske islamisten » om Ubaydullah Hussain , en av Norges mest profilerte islamister.
AP170405 Hussain ble frikjent for å ha rekruttert Karlsen til IS.
AP170405 ) sammen med Ubaydullah Hussain under innspillingen av filmen.
AP170405 ) og Adel Khan Farooq har støtt på mange skjær i sjøen i arbeidet med filmen om Ubaydullah Hussain .
AP170405 Joona Toivio og Etzaz Hussain startet på benken mot Kristiansund.
VG170404 « Alle muslimer bør leve under islamsk logivning », sa Ubaydullah Hussain i et intervju med VG i 2014.
VG170404 | Viktig dom mot Hussain
VG170404 Ubaydullah Hussain i fengslingsmøte.
VG170404 Samtidig er det viktig at dommen mot Hussain ikke blir en hvilepute, hverken for Politiets Sikkerhetstjeneste, myndighetene eller aktører i de muslimske miljøene.
VG170404 Oslo tingrett dømte Arslan Maroof Hussain , bedre kjent under kallenavnet « Ubaydullah » til ni års fengsel.
VG170404 Når Ubaydullah Hussain nå er i fengsel og andre har trukket seg vekk fra miljøet er det et håp om at det voldelige ekstremistmiljøet kan bli helt pulverisert.
VG170404 Men det er bare fem år siden Ubaydullah Hussain selv stod på talerstolen i en av Oslos største moskeer, World Islamic Mission.
VG170404 Med Ubaydullah Hussain bak lås og slå kan det radikale islamistmiljøet stagnere ytterligere, eller bli helt pulverisert.
VG170404 Ikke Hussain .
VG170404 Hvis dommen blir stående, vil Hussain ikke lenger ha samme mulighet til å tiltrekke seg medieoppmerksomhet eller å følge opp personer som er interessert i hans radikale islamistiske budskap.
VG170404 Gjennom rettssaken mot Hussain har det kommet frem hvordan PST mener han kynisk har rekruttert unge og lettpåvirkelige mennesker for å slutte seg til verdens verste terrororganisasjon, den såkalte Islamsk Stat ( IS ).
VG170404 Det viser også dommen mot Ubaydullah Hussain med all mulig tydelighet.
VG170404 Det skal ikke minst norske muslimer selv ha sin del av æren for, som de seneste rene har vendt ryggen til Hussain og hans budskap.
VG170404 Debatt Med Ubaydullah Hussain bak lås og slå kan det radikale islamistmiljøet stagnere ytterligere, eller bli helt pulverisert.
VG170404 Året etterpå, i 2015, møtte han Ubaydullah Hussain og bestemte seg for å reise til Syria.
VG170404 | Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for IS-rekruttering ¶
VG170404 Ubaydullah Hussain , født og oppvokst i Oslo, var den første nordmannen som har vært tiltalt for terrorrekruttering og var i flere år talsmann for ekstremistgruppen Profetens Ummah.
VG170404 Retten legger til grunn at 19-åringen skulle til ISIL og at Hussain rekrutterte ham.
VG170404 KONVERTITTER : Thom Alexander Karlsen ble rekruttert av Hussain til IS sommeren 2014, ifølge tiltalen, noe som kostet ham livet i mars 2015. 19-åringen til høyre konverterte i 2014.
VG170404 Islamisten Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel. 19-åringen han rekrutterte er dømt til to år og ti måneders fengsel.
VG170404 I tillegg var Hussain tiltalt for deltakelse i IS gjennom støtte til fem fra Norge som sluttet seg til terrororganisasjonen.
VG170404 I tillegg er Hussain tiltalt for å ha tilrettelagt reisen for en sjette person, som er av britisk opprinnelse.
VG170404 I rettssaken som gikk i november og desember i Oslo tingrett i fjor, nektet Hussain straffskyld.
VG170404 FENGSLINGSMØTE : Ubaydullah Hussain i et fengslingsmøte i Oslo tingrett etter pågripelsen i desember 2015.
VG170404 Det er også helt på sin plass med en så streng straff for Hussain , sier statsadvokat Frederik G.
VG170404 Denne konvertitten var i samme sak som Hussain tiltalt for forsøk på å slutte seg til IS.
VG170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer Javeed Hussain Shah til NRK.
VG170404 snakker med VG kort tid etter å ha møtt Hussain i fengselet.
VG170404 Hussain risikerte inntil 12 års fengsel.
VG170404 Hussain ble frikjent for å ha rekruttert Karlsen. * 1 En nå 19 år gammel mann fra Oslo, også konvertitt, som ble stoppet på Landvetter flyplass utenfor Gøteborg juni 2015 på vei til Syria.
VG170404 Hussain ble dømt for å ha rekruttert 19-åringen. 19-åringen ble selv dømt til to år og ti måneders fengsel.
VG170404 1992 ) : Ifølge tiltalen tilrettela Hussain reisen til tsjetsjeneren i august 2014.
VG170404 1991 ) : Ifølge tiltalen tilrettela Hussain konvertittens reise ved årskiftet 2013/2014. * 1 Fredrikstad-mann ( f. 1989 ) : Ifølge tiltalen tilrettela Hussain for reisen til den kurdiske norskiraneren i september 2014.
VG170404 1991 ) : Ifølge tiltalen overførte Hussain til sammen 26 900 kroner til norsktsjetsjeneren fra april til juni i 2014, mens Edelbijev oppholdt seg delvis i Syria og Tyrkia, tilsluttet IS. * 1 Adam Magomadov ( f. 1992 ) : Ifølge tiltalen tilrettela Hussain reisen til tsjetsjeneren i august 2014.
VG170404 1989 ) : Ifølge tiltalen tilrettela Hussain for reisen til den kurdiske norskiraneren i september 2014.
VG170404 19-åring fikk nesten tre års fengsel ¶ Hussain ble dømt for alle forhold med unntak av ett.
VG170404 - Hussain har aldri selv oppfattet seg som medlem av eller deltager i IS, og da er det tungt å bli dømt til fengsel i ni år for deltakelse i terrororganisasjonen.
SA170404 Videre er Hussain funnet skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS og dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
SA170404 Ubaydullah Hussain var tidligere frontfigur i gruppa Profetens Ummah.
SA170404 Ubaydullah Hussain sammen sin advokat John Christian Elden under et rettsmøte i fjor.
SA170404 Retten mener Hussain tilskyndet reisen.
SA170404 Ranke, la ned påstand om ti års fengsel for Hussain og tre års fengsel for den andre.
SA170404 Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge.
SA170404 Påtalemyndigheten ba om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain og tre år for den etnisk norske konvertitten som ville reise til Syria.
SA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
SA170404 Det synes for retten å ha vært svært viktig for Hussain at han lyktes med å få 20-åringen til IS, heter det i dommen.
SA170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NRK.
SA170404 Hussain var i sikkerhetstjenestens søkelys i fire år, før han ble tatt.
SA170404 Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.
SA170404 Hussain ble senere tiltalt for å ha rekruttert mannen, som da var 18 år gammel.
DB170404 ¶ DØMT : Den norske islamisten Ubaydullah Hussain ( 31 ) er dømt til ni års fengsel av Oslo tingrett.
DB170404 « PST var bekymret for at Hussain også var på vei til å gjøre det samme.
DB170404 Skjult etterforskning ¶ Hussain ble høsten 2012 talsperson for Profetens Ummah.
DB170404 Påtalemyndighetene fikk medhold av Oslo tingrett i at Hussain rekrutterte en 19 år gammel konvertitt fra Oslo til IS. 19-åringen ble stoppet av politiet på flyplassen i Göteborg, på vei til Syria.
DB170404 Nektet straffskyld ¶ Hussain ble også dømt etter tiltalepostene som omhandlet « økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon ».
DB170404 Frifinnes på ett punkt ¶ Hussain ble dømt etter alle tiltalepunktene mot ham, med unntak av ett tilfelle til av terrorrekruttering. 31-åringen ble frikjent for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen fra Halden.
DB170404 Etter lengre tids etterforskning, ble Hussain pågrepet den 8. desember 2015.
DB170404 Dommen mot Hussain og den norske 19-åringen som også var tiltalt, er på 122 sider.
DB170404 Det ble derfor iverksatt skjult etterforskning av Hussain , samt at det ble foretatt beslag på hans bopel ».
DB170404 Den etnisk norske konvertitten satt på tiltalebenken sammen med Hussain .
DB170404 Aktoratet : - Viser at han hadde intensjon om å komme i strid ¶ Hussain ble også dømt for å ha påvirket et vitne i en annen straffesak ved å « fremkalle alvorlig frykt ».
DB170404 Aktor mener Ubaydullah Hussain må dømmes til ti års fengsel ¶
DB170404 ( Dagbladet ) : Den norske islamisten Ubaydullah Hussain ( 31 ) er dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering av Oslo tingrett.
DB170404 Hussain samtykket for øvrig til inndragning av nevnte våpen.
DB170404 Hussain kjøpte blant annet stridsbekledning, ryggsekk, klær og hansker til en Syria-farer som kjempet for IS.
DB170404 Hussain ble i utgangspunktet dømt til ti års fengsel, men fikk fratrekk for 376 dager i varetekt.
DA170404 | Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS ¶
DA170404 Ubaydullah Hussain var tidligere frontfigur i gruppa Profetens Ummah.
DA170404 Ubaydullah Hussain sammen sin advokat John Christian Elden under et rettsmøte i fjor. 20-åringen ble pågrepet på Landvetter flyplass ved Göteborg 8. juni 2015.
DA170404 Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering.
DA170404 Retten mener Hussain tilskyndet reisen.
DA170404 Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge.
DA170404 Påtalemyndigheten ba om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain og tre år for den etnisk norske konvertitten som ville reise til Syria.
DA170404 PST mistenkte at han da var på vei til Syria som fremmedkriger, og Ubaydullah Hussain ble senere tiltalt for å ha rekruttert den unge mannen.
DA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
DA170404 Oslo tingrett finner Hussain også skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS.
DA170404 Det synes for retten å ha vært svært viktig for Hussain at han lyktes med å få 20-åringen til IS, heter det i dommen.
DA170404 Hussain var i sikkerhetstjenestens søkelys i fire år, før han ble tatt.
DA170404 Hussain er dessuten dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
DA170404 Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.
BT170404 | Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS ¶
BT170404 Ubaydullah Hussain var tidligere frontfigur i gruppen Profetens Ummah.
BT170404 Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering.
BT170404 Retten mener Hussain tilskyndet reisen.
BT170404 Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge.
BT170404 Påtalemyndigheten ba om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain og tre år for den etnisk norske konvertitten som ville reise til Syria.
BT170404 PST mistenkte at han da var på vei til Syria som fremmedkriger, og Ubaydullah Hussain ble senere tiltalt for å ha rekruttert den unge mannen.
BT170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
BT170404 Oslo tingrett finner Hussain også skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS.
BT170404 Fullt navn er Arslan Ubaydullah Maroof Hussain .
BT170404 Fakta : Ubaydullah Hussain
BT170404 En 20 år gammel mann Hussain er funnet skyldig i å ha vervet, ble dømt til to år og ti måneders fengsel.
BT170404 DØMT : Ubaydullah Hussain sammen sin advokat John Christian Elden under et rettsmøte i fjor.
BT170404 Det synes for retten å ha vært svært viktig for Hussain at han lyktes med å få 20-åringen til IS, heter det i dommen.
BT170404 Hussain var i sikkerhetstjenestens søkelys i fire år, før han ble tatt.
BT170404 Hussain er dessuten dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
BT170404 Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.
BT170404 Hussain ble tirsdag 4. april dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering.
AP170404 | Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel ¶
AP170404 Ubaydullah Hussain sammen med Thom Alexander Karlsen ( t.v. ) på Karl Johans gate i Oslo.
AP170404 Ubaydullah Hussain fotografert under en demonstrasjon i 2012.
AP170404 Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel, melder TV2.
AP170404 Retten mener at Hussain virket som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud.
AP170404 Oslo tingrett har tatt stilling til om Ubaydullah Hussain sto for rekruttering til IS, en terrororganisasjon som halshugger, dreper, brenner og begraver mennesker levende, - eller om han bare var en kompis som bidro med råd og vink for personer som allerede hadde bestemt seg for å dra.
AP170404 Oslo tingrett har funnet Ubaydullah Hussain skyldig i å ha deltatt i terrororganisasjonen IS.
AP170404 Oslo tingrett er altså kommet til at Hussain var med i IS og at han rekrutterte 20-åringen.
AP170404 I dommen står det : Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne ISIL med adskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger hvis gjennomsnittlig levetid i operativ tjeneste har vist seg relativ kort.
AP170404 I Oslo tingrett ble det avspilt lydopptak der Ubaydullah Hussain snakker med kamerater i Syria, han blir oppdatert om siste nytt fra fronten.
AP170404 Hvor farlig er Ubaydullah Hussain ?
AP170404 Han er dessuten funnet skyldig i å ha rekruttert den medtiltalte 20-åringen til IS, men Hussain ble ikke funnet skyldig i å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen som døde i Syria.
AP170404 Fakta : Tiltalen mot Ubaydullah Hussain
AP170404 Dømt for trusler ¶ Hussain er også funnet skyldig i å ha kommet med uttalelser som var egnet til å påvirke en venn av 20-åringen til å endre forklaring i straffesaken eller unnlate å forklare seg i nye vitneavhør, dessuten at hans ord og handlinger etter omstendighetene ble oppfattet som trusler som var egnet til å fremkall
AP170404 Dommen : Hussain var inspirator og sendebud ¶ Hussain reiste aldri til IS-områder i Syria på grunn av en kronisk sykdom.
AP170404 Dommen : Hussain var inspirator og sendebud ¶
AP170404 Det er grunn til å spørre om Ubaydullah Hussain ikke har noen selvstendig mening.
AP170404 Det blir hard kamp om bevisene mot Ubaydullah Hussain og 19-åringen.
AP170404 Den 20 år gamle Oslo-mannen var tiltalt sammen med Ubaydullah Hussain .
AP170404 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 31 ) er tiltalt etter straffeloven § 147 d ( frem til 30. september 2015 ) og straffeloven ( 2005 ) § 136 a ( fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med u
AP170404 Aktor hadde bedt om 10 års fengselsstraff for Ubaydullah Hussain ( 31 ), som var tiltalt for å ha rekruttert minst to personer, Thom Alexander Karlsen og en 20-åring som var tiltalt sammen med Hussain . 20-åringen var tiltalt for å ha forsøkt å bli medlem i IS.
AP170404 Aktor hadde bedt om 10 års fengselsstraff for Ubaydullah Hussain ( 31 ), som var tiltalt for å ha rekruttert minst to personer, Thom Alexander Karlsen og en 20-åring som var tiltalt sammen med Hussain. 20-åringen var tiltalt for å ha forsøkt å bli medlem i IS.
AP170404 Advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson som har forsvart Hussain sammen med advokat John Christian Elden, sier at de nå vil gå grundig gjennom dommen, men at det er sannsynlig at det blir en anke.
AP170404 - Hvordan tar Hussain dommen ?
AP170404 » Hussain er tiltalt ( § 157 1. ledd if. 263 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i fo
AP170404 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP170404 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) : «Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP170404 » Hussain ( § 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 « for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål. » - Skuffet ¶
AP170404 » Hussain ( § 263 ) « Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
AP170404 Hussain som i retten sa at han hadde trukket seg fra Profetens Ummah, erkjente å ha hatt kontakt med norske Syria-farere som Thom Alexander Karlsen som døde i kamp for IS, og den nå terrordømte Ishaq Ahmed.
AP170404 Hussain har heller ikke rekruttert 20-åringen.
AP170404 Hussain ble ikke funnet skyldig i å ha rekruttert Karlsen til IS.
AP170404 ), Ubaydullah Hussain og advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson under rettssaken i Oslo tingrett.
AP170404 | Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel ¶
AP170404 Ubaydullah Hussain sammen med Thom Alexander Karlsen ( t.v. ) på Karl Johans gate i Oslo.
AP170404 Ubaydullah Hussain fotografert under en demonstrasjon i 2012.
AP170404 Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel.
AP170404 Retten mener at Hussain virket som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud.
AP170404 Oslo tingrett har tatt stilling til om Ubaydullah Hussain sto for rekruttering til IS, en terrororganisasjon som halshugger, dreper, brenner og begraver mennesker levende, - eller om han bare var en kompis som bidro med råd og vink for personer som allerede hadde bestemt seg for å dra.
AP170404 Oslo tingrett har funnet Ubaydullah Hussain skyldig i å ha deltatt i terrororganisasjonen IS.
AP170404 Oslo tingrett er altså kommet til at Hussain var med i IS og at han rekrutterte 20-åringen.
AP170404 I dommen står det : Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne ISIL med adskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger hvis gjennomsnittlig levetid i operativ tjeneste har vist seg relativ kort.
AP170404 I Oslo tingrett ble det avspilt lydopptak der Ubaydullah Hussain snakker med kamerater i Syria, han blir oppdatert om siste nytt fra fronten.
AP170404 Hvor farlig er Ubaydullah Hussain ?
AP170404 Han er dessuten funnet skyldig i å ha rekruttert den medtiltalte 20-åringen til IS, men Hussain ble ikke funnet skyldig i å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen som døde i Syria.
AP170404 Fakta : Tiltalen mot Ubaydullah Hussain
AP170404 Dømt for trusler ¶ Hussain er også funnet skyldig i å ha kommet med uttalelser som var egnet til å påvirke en venn av 20-åringen til å endre forklaring i straffesaken eller unnlate å forklare seg i nye vitneavhør, dessuten at hans ord og handlinger etter omstendighetene ble oppfattet som trusler som var egnet til å fremkall
AP170404 Dommen : Hussain var inspirator og sendebud ¶ Hussain reiste aldri til IS-områder i Syria på grunn av en kronisk sykdom.
AP170404 Dommen : Hussain var inspirator og sendebud ¶
AP170404 Det er grunn til å spørre om Ubaydullah Hussain ikke har noen selvstendig mening.
AP170404 Det blir hard kamp om bevisene mot Ubaydullah Hussain og 19-åringen.
AP170404 Den 20 år gamle Oslo-mannen var tiltalt sammen med Ubaydullah Hussain .
AP170404 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 31 ) er tiltalt etter straffeloven § 147 d ( frem til 30. september 2015 ) og straffeloven ( 2005 ) § 136 a ( fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med u
AP170404 Aktor hadde bedt om 10 års fengselsstraff for Ubaydullah Hussain ( 31 ), som var tiltalt for å ha rekruttert minst to personer, Thom Alexander Karlsen og en 20-åring som var tiltalt sammen med Hussain . 20-åringen var tiltalt for å ha forsøkt å bli medlem i IS.
AP170404 Aktor hadde bedt om 10 års fengselsstraff for Ubaydullah Hussain ( 31 ), som var tiltalt for å ha rekruttert minst to personer, Thom Alexander Karlsen og en 20-åring som var tiltalt sammen med Hussain. 20-åringen var tiltalt for å ha forsøkt å bli medlem i IS.
AP170404 Advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson som har forsvart Hussain sammen med advokat John Christian Elden, sier at de nå vil gå grundig gjennom dommen, men at det er sannsynlig at det blir en anke.
AP170404 - Hvordan tar Hussain dommen ?
AP170404 » Hussain er tiltalt ( § 157 1. ledd if. 263 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i fo
AP170404 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP170404 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) : «Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP170404 » Hussain ( § 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 « for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål. » - Skuffet ¶
AP170404 » Hussain ( § 263 ) « Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
AP170404 Hussain som i retten sa at han hadde trukket seg fra Profetens Ummah, erkjente å ha hatt kontakt med norske Syria-farere som Thom Alexander Karlsen som døde i kamp for IS, og den nå terrordømte Ishaq Ahmed.
AP170404 Hussain har heller ikke rekruttert 20-åringen.
AP170404 Hussain ble ikke funnet skyldig i å ha rekruttert Karlsen til IS.
AP170404 ), Ubaydullah Hussain og advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson under rettssaken i Oslo tingrett.
AA170404 | Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS ¶
AA170404 Ubaydullah Hussain var tidligere frontfigur i gruppa Profetens Ummah.
AA170404 Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering.
AA170404 Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge.
AA170404 Påtalemyndigheten ba om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain og tre år for den etniske norske konvertitten som ville reise til Syria.
AA170404 Aktor hadde lagt ned påstand om ti års fengsel for Hussain , melder TV 2.
AA170404 Hussain var i sikkerhetstjenestens søkelys i fire år, før han ble tatt.
AA170404 Videre er Hussain funnet skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS og dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
AA170404 Ubaydullah Hussain var tidligere frontfigur i gruppa Profetens Ummah.
AA170404 Retten mener Hussain tilskyndet reisen.
AA170404 Ranke, la ned påstand om ti års fengsel for Hussain og tre års fengsel for den andre.
AA170404 Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge.
AA170404 Påtalemyndigheten ba om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain og tre år for den etnisk norske konvertitten som ville reise til Syria.
AA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
AA170404 Det synes for retten å ha vært svært viktig for Hussain at han lyktes med å få 20-åringen til IS, heter det i dommen.
AA170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NRK.
AA170404 Hussain var i sikkerhetstjenestens søkelys i fire år, før han ble tatt.
AA170404 Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.
AA170404 Hussain ble senere tiltalt for å ha rekruttert mannen, som da var 18 år gammel.
DB170402 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Stian Gregersen, Knut Olav Rindarøy - Fredrik Brustad ( Etzaz Hussain fra 63. ), Babacar Sarr, Petter Strand, Eirik Hestad ( Fredrik Aursnes fra 79. ) - Björn Bergmann Sigurdarson, Sander Svendsen ( Ottar Magnus Karlsson fra 59. ).
DA170402 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Stian Gregersen, Knut Olav Rindarøy - Fredrik Brustad ( Etzaz Hussain fra 63. ), Babacar Sarr, Petter Strand, Eirik Hestad ( Fredrik Aursnes fra 79. ) - Björn Bergmann Sigurdarson, Sander Svendsen ( Ottar Magnus Karlsson fra 59. ).
SA170401 Moldes lag ( 4 - 4 - 2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Stian Rode Gregersen, Knut Olav Rindarøy - Fredrik Brustad ( Etzaz Hussain fra 63. ), Petter Strand, Babacar Sarr, Eirik Hestad ( Fredrik Aursnes fra 79. ) - Sander Svendsen ( Ottar Magnus Karlsson fra 59. ), Björn Bergmann Sigurdarson.
SA170401 Etzaz Hussain 5 ¶
DB170401 Molde ( 4-4-2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Stian Gregersen, Knut Olav Rindarøy - Fredrik Brustad ( Etzaz Hussain fra 63. ), Babacar Sarr, Petter Strand, Eirik Hestad ( Fredrik Aursnes fra 79. ) - Björn Bergmann Sigurdarson, Sander Svendsen ( Ottar Magnus Karlsson fra 59. ).
BT170401 Moldes lag ( 4 - 4 - 2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Stian Rode Gregersen, Knut Olav Rindarøy - Fredrik Brustad ( Etzaz Hussain fra 63. ), Petter Strand, Babacar Sarr, Eirik Hestad ( Fredrik Aursnes fra 79. ) - Sander Svendsen ( Ottar Magnus Karlsson fra 59. ), Björn Bergmann Sigurdarson.
AP170401 Moldes lag ( 4 - 4 - 2 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Stian Rode Gregersen, Knut Olav Rindarøy - Fredrik Brustad ( Etzaz Hussain fra 63. ), Petter Strand, Babacar Sarr, Eirik Hestad ( Fredrik Aursnes fra 79. ) - Sander Svendsen ( Ottar Magnus Karlsson fra 59. ), Björn Bergmann Sigurdarson.
AP170401 Etzaz Hussain 5 ¶
AA170331 - Minst 24 personer ble drept og rundt 108 ble såret, opplyser Latif Hussain , som jobber på et lokalt sykehus, til nyhetsbyrået DPA.
DA170330 Noor Mohamed Hussain , Muslimsk Fellesråd Rogaland ¶
SA170327 Men det er Etzaz Hussain som er den mest populære MFK-spilleren blant folket.
SA170327 Hussain mest populær ¶
AP170327 Men det er Etzaz Hussain som er den mest populære MFK-spilleren blant folket.
AP170327 Hussain mest populær ¶
SA170325 Etter hvilen økte Daniel Grétarsson til 3-0, før Etzaz Hussain reduserte for Molde på straffespark.
SA170325 Molde ( 4-4-3 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Ole M Rindarøy - Etzaz Hussain , Fredrik Aursnes, Babacar Sarr - Petter Strand, Erik Hestad, Fredrik Brustad ¶
AP170325 Etter hvilen økte Daniel Grétarsson til 3-0, før Etzaz Hussain reduserte for Molde på straffespark.
AP170325 Molde ( 4-4-3 ) : Andreas Linde - Christoffer Remmer, Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Ole M Rindarøy - Etzaz Hussain , Fredrik Aursnes, Babacar Sarr - Petter Strand, Erik Hestad, Fredrik Brustad ¶
AP170323 Hasib Hussain , Germaine Lindsay ( mørk cap ), Mohammed Sidique Khan ( lys cap ) og Shahzad Tanweer.
AP170323 Hasib Hussain , Germaine Lindsay ( mørk cap ), Mohammed Sidique Khan ( lys cap ) og Shahzad Tanweer.
DB170322 I 2013 var han full av lovord om den norske islamistiske gruppa Profetens Ummah, som Ubaydullah Hussain var talsmann for i en årrekke.
AP170322 Ubaydullah Hussain ble tiltalt for en rekke ytringer i sosiale medier, som hyllet islamistiske terrorangrep.
DA170321 Sulman Hussain er advokat for kvinnen som saksøkte frisør Merete Hodne.
DA170321 Hvem : Sulman Hussain ( 25 ) ¶
VG170317 Solskjær : - Hussain har fått en del trykker ¶
AP170316 Mansoor Hussain
VG170314 Malika Bayans advokat, Sulman Hussain , er glad for Høyesteretts avgjørelse.
SA170314 Tvisten mellom Etzaz Hussain ( 24 ) og kasakhstanske Astana skal avgjøres av domstolen i FIFA.
SA170314 Tror på Molde : - Vi har mange spennende spillere og kan gjøre det veldig bra, Men det er en skandale hvis ikke Rosenborg vinner serien i år, sier Etzaz Hussain .
SA170314 | Hussain kan tjene millioner etter kontraktsbrudd ¶
FV170314 Malika Bayans advokat, Sulman Hussain , er glad for Høyesteretts avgjørelse.
DA170314 Malika Bayans advokat, Sulman Hussain , er glad for Høyesteretts avgjørelse.
DA170314 Vi spurte, men ingen meldte seg i første omgang, sier Hussain .
DA170314 Sharma og Moula Sara, fra « S.A.M.-gjengen : Operasjon smilefjes og andre historier Tore Remi Christensen og Mohammad Tanver Hussain .
DA170314 På kveldstid forandrer de seg til superheltinner som tar et oppgjør med den hverdagsrasismen og diskrimineringen de møter, sier Hussain .
DA170314 Men også fagfolk, de som jobber med unger profesjonelt, sier Hussain .
DA170314 Humor gjør det lettere å ta opp vanskelige ting, sier Hussain .
DA170314 Det er heller ikke målet, sier Hussain .
DA170314 - Det er en tegneserie med et budskap, sier Mohammad Tanver Hussain .
AP170314 Tvisten mellom Etzaz Hussain ( 24 ) og kasakhstanske Astana skal avgjøres av domstolen i FIFA.
AP170314 Tror på Molde : - Vi har mange spennende spillere og kan gjøre det veldig bra, Men det er en skandale hvis ikke Rosenborg vinner serien i år, sier Etzaz Hussain .
AP170314 FOTO : Ørjan Deisz ¶ | Hussain kan tjene millioner etter kontraktsbrudd ¶
AA170314 Malika Bayans advokat, Sulman Hussain , er glad for Høyesteretts avgjørelse.
SA170311 Etzaz Hussain startet sin første kamp for Molde mot finske Seinäjoen i Marbella lørdag.
SA170311 Etzaz Hussain startet sin første kamp etter at han signerte for klubben.
SA170311 Hussain med sin første kamp fra start ¶
SA170311 ), Petter Strand, Etzaz Hussain ( Tobias Svendsen fra 67. ), Eirik Hestad ( Fredrik Aursnes fra 46. ) - Björn Bergmann Sigurdarson ( Ottar Magnus Karlsson fra 46. ), Sander Svendsen ( Eman Markovic fra 80. ).
AP170311 Etzaz Hussain startet sin første kamp for Molde mot finske Seinäjoen i Marbella lørdag.
AP170311 Etzaz Hussain startet sin første kamp etter at han signerte for klubben.
AP170311 Hussain med sin første kamp fra start ¶
AP170311 ), Petter Strand, Etzaz Hussain ( Tobias Svendsen fra 67. ), Eirik Hestad ( Fredrik Aursnes fra 46. ) - Björn Bergmann Sigurdarson ( Ottar Magnus Karlsson fra 46. ), Sander Svendsen ( Eman Markovic fra 80. ).
VG170310 Om Hussain : - Har fått en del trykker i trynet ¶
VG170310 Og Etzaz ( Hussain ) har kommet inn.
AA170307 Den kjente islamisten Ubaydullah Hussain er tiltalt for deltakelse i ekstremistgruppen IS.
SA170302 Inn : Erling Braut Håland ( Bryne ), Óttar Magnús Karlsson ( Víkingur Reykjavík ), Sonni Nattestad ( FH Hafnarfjarðar ), Etzaz Hussain ( NK Rudeš ) ¶
SA170302 Inn : Erling Braut Håland ( Bryne ), Óttar Magnús Karlsson ( Víkingur Reykjavík ), Sonni Nattestad ( FH Hafnarfjarðar ), Etzaz Hussain ( NK Rudeš ) ¶
FV170302 Inn : Erling Braut Håland ( Bryne ), Óttar Magnús Karlsson ( Víkingur Reykjavík ), Sonni Nattestad ( FH Hafnarfjarðar ), Etzaz Hussain ( NK Rudeš ) ¶
DB170302 Hun ville heller sett Zahid Ali, Abubakar Hussain eller Assad Siddique spille menn som vil ta livet av kvinner for ærens skyld, enn Terje Strømdahl, som har rollen som faren i oppsetningen.
BT170302 Inn : Erling Braut Håland ( Bryne ), Óttar Magnús Karlsson ( Víkingur Reykjavík ), Sonni Nattestad ( FH Hafnarfjarðar ), Etzaz Hussain ( NK Rudeš ) ¶
BT170302 Inn : Erling Braut Håland ( Bryne ), Óttar Magnús Karlsson ( Víkingur Reykjavík ), Sonni Nattestad ( FH Hafnarfjarðar ), Etzaz Hussain ( NK Rudeš ) ¶
AP170302 Inn : Erling Braut Håland ( Bryne ), Óttar Magnús Karlsson ( Víkingur Reykjavík ), Sonni Nattestad ( FH Hafnarfjarðar ), Etzaz Hussain ( NK Rudeš ) ¶
AP170302 Inn : Erling Braut Håland ( Bryne ), Óttar Magnús Karlsson ( Víkingur Reykjavík ), Sonni Nattestad ( FH Hafnarfjarðar ), Etzaz Hussain ( NK Rudeš ) ¶
SA170301 | Derfor valgte Hussain å returnere til Molde ¶
SA170301 Etzaz Hussain fikk sine første spilleminutter som ny MFK-spiller i treningskampen mot Tromsø tirsdag kveld.
SA170301 Etzaz Hussain ( 24 ) fikk sine første minutter som fersk MFK-spiller tirsdag.
VG170228 | Solskjær : - Etzaz Hussain har fått en del trykker i trynet ¶
VG170228 Se video-intervju med Hussain og Solskjær her : ¶
VG170228 MOLDE ( VG ) ( Molde - Tromsø 2-1 ) Etter å ha vært innom Tyrkia, Kasakhstan og Kroatia det siste året, er Etzaz Hussain ( 24 ) tilbake der han har vunnet fire titler.
VG170228 Jeg har erfart mye, svarer Etzaz Hussain .
VG170228 Jeg er blitt noen erfaringer rikere, sier Hussain , glad for å være tilbake i Norge med en signert treårskontrakt med gamleklubben.
VG170228 Etzaz Hussain peker på seg selv på bildet som viser Moldes siste tittel i norsk fotball : Cupgullet i 2014.
SA170228 | Etzaz Hussain tilbake i MFK ¶ 24-åringen returnerer til Molde.
SA170228 Etzaz Hussain vender tilbake til Molde.
SA170228 Etzaz Hussain har signert ny kontrakt med Molde.
SA170228 En av dem var Etzaz Hussain .
SA170228 Det er foreløpig usikkert om Hussain er med i troppen der.
SA170228 - Jeg kjenner klubben godt og har mange gode opplevelser herifra, så jeg håper å få enda flere, sier Hussain i en pressemelding sendt ut av Molde Fotballklubb. 24-åringen gikk i januar 2016 til tyrkiske Sivasspor.
AP170228 | Etzaz Hussain tilbake i MFK ¶ 24-åringen returnerer til Molde.
AP170228 Etzaz Hussain vender tilbake til Molde.
AP170228 Etzaz Hussain har signert ny kontrakt med Molde.
AP170228 En av dem var Etzaz Hussain .
AP170228 Det er foreløpig usikkert om Hussain er med i troppen der.
AP170228 - Jeg kjenner klubben godt og har mange gode opplevelser herifra, så jeg håper å få enda flere, sier Hussain i en pressemelding sendt ut av Molde Fotballklubb. 24-åringen gikk i januar 2016 til tyrkiske Sivasspor.
AA170218 De to deltok på en privat lunsj sammen med blant andre milliardæren og eieren av eiendomsselskapet DAMAC, Hussain Sajwani, som har gått i partnerskap med Trump om golfklubben.
DB170217 I fjor dro norske profiler som Ole Selnæs ( 22 ), Etzaz Hussain ( 24 ), Alexander Søderlund ( 29 ), Iver Fossum ( 20 ), Gustav Wikheim ( 23 ), Martin Linnes ( 25 ) og Kristoffer Ajer ( 18 ) til utlandet, for å nevne noen.
DB170217 Bayans advokat, Sulman Hussain , sier til TV 2 at dette ikke vil ha noe å si for saken.
DB170217 - Ingen tok seg bryet med å sørge for sikkerheten til dette stedet, sier en annen mann, Ali Hussain , til Reuters.
BT170213 Landets president Mamnoon Hussain oppfordret folk i fjor til å la være å markere dagen fordi det ikke var en muslimsk markering, men vestlig tradisjon.
AA170213 Landets president Mamnoon Hussain oppfordret folk i fjor til å la være å markere dagen fordi det ikke var en muslimsk markering, men vestlig tradisjon.
AA170209 Seks andre ble såret i droneangrepet, opplyser Mohammad Hussain Mashraqiwal.
DN170130 Ved innbytte slettes utestående beløp og det inngås en ny 24-måneders avtale, sier Hussain .
DN170130 Det blir spennende å se hvor mange som vil skifte ny telefon etter 12 måneders bruk, sier Hussain .
DN170130 Butikksjef Umar Hussain til høyre i Telenor-butikken i Oslo City registrerer økt mobilsalg etter swap-lanseringen.
DN170130 Butikksjef Umar Hussain i Telenor-butikken i Oslo City understreker at Teigseie velger det flertallet gjør ved innkjøp av nye telefoner.
DN170130 - Ni av ti som kjøper ny mobil benytter seg av Swap-tilbudet, sier Hussain .
SA170124 | Nå trener Hussain med Molde - igjen ¶
SA170124 Tilbake i Molde : Etzaz Hussain på tirsdagens Molde-trening på Aker stadion.
SA170124 MOLDE : Etzaz Hussain er tilbake på Molde-trening, bare to måneder siden forrige treningsopphold i gamleklubben.
SA170124 I mellomtida var Hussain innom NK Rudés, som spiller på andre nivå i Kroatia.
SA170124 Etzaz Hussain ønsker ikke å kommentere situasjonen.
SA170124 Etzaz Hussain ferdig i Tyrkia, kan havne i Molde ¶
SA170124 Etter sterke prestasjoner i Europa League forlot Hussain MFK som Bosman-spiller i januar 2016.
SA170124 Etter det Romsdals Budstikke forstår kan Hussain bli Molde-spiller dersom kontrakten med Astana blir terminert.
SA170124 Det ble nok ikke sånn som han hadde håpet, men da hjelper vi ham i alle fall med å holde seg litt i gang, sa Ole Gunnar Solskjær til Rbnett da Hussain trente med Molde i november.
SA170124 Hussain skulle egentlig bli presentert som Astana-spiller 1. januar, men overgangen til den kasakhstanske toppklubben er fortsatt ikke offentliggjort. 23-åringen skal ha skrevet under på en treårsavtale med klubben som spilte i Champions League for ett år siden.
AP170124 | Nå trener Hussain med Molde - igjen ¶
AP170124 Tilbake i Molde : Etzaz Hussain på tirsdagens Molde-trening på Aker stadion.
AP170124 MOLDE : Etzaz Hussain er tilbake på Molde-trening, bare to måneder siden forrige treningsopphold i gamleklubben.
AP170124 I mellomtida var Hussain innom NK Rudés, som spiller på andre nivå i Kroatia.
AP170124 Etzaz Hussain ønsker ikke å kommentere situasjonen.
AP170124 Etzaz Hussain ferdig i Tyrkia, kan havne i Molde ¶
AP170124 Etter sterke prestasjoner i Europa League forlot Hussain MFK som Bosman-spiller i januar 2016.
AP170124 Etter det Romsdals Budstikke forstår kan Hussain bli Molde-spiller dersom kontrakten med Astana blir terminert.
AP170124 Det ble nok ikke sånn som han hadde håpet, men da hjelper vi ham i alle fall med å holde seg litt i gang, sa Ole Gunnar Solskjær til Rbnett da Hussain trente med Molde i november.
AP170124 Hussain skulle egentlig bli presentert som Astana-spiller 1. januar, men overgangen til den kasakhstanske toppklubben er fortsatt ikke offentliggjort. 23-åringen skal ha skrevet under på en treårsavtale med klubben som spilte i Champions League for ett år siden.
DB170121 Sabir Hussain ved byens største sykehus opplyser at tilstanden for flere av de sårede er kritisk.
AP170121 Sabir Hussain , som er lege i distriktet Kurram, sier at 20 personer er døde.
DB170118 Foto : Rana Sajid Hussain / Pacific Press / NTB Scanpix ¶
SA170116 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sa 24-åringens advokat, Sulman Hussain , til NTB da kravet ble fremmet for halvannen uke siden.
DB170116 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sa 24-åringens advokat, Sulman Hussain , til NTB da kravet ble fremmet for halvannen uke siden.
SA170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
SA170112 - Vi ønsker ikke å ha uttalelsene på trykk, men Hodne bretter ut min klients privatliv og skriver om hendelser av svært privat karakter offentlig på Facebook, sier Hussain .
SA170112 - Vi har sendt prosessvarsel både til Hodnes advokat og til Hodne selv og venter nå på svar, sier Hussain .
SA170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
SA170112 Hussain sier at han håper Facebook-saken kan komme opp i Jæren tingrett i løpet av våren, om det ikke inngås forlik før den tid.
FV170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
FV170112 - Vi ønsker ikke å ha uttalelsene på trykk, men Hodne bretter ut min klients privatliv og skriver om hendelser av svært privat karakter offentlig på Facebook, sier Hussain .
FV170112 - Vi har sendt prosessvarsel både til Hodnes advokat og til Hodne selv og venter nå på svar, sier Hussain .
FV170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
FV170112 Hussain sier at han håper Facebook-saken kan komme opp i Jæren tingrett i løpet av våren, om det ikke inngås forlik før den tid. ( ©NTB ) ¶
FV170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
FV170112 - Vi ønsker ikke å ha uttalelsene på trykk, men Hodne bretter ut min klients privatliv og skriver om hendelser av svært privat karakter offentlig på Facebook, sier Hussain .
FV170112 - Vi har sendt prosessvarsel både til Hodnes advokat og til Hodne selv og venter nå på svar, sier Hussain .
FV170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
FV170112 Hussain sier at han håper Facebook-saken kan komme opp i Jæren tingrett i løpet av våren, om det ikke inngås forlik før den tid. ( ©NTB ) ¶
DB170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
DB170112 - Vi ønsker ikke å ha uttalelsene på trykk, men Hodne bretter ut min klients privatliv og skriver om hendelser av svært privat karakter offentlig på Facebook, sier Hussain .
DB170112 - Vi har sendt prosessvarsel både til Hodnes advokat og til Hodne selv og venter nå på svar, sier Hussain .
DB170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio til NTB. 50.000 kroner ¶
DB170112 Hussain sier at han håper saken kan komme opp i Jæren tingrett i løpet av våren, om det ikke inngås forlik før den tid.
AP170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
AP170112 - Vi ønsker ikke å ha uttalelsene på trykk, men Hodne bretter ut min klients privatliv og skriver om hendelser av svært privat karakter offentlig på Facebook, sier Hussain .
AP170112 - Vi har sendt prosessvarsel både til Hodnes advokat og til Hodne selv og venter nå på svar, sier Hussain .
AP170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB.
AP170112 Hussain sier at han håper saken kan komme opp i Jæren tingrett i løpet av våren, om det ikke inngås forlik før den tid.
DB170110 Selv om Hussain nå ønsker å tilgi drapsmannen, forteller hun også at det har vært fryktelig vanskelig for henne å miste barna sine.
DB170110 Nå, mer enn 21 år etter, møtte Malak Hussain en av drapsmennene i retten da saken til Terry Carrol skal opp til vurdering.
DB170110 juni 1995 brøt tre bevæpnede menn seg inn i hjemmet til Malak Hussain i Little Rock i delstaten Arkansas.
AP170103 Mansoor Hussain ( 17 ) vil heller fjerne juridisk kjønn : Å dele inn i kjønn er mer utdatert enn Nokia 3310 ¶
AP161214 | Stor uenighet om strafferammen : Påstand om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain
AP161214 Ubaydullah Hussain opererte nesten som Tjæreborg-presten ¶
AP161214 Ubaydullah Hussain er tiltalt etter tre bestemmelser i terrorlovgivningen.
AP161214 Rekruttert av Hussain
AP161214 Ranke i Oslo tingrett da saken mot Ubaydullah Hussain startet i november.
AP161214 John Christian Elden, hovedforsvarer for Ubaydullah Hussain, fotografert idet saken mot Hussain og en 19 år gammel mann startet i Oslo tingrett.
AP161214 John Christian Elden, hovedforsvarer for Ubaydullah Hussain , fotografert idet saken mot Hussain og en 19 år gammel mann startet i Oslo tingrett.
AP161214 Hun mener at 31 år gamle Ubaydullah Hussain må dømmes til ti års fengsel for tilrettelegging og bistand til terrororganisasjonen IS, samt for rekruttering og økonomisk bistand til den samme organisasjonen.
AP161214 For Ubaydullah Hussain er det av avgjørende betydning for hvilken straff han skal idømmes dersom retten mener han skal dømmes etter tiltalen.
AP161214 Det er grunn til å spørre om Ubaydullah Hussain ikke har noen selvstendig mening.
AP161214 Det blir hard kamp om bevisene mot Ubaydullah Hussain og 19-åringen.
AP161214 Aktor mener altså at han reiste for å delta i IS, rekruttert av Ubaydullah Hussain .
AP161212 » Hvor farlig er Ubaydullah Hussain ?
AP161212 retter en venn i Profetens Ummah, fulgt av 19-åringen, så Adnan Shaluni som overtok som talsperson i Profetens Ummah men som så ble utvist til Sverige, på femteplass Arfan Bhatti, fulgt av terrordømte Ishaq Ahmed, journalist Khan Farooq som sammen med filmregissør Ulrik Rolfsen lager en film om Hussain og miljøet rundt ham, søsteren til avdøde Thom Alexander
AP161212 Ubaydullah Hussain nekter for å ha rekruttert noen til terrororganisasjonen IS.
AP161212 Ubaydullah Hussain : - Nei, jeg kan ikke huske den samtalen.
AP161212 Ubaydullah Hussain .
AP161212 Ubaydullah Hussain ( 31 ), tidligere frontfigur i islamistgruppen Profetens Ummah, er i Oslo tingrett tiltalt for å ha rekruttert minst to personer til terrororganisasjonen IS ; Thom Alexander Karlsen og en medtiltalt 19-årig konvertitt. 19-åringen er også tiltalt for å ha forsøkt å bli medlem i IS.
AP161212 Ranke : - Har du glemt den og ? Hussain : - Som sagt, jeg kan ikke huske disse samtalene, jeg har ikke svart før mange dager senere, jeg husker ikke hva jeg har svart. men det er jo ikke hyggelige meldinger, da, det er det ikke.
AP161212 På lydbåndene hører vi en annen fremmedkriger fra Fredrikstad, og som trolig er død nå, snakke med Hussain flere ganger.
AP161212 Politiet / Ubaydullah Hussain / NTB scanpix ¶
AP161212 PST laget en « Topp 10-liste » over hvem Ubaydullah Hussain hadde mest ikke-kryptert kontakt med i andre kvartal 2015, altså etter at han og 19-åringen ble kjent med hverandre.
AP161212 Overvåkingen av Hussain medførte 14.400 avlyttede aktiviteter fordelt på samtaler, sms-er, ubesvarte anrop osv.
AP161212 Når han er litt desillusjonert, får han moralsk støtte fra vennen i Oslo : ¶ Hussain deler også sine frustrasjoner, her med kameraten Abu Edelbijev som nettopp har fortalt at de har omringet Kubani, en by med rundt 70.000 innbyggere : ¶
AP161212 Med kort hår og skjegg og vestlige klær har Ubaydullah Hussain fortalt retten at han har brutt med Profetens Ummah.
AP161212 Kontrasten til telefonsamtalene som Hussain hadde for ca. to år siden med IS-krigere som Abu Edelbijev, er slående da de blir avspilt for retten.
AP161212 I ni måneder var PST som en lydløs, hemmelig drone som fulgte med på det Ubaydullah Hussain foretok seg.
AP161212 I Oslo tingrett lytter dommeren, forsvarerne, aktoratet og andre tilhørere til at den norsk-tsjetsjenske IS-krigeren Abu Edelbijev ringer direkte fra fronten i Syria til vennen Ubaydullah Hussain i Oslo.
AP161212 Høsten 2014 ringer Edelbijev til Ubaydullah Hussain og klager over mange dødsfall, men så trøster han seg selv og vennen med at etter motgang følger seier.
AP161212 Har du glemt denne også ? Hussain : - Nei, jeg har ikke, så vidt jeg kan se, svart mange dager senere.
AP161212 Han hadde mest elektronisk kontakt med Ubaydullah Hussain , så to venner, deretter moren, fulgt av Network Norway ( en slags mobilsvar ), en kontakt i barnevernet, Adnan Shaluni i Profetens Ummah, en arbeidsgiver og en fremmedkriger.
AP161212 Fakta : Dette er Ubaydullah Hussain tiltalt for ¶
AP161212 Det er grunn til å spørre om Ubaydullah Hussain ikke har noen selvstendig mening.
AP161212 Det blir hard kamp om bevisene mot Ubaydullah Hussain og 19-åringen.
AP161212 Da 19-åringen oppsøkte Ubaydullah Hussain gikk det bare noen uker før overvåking av også ham startet.
AP161212 Avlyttede telefonsamtaler viser at Ubaydullah Hussain hadde god kontakt med flere norske fremmedkrigere i Syria.
AP161212 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 31 ) er tiltalt etter straffeloven § 147 d ( frem til 30. september 2015 ) og straffeloven ( 2005 ) § 136 a ( fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med u
AP161212 Aktoratet har de siste ukene latt Oslo tingrett få høre samtaler, se videoer og lese meldinger som viser at Hussain hadde tett kontakt med norske fremmedkrigere i Syria.
AP161212 - Men overvåkingen viser at Hussain hadde kontakt med kamerater som hadde sluttet seg til IS ?
AP161212 » Hussain er tiltalt ( § 157 1. ledd if. 263 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i fo
AP161212 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP161212 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) : «Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP161212 » Hussain ( § 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 « for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål.
AP161212 » Hussain ( § 263 ) « Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
AP161212 Hussain er også tiltalt for å ha deltatt i IS uten å ha reist til Syria eller Irak.
AP161212 Hussain : Husker ikke ¶
AP161212 Hussain : - Det er to år siden.
AP161212 ) skjønner ikke hvordan Ubaydullah Hussain kan glemme to år gamle samtaler med opprørende innhold.
AP161104 » Hussain bisto før Syria-reisen ¶ 19-åringen knytter Ubaydullah Hussain til en rekke forberedelser før Syria-reisen.
AP161104 Ubaydullah Hussains forsvarer, John Christian Elden, sier at dette bildet av den tiltalte 19-åringen iført stridsbekledning, ble tatt lenge før han møtte Hussain .
AP161104 Ubaydullah Hussain har spilt en sentral rolle i den islamistiske gruppen Profetens Ummah.
AP161104 Ubaydullah Hussain er tiltalt for å ha rekruttert medlemmer, blant andre den medtiltalte 19-åringen, til IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende.
AP161104 Ubaydullah Hussain er dessuten tiltalt for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen som døde i Syria i 2015.
AP161104 Torsdag møtte Hussain i retten uten muslimsk hodeplagg, med et kort skjegg og i en vanlig rutet skjorte.
AP161104 To menn sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett, Ubaydullah Hussain ( 31 ) og en 19-årig konvertitt til islam.
AP161104 Ifølge aktor skal Ubaydullah Hussain ha kommunisert med to tyrkiske telefonnumre som politiet tror er kontaktnumre til IS.
AP161104 Hvor farlig er Ubaydullah Hussain ?
AP161104 Her i Oslo tingrett sammen med medtiltalte Ubaydullah Hussain og hans forsvarere.
AP161104 E-postadressen til Profetens Ummah ble blant annet brukt i forbindelse med bestilling av utstyr, og Hussain hjalp til med å klippe 19-åringens hår like før avreisen.
AP161104 Dette skjedde før han møtte Ubaydullah Hussain , et møte som skal ha skjedd helt tilfeldig på gaten i Oslo.
AP161104 Den unge mannen forklarer at dette var fordi Hussain var blitt en god venn.
AP161104 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 31 ) er tiltalt etter straffeloven § 147 d ( frem til 30. september 2015 ) og straffeloven ( 2005 ) § 136 a ( fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med u
AP161104 » Hussain er tiltalt ( § 157 1. ledd if. 263 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i fo
AP161104 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP161104 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) : «Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP161104 » Hussain bisto før Syria-reisen ¶ 19-åringen knytter Ubaydullah Hussain til en rekke forberedelser før Syria-reisen.
AP161104 » Hussain ( § 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 « for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål. » 19-åringen fra Oslo er tiltalt etter straffelovens § 147 d, jf.§49 og §12 første ledd bokstav nr 3 bokstav a « Med fengsel inntil
AP161104 » Hussain ( § 263 ) « Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
AP161104 Hussain knyttes til utenlandsk terroretterforskning ¶
AP161103 Ubaydullah Hussain står nå tiltalt for å ha hjulpet flere av dem til å reise til Syria.
AP161103 Ubaydullah Hussain er tiltalt for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen ( t.v. ) til IS.
AP161103 Ubaydullah Hussain er tidligere dømt til fengsel for trusler mot to journalister, en sakkyndig i en rettssak og for hatefulle ytringer mot jøder i Norge.
AP161103 Ubaydullah Hussain ( i midten mellom sine forsvarere ) er, som den første i Norge, tiltalt for å ha rekruttert medlemmer til IS.
AP161103 Oppsøkte Ubaydullah Hussain
AP161103 Neegaard ¶ Hussain knyttes til utenlandsk terroretterforskning ¶
AP161103 Mens 19-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å delta i terrororganisasjonen IS, er den mer kjente islamisten, Ubaydullah Hussain ( 31 ), som den første i Norge, tiltalt for rekruttering til terrororganisasjonen IS.
AP161103 Ifølge tiltalen rekrutterte Hussain også Thom Alexander Karlsen fra Halden.
AP161103 Ifølge aktor skal Ubaydullah Hussain ha kommunisert med to tyrkiske telefonnumre som politiet tror er kontaktnumre til IS.
AP161103 Hvor farlig er Ubaydullah Hussain ?
AP161103 Han forklarer videre om sitt første møte med Hussain : ¶
AP161103 Gutten oppsøkte selv den mye eldre Ubaydullah Hussain på gaten i Oslo.
AP161103 En av dem som Hussain ifølge tiltalen skal ha rekruttert, er 19-åringen.
AP161103 En 19 år gamle mann er tiltalt for å ha forsøkt å delta i IS, mens Ubaydullah Hussain er tiltalt for å ha rekruttert ham. 19-åringen begynte å gråte da han fortalte om et avskjedsmøte med moren.
AP161103 Den unge gutten som ville til Syria for å hjelpe til i krigen mot Assad-regimet, ble en god venn med den mye eldre og profilerte Hussain . 19-åringen forteller retten av han får en mobiltelefon i gave av Hussain.
AP161103 Både 19-åringen og Ubaydullah Hussain avviser straffskyld for terror.
AP161103 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 31 ) er tiltalt etter straffeloven § 147 d ( frem til 30. september 2015 ) og straffeloven ( 2005 ) § 136 a ( fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med u
AP161103 » Hussain er tiltalt ( § 157 1. ledd if. 263 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i fo
AP161103 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP161103 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) : «Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP161103 » Hussain ( § 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 « for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål. » 19-åringen fra Oslo er tiltalt etter straffelovens § 147 d, jf.§49 og §12 første ledd bokstav nr 3 bokstav a « Med fengsel inntil
AP161103 » Hussain ( § 263 ) « Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
AP161103 Hussain følger ham på Syria-reisens første etappe, Oslo-Landvetter flyplass i Gøteborg.
AP161103 19-åringen forteller retten av han får en mobiltelefon i gave av Hussain .
AP161101 » Seierstads kilde skal blant annet være en tidligere kjæreste av Hussain .
AP161101 | PST : Ubaydullah Hussain var rekrutterer, reiseleder, sponsor og kasserer for Syria-farere ¶
AP161101 Ubaydullah Hussain under en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i protest mot videoen " Innocence of Muslims " i 2012.
AP161101 Ubaydullah Hussain står nå tiltalt for å ha hjulpet flere av dem til å reise til Syria.
AP161101 Ubaydullah Hussain får unge kvinnehjerter til å banke litt fortere.
AP161101 Ubaydullah Hussain , en av Norges mest beryktede islamister, misjonerer om islam sammen med konvertitten Thom Aleksander Karlsen fra Halden.
AP161101 Torsdag morgen møter Ubaydullah Hussain igjen til en rettssak i Oslo tingrett sammen med sin forsvarer John Christian Elden.
AP161101 Torsdag denne uken starter rettssaken mot Arslan Ubaydullah Maroof Hussain ( 31 ) fra Bjerke i Oslo.
AP161101 Reiseleder ¶ Hussain skal ha hjulpet Syria-farere fra Norge med en rekke praktiske forhold.
AP161101 Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at utstyr som Hussain ytet til Ishaq Ahmed før han dro til Syria, ble benyttet av Ahmed i Syria.
AP161101 Påtalemyndigheten mener at tenåringen da var på vei til Syria og at Hussain hadde lagt opp reisen for ham, bestilt billetter og fikset kontakter i Syria.
AP161101 Også ifølge Åsne Seierstads siste bok « To søstre » skal Ubaydullah Hussain ha vært svært opptatt av andres reiser.
AP161101 Når det gjelder tiltalepunktet om at han skal ha blitt rekruttert til IS av Ubaydullah Hussain , sier advokaten : ¶
AP161101 Noen uker etter at Thom Alexander Karlsen misjonerte på Karl Johans gate sammen med Ubaydullah Hussain , dro han til Syria.
AP161101 Mandag skrev VG at PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) mistenker Hussain for å ha forsøkt å verve en drapsdømt mann til IS mens de begge satt i Kongsvinger fengsel.
AP161101 Ifølge tiltalen rekrutterte Hussain minst to personer til IS : ¶
AP161101 Ifølge tiltalen disponerte Hussain bankkontoen for noen av dem han tilrettela reisen for.
AP161101 Folk som har sett Ubaydullah Hussain i aksjon, sier han har tiltrekningskraft som en popstjerne.
AP161101 Fakta : Ubaydullah Hussain ( 31 ) ¶
AP161101 Elden sier at Hussain nekter for å ha noe med terror å gjøre, selv om han erkjenner at det har vært pengetransaksjoner mellom ham og flere personer som påtalemyndigheten mener er IS-medlemmer.
AP161101 Det gjør heller ikke andre Syria-farere som Ubaydullah Hussain skal ha bistått med reiseråd.
AP161101 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain ( 31 ) er tiltalt etter straffeloven § 147 d ( frem til 30. september 2015 ) og straffeloven ( 2005 ) § 136 a ( fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med u
AP161101 » Hussain er tiltalt ( § 157 1. ledd if. 263 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i fo
AP161101 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP161101 » Hussain er tiltalt ( etter § 147 d ) : «Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
AP161101 » Hussain ( § 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 « for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål. » 19-åringen fra Oslo er tiltalt etter straffelovens § 147 d, jf.§49 og §12 første ledd bokstav nr 3 bokstav a « Med fengsel inntil
AP161101 » Hussain ( § 263 ) « Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
AP161101 Hussain skal ifølge tiltalen ha bistått med innkjøp av billetter og fulgt Karlsen til Oslo S før avreisen.
AP161101 Hussain skal ha trukket i trådene for Syria-fareren Ishaq Ahmed, som er dømt for IS-terror, en annen mann fra Østfold, som tidligere er domfelt for IS-terror sammen med Ishaq Ahmeds far, og tre andre menn.
AP161101 ) misjonerte for islam på Karl Johans gate sammen med Ubaydullah Hussain , reiste han til Syria.
AP161101 ) misjonerer Ubaydullah Hussain om islam på Karl Johans gate bare noen uker før Karlsen drar til Syria i 2014.
AP161005 Ubaydullah Hussain har gjennom intervjuer i VG fortalt om sin radikalisering.
AP161005 Ubaydullah Hussain har fortalt offentlig om sin egen radikalisering.
AP161005 Hussain skal ha hatt en helt vanlig oppvekst i Oslo, men da han var 14 år gammel skrev han brev til en militant ekstremistleder ( Bakri ).
AP161005 Hussain sidestiller dette med nordmenn som rammet sivile mål under den annen verdenskrig.
AP161005 Hussain fikk medhold i at utsagnene ble omfattet av ytringsfriheten.
AP161005 Hussain er særlig kjent for i et par år å ha vært talsmann for Profetens Ummah, inntil han i 2014 ble dømt for trusler.
AP161005 Hussain er nå tiltalt etter en ny terrorparagraf fordi han skal ha gitt støtte til norske IS-krigere.
SA160922 Mål : Pape Pate Diouf ( 60 ), Etzaz Hussain ( 90 ).
AP160922 Mål : Pape Pate Diouf ( 60 ), Etzaz Hussain ( 90 ).
AP160421 Senere blir det familiemiddag arrangert av dronningens eldste sønn prins Charles, og hun kan også glede seg til en kake bakt av Nadiya Jamir Hussain , vinneren av det populære realityshowet « Great British Bake Off ».
AP160411 Barna til statsministeren, Mariam, Hasan og Hussain Sharif, kontrollerte flere selskaper i skatteparadiser og kjøpte eiendommer i Storbritannia.
AP160411 Barna til statsministeren, Mariam, Hasan og Hussain Sharif, kontrollerte flere selskaper i skatteparadiser og kjøpte eiendommer i Storbritannia.
AP160310 Er det tilfeldig at norskpakistanske Ubaydullah Hussain fra Grünerløkka ble leder for en av norges mest radikal-islamistiske gruppe ?
AP160307 Mansoor Hussain ( 17 ) ¶
AP160307 Det kan virke som de borgerlige tror kvinnerettigheter har kommet av seg selv, skriver Mansoor Hussain .
AP160306 Kenneth Nordanger, Mohammed Matan, Bilal Hussain og Omid Saftari triller, løfter, bærer, lirker og stabler.
AP160205 Men som regel går dette bra, og vi utsteder nødpass, sier Hussain , som kun kommenterer saker som omhandler det norsk-pakistanske samarbeidet.
AP160205 Hele prosessen tar bare et par dager, forklarer Hussain .
AP160205 Førstesekretær ved Pakistans ambassade i Oslo, Abrar Hussain , mener at det ikke er noen nytt i praksisen fra pakistanske myndigheter.
AP160204 | Krever forlenget fengsling av Ubaydullah Hussain
AP160204 Ubaydullah Hussain får et avbrekk fra hverdanen i fengselet når han fremstilles for varetektsfengsling.
AP160204 PST ønsker å beholde islamisten Ubaydullah Hussain i varetekt i fire nye uker.
AP160114 Etzaz Hussain - Sivasspor ¶
AP160109 FERDIG I MOLDE : Etzaz Hussain .
AP160109 Etzaz Hussain er imidlertid tapt for MFK.
AP160109 En spiller som er tapt for Molde er Etzaz Hussain . 23-åringen har signert for den tyrkiske klubben Sivasspor.
AP160109 - Jeg har spilt med mange gode midtbanespillere i MFK, som Daniel ( Berg Hestad ), Magne ( Hoseth ), Harmeet ( Singh ) og Etzaz ( Hussain ).
AP160109 Hussain ut ¶
AP160109 Hussain kom fra Fredrikstad sommeren 2012 og fikk 95 kamper for Molde.
AP160108 Torsdag bekreftet tyrkiske Sivasspor på sine hjemmesider at Etzaz Hussain har signert en kontrakt fram til sommeren 2018.
AP160108 Han understreker at Johnson i tilfelle hentes inn uavhengig av situasjonen rundt Etzaz Hussain og Harmeet Singh.
AP160107 | Retten mener Ubaydullah Hussain kan true vitner ¶
AP160107 Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett torsdag FOTO : Cornelius Poppe/NTB Scanpix ¶
AP160107 Oslo tingrett frykter terrorsiktede Ubaydullah Hussain ( 30 ) vil true vitner dersom han løslates fra varetekt.
AP160107 Advokat John Christian Elden og hans klient bestrider forholdene Hussain er siktet for og begrunnelsen politiet viser til for å holde ham fengslet.
AP160107 Hussain ble først varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud 10. desember i fjor, blant annet siktet for å ha rekruttert fremmedkrigere til IS og for å ha truet et vitne til å endre sin forklaring.
AP160107 - Hussain bestrider at han har truet et vitne i denne saken, og han har også bestridt at han er kjent med vitneforklaringer.
AP160107 Spillere som Harmeet Singh, Etzaz Hussain , Tommy Høiland og Ola Kamara står uten kontrakt.
AP160107 Etzaz Hussain
AP160106 Mandag skal manageren vite om Kamara, Hussain , Singh og Høiland blir i Molde ¶
AP160106 MOLDE ( Rbnett ) : Harmeet Singh, Etzaz Hussain og Tommy Høiland står uten kontrakt med MFK, mens Ola Kamaras utleieperiode fra Austria Wien også er over.
AP160102 | Etzaz Hussain kobles til tyrkisk toppklubb ¶
AP160102 Uten kontrakt : Etzaz Hussain er fortsatt i forhandlinger med MFK om en ny avtale.
AP160102 På den engelske Wikipedia-siden om Etzaz Hussain står han nå oppført som Sivasspor-spiller med draktnummer 16.
AP160102 Manager Ole Gunnar Solskjær har tidligere sagt at han ønsker Hussain med videre, men det er opp til Hussain og klubben å bli enige om en avtale.
AP160102 Manager Ole Gunnar Solskjær har tidligere sagt at han ønsker Hussain med videre, men det er opp til Hussain og klubben å bli enige om en avtale.
AP160102 Ifølge Jim Solbakken har Hussain ikke forlatt Molde fotballklubb ennå, selv om ny kontrakt ikke er på plass.
AP160102 Den kontraktløse midtbanespilleren Etzaz Hussain kan havne utenlands.
AP160102 Hussain spilte 27 kamper for MFK i 2015-serien.
AP160102> Hussain spilte 27 kamper for MFK i 2015-serien.
AP160102> target="avis" href= Hussain spilte 27 kamper for MFK i 2015-serien.