SA170104 Hoppdresstoffets egenskaper i luften endrer seg etter noen hopp.
BT170104 Hoppdresstoffets egenskaper i luften endrer seg etter noen hopp.
AP170104 Hoppdresstoffets egenskaper i luften endrer seg etter noen hopp.