AA170612 Melding om brann i en bygning benevnt som fyrhus, ved Hindsverk i Singsås, Midtre Gauldal ¶
AA170612 Brannen skal ha oppstått i det som betegnes som et fyrhus på en gård ved Hindsverk nær Singsås i Midtre Gauldal.