AP170611 Men syttenåringene Himmet og Noman vil være mindre strenge med sine egne barn.
AP170611 Ifølge Himmet Boyar ( t.v. ) og Noman Ahmad har storesøstrene deres strengere regler enn dem.
AP170611 Himmet og Noman vil endre noen regler og være litt mindre strenge med sine egne barn.