FV160224 Så fylles HVO100 på tankene, og lastebilene sendes ut på test i norsk klima.
FV160224 Statoil mener at deres syntetiske biodrivstoff HVO100 fungerer like bra eller bedre enn tradisjonell diesel, hele året, på alle nyere lastebilmotorer.
FV160224 Hvis alle NLFs medlemmer som i dag fyller diesel, hadde byttet til HVO100 , ville reduksjonen i CO2-utslippet vært 350.000 tonn på ett år, ifølge NLF.
FV160224 Dette er også 100 prosent HVO som produseres ved samme anlegg som Statoils HVO100 . 2G Polar er i personbilsektoren godkjent av Peugeot og Citroën.
FV160224 CO2-utslippet fra HVO100 er en firedel av det man får fra vanlig diesel, også NOx-utslippet blir kraftig redusert.
FV160224 HVO100 lages i Rotterdam av det finske oljeselskapet Neste.
BT160224 Så fylles HVO100 på tankene, og lastebilene sendes ut på test i norsk klima.
BT160224 Statoil mener at deres syntetiske biodrivstoff HVO100 fungerer like bra eller bedre enn tradisjonell diesel, hele året, på alle nyere lastebilmotorer.
BT160224 Hvis alle NLFs medlemmer som i dag fyller diesel, hadde byttet til HVO100 , ville reduksjonen i CO2-utslippet vært 350.000 tonn på ett år, ifølge NLF.
BT160224 Dette er også 100 prosent HVO som produseres ved samme anlegg som Statoils HVO100 . 2G Polar er i personbilsektoren godkjent av Peugeot og Citroën.
BT160224 CO2-utslippet fra HVO100 er en firedel av det man får fra vanlig diesel, også NOx-utslippet blir kraftig redusert.
BT160224 HVO100 lages i Rotterdam av det finske oljeselskapet Neste.