VG170822 H/FrP-regjeringa har derfor ført en offensiv politikk for tildeling av nye letelisenser i denne perioden.
NL160411 Hittil har H/Frp-regjeringa aktivt prøvd å undergrave dagens fylkeskommuner med å stramme kraftig inn på økonomien.
NL160411 Foto : Erlend Aas / Scanpix ¶ H/Frp-regjeringa la 5.april 2016 en stortingsmelding om nye regioner.
NL160411 H/Frp-regjeringa har gjennomført en storstilt effektivisering- og sentraliseringspolitikk som har rammet Finnmark hardt.