VG170913 Høgmo-intervjuet som skapte store reaksjoner : ¶