SA171108 Oilers-trener Pål Gulbransen har fått inn ytterligere en forsterkning.
AA171108 Oilers-trener Pål Gulbransen har fått inn ytterligere en forsterkning.
DA171016 Pål Gulbransen framstår likevel alt annet enn resignert.
VG171005 - Vi gjennom går dette nå, men foreløpig kan jeg si at rundt en tredjedel av drikkevareemballasjen som vi har funnet hittil i år, har utenlands opprinnelse : Polsk, svensk og dansk, sier Lise Gulbransen i Hold Norge Rent, som på ideelt grunnlag rydder opp søppel etter menneskelige griser.
AP170701 Kunstner Wenche Gulbransen forsøker i et innlegg 13. juni å tegne meg som en skummel populist som ensidig vil vektlegge « popularitet, besøkstall og folkelighet ».
AP170701 En « massehenrettelse » ¶ Gulbransen mener jeg foretar en « massehenrettelse av et helt kunstnermiljø » - fordi jeg forsvarer og roser at Munchmuseet og kunstmuseet KODE i Bergen har sluppet til Karl Ove Knausgård og dronning Sonja.
AP170613 | Det Knut Olav Åmås sier om skapende virksomhet, er oppsiktsvekkende Wenche Gulbransen
AP170506 Daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen , var på Langåra i Oslofjorden og ryddet en strand hun beskriver som « svært forsøplet ».
AP170327 Her finner vi det negative fotavtrykket fra vårt eget friluftsliv, båtliv, fritidsfiske, jakt, badeliv, samt vårt eget sanitæravfall, forbruksavfall og avfall fra bygg- og anleggsaktivitet, sier Lise Keilty Gulbransen .
AP170327 - Vi fant en fugl som hadde surret seg fast i en fiskesene og sultet ihjel, forteller Gulbransen .
AP170327 - Hvorfor mye av det vi finner, har havnet akkurat her, er for meg en gåte, sier Lise Keilty Gulbransen , daglig leder i Hold Norge Rent.
AP170206 Vil påvirke holdninger ¶ Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
AP170206 Og hva vet vi om konsekvensene, spør Lise Gulbransen .
AP170206 Nordmenn må forstå konsekvensen av å kaste den ene plastposen på havet, sier Lise Gulbransen .
AP170206 Men også appelsin- og bananskall har ganske lang nedbrytningstid, påpeker Gulbransen .
AP170206 Lise Gulbransen skisserer flere konkrete lokale og individuelle tiltak.
AP170206 Hvalen gjorde at folk klarte å se for seg problemet, sier Lise Gulbransen , daglig leder av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling og farlig avfall i norsk natur.
AP170206 Det er også viktig å forske mer på materialer som er 100 prosent nedbrytbare i havet, sier Gulbransen .
BT170205 Vil påvirke holdninger ¶ Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
BT170205 Og hva vet vi om konsekvensene, spør Lise Gulbransen .
BT170205 Nordmenn må forstå konsekvensen av å kaste den ene plastposen på havet, sier Lise Gulbransen .
BT170205 Men også appelsin- og bananskall har ganske lang nedbrytningstid, påpeker Gulbransen .
BT170205 Lise Gulbransen skisserer flere konkrete lokale og individuelle tiltak.
BT170205 Hvalen gjorde at folk klarte å se for seg problemet, sier Lise Gulbransen , daglig leder av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling og farlig avfall i norsk natur.
BT170205 Det er også viktig å forske mer på materialer som er 100 prosent nedbrytbare i havet, sier Gulbransen .
BT170205 Vil påvirke holdninger ¶ Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
BT170205 Og hva vet vi om konsekvensene, spør Lise Gulbransen .
BT170205 Nordmenn må forstå konsekvensen av å kaste den ene plastposen på havet, sier Lise Gulbransen .
BT170205 Men også appelsin- og bananskall har ganske lang nedbrytningstid, påpeker Gulbransen .
BT170205 Lise Gulbransen skisserer flere konkrete lokale og individuelle tiltak.
BT170205 Hvalen gjorde at folk klarte å se for seg problemet, sier Lise Gulbransen , daglig leder av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling og farlig avfall i norsk natur.
BT170205 Det er også viktig å forske mer på materialer som er 100 prosent nedbrytbare i havet, sier Gulbransen .