DB170912 Etter mammapermisjonen skal hun tilbake i jobben som seniorkonsulent i Trump-kampanjens digitale leverandør kalt Giles-Parscale .